– Tyskland är vår viktigaste ekonomiska partner

Publicerat 2018-01-20

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Tyskland är Polens viktigaste ekonomiska partner, och vår ekonomi utvecklas bra tack vare ett bra samarbete med Tyskland.

Det säger den nye utrikesministern Jacek Czaputowicz till statskontrollerade TVP. Intervjun äger rum ett par dagar efter det uppmärksammade besöket i Berlin där han tonade ner Polens uppmärksammade krav på krigsskadestånd från Tyskland efter andra världskriget 1939–45.

Det är uppenbart att han nu tonar ner även andra konflikter.

Berlin och vi har olika åsikter i vissa frågor, t.ex. domstolsreformen i Polen, men det är ingenting som ska påverka våra bilaterala relationer, sade Czaputowicz. Vi har samma långsiktiga intressen, vi vill ha ett starkt EU, baserat på de fyra friheterna.

Vad gäller migrationen anser vi i Polen att det viktigaste är att ta bort orsakerna till att människor lämnar sitt land. Det betyder att stärka den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten i de länder som flyktingarna kommer ifrån – som Syrien, Irak och norr Afrika, konstaterar Czaputowicz. Och vår argumentation mot kvotfördelningen av de invandrare som kommit till Europa möts med ökad förståelse. Både Tyskland och Polen har intresse av att migrationskrisen ska gå över.

Utrikesministern talade också om Artikel 7 i EU-fördraget, nyligen initierat av EU-kommissionen mot Polen med anledningen av regeringens kontroversiella domstolsreformer. Men han oroade sig inte för utgången av en eventuell omröstning i EU, däremot för att det skulle kunna medföra att EU splittras.

Vi anser inte att domstolsreformerna strider mot EUs värderingar, men för att svara på EUs förväntningar vill vi försöka finna en kompromiss. Vi måste sänka diskussionstemperaturen, betonade han, dock utan att nämna de kompromissförhandlingar som pågått i två år.

När Polen nu tar plats som icke-permanent medlem i FNs säkerhetsråd kommer vi att fokusera på att främja internationell rätt, vårt mål är att stärka folkrätten, säger utrikesministern. Vi blir ett av de länder som bestämmer om globala säkerhetsfrågor, och i maj när Polen är ordförandeland har vi möjlighet att ta initiativ. Det innebär vissa utmaningar och Polen måste förändra sin syn på globala problem och förbereda den diplomatiska kåren för att aktivt delta i den debatten. (TVP och wB 19 jan 18)

Regeringsombildningen – ett spel för gallerierna

Publicerat 2018-01-20

Kommentar: Dorota Tubielewicz Mattsson

Ombildningen av regeringen nyligen har inneburit en uppmjukning av den tidigare politiken. De mest kontroversiella ministrarna har bytts ut mot något mer moderata som ska övertyga väljarna och utlandet om att Lag och Rättvisa (PiS) i själva verket är ett moderat konservativt parti. Utrikesminister Witold Waszczykowski, som bland annat uppfunnit landet San Escobar och förstört Polens relationer till utlandet (framför allt EU), har ersatts av Jacek Czaputowicz som redan hunnit charma Berlin och tonat ner anspråken på krigsskadestånd. Försvarsminister Antoni Macierewicz har plockats ur regeringen för att tona ner ”Smolenskideologin” som han drivit i många år och för att lugna NATO. Jan Szyszko, miljöministern som gjort sig känd för uthuggning av Polens vackraste urskog, har ersatts av Maciej Nowicki som redan börjat prata om att ändra på jaktlagen. Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł som retade gallfeber på sjukvårdspersonal och patienter (framför allt de kvinnliga) har bytts ut mot Łukasz Szumowski som deklarerar sin vilja att komma överens med läkarna istället för att förödmjuka och avvisa dem. Är det månntro ett försök att skapa ett pragmatiskt och moderat konservativt parti och sudda bort bilden av PiS som populistiskt och nationalistiskt? Många bedömare tror det.

Frågan är bara om det inte är ett spel för gallerierna inför de kommande kommunalvalen. Det handlar om att säkra rösterna. För det finns ju människor som inte accepterar de antieuropeiska tongångarna eller Macierewicz Smolenskideologi. Man inser att Smolensk som politiskt bränsle håller på att ta slut och nu bara irriterar väljarna. Det finns också människor som är djupt besvikna på oppositionen och mittenpartierna (PO och Nowoczesna) för deras intellektuella och, som de senaste händelserna med medborgarförslaget om liberalisering av abortlagen visat, organisatoriska svaghet. Deras röster kan bli avgörande för PiS i de kommande valen.

Men det handlar också om att splittra oppositionen, framför allt de mittenpartier som står för demokrati och liberalism. Det handlar om att en gång för alla bli av med oppositionen och behålla makten för en lång tid framöver.

Ingenting tyder på att PiS tänker genomföra en verklig strategisk förändring. Fortfarande förstår man inte och avskyr Väst som man ser endast som en inkomstkälla. Rättssystemet håller fortfarande på att underställas den politiska makten och betalningen för räkningen från katolska kyrkan står fast: ett totalt abortförbud är på gång och enorma summor hamnar fortfarande på fader Rydzyks konton. Ingen nämner möjligheten att publicera Konstitutionsdomstolens beslut och ingen tänker ta tillbaka lagar och förordningar som har demolerat i princip samtliga demokratiska institutioner i Polen. Och det är fundamentala saker som avgör om de nuvarande makthavarna intagit en mer pragmatisk väg.

Om Jarosław Kaczyński lyckas nå fram till människor som tänker mer på plånboken än demokratin, om han lyckas övertyga dem om att Morawiecki-regeringen bryr sig om småföretagarnas frihet, att den kämpar mot smogen etc., kommer många polacker att se genom fingrarna med Kaczyńskis auktoritära styre med alla dess förödande konsekvenser.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Därför sparkades Macierewicz ur regeringen

Publicerat 2018-01-20

Förre försvarsministern Antoni Macierewicz fick för en dryg vecka sedan lämna regeringen och nu kommer nya uppgifter om skälet till att Kaczyńskis gamle mentor till slut fick gå.

Förra försvarsministern Antoni Macierewicz. Foto: FB.

Innan Antoni Macierewicz tvingades lämna posten som försvarsminister försökte han bedriva utpressning mot premiärminister Mateusz Morawiecki och hans far Kornel Morawiecki, också han politiker. Macierewicz ska ha försökt spela med dokument från den kommunistiska säkerhetstjänsten. Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński tolkade det som utpressning och hot, blev ”förbannad” och beordrade hans avgång.

Det rapporterar Gazeta Wyborcza som åberopar två inofficiella och sinsemellan oberoende källor: en inom PiS och en inom IPN (Nationella minnesinstitutet).

Det är inte känt vad det är för dokument som skulle av Macierewicz ha använts i utpressningssyfte, men källan inom IPN hävdar att kopior av dessa dokument förvaras på regimtrogna tidningsredaktioner. Hen säger att det är ett ”dokument som bygger på halvsanningar och falskt material” som ligger färdigt för någon som skulle vilja angripa Morawiecki. Och Macierewicz förtrogna ska ha bekantat sig med detta material, skriver Wyborcza.

Men det avlöpte inte som det var tänkt. Kaczynski blev ”förbannad” och konstaterade att Macierewicz börjar bli farlig. Och beslutade att byta ut försvarsministern.

Grädde på moset är också att de amerikanska höga militärer som Macierewicz fick samarbeta med ska ha förlorat tålamodet. Det handlar om flera uppseendeväckande incidenter, som att de vid ett tillfälle fick vänta på Macierewicz i två timmar. Han har också avskedat erfarna och omtyckta polska befäl som de hade erfarenhet av från uppdrag i Afghanistan och Irak.

Kaczyński förstod omedelbart att en konflikt med amerikanska militärer stationerade i Polen skulle vara förödande.

Man kan väl förutsätta att maktkampen inom Lag och Rättvisa kommer att fortsätta. Antoni Macierewicz ,som numera är den enda vice partiordförande som hamnat utanför regeringen, kommer inte att ge upp sin position. Hans tidigare förehavanden visar på att han är beredd att gå hur långt som helst. Vi kan därför se fram emot en hård och hänsynslös kamp inom PiS, en kamp som kan bli avgörande för partiets och Polens framtid.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Elbussar från EU ska ge Warszawa bättre luft

Publicerat 2018-01-19

Smogen ligger ofta tät över Warszawa. Foto: G. Lindberg.

Nya elektriska bussar kommer att rulla på Warszawas gator om tre år. Det är EUs sammanhållningsfonder som godkänt ett bidrag på 41 miljoner euro (430 miljoner svenska kronor) för att hjälpa polackerna att sänka luftföroreningarna.

Warszawa tillhör de städer i Europas som har mest luftföroreningar. Av EUs 50 mest smogdrabbade städer ligger 33 i Polen. Halten av föroreningar i landets större städer ligger långt över de av WHO rekommenderade värdena, och 50 000 polacker dör årligen i sjukdomar som relateras till höga halter av luftföroreningar.

Den viktigaste orsaken är att de flesta hushållen har egna kaminer och eldar med den stenkol som bryts i landet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tidigare protesterat mot EUs ambition att sänka utsläppen, eftersom regeringen inför valet 2015 lovade att skapa nya jobb till gruvarbetarna.

Men premiärminister Mateusz Morawiecki sade kort efter sitt tillträde före jul att han vill prioritera luft, vatten och jord och utlovade ett program som ska hjälpa även de fattigaste i samhället att gå över till renare energi.

EUS sammanhållningsfonder ger bidrag till projekt som dels ska motverka ekonomiska och sociala ojämlikheter mellan de olika länderna i EU och dels främja en hållbar utveckling. Polen har också fått ett stort flerårigt EU-bidrag för omställningen till förnybar energi. (Polskie Radio och wB 19 jan 18)

Tysk domstol slår fast: Fel att säga ”polska dödsläger”

Publicerat 2018-01-19

Huvudentrén till Auschwitz. Foto: Kent Larsson

Den tyska tv-kanalen ZDF måste nu be om ursäkt för att ha kallat det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz för ”det polska dödslägret”, enligt ett oväntat domstolsutslag i målet mellan Karol Tendera, överlevare från lägret, och ZDF. Det är första gången en tysk domstol slår fast att uttrycket ”polska dödsläger” är felaktigt, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Det var inte bara ett enkelt misstag utan kan ge intrycket att lägren sattes upp och drevs av polacker, konstaterar domstolen, och bortsåg från tv-stationens åsikt att det skulle vara förödmjukande att publicera en ursäkt på hemsidan.

Det började med att Karol Tendera 2013 stämde ZDF för att man använde frasen polska dödsläger i förhandsreklamen inför en dokumentär om befrielsen av Majdanek och Auschwitz, två läger som nazisterna anlagt i det ockuperade Polen. Formuleringen ändrades efter protester från polska myndigheter.

Tendera var fånge i Auschwitz och har skrivit boken Polacy i Zydzi w KL Auschwitz 1940-1945 (Polacker och judar i koncentrationslägret Auschwitz 1940-1945). Han har själv upplevt det obeskrivliga våldet i lägret, bevittnat mord på många vuxna och barn av olika nationaliteter och han verkar aktivt för att bevara minnet av offren.

För två år sedan fann en domstol i Kraków att ZDF hade kränkt Tenderas värdighet och nationella identitet genom att använda den felaktiga formuleringen.

Det är idag straffbart att använda frasen ”polska dödsläger” och kan ge upp till tre års fängelse.

Polackerna reagerar kraftigt när utländska medier eller myndighetspersoner talar om polska läger. För sex år sedan använde USAs president Barack Obama just den formuleringen vid en minnesceremoni för den polska exilregeringens kurir Jan Karski, som postumt tilldelats den amerikanska Frihetsmedaljen. Vita Huset bad om ursäkt men i så allmänna ordalag att dåvarande premiärministern Donald Tusk krävde en tydligare formulering.

När man säger polska dödsläger är det som att det inte fanns några nazister, inget tyskt ansvar, ingen Hitler, sade Tusk.(Polskie Radio och wB 19 jan 18)

Känd präst: Ni sprider gift i vårt samhälle

Publicerat 2018-01-19

Prästen Ludwik Wiśniewski. Foto: Adam Walanus.

Inför våra ögon dör kristendomen i Polen. Och det är inte ett resultat av dekadent propaganda, frimurarnas förehavanden eller internationella konspirationer. Det är vi själva som undergräver kristendomen, vi själavårdare och kyrkans mest ivriga medlemmar, med våra egna händer. Det skriver Ludwik Wiśniewski, välkänd f.d. Solidaritetspräst, i den katolska tidskriften Tygodnik Powszechny.

Fader Wiśniewski hänvisar till Katolska kyrkans statistiska institut som uppger att bara 36,7 % av polackerna uppger att de är aktiva katoliker – den lägsta noteringen i historisk tid.

Men det är inte statistiken som väckt störst uppmärksamhet i Polen. Det är fientligheten och hatet som han menar är mest kännetecknande för dagens polska katoliker. Och detta skyller han inte bara på prästerna utan även politikerna. Enligt Wiśniewski är det främst fyra anledningar till att folk vänder sig bort från kyrkan. Den första är attityden gentemot flyktingmottagningen. Trots att åtminstone en del biskopar talar samma språk som påve Franciskus och förespråkar ”humanitära korridorer”, så är det politiker som kallar sig katoliker som underblåser hatet.

Polackerna ser sig som den mest religiösa nationen i Europa, politikerna talar gärna om ”kristna värderingar” och kämpar för att den formuleringen ska införas i EUs grundlag, samtidigt som vi i inför hela världen vänder ryggen åt människor som behöver hjälp. Om 80 % av polackerna är emot flyktingmottagningen då är vi degenererade som nation, säger fader Wiśniewski. För ingenting kan ersätta det mänskliga samvetet, inte ens kyrkan.

Han kritiserar också det han kallar ”radiogiftet”, det vill säga den regeringen närstående prästen Tadeusz Rydzyks Radio Maryja och dess avknoppningar Telewizja Trwam och tidningen Nasz Dziennik.

Mitt i bönen, i värdefulla konferenser och bra texter finner man personangrepp. Och det är inte kristendom, menar fader Wiśniewski. Att se fiender och konspirationer överallt är sådant som kännetecknar sekter.

Wiśniewski skriver också om den månatliga föreställning som officiellt syftar till att påminna om Smolenskolyckan då 96 personer inklusive presidentparet omkom.

Jag anklagar Jarosław Kaczyński, som organiserar och deltar i detta, för att förstöra den verkliga kristendomen och den polska katolska kyrkan, skriver han.

Sist men inte minst tar han upp den växande nationalismen, antisemitismen och främlingsfientligheten som frodas med en del prästers goda minne. Fader Wiśniewski menar att den enda institution som fortfarande är en auktoritet är katolska kyrkan och bönfaller därför biskoparna att träda fram på den offentliga scenen.

Den tid har kommit då ni behövs inte bara i kyrkan utan i hela Polen, skriver han.

Fader Ludwik Wiśniewski var verksam i den antikommunistiska oppositionen i Polen. Han har redan tidigare gjort sig känd för många viktiga och ibland kontroversiella texter om tillståndet i den polska katolska kyrkan.

Hans tankeväckande artikel som har den dramatiska och associationsrika rubriken ”Oskarżam” (Jag anklagar!) har väckt stor uppmärksamhet i landet. För den handlar ju om hur den katolska kyrkans läror tillämpas i Polen. Wiśniewskis diagnos är förödande – ett avsteg från det ”gästfria, katolska Polen” är ett avsteg från den kristna läran. Det demoraliserar det polska samhället och kommer att få konsekvenser för framtiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Utrikesministern tonar ner frågan om krigsskadestånd

Publicerat 2018-01-19

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Vi vill inte att frågan om krigsskadestånd för andra världskriget ska belasta relationerna mellan Polen och Tyskland. Det är inget problem som finns mellan våra regeringar. Men vi måste prata om den här svåra frågan, i det polska samhället finns ett behov av den debatten, det finns en känsla av att vara orättvist behandlade.

Det säger den nye utrikesministern Jacek Czaputowicz något oväntat till den tyska tidningen Die Welt.

Men vad Jacek Czaputowicz säger är en sak och vad Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) bestämmer är en annan.

Kaczyński konstaterar i sin tur korthugget att vad gäller kraven på krigsskadestånd från Tyskland har ingenting förändrats.

Kraven på krigsskadestånd från Tyskland kom upp i somras på en politisk kongress med PiS och partiets små samarbetspartier.

Tyskland påpekade snabbt att ett skadestånd redan betalats ut och att Polen 1953 tackade nej till ytterligare skadestånd. Men den polska regeringen anser sig inte bunden av de avtal som kommunistregimen ingick, eftersom den i praktiken var en ockupationsmakt.

En PiS-parlamentariker Arkadiusz Mularczyk har fått i uppdrag att utreda vilket krigsskadestånd som vore relevant med tanke på hur förött landet var efter kriget. Siffran 800 miljarder euro har nämnts.

Det PiS-dominerade parlamentet har satt upp en kommission för krigsskadeståndsfrågan, och Mularczyk ska tillsammans med experter på Polens ekonomiska historia, statistik, befolkningsutveckling och ekonomi beräkna de mänskliga och de materiella förlusterna samt inte minst förlusten av miljontals medborgare.

Under hösten har PiS på offentliga möten och i parlamentet inskärpt vikten av att kräva skadestånd från Tyskland, och när ett opinionsinstitut före jul ställde frågan visade det sig inte oväntat att majoriteten av de svarande anser det är rimligt med en ersättning för den enorma skada Polen led under kriget. (TVP, Die Welt och wB jan 18)

Macierewicz tros bilda eget parti

Publicerat 2018-01-18

Förre försvarsministern Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

Att Antoni Macierewicz fick sparken som försvarsminister ses inte med blida ögon i högermedierna, och den som får bära hundhuvudet för det är president Andrzej Duda. Beslutet har naturligtvis tagits av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som bestämmer i Polen. Men utåt har det fått se ut som att Macierewicz blev utmanövrerad av Duda efter striden om vem som skulle bestämma över krigsmakten, där presidenten är överbefälhavare i fredstid.

Smolenskutredningen blev Macierewicz reträttplats, men nu börjar det talas om att han ska bilda ett nytt högerparti. Det gör han i så fall inte utan godkännande från prästen och mediemogulen Tadeusz Rydzyk, som han har mycket nära förbindelser med.

Det som skulle kunna hindra den förra försvarsministern att bilda ett nytt parti skulle vara att det är kommunalval i höst, och att han inte skulle hinna bygga upp en hel partiorganisation och bygga upp finansiella resurser till dess, skriver nyhetsportalen natemat.pl.

Men han skulle kunna aktivera den lilla Katolsk-Nationella Rörelsen, RKN, som han grundade 1996. Den lever än och flera av dess medlemmar finns med bland regeringstjänstemännen, som dock inte vill tala om sin anknytning till RKN. Macierewicz skulle också kunna räkna med stöd från medier på yttersta högerkanten som Gazeta Polska och Telewizja Republika, som båda tydligt uttalat sitt missnöje med att Macierewicz tvingats lämna regeringen.

Jan Olszewski, idag chefredaktör för den mycket konservativa Telewizja Republika, menar att det kan bli svårt med Den goda förändringen, som PiS kallar sitt partiprogram, utan Macierewicz och vill se hans återkomst på den politiska scenen.

Olszewski har själv tidigare varit premiärminister och haft Macierewicz som inrikesminister i sin regering. Båda tillhörde den demokratiska oppositionen under kommunisttiden och har därefter sysslat med politik på högerkanten.

Men Macierewicz skulle inte kunna agera utan OK från Rydzyk, skriver natemat.pl. Och prästen kommer inte att protestera så länge han får stora statliga bidrag från regeringen. (natemat.pl och wB 18 jan 18)

Vägnamnen speglar Polen som jordbruksland

Publicerat 2018-01-18

Ul. Grodzka – Borggatan i Golgów.
Foto: Pawel Dembowski.

Vilket är Polens vanligaste gatunamn? En titt i statistiken visar att det finns tretusen gator med namnet ul. Leśna (Skogsgatan) och ul. Polna (Fältgatan). Sedan kommer ul. Słonecza (Soliga gatan), ul. Krótka (Korta gatan) och ul. Ogrodowa (Trädgårdsgatan). Det rapporterar sajten Culture.pl.

Eftersom Polen traditionellt varit ett jordbruksland där de flesta invånarna bott på landsbygden har det varit naturligt att vägnätet ofta fått namn efter naturföreteelser. Skogsgatan leder till en närbelägen skog, Fältgatan till åkrar och fält, och vad gäller Soliga gatan kan man anta att den har hög solfaktor.

Nationens kändisar har naturligtvis också fått ge glans åt gator och torg i stadsmiljön. Här toppas lustan av nationalpoeten Adam Mickiewicz med 1100 egna gator, tätt följd av upprorshjälten Tadeusz Kościuszko med något färre. Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz, dramatikern Juliusz Słowacki samt poeten och författaren Maria Konopnicka ligger strax under tusen gator och torg vardera.

Lite oväntat har den polskfödde påven Johannes Paulus II fått ge namn åt bara 665 gator, och den älskade kompositören Fryderyk Chopin lite drygt 500. Även astronomin bidrar: över 600 gator har uppkallats efter Mikołaj Kopernik.

I polska medier kan man dessutom i dessa dagar se att allt fler gator uppkallas efter president Lech Kaczyński, som omkom i Smolenskolyckan. (culture.pl och wB 18 jan 17)

Nya naturgasfyndigheter i sydöstra Polen

Publicerat 2018-01-18

Statliga gasjätten PGNiG har upptäckt två nya gasfyndigheter i sydöstra Polen.

Vi har utvunnit naturgas i området i 60 år, men hittar fortfarande nya gasförekomster, säger ordföranden Piotr Woźniak. Det beror på att vi använder en ny metod som gör det möjligt att lokalisera tillgångar med större precision.

Detta är goda nyheter, inte minst som Polen sedan tio år försöker begränsa sitt beroende av rysk naturgas. Under oroliga perioder i Ukraina, som den orangea revolutionen 2004-5 och Euromajdan 2013-14, har Ryssland stängt av gaskranarna till Ukraina, vilket drabbat även Polen och Tyskland. Moskvas användning av naturgasleveranser som politiskt maktmedel har lett till byggandet av den rysk-tyska gasledningen Nord Stream längs Östersjöns botten.

Men naturgas är ingen förnybar energi, och de nya fyndigheterna påverkar inte de polska utsläppen, och inte heller den smog som regelbundet lägger sig över de större städerna i landet. (Polskie Radio och wB 18 jan 18)

Aborter och sarmatism i veckans Polenpodd

Publicerat 2018-01-18

Polenpoddens Magda Domeradzka och Ted Bergdahl.

Om ministeravgångar, sarmatism och nya abortdemonstrationer.

I veckans avsnitt talar vi om herrarna Macierewicz, Waszczykowski och Szyszko som har tvingats lämna regeringen. Gunilla Lindberg förklarar sarmatismen och så får vi ett vittnesmål från den senaste demonstrationen för liberalare abortlagar. Poddvärdar är Magdalena Domeradzka och Ted Bergdahl.

Till Podden >>

Polsk sopran hyllas i New York

Publicerat 2018-01-18

Aleksandra Korzak och maken Roberto Alagna på scenen.
Foto: FB.

Sopranen Aleksandra Kurzak hyllas nu för sin insats som Nedda i Leoncavallis opera Pajazzo på Metropolitan i New York.

Canio sjungs av hennes make, den italienska tenoren Roberto Alagna, och enligt amerikanska recensenter märks det att de gillar varandra.

Kurzak, som fått sin solistutbildning i Wrocław och Hamburg, debuterade på Metropolitan 2004. Hon sjunger regelbundet på Covent Garden i London, Bayerische Staatsoper i München, Staatsoper i Wien och på Salzburgsfestivalen.

Bland hennes roller märks Adèle i Läderlappen, Susanna i Figaros bröllop, Gilda i Verdis Rigoletto och Donna Anna i Mozarts Don Giovanni.

Kurzak framträder på försommaren i både Poznań och Kraków.

Kurzak och Alagna gifte sig i Wrocław 2015. De har två döttrar. (Polskie Radio och wB 18 jan 18)

Błaszczak: Det är inte Morawiecki som bestämmer

Publicerat 2018-01-17

Försvarsminister Mariusz Błaszczak.
Foto: Piotr Tracz, regeringskansliet.Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki möts inte av entusiasm av alla ministrar. Nyligen påpekade försvarsminister Mariusz Błaszczak att Morawiecki är ny som medlem i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och får foga sig i vad partihögkvarteret bestämmer, på samma sätt som den förra regeringschefen Beata Szydło fick.

Morawiecki är en främmande kropp i PiS, han har helt nyligen gått med i partiet och har ingen egen bas här, sade Błaszczak till Polskie Radio. Man kan avundas honom hans framgång, han har varit direktör i en av Polens största banker, och samhällsekonomin har gått bra under hans tid som finans- och utvecklingsminister. Men det betyder inte att han bestämmer hur regeringens politik ska utformas, utan det gör PiS. På samma sätt som när Beata Szydło var premiärminister.

Det är också partiet som avgör vilka som ska vara ministrar, det gällde för Szydło och det gäller Morawiecki. De har inte själva utformat sina regeringar, de är en del av partiets program, sade försvarsministern. Sådant är PiS och den enade högerns regelverk.

Błaszczak själv tillhör den innersta kärnan i PiS och står partiledaren Jarosław Kaczyński nära, och det tycks som att Morawiecki har fått ett lika svårskött pastorat som Szydło hade. Partiprofiler som varit med från början har svårt att finna sig i att nykomlingar ska en makt och status som de själva inte uppnått. Frågan är naturligtvis om Błaszczak här ger uttryck för en inlindad kritik mot Kaczyński själv, eller om han bara vill sätta regeringschefen på plats. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 15 jan 18).

Kontroversiell vallag undertecknades av Duda

Publicerat 2018-01-17

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński meddelade sent på måndagskvällen det slutgiltiga valresultatet.
Foto: Lukas Blentesson.

President Andrzej Duda undertecknade på tisdagen de kontroversiella ändringarna i vallagen och i reglerna för det kommunala styret. Avsikten med ändringarna har varit att göra valen mer transparenta, och ge garantier för att valen blir rättvisa, säger regeringen, men oppositionen är mycket kritisk.

Den nya lagen innehåller ”många lösningar som presidenten stöder”, säger en av Dudas rådgivare, och antyder därmed att det varit strid inom partiet om utformningen av lagen.

I och med att de nya bestämmelserna nu träder i kraft ska den nuvarande Valkommissionen avgå. De nya ledamöterna utses inte som hittills av Konstitutionsdomstolen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. I stället ska parlamentet utse sju av de nio ledamöterna, och i parlamentet har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) majoritet. De återstående två utser landets högsta domstolsinstanser gemensamt.

Indelningen av valkretsarna görs om och gränsdragningen kan göras så att den stöder det ena eller det andra partiet. Det är valförrättarna som gör indelningen – även de ska bytas ut inför nästa val och utses av parlamentet.

Valkommissionen har varnat för att valprocessen med den nya lagen blir för politiserad, och för att oerfarna valförrättare kan utsättas för politiska påtryckningar.

Landets borgmästare ska bara kunna sitta på sin post i två mandatperioder, vilket innebär att många städer med en borgmästare från något av oppositionspartierna – som t.ex. Warszawa – blir av med en populär politiker som valts om flera gånger. (Polskie Radio och wB 16 jan 17)

Kris i katolska kyrkan – lägst besökssiffror på 40 år

Publicerat 2018-01-17

Kyrksamheten avtar i Polen – här Johannes Paulus IIs kyrka i Warszawa. Foto: G. Lindberg.

Katolska kyrkan tappar mark i Polen, trots att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har mycket nära förbindelser med såväl kyrkan i sig som enskilda präster. Det har till exempel tagit sig uttryck i  att Jungfru Maria i närvaro av landets hela maktpolitiska elit nyligen kröntes till Polens drottning.

Under de senaste decennierna har katolska kyrkan i Polen förlorat många troende, konstaterar Katolska kyrkans statistikbyrå som i dagarna presenterade en undersökning av kyrksamheten i landet för 2016.

Byrån har i åratal studerat polackernas fromhet utifrån hur ofta de går i kyrkan och hur många som tar nattvarden.

En dryg tredjedel (37 %) av Polens katoliker regelbundet i mässan, visar de senaste siffrorna. Det är en minskning med drygt 3 % sedan året innan och det sämsta resultatet sedan mätningen påbörjades 1980. Det året bildades den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet, och då deltog 51 % av de troende i mässan, två år senare hade kyrksamheten ökat till 57 %.

Men sedan dess sjunker antalet mässbesökare stadigt. Även antalet personer som tog nattvarden minskade från 2015 till 2016.

Det är det sämsta resultatet på 40 år, säger kyrkans statistikchef Wojciech Sadłoń, som inte försöker dölja krisen. Man kan se att människorna är mindre och mindre öppna för den andliga sfären. Men antalet dop och vigslar ökar.

Över 90 % av polackerna säger själva att de är katoliker, säger Sadłoń, och därmed är Polen det mest religiösa landet i Europa. Samtidigt minskar antalet mässbesökare hela tiden.

Kyrksamheten är störst i de södra och östra delarna av landet, och lägst i norra och västra Polen. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 5 jan 18)

Katarzyna Kozyra framträder i Uppsala

Publicerat 2018-01-16

Katarzyna Kozyra.
Foto: Uppsala konstmuseum.

I 25 års tid har video- och performancekonstnären Katarzyna Kozyra (f.1963) omskapat och återuppfunnit sig själv. Genom könsöverskridande aktioner undersöker hon samspelet mellan kroppsliga erfarenheter, det kön vi tillskrivs och hur vi manifesterar vår identitet.

Hon ställer ut på Uppsala konstmuseum 27 januari – 1 april 2018.

Katarzyna Kozyra (f.1963) tillhör en inflytelserik generation polska konstnärer som brukar gå under benämningen ”Critical Art”, med examen från Konstakademin i Warszawa 1993. Tidigt utvecklade hon en arbetsmetod med wallraffande inslag i projekt som varar över flera år. Kozyras videoklassiker som Men’s Bathouse ger blickar tillbaka på genusdebattens och medielandskapets utveckling under tre decennier, och visar hur tidigt hon använde sig av ett transfeministiskt perspektiv.

Kozyra har en förmåga att i videoinstallationerna locka in betraktaren och göra dem delaktiga i inte sällan etiskt utmanande situationer. Projekten är också ett sätt för konstnären att konfrontera och bearbeta sina inre rädslor. I Men’s Bathouse, som vann ett hedersomnämnande på Venedigbiennalen 1999, har Kozyra filmat i männens del på Budapests anrika Gellért badhus. På ett liknande vis opererar fotoserien Olympia (1996), vilken kom till när Katarzyna Kozyra under en längre tid behandlades med cellgifter mot Hodgkins sjukdom.

Läs vidare >>

Julorkestern spelade in 81 miljoner złoty

Publicerat 2018-01-16

Den stora Julorkestern, WÓSP, är ett årligt arrangemang, där tusentals frivilliga samlar in pengar till barnsjukhus och fattiga pensionärer. Julorkestern, som startades av journalisten Jerzy Owsiak, har sedan starten fått ihop runt en miljard złoty. Förra året nominerades Owsiak till Nobels Fredspris.

Men Owsiak, som också arrangerar musikfestivaler med vänsterprofil, är illa sedd av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som anklagar honom för ekonomiska oegentligheter. Fram till maktskiftet hösten 2015 var Julorkestern årets höjdpunkt i statliga TVP, men numera är det kommersiella kanaler som rapporterar om evenemanget.

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Över 81 miljoner złoty (ca 205 miljoner svenska kronor) har hittills kommit in på Julorkesterns konto den här säsongen. Avslutningskonserten hölls för 26 gången i söndags, och liksom varje år går pengarna till inköp av medicinsk apparatur som ska rädda livet på de minsta och till seniorerna.

Årets resultat övergår våra vildaste fantasier, sa en glad Jerzy Owsiak, som för 26 år sedan tog initiativet till Julorkestern och frivilliga insamlingar av pengar för välgörenhet.

Årets insamling har varit den lugnaste på många år, sa Owsiak. Men det verkar som om vi har slagit rekord igen.

Just nu är det alltså ett nytt rekord, men slutsumman tillkännages den 8 mars när årets internetauktioner är avslutade. Det är inte ovanligt att de ger ett kraftigt tillskott – förra året fördubblades den insamlade summan efter auktionerna och uppgick till 105 miljoner złoty.

Tretton miljoner tittare följde sändningarna av konserten i de oberoende tv-stationerna. Men även den statliga televisionen förmedlade information om söndagens spelande.

Pluralismen har segrat, sa Owsiak glatt.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har under lång tid drivit en förtalskampanj mot Julorkestern och Owsiak personligen. Man har anklagat honom för ekonomiska oegentligheter m.m. Anledningen tycks vara att Owsiak och hans Julorkester symboliserar de icke-statliga organisationer som regeringspartiet inte förmår att kontrollera och som ofta bedriver en verksamhet som Lag och Rättvisa (PiS) av ideologiska skäl ogillar.

Den nye sjukvårdsministern Łukasz Szumowski har till skillnad från sin företrädare tackat de över hundratusen volontärer som trots kylan samlat in pengar till de yngsta patienterna. Owsiak var inte sen med svaret: vi är alltid redo för samtal och för att tillsammans lösa problemen.

Faktum kvarstår att varje polskt sjukhus idag använder utrustning som köpts för pengar från Julorkesterns insamlingar och många polacker har just Julorkestern att tacka för sin hälsa och även liv.

Owsiak tillfrågades om vad han skulle säga till PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski.

Jag önskar honom god hälsa i en bekväm säng för seniorer, en sådan som vi har köpt 8 000 av, svarade han.

Outgrundliga är Herrens vägar och mången PiS-anhängare kan komma att behöva hjälp av den medicinska utrustning som Julorkestern står bakom, den som är märkt med en WÓSPs hjärtsymbol.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Maktkamp mellan polacker i EU

Publicerat 2018-01-14

EU-parlamentarikern Róża Thun.
Foto: PO.

EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki kan komma att förlora sin post som vice ordförande i EU-parlamentet. Fyra partigrupper i parlamentet har begärt att han ska avsättas efter skandalösa uttalanden om en annan polsk EU-parlamentariker, Róża Thun.

I en dokumentär för den fransk-tyska tv-kanalen Arte har Róża Thun uttalat sig om den politiska situationen i Polen under Lag och Rättvisas (PiS) styre.

Det har fått Ryszard Czarnecki, som tillhör PiS och är en av de 14 biträdande ordförandena i EU-parlamentet, att likna henne vid en ”szmalcownik”, dvs. en polack som under andra världskriget antingen lämnade ut judar till tyskarna för pengar eller krävde pengar av judar för att hålla tyst.

Under andra världskriget hade vi ”szmalcownicy” och nu har vi Róża von Thun und Hohenstein, sa Czarnecki till den regeringstrogna nyhetsportalen Niezalezna.pl.

Hon uppträdde i rollen som angivare, hon angav sitt eget land, sa Czarnecki. Hon har ju varit EU:s ambassadör i Polen och därmed representerar hon andra intressen än sitt eget lands.

Roza Thun har vid ett flertal tillfällen såväl i polska som utländska medier diskuterat hotet mot demokratin och de demokratiska institutionerna i Polen. Hon stödjer öppet EU-sanktioner mot Polen. PiS har utmålat henne som förrädare och insinuerat att hon har en dold agenda som kryptokommunist (Thun är medlem i den så kallade Spinelli-gruppen).

I EU-parlamentet uppfattas Czarneckis utspel som ett grovt övertramp.

Vi tillåter inte att en sådan person representerar parlamentet, sa Manfred Weber som leder EPP-gruppen i parlamentet (Europeiska Folkpartiet). I en officiell ansökan begär han nu att Czarnecki ska avsättas från sin post, ett krav som stöds av socialdemokrater, liberaler och de gröna.

Det krävs att två tredjedelar av rösterna för att avsätta en vice ordförande. Om samtliga parlamentariker i de kritiska partigrupperna röstar får de en klar majoritet och då går förslaget igenom.

PiS försvarar självklart Ryszard Czarnecki. Man menar att många polacker har uppfattningen att Róża Gräfin von Thun und Hohenstein representerar och försvarar tyska intressen mer än polska. Det skriver till exempel Arkadiusz Mularczyk som är en av de främsta förespråkarna för att Tyskland ska betala stora krigsskadestånd till Polen. Det är antagligen hennes tyska namn som hon förvärrat genom giftermål som får ”många polacker” att misstro Róża Thun. Vilka är dessa ”många polacker” framgår ej men man kan misstänka att det handlar om PiS-sympatisörer och alla dem som tror på partiets hänsynslösa propagandakampanj mot Thun.

Róża Thun själv har meddelat att hon tänker stämma Ryszard Czarnecki som är väldigt nöjd med sitt uttalande. Hon tänker inte förlora mer tid på Czarnecki men menar att ”vi inte kan betrakta liknande utspel som privata gräl. Om en vice ordförande i EU-parlamentet solkar ner det offentliga rummet med liknande utspel då är det allvarligt. Det handlar om att ingen politiker får lov att bete sig på ett så vedervärdigt sätt, sa hon.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Strid bakom Macierewicz avgång

Publicerat 2018-01-14

Förra försvarsministern Antoni Macierewicz.
Foto: FB.

Att Antoni Macierewicz fick lämna regeringen har utlöst ett ramaskri på sina håll i Polen. Macierewicz har stort stöd i katolska kretsar med centrum i Toruń, inte minst hos prästen och mediemogulen Tadeusz Rydzyk.

Många uppmanar Macierewicz att hämnas, rapporterar TV Trwam, som ingår i Rydzyks imperium. Men Macierewicz försöker lugna sina upprörda väljare och försäkrar att han kommer att stödja den nye försvarsministern Mariusz Błaszczak. Han tackar också för allt stöd under de gångna två åren och fortsätter det viktiga arbetet med att reda ut orsakerna till Smolenskkatastrofen.

För många fanns det inte på kartan att Antoni Macierewicz skulle avgå, och Stanisław Karczewski, talman i senaten, förklarar hur man resonerat i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) innersta kärna.

Macierewicz avgick inte på eget initiativ, men hans gärning ska skrivas med guldbokstäver! säger Karczewski till regimtrogna TV Republika.

Men den nya premiärministern måste få forma sin egen regering, och det viktigaste när det gäller förändringen av Polen är att högern står enad! För om högern är splittrad kommer någon att bygga upp något nytt och konkurrenskraftigt. Jarosław Kaczyński har alltid vetat det, och han vet vad som ska göras. Det finns ett team, vi vinner inte valet om vi inte har stöd av presidenten, säger Karczewski.

Den officiella versionen är att premiärminister Mateusz Morawiecki och president Andrzej Duda, som båda ogillar den spektakuläre Macierewicz, ska ha krävt ministerns avgång under de flera månader pågående regeringsförhandlingarna. Men det var PiS-ledaren Kaczyński själv som beslöt att den totalt oförberedde försvarsministern hade gjort sitt. Det har legat Macierewicz i fatet att han inte lydde när PiS-ledaren för ett år sedan gav order om att gunstlingen Bartłomiej Misiewicz skulle bort.

Olydnad tolererar Jarosław inte, sade Ludwik Dorn, tidigare uppburen PiS-politiker. Då åker man ut.

Det finns också uppgifter om att justitieminister Zbigniew Ziobro nu bör se om sitt hus, eftersom Jarosław Kaczyński beordrat storstädning även i hans departement. (Onet.pl, natemat.pl och wB 14 jan 17)

Oppositionen mot oppositionen

Publicerat 2018-01-14

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionens hantering av det medborgerliga förslaget Ratujmy kobiety (Rädda kvinnorna) har väckt protester och förundran. Demonstrationer hölls på lördagskvällen utanför parlamentet i Warszawa och flera andra polska städer. Protesterna föranleddes av att oppositionsparlamentariker röstade mot eller avstår från att föra en vidare debatt om liberaliseringen av den nuvarande abortlagen.

”Fegisar!”, skrek de riktigt förbannade demonstranterna.

Den 10 januari 2018 kommer att gå till historien som vanärans dag, sade en av initiativtagarna till projektet ”Rädda kvinnorna”. Det nedröstade medborgarförslaget var, enligt henne, skulle ha gett kvinnorna ett fritt val, vilket ju är en del av värdesystemet i den civiliserade världen.

I parlamentet finns det inget parti som skulle ta kvinnors rättigheter på allvar. De bryr sig inte om vår hälsa, liv och frihet, sa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk från vänsterpartiet Tillsammans (Razem).

Onekligen kan man få det intrycket. Samt att oppositionen i sin självgodhet inte förmår att kontrollera vad som pågår inom de egna partierna. Hur ska de då kunna enas och skapa ett bärande alternativ till det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS)?

Det råder ingen tvekan om att partiernas klantiga agerande under omröstningen har ytterligare splittrat oppositionen. Det har undergrävt dess förtroende och berövat partierna mången presumtiv väljare. För det som hände i parlamentet den 10 januari har tydligt visat att oppositionen bryr sig om kvinnorna lika lite som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det finns en stor besvikelse över oppositionens svikna löften om att stötta kvinnorna, vaka över valfrihet och ge dem en röst. Allt detta begravdes den 10 januari. Oppositionspartiernas förklaringar (om att parlamentariker inte förstod hur viktiga deras röster var och att de inte förstod hur viktigt det var att rösta) förvärrar bara situationen.

Det nuvarande läget öppnar samtidigt vägen för en ombildning av den polska politiska scenen. Nya partier kan (och bör) bildas, och vänstern känner redan vind i seglen. Vänsterpartierna Tillsammans (Razem) och SLD (Vänsteralliansen) ska gemensamt försöka återerövra väljarsympatierna. Problemet är att rösterna kommer att tas från Medborgarplattformen (PO) och Nowoczesna (Moderna) och inte från Lag och Rättvisa (PiS) och andra partier på högerkanten. Detta stärker regeringspartiets chanser att vinna valet 2019.

1:0 till PiS. Igen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polska kvinnor får rädda sig själva

Publicerat 2018-01-14

Kvinnor demonstrerade utanför parlamentet på lördagskvällen.
Foto: Jolin Boldt, Warszawa.

När parlamentet i veckan röstade om det medborgerliga förslaget Rädda kvinnorna, som handlade om en liberalisering av abortlagen, ville 194 parlamentariker att förslaget skulle debatteras vidare. 202 röstade emot och 7 lade ner sin röst, varvid förslaget föll, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

På lördagen pågick en demonstration utanför sejmen, arrangerad av det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) och kvinnoorganisationerna. Även i andra städer förekom protester.

Läs vidare >>

Tusk: PiS vill ”befria” Polen från EU

Publicerat 2018-01-12

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: EPP 2017.

De styrande i Polen är milt uttryckt inga EU-entusiaster. Regeringen har medvetet gått emot EU, och det är en sorglig dag för alla i Polen som satt sina förhoppningar till Polens närvaro och styrka i EU. Jag tillhör själv den gruppen, säger Europeiska rådets ordförande Donald Tusk till veckotidningen Tygodnik Powszechny sedan EU-kommissionen inlett ett Artikel 7-förfarande mot Polen.

Jag vill inte överdriva de dramatiska konsekvenserna av detta, det finns en hel del tid att åtgärda felaktigheterna vad gäller domstolssystemet, men de politiska kostnaderna för Polen är knappast försumbara, säger Tusk.

EU har ju uttryckt oro för en rad förändringar i Polen sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten hösten 2015 – det gäller rättssäkerheten, pressfriheten, miljöfrågor, flyktingkrisen o.s.v. och den oron har inte tagits väl upp i Warszawa. I december förra året inledde EU-kommissionen ett Artikel 7-förfarande med anledning av de kontroversiella domstolsreformerna som innebär att domstolsväsendets oberoende upphävs.

Tusk menar att PiS och dess ordförande Jarosław Kaczyński avsiktligt bryter mot de demokratiska värderingarna för att EU ska framstå som negativt inställt till Polen.

Det är chockerande för Europa, och inte bara för polacker som är positiva till EU, att Polen medvetet bryter mot EUs grundvärderingar, säger Tusk. Jag tror att de styrande inte är det minsta entusiastiska över medlemskapet. PiS är ett djupt auktoritärt parti och skulle troligen försöka lämna EU om det inte vore för strukturfonderna. Om Polen en dag tillhör nettobidragsgivarna kan jag lätt föreställa mig att PiS ställer polackerna inför frågan om landet ska fortsätta vara med i EU.

Jag hyser inget tvivel om att ett av PiS mål är att ”befria” Polen från EU-bördan, säger Tusk. I Bryssel har man fortfarande stora förhoppningar om att Polen ska stanna kvar i EU, men personligen har jag inga illusioner. PiS-regeringen försämrar avsiktligt Polens ställning i EU, konflikterna har som gemensamt mål att ta strid med EU som inskränker regeringspartiets allmakt. Kaczyński accepterar inget intrång i sin allsmäktighet, hans politiska filosofi är att de styrande står över lagen. Likheten med Ryssland är stor i det här fallet. (Tygodnik Powszechny, politico.eu och wB jan 18)

Macierewicz tar över Smolenskkommissionen

Publicerat 2018-01-11

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

När förre försvarsministern Antoni Macierewicz nu faktiskt fått sparken uppstod frågan om vilken post han skulle få – han är trots allt en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis gamla vänner, han har starkt stöd i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och hos prästen Tadeusz Rydzyk, som står PiS nära.

Talman ville han inte bli, men väl chef för den kommission som utreder Smolenskolyckan, rapporterar polska medier.

President Lech Kaczyńskis plan störtade utanför den ryska staden Smolensk den 10 april 2010. Den officiella haveriutredningen, ledd av Jerzy Miller från dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), kom fram till att vädret och bristande kommunikation mellan planets och flygfältets säkerhetsutrustning orsakade kraschen.

Det höll Macierewicz inte med om, han hävdade att planet varit utsatt för ett politiskt attentat. President Lech Kaczyński hade drivit en framgångsrik antirysk politik som irriterade den ryske presidenten Vladimir Putin så till den grad att han lät spränga planet. Dåvarande regeringschefen Donald Tusk hjälpte till att sopa spåren efter sabotaget under mattan, menade Macierewicz.

När PiS efter valet 2015 tog makten i Polen öppnades haveriutredningen åter upp med nya handplockade experter. Dess uppgift har varit att bevisa att Macierewicz har rätt. Man har grävt upp de omkomnas kvarlevor, tagit prover och skickat till internationella forensiska laboratorier som emellertid inte hittat några spår av sprängämnen.

Gång efter annan har Macierewicz sagt att kommissionen inom kort ska offentliggöra bevis på en sprängning, men så har det inte blivit. I våras kom kommissionen fram till att planet måste ha störtat efter en termobarisk explosion – en sådan lämnar inga spår!

Smolenskolyckan är emellertid ett viktigt inslag i den polska inrikespolitiken. Den 10 varje månad, nästan ända sedan olyckan 2010, har Jarosław Kaczyński arrangerat det som först var en sorts minneshögtider för offren, men som efterhand förvandlats till politiska möten med nationalistiska appeller och hatretorik mot oppositionen. Och inte bara mot oppositionen – även mot Donald Tusk, som idag är ordförande i Europeiska rådet, och som kan tänkas återvända till polsk inrikespolitik när hans mandat i Europeiska rådet går ut om två år.

Macierewicz starka stöd inom partiet och högermedierna har gjort hans avgång till en känslig fråga. För att hans anhängare under kommunalvalen senare i år inte ska överge PiS kandidater har Kaczyński låtit förstå att det är president Andrzej Duda som avgjort ministerns öde. Men att Polens mäktigaste politiker skulle låtit någon annan avgöra den frågan är knappast troligt. Det ser ut som en seger för Duda men kan drabba honom i nästa presidentval. Och eftersom Duda inte har varit så foglig som han inledningsvis verkade, så han är inte Kaczyńskis – d.v.s. PiS – presidentkandidat i valet 2020. (Polskie Radio, niezalezna.pl och wB 11 jan 18)

Ännu ett steg mot strängare abortlag

Publicerat 2018-01-11

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) går vidare i sina ambitioner att skärpa abortlagen. Ett förslag från oppositionen om en liberalare lag och sexualundervisning i skolorna röstades ner på onsdagen, medan förslaget om att kvinnor som bär på svårt missbildade foster inte ska ha rätt att avbryta graviditeten går vidare.

Efter förra årets omfattande demonstrationer lades tanken på totalt abortförbud officiellt i malpåse. Men redan i samma vecka talade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński om att alla barn bör få födas, så att de kan döpas och bli begravda.

Kort därpå införde regeringen, som då leddes av Beata Szydło, ett ekonomiskt stöd till föräldrar som avstår från att abortera gravt handikappade foster. Därmed skulle det inte finnas behov av att begära abort av det skälet, menade PiS.

I Polen har sjukvårdspersonal rätt att vägra utföra abort av samvetsskäl. Visserligen ska patienten då hänvisas till en annan klinik som genomför ingreppet, vilket ofta inte sker. Fokus i den nya lagen ligger på läkare och barnmorskor som utför aborter, och många menar att de i fortsättningen inte kommer att våga undersöka patienter som hotas av missfall av rädsla för att anklagas för olaga abort.

I Polen är abort förbjudet, med tre undantag. Det första är om moderns liv eller hälsa är i fara; det andra om fostret är gravt missbildat – vilket nu är på väg att försvinna. Det tredje är om graviditeten tillkommit under brott, d.v.s. incest eller våldtäkt. Här kommer sannolikt nästa inskränkning av aborträtten – många menar att även det problemet kan lösas med ekonomiska bidrag till den våldtagna kvinnan.

För ett halvår sedan receptbelades också dagen efter-piller.

I samband med abortdebatten i Polen uttryckte EU-parlamentet för två år sedan oro för kvinnors rättigheter i landet.

I samband med gårdagens abortdebatt i sejmen pågick demonstrationer utanför parlamentsbyggnaden i Warszawa. Nya demonstrationer är aviserade till lördag den 13 januari. (wB 11 jan 17)

Inga präster i det offentliga pedofilregistret

Publicerat 2018-01-10

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Femtiosex präster som dömts för sexuella övergrepp mot barn finns inte med bland de 800 personer som listas i Polens offentliga pedofilregister.

Det har stiftelsen Nie Lękajcie Się (Var Inte Rädd), som hjälper pedofilernas offer, rapporterar krakowpost.com.

Justitieminister Zbigniew Ziobros omtalade registret är offentligt sedan nyår, och medborgarna kan ta fram foto, namn och adress på personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn. Men det visar sig att dömda präster inte finns med i registret, och regeringens nära bindningar till katolska kyrkan har skapat misstro i den här frågan.

Stiftelsen har sökt på kända präster som dömts för pedofili utan att hitta dem, säger ordföranden Marek Lisiński. Justitiedepartementets försäkringar om att man till varje pris ska skydda barnen var alltså bara tomma löften.

Det finns också kryphål i lagen, påpekar Lisiński. Det gäller både definitionen av barnens ålder och kriteriet ”visat särskild grymhet”. Dessutom kan dömda brottslingar ansöka om att slippa finnas med i registret.

Departementet förnekar att man medvetet uteslutit vissa förövare men hävdar att det kan vara svårt att hitta alla eftersom man inte kan söka på yrke i databasen.

Men prästerna kan finnas med i en annan del av databasen med 2800 personer som förgripit sig på barn. Där kan bara lärare och anställda på kulturinstitutioner gå in och göra sökningar, uppger departementet. (krakowpost.com och wB 7 jan 18)

Fortsatt spänning efter Morawieckis möte med EU

Publicerat 2018-01-10

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawieckis möte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordföranden Frans Timmermans på tisdagen tycks inte ha utfallit som man hoppats.

Det var ”konstruktiva samtal” uppger polska tjänstemän. Mötet bestämdes redan före jul, vid Morawieckis första besök i som regeringschef i Bryssel.

Men stämningen var spänd – Juncker ville inte ens ta Morawiecki i hand inför väntande fotografer. På agendan stod bland annat den polska regeringens omdaning av domstolsväsendet och flyktingfrågan.

Jag har tydligt förklarat för Juncker att rättsreformen ska öka transparensen, oberoendet, objektiviteten och kostnadseffektiviteten, säger Morawiecki till polska medier.

Vad gäller flyktingfrågan höll han med om att Polen har en ovanligt sträng lagstiftning på det området, men framhöll att Polen under årens lopp tagit emot tjetjener som flydde på 1990-talet och ukrainare som flytt krigsdrabbade områden i sitt hemland.

De förhoppningar som fanns på att den internationellt mer förfarne Morawiecki skulle kunna reparera de trasiga relationerna med EU tycks alltså ha kommit på skam.

Det blev ingen gemensam presskonferens efter mötet som brukligt är, men i ett gemensamt uttalande meddelades att de ska träffas igen i februari.

Domstolspaketet, med åtgärder mot Konstitutionsdomstolen, Högsta domstolen och Högsta domstolsrådet, har föranlett EU att för första gången aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget mot ett medlemsland. I förlängningen kan det innebära att Polen berövas sin rösträtt i rådet, men Ungern har lovat att inlägga sitt veto om det skulle gå så långt. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 10 jan 17)

Många nya ministrar i Polens nya regering

Publicerat 2018-01-09

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Efter ett halvår av spekulationer står det nu klart att landet inta bara fått en ny premiärminister – Mateusz Morawiecki – utan också en rad nya andra ministrar.

Ekonom Teresa Czerwińska tar över som finansminister – när Morawiecki för ett par veckor sedan blev regeringschef var det ett uppdrag som lades till hans tidigare, finans- och utbildningsminister.

Den kontroversiella försvarsministern Antoni Macierewicz får maka på sig, trots ett desperat utspel i går om att statskontrollerade TVP inte tillräckligt mycket stött honom i kampen om Smolenskkatastrofen. Förre inrikesministern Mariusz Błaszczak går in som chef för försvarsdepartementet. Macierewicz är en gammal vän till Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som har haft svårt att sätta ner foten mot sin forne mentor. Att förra premiärministern Beata Szydło ogillade honom räckte inte, inte heller att han och president Andrzej Duda hade en svår konflikt om försvaret. Morawiecki har tydligen blivit tungan på vågen som fått Kaczyński att ge med sig.

Morawiecki har trots sin korta tid seglat upp som en av landets mest populära politiker, i nivå med Duda som brukar ligga högt över de andra.

Błaszczak ersätts på inrikesdepartementet av Joachim Brudziński, idag en av sejmens vice talmän.

Den likaså rubrikskapande utrikesminister Witold Waszczykowski fåt också gå. Före det franska presidentvalet lät han sig fotograferas tillsammans med nationalistledaren Marine Le Pen, vilket i Frankrike uppfattades som att Polen tog ställning för Nationella Fronten. Om det har spelat roll för Kaczyński är svårt att säga – även PiS är ett nationalistiskt parti, men Waszczykowski har då och då blivit ett åtlöje i internationella medier – som till exempel när han hävdade sig ligga i förhandlingar med det obefintliga landet San Escobar. Ny utrikesminister blir statsvetaren Jacek Czaputowicz.

Hälsovårdsminister Konstanty Radziwiłł, som inte kunnat komma överens med den kraftigt missbelåtna läkarkåren, ersätts av Łukasz Szumowski, som idag är vice forskningsminister.

Även den svårt kritiserade miljöministern Jan Szyszko får gå – in kommer i stället Henryk Kowalczyk, tidigare ordförande i ministerrådets kommission.

Digitaliseringsminister Anna Streżyńska, som fått mycket beröm för sitt arbete, ersätts av förre vice finansministern Piotr Nowak.

Jadwiga Emilewicz får hand om entreprenörskaps- och teknikfrågor, och Jerzy Kwieciński går upp och blir investerings och utvecklingsminister. (Polskie Radio,  Natemat.pl och wB 9 jan 18)

PiS-väljaren är inte som man tror

Publicerat 2018-01-07

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare antas ofta vara personer som struntar i demokrati och rättssäkerhet för ett generöst barnbidrag och sänkt pensionsålder. De förmodas vara landsbygdsbor i östra Polen, förlorarna i övergången till marknadsekonomi, allmänt missgynnade och olyckliga.

Men det är fel, visar en färsk sociologisk studie från en anonym stad i Polen, rapporterar tidningen Newsweek Polska. Studien är gjord av forskare vid Warszawa Universitet.

PiS-anhängarna ser att mycket i landet har blivit betydligt bättre efter kommunismens fall 1989, och att Polen alltmer närmar sig det välstånd som råder i väst. De tar demokratin på högsta allvar: PiS vann valet och har rätt att driva sin politik. Protester stärker dem i uppfattningen att regeringen bara uppfyller sina vallöften, och att det är naturligt att oppositionen ogillar det.

Stödet till PiS-ledaren Jarosław Kaczyński beror på många väljares inbitna misstro mot samhällets så kallade eliter – politiker, medier, den växande medelklassen i storstäderna. Man tycker att eliterna pratar som om allt från väst vore bättre än det som är ”polskt” och ”vårt”.

När Kaczyński därför angriper eliterna och lovar att göra om de sociala strukturerna i landet känner många att han talar deras språk. Han bygger sin retorik på motsättningen mellan vanligheten och eliten, och övertygar ”vanliga polacker” om att det är de som är normala, och överlägsna den korrupta eliten.

Många har tyckt att eliten inte respekterat dem, en känsla som PiS mött med att det är dags för polackerna att ”resa sig upp från sin knäböjande ställning”. Högerretorik som att Polen är kristendomens sista bastion i Europa, ett ”bålverk” som ska skydda från muslimsk ”översvämning”, som syftar på händelser i landets historia, har fått många katoliker att känna sig stolta över att vara polacker.

Vad gäller flerbarnsbidraget visar det sig att många anser att det är något man förtjänar, något som tidigare politiker förvägrat dem. Dessutom får vanliga polacker samma summa som de rika och mäktiga, vilket inte är oviktigt.

Förra premiärministern Beata Szydło talade ofta om det vit-röda laget, vilket gav PiS-väljarna en känsla av samhörighet – en känsla som det förra regeringspartiet PO aldrig lyckades inge medborgarna.

Resonemanget om de goda polackerna som ställs mot dem av en sämre sort kunde snabbt utvidgas till att omfatta främlingar från andra länder, främst asylsökande. PiS står mycket nära katolska kyrkan, och motståndet mot flyktingar, står egentligen i konflikt med budskapet om att man ska hjälpa sin nästa. Men det problemet löste sig själv när terrorismen slog till i Europa. Man kan inte väntas hjälpa terrorister, och eftersom man inte vet vilka muslimer som är terrorister behöver man inte ta in någon alls, resonerar många polacker. (Newsweek Polska 7 jan 18)

Ingen lösning på läkarkonflikten

Publicerat 2018-01-07

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Arno Mikkor, wikipedia.

Polska läkare demonstrerar, som wB tidigare informerat om, sedan länge för att få högre lön, bättre arbetsförhållanden, kortade väntetider och vettigare arbetsscheman – kort sagt betydligt mer pengar till vården. Enligt WHOs rekommendationer bör vårdutgifterna inte understiga 6 % av bnp, och i Polen ligger de strax under 5 %.

Läkarna vill att anslagen till vården ska höjas till 6,8 % av bnp. De vill också ha höjd lön – från 3 000 till 9 200 złoty före skatt, eftersom de väntas arbeta 80–100 timmar i veckan.

I höstas pågick en månadslång hungerstrejk som hånades mycket av enskilda parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). De förhandlade med dåvarande premiärministern Beata Szydło men lyckades inte nå någon överenskommelse. De avbröt strejken men 5 000 läkare sade upp de undantagsavtal som tillät dem att arbeta mer än 48 timmar i veckan.

Läkarfacket har fått till ett möte med hälsominister Konstanty Radziwiłł vilket inte ledde till några överenskommelser.

Radziwiłł kom oförberedd och hade ingenting att erbjuda, säger Jarosław Biliński, vice ordförande i läkarförbundet OZZL.

Jag hade med mig ett förslag som skulle tillgodose både läkares och patienters önskemål, inklusive ökad hälso- och sjukvårdskostnad till 6 % av bnp år 2025, säger Radziwiłł. Men läkarna ville bara diskutera pengar.

Men läkarprotesten innebär inget hot mot vården, försäkrar hälsoministern. (Polskie Radio 6 jan 18)

————————————————————–
gunilla.lindberg@gmail.com

http://bulletinen.org/
uppdateras nästan dagligen.

Kungakrona utan glans

Publicerat 2018-01-03

Ur den nya tv-serien Korona Królówa (Kungarnas krona).

När kulturminister Piotr Gliński tillträdde 2015 talade han sig varm för gestaltningen av Polens historia på film. Han ville gärna se Hollywood ta sig an ärorika händelser i landets förflutna. Det skulle lära polackerna att uppskatta sitt land på ett bättre sätt, menade Gliński. I hans vision om kulturens framtid i det polska samhället ingick alltså att filmare och tv-producenter skulle ägna sig åt patriotiska ämnen.

Av den anledningen har han engagerat sig i vilka filmer som borde visas på Filmfestivalen i Gdynia – ämnen ur den polska historien har varit viktigare än filmernas konstnärliga kvalitet.

Som ett inslag i historiepolitiken har nu statskontrollerade TVP spelat in en ny historisk och uppbygglig tv-serie, Korona Królów (Kungarnas krona), en berättelse från 1300-talet då Polen regerades av ätten Piast. En spännande och händelserik period med konflikter och intriger, som gjord för att hålla tittarna kvar vid apparaterna. Polens svar på Game of Thrones, helt enkelt.

Ett par pilotavsnitt har sänts i veckan, men kritiken är inte nådig.

Taffligt agerande, usel dialog och full av sakfel, skriver sajten wirtualnemedia.pl, som ändå tycker att det är bra att serien sänds. Det ger polackerna en uppfattning om hur det var i Polen under medeltiden.

Mest en såpopera i medeltida dräkt, recenserar tidskriften Newsweek Polska. Den bringar ingen klarhet om de politiska konflikterna under perioden, det finns ingen dramatisk spänning mellan huvudpersonerna. En glanslös historia helt enkelt.

Tidningen utgår ifrån att produktionen har haft för liten budget, men anser att ett konstnärligt verk kan bli bra även under blygsamma förhållanden.

Tummen ner, kort sagt.

Å andra sidan har de hittills sända avsnitten haft över 4 miljoner tittare vardera. (wB 3 jan 18)

Morawiecki på statsbesök i Budapest

Publicerat 2018-01-03

Premiärminister Mateusz Morawiecki besöker Budapest.
Foto: Regeringskansliet.

Premiärminister Mateusz Morawiecki besöker på onsdagen Budapest och sin ungerske kollega Viktór Orban. Med på resan är utrikesminister Witold Waszczykowski och EU-minister Konrad Szymański.

Det är ett officiellt besök med många frågor ska avhandlas. Regeringens nya presschef Joanna Kopcińska räknar upp energi, klimat migration, säkerheten, EU, utvecklingen av ett europeiskt försvar och samarbete inom Nato.

Vi vill fortsätta det goda polsk-ungerska samarbetet, och vi har ett antal gemensamma mål med en liknande syn på många frågor, inklusive migrationsfrågorna, säger Kopcińska. Ett stärkt samarbete mellan Polen och Ungern är av godo för hela regionen.

Att Morawieckis första utländska besök går till bundsförvanten Budapest är ett sätt att understryka för resten av EU att Polen och Ungern har särskilt nära relationer. Kanske också att knyta Ungern ännu lite närmare Polen – visserligen åker regeringstjänstemän från de två länderna skytteltrafik mellan Budapest och Warszawa varje vecka för att diskutera gemensamma intressen, men Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), kan inte sägas ha Viktor Orbán helt i sin hand. Samarbetet inom Visegradgruppen – Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien – domineras normalt av Polen som är det största landet, men Ungern har ur polsk synvinkel onödigt nära ekonomiska relationer med Moskva.

Att Ungern förra våren röstade för Donald Tusk som ordförande i Europeiska rådet blev en svår besvikelse för Kaczyński. Men Orbán ansåg att Tusk betytt mycket för att resten av EU skulle förstå Centraleuropas särskilda problem.

I flyktingfrågan har Polen och Ungern emellertid samma åsikt och eftersom bådas vägran att acceptera EUs flyktingkvoter innebär en konflikt med unionen, har Orbán och Kaczyński lovat att förhindra att något av länderna drabbas av sanktioner. (TVP, parlamentarny.pl och wB 3 jan 18)

Pedofiler listas i offentligt brottsregister

Publicerat 2018-01-03

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Det statliga pedofilregistret, som wB tidigare berättat om, ligger nu ute på internet. Det ingår i en större databas med hittills drygt 2600 namn, men det är bara uppgifterna om dem som dömts för våldtäkt eller särskilt grova sexuella övergrepp mot barn, nästan 800 personer, som är offentliga.

I registret finns foto samt uppgifter om namn, bostadsadress och de brott den registrerade dömts för. Den som flyttar till en annan bostad måste anmäla sin nya adress till polisen, som uppdaterar databasen.

Tanken är att vanliga medborgare ska kunna gå in i databasen och söka på sin hemort och få fram en lista över de dömda pedofiler som eventuellt bor i närheten.

Brottslingarnas anonymitet har tidigare varit viktigare än våra barns rätt till skydd, säger justitieminister Zbigniew Ziobro, som varit drivande bakom projektet. Men sexuella brott mot barn måste få mycket allvarliga konsekvenser, inte bara många års fängelse utan också förlust av anonymiteten. Efter fängelset ska brottslingen stå under ständig kontroll, så att alla vet var han bor, och de som i sitt yrke har kontakt med barn och unga ska få yrkesförbud av domstolen.

Sådana här register finns över hela världen, inte minst i USA, säger justitieministern. Med dem kan man bevaka sådana brottslingar effektivt, och därmed förhindra att det blir nya brottsoffer.

Redan första dagen kunde man konstatera att en dömd pedofil fått anställning på ett kommunhus i södra Polen, sannolikt för att personalavdelningen inte kunnat genomföra nödvändiga bakgrundskontroller innan man beslutat om anställning, rapporterar nyhetsbyrån IAR. (Polskie Radio och wirtualnapolska.pl 3 jan 18)

Sarmatismen lever kvar i Polen

Publicerat 2018-01-03

En representant för den sarmatiska adeln, Stanisław Antoni Szczuka. Oljemålning av anonym konstnär.
Foto: Wikipedia.

”Iranierna står närmare polackerna än araberna” är en rubrik som i olika variationer nu syns i polska medier. Det handlar om demonstrationerna i Iran, där vissa grupper vill bli fria från den religiösa diktaturen och ropar slagord som: Vi är arier, vi tillber inte araber (profeten Muhammed var ju arab).

Hur kan iranierna hävda att de är arier, undrar man – men en titt i uppslagsboken visar att arierna var ett indoiranskt folk som för 3–4 000 år sedan invandrade till Kaukasus och nuvarande Iran.

Hur kan man koppla ihop det här med polackerna blir nästa fråga. Jo, då kommer vi till sarmaterna, en samling folkslag av persiskt ursprung som på 300-talet f.Kr. invandrade till Ukraina, Ungern och Rumänien. De dog ut 500 år e.Kr.

På 1500-talet frodades sarmatismen bland den polska adeln – det var en rörelse eller rentav livsfilosofi som innebar att polackerna inte var vanliga slaver utan härstammade från sarmaterna, detta folk från de fria persiska vidderna. Det gav dem en naturlig överlägsenhet över borgare och bönder, samt förstås över världens icke-polacker.

I sarmaternas ögon var Polen världens absolut bästa land, dess adel var ättlingar till de fria och modiga sarmaterna, och influenser från andra håll innebar automatiskt försämringar. Det högtstående antika Persien var deras stamort på jorden och västerländskt inflytande måste bekämpas.

Till sarmatismen hörde ett juvelrikt österländskt mode, och för männen ingick en typisk mustasch (i stil med Solidaritetshjälten Lech Wałęsas).

Så när protesterande iranier nu kallar sig arier drar bildade polacker parallellen med sarmaterna. (wB 3 jan 18)

Polen medlem av FNs säkerhetsråd

Publicerat 2018-01-02

Säkerhetsrådets sammanträdeslokal i FN-skrapan.
Foto: Patrik Gruban, wikipedia.

Från den 1 januari är Polen under två år framåt en av de icke-permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Det är sjätte gången, första gången var 1946–57 och senast det inträffade var 1996–97.

Medlemskapet är inträdesbiljetten till att delta i världspolitiken, säger utrikesminister Witold Waszczykowski. Jag är glad att Polen nu återvänder till säkerhetsrådet efter 20 år. Våra prioriteringar blir att stärka internationell rätt och att stärka vårt varumärke – en kombination av säkerhet och utveckling.

FNs säkerhetsråd besår av fem permanenta medlemmar med veto-rätt: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA samt 10 icke-permanenta medlemmar som väljs av generalförsamlingen på två år. Polen har den plats som är vikt åt ett land i Östeuropa. (Polskie Radio, TVN 2 jan 18)

Det ska fan vara politiker i Polen!

Publicerat 2018-01-02

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Då och då görs opinionsundersökningar som ska visa hur uppskattade och respektive misstrodda de polska politikerna är. Ser man till den senaste mätningen av vilka som just nu ligger bra till hos folket blir det uppenbart att den som vill vara populär ska inte välja den politiska banan.

Hälften av de tillfrågade kunde inte komma på någon politiker som skulle förtjäna den titeln. En fjärdedel kunde inte erinra sig en enda politiker i landet som gjort något som var värt att notera. Polackernas tilltro till sina politiker har traditionellt ansetts vara mycket låg, vilket väl får anses bekräftat av den här mätningen, som gjordes av det statliga opinionsinstitutet Cbos.

Med 13 % av rösterna tilldelades president Andrzej Duda därmed titeln Årets politiker 2017. På andra plats kom förra premiärministern Beata Szydło med 11 % och därefter nuvarande regeringschefen Mateusz Morawiecki med 8 %.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick 5 % av rösterna och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk 3 %

För Duda är 13 % extremt låga siffror. När han i somras satte sig upp mot PiS-ledaren Kaczyński och inlade sitt veto mot domstolsreformerna tog hans popularitet ett skutt fån 55 till 65 %. Men nu har han accepterat reformpaketet efter förhandlingar om omstruktureringen av den nya regeringen och mot löften om utökat inflytande på viktiga områden. Resultatet av den aktuella opinionsundersökningen kan vara ett kvitto på medborgarnas missnöje med hans agerande. Hans tidigare kaxighet tycks ha fallit medborgarna mer på läppen än den nuvarande följsamheten. Missnöjet har uppenbarligen även drabbat Szydło, som också haft höga förtroendesiffror. Morawiecki har just tillträtt och har bara hunnit hylla PiS flyktingpolitik än så länge.

Opinionsundersökningen omfattade även internationella politiker. Flest beundrare – 12 % av de tillfrågade – har den amerikanske presidenten Donald Trump.

Mätningen gjordes av det statliga opinionsinstitutet Cbos. (Polskie Radio och wB 2 jan 18)

Årets Frihetsperson blev en domare

Publicerat 2018-01-02

Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska.
Foto: RMF FM.

Julia Przyłębska, ordförande i Konstitutionsdomstolen (KD) efter en kontroversiell utnämning av president Andrzej Duda, har utsetts till Årets Frihetsperson 2017 av den regeringsvänliga tidskriften wSieci (På Nätet).

Valet av Przyłębska till ordförande i KD blev starten på återuppbyggnaden av det polska rättssystemet, skriver Bronisław Wildstein på wSieci i sin motivering. Till skillnad från sin företrädare deltar Przyłębska inte i det politiska spelet, och dessutom har hon dragit ner på en rad dyrbara ceremoniel.

Wildstein avfärdar en rad prominenta jurister som anser att Przyłębska är alltför följsam i förhållande till regeringen, som just genomdrivit en reform av domstolsväsendet, som i EU väckt oro för rättssäkerheten i Polen.

Wildstein talar vidare om hennes kompromisslösa attityd i arbetet, om hennes beundransvärda lugn och konstaterar att med valet av henne till chef för Konstitutionsdomstolen har Polen verkligen fått rätt person på rätt plats.

Förra året valdes Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till Årets Frihetsman, och 2015 var det PiS presidentkandidat Andrzej Duda. (wSieci och wB 27 dec 17)

Polenpodden nyårsafton 2017

Publicerat 2017-12-31

Polenpodden med Magda Domeradzka och Ted Bergdahl.

Polenpodden vecka 52 bjuder på en nyårskaramell med prat om Polens nye premiärminister, minnet av motståndskvinnan Irena Sendler och julen som höll på att gå i stöpet på grund av tomtens för tidiga ankomst.

Medverkar gör webb-Bulletinens redaktör, Gunilla Lindberg. Poddvärdar är Magdalena Domeradzka och Ted Bergdahl.

Lyssna här >>

Dudas utrikestal tyder på ny enighet

Publicerat 2017-12-31

Krzysztof Szczerski, president Dudas rådgivare i utrikesfrågor.
Foto: MZS

Premiärminister Mateusz Morawiecki väntas vara klar med sin regeringsombildning runt den 11 januari, och som av en händelse är det den dagen som president Andrzej Duda ska hålla ett stort och viktigt utrikespolitiskt tal.

Informationen om presidentens tal kommer från hans närmaste man och rådgivare i utrikesfrågor, Krzysztof Szczerski.

I talet ska presidenten tala om Polens ställning i EU och landets roll som icke-permanent medlem i FNs säkerhetsråd. Han kommer också att utveckla sitt internationella politiska mål för 2018, säger Szczerski.

I presidentens ansvarsområden ingår bland annat utrikesfrågor och försvarsfrågor – han är överbefälhavare för krigsmakten i fredstid. Det senare har emellertid försvarsminister Antoni Macierewicz struntat fullkomligt i, vilket i våras ledde till en inrikespolitisk kris. Presidenten skrev officiella brev till försvarsministern och konflikten blev allmänt känd. Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) blev misslynt över att konflikten fördes inför hela folket, men muttrade att det nog ändå var presidenten som hade rätt i frågan. Macierewicz borde alltså rätta in sig i ledet, men på det har man inte sett så många tecken.

Nu tog Duda strid mot Kaczyński, genom att oväntat vägra godkänna den nya lagstiftningen om landets högsta domstolsinstanser, Högsta Domstolen och Domstolsrådet. PiS-ledaren försökte med ringa framgång förhandla med presidenten, han talade om en regeringsombildning, en strukturförändring som skulle medföra att vissa ansvarsområden flyttades till andra departement. Premiärminister Beata Szydło fick sparken och ersattes med Morawiecki. Han i sin tur vill ha lite andra ministrar i sin regering, och flera av dem är redan klara.

När EU före jul beslöt att inleda sitt artikel 7-förfarande svarade Duda med att underteckna de kontroversiella domstolslagarna. Det tyder på att Kaczyński och han har kommit överens, och att Duda ska hålla ett viktigt utrikespolitiskt tal stärker det intrycket. Man kan anta att han i viss mån gett med sig i försvarsfrågan mot att i stället få mer inflytande på utrikespolitiken. Bland annat har det sagts att han ska representera Polen i EU i ministerrådet i framtiden. Det innebär att utrikesminister Witold Waszczykowski får avstå en del av utrikesfrågorna till presidenten.

Eller snarare Waszczykowskis efterträdare, som väntas bli just presidentens närmaste man Krzysztof Szczerski. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 31 dec 17)

Nästan hälften av väljarna stöder PiS

Publicerat 2017-12-30

Premiärminister Mateusz Morawiecki ökar stödet för regeringspartiet PiS. Foto: flickr.

Om det vore val idag skulle 45,7 % av polackerna rösta på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den nya regeringschefen Mateusz Morawiecki. Det innebär en ökning med 2,9 % sedan en motsvarande mätning i oktober och det skulle ge 265 platser i sejmen. För att kunna genomföra ändringar i konstitutionen krävs 307 röster.

Det visar en opinionsundersökning som beställts av statskontrollerade TVP och den regimnära portalen DoReczy.pl som genomförts av opinionsinstitutet Estymator.

Även oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har gått upp och ligger nu på 23,4 %. På tredje plats kommer populistiska Kukiz’15 som tappat 0,8 % och landar på 8,3 %. Fyra blir det liberala partiet Moderna med 6,9 % (-1,5 %.

Med 5,5 % skulle även PSL (Bondepartiet) ta sig in i parlamentet om det vore val idag, liksom Vänsteralliansen (SLD) med 5,4 %.

De oppositionspartier som nu för samtal om ett samarbete i kommunalvalet nästa år, Medborgarplattformen, Moderna, PSL och Vänsteralliansen skulle med dagens resultat få 41 % och 159 platser i parlamentet.

Övriga partier skulle inte nå upp till 5 %-tröskeln.

Inga uppgifter ges om hur många av de tillfrågade som var osäkra. (TVP och wB 30 dec 17)

Humanitära korridorer kan lösa Polens flyktingkris

Publicerat 2017-12-29

Kornel Morawiecki, pappa till regeringschefen, vill lösa flyktingfrågan. Foto: wikipedia.

Just nu talas det i Polen mycket om humanitära korridorer som ett sätt att hantera flyktingfrågan, som utgör en av Polens största konflikter med EU.

Bland annat ger Jarosław Gowin, högskoleminister och ledare för PiS lilla koalitionsparti Polen Tillsammans, signaler om att motståndet mot flyktingar kanske inte är så kompakt som det tidigare verkat.

Jag tycker att man bör kunna ompröva de här frågorna säger han till statliga TVP. Vi bör kunna ha en dialog med kyrkan om humanitära korridorer för till exempel kristna syrier. Jag skulle vara glad om vi fick se syriska barn återfå hälsan på polska sjukhus.

Intressant är också uttalandena från veteranpolitikern Kornel Morawiecki – far till sittande premiärministern Mateusz Morawiecki.

Regeringen bör upprätta en humanitär korridor och ta hit de 7 000 flyktingar som den förra regeringen åtog sig, säger han. Vi låter dem komma hit, ställer krav på att de ska anpassa sig och hjälper dem med det.

Morawiecki senior anser också att försvarsminister Antoni Macierewicz ska sluta peka ut Ryssland som ansvarigt för Smolenskolyckan.

Det förstör ju våra relationer, sade han och skåpar ut de flygexperter som handplockats av Macierewicz. I stället bör den förra haverikommissionens utredningsresultat tas till nåder igen. Dessutom måste försvarsministern se till att komma överens med president Andrzej Duda om han ska få sitta kvar i regeringen.

Frågan är naturligtvis hur mycket av det här som far och son har diskuterat innan senior lät sig intervjuas i TVP.

Beslut om humanitära korridorer fattas enligt utrikesminister Witold Waszczykowski av Beata Kempa, som i samband med den kommande regeringsombildningen blir ansvarig för Polens bistånd till utlandet. (Dziennik Gazeta Prawna, TVP och wB 28/29 dec 17)

Regeringen har lagt stororder till vapenindustrin

Publicerat 2017-12-29

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: wikipedia.

Moderniseringen av försvaret har medfört att den polska vapenindustrin fått order till ett värde av 13 miljarder złoty (33 miljarder svenska kronor). Det säger försvarsminister Antoni Macierewicz.

Order för ytterligare 7 miljarder har gått till utlandet – häri inräknas bland annat ordern på arméhelikoptrar som efter debaclet med franska Caracale hamnade i USA.

De väpnade styrkorna ska utökas till 200 000 man, säger försvarsministern. Avsikten är att den polka armén på egen hand ska kunna klara av angrepp utifrån.

Av utgifterna för moderniseringen har 16 % gått till flottan, 22 % till armén, 42 % till flygvapnet och resten till bland annat det nyuppsatta territorialförsvaret, som närmast är att jämföra med hemvärnet i Sverige.

En central del av moderniseringsplanen är att bygga upp ett modernt luftförsvar, säger Macierewicz, och ett nytt missilsystem på kortdistans skulle kunna vara klart att tas i bruk i mitten av 2019.

Moderniseringsprogrammet omfattar också inköp av hittills tre polskbyggda minjagare. (Polskie Radio och wB 29 dec 17)

Regeringen vill föra samtal med EU-länderna

Publicerat 2017-12-29

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: msz.gov.pl

Under de tre kommande månaderna kommer Polen driva en diplomatisk offensiv mot de andra medlemsländerna med anledning av att EU inlett ett artikel 7-förfarande mot oss. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

EU-kommissionen tog kort före jul för första gången beslutet att varna ett medlemsland enligt Lissabonfördragets artikel 7. Anledningen är den reform som ger politikerna stor makt över landets domstolar, en reform som enligt kommissionen innebär en klar risk för att Polen bryter mot EUs demokratiska principer. Omstöpningen av det polska domstolsväsendet påbörjades redan vid åsskiftet 2015/16 och EU-kommissionen har sedan dess påpekat att rättssäkerheten tar stryk när politikerna får alltför stort inflytande över det dagliga arbetet. När de demokratiska principerna är i fara ska EU-kommissionen enligt Lissabonfördraget inleda det förfarande som ytterst innebär att Polen förlorar sin rösträtt i ministerrådet.

Regeringens spontana reaktion på EUs beslut var att det var orättvist och president Andrzej Duda undertecknade omedelbart det kontroversiella lagpaketet.

Polen har tre månader på sig att lägga fram sina argument inför EU-kommissionen och medlemsländerna, säger Waszczykowski. Premiärminister Mateusz Morawiecki har redan ett inbokat möte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 9 januari, och den 15 januari planeras ett möte med Bulgarien som efter nyår blir ordförandeland.

Morawiecki har tidigare påpekat att det bästa sättet att lösa konflikten i allmänhet är att ha en dialog.

Vi vill förklara för våra europeiska partners varför våra domstolsreformer är nödvändiga, sade Morawiecki. Jag är optimist och räknar med att vi kan komma fram till en gemensam hållning, eller åtminstone till att vi förstår varandras argument.

Morawiecki beger sig enligt regeringskansliet efter nyår ut på en diplomatisk resa till medlemsländerna, och första anhalt blir Budapest. Ungern har tidigt lovat att stödja Polen i konflikten med EU, och så länge premiärminister Viktor Orbán håller det löftet kommer Polen inte att utsättas för den s.k. atombomben – att landet fråntas sin rösträtt i unionen. (Polskie Radio, wB 29 dec 17)

Lubnauer: Vi vill ena oppositionen inför valet

Publicerat 2017-12-29

Katarzyna Lubnauer, ny partiledare i Moderna.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Oppositionspartierna diskuterar nu möjligheten att gå fram tillsammans i kommunalvalen till sommaren. Det säger Katarzyna Lubnauer, nyvald ordförande i det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) till Polskie Radio. Vi för samtal både med Medborgarplattformen (PO) och med PSL (Bondepartiet) och Vänsteralliansen (SLD).

Människor i Polen vill inte att det konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska ta över styret i kommuner och regioner också, säger Lubnauer. Jag tror att vi ska kunna forma en bred koalition och visa att vi kan ta matchen med PiS. Det är redan alldeles för stor obalans i staten, det är aldrig bra när ett enda parti avgör allt.

Som exempel på samarbetet nämner Lubnauer det kommande borgmästarvalet i Warszawa.

Rafał Traszkowski blir Medborgarplattformens kandidat, och Paweł Rabiej från Moderna blir hans partner i valet, konstaterar Lubnauer.

Moderna bildades inför valet 2015 och fick över en miljon röster direkt. Partiet tilltalade i första hand den framväxande medelklass som började tycka att det tidigare regeringspartiet Medborgarplattformen gått i stå. Partiledaren och grundaren Ryszard Petru har emellertid förlorat sin popularitet efterhand, och vid partikongressen före jul utsågs den mer resoluta Katarzyna Lubnauer till ordförande. Efter nyår ska Lubnauer informera om vilka hennes närmaste medarbetare blir – och det tycks uppenbart att Petru inte hör till dem. En anledning uppges vara att han lämnar en helt tom partikassa efter sig.

Däremot fortsätter Kamila Gasiuk-Pihowicz att tillhöra den inre kretsen och hon har starkt stöd i partiet. (Polskie Radio, Polsatnews och wB 29 dec 17)

Gammaldags digitalt ljud …

Publicerat 2017-12-23

Musik via floppy disc.

Vad all kan man inte använda gamla floppy-discar till? Musik är ett alternativ, tycker Paweł Zazdrożniak.

Inte nog med att man bygger styrsystem för gamla datordelar – att sedan ha förmågan att göra om de begränsade ljud som de har och skapa musik av det!

Vad sägs om Jingle Bells på polskt floppy disc-manér?

Lyssna här!

God Jul och Gott nytt år!

Publicerat 2017-12-23

Opinionsundersökning: Fejden med EU är regeringens fel

Publicerat 2017-12-23

Konflikten mellan regeringen och EU eskalerar och EU-kommissionen uppdrog i veckan åt medlemsländerna att avgöra om artikel 7 i Lissabonfördraget, det som kallas atombomben, ska aktiveras mot Polen.

Svaret från Warszawa blev att president Andrzej Duda undertecknade de kontroversiella lagar om Högsta domstolen och Nationella Domstolsrådet (KRS) som är anledningen till EUs oro för rättssäkerheten i Polen. Lagarna har av Venedigkommissionen bedömts som sovjetlika.

Såväl president Duda som premiärminister Mateusz Morawiecki och andra av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) topprofiler försäkrar att de omstridda domstolsreformerna är av nöden eftersom det nuvarande systemet är korrupt.

Utöver det ligger regeringen i fejd med EU även vad gäller flyktingkvotsystemet, pressfriheten och kampanjen mot frivilligorganisationerna. Polen röstade också som enda medlemsland mot att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skulle bli omvald i våras. Striden om avverkningen i Europas sista urskog, Białowieża, tycks vara över sedan miljöminister Jan Szyszko skickat hem skogsmaskinerna.

En ganska bitter fejd alltså. Och vem anser polackerna bär ansvaret för krisen med EU?

De flesta, 38 %, anser att konflikten är regeringens fel, visar en färsk opinionsundersökning som redovisas i icke-statliga TVN. Bara 8 % menar att EU-kommissionen bär det huvudsakliga ansvaret.

25 % tycker att parterna får dela på den bördan, 19 % att skulden vilar på oppositionen. 10 % har ingen uppfattning i frågan. (TVN och wB 22 dec 17)

Duda godkänner domstolsreformen

Publicerat 2017-12-20

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Jag har nu bestämt mig för att underteckna de två nya lagarna om Högsta domstolen och om Nationella Domstolsrådet (KRS). Det tillkännagav president Andrzej Duda på en presskonferens på onsdagseftermiddagen. Det är presidentförslag som tillkom sedan jag i somras inlade mitt veto mot de två lagar som antagits av parlamentet.

Jag hör med avsky hur högljudda röster talar om detta hemska system som ska politisera domstolarna, men se hur det fungerar i andra länder. I USA är det presidenten som utser ordföranden i Högsta domstolen. Jag tror att de lagar som nu införs är extremt demokratiska, underströk presidenten. De lösningar vi inför i Polen är enligt min uppfattning mycket bra och jag tror att alla människor kommer att återfå sin tro på domstolarna och rättvisan.

De två domstolslagar som nu alltså kommer att införas innebär att politiker bestämmer om tillsättning och avsättning av ledamöter i de högsta domstolsorganen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att rättssystemet är korrupt och befolkat med postkommunister som ska förtidspensioneras och ersättas av andra som handplockas av justitieminister Zbigniew Ziobro och president Duda. Högsta domstolen kommer också att kunna granska domstolsutslag som vunnit laga kraft under de senaste 20 åren.

Enligt den nya lagen bör ledamöterna i Högsta domstolen inte få sitta längre än till 65 års ålder om inte presidenten förlänger deras mandattid.

En disciplinkammare ska också bildas inom Högsta domstolen med ledamöter som väljs av senaten (där PiS har majoritet)

Enligt de förordningar som Duda har påpekat på onsdagen kommer högsta domstolen att kunna göra ”extraordinära recensioner” av slutliga domar av lägre domstolar, inklusive de som utfärdats under de senaste 20 åren.

Oppositionen anser att de nya lagarna – liksom den nya lagen om Konstitutionsdomstolen som trädde i kraft för ett år sedan – strider mot grundlagen.

Det är domstolsreformerna som är anledningen till att EU-kommissionen tidigare på dagen aktiverat artikel 7 i Lissabonfördraget, som i slutändan kan innebära att Polen förlorar sin rösträtt i Europeiska rådet. Så lär emellertid inte bli fallet eftersom det kräver total enighet bland medlemsländerna och Ungern i god tid har aviserat sitt veto mot ett sådant förslag. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 20 dec 17)

Wyszyński ett steg närmare salighetsförklaring

Publicerat 2017-12-20

Kardinal Stefan Wyszyński. Foto: wikipedia.

I dessa dagar av konflikter med EU och risken för villkorade bidrag finns det ändå positiva nyheter. En av dem är att Polen är på väg att få ytterligare ett helgon. Det är kardinal Stefan Wyszyński som kommit ett steg närmare sin salighetsförklaring. I dagarna har påve Franciskus har godkänt hans ”heroiska dygd” och kardinalen har därmed titeln Guds vördnadsvärde tjänare.

Närmast ska nu ett mirakel godkännas, ett som man ska kunna tillgodoräkna kardinalen. Miraklet i det här fallet än en ung flicka som oväntat tillfrisknat efter sköldkörtelcancer och det kan ha berott på kardinalens förböner.

Kardinal Stefan Wyszyński var en viktig person under både andra världskriget och kommunisttiden. Han föddes 1901, blev präst, biskop och sedermera metropolitisk ärkebiskop av Gniezno och Warszawa, och därmed Polens primas – katolska kyrkans högsta befattningshavare i landet.

Han var känd för sitt motstånd mot både nazismen och kommunismen. Kommunistregimen motarbetade kyrkan, som för polackerna traditionellt har varit den institution där polsk kultur och polska traditioner underhållits och utvecklats under tider av ofrihet. Det var dels 1795–1918 då Polen var delat, dels under andra världskriget och den därpå följande kommunisttiden.

När kommunistregimen 1953 ökade trycket på kyrkan möttes de av skarp kritik från landets biskopar. Regimen svarade med att fängsla flera präster, bland dem den besvärlige kardinalen som sedan hölls i husarrest i flera år, 1953–56.

Wyszyński var naturligtvis kollega med kardinal Karol Wojtyła, som 1978 valdes till påve. Liksom Johannes Paulus II vädjade han om lugn och besinning i samband med protesterna mot regimen när fackföreningen Solidaritet bildades 1980.

Kort efteråt drabbades Wyszyński av cancer och dog våren 1981. Han var mycket omtyckt, och 1989 satte Johannes Paulus II igång den process som ska leda till att Stefan Wyszyński helgonförklaras.

Den polskfödde påven förklarades själv för helgon 2014, nio år efter sin död 2005. (Polskie Radio och wB 20 dec 17)

EU drar åt tumskruvarna

Publicerat 2017-12-20

Frans TImmermans, EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor.
Foto: wikipedia.

Av oro för rättsäkerheten i Polen efter domstolsreformen aktiverar EU-kommissionen nu artikel 7:1 i Lissabonfördraget.

Det är med tungt hjärta men vi har inget val, det är för polackernas bästa, säger EU-kommissionens vice ordförande Franz Timmermans. Jag är inte naiv, jag vet att det finns de som kommer att försöka framställa beslutet som ett angrepp på den polska nationen men varje medborgare i varje EU-land har rätt till en oberoende domare. Som fördragens väktare har EU en skyldighet att vidta åtgärder om vi slår fast att rättsstatsprincipen hotas.

Men vi har sammanställt en lista med åtgärder som regeringen kan vidta för att undvika en fortsatt process, och vi är fortfarande öppna för en dialog, säger han.

Det är ett beslut som jag tar med ro, säger justitieminister Zbigniew Ziobro, Polen är ett land som respekterar rättsstatsprincipen. Vi kan bara spela en viktig roll i Europa om vi har väl fungerande domstolar, och därför måste vi se till att domstolsväsendet börjar fungerar som det ska.

Han anser också att detta handlar om politik, inte alls om rättsstatsprincipen.

Premiärminister Mateusz Morawiecki sade redan under EU-toppmötet i förra veckan att han räknar med att EU skulle gå vidare till sanktioner.

På twitter försäkrar han nu att Polen är lika hängivet rättsstatens principer som alla andra länder i Europa, men att behovet av en domstolsreform är stort.

Dialogen mellan EU-kommissionen och Warszawa måste vara både öppen och ärlig, skriver han. Jag tror att Polens suveränitet ska kunna samsas med idén om ett enat Europa.

Han påpekar också att han ska ha ett möte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i januari.

Morawiecki har tidigare sagt att några av dem som bär ansvaret för kommunistiska brott i Polen aldrig har fått stå till svars för dem eftersom landets rättsväsende fortfarande domineras av inflytelserika personer från den tiden.

Det här kan inte bara handla om att oppositionen talar illa om regeringen i EU-parlamentet, tror Beta Mazurek, talesperson för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Förmodligen är det EUs sätt att hämnas för att Polen av hänsyn till polackernas säkerhet inte vill ta emot muslimska invandrare.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak anser att EU-kommissionen nu överskrider sina befogenheter, och menar också att det är oppositionen som ligger bakom EUs agerande.

Konflikten gäller de ändringar i tillsättningar, pensionsålder och befogenheter inom domstolsväsendet som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) genomfört under de senaste åren. Eftersom regeringen inte reagerat på kommissionens oro går frågan om sanktioner nu vidare till EU:s medlemsländer. För att utlösa artikel 7 krävs att 22 av 28 EU-länder är eniga, men ska det gå så långt som till att stänga av Polens rösträtt i ministerrådet ska beslutet vara enhälligt. Redan för flera år sedan lovade Ungern att rösta emot om det skulle gå så långt. (Polskie Radio, TVP, Dziennik Gazeta Prawna m.fl polska medier 20 dec 17)

Lucia i Warszawa

Publicerat 2017-12-20

Lucia Agata Kotlicka med sina tärnor.

Den 16 december samlades medlemmarna från Polsk-svenska föreningen i Warszawa, Samfundet ”Polska Gemenskapen” (Stowarzyszenie ”Wspólnota Polska”) och Centrum för Internationell debatt (Ośrodek Debaty Międzynarodowej) för ett traditionellt Luciafirande, som tilldrog sig i Dom Polonii på Krakowskie Przedmieściegatan 64 i Warszawa.

Småtärnor och pepparkaksgubbar fanns också på plats.

Lucia var Agata Kotlicka, som tillsammans med Kören Amici Canentes från Warszawa Universitet (dirigent Dorota Krzemińska) sjöng lucia- och julsånger inför de församlade gästerna.

Kören Amici Canentes från Warszawas universitet gav ett mäktigt vokalt stöd.

Text och bild: Stanisław Godula

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner