6 mars 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


Kvinnopartiet – en ny polsk feminism?

Frasen ”Polen är en kvinna” kan läsas på det nystartade kvinnopartiets officiella hemsida. Detta parti bildades formellt den 11:e januari 2007 och utgör idag en snabbt växande samhällskraft med flera tusen medlemmar och många fler sympatisörer. Till de mest kända namnen som partiet förknippas med hör bl.a. författarinnan Manuela Gretkowska, sångerskan Kayah samt skådespelerskan och grevinnan Beata Tyszkiewicz. Manuela Gretkowska, som under 1990-talet bodde i Sverige, tillhör partiets grundare och dess högsta ledarkrets.

I partiet finns det gott om plats för män och ett antal kända namn har engagerat sig starkt, exempelvis samhällsforskaren Wiktor Osiatynski.

På den officiella hemsidan skriver Manuela Gretkowska (070306) att förbättringar i kvinnornas livssituation ligger i hela landets intresse och att alla män som är medvetna om detta välkommas hjärtligt.

Det polska kvinnopartiet placerar sig inte strikt på en vänster–höger skala. Istället betonar man generellt frågor som anses viktiga för alla polska kvinnor. Programmet tycks till stor del vara inriktad mot liberala katoliker. Det är kvinnornas olikartade problem och inte några särskilda ideologier som står i fokus.

Högt på den politiska agendan står krav på förbättrad medicinsk omsorg för gravida, lika löner för män och kvinnor, hårdare straff för kvinnomisshandel samt krav på en välutvecklad familjepolitik, inklusive ökad stödd för ensamstående mammor. Partiet förenar generella feministiska ideal med den polska politiska och kulturella traditionen. Kanske ser vi utvecklingen av en specifikt polsk feminism?

Mattias Nowak

I partiets manifest beskrivs initiativtagaren Manuela Gretkowska som "polska, mor och katolik". För henne och för partiet är det livsviktigt att åstadkomma förbättringar av kvinnornas livssituation.

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Kommunikationer

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning