Mars 2008
RedaktörGunilla Lindberg mail

Slavistiken i Lund 100-årsjubilerar

Sigurd Agrell blev den förste professorn i slaviska språk i Lund 1908. Efterhand har ryska, polska och tjeckiska blivit egna examensämnen. 1986 tillkom Öst- och Centraleuropakunskap och med tiden bytte institutionen namn till Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier.

Terho Paulsson

År 1905 pläderade professorn i historia Sam Clason för att Lunds universitet borde begära ett anslag från riksdagen på 2.500 kronor för undervisning i slaviska språk, företrädesvis ryska. 1908 tillsattes så den förste läraren i slaviska språk Sigurd Agrell, sedermera den förste professorn i Lund i ämnet. Den vetenskapliga meriteringen för tjänsten hade Agrell främst skaffat sig genom djupgående och för den tiden banbrytande studier av det polska verbsystemet.

Sedan Agrell tillträdde har det nu gått 100 år. Här skall bara anges några punkter i utvecklingen. En utförligare historik över slavistiken i Lund kommer senare i år att ges ut vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet.

1947 blir slaviska språk det första språkämne som får status av egen institution - till en början inrymd i en fyrarumslägenhet vid Clemenstorget. Dittills hade ämnets lokalresurser bestått av lärarnas egna bostäder och tillgång till arbetsbord i Humanistiska seminariebiblioteket i Lundagårdshuset.

1953 flyttar institutionen in i Thunbergska villan på Finngatan 12. Självständiga examensämnen är då Ryska, Polska och Tjeckiska.

1969 utvidgas lokalerna genom en variant av den tidens typiska husockupationer. Sten Bromans barndomshem Rosenvillan på Finngatan 14 erövras. Rosenvillan fungerar sedan under många år som stilenlig inramning för Slavo-Baltiska sällskapets, Slaviska föreningens och inte minst Svensk-Polska Föreningens sammankomster.

1986 breddas institutionen genom tillkomsten av ämnet Öst- och Centraleuropakunskap och med tiden ändrar institutionen sitt namn till Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier.
2005 införlivas institutionen i Språk- och Litteraturcentrum (SOL) och ämnena ryska, polska och Öst- och Centraleuropakunskap blir organisatoriskt självständiga delar i detta centrum. (Tjeckiskan läggs ner av universitetet – liksom flera andra centraleuropeiska språk.)

Under 2008 kommer de slaviska ämnena att uppmärksamma slavistikens 100-års jubileum på olika sätt. Den 1 – 16 mars arrangeras en kortare filmserie i samarbete med Lunds studenters filmstudio med filmer från Ryssland/Sovjetunionen, Polen och Tjeckien. I september hålls en jubileumsdag med föreläsningar som speglar Lundaslavisternas verksamhet av idag. Fortlöpande information om evenemangen kommer att ges i webb-bulletinen på internet, http://bulletinen.org

Terho Paulsson

foto: Terho Paulsson
Rosenvillan som Slaviska institutionen disponerade 1969-2005

Värm- länningen Sigurd Agrell som blev berömd Lundaprofil.

Assistent Göran Lundström håller lektion 1953 i köket på Clemenstorget (fax ur Sydsvenska Dagbladet).

Läs också Terho Paulssons artikel om Slavistiken i Lund från 2004 >>