måndag, 16 juni 2008

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Skola, utbildning och forskning

Polskt universitet planeras i London

Universitetet och Ekonomihögskolan i Warszawa har planer på att öppna en filial i London. Minst en miljon polacker arbetar idag på de brittiska öarna. Bara sjutusen av dem studerar, men många av de unga vill gärna läsa ekonomi och internationella relationer. På det här sättet blir det möjligt för dem att studera på polska och ta universitetsexamen – oavsett om de stannar i Storbritannien eller återvänder hem till Polen. (Polskie Radio 30 maj 08)

Lärare i endagsstrejk för högre lön

Lärarna i Polen har gått ut i en endagsstrejk för högre löner. Enligt en uppskattning från Polska Lärarsamfundet deltar två tredjedelar av de 30 000 medlemmarna i strejken. Lärarna vill också ha rätt att gå i tidig pension. Det har inte förekommit några samtal mellan lärarfacken och utbildningsdepartementet sedan den förra demonstrationen i januari. Vice utbildningsminister Krystyna Szumilas säger att regeringen ska uppta samtalen med lärarfacken. Diskussionerna skulle kunna hållas i Trilaterala kommissionen, som sammanför representanter för regeringen, arbetsgivarna och de anställda. (Polskie Radio 27 maj 08)

Polackerna nöjda med sin skola

Polen kommer på femte plats när olika länders utbildning jämfördes utifrån arbetstagarnas synvinkel. Rekryteringsföretaget Kelly Services har intervjuat 115 000 arbetstagare i trettiotre länder för att få kläm på hur bra skolutbildningen förbereder eleverna för arbetslivet. I topp ligger Indien: nära sjuttio procent av arbetstagarna är belåtna med sin skolutbildning. I Polen är två tredjedelar nöjda, medan bara en fjärdedel av arbetstagarna i Sverige tycker att skolan lärt dem vad de behöver kunna när de ska ut i arbetslivet – det är sämst av de trettiotre undersökta länderna. (e24.se 21 maj 08)

CEK-chef avgår efter strul med examensprov

Marek Legutko, chef för Centrala Examineringskommissionen CEK), har avgått med anledning av de felaktigheter som upptäckts i frågorna vid årets studentexamen. Utbildningsminister Katarzyna Hall känner inget ansvar – frågorna utarbetades för ett år sedan, säger hon. Departementet försökte påverka arbetet med examensproven under förre utbildningsministern Roman Giertychs tid, vilket gav nervös stämning och sämre resultat, sade Hall. Giertych avsvär sig allt ansvar för årets examen – det är nuvarande utbildningsministerns sak, säger han. (Warsaw Business Journal 20 maj 08)

Kritik mot studenternas avgångsprov

Avgångsproven i gymnasieskolorna hämmar elevernas kreativitet och är en dålig förberedelse för högre studier. Det säger filosofen och universitetslektorn Marcin Krol med anledning av ett brev som polska intellektuella skrivit till utbildningsminister Katarzyna Hall. De som undertecknat brevet – bland andra språkforskaren Jerzy Bralczyk, historikern Andrzej Paczkowski och statsvetaren Jadwiga Staniszkis – vill ha en förändring så att systemet bättre svarar mot behoven. Avgångsproven, som leder till mogenhetsexamen, är obligatoriska för elever på gymnasieskolor och resultatet avgör om studenterna ska få behörighet till universitetsstudier eller ej. (The News 10 maj 08)

Högskolestudier ska vara kostnadsfria för studenterna

- Universitetsstudier ska vara kostnadsfria även i fortsättningen. Det sade premiärminister Donald Tusk på ett möte med representanter för den högre utbildningen. Avsikten är att öka möjligheterna till akademiska studier, inte att stoppa dem som har sämre ekonomi. Regeringen vill stegvis öka statens stöd till universitet och högskolor till två procent av bruttonationalprodukten. Bäst effekt av detta blir det om  utbildningen också reformeras. De är också önskvärt att se över de akademiska titlarna, sade Tusk. (The News 16 april 08)  

Lärarna vill strejka för högre löner

För att sätta kraft bakom sina krav på femtio procents löneförhöjning planerar Polska Lärarförbundet (ZNP) nu en endagsstrejk den 27 maj. Lärarna vill också ha möjlighet till tidig pension. En medlemsomröstning fem dagar i förväg blir avgörande: minst 50 procent av lärarna måste rösta ja för att det ska bli strejk i en skola. Fackordföranden Slawomir Boniarz understryker dock att förbundet är redo att börja samtala med regeringen när som helst, och att de muntliga tentamina för dem som ska avlägga studentexamen inte kommer att påverkas. (The News 8 april 08)

281 miljoner till skoldatorer

När nu 6 000 datasalar ska inredas i skolorna har Allmänna Upphandlingsbyrån gett klartecken för ett av de största IT-anbuden på senare tid. 281 miljoner zloty går till datorföretag som ABG, Action, NTT, Betacom och Wasko. Om knappt två månader ska kontrakten vara fullgjorda, eftersom det är bråttom för utbildningsdepartementet. (Warsaw Business Journal 2 april 08)

Begåvade barn får utbildning på Ekonomihögskolan

Etthundrafemtio begåvade barn mellan elva och tretton år går nu på en särskilt avpassad kurs i ekonomi på Ekonomihögskolan i Warszawa. Vid terminens slut får de bästa eleverna en laptop, och alla som har deltagit i sex av lektionerna får diplom. (The News 2 april 08)

Tre pelare för lärarreformen

Regeringens planer på att reformera skolväsendet vilar på tre pelare, rapporterar tidningen Dziennik. För det första ska lärarna inte längre ha möjlighet till tidig pensionering. För det andra höjs arbetstiden från arton till tjugosju timmar i veckan. Arbetstiden ökar gradvis under ett antal år, då lärarna själva avgör hur mycket de vill arbeta övertid. Sist ska lönerna höjas rejält och i fortsättningen mer baseras på kunskap och kvalifikationer. Idag är lärarna uppe i maxlön efter tolv år, och har därefter ingen motivation för kompetensutveckling. (MSZ Supplement 17 mars 08)

Studera i Warszawa

Högskolorna i Warszawa startar nu ett program för att dra till sig utländska studenter. Mer än tjugo statsägda och privata universitet och institutioner samarbetar med myndigheterna i projektet Studera i Warszawa. – Det här kommer att ge en ny bild av Warszawa som staden där det finns tillgång till utbildning av högsta kvalitet, staden där studietiden kan tillbringas på ett attraktivt sätt och till relativt låga kostnader, säger borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Information om projektet finns på en egen hemsida på nätet >>, och ska också finnas tillgänglig på polska ambassader, konsulat och institut utomlands. 330 000 studenter läser för närvarande i Warszawa, 3 000 av dem kommer från andra länder. (Polskie Radio 7 mars 08)

Högskoleutbildningen reformeras

I slutet av mars kommer ett förslag till detaljerad reform av den högre utbildningen. Det sade vice ministern för Forskning och högskoleutbildning, Barbara Kurdycka i sin summering av de första hundra dagarna på utbildningsdepartementet. Nya styrelseformer ska inrättas – högskolorna ska bli mer öppna för förändringar. Departementet vill också höja regeringens anslag till universiteten för att öka deras konkurrenskraft. Polsk forskning ligger inte högt på världens rankingklistor. Hittills har universiteten lagt mer kraft på att få många studenter än duktiga studenter. Inte heller är det det nuvarande finansieringssystemet bra. (The News 21 feb 08)

Kaczynski: Viktigt med gratis utbildning

- Utbildningen i Polen ska fortsätta vara kostnadsfri. Att införa avgifter på undervisningen i statliga skolor och universitet skulle vara mot konstitutionen, sade president Kaczynski på måndagen. Det är nödvändigt att bibehålla samma möjlighet till utbildning för ungdomar från familjer med sämre ekonomi sade presidenten. Han uppmanade också professorerna att ägna mer tid och arbete åt begåvade ungdomar, så att polsk vetenskap och forskning kan bli ännu mer framgångsrik på den internationella arenan. (Polskie Radio 29 jan 08)

Tolvtusen lärare på marsch för högre lön

Över 12 000 lärare marscherade på fredagen genom Warszawa för att ge eftertryck åt sina krav på en ordentlig löneförhöjning. Regeringen har erbjudit tio procent, vilket lärarna anser vara för lite. En delegation har nu träffat utbildningsminister Katarzyna Hall som är positiv till vidare förhandlingar. Premiärminister Donald Tusk har sagt att den erbjudna löneökningen på 200 zloty faktiskt är för liten – men, säger Tusk, det här är en reell ökning, det är för att uppnå detta som vi gjort radikala förändringar i budgeten. (Warsaw Business Journal 21 jan 08)

12 000 lärare protesterar i Warszawa

Över tolvtusen lärare från hela landet protesterar idag i Warszawa. De kräver högre löner, bibehållna pensionsregler och stopp för de planerade skolkupongerna. Utbildningsdepartementet har föreslagit tio procent – 200 zloty, men lärarfacket PZN vill ha femtio procent eller 600 zloty till lärare under utbildning och 1100 zloty för behöriga lärare. Slawomir Broniarz, ordförande i PZN, säger att dagens demonstration ska ses som en varning. Om lärarnas krav inte tas på allvar utbryter nästa protest under examensperioden i maj – och då blir det ingen tidsbegränsning. (Polskie Radio 18 jan 08)

Hall träffar Ekumeniska Rådet

Utbildningsminister Katarzyna Hall har träffat Polska Ekumeniska Rådet för att diskutera religionsundervisningen i skolan och studentexamen i religion. Föräldrar vill att barnen ska uppfostras enligt de värderingar som är viktiga för dem själva. De polska föräldrarnas värden ska vara desamma som skolans värden, sade Hall. Ärkebiskop Jeremiasz, ordförande i Ekumeniska Rådet, sade att religion är viktigt i Polen, och att religiös okunnighet inte bidrar till utvecklandet av ett demokratiskt samhälle. (The News 17 jan 08)

Lärarna strejkar på fredag

Även lärarna hotar nu med strejk. När Donald Tusk just tillträtt som premiärminister talade han om höjda löner för bland annat lärarna, säger Stanislaw Broniarz, ordförande för polska lärarförbundet (ZNP). Lärarna kräver nu att lönerna ska höjas med femtio procent, och inte med 200 zloty som föreslagits. ZNP vill också ha tillfälle att tala med Tusk om löner och pensioner, och om förändringar i skolsystemet. (The News 17 jan 08)

Politiker vill starta rymdprojekt

Just nu samlas politiker och forskare för att få igång ett nationellt polskt rymdprojekt, skriver tidningen Polska. Polen deltar visserligen i den europeiska rymdorganisationen Esa:s forskningsprogram, men kan få en betydligt större del av EU:s fonder för egen forskning. Sju miljoner euro är avsatt för 2008 – en struntsumma jämfört med Esa eller amerikanska Nasa. Eftersom Polen inte har en enda rymdsatellit kommer det att handla om forskning i det långa perspektivet. För närvarande är det Vetenskapsakademins Rymdforskningscenter som bedriver studier av kosmos. (Astronomia.pl 2 jan 08)

2007

LiD: Fel att inrätta religiös examen

Polen är enligt min mening på väg att bli en religiös stat. Der säger vice talmannen Jerzy Szmajdzinski från Vänstern och Demokraterna (LiD) i en radiointervju. Beslutet att inrätta en religiös examen är ett tecken på primitiv konservatism, och med det visar att regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) inte stöder tolerans, öppenhet och religionsfrihet. Polska elever borde i stället få lära sig mångfald, till exempel genom religiösa studier. (The News 7 dec 07)

Hall kovänder om religionsexamen

Gymnasieelever ska i framtiden kunna avlägga inträdesexamen i religion. Det säger utbildningsminister Katarzyna Hall efter ett möte med biskop Kazimierz Nycz, ordförande i biskoparnas utbildningskommitté, skriver Dziennik. Nyheten kommer som en stor överraskning – bara för ett par dagar sedan sade vice utbildningsminister Krystyna Szumilas att den nya regeringen inte kommer att lägga fram ett sådant förslag. Förre utbildningsminister Roman Giertych var mycket angelägen om en sådan examen men lyckades inte få sejmen med sig. Kovändningen antas vara ett bevis för att regeringen vill undvika konflikt med kyrkan, inte minst med tanke på det rabalder som utbröt vid regeringens förslag om bidrag till provrörsbefruktningar. (Warsaw Business Journal 7 dec 07)

En miljard dirigeras om till lärarna

Vid en informell sittning  på torsdagen hittade regeringen besparingar på 3,5 miljarder zloty i budgeten för 2008. Det säger Zbigniew Chlebowski, chef för Medborgarplattformens (PO) partiapparat. En av miljarderna ska gå till höjda löner för lärarna i de offentliga skolorna, och 1,5 miljarder ska minska budgetunderskottet till 27,1 miljarder. (Warsaw Voice 3 dec 07)

Lärarnas löner höjs med tio procent

Besparingar i budgeten ska göra det möjligt att höja lärarlönerna. Det sade finansminister Jacek Rostowski på sitt första nyhetsmöte. I budgeten finns många utgiftsökningar som också kan trimmas. Det är i allt väsentligt den förra regeringens budget som kommer att tas, eftersom det inte har funnits tid att göra en ny budget efter valet. Men finansdepartementet har fått fram flera miljarder, som ska räcka till en tioprocentig löneökning åt lärarna. (Warsaw Voice 27 nov 07)

Kuponger ska finansiera skolorna

Den nya skolministern Katarzyna Hall vill införa skolkuponger år 2009, skriver Dziennik. Det blir ett helt nytt sätt att finansiera utbildningen. Idag får skolorna pengar i förhållande till antalet lärare och klasser. De nya kupongerna ska ge föräldrarna den ekonomiska makten över barnens skolor – antalet elever kommer att avgöra hur mycket medel en skola får. (The News 20 nov 07)

Lärare kräver högre löner

Lärarna i hela landet har under söndagen protesterat mot de dåliga lönerna. I nästa års budget har underlaget för hur löner ska beräknas sänkts från 18,85 till 18,37 zloty, och lärarfacket kräver nu femtio procents löneförhöjning. Lärarna blir den första grupp som regeringen Tusk får hantera. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski har lovat att komma med ett tillägg till budgeten angående lärarlönerna, säger lärarfackets ordförande Slawomir Broniarz, och inbjuder blivande premiärminister Donald Tusk till diskussion. (Warsaw Business Journal 29 okt 07)

Polska högskolor allt bättre

Polen är på väg mot ett modernt högskolesystem. Det skriver OECD i en kommentar till utvärderingen av 24 länders system för högre utbildning. Det polska systemet innebär självständighet för de olika universiteten och högskolorna, finansieringen är differentierad och det finns metoder för att säkra kvaliteten. Men fler reformer måste till, menar OECD. När nya utbildningar dras igång behövs mer samtal med andra samhällssektorer, och det ekonomiska stödet till studenterna är behöver förändras så att alla har lika stor tillgång till studier. De akademiska karriärvägarna behöver också ses över. (Högskolan.net)

Två miljoner ungdomar studerar

Nästan två miljoner studenter deltar i den högre undervisningen i Polen. Det visar siffror från investeringsagenturen PAIiZ. 1 941 445 personer studerade vid landets universitet och högskolor. Av dem var 1 095 000 kvinnor. Under det akademiska året 2006/2007 fanns 318 icke-offentliga högskolor med 640 000 studenter. 115 000 avlade mastersexamen, 178 000 gick ut från yrkeshögskolorna – av dem var 33 000 ingenjörer. 282 000 studenter läste i Warszawa under läsåret. 41 procent av landets studenter läste i Kraków, Wroclaw, Lódz, Lublin, Gdansk och Katowice. (Warsaw Voice 3 sept 7)

Skolbarnen ska få gratis mjölk

Från och med nästa skolår ska varje barn från och med förskolan ha rätt till ett glas gratis mjölk varje dag. Projektet har pågått i tre år, och, 132 miljoner glas mjölk har druckits, och intresset för kampanjen har ökat. Eleverna kan välja mellan mjölk, yoghurt och ost. Hittills har föräldrarna varit med och betalat för mjölken, men från och med nästa skolår ska det alltså vara gratis. (Polskie Radio 2 sept 07)

Mer patriotism i skolorna

Projektet Morgondagens patriotism som sponsras av regeringen startar i alla skolor från och med höstterminens början på måndagen. Kampanjen har organiserats av utbildnings- och kulturdepartementet tillsammans. Syftet är att stärka patriotismen hos eleverna och att popularisera kunskapen om Polens historiska och kulturella arv i en modern form. (Polskie Radio 1 sept 07)

LPR tar strid om Gombrowicz

Striden om vilka böcker eleverna ska läsa i skolan har blossat upp igen. Polska Familjeförbundet (LPR) uppskattar inte att premiärminister Jaroslaw Kaczynski körde över utbildningsminister Roman Giertych och återinförde satirikern Witold Gombrowicz i listan över litteratur som ska läsas i skolan. Flera LPR-politiker har uttalat sig: de ogillar inte bara att författaren var homosexuell. Hans sätt att gestalta de patriotiska värdena duger inte heller. Gombrowicz platsar inte på en lista som ska användas i uppfostringssyfte, skriver en LPR-senator. (Svenska Dagbladet 6 augusti 07)

Skollitteraturen fastställd

Polens nya litteraturkanon har nu fastslagits av regeringschefen Jaroslaw Kaczynski. Listan innehåller både Goethe, Dostojevskij och Joseph Conrad (Jozef Korzeniowski) – i motsats vad utbildningsminister Roman Giertych föreslog för ett par månader sedan. Giertychs lista var präglad av principen litteraturen ska framhäva Polens kristna och patriotiska värden, och uteslöt ovannämnda författare liksom den världsberömde dramatikern och misantropen Witold Gombrowicz som tydligen fortfarande inte platsar i skolorna. Även Kaczynskis kanon är kontroversiell – kulturminister Kazimierz Ujazdowski säger att riktig patriotism inte utesluter författare som visar på landets sämre eller svagare sidor. (SR Kulturnytt 13 juli 07)

Skolan ska lära ut att abort är mord

– Varje barn ska få veta att abort är lika med mord. Det säger utbildningsminister Roman Giertych, som vill förändra innehållet i biologiundervisningen för att säkerställa detta. Oppositionspartierna är oroliga att sådan undervisning skulle skrämma barnen, men Giertych anser att barnen i detalj ska få veta vad det innebär att mörda ett barn före dess födelse. (Warsaw Business Journal 3 juli 07)

Giertychs bokbål får kritik

Utbildningsminister Roman Giertychs förslag att gallra ut en rad författare ur listan på litteratur som gymnasisterna ska läsa jämförs med nazisternas och kommunisternas utrensningar. Regeringen kan nu vänta sig löje från resten av Europa, skriver Times Online. Författare som Wislawa Szymborska och Andrzej Stasiuk ironiserar över utbildningsministerns inhopp i den litterära världen. Giertych vill rensa ut världsberömda skribenter som Joseph Conrad – som lämnade Polen, satirikern Witold Gombrowicz och avantgardisten Witkacy, samt Kafka och Dostojevskij, för att ersätta dem med påven och andra författare som uttalat hyllar de s.k kristna värdena. (Times online 9 juni 07)

Enkönade skolor bättre för eleverna

Flick- och pojkskolor kan bli framtidens melodi i Polen. Utbildningsdepartementet arrangerar just nu en konferens om enkönade skolor och hänvisar till amerikanska studier som visar att såväl studieresultat som sociala färdigheter blir bättre om eleverna är av samma kön. I Polen finns sjuttiotre sådana skolor, de är samtliga privata och/eller katolska. (Polskie Radio 2 juni 07)

Giertych: Boklistorna har inte förändrats – ännu

Det är inte sant att listorna över de böcker som ska läsas i gymnasiet har förändrats. De nya listorna är bara förslag till förändringar, säger utbildningsminister Roman Giertych, Polska Familjeförbundet (LPR). Listan innehåller böcker som har föreslagits av lärare från hela landet. Nu ska allmänheten ta ställning till litteraturförteckningen. Dock är det viktigt att litteratur av och om den förre påven Jan Pawel II ska läsas i skolorna, tillägger Giertych. Det vore historieförfalskning om eleverna inte fick lära sig något om den polske påven. (Polskie Radio 1 juni 07)

Polska gymnasister ska läsa patriotiska kristna böcker

Gymnasisterna ska inte lära sig de stora världsförfattarna längre. Det framgår den nya listan på litteratur som ska läsas i skolan, skriver den stora dagstidningen Gazeta Wyborcza. Även i utlandet välkända polska författare som Witold Gombrowicz och Witkacy har tagits bort, liksom Joseph Conrad, Goethe, Kafka och Dostojevski. I stället ska eleverna läsa böcker av förre påven Jan Pawel II, och en rad nationalistiska författare som uttalat hyllar ”de kristna värdena”. (Gazeta Wyborcza 31 maj 07)

Lärarna strejkar för bättre villkor och ny minister

Bättre lön, bibehållna pensionsförmåner och en annan utbildningsminister. Det är vad som står högst upp på lärarnas önskelista – krav som understryks av den två timmar långa varningsstrejken på tisdagen. Lärarfacket  rapporterar att upp till 60 procent av landets skolor deltog i. Utbildningsminister Roman Giertych hävdar dock att detta är en kraftig överdrift: kanske tjugofem procent av skolorna berördes av strejken, säger han. Giertych accepterar en del av lärarnas krav, inklusive rätten till tidig pensionering. (Warsaw Voice 30 maj 07)

Även lärarna kräver högre lön

Nu börjar det också mullra i lärarnas led. Lärarfacket kräver en lönehöjning på tjugo procent, ökade anslag till skolan och en förlängning av rådande pensionsregler. En tvåtimmars varningsstrejk har utlysts på tisdagen. (Warsaw Voice 29 maj 07)

Uniformsbry i skolorna

Införandet av skoluniform i höst har medfört huvudbry i de polska skolorna. Varje skola ska besluta om sin egen uniform. Många skolchefer har samlat in förslag från barnen och fått ihop en hel dräkt med kavaj och kjol/långbyxor samt mössa. Lärarna föreslår något enkelt (och billigt) en t-shirt med enhetligt mönster för barnen, eller en väst som används utanpå de vanliga kläderna. (ÖstersjöNytt 18 maj 07)

Polska elever ska ha uniform i höst

I fortsättningen ska elever i den polska grund- och mellanskolan bära skoluniform. Det beslöt parlamentet på onsdagen. Också i gymnasiet kan det bli aktuellt med uniform om skolledningen beslutar det i samråd med föräldrarna. Inför hösten ska fattiga föräldrar få hjälp för att kunna köpa uniformer till sina barn. Uniformen ska öka disciplinen och stoppa modeparaderna i skolan. (SVT Text 12 april 07)

Programmerare från Warszawa vann i Tokyo

Tre polska it-studenter vann den årliga programmeringstävlingen i Tokyo 2007. Det polska laget, Marek Cygan, Marcin Pilipczuk och Filip Wolski, pluggar alla vid universitetet i Warszawa. 6 000 lag från sex kontinenter deltog i tävlingen. För fyra år sedan vann en annan grupp studenter från Warszawa första priset, 2005 tog Wroclawstudenter femte plats och 2006 var det Krakóws tur – då var det andra pris. (PAIiIZ nyhetsbrev 22 mars 07)

300 miljoner till högteknologisk forskning

Staten satsar nu 300 miljoner zl på högteknologisk utveckling. Pengarna ska förbättra möjligheterna för polska forskare att få ut sina resultat på marknaden. Såväl företag med egna forskningsavdelningar som vetenskapliga institutioner ska kunna få ekonomiska bidrag till sitt fortsatta arbete. (PAIiIZ nyhetsbrev 22 mars 07)

Lärare kräver nolltolerans mot Giertych

10 000 lärare demonstrerade på lördagen i Warszawa och begärde utbildningsminister Roman Giertychs avgång. Giertych skadar utbildningsväsendet och håller inte sina löften, hävdar lärarna, som också anser att kvaliteten i skolan har försämrats under utbildningsministerns tid. Demonstrationen arrangerades av vänstersinnade Polska Lärarförbundet. (International Herald Tribune 17 mars 07)

Nolltolerans mot mobbning och våld i skolorna

Regeringen har nu antagit ett program för Nolltolerans mot våld i skolorna. Undersökningar har visat att mobbning är vanligt i skolorna och Nolltoleransprogrammet ska medföra en kraftig reaktion mot våld och mobbning. Utbildningsminister Roman Giertych säger att ett övervakningssystem ska införas, särskilda stödcenter ska inrättas för problemelever och undervisningsplaner med alternativa akrtiviteter ska utvecklas. (Radio Polonia 7 mars 07)

Giertych vill polisanmäla skolor med gravida elever

Utbildningsminister Roman Giertych vill bestraffa skolor som inte rapporterat brott som medfört att skolflickor blivit gravida. Sex med flickor under 15 år strider mot polsk lag, och Giertych har dels begärt rapporter om hur många gravida skolflickor under 15 år det finns på skolorna, dels om vilka som inte polisanmält de brottsliga. (Polish Outlook 17 feb 07)

Mer än 8 000 studerade utomlands

Även Polen har numera anslutut sig till Erasmus-programmet som ger bidrag till studenter som villstudera utomlands. Även Polen har anslutit sig, och under läsåret 04–05 studerade 8 390 polska studenter utomlands. 2 332 studenter från andra länder kom till Polen. (International Herald Tribune 14 feb 07)

En tredjedel av eleverna har blivit mobbade

En tredjedel av eleverna i polska skolor har utsatts för mobbning under det senaste året. Det visar en undersökning som gjorts av utbildningsdepartementet. Och hälften av de mobbade undviker då och då att gå till skolan för att slippa utsättas för andra elevers agressevitet. Men de största riskerna utsätts ungdomarna för på gatorna, och på pubar och diskotek. Cirka 40 procent av de tillfrågade ungdomarna hade antastats av knarklangare eller tvingats att dricka alkohol. (Radio Polonia 6 feb 07)

Polska skolor får Macintosh-datorer

Utbildningsdepartementet har nu utsett två datorföretag som ska leverera Macintosh-datorer för 38 miljoner zl till de polska skolorna. Ärendet har tagit lång tid att hantera, och datorerna skulle egenligen ha varit på plats i skolorna för en månad sedan. Ytterligare ett par datorprojekt med ett totalt värde av 300 miljoner zl förbereds inom departementet. (Warsaw Business Journal 30 jan 07)

Giertych får bakläxa

Under åren 2004–2006 har studenter som misslyckats i någon tentamen ändå kunnat få ut sitt examensbevis. Detta sätter konstitutionstribunalen nu stopp för. Regeln strider mot statens garanti att utbildning ska vara lika för alla, och tribunalen ger utbildningsminister Roman Giertych bakläxa i frågan. Han får ett år på sig att korrigera föreskrifterna till utbildningsväsendet. Giertych erkänner att beslutet var ett misstag, medan premiärminister Jaroslaw Kaczynski säger sig vara överraskad av tribunalens beslut. (Warsav Voice 17 jan 07)

Lärarlöner kan bekostas av riksbanken

Pengar till en höjningar av lärarlönerna kan komma att tas från riksbankens vinst. Det föreslår de två koalitionspartierna Lag och Rättvisa (PiS) och Polska Familjeförbundet (LPR). Enligt budgeten ska riksbanken föra över 1,97 miljarder. Ytterligare 462 miljoner skulle räcka till en femprocentig ökning av lärarnas löner. (Warsaw Voice 10 jan 07)

LPR:s krav orealistiska

Polska Familjeförbundets (LPR) krav på ytterligare 500 miljoner zl till lärarnas löner är inte realistiskt. Det säger Aleksandra Natalli-Swiat, ordförande i Kommissionen för Offentliga Finanser. Budgeten behandlas nu i senaten, och det är inte lätt att göra tillägg i efterhand. Dessutom finns redan 1 miljard zl avsatta för lärarna. LPR:s ledare, Andrzej Lepper har hotat avgå om anslagen till utbildning inte ökas. (Warsaw Voice 9 jan 07)

Giertych vill ha stöd i folkomröstning

Utbildningsminister Roman Giertych har begärt 200 miljoner zl för sitt program Nolltolerans mot våld i skolan. Pengarna ska tas ur EU:S strukturfonder och i programmet ingår regler om kläder, utökade disciplinmedel och förbud för ungdomar att efter ett visst klockslag vistas ute utan vuxet sällskap. Giertych vill också ha folkomröstning för att få stöd för sitt program och har sagt att han avgår han inte får stöd i frågan. (Warszaw Voice 3 jan 07)

2006

Rätt om skolan med positiv annons

I ett antal annonser i lokalpressen har utbildningsdepartementet informerat om de framsteg som har gjorts i skolorna. Annonserna är utformade som öppna brev till föräldrar, och en lärare vid Lódz' Tekniska högskola berömmer nolltoleransen mot våld, de nya föräldraråden och viljan att införa lektioner i patriotism.
Kritiker menar att annonserna är misssbruk av offentliga medel men utbildningsminister Giertych avvisar kritiken: Det är billigare att annonsera än att skicka brev till alla föräldrar. Dessutom föredrar han att annonsera, eftersom tidningarna bara sprider lögner om honom. (Warsaw Voice 061229)

Antalet gravida elever undersöks

Utbildningsdepartementet vill veta hur många skolflickor som är gravida. I ett frågeformulär som skickats ut till landets rektorer ställs frågor om antalet gravida elever. Avsikten är dels att fastställa elevernas familjeförhållanden, dels att se om man behöver förbättra sexualundervisningen på högstadiet och gymnasiet. (Radio Polonia 061227)

Giertych vill exportera polsk skoldisciplin

Utbildningsminister Roman Giertych anser det önskvärt med ett gemensamt EU-program med disciplinära åtgärder mot skolvåld. Igår fick han stöd i frågan av den grekiske utbildningsministern Jannakou. Giertych har haft informella samtal med flera europeiska ministrar, från bl.a. Tyskland, Frankrike och Tjeckien, som också tycker att skoldisciplinen inom EU bör skärpas.
Det polska programmet Nolltolerans för våld i skolor infördes sedan en mobbad skolflicka nyligen tog sitt liv. Programmet innebär bl.a. eleverna inte får använda sina mobiler under skoltid. Det finns också förslag om att införa skoluniform. (Rzeczpospolita online 061221)

Dålig sexundervisning i Europa

Sexualundervisningen är dålig i de europeiska skolorna, vilket bl.a visar sig i många tonårsförlossningar. Det visar siffror från Världshälsoorganisationen, WHO. Värst är det i Bulgarien och Storbritannien med 39 respektive 27,8 tonårsförlossningar per 1000 invånare. I Polen är siffran 15,2. Överst på listan ligger Cypern med 5,7. (Sydsvenskan 061215)

Säker timma efter skolgången

Utbildningsminister Roman Giertych har tagit fram ett program om nolltolerans mot våld i skolorna. Polska Familjeförbundets parlamentarikergrupp stöttar sin ordförande med ett program, som de hoppas ska godkännas av sejmen. I programmet ingår förslag till en säker timme, då tonåringarna ska gå hem från skolan. Dessutom vill partiet att några polska klassiker ska med på listan över obligatorisk läsning, och man vill återinföra principen om gott uppförande och god moral i skolan. (Radio polonia 061129)

Ny skola för problemelever

Utbildningsminister Roman Giertych (Polska Familjeförbundet) vill nu inrätta särskilda, avgiftsbelagda skolor för problemelever. Klasserna ska vara enkönade och ha max tio elever. I första hand blir det den ordinarie skolans ledning som avgör om eleven ska skickas till specialskolan — om föräldrarna motsätter sig beslutet går frågan vidare till domstol. (Warszaw Voice 061102)

Delade klasser efter våldtäkt i skolan

Tragedin med den 14-åriga flickan som tog livet av sig i Gdansk efter att ha våldtagits i klassrummet "på skämt", har gett upphov till ett förslag om delade klasser på högstadiet. Utbildningsdepartementet ser det som ett steg att stoppa det ökande våldet i skolorna, och utbildningsminister Roman Giertych ska diskutera förslaget med landets rektorer. (Radio Polonia 061030)

Svåra problem i polska skolor

I Polen pågår nu en stor debatt om våldet i skolan. Den har aktualiserats av att några tonåriga pojkar "på låtsas" våldtagit en flicka i skolan. Ingen ingrep, och övergreppet filmades med mobiltelefon. Flickan tog livet av sig, och tragedin upprör hela landet. Detta är dock inte den enda problemet i den polska skolvärlden. Sprit, knark, vapen, misshandel och porrfilmer florerar, skriver Kjell Albin Abrahamson i dagens krönika. (Sydsvenskan 061028)

Darwins teori lever farligt i Polen

Darwins teori om att det naturliga urvalet bidrar till arternas utveckling väcker ingen anklang i Polska Familjeförbundet. Landets vice utbildningsminister Miroslaw Orzechowski har uttalat att Darwins teori om är felaktig och bör diskuteras. Anledningen till feltänket skulle kunna vara att Darwin kanske var vegetarian och saknade inre glöd, tror Orzechowski. En annan partimedlem, Maciej Giertych (far till ordförande Roman Giertych), som sitter i EU-parlamentet, har tagit upp frågan om Darwin där. (DN 061014)

Höjda löner för lärarna

Ytterligare 300 miljoner zl går nu till utbildningsdepartementet för att lärarlönerna ska kunna höjas. Detta var en av de ökningar i budgeten som krävdes av nyligen avgångne Andrzej Lepper, ledare för Självförsvar och tidigare jordbruks- och vice premiärminister. (Warsaw Voice 060907)

Förlag vill inte ha billigare skolböcker

Polska bokförlag är negativa till skolminister Roman Giertychs förslag om billiga textböcker till skolbarn. Förlagsvärlden hävdar att låga priser skulle störa marknaden. Författarna är oroliga för att kvaliteten på böckerna blir sämre och att små förlag ska tvingas i konkurs. Förlagen föreslår bokkuponger till fattiga barn i stället. (Radio Polonia 060921)

Universitet möts i Poznan

Idag möts den internationella Compostelagruppen i Poznan — representanter för nästan 60 europeiska universitet. Gruppen, som bildades för tolv år sedan i Spanien, verkar för samarbete mellan universiteten, studentutbyte och forskningsprojekt. Deras årliga utmärkelse går i år till Helsingfors för ett projekt om kvinnor och vetenskap. (Radio Polonia 060907)

Universitet blev inte tysk-polskt

Det gränsöverskridande universitetet Viadrina i Frankfurt an der Oder skulle via en tysk-polsk fond i sommar få fastare ekonomi och europeiska ramar. Men oenighet mellan de båda länderna gjorde att det planerade mötet mellan dess utrikesminstrar ställdes in, och Viadrina är fortfarande bara tyskt. (ÖstersjöNytt 060811)

Populärt att läsa ryska igen

15 år efter kommunismens fall är det inget märkvärdigt att läsa engelska, tyska eller franska längre. För att bli attraktiva på arbetsmarknaden går allt fler polacker nu frivilligt på ryska språkkurser. Det finns kurser i ryska inte bara för studenter utan också för journalister, affärsfolk, jurister osv. (Radio Polonia 060810)

Engelska i första klass

I de flesta polska grundskolor kommer barnen nu att börja läsa engelska redan i första klass. Av ekonomiska skäl kan inte alla skolor gå över samtidigt, men om två år har undervisningen i engelska tidigarelagts med tre år i hea landet. (Radio Polonia 060731)

Giertych vill ha skoluniform

Utbildningsminister Roman Giertych vill ha uniform på polska skolbarn. Varje skola ska ha rätt att välja sin egen uniform. (Radio Polonia 060724)

PiS föreslår ny förskola

Lag och Ordning (PiS) förekom igår utbildningsminister Roman Giertych genom att lägga fram ett förslag till förändringar i skolväsendet. Förslaget är på många punkter tvärtemot det som Giertych väntas presentera i juli. På en presskonferens på måndagen sade representanter för PiS att vissa frågor – som t ex förskolan – inte kan invänta utbildningsministerns proposition utan måste genomföras så snart som möjligt. (Warsaw Business Journal 060627)

140 000 kräver Giertychs avgång

En våg av protester mot utbildningsminister Roman Giertych har följts av en namninsamling som kräver hans avgång. 140 000 personer har skrivit på listan. Giertych uppmuntrar till hat och förakt, till våld och intolerans, skriver initiativtagarna. Listan har överlämnats till premiärministern. (Radio Polonia 060609)

Patriotism på schemat

Utbildningsminister Roman Giertych (Polska Familjeförbundet) vill ha lektioner i patriotism i skolorna. – Folk ska vara stolta över att vara polacker, så att de vill jobba här och inte utomlands, påpekade ministern. Han anser också att skoldagen bör inledas och avslutas med nationalsången. I morgon väntas 2 500 lärare demonstrera för att kräva Giertychs avgång. Redan för fyra veckor sedan demonstrerade studenterna i Warszawa mot utbildningsministern. (Radio Polonia 060607)

Studenter protesterar mot Giertych

Polska studenter i Warszawa krävde på lördagen att landets nye utbildningsminister, Roman Giertych (Polska Familjeförbundet) ska avgå. Studenterna oroar sig för hur Giertych kommer att påverka utbildningssystemet i Polen. (SvD 060513)

Religionen på väg tillbaka i polska skolor

Religionen är nu sedan 15 år tillbaka i skolan, och den tar alltmer plats i det pedagogiska landskapet. Även barn från icke-troende hem anmäler sig till religionsundervisningen för att inte vara avvikande. På senare tid som det har kommit signaler från utbildningsdepartementet om att betygen vid t ex studentexamen också ska omfatta de kristna värdena. (Glos.com)

Polackerna ivrigast att lära sig språk

EUs Eurobarometer visar att intresset att förutom engelskan lära sig ett främmande språk är lågt bland EU:s folk. Svenskarna ligger lägst: bara 27 procent vill lära sig ett tredje språk. I Polen anser 75 procent bör lära sig mer språk, och efter engelskan är tyskan mest populärt. (SVT/Text-TV)

Särskilda frågor:

Kampanjen mot homosexuella i skolan >>

Studierna ska leda till drömjobbet – inte till offentliga sektorn, Kristina Johansson i Linköping har jämfört studenter som läser statsvetenskap i Gdansk och Linköping. >>

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Kommunikationer

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Traditioner

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning