Juli 2009
Redaktör: Gunilla Lindberg mail

BLEKINGE Lingonstigen 5 
 294 38 Sölvesborg 
Plusgiro
92 12 45-7
Telefon
0456-14739
Kontakta oss

Medlemsträff på Östersjöfestivalen

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge anordnar en medlemsträff i kulturkvarteren i samband med årets Östersjöfestival i Karlshamn. Lördagen den 18 juli kl 12.00 samlas vi vid de polska delikatess-stånden vid Mieån nedanför Konsthallen för att provsmaka, pratas vid och umgås en stund.

Dessutom ställer vår medlem Emilia Mattsson ut sina bilder bl a med Polentema.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Östersjöfestivalen i Karlshamn

Besök gärna årets Östersjöfestival i Karlshamn den 15-18 juli. Som vanligt blir det stort polskt deltagande med polsk orkester och dirigent och polskt deltagande i Baltic Song Contest. Producent för Song Contest är som vanligt välkände Krzysztof Szewczyk från Warszawa. Sedan blir det också regional mat i Kulturkvarteren och där blir Polen åter rikt representerad. Du kan både provsmaka och köpa polska regionala maträtter och bakverk

Föreningens ordförande Karin Maltestam hjälper till på kansliet samt är juryordfröande i den internationella juryn för Baltic Song Contest. Nytt för i år att Polska Institutet går in som sponsor för Östersjöfestivalen. Kom och ta del av det stora musikutbudet under festivalen och lyssna på polsk musik och sång från stora Scenen!

Styrelsen

Smakprov av polska specialiteter på matfestivalen. Foto: Karin Maltestam

Smakprov av polska specialiteter på matfestivalen. Foto: Karin Maltestam

Polska kulturkoder kartlagda i Karlshamn

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge har haft sitt årsmöte på Scandic i Karlshamn. Mötet inleddes med en föreläsning för allmänheten om ”Den svenska och polska kulturkoden” av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson från Lund. Ett tjugotal personer lyssnade med intresse på de förklaringar till skillnader och likheter mellan de båda grannfolken, som presenterades ur ett historiskt perspektiv.

Karin Maltestam omvaldes till ordförande liksom ledamöterna Mats Olsson och Folke Frömmert. Kvar i styrelsen är Jan Maltestam och Lennart Sandberg. Suppleanter är Leif Håkansson, Walter Mattsson med Emilia Mattsson som ny suppleant. Till ny revisor valdes Åke Tärntoft och till ny revisorssuppleant Gunnel Håkansson.

Därefter bjöd medlemmen Ville Magnusson på den polska traditionen att dela ett stort bröd och smaksätta med salt från saltgruvan Wieliczka – ett inslag som uppskattades av medlemmarna liksom hans improviserade fågeldrillar på en vackert rödmålad polsk lergök. Ett grafiskt blad av den polske konstnären Jerzy Dmitruk och två böcker av polska författare lottades ut.

Kvällen avslutades med gemensam samvaro kring borden och utbyte om polska och svenska traditioner och vanor.

Karin Maltestam
Ordförande

Föredrag hölls av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson, här
tillsammans med Blekingeordföranden Karin Maltestam och Ville Magnusson

Lille-Mor Westerlund var glad vinnare vid utlottningen

webb-Bulletinen


Samfundet

Blekinge

Gotland

Göteborg

Skåne

Stockholm

Uppsala

 

Årsmötet 2008 >>

Fina utmärkelser till Svensk-Polska Föreningen i Blekinge och Lions >>

Vårrapport 2007 >>

Årsmötet 2007>>

Största enskilda hjälpinsatsen >>

Vital 30-åring uppvaktades med tårta >>

Blekingeföreningens engagemang ökar kontakterna med Polen >>