277 december 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Den 15 december öppnades en ny kabinbana i Tatrabergen från Zakopane upp till Kasprowy Wierch (1 987 meter över havet). Bygget har varit föremål för omfattande protester och har bl.a. anmälts till EU-kommissionen. Miljöprövning har nämligen inte gjorts trots att terrängen ingår i Tatrabergens Nationalpark, är Natura 2000-område inregistrerat av EU och står på UNESCOS världsarvslista.

Nya linbanan till Kasprowy Wierch öppnad – utan miljölprövning

Tatrabergen är vid sidan av Alperna det enda högfjällområdet i Centraleuropa med toppar på upp till 2 655 meter över havet (Gerlach). Cirka 25 procent av Wysokie Tatry (Höga Tatra) ligger på polsk sida och återstoden på slovakiskt område. Redan när den tidigare kabinbanan från Zakopane upp till en av de högsta polska topparna Kasprowy Wierch skulle byggas 1935 vållade detta häftiga reaktioner från forskare och naturvänner och hela det statliga naturvårdsrådet avgick i protest.

Denna gamla bana från 1936 behövde nu ersättas – dels var den nersliten, dels ville det numera privatiserade linbanebolaget (Polskie Koleje Linowe S.A.) öka kapaciteten från 180 till 360 pers/timme. Miljöorganisationerna och en rad kulturpersonligheter krävde redan från början en miljöprövning och menade att så stark trafik skulle leda till ytterligare irreparabelt slitage på terrängen med dess unika flora och fauna.

Omedelbart efter Polens EU-inträde 1 jan 2005 framförde miljöorganisationernas nätverk till borgmästaren i Zakopane och landshövdingen i Malopolska att projektet står i strid med EU-direktiven 79/409/EWG och 92/43/EWG. Miljövårdsrådet i länet Malopolska varnade miljöministern Jan Szyszko att projektet kommer att leda till brott mot EU:s miljölagstiftning.

Men under mars-maj 2006 vandrade bygglovsärendet i ilfart från Smittskyddsenheten (!) i Zakopane – som intygade att någon miljöprövning inte behövdes – via borgmästaren i Zakopane upp till landshövdingen i länet Malopolska - som också han konstaterade att miljöprövning är överflödig och klubbade beslutet. Dåvarande miljöministern Jan Szyszko var visserligen den 8 maj 2006 en aning återhållsam och gav tillstånd till frekvensen 360 pers/tim på vintern och endast 180 på sommaren. Men redan månaden därpå hade han ändrat uppfattning och gav klartecken för 360 pers/tim året om.

I oktober 2006 rapporterade Polska Vetenskapsakademins Miljökommitté lagbrotten till EU:s petitionskommission som meddelade att den redan uppmärksammat och överlämnat ärendet för utredning till EU-kommissionen.

I början av 2007 började linbanebolagets entreprenör att gjuta fundament och nu har alltså banan tagits i trafik – fortfarande utan miljöprövning.

Polens JO (Rzecznik Praw Obywatelskich) har nyligen begärt rättslig granskning av turerna kring (den uteblivna) miljöprövningen och bygglovet. Men vad händer nu när banan är färdig och trafiken i full gång. Att riva den lär bli svårt. Kommer man att ställa de inblandade till svars för brott mot både Polens och EU:s miljölagstiftning. I så fall vem ? – linbanebolaget?, borgmästaren, smittskyddsläkaren och landshövdingen som undertecknat bygglovet? miljöministern Jan Szyszko som hela tiden visste vad som pågick och godkände projektet? Framtiden får utvisa.

Terho Paulsson

Bulletinen kommer att följa ärendet.

Smittskyddsläkare skippade miljögranskningen i Kasprowy Wierch >>

Rospuda – den första stora miljöstriden

Rospuda- en torvmosse - eller något mer? Terho Paulsson ger bakgrunden >>

Karta över de olika altervativen >>

Vad hände sedan? Läs Terho Paulssons uppföljning >>