Regeringsombildning i november

Publicerat 2017-10-16

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Det blir en ombildning av regeringen i november, skriver tidningen Rzeczpospolita och hänvisar till en källa inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

På ett möte med partimedlemmar på fredagen talade partiledaren Jarosław Kaczyński om kommande förändringar som beslutats på ett möte i juli med de tre regeringspartierna, som gick till val under beteckningen Förenade högern – alltså PiS, Polen tillsammans och Förenade Polen.

Kaczyński är i stort sett nöjd med de två åren i regeringsställning men talade om problem på utrikesdepartementet. Det kan innebära att utrikesminister Witold Waszczykowski är i hissen, skriver webbplatsen Notes from Poland på Facebook. I förhandlingarna med president Andrzej Duda om den kontroversiella domstolsreformen har det föreslagits att presidenten skulle avstå från sitt veto mot de lagar som ger justitieminister Zbigniew Ziobro oinskränkt makt över ledamöterna i Högsta domstolen och Nationella domstolsrådet och i stället få mer att säga till om ifråga om utrikespolitiken.

Kaczyński förklarade sig vara mycket nöjd med Ziobro, som är mest effektiv av ministrarna, och vill inte att Duda ska stå på sig vad gäller domstolsreformerna.

Duda är också i konflikt med försvarsminister Antoni Macierewicz, som bortser ifrån att presidenten enligt grundlagen är överbefälhavare i fredstid och alltså ska ha inflytande över de beslut som försvarsministern nu genomför. För PiS-ledaren är gamle vännen Macierewicz viktigare än utrikesministern.

Även infrastrukturministern sitter löst – han är motståndare till den nya storflygplatsen i centrala Polen, mellan Warszawa och Łódź, som PiS-ledaren är mycket angelägen om. En del av hans arbetsuppgifter kan komma att överföras till finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.

Fördelningen av makt mellan presidenten och olika ministrar regleras emellertid i grundlagen och förändringar kräver kvalificerad majoritet i parlamentet – 2/3 av rösterna – för att gå igenom. (Rzeczpospolita, NfP och wB 16 okt 17)

Återprivatisering av fastigheter regleras i lag

Publicerat 2017-10-16

Återlämningen av fastigheter som exproprierades av kommunistregimen efter andra världskriget har länge varit en stor fråga i Polen. Nu lägger biträdande justitieministern Patryk Jaki fram ett förslag om vilka som ska kunna begära att få tillbaka exproprierad egendom och när. Han föreslår också att de forna ägarna i vissa fall ska få ekonomisk kompensation för sin förlorade egendom i stället för att få den tillbaka – det kan handla om tomtmark där man efter kriget byggde bostäder, skolor och sjukhus.

Om förslaget blir lag kommer ersättning att kunna betalas ut om drygt ett år, alltså 2019. Den beräknade kostnaden är 15–20 miljarder złoty (35–50 miljarder svenska kronor).

Oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL) beräknas vara positivt inställda till förslaget.

Polska domstolar har högar av ansökningar från människor som vill ha tillbaka hus, fabriker, tomter som de ägde före kriget eller innan kommunisttiden genomförde sina exproprieringar. Eftersom många stadsarkiv förstördes under kriget är det ofta svårt att bevisa sin äganderätt. En av följderna blir att många hus i städerna står och förfaller i väntan på att ägandefrågan ska avgöras i domstol. När det har fastställts handlar det också om att fastställa värdet. (Warsaw Voice, onet.pl och wB 16 okt 17)

Polens EU-ambassadör fick sparken

Publicerat 2017-10-15

Förre ambassadören Jarosław Starzyk och utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: msz.gov.pl

Forskarna på IPN (Nationella Minnesinstitutet) har stött på dokument som visar att Polens EU-ambassadör Jarosław Starzyk under kommunisttidens slutskede skrev på ett avtal med militärpolisen.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har därför uppmanat honom att lämna in sin avskedsansökan, som omedelbart bifölls.

IPN (Nationella Minnesinstitutet) är den myndighet som bland annat har hand om säkerhetspolisens enorma arkiv efter kommunismens fall. Anställda i offentlig tjänst måste innan de tillträder avge en deklaration där de ska uppge om de haft något samröre med kommunistregimen. Väldigt många människor pressades till att lämna rapporter om grannar och kollegor till säkerhetspolisen, och det är inte straffbart att ha gjort det. Däremot kan man räkna med efterräkningar om man inte talar sanning i sin deklaration.

Starzyk utnämndes till ambassadör i februari 2016 då utrikesminister Witold Waszczykowski bytte ut en rad polska ambassadörer som ansågs för knutna till den förra regeringen och som utsetts under dåvarande regeringschefen Donald Tusks tid.

Starzyk utsågs alltså av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) men sedan han förra året uppmanade regeringen att inleda en dialog med Bryssel om Konstitutionsdomstolen har han setts med misstro. (onet.pl och wB 6 okt 17)

Arbetslösheten för kvinnor sjunker med 500+

Publicerat 2017-10-15

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Arbetslösheten för kvinnor i Polen är rekordlåg – och lägre än arbetslösheten för män. Det skriver affärstidningen Puls Biznesu. Hittills har kvinnorna normalt haft högre arbetslöshet än männen ända sedan 1997, då EUs statistikbyrå började dela upp arbetslöshetssiffrorna efter kön. Men i maj sjönk siffrorna för kvinnors arbetslöshet i Polen med 5 % och anledningen är dels är en ökad sysselsättning bland kvinnor och dels att det föds allt fler barn i landet sedan det nya barnbidraget 500+ infördes. Födelsetalen i Polen ökade i juni med 7 % jämfört med samma månad förra året.

Flerbarnsbidraget började betalas ut i april 2016, i första hand till flerbarnsfamiljer som får 500 złoty per barn och månad från och med det andra barnet. Också personer med låg inkomst kan ansöka om bidraget, som idag betalas ut till 4 miljoner barn. Det är en bra inkomstförstärkning i många familjer, och antalet personer som lever under fattigdomsgränsen har halverats. (Polskie Radio och wB 12 okt 17)

Kwaśniewski: Krigsskadestånd är ingen bra idé

Publicerat 2017-10-15

Förre presidenten Aleksander Kwaśniewski.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Relationerna mellan Polen och Tyskland har historiskt varit mycket komplicerade, vi är grannar och har haft hundratals år av en gemensam komplicerad och smärtsam historia, säger Aleksander Kwaśniewski, president i Polen under 1995–2005 till den politiska portalen politicalcritique.org.

Jag arbetade hårt för att förbättra dem under min tid, och det vi har uppnått de senaste 27 åren är verkligen fantastiskt. Tyskland är vår största handelspartner och Polen är en viktig handelspartner för Tyskland. Politiskt har vi många intressen gemensamt, och vi är inte bara grannar utan också allierade i Nato och i EU. Försoningsprocessen är mycket viktig, och om vi idag frågar vanliga invånare i gränsområdena i Polen och Tyskland så är de mycket vänligt inställda till varandra.

Men nu har det här med krigsskadestånd kommit emellan, som regeringen tänker begära från Tyskland. Och det är ingen bra idé, säger expresidenten. Först och främst eftersom det är orealistiskt. För det andra döljer Tyskland ingenting, man talar öppet om nazismens brott och om andra världskriget, där Polen var ett av de första offren. Vi förlorade 6 miljoner polska medborgare, bland dem 3 miljoner polska judar. Polska städer blev helt förstörda. Det är bra att tyskarna förstår sitt moraliska ansvar, men uppriktigt sagt så visade de det ansvaret redan under våra förhandlingar om inträde i Nato och EU.

Det var Natos dåvarande generalsekreterare, den tyske medborgaren Manfred Wörner, som föreslog att Nato skulle utvidgas och att det då var Polen som var aktuellt, säger Kwaśniewski. Jag kommer ihåg de där samtalen, tanken på en utvidgning var inte populär men Wörner var modig nog att insistera på att Nato skulle utökas med länderna i Centraleuropa.

Så tanken på krigsskadestånd är orealistisk. Och det är väldigt enkelt att öppna Pandoras ask med alla dessa historiska känslor, men det kan vara farligt och jag är väldigt mycket emot det, säger Kwasniewski. (politicalcritique.org okt 17)

Polen får fler utsläppsrätter för koldioxid

Publicerat 2017-10-14

EU diskuterar hur koldioxidupptaget i skogen ska beräknas.
Foto: Bob Ionescu, wikipedia.

På fredagens möte i Luxembourg enades EUs miljöministrar om hur koldioxidupptaget från skogen ska beräknas.

Miljöminister Jan Szyszko har accepterat det nya avtalet om begränsning av koldioxidutsläppen inom bygg-, transport- och jordbrukssektorn, och Polen åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser i de tre sektorerna med 7 procent före 2020. I gengäld tilldelas Polen utsläppsrättigheter för 115 miljoner ton koldioxid, vilket bidrar till att sänka kostnaderna för att minska föroreningarna i landet.

Grunden för den överenskommelse som miljöministrarna träffade om alla de 28 medlemsländerna i Luxemburg i fredag var kommissionens förslag om fastställande av tröskelvärden för enskilda länder.

Polen, som är mycket beroende av sitt kol, var inledningsvis motvilligt att minska utsläppen och hävdade att avtalet skulle försämra tillväxten inom byggande, transport och jordbruk. Så småningom accepterade Szyszko emellertid EG: s förslag

De slutliga bestämmelser som diskuteras i Luxemburg kommer att utformas efter förhandlingar med EU-parlamentet. (Polskie Radio 14 okt 17)

Unga läkare hungerstrejkar

Publicerat 2017-10-14

I tolv dagar har nu unga ST-läkare hungerstrejkat på ett av sjukhusen i Warszawa. De kräver höjda anslag till sjukvården, reglerad arbetstid samt höjda löner. Nu förlöjligas de i regimmedierna, ignoreras av sjukvårdsministern och förödmjukas av premiärministern.

ST-läkarna, som gör sin specialistutbildning på sjukhusen, är de som patienterna först träffar när de hamnar på sjukhus. De tvingas ofta ha jour flera dygn i sträck (upp till 80 timmar visar statistiken). Deras löner är ca 2200 zloty (ca 5500 kronor) i månaden. För att få ekonomin att gå ihop jobbar de inte sällan på flera ställen. Specialistkompetensutbildningen pågår i 4-6 år och under hela denna tid arbetar de för en lön som ligger långt under medellönen i Polen.

Läs vidare >>

 

Största batterifabriken byggs i Polen

Publicerat 2017-10-14

De flesta bilföretag satsar nu på elbilar, här en Nissan Leaf.
Foto: Nissan, wiki.

Snart kommer varje elbil i Europa att ha ett batteri som tillverkats i Polen. Det sade finansminister Mateusz Morawiecki på en presskonferens. Det koreanska företaget LG Chem har nu skrivit avtal om att bygga en ny storskalig batterifabrik utanför Wrocław.

LG Chems polska batterifabrik blir den första storskaliga anläggningen för litiumjonbatterier i Europa, skriver LG Chem i ett pressmeddelande.

Företaget investerar motsvarande 3 miljarder kronor, fabriken ska bygga 100 000 elbilsbatterier om året från och med 2018.

Vi har valt Polen som den bästa platsen för att tillgodose europeiska och globala bilproducenter, skriver bolaget.

Biltillverkarna vill ha batterier som är märkta Made in EU, och därför bygger LG Chem sin fabrik i Polen, skriver tidskriften Ny teknik. (TVP och Ny teknik 13 okt 17)

Sikorski kräver en ursäkt av Kaczyński

Publicerat 2017-10-12

Förre utrikesministern Radosław Sikorski.
Foto: wikipedia.

En offentlig ursäkt och 30 000 złoty till Fundacja dla Polski (Stiftelsen för Polen) kräver förre utrikesministern Radosław Sikorski av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som hävdat att Sikorski i samband med flygolyckan vid Smolensk begått ett diplomatiskt förräderi.

För ett år sedan sade Kaczyński till nyhetsbyrån PAP att utrikesdepartementet fifflade efter flygolyckan 2010. Polens viceambassadör i Moskva skulle ha skrivit en note* om katastrofen och sedan smusslat undan den på initiativ av Sikorski.

Det kallas diplomatiskt förräderi och är ett allvarligt brott enligt strafflagen, sade PiS-ledaren.

Han antyder också att det faktum att president Lech Kaczyński, hans tvillingbror, inte reste till Katyń samtidigt som Tusk var ett resultat av ett politiskt spel, väl så allvarligt i sig.

Sikorski, som var utrikesminister 2010, stämde PiS-ledaren för ärekränkning och förtal.

På onsdagen vittnade den f.d. biträdande utrikesministern Artur Nowak-Far.

Jag kan inte erinra mig att något sådant skedde, sade Nowak-Far. Och inom diplomatin finns inga möjligheter att återkalla en note.

2010 var det 70 år sedan Katynmassakern, då Röda armén avrättade över 20 000 polska reservofficerare i skogarna kring Smolensk. Inför minneshögtidligheterna bjöd Rysslands president Vladimir Putin in den premiärminister Donald Tusk, som sedan maktskiftet 20097 ansträngt sig att normalisera relationerna med både Ryssland och Tyskland. På initiativ av sin bror Jarosław Kaczyński reste den Moskvafientlige presidenten med en egen delegation till Katyń för att högtidlighålla minnet av offren. Resan slutade med att presidentens plan kraschade vid landningen, och Jarosław Kaczyński har sedan dess försökt hitta syndabockar för flygkraschen. Ett av spåren har varit att Tusk, som senare valdes till ordförande i Europeiska rådet, skulle ha varit inblandad i olyckan och tjänstemän i Tusks administration dras inför domstol. Utredningar och rättegångar om eventuellt ansvar för olyckan har avlöst varandra i åratal, och i dagens politik har de huvudsakligen till syfte att misstänkliggöra Tusk. Som f.d. ordförande i Europeiska rådet skulle Tusk kunna locka många väljare i presidentvalet 2020. (onet.pl och natemat.pl 12 okt 17)

* Note – skriftliga meddelanden mellan ett lands utrikesdepartement och ett annat lands ambassad)

PACE: Rättssäkerheten hotas i Polen

Publicerat 2017-10-12

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: msz.gov.pl

Europarådets parlamentariska församling, PACE, antog på torsdagen en resolution som uppmanar Polen och fyra andra länder (Bulgarien, Moldavien, Rumänien och Turkiet) att fullt ut genomföra rättsstatsprincipen.

Polen bör avstå från de nya lagar som hotar domstolarnas oberoende genom att politiker – justitieministern/riksåklagaren – har full kontroll över vilka som utses till ledamöter i nationella domstolsrådet och Högsta domstolen, skriver Pace.

Resolutionen är till för att stigmatisera och angripa Polen, säger utrikesminister Witold Waszczykowski till Polskie Radio. Vi vill påminna världen och våra allierade i Europa om att domstolarna är ett av de få områden som inte reformerats de senaste 25 åren. Kravet på reformer kommer från medborgarna, som i parlamentsvalet har gett oss ett starkt mandat att förändra domstolsväsendet.

I och med reformen importerar vi lösningar som redan finns i demokratiska länder, säger utrikesministern. Det som är bra för andra EU-länder borde också vara bra för och bli accepterat i Polen. Det är otillbörligt när en extern institution blandar sig i denna fråga, i synnerhet som de här reglerna inte omfattas av EUs regler, som EU-kommissionen hävdar, säger Waszczykowski.

Det här är ytterligare en attack mot Polen, som håller på att bli en ledande makt i regionen, säger Ryszard Czarnecki, ledamot i EU-parlamentet för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Polen angrips av västländerna eftersom vi är en av de snabbast växande ekonomierna i Europa och på väg att bli ledande i den nya Unionen.

Europarådet bildades 1949 och är en europeisk sammanslutning av 47 stater. Syftet med rådet är att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa.

28 av medlemsländerna är också medlemmar i EU. (Polskie Radio och Europaportalen 12 okt 17)

Trump hyllar polsk 1700-tals-general

Publicerat 2017-10-11

General Kazimierz Pułaski. Bild: wikipedia.

I en proklamation på General Pulaski Memorial Day den 11 oktober hyllade USAs president Donald Trump den polske 1700-talsgeneralen Kazimierz Pułaski, som deltog i det amerikanska frihetskriget.

Pułaskis heroiska insats under det amerikanska frihetskriget har hjälpt till att forma vårt lands historia, sade Trump. Pułaski visade mod som soldat och exceptionellt ledarskap som officer. General Pułaski är internationellt känd för att ha kämpat för friheten både i sitt hemland Polen och i USA.

Som ett erkännande av hans osjälviska hängivenhet mot vårt land beviljade kongressen honom 2009 hedersmedborgarskap, sade Trump. Endast åtta personer har fått denna utmärkelse i USA.

Trump avslutade med att tala om de 9,5 miljoner amerikaner som är av polsk härkomst.

De bär general Pułaskis arv vidare genom att skydda våra gemensamma värderingar, stärka vårt kulturarv och tjäna i våra väpnade styrkor. De påminner oss om att historien om Polen liksom historien om Amerika är historien om ett folk som aldrig har förlorat hoppet, aldrig låtit sig brytas ner och aldrig glömt vem de är, sade han.

Pułaski var 34 när han dog ombord på ett fartyg I USA. Han är känd som det amerikanska kavalleriets fader. (Polskie Radio 11 okt 17)

Polack regisserar Don Carlos i Paris

Publicerat 2017-10-11

Regissören Krzysztof Warlikowski.
Foto: Daniel Kruczynski, wikipedia.

När Parisoperan öppnar för säsongen står Verdis Don Carlos på repertoaren. Regissören är polack och heter Krzysztof Warlikowski, och bland sångarna återfinns i några mindre roller Krzysztof Bączyk, Michał Partyka, Tomasz Kumięga och Andrzej Filończyk.

Scenografin har gjorts av Małgorzata Szczęśniak, som är en av Polens främsta på området.

Warlikowski har regisserat fyra andra produktioner på operan i Paris, bland annat King Roger av Karol Szymanowski 2009.

I Warszawa har han verkat på Nowy Teatr (Nya teatern). Han har regisserat på Berliner Staatsoper, Bayerische Staatsoper i München och på Holländska nationaloperan. (Polskie Radio 11 okt 17)

Duda vill ha helgdag för dem som hjälpte judar

Publicerat 2017-10-11

President Andrzej Duda.
Foto: presidentkansliet.

På onsdagen då det var 75 år sedan Żegota bildades, hölls en minnesceremoni i presidentpalatset i Warszawa, och en rad polacker som räddat judar undan Förintelsen fick ta emot statliga utmärkelser av president Andrzej Duda.

Żegota var ett råd som bildades 1942 för att rädda judar i Polen som under andra världskriget var ockuperat av Hitler-Tyskland.

Jag förbereder ett förslag till parlamentet om att den 17 mars i framtiden ska vara en nationell helgdag för att hedra minnet av dem som hjälpte judar, sade Duda. Jag hoppas att det ska antas direkt.

Det behöver sägas tydligt vem som var den brottslige och vem som var hjälten, vem som visade barmhärtighet och vem som var den skurk som förtjänar fördömelse, sade presidenten. Före kriget var Polen ett samvälde av vänner, där olika nationaliteter levde nära varandra, där framför allt polacker och judar levde sida vid sida, sade Duda.

Namnet Żegota är taget från dramat Dziady (Förfäderna) av nationalpoeten Adam Mickiewicz, med beskrivningar av Tsar-Rysslands förtryck mot polackerna. (Polskie Radio och wB 11 okt 17)

PiS ökar men Duda och Szydło tappar i popularitet

Publicerat 2017-10-10

Premiärminister Beata Szydło och president Andrzej Duda.
Montage: wB.

För första gången sedan i mars tappar president Andrzej Duda nu stöd i opinionen. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet Ibris är det färre som tycker att han sköter sig bra och fler som tycker att han sköter sig dåligt. Det skriver tidningen Rzeczpospolita.

När Duda lade in sitt veto mot två kontroversiella domstolslagar som skulle ha gett justitieministern/riksåklagaren mycket stor makt över domstolsväsendets högsta organ gick opinionssiffrorna upp, men nu när han själv lagt fram nya förslag som flyttar över en del av inflytandet till presidenten faller de igen.

Premiärminister Beata Szydło är i samma situation, en tidigare ökad popularitet har minskat igen. Troligen eftersom hon inte deltar särskilt mycket i den offentliga debatten, analyserar Ibris.

För regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) går det emellertid fortsatt uppåt. Enligt den senaste opinionsundersökningen ökar partiet till 40 % (+2). I gengäld minskar Kukiz’15, som ofta backar upp PiS, till 7 % (-1).

Att Kukiz’15 tappar röster kan bero på att partiledaren Paweł Kukiz varit sjuk en tid och inte befunnit sig i det politiska rampljuset.

Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar till 21 % (+1), Moderna ligger kvar på 9 % och Medborgarplattformens tidigare koalitionsparti Bondepartiet (PSL) på 5 % – inte ens tillsammans skulle de få mer än 35 % om det vore val idag. Anledningen tros vara att partierna inte har någon tydlig linje mot regeringspartiet. Goda dagar för PiS alltså.

Vänstern gör inte mycket väsen av sig – Vänsteralliansen (SLD) klarar sig precis över gränsen till parlamentet med sina 5,3 % och det unga Tillsammans landar på 3,6 %.

Under hösten utser partierna sina kandidater för de kommande kommunalvalen, vilket sannolikt kommer att påverka siffrorna. (Rzeczpospolita 8 okt 17)

IMF: Tillväxten högre än väntat

Publicerat 2017-10-10

Ekonomin i Polen växer med 3,8 % i år och 3,3 % år 2018. Det är den prognos Internationella Valutafonden, IMF, gör i början av oktober. Skillnaden mot prognosen från i våras är att prognosen för i år har höjts från 3,4 % och för nästa år från 3,2 %.

Tillväxten ha vuxit mer än väntat och projekt som medfinansieras av EU har skyndats på, skriver IMF i rapporten.

Inflationen beräknas bli 1,9 % i år och 2,3 % nästa år. (Rzeczpospolita 10 okt 17)

Sänkt pensionsålder slår hårt mot kvinnor

Publicerat 2017-10-10

När pensionsåldern nu har sänkts och ansökningarna om pension enligt de nya reglerna kommit in kan man se ett svart framtidsscenario för kvinnor som börjar ta ut pension vid 60 års ålder. Det säger Gertruda Uścińska, ordförande i ZUS (det polska Pensionsverket). I genomsnitt får kvinnorna 1540 złoty (3670 svenska kronor) i månaden, medan männen som arbetar fram till 65 år kommer upp i 2800 złoty (6700 kr).

Och skillnaderna kommer att öka, säger Uścińska till ekonomisajten money.pl. Hittills har skillnaden uppgått till 50 %, men 2037 har den ökat till 80 %.

Över 42 000 personer har ansökt om pension med hänvisning till pensionsreformen som trädde i kraft den 1 oktober, och 55 % av dem är kvinnor.

Av 38 miljoner polacker arbetar bara 16 miljoner och över 9 miljoner tar ut pension, konstaterar money.pl. Polackerna är medvetna om att de som går i pension tidigt riskerar att få svälta och enligt opinionsundersökningarna tror de flesta inte att pengarna kommer att räcka när de går i pension.

Enligt ZUS kommer 410 000 polacker att ha rätt att gå i pension i år, men man räknar med att 70 000 föredrar att fortsätta arbeta, säger Uścińska.

Enligt regeringsbeslut tidigare är minimipensionen 1000 złoty (2400 kr). (money.pl och wB 9 okt 17)

Duda: Det handlar om landets framtid

Publicerat 2017-10-10

President Andrzej Duda och justitieminister Zbigniew Ziobro.
Montage: wB.

Konflikten mellan president Andrzej Duda och justitieminister Zbigniew Ziobro angående reformeringen av domstolsväsendet kommenteras nu av presidenten själv.

Det handlar om landets framtid, om mina landsmäns framtid, säger Duda till nyhetsbyrån PAP. Det handlar inte om oenighet med minister X eller Y, utan om att varje justitieminister som samtidigt är riksåklagare inte ska ha så mycket makt över Högsta domstolen som han fick genom den lag som parlamentet antog i somras.

Till Ziobros förtret stoppade Duda de två lagar som skulle ha gett justitieministern oinskränkt inflytande över vilka som ska vara ledamöter i Högsta domstolen och Nationella domarrådet.

Ett av koalitionspartierna i regeringen går till angrepp på mig, säger Duda, och det är inte PiS!

I parlamentsvalet 2015 fick PiS tillsammans med de två små konservativa partierna Förenade Polen (med Ziobro som partiledare) och Polen tillsammans (som leds av högskoleminister Jarosław Gowin) 38 % av rösterna och kunde bilda regering.

Konflikten med Ziobro är sannolikt av äldre datum – efter valförlusten 2011 föreslog justitieministern, som då var PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis kronprins, att partiet skulle moderniseras och breddas. Då blev han utesluten, och enligt Duda förrådde han PiS och försökte splittra partiet.

Duda och Ziobro är båda födda i början av 1970-talet, och Kaczyński försöker spela ner spänningarna dem emellan genom att tala om en generationskonflikt mellan 40-åringar. Han betonar också att han inte kommer att acceptera en ytlig domstolsreform – att Duda stoppade de två domstolslagarna skärpte spänningarna mellan presidenten och Kaczyński, som redan tidigare var kyliga.

Även EU har uttryckt oro för vart domstolsreformen ska leda – den inleddes kort efter maktskiftet 2015 då PiS avvecklade Konstitutionsdomstolens (KD) oberoende för att kunna ändra andra lagar utan att KD lade hinder i vägen. (Polskie Radio och wB 9 okt 17)

Polackerna gillar den sänkta pensionsåldern

Publicerat 2017-10-08

Nästan 66,4 % av polackerna gillar att pensionsåldern är sänkt till den nivå som gällde före 2013 – 60 år för kvinnor och 65 år för män.

Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet SW Research. 22,7 % tycker att det är fel att sänka pensionsåldern, och 11 % har ingen åsikt. Reformen trädde i kraft den 1 oktober, alltså för en vecka sedan.

Stödet för sänkt pensionsålder är starkast bland kvinnor, bland unga och bland hantverkare bland dem som bor i mellanstora städer. De som har en inkomst under 1000 złoty i månaden (2385 svenska kronor) – lika mycket som minimipensionen – tycker också att det är en bra reform.

Vid årsskiftet 2012–2013 höjdes pensionsåldern i Polen till 67 år för alla i stället för 60 år för kvinnor och 65 år för män. Höjningen skedde gradvis och skulle vara genomförd 2020.

Skälet var den negativa befolkningsutvecklingen – det föddes allt färre barn, allt fler unga gav sig iväg för att arbeta utomlands och allt fler friska äldre gick i pension i stället för att stanna kvar i arbetslivet. Kort sagt: den del av befolkningen som skulle betala in till pensionsfonderna blev allt mindre, och den del som tog ut pension blev allt större.

Det var en mycket impopulär reform, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som då var i opposition lovade genast att återställa pensionsåldern till samma nivå som tidigare. Det blev ett av partiets viktigaste vallöften, såväl i presidentvalet som i parlamentsvalet 2015.

För att pensionsfonderna inte ska utarmas helt har regeringen satsat på att höja nativiteten med bidrag till barnfamiljerna – vilket också ser ut att lyckas.

Samtidigt är det ett dilemma att antalet arbetstagare minskar eftersom många företag redan idag har svårt att hitta personal. (Rzeczpospolita och wB 6 okt 17)

TV-jurist vägrar ha sex med kvinnor som demonstrerat

Publicerat 2017-10-07

TV-juristen Roman Sklepowicz .
Foto: FB.

Ingen i Polen visste vem statskontrollerade TVPs juridiska expert Roman Sklepowicz var. Inte förrän nu. Sklepowicz har nämligen kommenterat tisdagens protestmarscher till försvar av kvinnors fri- och rättigheter.

De snygga brudarna går på diskotek, och de fula, de som inte vill knulla går och demonstrerar, sade Sklepowicz till nättelevisionen ”wRealu24”.

Kvinnor som deltar i demonstrationer inte vill ”bli påsatta”, hävdade han och redogjorde för hur han själv stod där och bedömde vilken av de han skulle kunna ”sätta på”.

Den här? Å nej, herregud! stod Roman Sklepowicz och tänkte för sig själv när han såg kvinnorna marschera förbi. Och han kom fram till att ingen ”skulle vilja knulla dem, därför går de i den här demonstrationen”.

Intervjuaren började gapskratta.

De sociala medierna har reagerat kraftigt: ”tölpar, troglodyter” var de oftast förekommande orden. Men vad visar Sklepowicz utspel? Det visar att de nuvarande makthavarna tillåter vad som helst så länge det överensstämmer med deras politiska mål (det gäller såväl ultranationalister, misogyna individer och andra). Det visar dessutom vilka tanketrender som är gällande i delar av samhället och vilken moralisk, etisk och intellektuell nivå de representerar. Det visar att kvinnors fri- och rättigheter i allra högsta grad är hotade i Polen. Av en annan åsikt är möjligen statliga TVP som regelbundet anlitar sexdemonen Sklepowicz som juridisk expert.

Sklepowicz har bett om ursäkt på sin FB-sida.

Jag ville vara rolig, säger han. Efter några timmar avlägsnade han dock sin ursäkt från FB.

Journalisten och välgörenhetsarrangören Jerzy Owsiak föreslår nu en kollektiv stämningsansökan mot Sklepowicz som över en natt blivit känd i hela Polen. Kvinnoorganisationer ämnar göra en anmälan till Mediernas etiska råd. Vill han måhända bygga en politisk karriär inom regeringspartiet på det?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda och Kaczyński förhandlar om domstolarna

Publicerat 2017-10-07

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och president Andrzej Duda.

Nu har president Andrzej Duda för tredje gången träffat regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ledare Jarosław Kaczyński för att diskutera den planerade reformen av de domstolarna. Diskussionerna ledde ingenvart.

Efter massprotesterna i somras lade presidenten in sitt veto mot två av de tre lagförslagen som regeringspartiet lagt fram och som syftade till att ytterligare öka justitieministerns makt över rättsväsendet.

Mötet Duda–Kaczyński pågick i två timmar och hölls bakom stängda dörrar. Inga var närvarande förutom presidenten och partiledaren. Efter mötet sade presidentens talesperson Krzysztof Łapiński att ytterligare ett möte planeras, vilket innebär att man inte kunnat komma överens om hur det polska domstolsväsendet ska reformeras. PiS ska lägga fram synpunkter och förslag till ändringar av presidentens förslag.

Fredagens möte kom till på initiativ av Kaczyński och presidenten är ”inom vissa gränser” öppen för regeringspartiets förslag. Presidenten har gjort mycket klart vad han förväntar sig gällande förutsättningarna för reformen, säger Krzysztof Szczerski, en av presidentens närmaste medarbetare.

Duda vill ha en garanti för att Polska domarrådet ska väljas av flera parlamentariska partier och enligt de objektiva kriterier som ska styra personalpolitiken i Högsta domstolen samt en begränsning av justitieministerns/riksåklagarens roll”.

So far so good. Men det kvarstår en lång rad frågor. Varför är det partiledaren och inte premiärministern som diskuterar rättsväsendets reform med presidenten? Det är ytterligare en signal till väljarna och – premiärminister Beata Szydło – om vem som är den reella makthavaren i Polen AD 2017. Förödmjukande för Szydło och skrämmande för medborgarna.

Många analytiker menar att det ska utarbetas en deal mellan Duda och Kaczyński, och att detta är en konflikt som arrangerats för att skapa ett sken av en schism inom regeringspartiet.

I själva verket är det emellertid Kaczyński som drar i trådarna. Presidenten kan få utökade befogenheter och större inflytande på utrikespolitiken. I gengäld förväntas han backa i fråga om domstolsreformen. Vidare återstår frågan om hans inflytande över den polska krigsmakten. Enligt grundlagen är det presidenten som är krigsmaktens överbefälhavare i fredstid. Men partiledaren Kaczyński har redan tidigare talat om presidentens ringa ålder och bristande erfarenhet jämfört med försvarsministerns gedigna politiska erfarenhet.

Men förhåller sig allt detta till den polska författningen? Där står det tydligt beskrivet vilka befogenheter presidenten har. Att Duda och Kaczyński på tu man hand ska förhandla om att utöka respektive begränsa presidentens roll strider mot den gällande konstitutionen. Presidenten ska dessutom i första hand vaka över att grundlagen följs av alla. Men vad göra när presidenten själv bryter mot det viktigaste dokumentet?

Den polska politiken förs nu bakom stängda dörrar, i bilar som kör mellan partihögkvarteret och presidentpalatset och genom ”deals” som presidenten och partiledaren gör upp om.

Och vad gör oppositionen? Ingenting.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda: Flyktingfrågan kan få EU att falla samman

Publicerat 2017-10-05

President Andrzej Duda.
Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Splittringen inom EU i flyktingfrågan kan få EU att falla samman. Det sade president Andrzej Duda på en presskonferens efter ett möte med den bulgariske statschefen Rumen Radev i Warszawa på torsdagen.

Polen håller inte med om att EU ska kunna ge medlemsländerna order om att acceptera tvångsförflyttade migranter. EUs regler om enhällighet betyder att vi ska arbeta tillsammans, att vi inte ska försöka tvinga andra länder att agera mot sin egen och folkets vilja, sade Duda.

I september 2015 var den dåvarande polska regeringen med och fattade beslutet att EU skulle ta emot 160 000 asylsökande för att lätta på trycket i lägren i Italien och Grekland och fördela dem inbördes efter ett kvotsystem. Men efter valet i oktober kom det nationalistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till makten. Man sade från början ifrån att Polen inte tänkte fylla sin del av överenskommelsen. Man kunde eventuellt tänka sig kristna asylsökande men inte muslimer, och inte migranter från Mellanöstern oh Nordafrika.

Konflikten med EU om flyktingarna har eskalerat och Bryssel har hotat med sanktioner.

Duda påpekade på presskonferensen att EUS framtid var den viktigaste punkten på agendan, inte minst som Bulgarien nästa år ska ta över ordförandeklubban.

Och vi har samma åsikt i flyktingfrågan, sade Duda. Båda våra länder vill skydda EUs gränser och skicka hjälp till flyktingar och potentiella invandrare där de är, så nära hemländerna som möjligt.

Warszawa har sedan oktober 2015 talat mycket om att EU måste reformeras och utrikesminister Witold Waszczykowski har erbjudit sig att leda det arbetet. (Polskie Radio och wB 5 okt 17)

Populärt polskt spel kommer till Sverige

Publicerat 2017-10-05

Spelet Super Farmer kommer från Warszawa.

Super Farmer heter ett brädspel för barn över 7 år som nu lanseras i Sverige av leksaksföretaget Amo Toys. Deltagarna får var sin gård och förvaltar den med tärningens hjälp.

Spelet kommer ursprungligen från Warszawa och utvecklades under andra världskriget av den berömde polske matematikern Karol Borsuk och hans hustru. Det blev snabbt populärt under ockupationen men i samband med upproren i Warszawa under krigets slutskede försvann alla kopior av spelet – utom ett. Det exemplaret innebär att SuperFarmer nu åter kan spelas till deltagarnas förnöjelse. Även vuxna har roligt, försäkrar företaget. (Amo Toys 5 okt 17)

– Pokot får inte vara Polens Oscarsbidrag

Publicerat 2017-10-05

Ur filmen Pokot (Villebråd).
Pressbild.

Polska filminstitutet utsåg härförleden Agnieszka Hollands film Pokot (Villebråd) till Polens bidrag inför Oscarsgalan. Filmen, som bygger på Olga Tokarczuks bok Styr din plog över de dödas ben, handlar om hur naturen slår tillbaka mot människan och villebråden mot jägarna.

Nu kräver två organisationer på högerkanten att utnämningen av Pokot ska stoppas eftersom den är både antipolsk och antikatolsk. Den får inte representera Polen på prestigefyllda filmfestivaler ute i världen och särskilt inte inför Oscarsutdelningen, resonerar man. Bland initiativtagarna till protesten finns den famösa organisationen Det goda namnets beskydd (Alltså beskyddet av Polens goda namn).

Pokot har fått mycket goda recensioner, inte minst i USA, och renderade regissören Agnieszka Holland en silverbjörn på filmfestivalen i Berlin i februari.

Samma organisation agerade för ett par år sedan mot Paweł Pawlikowskis Oscarsbelönade film Ida, som inte heller föll styrelsen på läppen. Den ansågs inte betona den polska ståndpunkten i den polsk-judiska frågan under kommunisttiden.

De kräver också att kulturminister Piotr Glińskis beslut att sparka Filminstitutets chef Magdalena Sroka – ett beslut som redan tycks vara taget.(wirtualna polska och wB 5 okt 17)

Medborgaren kontra den statliga televisionen

Publicerat 2017-10-05

En vanlig tv-tittare har fått nog. Han stämmer den statskontrollerade televisionen TVP för lögn, manipulationer och styrning av den allmänna opinionen. Han menar att detta strider mot grundlagen.

Han heter Waldemar Sadowski. Efter några dagars tittande på den statliga televisionens nyhets- och samhällsprogram blev hans förvåning och upprördhet över det han såg och hörde så stor att han bestämde sig för att stämma TVP. Sadowski räknar upp otaliga fall av manipulering av fakta och simpla lögner. Han står inte ut hur partiskt man väljer kommentatorerna och ”experterna”.

Sadowski kräver en ursäkt. Om han vinner rättegången tvingas TVP att be de polska medborgarna om ursäkt för kränkning av deras frihet och värdighet samt för att TVP visat verkligheten enbart utifrån det styrande partiets ideologiska premisser. TVP-ledningen kommer också att tvingas erkänna att deras agerande varit förkastligt och inte i överensstämmelse med gällande lag.

Sadowski medger att hans stämningsansökan kan avslås även om den är väl underbyggd. I så fall tänker han gå vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

En liten karamell i den dystra polska politiska verkligheten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polisrazzia hos kvinnoorganisationer

Publicerat 2017-10-05

Dagen efter de landsomfattande marscherna till försvar för kvinnors fri- och rättigheter gjordes en lång rad polisrazzior hos de polska kvinnoorganisationerna. Det rapporterar Centrum Paw Kobenet (Centrum för kvinnors rättigheter)

Såväl i Warszawa som i Gdańsk och Łódź trängde polis in i lokalerna. De hade med sig tillstånd att söka efter dokumentation som kunde styrka att organisationen fått projektbidrag från Justitiedepartementet under åren 2012-2015.

Aktionen var väl koordinerad, samtliga datorer beslagtogs, liksom flera pärmar med dokumentationen.

Vi befarar att detta är en förevändning eller en varningssignalsignal så att vi inte engagerar oss i handlingar som inte överensstämmer med det regerande partiets politiska och ideologiska linje, som till exempel Svarta Protesten, skriver Centret på sin hemsida. Liknande genomsökningar gjordes på flera filialer till Centrum för kvinnors rättigheter och andra kvinnoorganisationer.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyński: Det får inte bli en ytlig domstolsreform

Publicerat 2017-10-04

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Det finns spänningar mellan president Andrzej Duda och regeringen sedan presidenten stoppade de två nya lagar som berör domstolsväsendet i slutet av juli. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till den konservativa tidningen Gazeta Polska.

De kontroversiella lagarna skulle ha gett justitieministern stora befogenheter att utse och avskeda domare i Högsta domstolen och Nationella Domarrådet. Duda, själv jurist, motiverade sitt veto med att de inte skulle ge det resultat som PiS ville ha och återkom senare med nya förslag, där justitieministern skulle få mindre att säga till om och svåra beslut skulle hänskjutas till presidenten. Förslagen föll inte justitieminister Zbigniew Ziobro på läppen – han vill inte dela sin makt med Duda.

Vi ska göra allt för att upprätthålla enigheten, men det måste ske inom det sunda förnuftets ramar, säger Kaczyński. Vi kan inte och kommer inte att acceptera ytliga förändringar, särskilt inte på områden som domstolsväsendet.

PiS-ledaren talade också om att återställa en modell för samarbete mellan presidenten och utrikesministern, där presidenten skulle vara samordnare för landets utrikesfrågor.

Den modellen hade vi när vi regerade förra gången, säger Kaczyński, som var premiärminister 2006–2007. President var då hans bror Lech Kaczyński, som 2010 avled i flygolyckan vid Smolensk.

Det finns inget hinder för att presidenten representerar Polen vid Europeiska rådets möten, säger Kaczyński, om presidenten och regeringen är överens om det. Idag är det inte så, och det är troligen orsaken till spänningarna mellan regeringen och presidenten, och allt det där kan elimineras om man tar bort alla onödiga känslor.

Frågan är vad Kaczyński har i sikte här. När han säger att presidenten mycket väl kan vara landets representant på Europeiska rådets möten kan det knappast vara Duda han tänker på – Duda har inte agerat som förväntat. Kaczyński vill ha en president som lyder order. Eller tänker han sig att själv iklä sig den rollen? Det kan i så fall vara lite optimistiskt eftersom han tillsammans med försvarsminister Antoni Macierewicz brukar toppa listorna över landets mest impopulära politiker.

Man kan också fråga sig om detta är en örfil mot utrikesminister Witold Waszczykowski, som hittills i huvudsak har fått sköta Polens utrikesaffärer. (Polskie Radio och wB 4 okt 17)

Kulturministern sparkar Polska filminstitutets chef

Publicerat 2017-10-04

Magdalena Sroka. Foto: Marcin Kułakowski, PISF.

Chefen för Polska filminstitutet Magdalena Sroka har avskedats av kulturminister Piotr Gliński. Hennes mandatperiod går inte ut förrän om tre år, men kulturdepartementet har inte lämnat någon motivering till hennes avskedande, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Enligt stadgarna kan kulturministern avsätta Filminstitutets chef efter samråd med institutets råd. Godtagbara skäl är då om personen blivit dömd för brott eller har drabbats av sjukdom, om rådet inte godkänner budgeten eller om rådet inkommer med ett negativt utlåtande. Ingen av dessa situationer tycks ha inträffat.

Det nuvarande rådets mandatperiod går ut i november, och nya ledamöter kommer att utses av kulturministern. Beslutet kommer naturligtvis att fattas på politiska grunder.

Magdalena Sroka ses som en bra chef, bestämd och engagerad. Filmregissören Agnieszka Holland har beskrivit henne som en person med ledaregenskaper som har en stark känsla för att hennes funktion är att tjäna den polska kinematografin. Hon har en gedigen bakgrund som projektledare och kulturarbetare, och har karaktäriserats som ”rätt person för svåra tider”.

Man kan naturligtvis bara spekulera om anledningen till hennes avskedande. Ett av de möjliga skälen kan vara det faktum att hon utsett Agnieszka Hollands senaste film Pokot (Villebråd) till Polens kandidat till Oscarpriset. Valet har kritiserats av regimtrogna medier och av den polska katolska kyrkan.

Den goda förändringen i Polen fortsätter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nikepriset 2017 till Cezary Łazarewicz

Publicerat 2017-10-03

Författaren Cezary Łazarewicz har tilldelats 2017 års Nikepris.

Det prestigefyllda litterära priset Nike tilldelades i år Cezary Łazarewicz för boken Żeby nie było śladów (För att sopa igen spåren). Boken som är ett reportage handlar om mordet på den unge gymnasisten Grzegorz Przemyk som misshandlades till döds av den kommunistiska milisen under krigstillståndets mörka tid.

Priset delas ut av tidningen Gazeta Wyborcza sedan 1996.

Nu för tiden talar man ofta och gärna om o historien, man använder den som ett politiskt redskap och retuscherar den, sade juryns ordförande Tomasz Fiałkowski i sitt tal. Men Cezary Łazarewicz retuscherar ingenting.

Hans bok beskrivs av juryn som ett ”trovärdigt vittnesmål över dessa tider” men även som en ”varning för vad som kan hända om rättssystemet förlorar sitt oberoende och blir ett politiskt redskap i makthavarnas händer”.

Łazarewicz sa i sitt tacktal: Det skulle vara en historisk bok. Om tider som aldrig kommer tillbaka. Men plötsligt märkte jag att maktens mekanismer är eviga. Det som pågår just nu visar att lögnen kan alltjämt framställas som sanning. Att när man har makten över televisionen, radion och pressen kan man lätt röra om i huvudet på folk. Jag hoppas att om 20 år någon kommer att beskriva dagens maktmekanismer. Och får ett pris för det, sade han.

Jag är mycket glad över detta eftersom jag tillhör generationen som mycket väl minns historien med Przemyk, sade Adam Michnik, när han överräckte Nikestatyetten.

Det är första gången huvudpriset tilldelats en reportagebok.

Årets Nikepris blev mycket politiskt. Men allt handlade inte bara om politik. Läsarnas pris tilldelades Stanisław Łubieński för hans essäbok Dwanaście srok za ogon (Tolv skator). Boken öppnar dörrarna till fåglarnas värld, men också en värld fylld av litteratur, bildkonst och film. I sitt tacktal talade författaren mycket om ”de okuvliga försvarana av Bialowieżaskogen” och möttes av applåder.

Vi alla har en tacksamhetsskuld till dem, det är människor som lider verklig förföljelse, sa han.

Det gick alltså ändå inte att komma undan politiken. Precis som under krigstillståndet för 35 år sedan som huvudprisvinnaren Cezary Łazarewicz skriver om bär även idag allt politikens brännmärke.

Nikepriset är ett litterärt pris för årets bästa bok. Samtliga litterära genrer kan nomineras till priset. En lista över 20 nominerade böcker offentliggörs i maj och de sju finalisterna i början av september. Beslutet om vilka som ska tilldelas priset fattas samma dag som prisutdelningen äger rum. Priset är 100 000zloty (ca 250 000 kronor) och en statyett.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Svarta tisdagen och de polska kvinnornas rättigheter

Publicerat 2017-10-03

Svarta tisdagen.

Återigen protesterade kvinnor hela Polen under tisdagen. Dagens marscher gick i hällande regn men de protesterande tycktes vara fast beslutna att kräva sina mänskliga rättigheter. Idag är det exakt ett år sedan den första svarta marschen gick av stapeln och där hundra tusentals kvinnor (och män) spontant gick ut på gatorna. Och de fick regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att lägga ner förslaget om totalförbud mot abort. Idag var uppslutningen mindre men listan över kraven längre.

Kvinnorna kräver att regeringen slutar begränsa deras tillgång till preventivmedel och framför allt till dagen efter-pillret, som nu är receptbelagt. De kräver att läkarna och apotekarna upphör att missbruka den så kallade samvetsklausulen (i apotekarnas fall är det dessutom olagligt). Och de motsätter sig alla försök från regeringspartiets sida att genomföra i princip ett totalt abortförbud.

Staten och den polska katolska kyrkan har tack vare Lag och Rättvisas försorg skaffat sig alltmer insyn i och inflytande över polackernas och framför allt kvinnornas privata sfär. Religionen och politiken ska styra polackernas och polskors mest intima val. Man berövas möjligheten att välja om och när man vill ha barn, man berövas beprövade medicinska hjälpmetoder vid ofrivillig barnlöshet, man vägras prenatala undersökningar och förlossningsvården förs tillbaka till i det närmaste medeltida metoder, kvinnorättsorganisationer angrips och förlöjligas. Makthavarna sträcker gång på gång ut handen efter nya fri- och rättigheter som varje människa garanteras av författningen.

Det handlar om den mest elementära rätten att bestämma över sin kropp, sitt barnafödande och sin familjeplanering. Kvinnorna och de män som stöttar dem står upp för jämlikhet, självständighet och frihet för individen. De kräver respekt för individens privata beslut och för individens individuella övertygelser och åsikter.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Pedofilregistret klart att tas i bruk

Publicerat 2017-10-03

Skjärmdump från Justitiedepartementets hemsida.

Justitiedepartementet har nu upprättat det register över dömda sexualbrottslingar som parlamentet tidigare beslutat om. Det skriver departementet på sin hemsida.

Den offentliga delen av registret som är öppet för alla och kostnadsfritt ska innehålla uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, våldtäkt, koppleri och barnpornografibrott. Det ska finnas en ansiktsbild på den dömde, namn, adress, uppgifter om brottet, domen och när personen släpps ut efter avtjänat fängelsestraff. Även födelsedatum och -ort, nationalitet ska finnas med. Tanken är att medborgarna ska kunna gå in och se vilka sexualbrottslingar som finns i omgivningen – det är bara att söka på sin hemort.

Ytterligare uppgifter ska finnas med i en delvis sluten del av registret. Där ska skolor, fritidshem och ungdomsföreningar kunna kontrollera så att de inte anställer personer som begått övergrepp mot barn.

Än så länge finns inga brottslingar inlagda, men systemet är kontrollkört och ska fungera, skriver sajten Wirtualna Polska.

Avsikten med registret är främst att skydda barn mot övergrepp, säger justitieminister Zbigniew Ziobro.

Lagen antogs för ett och ett halvt år sedan och trädde i kraft den 1 oktober. (ms.gov.pl och wp.pl 3 okt 17)

Polen stänger butikerna två söndagar i månaden

Publicerat 2017-10-03

Familje-, arbets- och socialminister Elżbieta Rafalska.
Foto: facebook.

Ett partiellt förbud för handel på söndagar kan träda i kraft i början av nästa år. Det sade familje-, social- och arbetsminister Elżbieta Rafalska i förra veckan.

Förra hösten lämnades det in ett medborgarförslag om förbud mot söndagshandel, vilket regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i princip är positivt till. Redan förra gången partiet satt i regeringsställning begränsades rätten till söndagsöppet på så sätt att endast affärsinnehavarna själva fick arbeta på söndagen, de anställda skulle vara lediga. De reglerna förändrades under Medborgarplattformens (PO) åtta år vid makten, men en begränsning av butikernas och köpcentrens rätt att ha öppet på söndagar kommer nu alltså att introduceras i Polen igen.

Fackföreningen Solidaritet tillhör också dem som vill ha söndagsstängt, medan affärsinnehavarna oroar sig för försämrad ekonomi. Partiet har därför landat i en kompromiss som innebär att butikerna ska tvingas ha stängt den andra och den fjärde söndagen varje månad.

Bensinstationer, blomsterbutiker, järnvägsstationer, flygplatser, fartyg och festivaler undantas emellertid från handelsförbudet.

Finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki tror inte att ett partiellt förbud för söndagsöppet kommer att ha negativ effekt på ekonomin.

Tillväxten och de offentliga finanserna kommer inte att påverkas av ett förbud, säger han till Polskie Radio. När människor inte kan handla på söndagen kommer de att planera sina inköp bättre och handla under veckan i stället. Det kommer alltså inte att ha någon negativ inverkan på arbetsmarknaden inom detaljhandeln.

Möjligen kan det komma att påverka turismen – många som tar en långhelg i en europeisk storstad kommer att undvika Polen eftersom man inte vet när det är stängt och när det är öppet. (Polskie Radio, TVP och wB 3 okt 17)

Polska kvinnor har lägre lön än männen

Publicerat 2017-10-03

Kvinnorna i Polen klagar över att de inte behandlas på samma sätt som de manliga kollegorna på jobbet. Det visar en undersökning som gjorts av Ekonomihögskolan i Warszawa.

Den viktigaste skillnaden är att kvinnorna inte bedöms efter samma kriterier som männen, säger Hanna Kinowska på Ekonomihögskolan.

Enligt lönestatistik från GUS (Statistiska centralbyrån) har kvinnorna 17 % lägre lön än sina manliga kollegor med jämförbara arbetsuppgifter.

Och vad gäller personer med höga positioner och höga löner är skillnaden ännu större, 25 %, säger Kinowska. (Polskie Radio 3 okt 17)

Polens arbetslöshet bland de lägsta i EU

Publicerat 2017-10-02

Arbetslösheten i Polen uppgick i augusti till 4,7 % , vilket innebär att 812 000 personer gick utan arbete.

Snittsiffran för hela EU var 7,6 % och i euroområdet 9,1 %, visar färska siffror från EUs statistikbyrå Eurostat.

Högst är arbetslösheten i Spanien, där drygt 17 % står utanför arbetsmarknaden, och lägst i Tyskland som har 3,6 %. (TVP 2 okt 17)

Många polacker vill inte gå i pension

Publicerat 2017-10-02

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu genomför den utlovade sänkningen av pensionsåldern från 67 år för alla, som gällt sedan början av 2013, till 60 år för kvinnor och 65 för män, som gällde dessförinnan, visar det sig att 54 % av, inte vill utnyttja möjligheten till tidigare pension.

Enligt det polska pensionsverket ZUS kommer runt 331 000 personer att gå i pension enligt den nya lagen under det sista kvartalet i år, och det är främst personer med hög lön som väntar med att dra sig tillbaka från arbetslivet.

Social-, familje- och arbetsminister Elżbieta Rafalska hoppas att många ska besluta sig för att skjuta upp pensioneringen och fortsätta vara aktiva i yrkeslivet trots den nya lagen.

Det var Donald Tusks regering som drev igenom höjningen av pensionsåldern som trädde i kraft i januari 2013. Anledningen var densamma som i många andra länder – befolkningsspiralen är negativ, allt fler lever längre, allt färre barn föds. En allt mindre del av befolkningen ska försörja en allt större del – och bland pensionärerna är det allt fler som är friska länge och skulle kunna göra en stor insats i arbetslivet.

Tiden som äldre och sjuk förlängs också, och de redan låga pensionerna i Polen skulle ha små utsikter att öka när allt fler under allt längre tid ska dela på pensionskakan.

Tusks pensionsreform väckte stor opposition och president Andrzej Duda, som var PiS kandidat i presidentvalet våren 2015, hade som ett sitt främsta vallöfte att pensionsåldern skulle återgå till den tidigare nivån. I parlamentsvalet samma höst lovade PiS detsamma, och efter två år uppfyller man nu det löftet. Men eftersom kostnaderna blir har partiets främsta företrädare ofta påpekat att detta ska ses som ett erbjudande, inte ett tvång, och tydligen tycker många polacker med hyfsad lön att de gärna fortsätter jobba. (Polskie Radio och wB 2 okt 17)

Polsk örtkosmetik ger sig ut i världen

Publicerat 2017-10-01

Organique tillverkar örtbaserade skönhetsmedel som också går på export. Foto: Organique.

Naturliga skönhetsmedel är framtiden, menar det polska företaget Organique, som öppnar allt fler butiker ute i världen, bland annat i Mellanöstern.

Med sjutton år på nacken har den Wrocław-baserade kosmetikatillverkaren Organique ett nätverk av butiker i Polen och utomlands.

Nästa år öppnar vi butiker i Tyskland och Österrike, säger Katarzyna Cicińska, som är vd på Organique. Vi samarbetar också med SPA och skönhetssalonger, och den delen ska vi utveckla ytterligare. Vissa av våra produkter tillverkas fortfarande för hand, men efterhand som volymerna växer måste vi automatisera vissa produktionselement.

Den verkliga revolutionen på skönhetsmarknaden har bara börjat, säger Cicińska.

Varje år dyker det upp nya små lokala företag som tillverkar örtkosmetik, och efterfrågan bara växer.

Det handlar inte bara om mode, säger Cicińska. Medvetenheten om att man ska leva hälsosamt ökar och då vill man också ha skönhetsmedel som innehåller så många naturliga ingredienser som möjligt.

Organique startade med produkter för kroppsvård och har nu lagt till hår- och ansiktsvård – även för män.

Smink i olika färger finns ännu inte – vi analyserar den delen av marknaden, säger Cicińska.

Organique finns idag också i Island och Spanien – när det kommer till Sverige finns inga uppgifter om, men företaget har en webbshop. Den som vill testa polsk kosmetika kan hitta produkter av Dr Irena Eris, Ziaja och Inglot. För ett par år sedan gick också skådespelerskan Krystyna Janda in på kosmetikamarknaden med ett eget varumärke.  (Puls Biznesu och wB 29 sept 17)

Mannen som kämpar mot kvinnor

Publicerat 2017-10-01

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Arno Mikkor, wikipedia.

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł har nu i två år arbetat med att ytterligare skärpa den redan mycket stränga abortlagen, han har receptbelagt dagen-efter-pillret som i hela Europa är receptfritt, han håller på att avskaffa de kvinno- och barnvänliga rutinerna i samband med förlossningen och nu vill han avskaffa möjlighet till IVF-behandling.

Radziwiłł försöker driva igenom lagändringar som de facto blockerar och omöjliggör för kommunerna att finansiera IVF-behandling. Skälet till det är att många kommuner har bestämt sig att betala för behandlingen för barnlösa par som valt den metoden. Nu vill sjukvårdsministern ha en lag som säger att kommunerna måste ha tillstånd att använda en viss medicinsk apparatur. Om tillståndet inte ges och kommunerna fortsätter med IVF-behandlingar bryter man mot lagen. I princip innebär det att man kommer att förbjuda IVF-behandlingar i hela landet.

Sjukvårdsminister Radziwiłł utgår onekligen från ideologiska premisser, inte medicinska. Hans uttalande om att han inte skulle ge dagen-efter-piller till en våldtagen tolvåring även om hon var hans egen dotter visar på hans ideologiska extremism. (Det vore för övrigt intressant att tala med hans dotter och höra hennes åsikt om detta).

När det statliga bidraget till IVF-behandlingarna förra året togs bort hände något som han och hans parti inte förutsett. Många kommuner bestämde sig att finansiera IVF-behandlingar med egna medel. Efter drygt ett års funderande hittade nu Radziwiłł ett sätt att stoppa detta.

Sjukvårdsministern vill alltså begränsa kommunernas självstyre. Regeringen ska tala om för kommunerna vad de får göra och vad de inte får göra, om de får erbjuda en specifik medicinsk behandling eller inte.

Denna ideologisering av sjukvården drabbar dock i första hand kvinnorna. De är de som vägras preventivmedel, de är de som vägras abort, det är de (och deras partners) som vägras hjälp mot barnlöshet och det är de som vägras modern och bra förlossningsvård. Det är en kamp mot de polska kvinnorna, en kamp som Lag och Rättvisa (PiS) knappast kan vinna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

En ny parlamentarisk krigsskadeståndkommission

Publicerat 2017-10-01

Arkadiusz Mularczyk, PiS.
Foto: Lukasz Plewnia, wikipedia.

Det polska parlamentet har bildat en särskild kommission som ska arbeta med skadeståndsfrågan. Det handlar det om det skadestånd som regeringen anser att Tyskland ska betala för den skadegörelse som landet åsamkat Polen under andra världskriget. Initiativtagare är Arkadiusz Mularczyk, parlamentsledamot för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Alla parlamentariker som vill kan bli medlemmar i kommissionen.

Mularczyk hävdar dessutom att kommissionen redan nått en första stora framgång. Han säger sig ha hittat ett dokument från FN, daterat 1969, där Polens dåvarande kommunistiska regim konstaterar att skadeståndsfrågan inte är avslutad.

Kommissionens mål är att påbörja arbetet med beräkningar av hur stora skadestånden bör vara. Vi vill också ha en klarhet i de juridiska vägar som skadeståndskravet tar, säger Mularczyk till regimtrogna TVP.

Än så länge är det bara parlamentariker från PiS som anmält sig till att delta i kommissionen, vars första möte är planerat till den 10-13 oktober.

Oppositionen är negativt inställd till skadeståndskravet men de som vill stödja kommissionen får gärna vara med, säger Mularczyk.

