12 mars 2008

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Konflikten mellan Ryssland och Polen har sin upprinnelse i att Ryssland för snart ett och ett halvt år sedan ansåg att de polska köttproducenterna inte följde överenskomna hygienavtal. Även anklagelser om export av redan importerat kött förekom. Ryssland – och senare även Ukraina – stoppade importen av polskt kött. Det innebar en förlust på flera miljardet zl för den polska livsmedelsbranschen. När det Ryssland och EU i november skulle påbörja förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal inlade Polen sitt veto. EU kan inte gå vidare när ett medlemsland lagt veto. Polen sade sig vara berett att släppa på sitt veto så snart Ryssland lättade på sitt handelsembargo (April 07).

Här nedan finns Bulletinens notiser om köttkonflikten samlade.

Ryska köttstoppet på väg mot sitt slut

Enligt källor i Bryssel tycks nu den långa handelskonflikten mellan Ryssland och Polen vara på väg mot sitt slut, skriver Gazeta.pl. EU-kommissionen beräknar att man i slutet av mars ska kunna underteckna en överenskommelse med Moskva som därmed lyfter det snart två och ett halvt år långa importstoppet för polska köttprodukter. (MSZ Supplement 12 mars 08)

2007

29 köttproducenter kan börja exportera till Ryssland

Moskva har nu godkänt tjugonio polska köttproducenter, som kan börja exportera till Ryssland. Det säger chefsveterinär Ewa Lech till den polska nyhetsbyrån PAP. Tjugo av företagen säljer levande grisar, nio tillverkar kycklingprodukter. Efter en överenskommelse i mitten av december har Ryssland lyft sitt två år långa importstopp för polskt kött. (Warsaw Voice 31 dec 07)

Ryska köttembargot upphävt

Rysslands importstopp för polskt kött är nu upphävt. På onsdagen undertecknade de två ländernas chefsveterinärer Sergei Dankvert och Ewa Lech i Kaliningrad ett memorandum som bekräftar den överenskommelse som gjorts. Importstoppet har varat i över sex år. (Warsaw Voice 20 dec 07)

Ryssarna lyfter sitt köttembargo

Efter mötet mellan jordbruksministrarna Marek Sawicki från Polen och Aleksei Gordiev från Ryssland kommer handeln med köttprodukter att återupptas mellan de två länderna så snart ett avtal undertecknats i nästa vecka. Importstoppet för polsk kyckling med anledning av fågelinfluensan hävs dock inte. (Polskie Radio 12 dec 07)

Ryska köttstoppet kan hävas före jul

Det ryska importstoppet för polskt kött hävs sannolikt redan före jul, erfar dagstidningen Dziennik. Detaljerna fastställs vid jordbruksminister Marek Sawickis besök i Moskva i nästa vecka. Kreml är angeläget om ett möte så snart som möjligt, säger chefsveterinär  Krzysztof Jazdzewski. Mötet i Moskva är en signal om att köttstoppet har hög prioritet. Representanter för den ryska regeringen vill visa sin uppskattning för att premiärminister Donald Tusk nyligen uppgav motståndet mot Rysslands förhandlingar om medlemskap i OECD. ((Warsaw Business Journal  6 dec 07)

Sawicki reser till Moskva

Jordbruksminister Marek Sawicki är inbjuden till Moskva av Aleksei Gordiev, den ryske jordbruksministern. Det uppger Sawickis talesperson Malgorzata Ksiazyk. Departementet förbereder nu resan som blir i nästa vecka. Troligt samtalsämne blir det ryska importstoppet för polskt kött, grönsaker och frukt som gäller sedan 2005. I december förra året svarade Polen med att stoppa Rysslands strategiska samarbetsförhandlingar med EU. (Interfax 4 dec 07)

Kött till Ryssland ska hanteras i särskilda rum

Ryska veterinärer inspekterar just nu kött- och kycklingproducenter i östra Polen, som har brukat exportera till Polen. Företagen följer EU-standard och är inte oroliga för resultatet av inspektionen, säger en representant för veterinärsmyndigheten i Lublin. Förutom EU:s standard vill Moskva att polska producenter ska vidta särskilda åtgärder. Kött som ska till Ryssland ska t.ex. hanteras i särskilda<h4> utrymmen. (Polskie Radio 13 nov 07.)

Lösning i köttkonflikten på väg

Polen har nu gett tillstånd till ryska veterinärer att inspektera köttprodukter som ska exporteras. Inspektionerna börjar den 13 november, enligt den överenskommelse som slutets mellan Ryssland, Polen och EU. För två år sedan införde Moskva importstopp på polskt kött av sanitära skäl. Regeringen Kaczynski hävdade att det ryska embargot var politiskt motiverat och stoppade förhandlingarna om ett strategiskt samarbetsavtal mellan EU och Ryssland. Tillståndet att göra inspektioner kan bli ett genombrott i den infekterade frågan. (Warsaw Voice 8 nov 07)

Köttinspektioner i nästa vecka

Ryssland inleder sina inspektioner av de polska köttproducenterna i nästa vecka. Det meddelas från Moskva, och därmed kan de rysk-polska relationerna vara på väg att mjukas upp. Polackerna ser gärna att Ryssland nu som en vänlig gest häver sitt två år långa importstopp, säger förre försvarsministern Radek Sikorski, som tippas bli utrikesminister i den nya regeringen. Importstoppet har dels kostat polska bönder flera miljarder zloty, och dels skjutit upp de strategiska partnerskapsförhandlingarna mellan EU och Ryssland minst ett år. (Int Herald Tribune 1 nov 07)

Verheugen stöder Polen i köttkonflikt

– Ett nytt parti i ledningen för Polen innebär en ny stil men inte så stor förändring i sak. Det sade Günter Verheugen, EU:s kommissionär för industrifrågor på en presskonferens på måndagen. De strategiska partnerskapsförhandlingarna mellan EU och Ryssland har hamnat i dödläge på grund av det ryska importstoppet för polska köttprodukter. Moskva försöker lösa det genom att göra importstoppet till en sak som bara angår Polen och Ryssland, men det kommer inte att lyckas, sade Verheugen. (TheNews 30 okt 07)

Warszawa öppnar för köttinspektioner

– I november kommer ryska inspektörer att besöka polska köttproducenter. Det säger Sergei Jastrzembinski, rysk EU-kontakt på toppmötet i Portugal. Därmed öppnas möjligheten att Moskva häver sitt fleråriga importstopp av polska köttprodukter. För Polen har handelsembargot varit orsak till att stoppa de nya samarbets- och partnerskapsförhandlingarna mellan EU och Ryssland som skulle ha inletts för ett år sedan. (Svenska Yle 27 okt 07)

Det ryska importstoppet kan snart vara över

Livsmedelskonflikten med Moskva kan vara på väg att lösas. Det sade både utrikesminister Anna Fotyga och den ryske utrikesministern Sergej Lavrov på presskonferensen efter Östersjömötet på torsdagen. Den uppgörelse som har nåtts med Ukraina, som också hade importstopp för polska köttprodukter, kan kunna fungera även i det ryska fallet. Köttkonflikten har nu i ett halvår hindrat de strategiska samarbetsförhandlingarna mellan EU och Kreml. (ÖstersjöNytt 15 juni 07)

Importstoppet kan hävas stegvis

Det ryska importstoppet av polskt kött kanske kan vara på väg mot en lösning. President Putin har nu sagt – som en vänlig gest – ska den ryska marknaden stegvis öppnas för kött från enskilda polska köttproducenter. Detta ska ses som en signal om Moskvas avsikt att föra konstruktiva samtal i den känsliga frågan. Han kunde dock inte avhålla sig från att påpeka att inte heller tyska veterinärmyndigheter ville godkänna polskt kött, och att han skulle fråga tyska kanslern varför ryssar skulle äta mat som inte var lämplig för tyskar. (Polskie Radio 29 maj 07)

Putin vill lösa köttkonflikten

Köttfrågan måste lösas. Det säger Rysslands president Vladimir Putin idag, och ger sin jordbruksminister i uppdrag att få bort politiken från den här frågan. Det ryska importstoppet för polska livsmedel har legat som en stoppkloss i relationerna mellan EU och Moskva i ett och ett halvt år. Polen har förlorat miljarder i uteblivna exportinkomster. I gengäld har Warszawa lagt in sitt veto mot de strategiska samarbets- och partnerskapsförhandlingarna mellan EU och Ryssland, som skulle ha kommit igång för ett halvår sedan. (SVT Text 21 maj 07)

EU stödde Polen i köttkonflikten

– En stor succé för den polska diplomatin! Det säger Marek Kuchcinski, ledare för Lag och Rättvisas (PiS) parlamentarikergrupp i Bryssel. När det gäller relationerna till Ryssland fick vi det som vi ville. Tysklands kansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso gav sitt stöd i de frågor som berörde Rysslands relationer till Polen, Estland och Litauen. (EUObserver 21 maj 07)

Inget skäl till ryska importstoppet, säger Barroso

– EU ser inget skäl till det ryska importstoppet mot polskt kött. Det sade EU:s regeringschef Manuel Barroso under toppmötet i Samara under dagen. Om det fanns anledning, så skulle polskt kött inte kunna säljas i Unionen. Polen, som var inte närvarande vid mötet, har utfärdat ett veto mot partnerskaps- och samarbetsförhandlingar mellan EU och Ryssland så länge Moskva bojkottar polska köttprodukter. (Polskie Radio 18 maj 07)

EU stöder Polens krav i köttkonflikten med Moskva

Polen följer alla livsmedelsregler och borde befrias från det ryska importstoppet på polskt kött, så att de nya samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland kan komma igång. Det säger en EG-tjänsteman till den ryska nyhetsbyrån Novosti. EU-kommissionen fick i förra veckan ett brev från den ryska jordbruksministern, som upprepar att Moskva vägrar att lyfta sitt embargo på polska köttprodukter. Anledningen är att Polen enligt Ryssland att köttet återexporteras från tredje land, och att de sanitära reglerna därmed kränks.  (Novosti 15 maj 07)

Lepper kallar de ryska kraven på besiktning politiska

De ryska kraven på ytterligare inspektioner hos polska köttproducenter visar att Moskvas embargo på polska köttprodukter har politiska orsaker. Det sade jordbruksminister Andrzej Lepper på onsdagen. Men Sergej Dankvert, chef för den ryska veterinärmyndigheten, menar att nya besiktningar behövs. Det finns frågor om den polska handeln med slaktavfall som EU inte har besvarat. Rysslands stopp för import av polskt kött trädde i kraft 2005 och motiverades med att producenterna bröt mot de sanitära reglerna. Frågan blev aktuell igen före jul, när Polen i sin tur stoppade EU:s samarbetsförhandlingar med Ryssland. Därmed kom EU in i konflikten, och de tre parterna har fört gemensamma förhandlingar för att försöka lösa frågan. (Interfax 11 april 07)

Moskva häver inte importstoppet

Ryska tullmyndigheter vill nu göra sanitära inspektioner hos polska köttproducenter. Det innebär att det dröjer ännu längre innan det ryska importstoppet lyfts från polskt kött, skriver dagstidningen Rzeczpozpolita. Experter menar att Moskva inte längre tycks intresserat för en snar lösning av importkonflikten, och inte heller av att snabbt få undertecknat samarbetsavtalet med EU. Polen har inlagt sitt veto för EU:s förhandlingar med Ryssland så länge köttstoppet gäller. (Warsaw Business Journal 3 april 07)

Ingen ljusning i den rysk-polska köttkonflikten

Moskva har fortfarande många frågor som inte har fått tillfredställande svar. Det säger Aleksej Aleksejenko från den ryska riksveterinärsmyndigheten. Efter två dagars förhandlingar har EU alltså inte lyckats övertala Ryssland att lyfta importstoppet på polskt kött. Det uppger Rzeczpospolita på måndagen. Resultatet av de ryska livsmedelsinspektionerna i februari kommer snart att lämnas över till EU, som får två veckor på sig att reagera. (FreshPlaza 19 mars 07)

Köttförhandlingar utan framgång

Ryssland vill inte häva sitt importstopp av polskt kött – dessutom vill man skicka inspektörer för att kontrollera den sanitära standarden i fler EU-länder. Det säger jordbruksminister Andrzej Lepper efter det första samtalet mellan EU och Ryssland om det ryska importembargot. Moskva är redo att släppa importstoppet om man får uttömmande svar på sina frågor och när det står klart att det kött som importeras från Polen också produceras där, säger en källa till Interfax. (Interfax 14 mars 07)

Samtalen om köttembargot har påbörjats

Idag inleds nya samtal om det ryska importstoppet på polsk kött. Representanter för Ryssland, EU-kommissionen och Polen har samlats i Moskva för att i första hand gå igenom reslultaten från de nyligen företagna inspektioner som ryssarna gjort hos polska köttproducenter. Enligt EU:s inspektörer har det inte funnnits några mer allvarliga brott mot reglerna för livsmedelstransporter, men ryssarna har inte lämnat någon officiell information om sina resultat. (Radio Polonia 12 mars 07)

Regeringen oroar sig för brist på förståelse i EU

Polen oroar sig för att Bryssel ska visa "ovilja" om regeringen inte lägger sig inför minsta vänliga gest från Ryssland. Det polska vetot mot EU:s samarbetsförhandlingar med Ryssland ligger kvar, även om ett nytt datum är utsatt, 18 maj. Men Ryssland har inte hävt sin blockad mot import av polska köttprodukter. Vetot hänger också ihop med relationerna på energifronten. Det uppgav Krzysztof Szczerski, biträdande utrikesminister, i veckan. (EUobserver 26 feb 07)

Ukraina importerar åter polskt kött

23 polska köttföretag kan återuppta exporten till Ukraina. Det meddelar jordbruksdepartementet i Kiev. Liksom Ryssland har Kiev under en tid stoppat importen av polskt kött och kyckling, men ukrainska inspektörer som granskat de polska köttfabrikerna anser att produktionsvillkoren nu uppfylls hos en del av företagen. (Radio Polonia 15 feb 07)

Fortsatt polskt veto mot EU-förhandlingar med Ryssland

Polen överger inte sitt veto mot nya förhandlingar med Moskva så länge Ryssland bojkottar polskt kött. Det sade den polske regeringschefen Jaroslaw Kaczynski i samtal med EU:s president José Manuel Barroso i Warszawa på lördagen. EU har stött Polen i diskussionerna med den store grannen i öster, men Warszawa viker inte. Även Polens synpunkter på den nya EU-konstitutionen diskuterades vid mötet. (Radio Polonia 11 feb 07)

Ukraina häver importstopp

Ukarina häver sitt imporstopp av köttprodukter från Polen. Det säger jordbruksminister Andrzej Lepper efter ett möte i Kiev igår. Stoppet har varat nästan ett år. Nu hoppas man att även det ryska importstoppet ska avslutas inom kort. Ryska inspektörer har nyligen påbörjat sin inspektionsrunda hos mejerier och köttproducenter i sydöstra Lublinregionen. (Radio Polonia 8 feb 07)

Ryssland slår tillbaka med höjda tullar

Ryssland höjer tullavgifterna på polska varor, vilket beräknas halvera importen från Polen. Det uppgav den ryska tidningen Kommersant på tisdagen. Höjningarna är ett svar på Warszawas veto mot de strategiska förhandlingarna mellan Ryssland och EU som skulle ha ägt rum i november förra året. Restriktionerna kommer att gälla alla polska varor, plastprodukter, byggnadsmateriel och läkemedel. Den polska exporten till Ryssland uppgår till över fyra miljarder zl. (Warsaw Voice 7 feb 07)

Ryska inspektörerna på plats

Ryska livsmedelsinspektörer har idag tillsammans med experter från EU inlett sitt arbete för att undanröja de problem som stoppat den ryska importen av polska köttprodukter. Importstoppet har pågått i över ett år och innebär en kännbar förlust för det polska jordbruket. (International Herald Tribune 5 feb 07)

Ryssarna inspekterar polskt kött i början av februari

Den 5 februari ska ryska livsmedelsinspektörer påbörja sin kontroll av polska jordbruksprodukter. EU-kommissionären Kyprianou, som träffade den ryske jorsbruksministern för ett par veckor sedan, kan dock inte utlova att Ryssland häver sitt importstopp på polskt kött. Trots att EU dokumenterat att polsk livsmedelsproduktion uppfyller EU-standard vill Moskva dels själv inspektera på plats, dels studera dokumentationen noggrant. (Pigprogress 29 jan 07)

Köttkonflikten på väg mot en lösning?

EU tycks nu vara redo att ansluta sig till den ryska kontrollmyndighetens sätt att se på polska köttproducenter, skriver den ryska nättidningen MosNews. Ryssland har stoppat den polska köttimporten sedan 2005 eftersom man misstänker att det förekommer falska hälsocertifikat. Importstoppet fick Polen att inlägga sitt veto mot de nya förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan EU och Ryssland före jul. Ryssland ska inom en månad skicka nya hälsokontrollanter till de polska köttfabrikerna. (MosNews 25 jan 07)

Förhandlingar om köttkonflikten kan inledas

Efter samtalen i Sotji mellan Rysslands president Vladimir Putin och Tysklands kansler Angela Merkel kan Moskva nu tänka sig att påbörja förhandlingar för att lyfta handelsembargot på polska köttprodukter. – Ryssland försökte vrida över till bilaterala, men för Polen är det viktigt att det är EU som är Rysslands förhandlingspartner, sade riskveterinär Ewa Lech. (Radio Polonia 23 jan 07)

Ingen lösning i köttkonflikten

Moskva är ännu inte redo att släppa sitt handelsembargo på polskt kött. Det framgår av förhandlingarna mellan EU och Ryssland i Berlin idag. Samtalen fortsätter. I morgon sammanträffar EU:s hälsokommissionär dessutom med Rysslands jordbruksminister på en lantbruksmässa i Berlin. (Radio Polonia 18 jan 07)

Möte om köttkonflikt förbereds

EU:s hälso- och konsumentkommissionär Marko Kyprianou anlände idag till Warszawa. Tillsammans med jordbruksminister Lepper ska han förbereda morgondagens möte i Berlin, då unionen och Ryssland ska diskutera en lösning av frågan om Moskvas handelsembargo på polskt kött. (Radio Polonia 15 jan 07)

Nya samtal om köttkonflikten

EU:s konsumentkommissionär Markos Kyprianou planerar nu ett antal möten mellan EU och Ryssland angående det ryska handelsembargot på polska köttprodukter. Mötet ska äga rum i Berlin i mitten av januari. (Radio Polonia 8 jan 07)

Ryssland slår tillbaka med höjda tullar

Ryssland höjer tullavgifterna på polska varor, vilket beräknas halvera importen från Polen. Det uppgav den ryska tidningen Kommersant på tisdagen. Höjningarna är ett svar på Warszawas veto mot de strategiska förhandlingarna mellan Ryssland och EU som skulle ha ägt rum i november förra året. Restriktionerna kommer att gälla alla polska varor, plastprodukter, byggnadsmateriel och läkemedel. Den polska exporten till Ryssland uppgår till över fyra miljarder zl. (Warsaw Voice 7 feb 07)

EU bör ha enad front mot Ryssland

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna om solidaritet med Polen. Anledningen är att Ryssland vill knyta bilaterala förbindelser med ett EU-land i taget om handel med kött. Hela EU ska ha samma handelsvillkor i förhållande till Ryssland, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. (Radio Polonia 061218)

Köttfejden går vidare

Polens handelskonflikt med Ryssland kan utökas till att gälla hela EU. Från och med nyår stoppar Moskva importen av livsmedel från alla EU-länder utom Danmark, Frankrike, Nederländerna, Irland, Tyskland och Italien. Men EU accepterar inte partiella förbud: antingen handlar man med hela EU eller inte alls. Till råga på allt har Ukraina nu även förklarat att polska köttföretag inte håller måttet. (WBJ 061215)

Rysslandshandeln bättre trots konflikten

Tvärtemot vad man skulle kunna tro, har Polens handel med Ryssland inte alls försämrats av det polska vetot mot det strategiska samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland. I stället pågår en ständig utveckling, även om handelskonflikten om det polska köttet lägger lite sordin på stämningen, skriver Michal Jeziorski. (Warsaw Voice 061212)

Vetorätten blir kvar i EU

På EU-toppmötet i Bryssel idag var flera länder negativa till att förändra vetorätten, bl.a Storbritannien, Tjeckien, Frankrike och Polen. Kommissionen har drivit frågan för att effektivare kunna bekämpa gränsöverskridande brotslighet. (Kommittén för EU-debatt 061215)

Polen får stöd i köttblockad

Frankrike och Tyskland är redo att stötta Polen i kampen för att få bort det ryska importstoppet för polskt kött. Det säger Andrzej Krawczyk, vice statssekreterare i presidentkansliet. (Radio Polonia 061206)

Vetot dras tillbaka med blockaden

Polen drar tillbaka sitt veto mot de nya samarbetsförhandlingarna med Ryssland, så snart importblockaden mot polskt kött upphör. Det säger Maciej Lopinski från presidentkansliet. Uttalandet är ett svar på spekulationer i tysk radio om att ryssarna drar tillbaka blockaden den 15 januari. (Radio Polonia 061130)

Polska vetot – rätt eller fel?

Polska ambassadens skrivelse om hur Polen ser på köttkonflikten >>
-Vad tycker svenska medier om det polska vetot? Vi samlar lite kommentarer från svensk press. Uppdaterad 26.11 >>

– Polens veto är ekonomisk egoism

Den ryske presidenten Vladimir Putin anklagade Polen för "ekonomisk egoism" vid toppmötet i Helsingfors, rapporterar TT. Anledningen är det polska vetot mot samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland. Putin sade också att att Polen vidareexporterar kött från länder i Asien. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso framhöll att han gjort klart för Putin att den ryska bojkotten är oacceptabel. (Sydsvenskan 061125)

Polsk livsmedelshygien EU-godkänd

Den grupp av EU-experter, som studerar eventuella avvikelser i den polska veterinärhanteringen på plats, finner inga skäl till det ryska importförbud mot polskt kött. Det säger Philip Todd, talesman för EU-kommissionen. Polen har gjort stora framsteg både vad gäller livsmedelshygien och exportstandard. Radio Polonia 0061123)

Polen uppges ha sålt amerikanskt kött

Tunga medlemmar av den ryska delegationen på toppmötet i Moskva upprepar kritiken om att Polen bland annat ska ha vidareexporterat amerikanskt kött under falsk ursprungsbeteckning. Samtidigt påpekar de att man kan fortsätta att diskutera samarbetsavtalets villkor med EU. Också energifrågorna kan diskuteras, även om Moskva inte skriver på EU:s energistadga ifall inte Norge också gör det. (SR Ekot 061124)

– Polen exporterar smuggelkött

— Vi har inga klagomål på polskt kött. Det säger nu Rysslands president Vladimir Putin. Problemet är att Polen exporterar kött från andra länder vidare — dvs insmugglat kött — trots att det är förbjudet. Det problemet måste vi lösa.
Detta uttalande, som låter försonligt, kanske inte gör den polska regeringen mer samarbetsvillig — Polen ser det ryska importförbudet som en politisk markering från Ryssland. (
SR Ekot 061124)

Polsk livsmedelshygien EU-godkänd

Den grupp av EU-experter, som studerar eventuella avvikelser i den polska veterinärhanteringen på plats, finner inga skäl till det ryska importförbud mot polskt kött. Det säger Philip Todd, talesman för EU-kommissionen. Polen har gjort stora framsteg både vad gäller livsmedelshygien och exportstandard. (Radio Polonia 0061123)

Strategiska samtalen skjuts upp

De strategiska samarbetsavtalen mellan EU och Ryssland kommer inte att inledas i morgon som planerat. Anledningen är det polska vetot, som trots två dagars förhandlingar i Bryssel inte hävts. EU anstränger sig nu att begränsa skadan: det finns andra frågor att diskutera, som Iran, Georgien och mänskliga rättigheter. De strategiska samarbetssamtalen kan komma längre fram på mötet. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski lämnade det negativa beskedet när EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ringde upp för att beklaga den polska gruvtragedin. Samtidigt lovade han att inställa förhandlingarna med Moskva om Ryssland använde några fula tricks mot Polen. (EUobserver 061123)

Bildt stöder Polen i konflikten

— Polen behöver stöd i handelsdispyten med Ryssland, och vi delar deras oro, sade utrikesminister Carl Bildt nyligen. Tendensen från Moskva att koppla handel med politik är inte acceptabel. Polen har lyft upp en debatt som behöver fortsätta, konstaterade Bildt. (SvD 061122)

– EU avgör förhandlingsstart

Polen lade under tisdagen fram sina villkor för att lyfta vetot från de kommande förhandlingarna mellan EU och Ryssland. Rysslands envoyé i Bryssel Sergej Jatrzembski säger att det polska vetot skadar förtroendet för EU:s förmåga att föra en gemensam politik. Nu blir det EU som avgör om det ska bli förhandlingar eller ej.
Finlands ambassadör i Moskva, Harry Helenius, anser att förhandlingarna kan hållas även om Polen fortsätter sin blockad. — Alla förhandlingar är av godo, även om de förs utan gemensamt mandat från unionen, menar han. (
Warsaw Voice 061122)

Lepper tror att ryssarna backar

— Förhandlingarna kommer nog igång som de ska, sade jordbruksminister Andrzej Lepper i Bryssel på måndagen. Han tror att Ryssland ändrar inställning på torsdag, och åtminstone kan ange en tidsram för när de kan lyfta importförbudet på polsk mat. Även när EU-kommissionens experter godkänt polska livsmedel insisterar ryssarna dock på att deras egen expertis ska godkänna polsk livsmedelshygien, vilket kräver besök på plats.
Lepper klandrar också EU för att unionen trots upprepade påpekanden inte engagerat sig i frågan och därmed orsakat Polen 400 miljoner € i förlust för utebliven export. (
EUobserver 061121)

– Polen måste skydda sina intressen

Premiärminister Jaroslaw Kaczynski sade idag att det inte är säkert att Polen tar tillbaka sitt veto mot EU:s förhandlingar med Ryssland. Polen måste skydda sina egna intressen, konstaterade han. Annars kan Ryssland, som är en av EU:s stora samarbetspartner, uppfatta det som att Polen inte är en del av EU. (Warsaw Voice 061121)

Lösning i sikte

— Polen fortsätter att försvara sina intressen, såväl vad gäller det ryska handelsembargot som landets ställning inom EU. Det säger regeringschefen Jaroslaw Kaczynski till medierna idag. Han tillade att det vore fullt tänkbart för Polen att hålla fast vid sitt veto mot förhandlingarna med Ryssland, men att en lösning inte är långt borta. EU-samtalen med Ryssland ska enligt planerna inledas på fredag, under förutsättning att handelskonflikten är löst. (Radio Polonia 061120)

Lepper i Bryssel

Jordbruksminister Andrzej Lepper är nu i Bryssel för att diskutera det ryska importstoppet för polska jordbruksprodukter. Han ska träffa EU:s hälsokommissionär Markos Kyprianou, som försöker lösa handelskonflikten mellan Polen och Ryssland. EU:s utrikesminister uppges också föra samtal med Ryssland. (Radio Polonia 061120)

Ett steg närmare konfliktens lösning

En viss framgång i samtalen med premiärministrarna från Finlnad och Litauen angående konflikten om det ryska importförbudet på polska livsmedel har nåtts. Det säger regeringschefen Jaroslaw Kazczynski. Matti Vanhanen har kommit med konkreta förslag, och diskussionerna kommer att fortsätta under veckan. Importförbudet har fått Polen att blockera EU:s förhandlingar om ett samarbetsavtal med Ryssland. (Radio Polonia 061119)

EU försöker lösa krisen

Finlands statstsminister Matti Vanhanen försökte på fredagen att få Polen att sluta bojkotta samtalen mellan EU och Ryssland om ett nytt ekonomiskt och energipolitiskt samarbetsavtal. Hela EU hindras att delta i samtalen med Ryssland genom att Polen har inlagt sitt veto.
— En lösning måste ta hänsyn till polska intressen, säger premiärminister Jaroslaw Kaczynski. Den 24 november ska förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland inledas, och förhoppningen är att konflikten ska ha lösts till dess. (
DN 061117)

Litauen stöder polska vetot

Litauens president Gediminas Kirkilas har haft samtal med den polske regeringschefen i Warszawa idag. Litauen stöder Polens veto mot förhandlingarna mellan EU och Ryssland. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski uppger att samtalen var vänskapliga och fruktbara. (Radio Polonia 061118)

Polen vidhåller sitt veto

Finlands premiärminister Matti Vanhanen lyckades inte övertala regeringschefen Jaroslaw Kaczynski att dra tillbaka det polska vetot mot EU:S samarbetsförhandlingar med Ryssland. Men han lovade att EU skulle medverka till att bryta det ryska importförbud på livsmedel från Polen. Kaczynski å andra sidan åtog sig att återkomma med ett svar i början av nästa vecka — bara ett par dagar före mötet mellan EU och Ryssland den 24.11. (EUobserver 061118)

Polen redo för kompromiss

Premiärminister Jaroslaw Kaczynski kan nu tänka sig en kompromiss vad gäller landets veto mot de nya samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland. Kaczynski hoppas att samtalen med den finske regeringschefen Matti Vanhanen ska kunna leda till en lösning som tar hänsyn till Polens intressen. (Radio Polonia 061117)

Importstoppet dyrt för Polen

EU-kommissionen har nu tagit tag i det ryska förbudet för import av livsmedel från Polen. Kommissionens envoyé i Moskva försöker få igång samtal på hög nivå. Exporten av matvaror till Ryssland är värd 400 miljoner € om året för Polen. (Euobserver 061116)

EU ingriper i krisen

Matti Vanhanen, premiärminister i FInland som nu är ordförandeland i EU, kommer i morgon till Warszawa för att diskutera Polens veto mot avtal med Ryssland så länge Ryssland inte tar tillbaka importförbudet mot polska livsmedel. (Radio Polonia 061116)

Även Litauen stöder polskt veto

Såväl Litauen som Frankrike stöder nu Polens veto mot EU:s nya avtal med Ryssland. Litauens premiärminister Gediminas Kirkilas sade i en radiointervju, att Rysland visserligen är en viktig handelspartner, men Moskva måste följa vanliga normer och regler. Franska UD vidhåller idag sitt stöd för Polen i frågan om det ryska importförbudet mot polska livsmedel, men anser samtidigt att generella förhandlingar bör inledas snarast. (Radio Polonia 061116)

EU bör ingripa i den ryska handelskonflikten

Frankrike anser att EU-kommissionen bör stötta Polen i livssmedelskonflikten med Ryssland. Handelskommissionär Peter Mandelson lovade i våras att söka lösa problemet, men fick konstatera att ryssarna inte ville att EU skulle blanda sig i saken. Franska diplomater anser nu att EU ska skärpa tonen: om ett tredje land lägger handelshinder på en medlemsstat måste unionen agera. (Euobserver 061115)

Polskt veto mot rysk-tyska förhandlingarna

Polen har nu inlagt sitt veto mot de rysk-tyska förhandlingarna om samarbete i energi- och handelsfrågor. Det innebär att diskussionerna sannolikt inte börjar om två veckor som planerat. Vetot kommer att gälla tills Ryssland häver sitt importförbud på polska livsmedel och ratificerar avtalet om handel med gas- och olja. (Warsaw Voice 061114)

Polen blockerar avtal med Ryssland

Premiärminister Jaroslaw Kaczynski har bekräftat att Polen kan blockera förhandlingarna mellan EU och Ryssland. Skälet är att ryssarna inte håller fast vid det avtal som slutits med Polen. Regeringen Kaczynski anser att Moskva ska ge investerare från EU tillträde till den ryska energimarknaden. Dessutom bör ryssarna lyfta förbudet mot import av polska livsmedel. I Bryssel är man medvetna om Polens handelsproblem med Ryssland och letar efter en lösning. (Radio Polonia 061113)

Vetot dras tillbaka med blockaden

Polen drar tillbaka sitt veto mot de nya samarbetsförhandlingarna med Ryssland, så snart importblockaden mot polskt kött upphör. Det säger Maciej Lopinski från presidentkansliet. Uttalandet är ett svar på spekulationer i tysk radio om att ryssarna drar tillbaka blockaden den 15 januari. (Radio Polonia 061030)

Rysk attityd mot Polen mjuknar

Ett möte mellan den polske och den ryske presidenten kan snart komma till stånd. Det sade Andrzej Krawczuk, minister vid presidentens kansli, efter den ryske utrikesministerna besök i Polen. Rysslands förändrade ton mot Polen kan höra samman med att EU uttryckt förvåning över Rysslands bristande förmåga till normalisering av relationerna med Polen. (Radio Polonia 061006)

Lavrov i Polen

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov är på officiellt besök i Polen under två dagar för att tala om relationerna mellan de båda länderna. Särskilt viktig är energifrågan, inte minst den gasledning som ska gå genom Polen, och frågan om det ryska importstoppet av polska livsmedel, som har inneburit ett stort avbräck för livsmedelsindustrin. Enligt officiella siffror har Polen under 2006 importerat ryska varor för 6,8 miljarder dollar. Exporten uppgår bara till 2,3 miljarder. (Radio Polonia 061004)

Samtal om polsk köttexport

Polen och Ukraina tar nu upp samtalen om exporten av polsk kött. Ukraina införde exportstopp i mars efter anklagelser om dålig kvalitet. Ryssland har haft exportstopp nästan ett helt år. (Radio Polonia 060915)

Spionanklagelser stör livsmedelsexport till Ryssland

Ryssland utvidgar sitt stopp för polska livsmedel. Det nuvarande importstoppet för kött och växtprodukter, kommer att gälla också mejerivaror. Jordbruksminister Andrzej Lepper säger att hans ansträngningar att nå en kompromiss med Ryssland om livsmedelsexporten kan ha saboterats av vice försvarsminister Antoni Macierewiczs uttalande om att en grupp tidigare polska utrikesministrar var ryska spioner. (Radio Polonia 060828)

Smuggling hindrar köttexport

Ukrainas chefsveterinär sade idag att landet inte tänker häva förbudet för import av polskt kött. Köttsmugglare uppges vara anledningen – och så länge man inte kommer tillrätta med den illegala importen ligger förbudet kvar. (Warsaw Voice 060601)

Ryssland lättar inte på restriktionerna

Efter samtalen i februari väntades ryssarna släppa importstoppet på polska livsmedel, men så blir inte fallet. Polackerna kan fortfarande inte garantera att de intyg som följer med transporterna av bl a säd, frukt, grönsaker och kött är korrekta, säger den ryske säkerhetsinspektören Sergej Dankvert till nyhetsbyrån Reuters.

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Jordbruk

Kommunikationer

Krigsmakt

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning