torsdag 1 november 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Rospudavägen – vad har hänt sedan?

070626
Szyszko sänker Miljöskyddsrådet
Miljöministern Jan Szyszko sätter det Statliga Miljöskyddsrådet (Panstwowa Rada Ochrony Przyrody, PROP) ur spel. När EU-kommissionen i april 2007 gett Polen reprimander för kompensationsplanteringen av skog i ett Natura 2000-område i samband med vägbygget i Rospuda, gav Szyszko i uppdrag till en juridisk konsult (dr. Maciej Rudnicki) att utreda:
1) om PROP har rätt enligt lagen att yttra sig utan att miljöministern begärt det,
2) huruvida man kan avskeda medlemmar i PROP under pågående mandatperiod (5 år).

Den juridiske experten konstaterar dels att PROP inte får inta en egen ståndpunkt, endast ge miljöministern råd på dennes egen begäran, dels att det visst går att ersätta ledamöter i PROP. Szyszko konstaterar i ett uttalande att han inte begärt in några synpunkter från PROP och anser att PROP lämnat vilseledande uppgifter till EU-kommissionen och därmed förtalat (szkaluje) Polen. I praktiken torde detta innebära att PROP inte längre har någon talan, försåvitt man inte säger det som miljöministern önskar.

070614
Utpressningsförsök och falska uppgifter vid EU-besök i Rospuda

EU-delegationens sista dag i Polen ägnades åt besök i Augustów och några andra städer i Podlasie, där man sammanträffade med lokala tjänstemän, fullmäktigerepresentanter, Vägverket och ekologer. Delegationens ordförande holländaren Thijs Berman säger att man måst komma och besöka området, eftersom den polska regeringen har förbjudit firman Scott&Wilson att offentliggöra sina analyser.

I Augustów överlämnade borgmästaren och representanter för stadens fullmäktige en skrivelse där man hotade att blockera gränsövergången till Litauen om EU inte ger tillstånd till vägen genom Rospuda. Delegaterna gjorde därefter en paddeltur på Rospuda. De blev ytterst häpna när platsen för den alternativa ekologiskt lämpliga vägen (SISCOMs variant) inte visade sig vara en unik torvmosse som regeringen uppgett för EU utan enbart bestod av potatisåkrar och grustag.

De biologiska experter som den officiella sidan inbjudit tycks ha talat mer om trafikproblem än om naturvärden. I sin sammanfattning påpekade Thijs Berman att EU utsatts för ett utpressningsförsök, för vilseledande argumentation och för hemlighållande av information, vilket inte blir till fördel för den polska regeringen.

070612
EU-delegation på besök i Rospuda-dalen

Representanter från EU-parlamentet besöker Polen för att orientera sig om Via Baltica. Programmet innehöll möten med Transportministeriet, Miljöministeriet, naturorganisationer, lokala myndigheter i Podlasie etc.

(Anm. EU har för åtskilliga år sedan fastställt ett antal huvudkorridorer för transittrafiken mellan medlemsländerna, varav en är sträckan Warszawa-Helsingfors, ofta kallad Via Baltica. Varje berört land har därefter att analysera alternativa sträckningar - ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt. Att den omstridda vägen genom Rospuda ofta kallas "Via Baltica" är ett eget påhitt av polska politiker och lär inte ha stöd i EU.)

Uppdraget att göra en opartisk utredning av Via Baltica mellan Warszawa och litauiska gränsen har Transportministeriet gett till den internationella konsultbyrån Scott&Wilson. I sin andra rapport (dec 2006) valde Scott&Wilson ut tre sträckningar (av 40 analyserade varianter), alla mera västliga än Suwalki–Augustow–Bialystok. Denna väg, som skulle gå genom den omstridda Rospuda-dalen, förkastades av Scott&Wilson som olämplig. Städerna Suwalkis och Augustows problem menar Scott&Wilson kan lösas enklare med tillfartsvägar från den verkliga "Via Baltica".

Det visar sig nu att Transportministeriet lagt munkavle på Scott&Wilson och förbjuder att de fortsatta analyserna offentliggörs - vidare har ministeriet tvingat konsultfirman att ta med Suwalki-Augustow-Bialystok bland de varianter som tas med i nästa etapp. I enlighet med yttrandeförbudet uteblev Scott&Wilson vid EU-representanternas inplanerade möte med firman.

070525
JO stämmer miljödepartementet

Polens JO (Rzecznik Praw Obywatelskich) Janusz Kochanowski har stämt Miljödepartementet till Förvaltningsdomstolen i Warszawa för att ha förhalat den stämningsansökan som lämnades den 13 febr. Stämningen gäller att miljöministern godkänt den bristande miljöprövningen, vilket gav landshövdingen i Podlasie möjlighet att ge bygglov. Miljöministern hade då en månad för att inkomma med yttrande, vilket fortfarande den 16 maj inte hade skett. En tjänsteman på Miljödepartementet uppger för Gazeta Wyborcza att "ärendet är mångfacetterat och håller på att analyseras". Under tiden fortsätter arbetet med vägen för fullt, eftersom domstolen inte kan sammanträda och utfärda byggstopp.

