måndag, 16 juni 2008

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Radio och TV Pressen

Personer

J Kaczynski kritiserar regeringens planer

Regeringens planer på att överföra ansvaret får sjukvården och de statliga medierna till de lokala styrelserna kommer att minska den sociala kontrollen och försvaga statsapparaten. Det säger oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski, som också kritiserar regeringens avsikt att skilja generaladvokatens och justitieministerns ämbete åt och att inskränka provinsguvernörernas befogenhetsområde. (The News 27 maj 08)

Tusk förebrår medierna

Premiärminister Donald Tusk har tagit landets journalister i upptuktelse. Anledningen är hur medierna hanterat den resa till Sydamerika som han just kommit hem från. I första hand är det kostnaderna och det ringa antalet möten med ämbetsmän i de besökta länderna som mött kritik – semester för skattepengar, har reportrar och oppositionspolitiker tyckt. Men, säger premiärministern, de har gått för långt när de hånar de länder som Tusk besökt. Det är taktlöst att ironisera över Perus högsta utmärkelse, Solorden, som tilldelades honom i Lima. Polacker skulle känna sig klart förolämpade om någon gjorde sig lustig över WVita Örnen, Polens högsta utmärkelse. Den kritiserade utflykten till Macchu Picchu organiserades av värdfolket, påpekade Tusk, och det är inte märkligare än att visa Wawel-kullen i Kraków eller Gamla stan i Gdansk för gäster. (The News 22 maj 08)

Miller: Rösta mot presidentens veto

Före premiärminister Leszek Miller uppmanar nu vänstergrupperna i parlamentet att rösta emot president Kaczynskis veto mot den nya medielagen. Det måste bli slut på PiS’ dominans inom de statliga medierna, sade Miller. Han meddelade också att Polsk Vänsters (PL) första kongress kommer att äga rum i Warszawa den 25 maj, då man väljer de 250 delegater som ska representera 1100 medlemmar. Det nya mottot blir: ”Marknadsekonomi. Välfärd”. Vänstern kan inte bara fokusera på att ”fördela nationens inkomster”, sade Miller, utan också finna möjligheter att finansiera social service. Miller valdes i januari till ordförande i det nybildade partiet Polsk Vänster – han lämnade Vänsteralliansen (SLD) i september när han inte placerades på Vänstern och Demokraternas (LiD) valsedel. I det senaste parlamentsvalet stod Miller överst på populistiska Självförsvars (SO) lista i Lódz, men när partiet inte kom in i sejmen beslöt han att grunda ett nytt vänsterparti. (The News 19 maj 08)

Fel att stoppa medielagen, tycker polackerna

Nästan hälften av polackerna tycker att president Kaczynski gjorde fel som stoppade den nya medielagen. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet TNS OBOP. Var tredje polack tycker att presidenten gjorde rätt, och tjugoen procent har ingen åsikt. I synnerhet har Kaczynski reagerat mot att det blir möjligt att byta ut ledamöterna i KKRiT (Nationella Radio- och TV-rådet) och i de statliga mediernas styrelser. Sedan valet i oktober har regeringen och oppositionen anklagat varandra för försök att få kontroll över de statliga medierna. Lag och Rättvisa (PiS) störs särskilt av regeringens förslag att skrota licenssystemet och sköta finansieringen med hjälp av skattemedel. (The News 19 maj 08)

E-handelsköp sänkte Agoras aktiekurs

Mediehuset Agoras aktier föll i veckan, sedan det blivit offentligt att företaget köpt Trader.com Polska för etthundratjugo miljoner zloty. – Förvärvet av Trader.com passar perfekt för vår utvecklingsstrategi för dynamisk tillväxt på de snabbast växande annonsmarknaderna, säger företagsledaren Marek Sowa. Trader.com har fyra sajter med egendomsförmedling, och automatiskt anpassad annonsering. Agora ger bland annat ut den ledande dagstidningen Gazeta Wyborcza och rapporterade nyligen goda resultat för första kvartalet. (Warsaw Business Journal 19 maj 08)

Presidenten stoppar nya medielagen

President Kaczynski har stoppat den nya medielagen som är tänkt att reformera den statliga radion och televisionen. – Det kommer att leda till mer kommersialisering av de statliga medierna och en inskränkning av vanliga medborgares inflytande över dem, sade presidenten. Den nya lagen, som arbetats fram av regerande Medborgarplattformen (PO), minskar antalet ledamöter i Nationella Radiorådet (KKRiT). Idag utses ledamöterna av båda kamrarna i parlamentet och presidenten för en period av sex år. Nu ska ledamöterna kunna bytas ut innan perioden är slut, och oppositionen befarar att regeringen kommer att byta ut ledamöterna mot sitt eget folk. PO:s motivering har varit att ledamöterna ska utses efter kompetens snarare än av politiska skäl. (Warsaw Voice 18-19 maj 08)

– Medierna förorsakade PiS’ valförlust

Att Lag och Rättvisa (PiS) förlorade valet i höstas berodde på vissa radioprofilers illvilliga inställning till partiet. Det sade president Kaczynski i ett framträdande i statliga TVP2, skriver tidningen Dziennik. Den fjärde statsmakten, d.v.s medierna, är ett av den polska demokratins största problem, sade presidenten. Så länge allmänheten inte är fullständigt och hederligt informerad, är demokratin ett skämt. Uttalandet har mött kritik också hos journalister som stött bröderna Kaczynski: Även om de kan ha förlorat mycket på grund av fördomar hos medierna, så finns det saker en president inte bör säga, säger Rafal Ziemkiewicz från Rzeczpospolita. Janina Paradowska på veckotidningen Polityka, tycker att presidentens ord visar på bristande förståelse för mediernas roll i demokratin. För Monika Olejnik på TVN24 låter uttalandet som om det kom från en diktator. (MSZ Supplement 7 maj 08)

Presidenten stoppar nya medielagen

President Kaczynski kommer sannolikt inte att sätta sin namnteckning under den nya medielagen, som togs i sejmen den 25 april. I de förändringar som gjordes flyttas en del av Nationella Radio- och TV-rådets (KRRiT) ansvarsområde över till Byrån för Elektronisk Kommunikation (UKE), och de högsta chefposterna i de statliga mediebolagen ska tillsättas efter öppen rekrytering. Därmed blir det fritt fram för regeringen Tusk att avskeda de chefstjänstemän som tillsattes under den förra regeringen. Om presidenten (Gazeta Wyborcza 26-27 april 08)

Presidenten inlägger sitt veto mot nya medielagen

President Kaczynski kommer inte att underteckna den nya medielagen som regeringen lagt fram. Han ogillar de åtgärder regerande Medborgarplattformen (PO) vill vidta för att avpolitisera de statliga medierna. Som exempel nämner han förslaget att regeringen ska tillsätta cheferna för de statliga mediebolagen. Enligt regeringsförslaget ska Nationella Radio- och TV-rådets (KRRiT) – där presidenten själv tillsätter två av fem ledamöter – få mindre inflytande. (The News 25 april 08)

Journalister har problem i sejmen

Polska journalister grundar nu en organisation som ska tillvarata deras intressen i samband med att det blir allt svårare att få tillträde till sejmen. – Vi måste ha en seriös motpart att diskutera med, säger Piotr Zaremba från tidningen Dziennik. Många ledande journalister stöder initiativet. (Warsaw Business Journal 14 april 08)

Mediehuset Agora förnekar säljrykten

Det ryktas att mediehuset Agora aktivt söker en ny strategisk investerare, vilket företaget officiellt förnekar. Såväl den tyska Springerkoncernen som brittiska Mecom anses vara intresserade. Springer har för närvarande Dziennik och Fakt, och Mecom äger Rzeczpospolita och Parkiet. Om det blir aktuellt är Springer den troligaste köparen, eftersom Dziennik sannolikt läggs ner. (Warsaw Voice 10 mars 08)

PO och LiD eniga om ny medielag

Medborgarplattformen (PO) och Vänstern och Demokraterna (LiD) är nu nära en överenskommelse om den nya medielagen, skriver tidningen Dziennik. Wojciech Olejniczak och Jerzy Szmajdzinski, LiD, har i samtal med Zbigniew Chlebowski, PO, sagt att partiet stöder lagförslaget på ett par villkor. Det måste finnas ökade möjligheter att få in licensavgifterna. Dessutom ska de statliga mediernas uppdrag tydligt definieras, och de regionala avdelningarna bli mer lokala. Kraven accepteras av PO, vilket innebär att lagen skulle kunna läggas fram i parlamentet redan denna vecka. Nationella Radio- och TV-rådet (KKRiT) föreslås få sju ledamöter i stället för fem – senare kommer Byrån för elektronisk kommunikation (UKE) att ta över rådets arbetsuppgifter. (MSZ Supplement 27 feb 08)

Polsk reporter hotades med utvisning

Gazeta Wyborczas reporter Waclaw Radziwinowicz stoppades på fredagen av de ryska myndigheterna vid entrén till Vita Huset i Moskva. Han följer premiärminister Donald Tusk på resan till den ryska huvudstaden och skulle bevaka presskonferensen med Tusk och den ryske premiärministern Viktor Zubkov. Han hotades med utvisning och släpptes först sedan Zubkov ingripit. Radziwinowicz är känd för sin kritiska hållning till den ryska utrikespolitiken. (The News 8 feb 08)

Kolodziejski gör tummen ner för nya medielagen

Presidenten kommer att avslå regeringens förslag till ny medielag. Det säger Witold Kolodziejski, chef för nationella Radio och TV-rådet (KRRiT), som är mycket kritisk till den nya lagen. – Den är full av felaktigheter, inkonsekvenser och motsägelser, säger Kolodziejski. Särskilt betänkligt är det att skatteministern ska tillsätta nyckelposter i statliga medier, och att premiärministern ska fatta beslut om licenser och finansiering. Han menar att premiärministern får för stort inflytande och att medierna kommer att styras av vad som är politiskt lämpligt. Radio- och TV-rådet däremot skulle bli tandlöst. Förslaget om att ersätta licensavgifterna och finansiera de statliga medierna över statsbudgeten skulle öka statens inflytande ännu mer, säger Kolodziejski. (The News 23 jan 08)

– Statliga medier bör avpolitiseras

Polska medier har blivit för politiserade under de senaste tio åren. Det säger kulturminister Bodgan Zdrojewski från Medborgarplattformen (PO). Därför har PO föreslagit nya regler för tillsättningen av ledamöter i ledning och styrelse för statliga medier. De nya ledamöterna ska vara experter, respekterade i journalistiska kretsar, snarare än politiker. Förslagen blir tillägg till den nya medielagen. Ordföranden i oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ser det som ett sätt för regeringspartiet att stärka sitt inflytande över medierna ”på ett ryskt sätt”. (The News 10 jan 08)

Behandlingen av Medielagen forceras

Medborgarplattformen (PO) vill skynda på den nya medielagen så att omröstningen i sejmen kan ske under den kommande sessionen, uppger tidningen Dziennik. Enligt den nya lagen ska sammansättningen av de statliga medierna kunna ändras, och PO vill byta ut en del ledamöter, bland andra nuvarande ordföranden i Polsk TV, Andrzej Urbanski. I bästa fall, menar PO, kan de nya reglerna träda i kraft till halvårsskiftet. Förre regeringschefen Jaroslaw Kaczynski, som tillsatte Urbanski, anser däremot att pluralismen i de statliga medierna säkras om Urbanski sitter kvar. (The News 8 jan 08)

2007

SLD utformar eget lagförslag om medierna

Vänsteralliansen (SLD) kommer inom kort att lägga ett eget förslag till ny medielag. Det sade partiets generalsekreterare Grzegorz Napieralski i en radiointervju på fredagen. Enligt vår uppfattning, sade Napieralski, så vill Medborgarplattformen (PO) snabbt ta över medierna och byta ut den förra regeringens representanter i företagen mot egna. Statliga medier bör stå fria från alla politiska bindningar, och vara tillgängliga för alla. Först ska de statliga mediernas roll utformas, sedan kan man börja diskutera personfrågor. (The News 28 dec 07)

Statliga medier ska inte användas av politiker

Pluralismen i de statligt ägda medierna behöver återställas. Under senare tid har vi kunnat se hur olika politiska krafter tagit över medierna, sade vice premiärminister Waldemar Pawlak i en radiointervju på torsdagen. Statens pengar ska inte subventionera konflikter mellan partierna. Inom ramen för sitt uppdrag ska medierna koncentrera sig på frågor som är viktiga för Polen, till exempel sociala och individuella initiativ som bidrar sill positiva förändringar. Än så länge finns inga beslut om hur medierna ska utformas eller finansieras, sade Pawlak. (The News 6 dec 07)

Reportrar utan gränser uppmanar till lagändring

Organisationen Reportrar utan gränser uppmanar Polen att ändra den lag som kriminaliserar journalistiken och kan ge journalister upp till två års fängelse för förtal. Uppmaningen kom i samband med att en domstol beslutat häkta Gazeta Polskas chefredaktör Tomasz Sakiewicz och reporter Katarzyna Hejke 48 timmar i förväg för att vara säker på att de infinner sig till rättegång den 14 december. Sakiewicz och Hejke har stämts av TVN för en artikel om Milan Subotics kommunistiska förflutna. Subotic är en högt placerad tjänsteman på TVN, som hävdar att artikeln skadar deras anseende. Arresteringen ska företas natten till den 13 december, vilket är ett laddat datum i Polen – det var då krigstillståndet infördes av general Jaruzelski 1981. Nu planeras en demonstration i Warszawa för att utrycka solidaritet med de arresterade journalisterna. En grupp journalister har också undertecknat ett upprop till stöd kollegorna. (Polskie Radio 7 nov 07)

Kochanowski: Medierna styr verkligheten

Medierna skapar dagens verklighet – i stället för att informera om den. Det sade Polens ombudsman Janusz Kochanowski på en konferens om yttrandefriheten och mediernas roll. Även professor Zdzislaw Krasnodebski ansåg att medierna delvis klart tar ställning i pågående konflikter. Vissa journalister försöker påverka den politiska verkligheten, och i det sammanhanget bör man i stället lämna ”illusionen av objektivitet”, och tydligt visa var man står. Förre TV-chefen Bronislaw Wildstein sade att yttrandefriheten fortfarande är begränsad i Polen, men att situationen är betydligt bättre idag än på 90-talet. (Polskie Radio 25 maj 07)

Journalistförbundet accepterar granskning

Polska jornalistförbundet har accepterat den nya lustrationslagen som även gäller journalister. Människor med någon form av offentlig tjänst som är födda före 1972 ska enligt lagen redogöra för sina kontakter med den kommunistiska säkerhetspolisen. Det rapporterar Kjell Albin Abrahamson från Warszawa. Många kända journalister tänker inte delta i granskningen, men journalistförbundet och arbetsgivarna har manat till lydnad. De som inte lämnar in sin deklaration förlorar automatiskt jobbet. Granskningen gäller 700 000 personer. (Dagens Eko 14 mars 07)

Journalister positiva till egen lustration

Nu stiger journalister fram och talar för den nya lustrationslagen – som andra journalister tidigare velat bojkotta. Lagen säger att personer i offentlig ställning,även journalister, ska redogöra för sitt eventuella samröre med den tidigare kommunistregimen. Pålitlighet och rättskaffenhet är grundvillkor i journalistyrket, säger förespråkarna för lustrationskravet. Det krävs för den som ska utvärdera offentliga personer och representera allmänna opinionen. (Radio Polonia 13 mars 07)

Julvärd i P1 Kjell Albin Abrahamson blir julvärd i Sveriges Radio P1. Som sådan kommer han att hålla lyssnarna sällskap hela julaftonen. (SR 19 dec 07)

Ännu ett pris till Kjell Albin Abrahamson Smålands akademis pris till Dag Hammarskölds minne går i år till Kjell Albin Abrahamson, legendarisk Östeuropakorre (som även har medverkat i webb-Bulletinen). Han ger oss svenskar ”inblick i och kunskap om det tidigare så slutna Central- och Östeuropa", konstaterar akademin. Priset är på 30 000 kronor, tidigare pristagare är bland andra Cordelia Edvardson och Maciej Zaremba. (Göteborgs-Posten 29 okt 07)

Ryszard Kapuscinski avliden
Journalisten och författaren Ryszard Kapuscinski har avlidit i Warszawa, 74 år gammal. Han blev känd som den polska nyhetsbyrån PAP:s utrikeskorrespondent, och hans första resor på 60-talet gick till Indien och Kina. Hans reportageböcker, som Kejsaren, Fotbollskriget och Imperiet, har blivit lästa över hela världen. (TVP 23 jan 07)
Senast han besökte Sverige var hösten 2005, då han lanserade sin bok På resa med Herodotos. >>

Stora Kulturpriset till målare och journalister Nationella Kulturfondens Stora Pris har i år tilldelats målaren Leon Tarasiewicz samt journalisterna Anna Bikont och Joanna Szczesna. Tarasiewicz får priset för sitt sätt att konsekvent utmana traditionell måleri och traditionell konstuppfattning. Bikont och Szczesna, som arbetar på Gazeta Wyborcza, fick utmärkelsen för sin reportagebok Lavina i Kamienie (Lavin och stenar). Författarna och kommunismen. Boken polska författares olika attityder till kommunismen — från beundran till öppen opposition. (TVP 061229)

Ännu ett pris till Kjell Albin Abrahamson Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris går i år till Kjell Albin Abrahamson för att han "aldrig glömmer de 'vanliga' människorna, individerna under makten." Stiftelsen förvaltas av Stockholms universitet. (HD 060420)

Europapris till Kjell Albin Abrahamson Sydsvenskan har tilldelat Kjell Albin Abrahamson sitt Europapris för år 2006, för att han på ett förtjänstfullt sätt lyckats lyfta fram ett Europa som ligger långt från EU-eliten i Bryssel: Polen, övriga länder i det forna östblocket och Balkan. (Sydsvenskan 060331)

Zaremba årets ekonomijournalist Polskfödde DN-reportern Maciej Zaremba har utsetts till årets ekonomijournalist. Hans sätt att skriva gör ekonomi begriplig, säger juryn. Zaremba belönas för sin artikelserie "Den polske rörmokaren". 75 000 kr ingår i utmärkelsen. (DN 060307)

2006 års Jolopris till Kjell Albin Abrahamsson Journalisten Kjell Albin Abrahamsson har tilldelats Jolopriset för sin levande och färgstarka rapportering från östra Europa. Priset, som har utdelats sedan 2002, har tidigare bl a gått till radioreportern Cecilia Uddén. (TT)

Kosciuszko-medalj till Kapuscinski Den världsberömde polske reportern Ryszard Kapuscinski har belönats med Kosciuszkostiftelsens förtjänstmedalj. Hedersbetygelsen kommer att utdelas i New York den 22 april 2006. Medaljen har tidigare tilldelats Artur Rubinstein, Leopold Stokowski, Ewa Podles, Norman Davies m. fl. (relacjeonline.com)

Besöksstatistiken för Bulletinen sköts av Googles Analytics.

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Kommunikationer

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Traditioner

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning