Korruptionsskandalen, akt II

Publicerat 2018-12-10

Finansinspektionens förre chef Andrzej Jakubiak under den förra regeringen och hans medarbetare Wojciech Kwaśniak anhölls tidigt enmorgon i förra veckan. Det var ett spektakulärt gripande klockan sex på morgonen med Antikorruptionsbyråns agenter i luvor. De gripna fördes från Warszawa till Szczecin, förhördes av åklagare och släpptes fria. De anklagas för att inte ha fullgjort sina plikter i samband med utredningen av sparkassorna SKOK för sex år sedan. Grundaren, den välkände PiS-senatorn Grzegorz Bierecki, misstänktes för förskingring av 67 miljoner złoty .

Åklagaren menar att de gripna kunde ha känt till sparkassans problem med utbetalningar till sina kunder och borde ha ingripit.

Just Jakubiak och Kwaśniak var de som var mest engagerade när SKOK-affären utreddes. För fyra år sedan blev Kwaśniak attackerad av maskerade män och utsatt för svår misshandel. Angriparna visade sig vara utskickade av just sparkassan SKOK, som alltså har direkta kopplingar till nuvarande regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess funktionärer och politiker.

Misstankarna mot Kwaśniak ter sig ganska absurda.

Men, hävdade justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro på lördagen, orsaken till att Kwaśniak blev attackerad var att Finansinspektionen under lång tid tillät brottslingar att vara oförskämda.

Nu har tre f.d. Centralbankschefer, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz och Marek Belka, skrivit ett öppet brev där de försvarar Jakubiak, Kwaśniak och deras medarbetare.

Finansinspektionen började utreda sparkassornas förehavanden i slutet av 2012 efter åratal av hinder som partiet Lag och Rättvisa (PiS) ställde i Finansinspektionens väg, skriver de. Det var just de nu gripna personerna som avslöjade att det förekom enorma oegentligheter i sparkassorna. De anmälde brottsmisstanke. Efter ytterligare en kontroll i sparkassorna blev Wojciech Kwaśniak svårt misshandlad av gärningsmän som kunde kopplas till en av sparkassorna.

Gripandet av dem som bekämpade korruption inom de ökända sparkassorna är ett utstuderat sätt att täcka över den verkliga korruptionsskandalen inom dagens Finansinspektion då dess högsta chef erbjöd skydd åt en bank mot 40 miljoner złoty och anställning av en utpekad jurist. Makthavarna – och många bland dem är själva inblandade i härvan – försöker lägga skulden på sina politiska motståndare och rikta allmänhetens intresse mot den nuvarande oppositionen.

Korruptionshärvan inom Finansinspektionen och turbulensen kring sparkassorna SKOK avslöjar förgreningar högt upp i maktstrukturen. Dagens makthavare kommer att ha mycket svårt att dölja sin inblandning i det korrupta system som skapat förmögenheter åt PiS-politiker och en förmögenhet åt själva partiet Lag och Rättvisa (PiS).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyński lugnar sitt parti

Publicerat 2018-12-09
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Vi försvarar det polska rättsväsendet mot oppositionen, sade han och upprepade partiets version av allt hemskt som hänt underMedborgarplattformens och Bondepartiets regeringstid – skumma affärer, brott mot lagen, författningen och de mänskliga rättigheterna.

Det är oppositionen som bryter mot grundlagen och sätter likhetstecken mellan det nuvarande demokratiska regeringspartiet Lag ochRättvisa (PiS) och den korrupta Medborgarplattformen (PO) som tidigare hade regeringsmakten. Det sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński i sitt tal när partiets parlamentariska klubb samlades i fredags.

Oppositionen, som har stöd av de flesta medierna och hjälp av EU, ljuger och förvränger allting, menade PiS-ledaren.

Kaczyńskis budskap var emellertid lätt att genomskåda. Talet syftade till att lugna och mobilisera partifunktionärer och väljare. Det var partiledarens starka reaktion mot att moralen och lydnaden i partileden hotas av den senaste tidens politiska utveckling. Ytterst handlade det om att förklara både de korruptionshärvor som partiet skakas av och varför partiet tvingats att backa inför Europadomstolens beslut om att återinsätta de tvångspensionerade domarna i Högsta domstolen.

Kaczyński vill övertyga sina väljare om att PiS fortfarande ska ses som den ädle sheriffen som räddat Polen undan de korrupta liberalerna. Tesen att regeringspartiet moraliskt står högre än oppositionen måste försvaras i de egna leden. Korruptionshärvan och kapitulationen inför Bryssels krav på att ge upp utrensningarna inom HD har med stor sannolikhet undergrävt väljarnas tillit till partiets politik och ideologi.

PiS-ledaren förnekar sanningen om sitt eget parti och skapar en post-sanning enligt konstens alla regler. Samtidigt försöker han skrämma väljare och medarbetare med att oppositionen ”öppet lovar att avstå från de demokratiska spelreglerna”.

Kaczyński talade som en partiledare från kommunisttiden och använde sig av samma retorik.

Svarta får finns också inom vårt läger, men vi reagerar i överensstämmelse med lagen, hårt och principfast” sade han. (Kalla kårar får alla de som minns kommunisttidens språk.) Men han undvek taktfullt konkreta händelser och namn. Han talade i presens för att ge sken av att den förra regeringens förehavande utspelar sig i nuet och inte före 2015. Han försökte också påvisa skillnaden i skalan: ”deras” affärer var större än ”våra”. Här fick medierna på pälsen. Kaczyński menade att många polacker inte har tillgång till regeringsvänliga medier (tillgången till den statliga polska televisionen är i själva verket helt obegränsad). Kontentan av det hela var att regeringspartiet kämpar mot olika oegentligheter och även om de ibland inträffar utgör de en promille av de oegentligheter som pågick under den förra liberala regeringen.

PiS har ingalunda några problem med författningen och lagen, hävdade PiS-ledaren. Tvärtom, det var dagens opposition som under flera år försökte störta det demokratiska systemet i Polen.

Men polackernas öde är viktigast. Polackerna vill uppnå samma levnadsstandard som människor i Västeuropa, sade han. Det är så Kaczyński vill att medborgarna ska uppfatta ordet frihet – som ”frihet i ordets dagliga betydelse, när en människa är fri då hon har medel för att på olika sätt utnyttja de möjligheter som erbjuds av den moderna världen”. Friheten reduceras alltså till en tjockare plånbok.

Det är tveksamt om partiledaren lyckas övertyga väljare och partifunktionärer med sitt hårt ideologiserade men förvirrade tal. För om regeringspartiets ”reformer” var så demokratiska – varför drog man sig ur dem? Om PiS var så hederligt – varför uppdagades den enorma korruptionsskandalen med förgreningar till de högsta funktionärerna inom partiet, regeringen, senaten och Centralbanken?

Han försökte inte ens sammanfatta partiets tre år vid makten. Han talade inte om vad man har gjort eller inte gjort. Det hårt ideologiserade talet syftade till att hålla ihop det parti där medlemmarna inte vet vad de ska tro, parlamentarikerna har svårt att hålla samma ideologiska linje och där verkligheten raserar den bild av PiS som man vill upprätthålla.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Timmermans stödjer den polska kampen för demokrati

Publicerat 2018-12-09
Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär. Foto: FB

Jag kommer aldrig att överge det polska folket i dess kamp. Det säger den holländske EU-parlamentarikern Frans Timmermans.

Timmermans ska leda de europeiska socialdemokraternas valkampanj inför EU-valet i maj och är deras kandidat till Europakommissionens ordförande. Han är också EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor och har i flera år förhandlat med PiS-regeringen om den reform som ställer de polska domstolarna under politisk kontroll.

På socialdemokraternas möte i Lissabon vände han sig bland annat till polacker.

Detta val blir ett val om Europas själ. Vi ska bestämma om vi vill fortsätta på demokratins väg där man respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna eller inte, sa han i sitt brandtal.

Timmermans talade inte bara till sina socialdemokratiska kollegor utan talade också till vanliga medborgare i EU och i synnerhet polacker. Han försäkrade att han aldrig kommer att överge polackerna i deras kamp för demokrati, frihet och lagstyre.

Vi kommer att segra inte på grund av vår bestämdhet utan därför att polackerna själva vill vara européer, sa han med eftertryck.

Timmermans har länge varit en nagel i ögat på det konservativa och populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) när det gäller principen om att alla människor och institutioner, även de statliga, är underställda och ansvariga inför lagen som tillämpas rättvist tolkar på sitt besynnerliga sätt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Łyczakowski – den gamla polska kyrkogården i Lviv

Publicerat 2018-12-08

Den enorma kyrkogården Cmentarz Łyczakowski är indelad i kvarter.

En av Europas äldsta begravningsplatser Cmentarz Łyczakowski (Łyczakowski-kyrkogården) ligger i Lviv. Den togs i bruk 1786 när den här delen av dagens Ukraina tillhörde Österrike-Ungern. Anledningen var ett förbud mot att begrava människor kring kyrkorna inne i stan.

Łyczakowski-kyrkogården är mycket stor, över 40 hektar och indelad i 86 olika avdelningar. Här finns över 300 000 gravar, varav 50 000 har monument och skulpturer, skapade av landets bästa konstnärer. Det finns också 23 begravningskapell.

Kyrkogården ligger vackert på en kulle och det känns som att komma in i en park, tyst och lummig. Längs alléerna på båda sidor finns gravar med statyer och reliefer. De flesta gravstenarna är verkliga konstverk utförda av kända arkitekter, skulptörer och stenhuggare; och man vandrar i en skulpturpark där varje grav har sin historia. Det är en magisk plats som avspeglar staden Lvivs 1200-åriga, komplicerade och svåra historia. Här vilar icke blott polacker utan även människor av andra nationaliteter och religioner.

Maria Konopnickas gravvård med färska blommor.

Bland de polacker som fått sitt sista vilorum på Cmentarz Łyczakowski finns barnboksförfattaren Maria Konopnicka från Suwałki, författaren och tidningsmakaren Gabriela Zapolska samt målaren och illustratören Artur Grottger; vodkafabrikören Stanisław Baczewski har förstås sitt eget mausoleum. En avdelning har tillägnats polska krigsveteraner från novemberupproret 1830–31, en annan hyser kvarlevorna från människor som deltog i Kościuszkoupproret 1794.

Ett av de magnifika gravmonumenten på den gamla polska kyrkogården i Lviv. Även denna med färska blommor.

Östra delen av kyrkogården, Cmentarz Orlat Polskich (Polska Örnars kyrkogård), är nyrenoverad. Tidigare jämnades den med marken av ryska kommunister. Vid freden efter första världskriget när Polen uppstod som självständig nation blev Lwów åter polskt, men Ukraina försökte ta över staden. Det fanns ingen polsk reguljär armé i området, så i väntan på hjälp utifrån organiserades motståndet av polska ungdomar, studenter och även barn samt pensionerade militärer. Hundratals unga människor stupade i striderna och har fått sin sista vila på Cmentarz Orlat Polskich. Just denna del av kyrkogården lämnar ingen oberörd eftersom allt för många mycket unga människor miste sitt liv.

Hela kyrkogården är i dag museum där många konstverk håller på att förfalla. Men polska staten bidrar till renovering och konservering av vissa gravar.

Text & bild:
Janina Ahlgren

Artikeln har tidigare publicerats i Svensk-Polsk Bulletin 2018-2.

Ovaccinerade barn bör inte få gå i skolan

Publicerat 2018-12-08

Även i Polen har man sett ett växande motstånd bland föräldrar mot att låta vaccinera barnen och sedan i september diskuteras ett medborgarförslag i parlamentet om att vaccinationsplikten för barn ska avskaffas.

Men nu har det kommit ännu ett medborgarförslag som handlar om skärpa vaccinationsplikten i stället – barn som inte är vaccinerade ska inte få komma till förskolan eller till skolan.

Polska Läkarförbundet stödjer förslaget.

Barn som inte är vaccinerade utgör en risk för andra barn, påpekar läkarförbundets ordförande Andrzej Matyja. Alldeles särskilt för de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Antalet mässlingsfall ökar nu över hela landet och landets hälsoinspektörer uppmana föräldrarna att låta vaccinera sina barn, men inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen.

Talmannen Stanisław Karczewski säger nu att partiet gör allt för att uppmuntra vaccineringen som är bra för samhället. (Polskie Radio 7 dec 18)

Wałęsa döms att be Kaczyński om ursäkt

Publicerat 2018-12-06

Förre presidenten Lech Wałęsa
Foto: wikipedia.

Solidaritetslegendaren Lech Wałęsa offentligt ska be Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) om ursäkt. Det har domstolen i Gdańsk kommit fram till.

Wałęsa har på sin Facebookvägg skrivit att Smolenskolyckan var Kaczyńskis fel eftersom han gav order om att planet skulle starta trots de dåliga väderutsikterna. Han antydde också att PiS-ledaren led av en psykisk sjukdom.

Kaczyński gick till domstol vars utslag blev att den förre Solidaritetsledaren ska publicera en ursäkt för att han kränkt Kaczyńskis goda namn och personliga värdighet.

Wałęsas advokat låter meddela att han kommer att överklaga.

Stämningen är ett inslag i den långvariga hatiska konflikten mellan Kaczyński och Wałęsa. Den går tillbaka till 1980-talet då Kaczyński och hans tvilling, förre presidenten Lech Kaczyński som omkom i Smolenskolyckan, beskyllde Wałęsa för att informera kommunistregimens säkerhetspolis om Solidaritetsrörelsens planer och därmed förrådde de strejkande arbetarnas kamp.

Wałęsa har flera gånger friats från anklagelserna i domstol, men kort efter PiS makttillträde dök det upp undangömda kartonger med hemliga dokument som sades bevisa att Wałęsa faktiskt informerat Säpo och tagit betalt för det. Dokumentens äkthet betvivlades, bland annat eftersom Wałęsas underskrift på kvitton var helt olik hans normala signatur.

Striden mellan Wałęsa och Kaczyński är alltså infekterad. Även politiskt skiljer de sig åt, Solidaritetsikonen tillhör den mer liberala oppositionen som protesterar mot PiS ingrepp mot grundlagen, pressfriheten osv.

När den amerikanske expresidenten George Bush i dagarna begrovs fick Wałęsa tillstånd att resa till begravningen tillsammans med president Andrzej Duda. Under hela resan bar han en t-tröja med texten Konstitucja (Grundlagen) – den tröja som demonstranter brukar ha på sig under protesterna mot nedmonteringen av det polska domstolsväsendet. (Polskie Radio, Natemat.pl och wB 6 dec 18)

Regeringen vill avslöja antipolska ”fake news” på nätet

Publicerat 2018-12-06

Falsk information och s.k. fake news på internet med antipolsk eller prorysk karaktär som riktar sig mot Polen och Nato är ett stort problem som vi måste ta itu med, säger vice digitaliseringsminister Karol Okoński.

Över 80 % av polackerna kommer i kontakt med fake news på nätet och hälften möter dem varje dag, konstaterar han och hänvisar till Europabarometern.

Falsk information som sprids på internet av s.k. troll eller bots är ett allvarligt problem, och det är första hand de sociala nätverken som kan bekämpa dem, vilket de numera också har börjat göra, säger ministern.

Men vi kan också göra en del, och på digitaliseringsdepartementet tar vi nu fram ett verktyg som ska spåra antipolska eller proryska fake news och ta reda på vem som ligger bakom dem.

Samtidigt anser vi liksom EU-kommissionen att man ska börja med s.k. mjuka åtgärder – alltså information och utbildning i hur användarna känner igen falsk information. Alltför aggressiva metoder kan lätt gå ut över yttrandefriheten. (businessinsider.com/pl 6 dec 18)

De letar upp judiska gravstenar i åkrarna

Publicerat 2018-12-05

Judiska gravstenar har återbördats till den forna begravningsplatsen i Rohatyn.

Rohatyn var på sin tid en kunglig stad i det polsk-litauiska samhället, även den är värd ett besök. Den ligger drygt sju mil sydöst om Lviv.

Staden fick sina rättigheter redan 1415 – av Władysław Jagiełło, den litauiske furste som gick in i en union med Polen. Rohatyn ligger i en region som härjats under både första och andra världskriget.

Läs vidare >>

Centralbanken vill censurera medierna

Publicerat 2018-12-05

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Korruptionshärvan inom den polska Finansinspektionen (KNF) får nu en ny vändning. Centralbankens chef Adam Glapiński kräver att domstolen beslutar att de artiklar om skandalen som publicerats i Gazeta Wyborcza och Newsweek ska tas bort. Både från pappersutgåvan och internet. Det rör sig om sju artiklar som granskar Glapińskis samröre med korruptionsskandalen. Glapiński går till domstol inte som privatperson utan som Centralbankens chef.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Mer exakt vill han två saker. För det första att texterna tas bort från Wyborczas och Newsweeks pappers- och internetutgåvor tills dom fallit. För det andra kräver han ett förbud mot spridning av ”ogrundade uttalanden som skadar Centralbankens goda rykte och som antyder att Centralbankens chef haft del i den så kallade KNF-affären”.

Centralbanken (NBP) vill alltså att redan publicerade texter om korruptionshärvan på Finansinspektionen ska tas bort samt att det blir förbjudet att publicera nya. Därmed skulle hela historien försvinna från medierna och från allmänhetens medvetande. Det innebär att man inte skulle kunna skriva om korruptionsskandalen utan att nämna Centralbankens chef och hans vänskap med Finansinspektionens numera avsatta chef Marek Chrzanowski, som erbjöd ett hemligt ”skyddsparaply” åt en konkurshotad bank. Ett fiffigt sätt att få problemet ur världen och rädda sin egen och andras karriärer? Förvisso.

Ett annat problem är hur man gör för att ta bort redan publicerade texter ur pappersutgåvorna av Wyborcza och Newsweek. Sax kanske? Och bokbål? Och så straff för innehav av dessa nummer av tidningarna? En beprövad metod – så gjorde både Hitler och Stalin.

Glapińskis agerande riktar sig mot de fria medierna, yttrandefriheten och grundlagen. Han kräver en censur som är direkt förbjuden i den polska författningen. Har inte detta tidigare kallats för preventiv censur? Förvisso. Under kommunisttiden. Inte nog med det. Adam Glapiński uppträder här inte som en privatperson som känner sig kränkt utan i egenskap av chef för Centralbanken – en av de viktigaste statliga institutionerna. Innebär det följaktligen att han försöker få domstolen att införa censur på begäran av ett statligt organ? Förvisso.

Gazeta Wyborcza och Newsweek översköljs för närvarande av stämningsansökningar från personer som nämnts i samband med den gigantiska korruptionshärvan. Att hota med stämning för att det skrivs om oegentligheter inom statliga institutioner är ju också det ett brott mot grundlagen. Det är också ett sätt att trakassera medier och skrämma journalister till tystnad. Men innebär det samtidigt inte att texterna om korruptionshärvan träffade mitt i mål? Förvisso.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Solidaritetsprästen Jankowski – en fallen ikon

Publicerat 2018-12-04

Fader Henryk Jankowski predikar på Leninvarvet i augusti 1980.
Foto: Solidaritetscentret.

Åtta år efter Solidaritetsprästen Henryk Jankowskis död börjar det sippra ut obehagliga fakta ur hans liv. Flera personer träder fram och berättar om sexuella övergrepp på barn och ungdomar. En föga tilltalande bild av fader Janowski växer fram.

Läs vidare >>

Känd präst grundar politiskt parti

Publicerat 2018-12-04

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Äkta Europarörelsen heter ett nytt politiskt parti i Polen. Grundare är den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, som hittills varit en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) allra trognaste stöttepelare. Och flera av PiS kända företrädare i PiS följer nu med Rydzyk till det nya partiet – en av dem är förre miljöministern Jan Szyszko. Även andra petade regeringsledamöter som förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiel ska ansluta sig till Äkta Europarörelsen.

Det nya partiet är tänkt som en protest mot att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ännu inte skärpt den redan mycket stränga abortlagen i Polen, vilket var ett villkor för Rydzyks stora stöd för PiS i valkampanjen 2015. Frågan har varit uppe till diskussion i parlamentet men de våldsamma protesterna ute i landet fick PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att dra öronen åt sig.

Rydzyk planerar först och främst att ställa upp i valet till Europaparlamentet i maj 2019, och det hävdas att bildandet av det nya partiet egentligen är ett sätt att utöva påtryckning på PiS inför Europavalet. Prästen tycker inte att han har tillräckligt inflytande över vilka som ska toppa PiS lista över kandidater.

Det väckte uppseende i helgen att Kaczyński inte var med när hela regeringen hyllade Radio Maryja, Rydzyks egen ultrareligiösa kanal som fyllde 27 år. Idag tror man att PiS-ledaren fått kännedom om det nya partiet och i vredesmod sänt återbud till festen.

Rydzyk är en synnerligen kreativ man som under decennier fått stora ekonomiska bidrag till sin verksamhet och räknas in bland de hundra förmögnaste i Polen. Utöver Radio Maryja har han också en tv-station, en mediehögskola och ett geotermiskt spa i anslutning till den kyrka i Toruń där han är verksam. (Wirtualna Polska, onet.pl, natemat.pl och wB 4 dec 18)

Duda: Ingen får mörda den polska kolindustrin

Publicerat 2018-12-04

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki.
Montage: wB.

Det polska kolet är nödvändigt och naturligt, vi har den största tillgången i Europa och det är en stor resurs för landet. Så länge jag är president kommer jag inte att tillåta att man mördar den polska gruvindustrin.

Det sade president Andrzej Duda på tisdagen vid ett möte med gruvarbetare i staden Brzeszcze, söder om Katowice där FNs stora klimatkonferens nu pågår.

Gruvorna är en av grundvalarna för vår ekonomi och de utgör vår energisäkerhet, sade Duda, och kritiken mot kolet är huvudsakligen en mediekampanj.

Vi arrangerar den här klimatkonferensen för att berätta sanningen om kolet utan den politiska korrekthet som ofta dikteras av utländska – icke-polska – intressen. Vi vill naturligtvis förverkliga principen om hållbar utveckling så mycket som möjligt, inte minst med tanke på kommande generationer.

Samtidigt höll premiärminister Mateusz Morawiecki ett anförande på klimatkonferensen där han stolt framhöll att Polen är ett av de ledande länderna när det gäller att vidta åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Det framgår av våra resultat när det gäller att minska utsläppen, särskilt när det gäller skogen, och genom vårt stöd till de internationella klimatförhandlingarna, sade Morawiecki. Polen har i jämförelse med andra länder gjort mycket för att i enlighet med Kyotoprotokollet minska utsläppen, sade Morawiecki. Vad gäller energieffektivitet har vi gjort stora framsteg under de senaste 25 åren. Vi har satt igång ett av Europas mest omfattande program för utveckling av ekovänlig och innovativ kollektivtrafik.

Under invigningen av klimatkonferensen på måndagen sade Duda att Polen är redo att ta sin del av ansvaret för internationell säkerhet  vad gäller miljön. (Polskie Radio och Radio Tok FM 4 dec 18)

Polska riddare slogs mot turkarna på Trastfältet 1389

Publicerat 2018-12-04

Slaget vid Trastfältet 1389. TiIl vänster i bilden syns den döende serbiske fursten Lazar Hrebeljanović
Målning av Adam Stefanović 1870.

Vid slaget på Trastfältet, Kosovo Polje, 1389 fick den serbiska stormakten hjälp även från Polen.
Med utgångspunkt från detta historiska faktum har Bulletinens Stanisław Godula sökt sig till Vrnjacka Banja och granskat det moderna Serbien.

Läs vidare >>

Drönare avslöjar skadlig rök i Katowice

Publicerat 2018-12-04

Katowice, den stad där FNs klimatmöte just pågår, ligger i det mellaneuropeiska kolbältet och är en av Polens mest luftförorenade städer. Den ofta förekommande smogen har fått myndigheterna att ta krafttag – enligt Världshälsoorganisationen WHO dör runt 50 000 personer om året i sjukdomar som relateras till nedsmutsad luft.

I Katowice, liksom i Kraków, går polisen nu flera gånger om dagen med en drönare som skickas upp för att känna av hur mycket föroreningar som kommer från hushållens skorstenar. De flesta bostäder värms upp med den kol som arbetarna får till subventionerat pris av gruvbolaget och dessutom bränner man ofta också delar av sitt hushållsavfall.

Gamla värmekaminer utan någon form av filter är också problem.

Drönaren känner av hur mycket farliga ämnen som finns i röken och blir det för mycket riskerar husägarna böter.

För att få ner utsläppen har regeringen sänkt elpriset för att göra koleldningen mindre ekonomisk. Dessutom finns det möjlighet att få ekonomiska bidrag för den som vill byta ut sin gamla värmepanna mot en modern. (YLE och wB 4 dec 18)

Szymborskas sista dikter – lagom till jul

Publicerat 2018-12-02

Wisława Szymborskas senaste bok på svenska – en volym med samtliga dikter ur hennes tre sista diktsamlingar.

Wislawa Szymborska avled 2012 men hennes dikter emellertid vidare och därför är det en glädje att se den samlingsvolym Sena dikter som Ellerströms förlag ger ut nu lagom till jul.

I Sena dikter finns alla dikter ur Szymborskas tre sista volymer Ett kolon, Här och Nog nu, samtliga översatta av Anders Bodegård.

Oavsett om Szymborska möter sig själv som ung, samtalar med inspirationen eller funderar över konstens och litteraturens roll i historien gör hon det med samma nyktra distans och milda ironi. I hennes diktvärld, där vardagslivet ofta står i centrum, finns alltid ett stort mått av tröst och hopp.

Hennes dikter tog ett kliv rakt från den ärofulla scenen och ner i salongen och in i svenskarnas emotionella vardags, skriver Agneta Pleijel i ett förord, en tänkt dialog mellan en svensk man och en svensk kvinna – ett förord som samtidigt är en analys av Szymborskas författarskap.

Wislawa Szymborska (1923-2012) växte upp i Kraków i Polen och bodde där i större delen av sitt liv. Hon debuterade 1945 och har blivit översatt till ett fyrtiotal olika språk. Hennes dikter präglas av stor integritet och anspråkslöshet och har kommit att älskas av läsare över hela världen. 1996 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur. En del av prissumman avsatte hon till ett lyrikpris, tänkt att belöna de bästa diktsamlingar som kommer ut på polska språket.

Utgivningen av Sena dikter ingår i det förlagsöverskridande projektet ”Nobelkvinnor”, en gemensam publicering av samtliga de fjorton kvinnor som fått Nobelpriset i litteratur.

Szymborskas diktsamlingar har recenserats i webb-Bulletinen av professor Dorota Tubielewicz Mattsson
Ett Kolon (2008) >> 
Här (2009 >>
Nog nu (2013) >>

Regeringen firar Radio Maryjas 27-årsdag

Publicerat 2018-12-02

Regeringen dansar och ler på Radio Maryjas 27-årsjubileum.
Foto: twitter.

Tack alla ni som har bidragit till Radio Maryja. Vi är alla en stor polsk familj och näst Gud älskar vi Polen högst.

Det sade den kontroversiella prästen Tadeusz Rydzyk när hans ultrareligiösa kanal i Toruń i dagarna firade sin 27-årsdag.

Han talade om vikten av att engagera fler ungdomar i kyrkan och tog sedan upp Wojciech Smarzowskis uppmärksammade film Kler (Prästerskapet).

Kler beskriver kyrkans tjänare som en flock rumlande gourmander med pedofila och ekonomiska intressen.

Jag har visserligen inte sett filmen, bara läst om den, men det är en film som på allvar har skadat kyrkan, dundrade Rydzyk. Och den har fått bidrag från Polska Filminstitutet! Vi har också sökt pengar till en film om de fattiges vän Sankt Albert Chmielowski, men det vi fick var bara småpengar! Det är sannerligen mycket som behöver ändras i vårt Polen!

Bilder och film från firandet har lagts ut på internet. Alla topparna från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var på plats och sjöng Radio Maryja till. Premiärminister Mateusz Morawiecki var där, likaså försvarsminister Mariusz Błaszczak, justitieminister Zbigniew Ziobro och chefen för regeringskansliet Beata Kempa. Även fallna storheter som förre försvarsministern Antoni Macierewicz och förre miljöministern Jan Szyszko deltog. Kanske för att försäkra sig om Rydzyks stöd i nästa års parlamentsval, spekulerar medierna. Han deltog med stor kraft i valkampanjen 2015 och uppmanade sina trogna lyssnare i Radio Maryja och TV Trwam, främst religiösa kvinnor på landsbygden i Polen, att stödja gode vännen Jarosław Kaczyńskis parti. Kaczyński sade också efter valet att partiet aldrig hade vunnit utan fader Rydzyks hjälp. Att en åtstramning av den redan stränga abortlagen i Polen nu åter är på tapeten anses vara partiets sätt att tacka prästen i Toruń, som förutom radio- och tv-kanaler också driver en privat mediehögskola och ett spa med religiös anknytning i staden. Rydzyk räknas in bland landets 100 mest förmögna affärsmän.

Kaczyński själv syns inte på någon av bilderna från Maryjas födelsedagsfest – han sägs vänta på en ny knäoperation. Efter en första operation i våras fick han stanna kvar på sjukhuset i flera veckor, och hans tärda utseende efter sjukhusvistelsen har gett upphov till rykten om att han egentligen lider av en betydligt allvarligare sjukdom. Partiföreträdarna upprepar ihärdigt att han är frisk som en nötkärna men maktkampen inom partiet sägs vara långt gången redan. (Natemat.pl, Wirtualnapolska.pl och wB 1 dec 18)

webb-Bulletinen 13 år

Publicerat 2018-12-02

När webb-Bulletinen grundades i oktober 2005 förekom nästan ingen information alls om Polen i svenska medier. Tanken var – och är fortfarande – att råda bot på detta.  På ett sätt har situationen förbättrats, idag kommer rapporter om större händelser, men bevakningen är ganska rapsodisk. Läsarna får glimtar från den polska verkligheten, men det kan vara lite svårt med sammanhangen.

Här hoppas wB kunna göra en insats genom att regelbundet berätta om vad som händer på olika områden, inte bara politik utan också ekonomi, kultur, historia, forskning, turism och så vidare.

Vi analyserar och kommenterar dagliga händelser och gläds åt den respons vi får på Facebook som visar hur intensivt många svensk-polacker engagerar sig i sitt hemland.

Den 1 december 2005 står som officiellt födelsedatum – då hade vi funnit vår form.Efter tretton år känner vi att wB fortfarande behövs och intresset från läsarna gör det mödan vört att fortsätta arbetet.

Gunilla Lindberg
redaktör

På jakt efter de polska spåren i Lviv

Publicerat 2018-11-30

Gamla stan i Lviv – en gång en av Centraleuropas pärlor.

Lwów var i århundraden en polsk stad. Efter Polens delningar hamnade den hos Österrike-Ungern för att efter första världskriget åter bli polsk. Men när arvet efter andra världskriget skiftades lät Stalin flytta hela Polen ett tiotal mil västerut. Lwów blev ukrainskt, den polska befolkningen tvångsförflyttades västerut, till de områden som Tyskland fick lämna ifrån sig. Många polacker idag har alltså rötter i västra Ukraina och Lviv – som staden heter på ukrainska.

Läs vidare >>

Söndagsstängt blev en katastrof för småbutikerna

Publicerat 2018-11-30

Sjunkande försäljning tvingar småbutiker att slå igen när de inte får ha söndagsöppet. 
Skärmdump från Wirtualna Polska.

I år tvingas 15 000 små familjedrivna butiker att slå igen som en följd av den nya lagen om söndagsstängt. Det uppger Cezary Kazmierczak, ordförande i den polska företagarföreningen.

Lagen om söndagsstängt, som trädde i kraft i våras drevs igenom av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att uppfylla ett vallöfte till fackföreningarna. Motiveringen var att butikspersonal också har rätt att tillbringa helgen med familjen. Handelsorganisationerna protesterade kraftigt och spådde stor butiksnedläggning, men politikerna ansåg att söndagsstängt rentav skulle gynna de små butikerna på kedjornas bekostnad, en prognos som visat sig vara helt fel. De stora butikerna har helt andra resurser till sitt förfogande och fokuserar sin reklam till fredag och lördag för att locka till sig kunderna.

Även de handelsanställda drabbas av förbudet att ha öppet eftersom de går miste om möjligheten att tjäna lite extra på helgerna. Det vore bättre att butikerna är öppna och att de anställda får rätt till två lediga söndagar i månaden, säger Kazmierczak. Och kyrkan förlorar besökare när de som tidigare gick till mässan när de ändå skulle iväg och handla nu stannar hemma på söndagen.

Enligt lagen ska butiker ha söndagsstängt vecka 2 och 3 varje månad om det inte sammanfaller med någon annan helg som jul eller påsk, då det också ska vara stängt. Från och med nästa år ska butikerna hålla stängt även första veckan i månaden och 2020 ska i princip alla söndagar omfattas av handelsförbudet. En del restauranger samt blomsterbutiker, bensinmackar, bagerier och apotek får ha öppet, liksom butiker på järnvägsstationer och flygplatser. Här väntas inskränkningar eftersom fackförbundet Solidaritet trycker på. (Wirtualnapolska.pl och wB 30 nov 18)

Błaszczak: Relationerna mellan USA och Polen är mycket goda

Publicerat 2018-11-30

Ur dokumentären Z kamerą wśród polskich neonazistów (Med kameran bland polska nynazister).
Skärmdump från TVN.

Det amerikansk-polska samarbetet i säkerhets- och försvarsfrågor är mycket gott. Det försäkrar försvarsminister Mariusz Błaszczak i en kommentar till det kritiska brev som USAs ambassadör i Polen, Georgette Mosbacher, skickat till regeringen.

Snart får vi ett Fort Trump i Polen, en utmaning som kommer att avskräcka en eventuell angripare, säger Błaszczak till statliga TVP.

Det där brevet beror nog på att fru Mosbacher egentligen är affärskvinna och nu debuterar som diplomat. Det handlar om ett rent missförstånd.

I brevet kritiserar Mosbacher gripandet av en polsk journalist som gjort en tv-dokumentär om nynazister som firat Hitlers födelsedag iförda naziuniformer. Journalisten, som infiltrerat den nazistiska organisationen DiM, Duma I Nowoczesność (Stolthet och modernitet), ses göra Hitlerhälsning tillsammans med övriga deltagare och har därför gripits av säkerhetspolisen som misstänker olaglig propaganda för nazismen.

Det är förvånande att offentliga personer angriper journalister som följer sin uppgift som oberoende granskande medium i den livfulla polska demokratin, skrev Mosbacher. Det är förbryllande att regeringsmedlemmar nu tycks mest intresserade av att misstänkliggöra journalisternas motiv och försöker förknippa TVN med extremism.

TVN ägs av ett amerikanskt bolag, och Mosbacher påpekade att den amerikanska kongressen tar mycket allvarligt på pressfriheten.

Krystyna Pawłowicz, vald ledamot i sejmen för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), anklagade uppbragt på twitter ambassadören för att stödja TVNs antipolska aktiviteter som syftar till att kullkasta Polens lagliga myndigheter.

Som ledamot av det polska parlamentet kräver jag respekt för den polska nationen, staten och dess demokratiskt valda myndigheter, skrev Pawłowicz.

Även regeringens talesperson Joanna Kopcińska gick ut med en kommentar där hon försäkrade att den polska mediebranschen är pluralistisk och återspeglar hela spektret av åsikter.

En pikant detalj är att ambassadören lyckats stava både premiärminister Mateusz Morawieckis och inrikesminister Joachim Brudzińskis namn fel. (Onet.pl, Polskie Radio och wB nov 18)

Jagellonika i 2000-talet

Publicerat 2018-11-29

Cyklisten vänder sig om vid anblicken av Victoria Enefors i sin magnifika Jagellonika-dräkt.
Foto: G. Lindberg.

Den polska kungadottern Katarzyna Jagellonika har uppstått på 2000-talet. Först med hjälp av kulturvetaren Eva Mattsson i Uppsala och nu också i Lund där drottningen gestaltas av Viktoria Enefors.

Om man promenerar i Stadsparken i Lund och möter 1500-talsdrottningen Katarina Jagellonika ska man inte bli förvånad. Det är Victoria Enefors som luftar den magnifika dräkt som hon skapat efter en målning av den polska prinsessan, som 1562 gifte sig med den blivande svenske kungen Johan III.

Läs vidare >>

USA ingriper för grävande journalist

Publicerat 2018-11-28

Ur dokumentären Z kamerą wśród polskich neonazistów (Med kameran bland polska nynazister).
Skärmdump från TVN.

En ny diplomatisk konflikt har brutit mellan USA och Polen.

Förra året gjorde några grävande journalister ett reportage om hur polska nynazister iförda nazistuniform firade Adolf Hitlers födelsedag med nazistfanor, nazi-musik, hyllningstal och Hitlerhälsning. Firandet var arrangerat av organisationen DiM, Duma I Nowoczesność (Stolthet och modernitet).

Dokumentären sändes januari i år i privata TVN och väckte stort uppseende såväl nationellt som internationellt. Polisen grep några av arrangörerna och premiärminister Mateusz Morawiecki uttalande sitt fördömande.

Nu står det klart att även en av de grävande journalisterna, Peter Wacowski, kallats till förhör hos säkerhetspolisen – han misstänks för att ha främjat nazismen, vilket är förbjudet i Polen.

För att få tillträde till DiM och Hitlers födelsedagsfest utgav han sig för att vara nazi-sympatisör, och det finns bilder på hur han gör Hitlerhälsning.

När detta blev offentligt ingrep USAs ambassadör i Polen, Georgette Mosbacher. I ett brev till premiärminister Mateusz Morawiecki har hon påpekat att den amerikanska kongressen tar pressfriheten på stort allvar och att det rättsliga agerandet mot TVN-journalisten Wacowski automatiskt också gäller TVN, som ägs av ett amerikanskt mediebolag.

Det är inte acceptabelt att myndigheter undergräver trovärdigheten för TVN, skriver Mosbacher.

Brevet har orsakat en storm i regeringstrogna medier på högerkanten.

Det är som om hon var ambassadör i Bantustan och inte i Polen, säger en av Morawieckis medarbetare.

Amerikanska diplomater har under de senaste tre åren fått erfara att de inte har råd med ett sådant beteende som de i åratal tidigare har kunnat tillåta sig, säger en annan.

Högskoleminister Jarosław Gowin har meddelat att han ställt in ett möte med ambassadören.

Tidigare i år reagerade USA kraftigt på en ny lag som gjorde det straffbart att offentligt säga att Polen hade något ansvar för Förintelsen. Lagen orsakade protester framför allt i Israel men också i USA. Det stod snabbt klart att den amerikanska administrationen utövade påtryckningar på regeringen i Warszawa, och lagen ändrades efter några månaders debatt. Det var viktigt för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att president Andrzej Duda skulle bli inbjuden till Vita Huset i samband med Polens 100-årsjubileum som fri nation. (Natemat.pl, Dorzeczy.pl, Wirtualnemedia.pl och wB nov 18)

Polackerna vill vara kvar i EU

Publicerat 2018-11-27

Lite drygt 8 % av medborgarna tycker att Polen ska lämna EU, men tio gånger så många, 84 %, vill att Polen stannar kvar i unionen. Och om det skulle bli en folkomröstning om ett utträde, så skulle nästan 90 % gå till valurnorna för att göra sin röst hörd.

Det visar en färsk opinionsundersökning som utförts av opinionsinstitutet Ibris på uppdrag av tidningen Rzeczpospolita.

Frågan om en Polexit kommer upp med jämna mellanrum. Oppositionen anser att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sina ständiga konflikter med EU bäddar för ett utträde, medan PiS-ledaren Jarosław Kaczyński gång på gång förklarar att det inte är aktuellt.

EN anledning är ekonomisk – Polen har sedan 2004 varit det medlemsland som fått med bidrag ur EUs fonder, bara under den nuvarande budgetperioden 2014–2020 handlar det om 105 miljarder euro (nästan 1200 miljarder svenska kronor). Polens egna avgifter under samma period uppgår till 30 miljarder euro – mindre än en tredjedel av bidragsbeloppen.

Men EU-medlemskapet innebär inte bara ekonomiskt stöd utan också en stor inre marknad, möjligheten att arbeta utomlands utan större hinder, samarbete om säkerhet och försvar, om bekämpning av organiserad brottslighet osv.

Att EU är så viktigt för medborgarna anses vara en anledning till att PiS nyligen gav sig för kritiken från EU och Europadomstolen och accepterade att tvångspensionerade domare ska få återvända till Högsta domstolen. (Rzeczpospolita och wB 26 nov 18)

Ny barnombudsman vill att 10-åringar ska kunna straffas

Publicerat 2018-11-23

Ny barnombudsman i Polen blir juristen Mikołaj Pawlak, utexaminerad från det katolska universitetet i Lublin och tidigare anställd vid en kyrklig domstol där han hade hand om upplösningen av äktenskap, vilket är en kinkig fråga i katolska kyrkan.

Pawlak, som har nominerats av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har sysslat med barn- och familjefrågor, varit övervakare för minderåriga och arbetat med att reformera frågor kring familj och förmynderskap.

Mest känd har han blivit för sitt förslag att även 10-åringar ska kunna dömas till straff för brott – idag ligger åldersgränsen vid 13 år.

Självmord bland barn och tillgång till barnpornografi är frågor som han tänker fokusera på under sin tid som ombudsman. (natemat nov 18)

Polska Orbis finns i hela Centraleuropa

Publicerat 2018-11-23

Orbis huvudkontor i Warszawa.
Foro: Orbis

Alla som någon gång har besökt Polen har säkert kommit i kontakt med Orbis (som betyder världen på latin), antingen för att övernatta på ett av deras hotell eller för att äta på någon av deras utmärkta restauranger. Orbis har överlevt övergången från planstyrd- till marknadsekonomi.

Den polska resebyrån Orbis grundades 1920 i Lwów och är alltså nästan årsbarn med den pånyttfödda nationen Polen. Grundare var bankirerna Ernest Adam, Maksymiliam Liptay och Józef Radoszewski samt parlamentsledamöterna Władysław Kesłowicz, Aleksander Skarbek och juristen Ozjasz Wasser. De ville starta en resebyrå enligt internationell standard och den skulle vara ett fönster mot världen i det fria Polen.

Läs vidare >>

Den politiska retoriken blir alltmer hatisk

Publicerat 2018-11-22

Kulturminister Piotr Gliński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Den politiska retoriken i Polen går inte av för hackor och nyligen gick kulturminister Piotr Gliński ut och klagade över oppositionens retorik.

De behandlar Lag och Rättvisa (PiS) som Goebbels behandlade judarna, sade han till veckotidningen Wprost. De exkluderar oss, behandlar oss som spetälska, vi jämförs med fascister och diktaturer, mitt eget arbete har liknats vid den kommunistiska censurens utrensningar på teatrarna.

Men även om om Grzegorz Schetynas och Donald Tusks hatiska uttalanden övertygar författarna, så vad hjälper det? Kommer det att få miljoner av väljare som röstat på Jarosław Kaczyński att falla döda ner? frågade kulturministern.

Det språk de använder när de talar om PiS ska utesluta, förinta och avhumanisera oss, vi behandlas som judarna behandlades av Goebbels. De vill framkalla äckel mot oss.

Även regeringslägret går för långt ibland, medgav Gliński, och det ber jag om ursäkt för. Men det är oppositionen som åstadkommer störst skada, inte minst genom det språk man använder om regeringen.

Kulturministerns utbrott väckte omedelbara reaktioner, särskilt i Israel där hans uttalanden snabbt spreds och återuppväckte den konflikt som flammade upp när den första versionen av Förintelselagen* var aktuell.

Minister Glińskis uttalande visar upp en djup okunnighet om historien och djup okänslighet, säger israeliska diplomater och den judiska B’nai B’rith Association har i ett brev till premiärminister Mateusz Morawiecki krävt kulturministerns avgång och en offentlig ursäkt.

Men Gliński är inte ensam om drastiska uttalanden – nyligen stämdes den förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Wałęsa har offentligt kallat Kaczyński mentalt obalanserad och i praktiken den som bär skulden för framlidne president Lech Kaczyńskis död – eftersom han pressade brodern att gå ombord på presidentplanet trots det dåliga vädret. (natemat.pl, wirtualnapolska.pl och onet.pl nov 18)

*Förintelselagen gjorde det straffbart att offentligt hävda att Polen som stat hade någon form av ansvar för Förintelsen. Avsikten var att i internationella sammanhang få bort formuleringar som ”polska dödsläger”. I första hand Israel men också USA reagerade starkt och drev igenom en omformulering av lagen.

– Friheten firas bäst med musik

Publicerat 2018-11-22

Pianisten Carl Petersson berättade om Chopins musik inför konserten på Halmstads slott den 21 november 2018.
Foto: G. Lindberg.

Musik är det bästa sättet att fira Polens 100 år som fri nation. Det sade pianisten Carl Petersson i början av en bejublad konsert som med anledning av hundraårsjubileet den 11 november 2018 på onsdagen hölls på Halmstads slott.

En väsentlig del av konserten utgjordes inte oväntat av polsk musik, och Carl Petersson inledde med att ge en bild av Polens största tonsättare genom tiderna Frédéric Chopin, som efter novemberupproret flydde Polen och bosatte sig i Paris. Han bodde också en kort tid tillsammans med den franska författaren George Sand på Mallorca, där han satt och komponerade och längtade hem till sitt ockuperade hemland.

Tillsammans med gitarristen Anna Pietrzak framförde Petersson också några stycken baserade på typisk polsk folkmusik.

Pianisten Carl Petersson (nr 2 fr.v.) tillsammans med gitarristen Anna Pietrzak. Till höger landshövding Lena Sommestad, generalkonsulparet Bo och Anna Chronier och Polens chargé d’affaires Łukasz Zieliński.
Foto: G. Lindberg

Kvällen avslutades med mingel. Värd för evenemanget var landshövding Lena Sommestad, och honorära generalkonsulparet Anna och Bo Chronier var med och arrangerade. Närvarande från Polens Ambassad i Stockholm var chargé d’affaires Łukasz Zieliński.

Gunilla Lindberg

Vänskapskorruption gav ministerson jobb på Världsbanken

Publicerat 2018-11-21

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Säkerhetsminister Mariusz Kamińskis son har med hjälp av Centralbankschefen Adam Głapiński fått ett lukrativt jobb på Världsbanken, rapporterar polska medier och undrar hur det egentligen står till med den öppenhet och transparens som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) länge talat om.

Kamiński säger att han inte varit inblandad, men att sonen har relevant utbildning för uppdraget.

Enligt tidningen Gazeta Wyborcza som grävt i Kamiński juniors karriär har säkerhetsministern tidigare på olika sätt ingripit till sonens favör, och bland beslutsfattarna finns ofta någon som tillhör ministerns vidsträckta bekantskapskrets.

Avslöjandet kommer olyckligt för PiS som just tampas med effekterna av Finansinspektionens hantering av en bank på dekis, en affär som har rötter långt upp i regeringen. Skandalen, som har fått regeringspartiets opinionssiffror att sjunka rejält, är en påtaglig belastning för regeringspartiet och det spekuleras nu i om inte Centralbankschefen Adam Głapińskis tid på NBP snart är till ända. (Wirtualna Polska 21 nov 18)

Fritt fram för de tvångspensionerade domarna igen

Publicerat 2018-11-21

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.

De domare som enligt den nya lagen om Högsta domstolen i somras tvingades gå i pension ska nu ha rätt att återgå i tjänst. Det är innebörden av det förslag till lagändring som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu lägger fram i parlamentet.

Ändringen är regeringens svar på protester från EU och på Europadomstolens utslag i oktober om att lagen hotar domstolarnas oberoende.

Lagen om Högsta domstolen väckte omfattande protester när den kom, inte minst från landets domare. Ledamöter i Högsta domstolen skulle gå i pension vid 65 års ålder oavsett om deras förordnande gått ut eller ej. De som ville stanna kvar i tjänst fick skicka in en ansökan till president Andrzej Duda. Det faktum att presidenten skulle kunna välja ut vilka som skulle få stanna kvar i tjänst ger presidenten möjlighet att utsätta domstolens ledamöter för politisk påverkan, vilket innebär ett hot mot rättssäkerheten, resonerade EU-kommissionen och bad om ett utlåtande från Europadomstolen.

Utslaget – att Polen måste inhibera lagen – kom för en månad sedan. Redan från början sade flera ministrar om att man skulle bortse ifrån utslaget om det gick emot Polen, men här tycks man nu ha enat sig om att följa EU-domstolens beslut.

När lagen trädde i kraft i somras förklarade president Andrzej Duda 27 ledamöter som pensionerade. Några godkände han sedan för fortsatt tjänstgöring, och utsåg trots att lagen fortfarande granskades av Europadomstolen en rad nya domare för att fylla vakanserna.

Flera av de domare som enligt den nya lagen tvingades gå i pension i somras gick ändå till jobbet eftersom de ansåg att lagen strider mot den polska grundlagen och mot rättssäkerhetsprincipen.

I våras överlämnade premiärminister Mateusz Morawiecki en Vitbok till EU där man gick igenom skälen till domstolsreformerna. Regeringen anser att domstolssystemet är ineffektivt och korrupt, ett arv från kommunistregimens dagar. Vitboken har emellertid inte påverkat EUs inställning till omstöpningen av det polska domstolssystemet.

PiS har på samma sätt rensat ut personal från försvarsmakten, utrikesdepartementet, de offentliga medierna och andra områden inom den statliga förvaltningen med hänvisning till att äldre personal, som utbildades före 1989, dvs. under kommunisttiden, måste bort. (Polskie Radio och wB 21 nov 18)

Ett nytt nationalistiskt parti på gång

Publicerat 2018-11-17

Parlamentarikern Marek Jakubiak.
Foro: Adrian Grycuk.

Parlamentarikern Marek Jakubiak kallar sig nationalist och försvarar den extrema högern, National-Radikala Lägret (ONR) och Allpolsk Ungdom (Młodzież Wszechpolska).

Man förtalar dessa ädla organisationer, säger han och vill nu bilda ett nytt nationalistiskt parti.

Jakubiak kom in i parlamentet med missnöjespartiet Kukiz’15. När partiledaren Paweł Kukiz började be om ursäkt för att fört in nationalisterna i det polska parlamentet lämnade Jakubiak sin forne partivän. Nu bildar han Federation för Republiken Polen (Federacja dla Rzeczypospolitej).

Jag älskar denna miljö, säger Jakubiak. Jag vill skapa en gemensam vallista och bygga ett politiskt imperium.

Idén har funnits där länge men nu efter Självständighetsmarschen med en kvart miljon deltagare har han stärkts i övertygelsen att det finns behov av ett parti som ska ena alla polska nationalister.

Det är dags att förena våra krafter, säger Jakubiak.

Jakubiak försäkrar att sådana nationalistaktivister som Robert Winnicki och Adam Andruszkiewicz är intresserade av ett samarbete. Likaså Nationella rörelsen (Ruch Narodowy).

Efter Självständighetsmarschen tillsammans med regeringspartiet lag och Rättvisa (PiS) under firandet av Polens självständighet den 11 november har nationalisterna plötsligt blivit en samtalspartner att räkna med. Dessa marginella grupperingar har oväntat blivit en jämställd part för överläggningar med presidenten, premiärministern och regeringen.

VI ska inte bli ett satellitparti till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), säger den nationalistiske aktivisten Krzysztof Bosak men erkänner att ett samarbete med regeringspartiet kan vara frestande.

Man räknar med att ungefär 7-8 procent av väljarna är beredda att lägga sin röst på ett extremt antieuropeiskt, homofobiskt, antisemitiskt och nationalistiskt missnöjesparti. Än så länge har de högerextrema grupperingarna en mycket låg politisk potential samtidigt som de är högljudda och synliga.

Att samla den extrema högern under ett partipolitiskt paraply är en bra idé inför EU-valet i maj, menar Bosak. Euroskeptiker behövs i EU-parlamentet för att motverka det som pågår i Bryssel. Den polska nationella idén räcker dock inte till för att komma in i EU-parlamentet. Vilka andra budskap, idéer och förslag nationalisterna kan komma med är oklart.

Om partiet verkligen bildas innebär det att den extrema högern hamnar i politikens mainstream. Det ökar också möjligheten för andra extrema grupperingar att påverka den politiska utvecklingen i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

NU – kommer Petru med ett nytt parti

Publicerat 2018-11-17

Ryszard Petru och Joanna Scheuring-Wielgus har bildat ett nytt parti, Nu! Bild från partiets hemsida.

Ryszard Petru, som kort före parlamentsvalet 2015 startade ett eget parti (Moderna) och fick över 7 % av rösterna och 22 platser i sejmen, har gjort om samma bravad nu.

Det nya partiet ska heta Teraz! (Nu!) och med sig ur sitt forna parti har han vapendragarna Joanna Schmidt och Joanna Scheuring-Wielgus.

Polen står inför stora utmaningar NU, sade Petru på den presskonferens han kallat till för att informera om sitt nya parti.

NU är det dags att visa upp ett nytt alternativ, fyllde Scheuring-Wielgus i. Ordet NU är väldigt dynamiskt och tvingar en att agera. Och vi gillar att agera.

Det blir ett parti som bygger på två pelare: ekonomi och samhälle, sade Petru. Vi kommer inte att ingå i Medborgarkoalitionen (Medborgarplattformen + Moderna) men vi hoppas att vi ska kunna samarbeta.

Ny hemsida har man också satt upp >>.

Alla möter inte det nya partiet med förtjusning.

Det handlar bara om att tillfredsställa Petrus stora ego, säger Paweł Rabiej, vice ordförande i Moderna, det parti som Petru i våras lämnade. Nya partier inom oppositionen spelar bara regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i händerna!

Petrus första parti hajpades rejält under den första tiden i parlamentet, och han själv var ung, liberal och karismatisk. Men när sittstrejken i parlamentet bröt ut i december 2016 och Modernas ledamöter turades om att inte lämna sina platser väckte det uppmärksamhet att Petru reste på solsemester över nyår.

Hans popularitet dalade snabbt, lika illa gick det för partiet som utsåg en ny (mindre karismatisk) ordförande och hamnade i det politiska bakvattnet.

Men nu är han på gång igen – kanske ska han hinna bygga upp ett politiskt kapital inför parlamentsvalet nästa år. Kanske också inför presidentvalet. (Wirtualna Polska och wB 17 nov 18)

PiS försöker köpa post åt regeringschefens syster

Publicerat 2018-11-17

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

I skuggan av den gigantiska korruptionsaffären med polska Finansinspektionen (KFN) utspelar sig en mindre korruptionshistoria med premiärminister Mateusz Morawieckis syster i huvudrollen.

Anna Morawiecka startade i lokalvalen i oktober och kandiderade till borgmästarposten i den lilla staden Trzebnica i Nedre Schlesien. Hon förlorade stort mot Medborgarkoalitionens kandidat med siffrorna 30–70. Nu försöker regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) köpa posten åt henne. Den nuvarande och demokratiskt valda kandidaten ska få ett behagligt jobb i ett av de statliga bolagen för att dra tillbaka sin kandidatur och stödjer Anna Morawiecka i en hemlig omröstning.

Sådant kallas politisk korruption – det handlar om att undergräva demokratins fundamentala regler. Det handlar också om att lura väljarna – de får rösta på vem de vill, det spelar ingen roll för det är ändå de styrande som väljer ut den som är lämplig att leda kommunen.

Här finns också ett starkt inslag av nepotism, svågerpolitik, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför valet 2015 lovade att lägga stor kraft på att bekämpa.

Och premiärminister Morawiecki som oupphörligen ber polackerna om förtroende för sig själv och sin regering …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Minister topprider Suwalkis polis

Publicerat 2018-11-17

Suwałki-polisen får inte samarbeta med stadsledningen.
Foto: Grzegorz W. Tężycki, wikipedia.

Polisen i staden Suwałki i nordöstra Polen klagar på att de måste bevaka biträdande inrikesminister Jarosław Zielińskis privata bostad 24 timmar om dygnet. De tvingas klä sig i civila kläder, ta på mörka glasögon och låtsas tillhöra SOP (specialstyrkor som ska skydda högt uppsatta statliga tjänstemän).

Suwałki-polisen har bett sin parlamentsledamot, Bożena Kamińska från Medborgarplattformen (PO), om hjälp. De har fått nog av att bli förödmjukade och behandlade enligt biträdande ministerns politiska behov, säger de.

Kamińska har fört frågan vidare till parlamentet. I förra veckan redogjorde hon för situationen och ställde en rad frågor. Varför utnyttjas poliserna i Suwałki för att bevaka Zielińskis privata residens? Varför beordras de att klä ut sig? Varför har polisen anställt en präst som körs runt i Polen i ministerns tjänstebil? Vilket arbete utför han?

Polisernas ovillighet att utföra den specifika arbetsuppgiften har fått några att på eget initiativ byta jobb. Andra har tvingats att avgå och ersatts av unga, oerfarna men trogna poliser som inte säger emot.

Det har även framkommit att polismyndigheten i Suwałki fått besked om att inte samarbeta med stadens myndigheter och samtliga lokala högtidligheter arrangeras utan polisens hjälp. Däremot ska polisen delta i de arrangemang som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) står bakom.

Den märkliga situationen inom Suwałki-polisen kan inte förklaras av någon hotbild mot biträdande inrikesministern – snarare handlar det om maktfullkomlighet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill inte uttala sig.

Jag väntar på en rapport om situationen inom Suwałki-polisen, säger inrikesminister Joachim Brudziński. Regeringens talesperson hänvisar till polismyndighetens talesperson.

Biträdande inrikesminister Jarosław Zieliński har flera gånger uppmanats att avgå. Senast var det i samband med den outredda dödsmisshandeln som ägt rum på en polisstation i Kraków.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Frågor kring korruptionshärvan

Publicerat 2018-11-16

Marek Chrzanowski, chef för polska Finansinspektionen, KNF.
Foto: Chepry (Andrzej Barabasz), wikipedia.

Den polska Finansinspektionens (KNF) chef Marek Chrzanowski utnyttjade sin ställning och hotade med att lägga beslag på Getin Noble Bank, ägd av miljardären Leszek Czarnecki. För att rädda banken skulle Czarnecki anställa en okänd jurist från landsorten Grzegorz Kowalczyk och betala honom 1 % av bankens framtida värde.

Den slutsatsen kan man dra av vad som hittills framkommit i tidningen Gazeta Wyborczas granskning.

Det är ett förfarande som saknar stöd i lagen – ja rena maffiametoder. Man fixar det snyggt: kontroll, svartlistning eller en lagändring så att en bank efter beslut av Finansinspektionen tar över en annan. De som inte accepterar förlorar allt.

En lång rad frågor kvarstår att besvara.

Agerade KNF-chefen Chrzanowski på egen hand eller var han bulvan för andra? Vilken roll spelade Centralbankens (NBP) Adam Głapiński?

Chrzanowski erbjöd i mars ett ”skyddsparaply” åt Czarneckis bank Getin Noble Bank. Czarnecki anade oråd och spelade in samtalet på band, och där kan man nu höra KNF-chefen Chrzanowski säga:

– Jag har förbundit mig till något.

Chrzanowski och Czarnecki besöker Centralbankschefen Glapiński – en man som sedan länge står PiS-ledaren Jarosław Kaczyński mycket nära och som ligger bakom Chrzanowskis snabba karriär. Samtalet med Glapiński spelades emellertid inte in. Även relationerna mellan den unge Chrzanowski och premiärminister Mateusz Morawiecki bör redas ut – varför beviljade Morawieckis bank miljonlån till en ung man utan större inkomster?

En annan viktig fråga är om regeringen skyddar Marek Chrzanowski. Visserligen tvingades han att avgå som chef för Finansinspektionen och justitieminister Zbigniew Ziobro förkunnade triumfatoriskt att åklagarmyndigheten tagit sig an ärendet. Men Antikorruptionsbyrån (CBA) kom inte in för att säkra bevis förrän Chrzanowski ostört härjat på sitt kontor i flera timmar. Lät man honom undanröja bevisen i lugn och ro först?

Är staten verkligen så effektiv som man vill ge sken av? Chefen för en statlig institution, Finansinspektionen, kommer med korruptionsförslag. Justitieministern får enligt egen utsago veta det genom medierna sex dagar efter att ärendet hamnat hos åklagaren. Rimligen måste både säkerhetspolisen och premiärministern ha larmats. Fick inte Finansinspektionen hjälp av säkerhetspolisen? Visste ingen att Chrzanowski hittade inte mindre än tre lukrativa jobb – på Börsen, i Getin Bank sam i Idea Bank – åt en oansenlig jurist från landsorten.

Justitieminister Ziobro säger att han personligen ska övervaka undersökningen – vad betyder det? Hittills har han huvudsakligen ägnat sig åt att hänsynslöst bekämpa den politiska oppositionen och sina personliga fiender inom partiet. Varför vill han inte inrätta en oberoende parlamentarisk kommission i detta ärende?

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten för tre år sedan talade man högt och gärna om hederlighet och transparens. Nu visar det sig att högt uppsatta PiS-politiker förmodligen står bakom århundradets korruptionshärva. Att driva banker till ruinens brant, sedan överta dem för en symbolisk summa och nationalisera dem är ett brott; ett brott som drabbar bankkunderna med sina besparingar, bankväsendet och statens trovärdighet. Manipuleringen med lagar som omformuleras efter behag och behov och tvingas igenom parlamentet avslöjar de styrandes korruption och demoralisering.

Den här härvan blir inte lätt att sopa under mattan.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Pawlikowskis film Cold War fick en europeisk Oscar

Publicerat 2018-11-16

Ur filmen Cold War av den polske regissören Paweł Pawlikowski.

Paweł Pawlikowskis nya film Cold War har tilldelats det Europeiska filmpriset. De första åtta pristagarna offentliggjordes på torsdagen, och Cold War fick sitt första pris för klippningen. Den har gjorts av Jarosław Kamiński som klippte Pawlikowskis Oscarsbelönade film Ida för några år sedan och flera andra kritikerrosade filmer.

I motiveringen skrev juryn att övergångarna i filmen är ”meningsfyllda och emotionella, nästan som i poesin”. Vidare står det: ”Detta poetiska sätt att klippa ihop scenerna understryker historiens sensualism, leder sina protagonister genom tiden och understryker deras rumsliga isolering från varandra, det fragmentariska i deras relation och oförmågan att vara tillsammans”.

Cold War har nominerats till inte mindre än åtta priser, och Pawlikowski och hans film har nu chansen att vinna ytterligare fem priser: för bästa film, för bästa skådespelerska (Joanna Kulig), bästa skådespelare (Tomasz Kot) samt för bästa regissör och bästa manus (författare är Paweł Pawlikowski själv). Resultatet får vi veta den 15 december i Sevilla där priserna delas ut i år.

Pawlikowskis film är också Polens kandidat till Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. Tidigare i år har filmen fått Guldpalmen för bästa regi vid filmfestivalen i Cannes och Guldlejonet på filmfestivalen i Gdynia.

Cold War handlar om kärleken mellan Zula och Wiktor och utspelar sig under 1950-talets kalla krig i Europa. Den kritikerrosade filmen spelas just nu på biograferna runt om i Sverige.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gigantisk korruptionshärva med PiS-politiker i bakgrunden

Publicerat 2018-11-15

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

En stor korruptionshärva med koppling till premiärminister Mateusz Morawiecki är under uppsegling i Polen. Det handlar om Finansinspektionens chef Marek Chrzanowski som i mars i år erbjöd sig att rädda bankiren och miljardären Leszek Czarneckis problemtyngda Getin Noble Bank med hjälp av en jurist, Grzegorz Kowalczyk. Ersättningen för Kowalczyk ska uppgå till miljoner złoty (ca 100 miljoner kronor).

Men Czarnecki spelade in samtalet och gjort polisanmälan. En gigantisk korruptionshärva med inblandade politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) högsta toppen?

Det ekonomiska stjärnskottet Marek Chrzanowski, född 1981, är en mycket ung chef för den polska Finansinspektionen, tillsatt av förra premiärministern Beata Szydło. Under sin tid som ännu yngre anställd på Handelshögskolan i Warszawa beviljades han ett miljonlån av premiärminister Mateusz Morawiecki, då chef för en stor bank i Polen.

Chrzanowski bjuder alltså in bankiren och informerar om att det finns fungerande störningsapparatur i rummet och att alla försök att spela in samtalet är dömda att misslyckas. Czarnecki är dock beväpnad med tre inspelningsapparater varav en är så ålderstigen att störningsapparaturen inte biter på den. Mötet i mars 2018 blev inspelat, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Den 7 november 2018 görs bankir Czarnecki en polisanmälan. Chrzanowski vägrar att uttala sig och än mindre att avgå, men efter bara några timmar kommer hans avskedsansökan. På premiärminister Morawieckis begäran har han i all hast återvänt från en tjänsteresa. Han gick direkt till sitt kontor där han låste in sig. Inte förrän han han öppnar får Antikorruptionsbyrån komma in för att säkra bevis.

Fem dagar senare får premiärminister Morawiecki och justitieminister Zbigniew Ziobro, även riksåklagare, kännedom om det hela, och frågan är naturligtvis varför det dröjde så länge. Ziobro understryker dock att ärendet hanteras mycket snabbt till skillnad från hur det gick till när den förra regeringen skulle ta itu med Amber Gold-affären.

Oppositionspartierna kräver att en undersökningskommission ska tillsättas eftersom affären ”berör det politiska toppskiktet”. Man begär också ett extra parlamentsmöte för att debattera frågan. Detta finner regeringen onödigt – ärendet hanteras på ett snabbt och trovärdigt sätt, och för övrigt är ärendet inte politiskt, menar man.

Men nu finns det en andra botten i det hela. När brottsanmälan lämnats in – medan myndigheterna låtsades inte veta om någonting (sen när får sig premiärministern och riksåklagaren nyheter av denna dignitet genom medierna?) – har parlamentet i expressfart antagit en lagändring. Nu kan banker för en symbolisk summa (1 złoty) ta över andra banker som är i dåligt ekonomiskt skick. Enligt radio RMF drevs lagändringen igenom av just FI:s chef Marek Chrzanowski. Hans agerande som var brottsligt i mars blev plötsligt helt legalt.

I dagsläget är det svårt att avgöra vem som ville ta över banken (själv menar Czarnecki att Chrzanowski ville få hans bank på fall), varför Czarnecki väntade så länge med sin anmälan, vilken roll högt uppsatta PiS-politiker och chefen för Bank Polski har spelat och vem stod bakom Chrzanowski.

En sak är dock säker: en gigantisk korruptionshärva rullas upp med högt uppsatta PiS-politiker i bakgrunden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den 11 november – Warszawa brann av bengaler och skam

Publicerat 2018-11-14

I söndags den 11 november firade Polen sin 100:e självständighetsdag. En stor och viktig dag för alla polacker. Många ville gå ut och fira – fast inte med de styrande, inte med nationalisterna och inte med oppositionen – bara fira och reflektera. En kvarts miljon människor deltog i marschen enligt polisens beräkningar, men trots det hamnade firandet i skuggan av den extrema nationalismen.

Självständighetsmarschen, som sedan nio år organiseras av nationalisterna, gick relativt lugnt genom centrala Warszawa. Inga stora incidenter rapporterades. ”Bara” en EU-flagga brändes, bengaler avfyrades i mängder och kastades mot motdemonstranter med baneret Konstytucja (Konstitutionen). Ingen förödelse och personskador dock. Polisens och militärens närvaro på gatorna var osedvanligt stor.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

De styrande från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) gick tillsammans med nationalisterna. De gick i spetsen för marschen med idel vit-röda flaggor men extremhögerns flaggor syntes tydligt och deras slagord var ingalunda fredliga. Hat och hot gjorde sig gällande som vanligt. Därmed gick regeringens absurda försök att civilisera nationalisterna med sin närvaro om intet.

PiS-regeringen har haft tre år och stora resurser för att organisera en egen marsch och bygga ett bibliotek eller museum som kunde lämna ett bestående spår av 100-årsfirandet av den polska självständigheten. Istället valde man tre dagar innan den 11 november att gå tillsammans med nationalisterna. Många polacker kände ett behov av att gå ut på gatorna och fira, känna gemenskap och stolthet över sitt fosterland. Och detta hade makthavarna kunnat tillfredsställa. Men Lag och Rättvisa valde istället en annan lösning och nu kommer man för alltid minns den 11 november 2018 som dagen då president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki gick hand i hand med nationalisterna – på nationalisternas villkor. Nyheten om denna mesallians har spritts över hela världen och PiS-regeringens arga dementier kan inte ändra det.

En annan viktig sak är att inga utländska gäster var med. Samtliga hade tackat nej till att delta i högtidligheterna och orsaken var inte det i Paris hållna firandet av första världskrigets slut. Högtidligheterna hade ju kunnat arrangeras på självständighetens afton. När Polen 2014 firade 25 år av frihet och demokrati deltog många utländska gäster, bland dem USAs president Barack Obama. Nu står Polen ensamt och isolerat.

Den ende europeiske toppolitiker som deltog de i den officiella kransnedläggningen vid Okände soldatens grav var EU-kommissionens ordförande Donald Tusk. Som polack och tidigare premiärminister kände han att hans plats denna dag var i Polen. Han hälsades inte välkommen och förpassades till femte raden.

Dagen lämnade efter sig en lättnad över att inga upplopp eller större incidenter inträffade, men även avsmak för att man inte kunnat skapa en gemenskapskänsla och ett gemensamt firande eftersom ett parti i tre långa år har förolämpat stora delar av det polska folket och vägrat dem deras rättigheter och friheter. Det var inte detta som Piłsudski, Dmowski, Daszyński och Paderewski kämpade för. Dagens Polen ligger långt från det som mina mor- och farföräldrar berättade om: ett lyckligt Polen, ett mentalt, kulturellt, politiskt, juridiskt, militärt enat Polen efter 123 år av icke-existens. För hundra år sedan drömde miljoner polacker om att parlamentet skulle rösta fram en polsk författning. Idag ser man ordet Konstytucja som uppviglande mot regeringen.

Hoppet ligger återigen hos folket. Nu som då.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS och nationalisterna hand i hand

Publicerat 2018-11-10

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

Efter flera dagar av kaos och ömsesidiga avfärdanden har PiS-regeringen kommit överens med extremhögern om en gemensam marsch. På Självständighetsdagen, söndagen den 11 november, kommer president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki marschera hand i hand med nationalister.

Marschen som officiellt heter Dla Ciebie, Polsko! (För dig, Polen!) börjar klockan 14 och en timme senare ska presidenten hålla sitt tal. Den första timmen kommer man att sjunga patriotiska sånger. Först ska regeringens representanter och presidenten marschera, eskorterade av armén, och sedan nationalisterna från ONR (National-Radikala lägret) och Allpolsk ungdom (Młodzież Wszechpolska).

I överenskommelsen har regeringen avstått från det tidigare kravet att enbart vit-röda flaggor skulle få tas med. Inte heller motsätter man sig längre banér som kan ha främlingsfientliga och rasistiska budskap. Intressant nog är det bara en muntlig överenskommelse och det finns inget dokument som i framtiden skulle kunna vittna om PiS-regeringens samröre med den extrema nationalismen.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz betonar att om det förekommer lagstridiga slagord och symboler kommer hon att upplösa marschen även om presidenten och premiärministern är med.

Försvarsministern har meddelat att armén tillsammans med polisen vakar över säkerheten på Warszawas gator på söndag. På flera platser i staden syns redan militära pansarvagnar. Militärer på gatorna väcker värsta tänkbara associationer hos polackerna och ger upphov till rykten om att makthavarna – liksom sina kommunistiska föregångare – vill pacificera människor på gatorna. Nationalisterna ska de ju marschera arm i arm med …

Premiärminister Morawiecki försäkrade på fredagskvällen att det finns plats för alla under den vit-röda flaggan och bjöd in alla polacker till att vara med.

Det är dock mycket tveksamt om de flesta polacker vill delta i ett evenemang där de styrande legitimerar den extrema nationalismen och som i så hög grad strider mot Piłsudski-andan. Piłsudski sa en gång att ett folk som inte kan sitt förflutna förtjänar inte en bra framtid.

Den gamle marskalken vänder sig i graven idag.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polen 100 år. Självständighet och suveränitet?

Publicerat 2018-11-10

Marskalk Józef Piłsudski, Polens förste president.
Foto från Centralne Archiwum Wojskowe.

Den 11 november firar Polen 100 år som suverän stat. Det är en stor och viktig dag för alla polacker. Både polska myndigheter, nationalister och vanliga polacker kommer att minnas och glädjas åt det, om så på olika sätt. Marskalk Józef Piłsudski och hans legioner, hans politiska motpol Roman Dmowski, slaget om Warszawa, mellankrigstidens fram- och motgångar tillhör det kollektiva minnet och den nationella mytologin.

Läs vidare >>

PiS kritiserar inställd nationalistmarsch

Publicerat 2018-11-09

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

Självständighetsmarschen är inte något avslutat kapitel bara för att borgmästarna i Warszawa och Wrocław har stoppat dem i sina städer av oro för medborgarnas säkerhet.

I statliga TVP, som är tätt knutet till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), hör man röster som hävdar att det är vänsterliberaler med falska anklagelser och provokationer som försöker misskreditera polska patrioter som vill samlas för att hylla Polens självständighet.

President Andrzej Duda och PiS hoppade ju nyligen av nationaliströrelsens marsch eftersom arrangörerna National-Radikala Lägret ONR) inte kunde acceptera att de inte fick ha med sina grönsvarta fanor – PiS krävde att endast nationens vitröda flagga skulle få förekomma under demonstrationen. Presidentkansliet arrangerar nu i all hast tillsammans med Försvarsdepartementet en egen marsch helt utan politiska flaggor, och Duda hoppas att den ska förlöpa lugnt och värdigt i ett hav av polska flaggor.

Men alla känner sig inte lugna – amerikanska ambassaden i Warszawa påminner om den stora nationalistmarschen förra året som gick av stapeln under paroller som Blod! Gud! Ära! och Ett vitt Europa! Ambassaden uppmanar sina medborgare att inte delta i årets marsch, att undvika folksamlingar och hålla låg profil.

I allt detta tumult har den konservativa tidningen Rzeczpospolita låtit göra en opinionsundersökning för att ta reda på vad vanliga polacker anser i frågan. Det visar sig att en övervägande majoritet stöder borgmästarna som stoppat demonstrationerna. Bara 2 % av de svarande avser att delta i någon av marscherna, 19 % skulle kunna tänka sig att vara med medan 79 % absolut inte ställer upp i ett sådant tåg. För säkerhets skull frågade opinionsinstitutet Ibris också om man visste vad den 11 november är för en dag, och det visste de flesta. (TVP, Rzeczpospolita och wB 9 nov 18)

Stefan Michnik begärs utlämnad från Sverige

Publicerat 2018-11-08

Justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro utfärdade på torsdagen en europeisk arresteringsorder för Stefan Michnik, f.d. domare under kommunisttiden, och vill ha honom utlämnad.

Michnik, som bor i Sverige, är halvbror till Adam Michnik, chefredaktör på den liberala tidningen Gazeta Wyborcza.

Statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) anklagar Stefan Michnik för ett trettiotal brott under åren 1952–1953 och vill åtala honom på ett stort antal punkter. Några av dem handlar om de dödsdomar som Michnik utdömt till oppositionella under kommunisttiden.

Michnik, som föddes 1929, gick med i kommunistpartiet 1947 och var under åren 1950-53 anställd vid militärdomstolen i Warszawa. I samband med kommunistregimens antisemitiska kampanj 1968 hoppade han av och flyttade till Sverige. Numera är han sedan länge svensk medborgare. På 1970-talet stödde han liksom sin bror den demokratiska oppositionen i Polen. Han arbetade bland annat med Radio Free Europe och skrev artiklar om Pragvåren 1968 i den polska tidskriften Kultura som gavs ut av exilpolacker i Paris.

Polen har redan flera gånger försökt få honom utlämnad från Sverige, senast 2005. Men svensk domstol avvisade kravet på utlämning eftersom brottet var preskriberat enligt svensk lag.

På den tiden gällde 25 års preskriptionstid för mord, men för åtta år sedan ändrades lagen och mord blir inte längre preskriberade. Dock finns en tidsgräns – brottet ska ha begåtts efter 1 juli 1985.

Stefan Michnik, som idag är 89 år gammal, har tidigare sagt att han tror att kraven på att få honom utlämnad snarast handlar om att försöka misskreditera halvbrodern Adam Michnik. (Natemat.pl och wB 8 nov 18)

PiS arrangerar egen Självständighetsmarsch

Publicerat 2018-11-07

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

När Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz nu stoppar Självständighetsmarschen den 11 november uppstår frågan vad regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska ta sig för. Partiet har kommit fram till en lösning – en egen marsch.

Borgmästaren motiverar sitt förbud med att marschen är farlig, strider mot lagen och inte stämmer med hur 100 år av Polens självständighet borde firas.

Nationalisterna rasar och hotar att ändå hålla sin marsch – spontant, så att säga.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Situationen är alltså komplicerad. Nationalisterna organiserar sin årliga marsch, president Andrzej Duda och representanter för PiS tänker delta – under förutsättningen att enbart vit-röda polska flaggor ska vara med. Det går nationalisterna inte med på, de vill ha den ökända ONR-flaggan som onekligen väcker mycket obehagliga associationer. Presidenten och regeringspartiet drar sig ur, deras medverkan skulle sända alltför graverande signaler. Det officiella firandet har förlorat ett viktigt inslag, och det som kvarstår är några kransnedläggningar och monumentavtäckningar – trots den strida ström av pengar som avsatts för ändamålet.

Sannolikheten för upplopp är mycket stor och vi kan inte äventyra allmänhetens säkerhet. Det finns också risk för terrorbrott, anser Gronkiewicz-Waltz.

Den krisartade situationen inom polisen samt det stora antal evenemang som hålls just denna dag gör att borgmästaren inte kan ta på sig ansvaret för säkerheten på gatorna den 11 november. Redan i juni har hon vänt sig till Inrikesdepartementet och bett om stöd. Hon pekar på vilka som står bakom marschen och påminner om de tidigare årens allvarliga incidenter. Hon har också vid två tillfällen ansökt om att ONR (National-Radikala Lägret) ska förklaras olagligt. Justitieminister Zbigniew Ziobro har inte ens svarat på hennes ansökan.

De extrema nationalistiska, rasistiska och homofoba kretsar som står bakom marschen har bjudit in både inhemska och utländska nynazister, konstaterar Hanna Gronkiewicz-Waltz och påminner om Europaparlamentets resolution som uppmanar medlemsstaterna att vidta bestämda åtgärder mot alla nynazistiska rörelser och organisationer.

Vad kan förbudet ha för konsekvenser? Naturligtvis kan det få motsatt effekt. Aggressionsnivån kan stiga och det kan bli riktigt obehagligt på Warszawas gator på söndag. Räcker det med antaganden för att förbjuda en demonstration? Ombudsmannen för mänskliga och medborgerliga rättigheter undersöker saken. Oppositionen uppmanar Gronkiewicz-Waltz att tillåta marschen men vara beredd på att upplösa den så fort det uppstår störande beteenden och lagbrott. Men då kan det vara för sent i en till det yttersta tillspetsad situation. Vart kommer tusentals uppjagade frustrerade människor att gå och vad kommer de att göra?

Inrikesdepartementet hävdade i morse att det bara blir sporadiska våldshandlingar under nationalisternas marsch. Ett förbud blir en provokation som åstadkommer blodsutgjutelse i huvudstaden, sa biträdande inrikesminister Paweł Szefernaker i ett tydligt försök att misskreditera Warszawas avgående borgmästare som tillhör regeringspartiets allra största motståndare.

För att lösa krisen har nu president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki träffats och kommit överens om att organisera en egen ”vit-röd marsch” som en del i det officiella firandet av Självständighetsdagen. På så sätt tvingas alla andra demonstrationen lämna väg för regeringsmarschen. Det återstår att se om nationalisterna kommer att respektera de myndigheter som så ihärdigt har flörtat med dem under lång tid.

Det väntas en het Självständighetsdag på söndag.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Självständighetsmarschen den 11 november stoppas

Publicerat 2018-11-07

Från marschen på Självständighetsdagen 2017.
Foto: FB.

Nu stoppar Warszawa den planerade Självständighetsmarschen genom huvudstaden.

Det finns flera skäl till att vi stoppar marschen, säger borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz. Det första är säkerhetsskäl och det andra är historiska skäl. Polen och Warszawa har redan lidit tillräckligt på grund av aggressiv nationalism. Vi vet att det kommer hit nyfascistiska grupper från hela Europa för att delta i marschen, och det är inte ett värdigt sätt att fira Polens 100-årsjubileum som suverän stat.

I juli tog jag kontakt med inrikesminister Joachim Brudziński, för att diskutera säkerheten under vårt gemensamma firande den 11 november, men han har inte svarat, han ville inte tala med mig, säger Gronkiewicz-Waltz. Förra året kom rapporter om alla fascistiska och rasistiska slogan som skanderades ”Gud! Ära! Fäderneslandet!”, och EU-parlamentet har i sin resolution uppmanat medlemsstaterna att vidta säkerhetsåtgärder. Tillträdande borgmästaren i Warszawa Rafał Trzaskowski är överens med mig om åtgärden, säger Gronkiewicz-Waltz. Jag har också skrivit till justitieminister Zbigniew Ziobro om det olämpliga i att den som leder marschen är förtroendevald inom National-Radikala Lägret, ONR.

Inledningsvis avsåg president Andrzej Duda och topparna inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att delta, men de har lämnat återbud. Regeringspartiet ansåg att alla skulle vandra tillsammans under endast den polska vitröda flaggan. Men arrangörerna, den ultranationalistiska rörelsen ONR, krävde att få ha med sina egna flaggor och emblem under marschen. ONR har överklagat beslutet att stoppa marschen.

Tidigare har borgmästaren Rafał Dutkiewicz förbjudit nationalisterna att arrangera en liknande marsch i Wrocław. (natemat.pl 7 nov 18)

Skolstarten är dyr för polska familjer

Publicerat 2018-11-06

Skolstarten blir en ekonomisk belastning för barnfamiljerna.
Foto: Michał Leszczyński .

Det svider i plånboken när de polska barnen börjar skolan på hösten. Familjerna lade i genomsnitt ut 1050 złoty (motsvarande 2720 svenska kronor) per elev i samband med skolstarten i år. Enligt officiella beräkningar ska det räcka med 742 złoty (1925 kr), men på den summan klarar sig bara 5 % av barnfamiljerna.

Statliga opinionsinstitutet Cbos har granskat kostnaderna vid skolstarten för att ta reda på hur höga de egentligen är, rapporterar föräldrasajten Mamadu.pl.

I år betalade staten för första gången ut ett skolstartsbidrag på 300 złoty per barn, och de pengarna räcker till ett startpaket, om man tar den billigaste varianten. Men sedan kommer de stora utgifterna, säger familjerna. När man går med sitt barn till skolan första dagen är det en hel del som ska betalas, extra böcker, måltider, resor, försäkringar. Man kommer lätt upp i 1000 złoty (2600 kr) extra per barn under de första två månaderna. Skolavgifter reduceras i allmänhet för familjer med flera barn, men det borde finnas skolrabatter på sådant som alla måste ha, säger föräldrarna.

I beräkningarna för utgifter har också räknats in kostnaden för privatlektioner och extrakurser som barnen behöver, resor till och från träningar osv. (mamadu.pl nov 18)

Regeringspartiets nederlag i lokalvalen

Publicerat 2018-11-06

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tog hem fyra av 107 borgmästarposter i söndagens andra omgång av lokalvalen. Av resten, 103 poster, gick två till Vänsteralliansen (SLD), en vardera till Bondepartiet (PSL) och Kukiz’15. 22 borgmästare tillhör Medborgarkoalitionen (KO) och resten valdes bland partilösa kandidater. Särskilt de stora städerna hamnade utom räckhåll för regeringspartiet.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS-parlamentarikerna är uppenbart besvikna även om de ihärdigt upprepar sitt mantra om valseger, partiet har förlorat även i städer där man hittills haft makten. Officiellt skyller man på en dålig valkampanj och bristande politisk analys, och PiS-parlamentariker som vill vara anonyma hävdar att konflikten inom partiet orsakat det otillfredsställande resultatet.

Inte oväntat börjar man leta efter syndabockar, och många hävdar att maktkampen mellan nuvarande premiärministern Mateusz Morawiecki och justitieminister Zbigniew Ziobro var orsaken till nederlaget.

Faktum kvarstår att valutgången borde vara ett allvarligt varningstecken för regeringspartiet med tanke på de kommande valen – till Europaparlamentet i maj 2019, parlamentsvalet nästa höst och presidentvalet 2020. Men redan nu står det klart att det konservativa och populistiska Lag och Rättvisa inte är någon monolit som är omöjlig att besegra och att den nuvarande politiska situationen inte kan förändras. Det är en viktig psykologisk signal såväl för väljare som för politiker.

Utgången av lokalvalen visar också hur dramatiskt delat Polen är. Landsbygden är fortfarande PiS-vänlig. Den polska landsbygden är fattigare, mer kontrollerad och saknar ofta tillgång till oberoende medier vilket gör att de är ständigt utsatta för den statliga televisionens aggressiva propagandaström. Det pekuniära argumentet i form av till exempel barnbidraget är också mest övertygande där. Stora och mindre städer är öppnare, liberalare i sina övertygelser och har tillgång till olika mediala budskap. Dessutom tycks väljarna i ökande grad nu misstro PiS och dess regeringsmetoder – aggressiviteten, demoraliseringen, intoleransen och det hotfulla klimatet som brer ut sig i Polen.

Den parlamentariska oppositionen borde följaktligen dra sina slutsatser av söndagens valutgång. Det krävs ett alternativ till PiS populistiska politik, ett alternativ som kan få folk med sig och visa att de nuvarande makthavarna saknar förmågan att ta på sig ansvaret för landets framtid. För allt PiS gör är att spela på folks lägsta instinkter och känslor. PiS-politik grundar sig inte på rationella överväganden, kunskap om världen, ekonomin och politiken utan på ett envist förnekande av allt den polska demokratin hittills har åstadkommit. Därför bör oppositionen visa ett konstruktivt och positivt alternativ till dagens destruktiva och rent av farliga politik.

Om oppositionen lyckas med att lägga fram ett konstruktivt integrerande program och om människorna inser att opportunismen inte lönar sig för att PiS inte varar för evigt kan den farliga utvecklingen fortfarande stoppas.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Femtio döda i helgtrafiken i Polen

Publicerat 2018-11-06

Femtio personer omkom och 502 skadades på de polska vägarna under Allhelgonahelgen. Det är facit för de fem dagar i början av november när polackerna går man ur huse för att köra till sina hemtrakters kyrkogårdar och smycka de avlidnas gravar.

Polisen grep också 1300 rattfyllerister.

Från samma period förra året rapporterades 43 omkomna och 550 skadade. (Polskie Radio 5 nov 18)

Donald Tusk förhördes igen om Amber Gold

Publicerat 2018-11-05

Amber Golds logga.
Foto: Patryk Matyjaszczyk, wikipedia.

I sju timmar frågades Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på måndagen ut av den PiS-ledda parlamentariska kommission som granskar Amber Gold-affären från 2012*. Han var formellt kallad som vittne men det uppenbara syftet är att manövrera ut honom från polsk politik.

Efter det tv-sända förhöret kan webb-Bulletinen konstatera att kommissionen idag led ett stort nederlag.

Ordföranden Małgorzata Wasserman har i flera år hävdat att Tusk personligen var ansvarig för hela affären. Idag försökte hon i stället visa att Tusk som premiärminister inte haft kontroll över varken åklagarmyndigheten, polisen, bankinspektionen eller säkerhetspolisen.

Det rådde en påtaglig nervositet bland kommissionens deltagare vilket resulterade i aggressivitet, insinuationer och återkommande försök att förödmjuka och avbryta Tusk. Och varje gång den förre regeringschefen skulle svara stängde Wasserman märkligt nog av mikrofonen – som för att försäkra sig om att det han sa inte skulle nå allmänheten.

Donald Tusk sakliga lugn utgjorde en stark kontrast till Wassermans irritation och bristande saklighet. Förhörsledarens påstående att Tusk som premiärminister ”inte visste något och inte kontrollerade något” bemötte han med argumentet att samma logik kunde användas i GetBack-affären och att den nuvarande premiärministern Morawiecki och hans far därmed ”borde ha förhörts, dömts och bränts på bål” för länge sedan.

Utfrågningen tydliggjorde två vitt skilda visioner av hur staten skall fungera. Tusk representerade teorin om att statliga institutioner bör arbeta självständigt och i största möjliga mån vara oberoende av den styrande makten (även om premiärministern har det övergripande ansvaret för dem). Därför skulle åklagarmyndigheten och säkerhetspolisen fatta sina egna beslut utan premiärministerns inblandning. Wasserman företrädde uppfattningen av den ”starka” staten, den hierarkiska och kontrollerande staten där premiärministern jämte justitieministern/riksåklagaren utövar påtryckningar på myndigheterna. Med andra ord – det demokratiska systemet som bygger på tillit och starka medborgare stod mot det auktoritära systemet där staten utövar påtryckningar på institutioner och gör medborgare svaga inför statens makt.

Kommissionen tog än en gång upp frågan om Tusks son Michał, under några månader anställd vid flygbolaget OLT Express som tillhörde det ökända Amber Gold.

Ni har reagerat i tusen dagar nu och det har aldrig varit något problem med att förhöra min son, svarade Tusk sakligt. Han och hela min familj står till ert förfogande. Ingen har riktat några anklagelser mot honom och han har vunnit samtliga rättegångar mot dem som kommit med insinuationer mot honom.

När det sju timmar långa förhöret var slut höll Małgorzata Wasserman en kort presskonferens.

Hon menade att Tusk som övervakade specialstyrkorna fortfarande inte fattar vari hans ansvar för Amber Gold ligger och att hans svar var långa och osakliga.

Donald Tusk sade i sin tur att han ser förhöret som en kapitulation från undersökningskommissionens sida.

Det var en sorglig föreställning där PiS-parlamentarikernas ansträngningar att förödmjuka och misskreditera Donald Tusk gjordes om intet. Tusk som är en erfaren och duktig politiker har en osedvanlig förmåga att behålla lugnet och avväpna manipulationer och lögner.

Dorota Tubielewicz Mattsson

*2012 avslöjades att finansbolaget Amber Golds verksamhet var uppbyggd som ett pyramidspel. Flera tusen människor förlorade sina besparingar och förlusten beräknades till sammanlagt 851 miljoner zloty (ca 2 miljarder kronor).

Mannerheim: Åren i Polen var de bästa i mitt liv

Publicerat 2018-11-04

Marskalk Gustaf Mannerheim.
Foto: Helmut Laxin, wikipedia.

Som ung rysk officer placerades Finlands legendariske marskalk Gustaf Mannerheim i det då av Ryssland ockuperade Polen. Efter en kortare sejour i Kalisz kom han till Warszawa, där han var stationerad i flera år. Senare sa han att åren i Polen var de lyckligaste i hans liv.
Henrik Oxelcrantz berättar om den finske marskalken som förlorade sitt hjärta till Polen.

Läs vidare >>

PiS hoppar av Självständighetsmarschen

Publicerat 2018-11-01

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drar sig ur Självständighetsmarschen den 11 november, den dag då Polen firar 100-årsdagen av sin självständighet. Det meddelar partiets presschef Beata Mazurek.

Vi ville göra marschen till en manifestation utan politiska inslag, säger Mazurek. Vi vill att deltagarna endast ska ha med sig vitröda polska flaggor och inga flaggor som tillhör olika partier eller politiska rörelser, men det vill arrangörerna inte gå med på. Alltså hoppar vi av.

Det är inte sant, svarar ordföranden för den nationalistiska rörelsen Allpolsk Ungdom, Ziemowit Przebitkowski. PiS krävde att få vara ensam arrangör och det har inte varit tal om några förhandlingar. Vi har gjort en rad eftergifter, men det är tydligt att PiS inte vill gå i samma tåg som polackerna.

Häromdagen meddelades att president Andrzej Duda inte skulle delta i marschen. I början hävdades att det berodde på tidsbrist men senare tillstod presidentkansliet att det var just flaggorna det handlade om.

De högerextrema rörelserna Allpolsk ungdom, National-Radikala lägret och Nationella rörelsen  har i många år arrangerat ett nationalistiskt demonstrationståg den 11 november. Liberala och antirasistiska grupper har arrangerat motdemonstrationer och våldsamt tumult har utbrutit när grupperna har mötts.

Förra året väckte det internationell uppmärksamhet när runt 60 000 personer varav många barnfamiljer marscherade genom centrala Warszawa och krävde ett vitt katolskt Europa och rent blod.

Dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak uttryckte sin förtjusning över denna ”vackra patriotisk handling”. (wp.pl och wB 30 okt 18)

Polen vill se ett starkt sammanhållet EU

Publicerat 2018-11-01

Utrikesminister Jacek Czaputowic.
Foto: Stanisław Godula.

Inför de kommande diskussionerna om EUs framtid där medlemsländerna antingen fördjupar samarbetet tillsammans eller i olika hastigheter pågår nu samråd med medborgarna i medlemsländerna.

I Polen har arrangerats offentliga samråd i femton regioner och vid ett avslutande möte i Warszawa i veckan talade utrikesminister Jacek Czaputowicz om regeringens inställning.

EU står inför ett antal utmaningar, och den viktigaste är att säkra sammanhållningen, sade utrikesministern. Om samarbetet i framtiden fördjupas i olika hastigheter kommer det att innebära en uppdelning av unionen och en marginalisering av länderna i Centraleuropa, Skandinavien och Sydeuropa, som inte vill gå lika snabbt fram som Tyskland och Frankrike.

Den stora majoriteten av polackerna vill stanna kvar i EU men samtidigt måste unionen uppmärksamma de samhällsproblem som finns och jag är övertygad om att ett reformerat EU har mycket att erbjuda både sina medlemmar och internationellt, sade Czaputowicz. Polen kommer att delta aktivt i arbetet med att utforma EUs framtid.

Resultatet från medlemsländernas medborgarsamråd ska diskuteras vid stats- och regeringschefernas möte i december 2018. EUs strategiska agenda för åren 2019 -2024 ska också avhandlas vid Europeiska rådets möte i maj 2019. (MSZ presscenter och wB 29 okt 18)

Sök i webb-Bulletinen