April 2007

Redaktör: Gunilla Lindberg mail


GÖTEBORG

Långedragsvägen 113
426 74 V. Frölund
 Plusgiro
92 12 45-7
Telefon
0708 8569295
Kontakta oss
Samfundet

Gotland

Blekinge Stockholm Skåne Uppsala

SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Årsmöte hålles i år

den 1 april 2008 Kl. 18.00

i  Polska Katolikers Förenings lokaler vid Säveåns Strandgata 4.

Lokalen ligger invid SKF och har mycket goda parkeringsmöjligheter.

Sedan årsmötet hållits ser vi
den polska filmen om den klassiska mjölkbaren i Wroclaw Kl.19.00

Vill Du bara komma till filmen så gör du så.

Goda klassiska polska maträtter finns att tillgå  i föreningens kök.

Så kan vi umgås kring polsk film och god polsk mat med eller utan årsmöte.

Föreslagen dagordning för årsmötet:

§  1  Ordföranden förklarar årsmötet öppnat
§  2  Val av mötesordförande
§  3  Årsmötets vederbörliga utlysande
§  4  Godkännande av dagordning
§  5  Föredragning av verksamhetsberättelse
§  6  Föredragning av revisionsberättelse
§  7  Val av ordförande för tiden 2008-2009
§  8  Val av sekreterare för tiden 2008-2009
§  9  Val av kassör för tiden 2008-2009
§ 10  Val av övriga styrelseledamöter
§ 11  Val av revisor för tiden 2008-2009
§ 12  Val av valberedning för 2008-2009
§ 13  Ordet fritt om programverksamheten
§ 14  Övriga frågor
§ 15  Ordföranden förklarar årsmötet avslutat

VÄLKOMNA

Hans Göran Tommila
 Ordförande
 

Svensk-Polska Föreningen i Göteborg

Ordförande: Hans-Göran Tommila

Tel 0708 8569295

Epost: hgtommila@hotmail.com