Februari 2006
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Smittad av svenskan >>
Texten har tidigare publicerats i Skånsk-Polsk Bulletin