måndag, 23 juni 2008 Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Homosexdebatten

Fjärde jämställdhetsparaden i Warszawa

På lördagen marscherade den fjärde jämställdhetsparaden genom Warszawa. Åtskilliga tusen demonstranter krävde att de homosexuellas rättigheter ska erkännas, vilket ska visa att de är en del i samhället. – Situationen för homosexuella har förbättrats under de fyra år som gått sedan den första paraden, sade Adam Rogalewski från jämställdhetsrörelsen. Som vanligt pågick också en motdemonstration, men polisen såg till att inga konfrontationer uppstod. (The News 8 juni 08)

Skadestånd för uppgifter om homosexualitet

Polska medier som avslöjat att en TV-personlighet är homosexuell har dömts att betala ett skadestånd på 50 000 zloty för ärekränkning och intrång i privatlivet. I ett muntligt tillägg säger en representant för domstolen ”även om det polska samhället framstår som konservativt, kan man inte anse att information om en individs sexuella läggning är nedsättande, trots att en del invånare uppfattar det så”. (QX.se  1 mars 08)

2007

EU:s rättigheter blir knäckfråga i Polen

Den nya regeringen kan få problem med undertecknandet av det nya EU-fördraget. Medborgarplattformen (PO) vill att avtalet om Europeiska mänskliga rättigheter ska ingå. President Kaczynski däremot har just före valet förhandlat fram att de europeiska mänskliga rättigheterna inte ska gälla i Polen. Utan stöd från presidentens parti Lag och Rättvisa (PiS) i sejmen får PO inte den två tredjedels majoritet som krävs. PO-ledaren Donald Tusk hoppas nu att presidenten ska låta tala med sig. Avgående utrikesminister Anna Fotyga säger dock att det är uteslutet att avtalet om Europas mänskliga rättigheter skulle införas i Polen. Det skulle ge tyskar möjlighet att begära skadestånd för egendom på områden som blev polska vid andra världskrigets slut. Dessutom skulle det öppna upp för företeelser som inte är välkomna i Polen, som till exempel homoäktenskap. Thenews 27 okt 07

– Kaczynski stöder stopp för info om homosexuella

Såväl premiärminister Jaroslaw Kaczynski som det lilla koalitionspartiet Självförsvar (SO) är med på noterna när Polska Familjeförbundet (LPR) nu vill lägga fram ett lagförslag om att stoppa ”homosexpropagandan” i skolorna. Det säger utbildningsminister Roman Giertych, också partiledare i LPR.  Polskie Radio 16 maj 07

TCO oroar sig för diskriminering av polska homosexuella

Den svenska TCO-kongressen uttrycker stark oro över utvecklingen i Polen vad gäller diskriminering på grund av sexuella läggning eller könsidentitet. Kongressen uppmanar regeringen att stoppa de lagförslag som vill hindra homosexuella från att arbeta i skolans värld och förbjuder att lärare informera om sexuella eller reproduktiv hälsa. I stället för regeringen arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna genom att motverka diskriminering. Vårdfacket 10 maj 07

– Homosexualitet ingår inte i polsk tradition

Polen har inte för avsikt att diskriminera homosexuella, men gay-rörelsen ska inte ha några privilegier. Det säger vice utbildningsminister Miroslaw Orzechowski, som är överraskad över torsdagens debatt om polsk homofobi i EU-parlamentet. Föräldrar skickar sina barn till skolan för att för att uppfostra dem i den tradition som har skapat oss alla, sade ministern, och de sexuella minoriteterna hör inte till den traditionen. Endast två polska parlamentsledamöter röstade för den resolution som kräver åtgärder mot den växande begränsningarna av homosexuellas yrkesliv. Polskie Radio 27 april 07

Homosexuella föreslås inte få arbeta med barn

Ewa Sovinyska, Polens ombudsman för barnens rättigheter, har upprättat en förteckning på arbeten, där homosexuella anses olämpliga. De flesta yrken på listan är de som har kontakt med barn. Regeringen ombeds nu utfärda ett regelrätt förbud för homosexuella att inneha sådana jobb. Sovinyska tillhör Polska Familjeförbundet (KPR). Joana Kluszik Rostovska, vice minister för arbets- och sociala frågor, säger att en sådan lista skulle innebära en kränkning av jämlikheten och de medborgerliga rättigheterna. UPI.com 27 mars 07

Amnesty fördömer lagförslag om förbud mot gayinfo

Amnesty kräver att regeringen garanterar yttrandefrihet, samma skydd mot diskriminering och rätt att söka och få opartisk information för alla människor i Polen. Det framgår av ett pressmeddelande idag, onsdag. Anledningen är det lagförslag som har lagts av Polska Familjeförbundet (LPR) om förbud mot information om homosexualitet i polska skolor. Myndigheterna uppmanas att förbjuda all diskriminering, även på grund av könsidentitet eller sexuell läggning. Amnesty uppmanar också högt uppsatta personer att offentligt fördöma diskriminering av homo-, bi- och transsexuella personer. Amnesty 21 mars 07

EU kollar om förslag mot gayinfo i skolan är lagenligt

Om Polska Familjeförbundets (LPR) förslag att förbjuda diskussion om homosexualitet i polska skolor tas upp i sejmen, kommer EU-parlamentet att undersöka om en sådan lag är förenlig med EU:s regler. Det beslöt EU:s kommitté för medborgerliga rättigheter på tisdagen. Det är två aspekter som ska prövas: diskriminering och yttrandefrihet. EUobserver 21 mars 07

Lag mot gayinfo i skolan drabbar kunskap om hiv/aids

Human Rights Watch (HRW) varnade på måndagen Polen för den aviserade lagen om förbud mot information om homosexuella i polska skolor. Lagen medverkar till diskriminering och innebär dessutom att polska ungdomar inte får livsviktig kunskap om hiv/aids, säger HRW. I förra veckan föreslog utbildningsdepartementet att lärare skulle kunna få sparken om de främjade vad som kallas homosexuell kultur. Det ser ut som om grundläggande information om sjukdomar som Hiv och Aids ingår i sagda kultur, liksom lektioner som uppmuntrar till tolerans mot homosexuella. sovo.com 20 mars 07

"Homosexuella bör inte vara lärare"

Homosexuella lämpar sig inte att arbeta med barn och bör inte vara lärare i skolorna. Det säger vice utbildningsministern Miroslaw Orzechowski. Senare tillade han att han bara menar lärare som öppet sprider och stödjer idéer om en homosexuell livsstil. Lärarnas fackförbund kritiserar Orzechowskis utspel och planerar en demonstration på lördag. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski påpekade att det är förbjudet att avskeda lärare på grund av deras sexuella preferenser. Samtidigt sa han att människor som propagerar för en homosexuell livsstil inte borde arbeta med ungdomar. Rzeczpospolita online 16 mars 07

Lagförslag villl förbjuda homosexuella i skolan

Utbildningsdepartementet arbetar nu på ett förslag som ska förbjuda information om homosexualitet i skolorna. Disciplinåtgärder ska kunna vidtas mot rektorer som låter homosexuella berätta om sin situation. Om förslaget antas i sejmen kan den komma att gälla från och med nästa läsår. Radio Polonia 13 mars 07

Europarådet vill ha förklaring

Europarådet har begärt en förklaring av polske utbildningsministern Roman Giertych som sparkade chefen för Lärarhögskolan. Anledningen var en rekommendation till skolorna att använda Europarådets böcker som uppmuntrar att ha kontakt med gay-rörelsen.
– Den polska regeringen kan själv välja om man vill använda Europarådets publikationer i skolorna, säger generalsekreteraren Terry Davis, men man kan inte välja bort respekten för de mänskliga rättigheterna.
Warsaw Business Journal 060614

Studenter protesterar mot Giertych

Polska studenter försökte ockupera utbildningsministeriet sedan de vägrats att få tala med utbildningsminister Roman Giertych från ultrakonservativa Polska Familjeförbundet. Giertych har nyligen avlägsnat chefen för lärarhögskolan från sin tjänst – officiellt för att han gett ut en bok där han inbjöd gay-aktivister till skolorna. Radio Polonia 060613

Särskilda fall

Svenska riksdagsledamöter stöder Pride-festivalen >>

HEM

Arkiv

Sverige–Polen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Kommunikationer

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning