1 november 2007
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Dagmar Falk hedersmedborgare i Suwalki

Staden Suwalkis styrelse har beslutat att utnämna fil lic Dagmar Falk, Lund, till hedersmedborgare. Det är inte en titel som delas ut hur som helst: hittills har endast tre personer fått den: Polens store filmregissör Andrzej Wajda, målaren Andrzej Strumillo och ekonomen Edward Szczepanik. Dagmar Falk är nummer fyra och den första som är utländsk medborgare.

Dagmar Falk får utmärkelsen för sina stora insatser i Svenska Jatvingiska Expeditionen 1959–1980; sitt uppriktiga intresse för Suwalkiområdet och människorna där; och sitt beslut att överlämna framlidne professor Knut Olof Falks språkvetenskapliga samlingar, inklusive Zbiór Falka, till regionmuseet i Suwalki.

Dagmar Falk föddes 1912 i Södertälje men växte upp i Sundsvall. Hon studerade slaviska språk inklusive polska i Uppsala och avlade examen 1936.

De första polska kontakterna kom när hon fick anställning på Svensk-Polska Handelskammaren där hon i flera år hade nära förbindelser med särskilt Gdynia. Blivande maken Knut-Olof Falk träffade hon på ett möte med Svensk-Polska Föreningen i Stockholm, och när han fick sin professur i Lund 1945 gifte de sig.

Då var andra världskriget just slut, och Dagmar Falk engagerade sig i de polska flyktingarna som kom med de vita bussarna från nazistiska utrotningsläger. Tillsammans med Zygmunt Lakocinski följde hon med ner till uppsamlingslägren vid tyska gränsen och hjälpte till att tolka och översätta flyktingarnas berättelser. Hemma i Lund fortsatte hon att stötta dem, inte minst när de så småningom skulle repatrieras.

Under Knut Olof Falks tjänstetid i Lund var det paret Falk som skötte alla universitetets kontakter med Polen – det gällde gästforskare och gästföreläsare på alla områden. Många polska vetenskapsmän har passerat det Falkska hemmet och fått hjälp med mat, logi, transporter, tolkning och sociala kontakter.

När Svenska Jatvingiska Expeditionen kom igång 1959, tog Dagmar Falk i alla år hand om de praktiska arrangemangen. Hon hade nära relationer med många av invånarna i särskilt Jasionowo, där expeditionen hade sin förläggning. Fortfarande har hon regelbunden telefonkontakt med värdfamiljen Baginski.

Förutom det polska engagemanget hann Dagmar Falk studera romanska språk. Hon var lektor i rumänska vid Romanska institutionen i Lund i många år och är auktoriserad översättare.

Gunilla Lindberg

Dagmar Falk under en resa till Suwalki 2005.
Foto: Sverker Norén

Staden Suwalki har redan tidigare visat sin uppskattning av paret Falks insatser i området. 1992 restes en sten utanför museet för att påminna om Dagmar och Knut Olof Falk och Svenska Jatvingiska Expeditionen.

Suwalki ligger uppe i nordöstra Polen, alldeles intill litauiska gränsen.