April 2004
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Segern var ett tecken på Polens gudomliga beskydd

Läs vidare på webb-Bulletinen >>