070524
EU-delegation på besök i Rospuda-dalen

Barbara Kudrycka, EU-parlamentariker för PO (Platforma Obywatelska) höll ett anförande i EU-parlamentet där hon anklagade EU-kommissionen för att vara undergiven mot grupper av ekologer och ekoterrorister (sic!). Hon pekade på att 92 procent av invånarna i Podlasie röstat för vägen genom Rospuda – men nämnde inte att deltagandet i folkomröstningen varit endast 22 % och därför förklarats ogiltig. Hon varnade för att invånarna kan komma att permanent blockera den nuvarande vägen och att man då kanske "måste överväga att inleda förhandlingar med Ryssland, Vitryssland och Ukraina för att leda transittrafiken från de baltiska staterna genom dessa länder".

070521
Lågt valdeltagande vid omröstning om Rospudavägen

Den folkomröstning som PiS (Lag och rättvisa) initierat får betraktas som ett fiasko för PiS. Redan på förhand var den meningslös - för det första därför att den utlysts olagligen, för det andra därför att den gällde ett förslag som underkänts av Förvaltningsdomstolen i Warszawa, för det tredje därför att EG-domstolen redan förklarat att man inte kommer att påverkas av den. Eftersom deltagandet bara blev knappt 22 % – gentemot stipulerade 30 % –  är dessutom resultatet ogiltigt enligt polska bestämmelser. Den ende som beskrivit folkomröstningen som "ett stort framsteg" torde vara borgmästaren i Augustow – deltagandet uppgick där till drygt 34 %, varav 98 % ja-röster.
Men den primära händelsen 070520 var ju nyvalen till länsfullmäktige i Podlasie. Efter lokalvalen i nov 2006 hade fullmäktige inte lyckats enas om en ny regionstyrelse (Zarzad Wojewodzki) utan styrelsens uppgifter har sedan dess fullgjorts av en tillförordnad tjänsteman. Men dödläget tycks bestå - det enda som hände igår var att PiS tog ett mandat från sin samarbetspartner Samoobrona (Självförsvar). Och därmed har ingen ändring i styrkeförhållandet skett. Valdeltagandet i fullmäktigevalen var lika lågt - ca 22 %.

070514
Giertych: Omröstning meningslös – regeringen bestämmer

Först en rättelse: Den som uttalade sig 070512 att Polen är experter på naturskydd var Maciej Giertych inte Roman Giertych. Maciej Giertych är ledamot av EU-parlamentet och representerar LPR. LPR:s partiledare Roman Giertych är son till Maciej Giertych.

Men idag har Roman Giertych uttalat att folkomröstningen i Podlasie-länet är meningslös, eftersom en regering skall ta beslut och inte skjuta över ansvaret på medborgarna. Dessutom kostar folkomröstningen enligt R.Giertych 2 milj zloty i traktamenten till ledamöterna i de extra valnämnder som måst tillsättas.

070512
Giertych: Vi är redan experter på miljöskydd

Ledaren för det ultrakatolska partiet Polska Familjeförbundet (LPR) Roman Giertych uttalar vid sitt besök i Suwalki och Augustow att han är emot en hängbro på grund av kostnaderna och den längre byggtiden. Att inte bygga enligt den ursprungliga planen skulle enligt Giertych undergräva förtroendet för den polska regeringen. (Giertych har redan tidigare uttalat sig skarpt emot EU och framhållit att "ingen skall lära oss naturskydd, för vi är experter på detta".)

070510
Kaczynski uppmanar befolkningen att rösta ja till Rospudavägen

Premiärministern Jaroslaw Kaczynski besöker Augustow för att uppmana invånarna att rösta "Ja" till den föreslagna Rospuda-övergången i folkomröstningen den 20 maj. Om Polen skulle förlora målet i EG-domstolen i Luxemburg, lovar han att vägen i stället byggs som en hängbro. Att inte bygga vägen skulle enligt Kaczynski innebära att de krafter som vill hindra Polens utveckling segrar.

070505
Dariusz Szwed, ordf. i den polska organisationen "De gröna 2004", åtalas för att ha organiserat en demonstration i februari framför miljödepartementet och presidentpalatset. Vid nyheten att en representant för EU-kommissionen skulle besöka miljöminister Jan Szyszko samlade han ca 200 personer till manifestationen. Helsingfors-kommitten kritiserar åtalet som ett ingrepp i mötesfriheten.

070426
Administrativa Länsrätten i Warszawa har upphävt miljöministern Jan Szyszkos beslut från juli 2006 angående dragningen av "Via Baltica" genom Rospuda-kärren. Ministern åläggs att redovisa alternativa lösningar. Länsrättens beslut har ännu inte laga kraft och kan överklagas av Miljödepartementet.

070417
EG-domstolen har blixtbehandlat den del av EU-kommissionärens stämning som rör ersättningsplantering av skog och ålägger Polen att omedelbart avbryta denna. Denna ersättningsplantering skulle ersätta det som kommer att avverkas vid vägbygget genom Rospudadalen. EU:s miljökommissionär har redan tidigare framhållit att planteringen är olaglig och EG-domstolen tar nu det faktum att planteringen påbörjats som ett tecken på att Vägverket tänker genomdriva vägen genom Rospuda före EG-domstolens slutgiltiga dom.
(Anm. Det visar sig att det gäller 160 hektar, inte 50 ha som vi uppgett nedan.)

070416
TV Polonia meddelar att EU-kommissionen har lämnat in en partiell stämningsansökan mot Polen till EG-domstolen. Stämningen gäller enligt TV Polonia enbart en kompenserande skogsplantering för det bortfall som uppstår genom bygget av Rospuda-vägen. PAP däremot menar att hela stämningsansökan har lämnats in och att akten om skogsavverkningen är en andra ansökan.

070413
Den lokala folkomröstningen i Podlasie-länet kommer att genomföras den 20 maj. För att undvika konflikt med vallagen kommer röstningen i alla valdistrikt att ske i skilda lokaler och med skilda valnämnder för fullmäktigevalen resp. folkomröstningen.

BAKGRUND: Vid vägbygget kommer Vägverket att avverka ca 50 ha skog i Puszcza Augustowska. I sitt yttrande till EU:s miljökommissionär har man utlovat kompenserande skogsplantering ca 50 km österut vid Berzniki. Problemet är att planteringen skulle ske i ett område som är kvalificerat som Natura 2000-område på grund av unika gräsängar med rödlistade växtarter. Redan i december 2006 påpekade Stavros Dimas att man inte kan göra om en unik ängsbiotop till en tallskog utan att bryta mot EU:s miljödirektiv. Miljöministern Jan Szyszko skall infinna sig den 27 april i Bryssel för att avge förklaringar, men själva handläggningen av ärendet i EG-domstolen beräknas ta upp till sex månader.

Terho Paulsson

12 april 2007

Rospudavägen – vad har hänt sedan?

070410
I Podlasie-länet har PiS fått ihop tillräckligt många namn (51.000) för att begära en folkomröstning i länet. Enligt polska regler kan folkomröstning hållas om 5 % av befolkningen kräver en sådan.

070403
Schaktmaskinerna började arbeta söder om Augustów. Ministern Szyszko har lovat att man inte går in i reservatet förrän efter häckningsperioden, dvs den 1 augusti. Samtidigt visar det sig att landshövdingens bygglov är olagligt, eftersom Vägverket ännu inte inlöst all mark vilket lagen stipulerar.

070403
EU:s miljökommissionär har tills vidare dragit tillbaka stämningsansökan till EG-domstolen, eftersom lagstridiga byggnadsarbeten just nu inte pågår. Man försäkrar att alla handlingar ligger klara och kan vid anledning omedelbart skickas in. Om Szyszko håller schaktmaskinerna utanför till den 1 augusti förväntas stämningsansökan bli inlämnad någon gång i juli.

BAKGRUND: Redan i februari föreslog presidenten Jaroslaw Kaczynski en lokal folkomröstning i länet. EU kan emellertid bara undantagsvis ge ett medlemsland rätt till folkomröstning och då i en fråga som gäller hela landet. Premiärministern ändrade förslaget till en folkomröstning i hela Polen. Men opinionsmätningar visade att drygt 50 procent av landets väljare vill skona Rospuda och endast ca 30 procent stödja Vägverkets sträckning. PiS i Podlasie har därefter tagit initiativet till en folkomröstning i länet. EU-kommissionen har påpekat att en folkomröstning inte kommer att påverka dess ställningstagande. Enligt juridisk expertis är dessutom en folkomröstning i en fråga som strider mot EU-lag olaglig.

Folkomröstningen skulle enligt initiativtagarna hållas den 20 maj i samband med nyval till läns- och kommunfullmäktige, men enligt den polska vallagen är det inte tillåtet att hålla fullmäktigeval och folkomröstning på samma dag. Många komplikationer!

Terho Paulsson

Karta över de olika altervativen >>
Läs också Terho Paulssons grundartikel om vägkonflikten >>
Nyare notiser >>