Enligt stadgarna ska kommissionen bestå av parlamentariker och senatorer som bildar en ”opolitisk grupp vars främsta intresse är att göra en uppskattning av den summa som Polen är berättigat till i samband med Tysklands agerande under andra världskriget”. Regeringspartiet PiS uppskattar att det kan handla om tre biljoner złoty.

Man kan förstås fråga sig varför PiS bildar en kommission om det redan står klart hur mycket Tyskland är skyldigt Polen. Det är föga troligt att ens PiS tror på möjligheten att få tre billioner zloty. Syftet är att väcka till liv och blåsa upp de antityska känslor som legat latent i generationer och att skapa en skenbar gemenskap kring dem. Det handlar också om att styra in medborgarnas uppmärksamhet mot något annat än den nedmontering av demokratin som PiS systematiskt genomför i Polen. Nu när myten om Smolensk-kuppen börjar förlora sin trovärdighet och livaktighet måste man ha något att ersätta den med.

Dorota Tubielewicz Mattsson

HDs ordförande: Vi måste behålla vårt inre oberoende

Publicerat 2017-09-27

Högsta domstolens ordförande Małgorzata Gersdorf.
Foto: Katarzyna Czerwińska, wikipedia.

De kan avskaffa domstolens oberoende, men ingen och ingenting kan påverka vårt inre oberoende. Det sade Högsta domstolens ordförande Małgorzata Gersdorf i ett tal på onsdagen då domstolens 100-årsjubileum firades.

Jag talar om det inre oberoendet, och jag uppmanar oss alla att hålla fast vid det, sade Gersdorf. Annars kommer det en dag när vi bara är ett tunt lager bläck på det papper där våra domslut skrivs, och ingen kommer att minnas oss med respekt.

Vid jubileet visas också en utställning över Högsta domstolen och de allmänna domstolarna.

Det polska domstolsväsendet är sedan flera år under omdaning. För ett och ett halvt år sedan förlorade Konstitutionsdomstolen sitt oberoende och underordnades justitiedepartementet. Lagändringen har fått EU att inleda ett prövningsförfarande angående rättssäkerheten i Polen. Under sommaren antog parlamentet en lag som ger justitieministern, som också är riksåklagare, rätt att utse ordföranden i alla allmänna domstolar. Nu står striden om Högsta domstolen och Nationella domarrådet, där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill att parlamentet ska ha ett avgörande inflytande över vilka ledamöter som tillsätts. Enligt förslaget ska justitieministern också omedelbart kunna tvångspensionera ledamöter för att ersätta dem med handplockade jurister. Även Domarrådets ledamöter ska enligt PiS utses av parlamentet, där partiet har egen majoritet.

Enligt grundlagen ska domarkåren inom sig utse ledamöter till dessa viktiga organ.

I somras inlade emellertid president Andrzej Duda sitt veto mot de två sistnämnda lagarna och har i dagarna lagt fram en egen version, där den största skillnaden är att även presidenten ska ha ett ord med i laget.

EU har rekommenderat Polen att låta Venedigkommissionen (onet.pl och wB 19 sept 17)

Polsk-finskt samarbete mot cyber- och hybridkrig

Publicerat 2017-09-27

Finalnds och Polens utrikesministrar undertecknar samarbetsavtal. Foto: twitter.com/mon–gov

Vårt samarbetsavtal med Finland är viktigt för staterna kring Östersjön, men också för hela EU. Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz sedan han tillsammans med Jussi Niinistö i Helsingfors undertecknat ett avtal där Polen och Finland enas om att samarbeta för att bemöta hybrid- och cyberkrig.

Den historiskt nya situation som vi idag befinner oss kräver ett närmare samarbete av alla länder som delar de västerländska värderingarna. Vi är tacksamma över att Finland förstår behovet av ett närmare försvarsarbete inom EU, sade Macierewicz. I första hand handlar det om det som vi kallar ett permanent strukturerat samarbete med särskilt fokus på utveckling av försvarskapaciteten i respektive land och på sådana åtgärder som Nato inte kan vidta, det måste vara ett komplement till som ger säkerhetsgarantier åt Polen och hela Europa.

Finlands utrikesminister underströk att Polen och Finland står inför samma utmaningar i säkerhetspolitiken på grund av läget vid Östersjön. (Polskie Radio, PAP 27 sept 17)

Öldrickandet bekämpas med begränsningar

Publicerat 2017-09-26

Polackerna ska dricka mindre öl. Foto: Zywiec

Alkoholkonsumtionen ökar i Polen enligt WHO, och för att dämpa polackernas öldrickande föreslår hälsodepartementet att ölreklam på TV bara ska få förekomma nattetid – mellan klockan 23.00 och 06.00.

WHO, som har konstaterat att alkoholkonsumtionen ökar i landet, rekommenderar också att regeringen inleder en kampanj för att öka invånarnas medvetenhet om alkoholens skadliga effekter och begränsa tillgängligheten. Det är inte ovanligt att spritbutiker i Polen har öppet dygnet runt.

Enligt statistik från GUS (Statistiska centralbyrån) drack genomsnittspolacken förra året 98,8 liter öl. Det land i EU där det dricks minst öl nöjer man sig med 90,2 liter året, medan de som toppar ligan kommer upp i 99,2 liter.

Den polska ölproduktionen har ökat med 14 % under de senaste åren och bryggerierna har en budget på 3,6 miljarder złoty om året (8,6 miljarder svenska kronor). Förra året exporterades 336 miljoner liter öl från Polen, mest till Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, de länder inom EU som tagit emot flest polska arbetskraftsinvandrare. (Wirtualna Polska och wB 26 sept 17)

Fler barn med 500+

Publicerat 2017-09-26

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Antalet nyfödda i Polen har ökat med 11 % och uppgick i juli till 35 000 barn. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Ökningen kan tillskrivas de reformer som genomförts på familjeområdet, särskilt det generösa barnbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad och barn från och med det andra. 500 złoty per barn är en stor summa för låginkomsttagare – även i Polen är det många som har korta timanställningar med 13,7 złoty (33 kr) i timmen.

Att det föds fler barn innebär att konsumtionen ökar, vilket sätter fart på de ekonomiska hjulen, arbetslösheten minskar, menar GUS.

Det har inneburit att den disponibla inkomsten per person och år har ökat med 89 złoty (215 kr) om året och uppgick år 2016 till 1475 złoty (3550 kr).

Tanken med flerbarnsbidraget har varit att öka nativiteten – Polen har som så många andra länder en växande grupp pensionärer och eftersom moderna familjer har färre barn idag kommer det att uppstå stor brist på arbetskraft relativt snart. Landet har dränerats på unga familjer, särskilt efter EU-inträdet 2004 har ett par miljoner polacker emigrerat för att söka sig en framtid i framför allt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna men också Sverige och Norge. Regeringen försöker nu få hem en del av dem som flyttat ut genom att erbjuda bättre villkor i hemlandet. I samband med Storbritanniens utträde ur EU hoppas man att hundratusen polska familjer ska flytta hem igen. (Warsaw Voice och wB 26 sept 17)

EU: Dudas förslag bör granskas av Venedigkommissionen

Publicerat 2017-09-26

President Andrzej Duda. Foto: EU-parlamentet.

På måndagen lade president Andrzej Duda fram sitt förslag till en ny lag om Högsta domstolen och en lag om Nationella domarrådet.

Enligt förslaget ska ledamöterna i Nationella Domarrådet väljas med 3/5 majoritet i sejmen, och om enighet inte kan nås kan presidenten utse ledamöterna. Enligt grundlagen ska dock Domarrådet själv utse sina ledamöter för att rådet ska vara politiskt oberoende.

För Högsta domstolen föreslår Duda att ledamöternas pensionsålder ska sänkas till 65 år från nuvarande 67. För att fortsätta till 72 år krävs en läkarundersökning och därefter avgör presidenten om ledamoten kan stanna kvar på sin post. Dudas förslag ger alltså presidenten stort inflytande över domstolsväsendet, medan den tidigare lagen skulle ha gett stor makt åt justitieministern, som samtidigt är riksåklagare.

Duda föreslår också ett nytt organ för överklagande av rättsliga utslag och en form av medborgarvittnen i domstolen.

Dudas förslag och den lag som togs av parlamentet skiljer sig inte så mycket åt, men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är sannolikt inte nöjd med förändringarna – i synnerhet inte som den ger mer makt åt presidenten.

Vid ett möte i Bryssel enades EU-ministrarna om att rekommendera Polen att låta Venedigkommissionen, som är Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, granska förslaget innan det tas upp i parlamentet.

Venedigkommissionen bildades efter kommunismens fall för att hjälpa de forna öststaterna att utforma demokratiska grundlagar, och varje medlemsland har en ledamot och en ersättare.

PiS-regeringen bytte ut sin ledamot efter striden om Konstitutionsdomstolen våren 2016 sedan även den polska ledamoten varit kritisk till regeringens agerande. (Rzeczpospolita, EUobserver och wB 26 sept 17)

Duda och Kaczyński i samtal om domstolarna

Publicerat 2017-09-22

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och president Andrzej Duda.

President Andrzej Duda och Jarosław Kaczyński, ordförande för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) träffades på fredagen i presidentpalatset för att diskutera reformeringen av rättsväsendet. Presidenten ska lägga fram sina förslag någon av de närmaste dagarna, rapporterar statliga TVP.

I somras antog parlamentet tre förslag som går ut på att justitieminister Zbigniew Ziobro ska kunna avsätta och tillsätta ledamöter i Högsta domstolen och Nationella Domarrådet samt ordföranden i de allmänna domstolarna på lägre nivå.

Lagen om de allmänna domstolarna accepterades av presidenten, men han inlade sitt veto mot lagen om Högsta domstolen och lagen om Nationella Domarrådet.

Men även den godkända lagen innebär en risk för rättssäkerheten i Polen, menar EU-kommissionen som redan tidigare – fast utan nämnvärt resultat – försökt få regeringen att normalisera lagen om Konstitutionsdomstolen (där nu tillräckligt många domare idag tillhör det regeringstrogna lägret).

Vetot väckte misstämning inom PiS, som vant sig vid att presidenten snabbt och villigt godkänt allt som partiet drivit igenom i parlamentet, och Dudas relationer med Kaczyński som redan tidigare var ganska svala blev nu närmast isiga.

Såväl premiärminister Beata Szydło som flera avdra topprofiler i partiet har försökt övertala Duda att ändra sig, och när hans utlovade förslag nu närmat sig tidsmässigt kommer Kaczyński till presidenten för diskussioner.

Beata Mazurek, talesperson för PiS, uppger att samtalen kommer till på presidentens initiativ – att Duda och Kaczyński träffats en gång tidigare och då enats om ett nytt möte som alltså sker idag.

I början av PiS maktinnehav gick samtal mellan Duda och Kaczyński normalt till så att PiS-ledaren kallade till sig presidenten för ett möte antingen i partihögkvarteret eller i Kaczyńskis bostad. (TVP och wB 22 sept 17)

Duda och Szydło allt mer uppskattade

Publicerat 2017-09-22

Premiärminister Beata Szydło och president Andrzej Duda.
Montage: wB.

President Andrzej Dudas popularitet bara ökar. Idag stöds han av 75 % av väljarna, vilket gör honom till landets populäraste politiker, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos. Bara 15 % av de svarande litar inte på presidenten.

Näst mest förtroendeingivande är premiärminister Beata Szydło med 57 % och populistledaren Paweł Kukiz med 51 %.

Finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki tillhör också dem som polackerna litar på – 46 % tror på hans förmåga att sköta rikets finanser.

Minst förtroende har polackerna för försvarsminister Antoni Macierewicz, 54 % misstror honom. Macierewicz brukar tillsammans med Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), toppa listan över politiker som väljarna har lågt förtroende för. Misstron mot Kaczyński uppgår idag till 49 % – lika många har inget förtroende för Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Som god fyra i det här loppet kommer Ryszard Petru, partiledare i det liberala Moderna. 45 % av de svarande är skeptiska till honom.

Justitieminister Zbigniew Ziobro är man mer splittrad inför – 46 % tror på honom och 37 % gör det inte. (Onet.pl 22 sept 17)

Polen slutar köpa rysk gas 2022

Publicerat 2017-09-22

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: msz.gov.pl

År 2022 går det nuvarande avtalet om naturgas från Ryssland ut och vi avser inte att förlänga kontraktet. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till reportrar på torsdagen. Vi kommer att köpa gas från andra länder, så att vi inte är så sårbara för eventuella politiska åtgärder från Moskva.

I stället kan vi köpa gas från andra politiskt säkra håll, säger utrikesministern, som nyligen varit i USA för en rad möten och samtal.

Just för att undvika att bara beroende av rysk gas och olja har Polen i många år dels byggt upp en infrastruktur för gasleveranser i landet och dels slutit avtal med en rad länder där gas- och oljeledningar byggs. Ett exempel är LNG-terminalen i Świnoujście, vars kapacitet är tänkt att räcka till inte bara för de inhemska behoven utan också för export till grannländerna.

Under perioder då Ukraina vänt sig mot väst har Moskva flera gånger dragit ner på gasleveranserna, vilket drabbat även Polen – och Tyskland – eftersom den ryska naturgasen kom via ledningar som gick genom Ukraina.

Det blev orsaken till att Nord Stream byggdes på Östersjöns botten och till att Donald Tusk under sin tid som premiärminister i Polen fick EU att anta ett program för energisolidaritet i unionen. (Polskie Radio och wB 22 sept 17)

Polen ger 50 miljoner euro till flyktingar

Publicerat 2017-09-21

För att lindra effekterna av migrationskrisen i Europa drar Europeiska investeringsbanken nu igång ett projekt som ska hjälpa flyktingar att integreras där de är. Ett av de länder som bidrar ekonomiskt är Polen, som lovar 50 miljoner euro (drygt en halv miljard svenska kronor), rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Pengarna ska dels hjälpa flyktingar att integreras, dels ska länder som Algeriet, Egypten, Libanon, Tunisien, Syrien, Albanien och Serbien få ekonomiska bistånd för att kunna hantera situationer som den syriska flyktingkrisen utan att knäcka den egna ekonomin.

Warszawa är hittills den största bidragsgivaren, och utrikesdepartementet har lovat att fortsätta att ge stöd på andra områden, till exempel genom att bidra till att skydda EUs yttre gränser och genom att stärka sitt humanitära engagemang för flyktingarna där de befinner sig.

Polen har ju vägrat ta emot asylsökande enligt den kvotprincip som EU, inklusive Polen, fastställde 2015. Regeringen menar att risken för terrorism ökar om det kommer in människor från Mellanöstern och Nordafrika i landet. Däremot stöttar man gärna med pengar till flyktingar i framför allt Italien och Grekland, dit många flyktingar sökt sig och nu vistas i enorma läger.

(Polskie Radio och wB 20 sept 17)

Internetstrul

Publicerat 2017-09-21

webb-Bulletinen har drabbats av internetproblem och kan inte publicera några nyheter.

Vi ber våra läsare om ursäkt och återkommer så snart vi kan.

Redaktionen

Kaczyński mindre nöjd med Szydło än polackerna

Publicerat 2017-09-19

Premiärminister Beata Szydło. Foto: flickr

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) talas allt intensivare om att premiärminister Beata Szydło kommer att få avgå och ersättas med partiledaren Jarosław Kaczyński.

Men en färsk undersökning visar att hennes regering har sitt högsta stöd ända sedan valsegern hösten 2015.

Drygt hälften, 52 %, tycker att Szydło är en bra premiärminister, 53 % uppskattar regeringens ekonomiska politik, vilket sannolikt handlar om det frikostiga flerbarnsbidraget som nu betalats ut i ett och ett halvt år.

Flest anhängare har regeringen som tidigare bland lågutbildade låginkomsttagare på landsbygden över 55 år.

Men tabloidtidningen SuperExpress har PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och Szydło olika åsikter om den kampanj som ska visa polackerna det fördelaktiga i den domstolsreform som delvis stoppats av president Andrzej Duda.

Själv säger Szydło att hon inte tänker avgå.

Jag är varken trött eller utbränd, försäkrar hon ultrakonservativa TV Republika, och ser heller inget behov av en regeringsombildning.

Men spekulationerna fortsätter, och Rzeczpospolita har låtit opinionsinstitutet Cbos göra en undersökning av vad folket tycker.

En stor majoritet, 63 %, tycker inte att Kaczyński ska ersätta Szydło på posten som regeringschef. Nästan 17 % tycker däremot att det vore en bra idé. Resten tycker att det är svårt att ta ställning.

De som håller på Kaczyński är huvudsakligen äldre män med över 5000 złoty (12 000 svenska kronor) i lön som bor i mellanstora städer, visar undersökningen. (Rzeczpospolita, Polskie Radio, SuperExpress och wB sept 17)

Agnieszka Holland gör spionthriller åt Netflix

Publicerat 2017-09-19

Regisören Agnieszka Holland.
Foto: Martin J. Kraft, wikipedia.

Streamingbolaget Netflix har beslutat sig för att nästa år producera en originalserie på polska. Det rapporterar nätportalen wirtualnemedia.pl.

Regissörer blir Oscarsnominerade Agnieszka Holland och hennes dotter Kasia Adamik.

Det blir en spionthriller som utspelar sig 2002 och utgångspunkten är att kalla kriget aldrig tog slut. En idealistisk juridikstudent och en misslyckad polisutredare avslöjar en konspiration som innebär att järnridån aldrig försvann och att Polen är en repressiv polisstat. Regimen har en hemlig plan om att förändra Polen i grunden, och ledarna är beredda till vad som helst för att hemlighålla denna plan.

Manusförfattare är Joshua Long, regissör blir Agnieszka Holland och dottern Kasia Adamik. Holland har regisserat flera episoder av Netflix-serien House of Cards, och Adamik regisserade HBO-serien The Border, också den på polska. Serien får till en början åtta delar, i rollerna ska vi se polska skådespelare och den kommer att spelas in på olika håll i Polen. Nästa år kommer den ut till tittarna.

Netflix kommer också att göra en serie av Andrzej Sapkowskis böcker om Wiedźmin, som är underlaget till det berömda videospelet The Witcher. (Witualne media 14 sept 17)

OSSE: Reportern har rätt att kritisera försvarsministern

Publicerat 2017-09-19

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

I juni anmälde det polska försvarsdepartementet journalisten och författaren Tomasz Piątek för ärekränkning. Anledningen var Piąteks nyligen publicerade bok om försvarsminister Antoni Macierewicz relationer till den ryska maffian.

Den polska regeringen borde avstå från att anmäla var gång de får kritik, säger Harlem Désir, som har hand om mediefrågor i organisationen OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Han har skrivit ett brev till det polska parlamentet och begärt en förklaring.

Tomasz Piątek använder sin yttrandefrihet och sin rätt att kritisera, säger Désir till nätsajten visegradinsight.eu.

Naturligtvis finns det lag om ärekränkning som kan användas, säger han. Men den här journalisten riskerar nu att ställas inför militärdomstol för att han gör sitt jobb och publicerar en rapport om en regeringsmedlem. Det är ett hot mot mediefriheten, säger Désir.

Han påminner också om att varje EU-land kan vända sig till organisationen för råd och juridisk granskning.

Piątek är grävande reporter på tidningen Gazeta Wyborcza. Förra året granskade han Macierewicz, vars kontaktnät tycks leda in i den forna kommunistiska säkerhetstjänsten likaväl som den sovjetiska säkerhetstjänsten. Ur en rad öppna källor har Piątek fått fram uppgifter om försvarsministern som tycks visa på kopplingar till Kreml och den organiserade brottsligheten i Ryssland likaväl som till Vita Huset.

Artiklarna i tidningen Gazeta Wyborcza gjorde försvarsministern upprörd, och när boken kom gjorde han en anmälan om ärekränkning mot statstjänsteman.

I årets rapport från Freedom House räknas Polen som ett ur mediesynpunkt delvis fritt land. Landet hamnar på plats nr 54 på World Press Freedom Index, och har fallit sju steg sedan förra året. (Visegrad Insight och wB 18 sept 17)

 

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner