PiS-are: Så skulle Szydło aldrig ha sagt!

Publicerat 2018-02-23

Förra och nuvarande premiärministern i Polen, Beata Szydło och Mateusz Morawiecki.
Montage: wB.

Även inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) diskuterar man premiärminister Mateusz Morawieckis ord om judiska förövare i München.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński uppges vara rasande, för med det uttalandet kollapsade hela planen som skulle göra Israel på gott humör igen.

Det säger en källa till Fakt.pl och påpekar att förra regeringschefen Beata Szydło aldrig skulle ha sagt så.

När Kaczyński beslöt sig för att ersätta Szydło med den verserade Morawiecki funderade han dels på om Morawiecki skulle klara av att axla ansvaret och dels på om polackerna skulle vara redo att acceptera att en välbeställd bankdirektör tog över rodret. Szydłos folkliga personlighet tilltalar många väljare, och den stramare Morawiecki skulle kanske få problem med populariteten. För säkerhets skull fick hon stanna kvar i regeringen som vice premiärminister.

Men Morawiecki kom snabbt in i rollen och har i de senaste opinionsmätningarna legat lika bra till som Szydło och nästan lika bra som president Andrzej Duda.

Efter debaclet i München har han tappat förtroende bland väljarna – och hos Kaczyński, som till syvende och sist är den som bestämmer i Polen.

Lagen som gör det straffbart att förknippa Polen som nation med Förintelsen har inte gett önskat resultat – tvärtom har upprördheten varit stor på många håll i världen, inte minst i Israel och USA.

Ryszard Terlecki, som är ordförande i PiS riksdagsgrupp, tillstår att den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger var dåligt förberedd. (Fakt.pl, natemat.pl och wB 23 feb 18)

Morawiecki: Antipatin mot Polen har ökat

Publicerat 2018-02-23

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger och att förneka att massakern i Volhynien 1943–44 har avslöjat en ökande våg av anti-polska känslor. Det säger premiärminister Mateusz Morawiecki.

Den nya lagstiftningen var nödvändig för att försvara Polens heder och bilden av Polen, säger Morawiecki. Anti-polonismen i världen har blivit starkare i brist på reaktion från Polen i den här frågan de senaste tio åren.

Vissa människor påstår att polackerna var värre än nazisterna och det är en total förvrängning av historien och av vad som hände på polsk mark, säger han.

Lagen, som trädde i kraft nyligen, väckte stor upprördhet i både Israel och USA. Framför allt Israel utgick ifrån att Polen ville dölja pogromer och antisemitism i landet.

Premiärminister Mateusz Morawieckis uttalande i förra veckan om att judar kan tala om släktingars upplevelser under kriget utan att dras inför rätta på samma sätt som att man kan tala om judiska förövare förbättrade inte situationen.

Även USA har meddelat att lagen försämrar relationerna mellan de två länderna. (Polskie Radio 23 feb 18)

Duda utnämner generaler igen

Publicerat 2018-02-23

President Andrzej Duda.
Foto: wikipedia.

Relationerna mellan president Andrzej Duda och försvarsdepartementet normaliseras allt mer. Departementet leds nu av Mariusz Błaszczak, och han har inte samma stil som den förre försvarsministern Antoni Macierewicz – han håller inte presidenten utanför diskussionerna om försvarets framtid.

Båda sidor bättrar på sin image gentemot motparten, skriver polska medier, och Duda som under det senaste året vägrat utnämna nya generaler åt Macierewicz har bekräftat att han nu återupptar generalsutnämnandet. Utnämning av nya generaler är vanligt inslag när Polen håller minnesceremonier av olika slag.

Presidenten säger nu att han kommer att utnämna 14 nya generaler den 1 mars, då Polen högtidlighåller minnet av de s.k. fördömda soldaterna. Det var patrioter som efter krigsslutet fortsatte att bekämpa den nya kommunistiska regimen. De jagades av Röda armén över hela landet, kastades i fängelse, dödades och grävdes ner i anonyma massgravar. En av dem som får personifiera de fördömda soldaterna är Inka – den 17-åriga sjukvårdaren Danuta Siedzikówna som avrättades av regimen 1946. (Warsaw Voice och wB 23 feb 18)

Morawiecki: EUs nya budget måste inte bli sämre för oss

Publicerat 2018-02-22

PremiärministerMateusz Morawiecki.
Foto: wikipedia.

Den nya EU-budgeten för åren 2020–27 kommer att ha en annan inriktning än den som gäller nu och eftersom Storbritannien inte längre lämnar något bidrag till den kommer det att handla om mindre pengar till EUs fonder.

Men det behöver inte utfalla till Polens nackdel, säger premiärminister Mateusz Morawiecki.

Vi visar att hos oss slösas inte de europeiska skattebetalarnas pengar bort, säger han och hänvisar till att Polen är ett av de länder där korruptionen är som lägst. Enligt Transparency Internationals just utkomna korruptionsindex ligger Polen på plats nr 14 i EU.

Det ger oss styrka i förhandlingarna, säger Morawiecki, men konstaterar att Polen och EU inte alltid har samma mål. Som exempel nämner han utstationeringsdirektivet som stadgar att alla som arbetar i en viss bransch i samma land ska ha lika mycket betalt. Det innebär att den fördel som bland annat polska åkerier haft av sitt låga löneläge nu byts ut mot problem med konkurrenskraften.

Östeuropa förråddes efter andra världskriget och drabbades av kommunismen medan väst levde lyckligt i frihet, säger Morawiecki. Efter kommunismens fall och anslutningen till EU har vi låtit produkter från väst översvämma våra marknader, samtidigt som väst använder vår billiga arbetskraft. Vi har fått bidrag ut EUs fonder – men av det har 80 % gått tillbaka till väst. Det vi verkligen tjänat på är servicemarknaden – och nu försöker de sätta stopp för det också.

Vist kommer inriktningen i EUs budget att bli annorlunda nu, men det måste inte vara till nackdel för Polen, säger premiärministern. Polen har använt strukturfonderna så väl har det uppstått många nya jobb i landet, och två tredjedelar av dem är i industrin. Det visar företagen att det är bra att satsa i vårt land. (businessinsider.com, Transparency International och wB 21 feb 18)

Tusk: EUs budget bör spikas efter valet 2019

Publicerat 2018-02-22

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: wikipedia.

EU arbetar med budgeten för 2020–27, och när Storbritannien nu lämnar unionen kommer det att finnas mindre pengar att fördela. Polen, som under en rad år varit det land som tagit ut mest pengar ur EUs fonder, har naturligtvis ett stort intresse av att både följa och påverka förhandlingarna. Inte minst sedan bland annat Sverige krävt att bidragen ur fonderna ska knytas till hur respektive land följer Eus grundvärderingar om demokrati, rättssäkerhet, pressfrihet osv – ett krav som direkt tar sikte på Polen och Ungern.

I förra veckan sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att budgeten bör spikas före EU-valet i maj 2019, men Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skriver på onsdagen i ett brev till EU-ledarna att det finns goda skäl att vänta med att färdigställa budgeten till efter valet.

Vi bör använda tiden till att komma så långt som möjligt och låta nästa parlament ta beslut om budgeten, skriver Tusk.

Ur Polens synvinkel är det en del som talar för att det är en god idé. Eftersom nationalismen är på frammarsch i Europa finns det anledning att tro att EU-parlamentarikerna efter valet kommer att ha en större andel ledamöter som liksom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att nationalstaten ska stärkas och att EU ska ha mindre inflytande över vad som sker inne i ett land. (businessinsider.com och wB 21 feb 18)

Europadomstolen: Avverkningen i Białowieża bryter mot lagen

Publicerat 2018-02-21

Białowieża – Europas sista uskog där bisonoxarna lever vilt.
Foto: wikipedia

Avverkningen i Europas äldsta skog Białowieża är ett lagbrott. Det säger Europadomstolens juridiska expert Yves Bot på tisdagen.

Det där är bara ett uttalande, domstolens utslag ska inte komma förrän i april, svarar Henryk Kowalczyk, Polens nya miljöminister. Men Polen är en rättsstat med respekt för Europadomstolens uttalande och Polen kommer att följa domstolens utslag när det kommer.

Konflikten med EU om Europas enda kvarvarande urskog fortsätter alltså. Större delen av Białowieża ligger i Vitryssland och resten i östra Polen. Den är skyddad av Natura 2000-programmet och med på Unescos världsarvslista.

Förra året satte dåvarande miljöministern Jan Szyszko igång en stor avverkning av de gamla träden med motiveringen att det fanns stora angrepp av skadedjur och att den del av skogen som ännu inte var angripen skulle skyddas.

Miljövänner menar att skogen klarar sådana angrepp på egen hand och misstänker att det egentliga skälet är att statliga Nationalskog har gjort slut på sin avverkningskvot och behöver mer skog.

EUs miljökommissionär anser att avverkning strider mot EUs miljölagar och inledde en undersökning. I april utfärdade EU-kommissionen en varning – då hade över 7 000 träd fällts.

Szyszko begärde då att Białowieża skulle tas bort från Världsarvslistan. I juli 2017 uppmanade Unescos världsarvskommitté Polen omedelbart stoppa avverkningen, vilket inte hade någon effekt.

I väntan på att saken skulle utredas beslutade Europadomstolen i november 2017 om ett vite på 100 000 euro per dag om Polen inte upphörde med trädfällningen.

Idag uppges ett område på 19 kvadratkilometer vara ett kalhygge – en del av träden var över hundra år gamla. (onet.pl och wB 20 feb 18)

Svårt att hitta lämplig arbetskraft i Polen

Publicerat 2018-02-20

Polen har liksom Sverige svårt att hitta kompetent arbetskraft. Det blir allt svårare att hitta lastbilschaufförer, svetsare, sjuksköterskor, barnmorskor och byggnadsarbetare, visar en utredning från arbetsdepartementet.

Studien, som i år gjorts för tredje gången, ska ge en bild av tillgången på arbetskraft nästa år. Enligt prognosen minskar tillgången på lämplig arbetskraft ännu mer nästa år. Bland de områden där det blir svårast finns bygg-, transport-, catering- och hälsovårdssektorerna.

Det handlar om låga löner, svåra arbetsförhållanden, problem med pendling men också om bristande kompetens eller yrkeserfarenhet, ofullständig utbildning o.s.v.

På grund av bristen på inhemsk arbetskraft finns ett stort inflöde av utlänningar, främst från Ukraina. Utländsk arbetskraft är främst efterfrågad i byggsektorn, men även it-industrin söker specialister i andra länder.

Arbetsgivarna är idag mer benägna att acceptera sökande som inte har rätt utbildning men som ändå kan passa – det gäller till exempel ekonomer, lärare, historiker och kulturexperter. Företagen börjar också förbättra anställningsvillkoren – bland dem lönerna, framgår det av rapporten. (TVP 20 feb 18)

Presidenten är fortsatt mest uppskattad

Publicerat 2018-02-20

President Andrzej Duda och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Montage: wB.

Runt 72 % av polackerna har förtroende för president Andrzej Duda, som därmed ligger i topp på popularitetslistan. Igen.

Det visar en färsk opinionsundersökning som gjorts av statliga Cbos.

17 % har misstror presidenten, och 9 % har ingen åsikt.

På andra plats kommer premiärminister Mateusz Morawiecki med 64 %, en minskning med 4 % sedan förra månaden. Och efter honom finner man den sparkade Beata Szydło, numera vice premiärminister.

Intressant är Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som väcker starka känslor. Trots att han formellt bara är en vanlig parlamentariker utan offentlig ställning är det han som leder Polen. Han bestämmer politiken, han granskar ministrarna, han avgör vilka som får sitta kvar och vilka som ska bytas ut. Att han inte själv är regeringschef beror i första hand på att han alltid haft höga impopularitetssiffror – i den aktuella undersökningen är det två politiker som har lågt förtroende: Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) är impopulär hos 48 % av de svarande och Kaczyński kommer näst med 45 %.

Men man ska inte glömma att han också är mycket uppskattad – på förtroendelistan är han nummer 7 med 42 %. Många av de mest synliga politikerna i Polen har avsevärt sämre siffror än så.

Studien gjorde 1–8 februari och debatten om ändringen av IPN-lagen var redan igång då – lagen antogs av parlamentet i slutet av januari. Presidenten lär förstå att det inte var självklart att han skulle underteckna lagen. Kaczyński lät förstå att det skulle han visst. Den 6 februari skrev han under men skickade med en brasklapp – han skickade den vidare till Konstitutionsdomstolen för bedömning.

Ett annat ämne som rörde upp många känslor under perioden var tv-dokumentären om polska nynazister som firade Hitlers födelsedag. (Rzeczpospolita och wB 20 feb 18)

Om Förintelselagen i Polenpodden

Publicerat 2018-02-20

Ted Bergdahl och Magda Domeradzka diskuterar ändringarna i IPN-lagen den nya utgåvan av Polenpodden. 

webb-Bulletinens Dorota Tubielewicz Mattsson och historikern Artur Szulc kommenterar. >>

Vodkamuseum söker anställda

Publicerat 2018-02-20

Skärmdump från Muzeum Polskiej Vodki.

Ett planerat museum för polsk vodka planeras, och via hemsidan söker museet nu söker kompetenta medarbetare.

Museet, som öppnar i Warszawa i juni, räknar med stor publik, både polacker och turister. Flera månader före invigningen finns det redan med på listor över de bästa turistattraktionerna i stan.

Här ska man få lära sig allt som är värt att känna till om polsk vodka och dess plats i den polska kulturen – och hur den smakar.

Vodka kan numera tillverkas av praktiskt taget alla vegetabilier, skriver museet, men för att den ska få kallas polsk krävs att den tillverkats av noga specificerade råvaror från Polen. Det kan vara potatis eller något av fem specificerade spannmål: råg, vete, korn, havre eller en hybrid av råg och vete som kallas triticale. Även tillverkningsmetoden är strängt reglerad och reglerna finns specificerade på museets hemsida.

En guldgruva för vodka-vännerna alltså. (innpoland och natemat 20 feb 18)

Här söker man jobb på det nya museet >> 

Om IPN-lagen i Polenpodden

Publicerat 2018-02-20

Dorota Tubielewicz Mattsson och Artur Szulc medverka båda i det senaste avsnittet av Polenpodden som diskuterar IPN-lagen och antisemitism i Polen.

I veckans avsnitt talar vi om den omdiskuterade förändringen av förintelselagen och frågar oss vilka uttryck…

Opslået af Polenpodden på 19. februar 2018

Polska kossor går inte av för hackor

Publicerat 2018-02-19

Frihetsälskande ko mumsar i skogen.
Foto: wikipedia.

Kor är frihetsälskande djur och låter sig inte hanteras hur som helst. I november flydde en kossa från gården där hon bodde och slog sig ihop med en flock visenter i urskogen Białowieża.

Hon upptäcktes efter en tid av en besökare i skogen, som är nationalpark. Han informerade ägaren som försökte ta med sig kossan hem igen, men kon skyddades av visenterna som dessutom verkade aggressiva. Nu går bonden hemma på gården och sörjer sin ko – eller i alla fall de 2 000 złoty som hon är värd.

En person har åtagit sig att bekosta kons uppehälle så att hon kan se fram emot ålderdomen utan tankar på slakterier.

Inspirerad av sin initiativrika stamfrände slet sig en annan ko för ett par veckor sedan när slaktbilen kom. Hon sprang över åkrarna och genom skogen ner till sjön Nysas strand. Ägaren tog med sig ett par man och följde efter, men vår hjältinna lät sig inte fångas in. Tvärtom – en av medhjälparna som var lite närgången går nu med armen gipsad.

För att undkomma sina förföljare kastade hon sig i sjön och simmade över till närmsta ö. Ägaren hävdar att hon till och med dök!

Nu var goda råd dyra – hur får man med sig en ko på 900 kilo ner i en båt?

Bonden beslöt att i stället mata kon på plats. Sedan tillkallade han brandkåren för att få hjälp – fast vår ko ville inte samarbeta nu heller.

Kon är värd 2–3 000 złoty (5–6000 svenska kronor) och ägaren vill få hem sin egendom. I väntan på en bra idé matar han kossan ute på ön.

Under tiden får han betala böter för att han inte tar hem sin ko. (Rzeczpospolita och natemat.pl feb 18)

Morawiecki och de ”judiska förövarna”

Publicerat 2018-02-18

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawiecki reser just nu Europa runt i en charmoffensiv för att återuppbygga Polens goda rykte. Men det går inte alltid så väl.

I Berlin i fredags meddelade Morawiecki att Polen inte har något ansvar för den antisemitiska kampanjen 1968 eftersom ”Polen inte existerade då”. Ansvaret vilar på den kommunistiska regimen.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

I München i lördags frågade en israelisk journalist om han blir straffad när han talar om sin familjs historia (hans förfäder föll offer för en polsk angivare under Andra världskriget). Morawiecki sade nej – och lade till att det är fritt att tala även om ”judiska förövare”.

Uttalandet öppnar vägen för en relativisering av det tyska ansvaret för Förintelsen. Kollaboratörer fanns bland alla nationaliteter, även bland judar. Men det går inte att jämställa SS-officerarens, den polske angivarens eller den ukrainske lägervaktens ansvar med en judisk gettovakts ansvar. Den judiske vakten, medlemmen i judenrat eller i Sonderkommando i Auschwitz (judar som valdes ut för att arbeta i krematorierna) fick välja mellan en snabb och säker död och en viss, ofta mycket liten, chans att rädda livet på sig själv och sin familj. Skillnaden är alltså uppenbar.

Uttrycket Förintelsens ”polska medarbetare” får polska politiker och nationalister att resa ragg men man tillåter sig det symmetriska uttrycket ”judiska förövare”. Judarnas situation under Andra världskriget är i högsta grad en annan än polackernas, trots att båda var nazisternas offer.

Staten Israel protesterar igen:

Den polske premiärministern förstår inte historien, säger regeringschefen Benjamin Netanjahu.

Relationerna blir nu än mer frostiga, Israels vilja att förbättra relationerna har ersatts av en defensiv hållning då man anser att Polen inte är öppet för den judiska erfarenheten.

Än mer orolig är Shevah Weiss, tidigare Israels ambassadör i Polen och i decennier en viktig röst i den polsk-judiska dialogen.

Den polska regeringen förstör allt man under de senaste 25 åren och med stor möda lyckats åstadkomma i de två nationerna, säger Shevah Weiss, en stor Polenvän som tilldelats landets högsta orden för civilpersoner, Vita Örnen, för sina insatser.

Vad Morawiecki anbelangar så har han inte bara misslyckats med att avstyra konflikterna med Väst, han har också visat sig vara utan historiska kunskaper, utan diplomatiska färdigheter och med usla rådgivare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Morawiecki: Nord Stream 2 hotar säkerheten i Europa

Publicerat 2018-02-18

Byggandet av Nord Stream 1.
Foto: wikipedia.

Den planerade gasledningen Nord Stream 2 är onödig, skadlig och splittrande, och den gör ett rysk-ukrainskt krig mer sannolikt. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki på fredagen inför sin resa till Berlin.

Ukraina är relativt säkert så länge gastransporterna till Centraleuropa går genom landet, sade Morawiecki. När Nord Stream 2 står färdig kan gasledningen genom Ukraina stängas av, och då kan Moskva trappa upp konflikten med Ukraina.

Nord Stream, som byggs av den ryska gasjätten Gazprom, innebär att Ryssland kan transportera naturgas via ledningen genom Östersjön utan att passera Ukraina, Polen eller de baltiska staterna. Initiativet togs när Moskva straffade Kiev för den orangea revolutionen 2004–05 genom att skruva åt gaskranarna under den stränga vintern. Eftersom leveranserna till Västeuropa gick genom Ukraina betydde det energibrist inte bara där utan också i Tyskland och Polen. För att tyskarna inte skulle behöva frysa ännu en kall vinter var Berlin positivt till en gasledning som gick direkt från Ryssland till Tyskland.

Polen var redan från början negativt till Nord Stream och även Sverige hade betänkligheter. Men sedan det utretts att Östersjön inte skulle ta någon skada fanns det inga möjligheter att säga nej. I den vevan antog EU också på initiativ av Polen ett beslut om energisolidaritet.

Polen, vars huvudsakliga energiförsörjning kommer från det egna kolet, har i decennier satsat på att importera naturgas från andra länder än Ryssland och i viss mån att bygga vindkraft. Sedan flera decennier planeras också ett kärnkraftverk i landet, som enligt nya uppgifter kan komma att stå klart år 2029.

Nu är det alltså dags för Nord Stream 2, och Polen pläderar intensivt emot bygget av en ny ledning.

Tyskland anser att Nord Stream är ett rent ekonomiskt projekt som inte utgör någon risk för diversifieringen.

Vi vill att gasledningen genom Ukraina ska fortsätta användas, sade kansler Angela Merkel när Morawiecki var i Berlin på fredagen.

I EU-parlamentet diskuteras nu ett gasdirektiv som en del av EUs energiunion, och det kan komma att påverka Nord Stream 1 och 2. Direktivet går ut på att alla gasledningar in på EUs område följer EUs regler och är tillgängliga för alla operatörer.

Även USA ser enligt utrikesminister Rex Tillerson Nord Stream som en säkerhetsrisk. (Polskie Radio, politico.eu, Die Welt, YLE och wB 16/18 feb 18)

Ny grupp ska bekämpa nazism och hatbrott

Publicerat 2018-02-17

Joachim Brudziński.
Foto: wikipedia.

Inrikesminister Joachim Brudziński föreslår nu att regeringen ska inrätta en grupp som ska bekämpa propaganda från nazism, fascism och kommunism. Gruppen ska utarbeta rutiner för hur man ska bekämpa propaganda för de totalitära ideologierna och samtidigt ta itu med hatbrott som är relaterade till etnicitet, nationalitet och religion.

I gruppen ska det finnas representanter för inrikes-, justitie-, utrikes- och kulturdepartementen samt för polis, gränspolis, interna säkerhetstjänsten och åklagarmyndigheten.

Gruppen ska också samarbeta med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

För några veckor sedan visade den kommersiella tv-stationen TVN en dokumentär om nynazister i Polen som förra året firade Hitlers födelsedag. Medborgarna förfärades – hur kunde polacker hylla den som slagit landet i spillror under andra världskriget och mördat stora delar av dess befolkning?

Brudziński utlovade då att ta krafttag mot nynazisterna och se till att den aktuella gruppen Duma i Nowoczesność (Stolthet och Modernitet) kriminaliserades.

Att främja fascism eller andra totalitära ideologier är redan idag straffbart i Polen – den som fälls kan räkna med fängelse upp till två år. (Polskie Radio och wB 17 feb 18)

Gdańsk ett av världens trendigaste resmål

Publicerat 2018-02-16

Den medeltida kvarnen Żuraw i centrala Gdańsk.
Foto: G. Lindberg.

Gdańsk finns med på resesajten Tripadvisors lista över de trendigaste resmålen just nu.

Gdańsk, som är en av Polens vackraste städer, har spelat en viktig roll i landets moderna historia. Det var där andra världskriget startade 1939, och 1980 uppstod där den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet som drev fram kommunismens fall i Östeuropa.

Särskilt fin är Gamla stan, omsorgsfullt restaurerad och nu åter den Hansa-stad den var före kriget. Stadshuset från 1300-talet innehåller stadens historiska museum, skriver Tripadvisor och listar över 300 omistliga glädjeämnen i Gdańsk. (Tripadvisor 16 feb 18)

Utlandspolacker uppmanas att rapportera kritik mot Polen

Publicerat 2018-02-16

Senatens talman Stanisław Karczewski. Foto: wikipedia

För att stoppa förtalet mot Polens goda namn ber jag er att dokumentera och reagera på anti-polska manifestationer, orättvisa formuleringar och åsikter samt att informera våra ambassader och konsulat. Vi ska vidta åtgärder mot dem som förvränger den historiska sanningen och Polens goda namn. Det skriver talmannen Stanisław Karczewski i ett öppet brev till utlandspolackerna.

Brevet har tillkommit med anledning av det kontroversiella tillägget i IPN-lagen som gör det straffbart att offentligt säga att Polen som nation deltog i Förintelsen, och i brevet förklarar Karczewski avsikterna för medborgare i förskingringen.

De nya reglerna innebär ingen inskränkning i den offentliga debatten, de begränsar inte forskning eller konstnärlig verksamhet. Dess syfte är att få bort lögnerna om att det polska folket och den polska staten skulle ha deltagit i de brott som begicks på polskt territorium under andra världskriget, skriver Karczewski.

Här syftar han på formuleringar som polska dödsläger som ibland förekommer i utländska medier och som upplevs som mycket kränkande av polackerna, som inte vill förväxlas med de nazistiska bödlar som också dödade miljoner invånare i Polen under andra världskriget.

Reaktionen från omvärlden och i synnerhet Israel är överraskande eftersom det var välkänt för alla berörda parter att den nya lagen skulle antas, skriver talmannen. Vi ser nu fram emot resultatet från den expertgrupp som premiärminister Mateusz Morawiecki och Israels regeringschef Benjamin Netanjahu utsett.

Karczewski uppmanar utlandspolackerna att i samråd med de judiska samhällena i enskilda länder vittna om sanningen om andra världskriget.

Jag är övertygad om att de åtgärder som vidtas kommer att ge påtagliga och positiva resultat inom en snar framtid, både för Polen och för alla polacker runt om i världen. Jag är övertygad om att ert ingripande blir ett effektivt verktyg i kampen för Polens och polackernas goda namn, skriver han.

Tillägget i lagen, som väckte internationell uppståndelse när det antogs tidigare i februari, tolkades av Israel som att Polen ville friskriva sig från antisemitism och pogromer i det förflutna. En av dem som reagerade skarpt var den polsk-amerikanske professorn Jan T Gross, som anser att lagen är ett påtagligt försök att förvanska historien om Förintelsen.

Argumentet om att Israel i god tid informerats om lagens innehåll och inte haft några invändningar punkterades omedelbart av förre utrikesministern Witold Waszczykowski som påpekade att israelerna hela tiden varit mycket negativt inställda till en sådan lag.

Brevet distribueras via ambassader och konsulat till exilpolacker runt om i världen. (Rzeczpospolita. TVP och wB 7 feb 18)

Polen får ut rapport från andra världskriget

Publicerat 2018-02-15

Witold Pilecki under skådeprocessen 1948.
Foto: wikipedia.

Den polska exilregeringens rapport om förhållandena under andra världskriget hemligstämplades, men FNs krigsbrottskommission lyfte hemligstämpeln förra året.

Rapporten kommer inom kort att lämnas över till Witold Pilecki-centret i Polen, säger biträdande kulturminister Magdalena Gawin.

Rapporten, som utgörs av de uppgifter som den polska motståndsrörelsen samlat in och smugglat till exilregeringen i London, visar att de allierade mycket väl kände till koncentrationslägren i Polen.

De kände till utrotningen av Europas judar och av polacker, och de gjorde ingenting. De bombade inte en enda av de tåg som transporterade människor till gaskamrarna, säger Gawin.

Innan vi får ut rapporten är det en del FN-formaliteter, säger Wojciech Kozłowski från Witold Pilecki-centret, men vi hoppas att vi ska kunna visa dem offentligt i slutet av året.

Att informationen om rapporten kommer just nu hänger samman med de försämrade relationerna mellan Polen och Israel sedan det blivit förbjudet att offentligt säga att Polen som nation deltagit i Förintelsen under kriget. Avsikten med lagen är i första hand att få utländska medier att inte använda uttrycket polska dödsläger när man avser de utrotningsläger som nazisterna upprättade under ockupationen av Polen 1939–45. Israel har uppfattat det som att Polen vill frånsäga sig ansvaret för pogromer och för polacker som angav judar till nazisterna under kriget.

Witold Pilecki-centret forskar i Polens historia under två totalitära regimer och samlar liksom statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) in vittnesmål om nazistiska och sovjetiska brott.

Centret är uppkallat efter överste Witold Pilecki, som var ett offer för både nazismen och kommunismen. Han kallas Auschwitz-volontären eftersom han år 1940 lät sig gripas av tyskarna för att komma till Auschwitz och få förstahandskunskap om villkoren där. Han lyckades skicka ut meddelanden från dödslägret och kunde visa att tyskarna förberedde en utrotning av Europas judar. 1943 flydde han och tog sig till Warszawa där han året därpå deltog i upproret. Efter kriget lämnade han Polen men skickades tillbaka av polsk intelligentsia i exil tillbaka för att spionera på kommunistregimen. Han blev emellertid upptäckt och avrättades. Hans grav har aldrig hittats. (Polskie Radio och wB 15 feb 18)

Antoni Krauze är död

Publicerat 2018-02-15

Filmregissören Antoni Krauze.
Foto: wikipedia.

Filmregissören Antoni Krauze har avlidit, 78 år gammal.

Han har skrivit manus till och regisserat ett femtiotal filmer under sin livstid. Han gick ut den berömda Filmskolan i Łódź och inledde sin karriär som assistent hos Krzysztof Zanussi. Han gjorde först en rad dokumentärfilmer, och började arbeta med långfilmer 1972. På 1990-talet återgick han till dokumentärerna och specialiserade sig på filmer om konstnärer som Nobelpristagaren Wislawa Szymborska och filmregissören Stanisław Różewicz.

Hans senaste film, Smolensk, som kom 2016 handlar om en polsk journalist som undersöker Smolenskolyckan 201 då president Lech Kaczyński och 95 andra ur den militära och politiska maktapparaten omkom.

Han har också gjort flera andra spelfilmer om tragiska händelser i Polen, som till exempel Czarny Czwartek (Den svarta torsdagen 2011) om hungerkravallerna i Gdynia 1970, som slogs ner brutalt av kommunistregimen. 42 personer misshandlades till döds av 27 000 utskickade poliser. (Polskie Radio 15 feb 18)

Kärlek vid första ögonkastet

Publicerat 2018-02-15

Polsk handkyss. Meissenfigurin. Foto: wikipedia,

Te av fyra polacker tror på kärlek vid första ögonkastet och nästan hälften tror att man bara möter den sanna kärleken en gång i livet. Det visar en återkommande opinionsundersökning som kallas Kärleksbarometern.

Romantiken tycks ha genomgått en revolution, eftersom det år 2001 bara var drygt hälften som trodde på kärlek vid första ögonkastet, konstaterar uttolkarna av studien.

Undersökningen visar att åldern inte spelar någon större roll – lika många i varje åldersgrupp tror på kärlek vid första ögonkastet.

Knappt hälften håller med om att man bara möter den sanna kärleken en gång i livet, och av dem som gör det bor fler på landsbygden än i storstaden. (onet.pl 14 feb 18)

Skrämselaktion mot Solidaritetslegendar

Publicerat 2018-02-15

Solidarietslegendaren Władysław Frasyniuk fick medalj av dåvarande presidenten Lech Kaczynski.
Foto: wikipedia.

En repressiv makt diskuterar man inte med, den bekämpar man. Det säger Władysław Frasyniuk, Solidaritetslegendaren, som klockan 6 på onsdagsmorgonen greps av polisen i sitt hem.

Han ifördes handfängsel, förhördes av åklagare och släpptes igen tio minuter senare.

Fem personer kom hem till oss, en av dem som hade täckt sitt ansikte hade kameran med sig, så jag utgår från att vi får se det på nyheterna i statliga TVP ikväll, sa Magdalena Frasyniuk, som inte fick inte veta vart hennes man skulle föras.

Förhöret gällde den blockad av Smolensk-manifestationen som Frasyniuk deltog i juni förra året. Han anklagades för våld mot de två poliser som bar bort honom och har hittills vägrat att inställa sig till förhör med hänvisning till sin rätt till civil olydnad.

Jag tänker inte tala med en repressiv stat. Dessa förhör har karaktären av politiska repressalier, och polisen och åklagarmyndigheten verkar på uppdrag av den repressiva makten, sade han då.

Jag har hanterat situationen precis som jag brukade göra under kommunisttiden: jag vägrade att erkänna min skuld, jag vägrade att lämna någon information och jag vägrade att skriva under några dokument. Precis som för 35 år sedan, konstaterar Frasyniuk.

PiS-politiker hävdar att alla är lika inför lagen, att man inte gör undantag för någon och att det var i hög grad befogat att sätta handfängsel på Frasyniuk. Oppositionen anser att detta är en återgång till kommunisttidens metoder i syfte att statuera ett exempel och skrämma polackerna. Alla som vågar kritisera makthavarna ska räkna med konsekvenser.

Men juridikprofessor Jerzy Zajadło säger att man i Frasyniuks fall kan tillämpa den så kallade Radbruch-regeln. Radbruch-regeln gällde ursprungligen Nazi-Tyskland och handlade om att ”något som till synes är klätt i lagens skrud i själva verket ej förtjänar att kallas lag”.

Den tyske filosofi- och juridikprofessorn Gustav Radbruch menade att det ibland kan uppstå en sådan konflikt inom lagens gränser att man bör lämna lagen åt sidan och gå efter rättfärdighetens anda. Med andra ord är den civila olydnaden i allra högsta grad acceptabel ur juridisk synvinkel.

Den konservativa tidningen Rzeczpospolita anser emellertid att Radbruch-regeln skulle tillämpas under specifika historiska och politiska omständigheter och den skapades i ett givet historiskt sammanhang. I en artikel sägs att Frasyniuk är en ”politisk manipulatör” som gör allt för att bevisa att han är martyr.

Men under 1900-talets senare decennier, när man skulle göra upp med regimerna i det forna Östeuropa, Sydafrika och vissa sydamerikanska stater, dammade man av Radbruch-regeln. Man insåg att den lagliga laglösheten också kan förekomma i stater som gärna vill kalla sig demokratiska.

Man kan alltså hävda att Radbruch-regeln för länge sedan upphört att gälla enbart Nazi-Tyskland, menar professor Zajadło, som menar att många av de nuvarande makthavarnas förehavanden på ett farligt sätt närmar sig gränsen till oändlig laglig laglöshet. Det gäller såväl den faktiska som den lagstiftande verksamheten. Flera fall av brott mot författningen är så långt gångna att en tillämpning av Radbruch-regeln är i allra högsta grad befogad, säger Zajadło.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda fortsatt populär bland väljarna

Publicerat 2018-02-14

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

President Andrzej Duda håller ställningarna. Han stöds nu av 65 % av polackerna, visar den senaste opinionsundersökningen från statliga opinionsinstitutet Cbos. Det är 1 % färre än förra månaden. I gengäld är 1 % färre som är kritiska till honom också.

Den internationella kritiken mot ändringarna i IPN-lagen – som gör det straffbart att tala om polska dödsläger och att förneka Volhynienmassakern – tycks inte ha påverkat hans anseende.

De flesta som är positiva till presidentens sätt att sköta sitt arbete röstar inte oväntat på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och på Kukiz’15, som i många stycken stödjer regeringens politik.

Motståndarna kan man finna bland högre utbildade storstadsbor som röstar på oppositionen. (Polskie Radio och natemat.pl 14 feb 18)

Nytt Hitler-firande planeras i vår

Publicerat 2018-02-14

Skärmdump från natemat.pl.

Trots regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) hårda ord mot den nynazistiska organisationen Duma i Nowoczesność (Stolthet och Modernitet) och löftena om att den ska kriminaliseras har det inte hänt mycket. Organisationen fortsätter att värva nya medlemmar.

Efter TVNs reportage om nynazisternas Hitlerfirande hävdade biträdande justitieminister Patryk Jaki att det redan utfärdats en begäran om att ”kriminalisera nynazisterna” samt att man efter dokumentären anhållit tre personer.

Allt under loppet av 48 timmar, förklarade Jaki belåtet. Så väl fungerar den polska staten. Och våra företrädare lyckades under sina åtta år enbart inrätta en kommission mot främlingsfientlighet.

Ministrarna gick ut som en man och tog avstånd.

Premiärminister Mateusz Morawiecki fördömer organisationer av det slaget i hårda ordalag, rapporterade statliga TVP. I samma kanal instämde den nye inrikesministern Joachim Brudziński: I Polen finns det ingen plats för nazistisk eller kommunistisk propaganda.

Detta är slutet för Duma i Nowoczesność, skrev den regeringstrogna portalen wPolityce.pl.

Sen dess det gått några veckor, de anhållna är nu fria och ingen talar om dem längre. Organisationen fortsätter verka i lugn och ro och skaffar sig nya medlemmar som gör Hitler-hälsning och bekänner sig till nazistiska ideal. På sin hemsida skriver organisationen: ”… vi letar efter medlemmar som under alla omständigheter kämpar för Polen och som inte flyr fältet efter mediernas manipulering …”

De orden riktar sig åtminstone delvis till organisationens biträdande ordförande Jacek Lanuszny som hoppade av efter TVNs reportage. Lanuszny är en av de mest framträdande personerna i dokumentären samtidigt som han är en av ledarna i Ruch Narodowy (Nationella rörelsen) i Schlesien (Sląsk) och assistent åt dess ordförande Robert Winnicki, invald i parlamentet som representant för populistiska Kukiz’15. Kanske blev tv-dokumentären och medlemskapet i en uttalat nynazistisk organisation en alltför stor belastning för honom personligen och för hans chef. Nu är hans forna vapenfränder i den nynazistiska gruppen besvikna och sura.

Organisationen kommer också med hot: journalister och medier som förmedlar att det just var Duma i Nowoczesność som stod för arrangemanget av skogsfesten till Hitlers ära kommer att ”ställas till svars”.

Och på nynazistiska hemsidor informerar man nu om en sammankomst i helgen med musik av banden Nordica, Obled (Vansinne)och Odwet 88 (Revansch 88). De är väl kända för polisen och har många gånger spelat under den nynazistiska internationalens flagga. Siffran 88 som finns med i namnet på det andra bandet är ju en förtäckt Hitler-hälsning.

Den 21 april planerar nynazisterna att fira Hitlers 129:e födelsedag tillsammans med deltagare från Tyskland, Spanien och USA. Till det har inrikesdepartementet ingen kommentar, skriver Gazeta Wyborcza. Högermedierna tiger som muren.

Summa summarum de anhållna är frisläppta, organisationen värvar nya medlemmar och planerar nya sammankomster. Biträdande justitieminister Jaki säger ingenting.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tokarczuk gör det igen!

Publicerat 2018-02-13

Olga Tokarczuk vid ett besök i Sverige 2015.
Foto: K Dubiel.

Zagubiona dusza (Själen som gick vilse) heter en barnbok av Olga Tokarczuk och Joanna Concejo, som blivit uppmärksammad och belönad på Barnboksmässan i Bologna. Bologna Ragazzi Award är ett av de viktigaste internationella priserna i barnboksbranschen.

Boken som Tokarczuk skrivit text till och Concejo gjort illustrationerna är en poetisk berättelse om brådskan, behovet att vara uppmärksam och se varandra.

Om någon kunde titta på oss uppifrån skulle hen se att världen befolkas av människor som springer i brådska, svettiga och mycket trötta människor, och efter dem deras försenade och borttappade själar.

Så börjar texten som tillsammans med Concejos bilder är ett litet – litterärt och bildmässigt – mästerverk. Bilderna ger ett andrum i vilket själen kan vila. Och orden blir plötsligt rikare, mer talande. Slutresultatet blev en vacker och klok berättelse att växa upp med, att få insikt i vad som är viktigt i livet redan i början av livsresan.

Första pris gick till den franska boken L’Oiseau blanc (Den vita fågeln) av Alex Cousseau. Även böcker från Litauen och Sydkorea fick utmärkelser.

Det är inte första gången som polska barnböcker uppmärksammas i internationella sammanhang. Polska barnboksillustratörer har redan tidigare fått priser vid barnboksmässan i Bologna.

Prisutdelningen kommer att ske under den 55:e mässan i Bologna i slutet av mars.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Wałęsa: Lech Kaczyński är ansvarig för Smolenskolyckan

Publicerat 2018-02-12

Förre presidenten Lech Wałęsa.
Foto: Michal Koziczynski, wikipedia.

Framlidne Lech Kaczyński bär hela ansvaret för Smolenskolyckan. Det skriver den forne Solidaritetsledaren Lech Wałęsa på twitter på måndagen. Det var oansvarigt att samla så många betydande personer i ett och samma flygplan.

Det skulle ha hänt en tragedi i Georgien också, om inte piloten var modig nog att vägra landa, skriver Wałęsa.

Han syftar på ett tillfälle i augusti 2008 då Ryssland under en gränskonflikt satte in trupper i Georgien. Dåvarande presidenten Lech Kaczyński tog tillsammans med presidenterna i de baltiska länderna flyget ner till Tbilisi för att stödja president Saakasjvili mot Ryssland.

Planet var destinerat till en flygplats i Azerbajdzjan nära den georgiska gränsen, men under resans gång krävde president Kaczyński att man i stället skulle gå ner på flygplatsen i Georgiens huvudstad Tbilisi. Kaptenen vägrade av säkerhetsskäl, och de fyra statscheferna fick till Kaczyńskis uttalade missnöje åka bil till Tbilisi från Azerbajdzjan. Han kallade flygkaptenen feg och hotade att låta ställa honom till svars för sin olydnad.

Men efter hemkomsten fick piloten medalj av försvarsminister Bogdan Klich ”för sitt modiga beslut” – relationerna mellan presidenten och regeringen var inte särskilt goda.

När president Kaczyński två år senare tillsammans med en stor del av den politiska och militära maktapparaten i Polen omkom i en flygolycka vid Smolensk uppstod genast rykten om att presidenten även denna gång beordrat landning och att besättningen den här gången inte kunde stå emot. (onet.pl och wB 12 feb 18)

Kukliński – kalla krigets mest berömda polska spion

Publicerat 2018-02-12

Överste Ryszard Kukliński. Foto wikipedia.

I helgen uppmärksammades att det nu är 14 år sedan Ryszard Kukliński avled.

Kukliński var överste i den polska armén under kommunisttiden och tillhörde generalstaben. I tio år smugglade han ut topphemliga dokument om Warszawapakten till väst. När general Wojciech Jaruzelski natten till den 13 december 1981 utfärdade krigstillstånd i Polen för att krossa den framväxande Solidaritetsrörelsen var väst väl informerat. Bara några dagar senare plockades Kukliński och hans familj ut ur landet av CIA.

När kommunistregimen förstod att Kukliński varit spion dömdes han i sin frånvaro till döden efter en rättegång i Warszawa 1984. Efter kommunismens fall 1989 upphävdes domen, och inför årsdagen av hans dödsdag 2016 föreslog dåvarande försvarsministern Antoni Macierewicz att Kukliński borde hedras med en militär befordran. I oktober samma år befordrades han postumt till brigadgeneral av president Andrzej Duda.

Ryszard Kukliński fördömdes kraftigt av regimen för sitt spioneri mot Warszawapakten, och många polacker är fortfarande kluvna i sitt förhållande till honom. Trots allt förrådde han sitt land även om det innebar att han kraftigt bidrog till kommunismens fall.

Han har också hedrats med ett eget museum på CIAs högkvarter i Washington. (Polskie Radio och wB 12 feb 18)

F.d. statssekreterare misstänks för tjänstefel

Publicerat 2018-02-12

Kemiföretaget Ciech. Bild: Ciech.com

Sex personer, varav en statssekreterare i den förra regeringen, åtalas nu för tjänstefel och maktmissbruk i samband med privatiseringen av det statliga kemiföretaget Ciech år 2014. Ciech är idag ett av Polens femtio största företag med en stark ställning på Europamarknaden. Åklagaren menar att köparen, ett bolag i Kulczyk-sfären, fick aktierna för billigt.

Regeringstjänstemännen åtalas nu för tjänstefel och maktmissbruk – men inte korruption.

Den förra regeringen, som nu i flera fall pekas ut som ohederlig – uppgörelser med ett annat Kulczyk-företag granskas nu – leddes av Donald Tusk, numera ordförande i Europeiska rådet, och en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis politiska ärkefiender.

Efter makttillträdet 2015 satte PiS-regeringen igång en granskning av sina företrädare på alla plan – och lagom till kommunalvalet i år drar man nu igång rättegångar som ska misskreditera Tusks förra parti Medborgarplattformen (PO). Som webb-Bulletinen tidigare rapporterat inleds också en utredning om oegentligheter i samband med en motorvägssträcka som också kontrolleras av familjen Kulczyk.

Donald Tusk har flera gånger kallats att vittna i en spektakulär rättegång mot ett pyramidföretag som var verksamt under hans regeringstid.

Nu tycks Medborgarplattformen inte utgöra något jättestort hot för tillfället, enligt opinionsundersökningarna har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en stabil och ökande majoritet av väljarna bakom sig. Men rikspolitik är inte detsamma som lokalpolitik, och PiS lyfter på alla stenar för att se om man kan hitta något som kan kasta en skugga över det förra regeringspartiet. (Polskie Radio, TVN och wB 12 feb 18)

A2 – Europas dyraste motorväg utreds

Publicerat 2018-02-12

Dyr motorvägssträcka. Karta: Googlemaps.

Att köra 150 kilometer mellan Koniń och Nowy Tomysł på motorvägen A2 i västra Polen kostar 60 złoty (155 svenska kronor) och det betyder att det är den dyraste motorvägen i Europa. Det säger justitieminister Zbigniew Ziobro som ger åklagarna i uppdrag att undersöka de tillstånd som gavs till motorvägsbygget år 1990.

Åklagarna ska också granska om tjänstemännen i de tidigare regeringarna begått några fel i samband med att kontraktet undertecknades.

Den aktuella vägsträckan administreras av företaget Autostrada Wielkopolska, som ingår i arvet efter miljardären Jan Kulczyk, och enligt avtalet bestämmer bolaget helt vilka priser som ska tas ut. (Polskie Radio och TVP 12 feb 18)

Regeringschefens far kräver att Wałęsas pension ska sänkas

Publicerat 2018-02-11

Lech Wałęsa.
Foto: Jarle Vinis, wikipedia.

Lech Wałęsa bör få sin pension sänkt precis som alla andra som arbetat för de kommunistiska säkerhetstjänsterna. Det säger Kornel Morawiecki, en av talmännen i parlamentet, ordförande i ett eget litet parti, Wolni i Solidarni – WiS (Fria och Solidariska) och pappa till premiärminister Mateusz Morawiecki.

Många som tillhörde den demokratiska oppositionen har idag löjligt låga löner, säger Morawiecki senior, medan Wałęsa redan har fått bra betalt för sina rapporter till säpo, så han bör bara få 2 000 złoty som de andra.

Enligt tidningen SuperExpress har Wałęsa skrivit på kvitton för nästan 12 000 złoty på 1970-talet, vilket den forne Solidaritetsledaren helt förnekar.

Namnteckningen på de där kvittona är inte min, säger han. IPNs (Nationella Minnesinstitutet) grafologer har underkänt dem – de säger att den som undertecknade kvittona skrev bättre än jag själv.

Idag har expresidenten Lech Wałęsa en pension på drygt 9 000 złoty i månaden (drygt 23 000 svenska kronor).

Det var mycket vanligt under kommunisttiden att människor under hot tvingades samarbeta med säkerhetspolisen. Wałęsa har erkänt att han undertecknade ett papper där han åtog sig att lämna information till polisen men att han sedan aldrig överlämnade några uppgifter.

Efter återkommande anklagelser från dem som liksom PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är övertygade om Wałęsas skuld, frikändes han år 2000 från alla misstankar i domstol. Men påståendena om samröre med regimens polis dyker upp med jämna mellanrum, särskilt när Walesa gjort politiska uttalanden.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) aversion har varit så stor att när skolminister Anna Zalewska lät ta fram en ny lärobok i historia var Wałęsa överhuvudtaget inte omnämnd i texten. I stället framställdes framlidne presidenten Lech Kaczyński som Solidaritets egentliga ledare.

Misstankar om att regeringen använder IPN som ett verktyg mot politiska fiender fanns redan åren 2005–2007 när PiS satt i regeringsställning förra gången. (Wirtualna polska och wB 11 feb 18)

Medellönen steg med över 3 % förra året

Publicerat 2018-02-11

Förra året ökade genomsnittslönen i Polen med 3,4 % jämfört med år 2016. Den största ökningen kom under det fjärde kvartalet, visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

I genomsnitt tjänade polackerna drygt 4 270 złoty i månaden (runt 11 000 svenska kronor), jämfört med 4 050 złoty året innan (10 500 kronor). Under 2016 steg medellönen med 4,3 %. (Polskie Radio 9 feb 18)

Morawiecki: Polen var det bästa landet för judarna!

Publicerat 2018-02-11

Skärmdump från TVN.

Polen har varit det land som i historien varit bäst för det judiska samhället. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki som på lördagen lade ner en krans till minne av den polsk-judiske politikern Szmul Zygielbojm (1895–1943) i staden Chełm.

Sedan Władysław Herman (polsk furste på 1000-talet) välkomnat judarna till landet har det suveräna Polen aldrig kastat ut judar, så som man gjorde i andra länder i Europa, sade Morawiecki. Vi har nästan tusen år av samarbete med judarna. Det har funnits perioder när det brast, men den högsta makten har aldrig kastat ut judarna – tvärtom har Polen givit dem privilegier, skapat utrymme för dem, en livsmiljö som judarna inte hade någon annanstans i Europa.

För mig förtjänar Polen som nation att få ett träd hos Yad Vashem i Jerusalem, sade han, och påminde om att nazisterna införde dödsstraff mot dem som upptäcktes ha hjälpt judar under kriget – om så bara med ett glas vatten. Och det handlade inte om enstaka personer, det var hela familjer, hela byar!

Med all respekt för Danmark och Nederländerna – de hjälpte judar, men där handlade det om ett relativt fåtal. Mycket, mycket få dödades där för att ha hjälpt judarna. Men i Polen utfärdade den underjordiska staten dödsdomar mot dem som förrådde judarna.

Med anledning av uppståndelsen kring den kontroversiella lagen som förbjuder användandet av uttryck som polska dödsläger talade han om vikten av att Polen och Israel fortsätter att ha goda relationer .

Vi måste kämpa tillsammans för den historiska sanningen så att samexistensen kan blomstra även i framtiden, sade Morawiecki. Undvik antisemitiska uttalanden, de är vatten på våra fienders kvarn. Tillsammans ska vi tala om hur verkligheten var. (TVN 11 feb 18)

Kaczyński: Vi är nära sanningen om Smolenskolyckan

Publicerat 2018-02-11

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Vi kommer allt närmare sanningen om Smolenskkatastrofen. Det sade Jarosław Kaczyński på lördagen då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) höll sitt månatliga möte till minne av flygolyckan vid Smolensk, där dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra den 10 april 2010 miste livet.

Vi är också mycket nära att få ett monument till Lech Kaczyńskis minne, sade PiS-ledaren, och det kommer ganska snart att sättas upp en sockel till monumentet.

Monumentet är en stridsfråga i Warszawa och kommunfullmäktige röstade i förra veckan nej till ett monument framför presidentpalatset. Kaczyński har från början krävt ett monument på den öppna platsen framför palatset, och de månatliga Smolenskmötena inleds i en kyrka och avslutas framför presidentpalatset, dit deltagarna promenerat med tända ljus och religiösa symboler. Motståndarna anser att minnesmärket ska passa in i de sobra omgivningarna kring palatset och föredrar att det placeras vid t.ex. Piłsudskitorget i anslutning till den Okände Soldatens grav.

Kaczyński har också uppmanat polackerna att sätta upp ett Smolenskmonument i varje stad – ett mål som redan uppnåtts, i varje fall i de städer där PiS styr.

Utöver monumentet talade Kaczyński om den omstridda lagen som kriminaliserar användandet av formuleringar som polska dödsläger.

Vi måste försvara sanningen om vad som hände i Polen under andra världskriget, sade Kaczyński. Vi måste stå emot antisemitism, men det betyder inte att vi inte ska försvara deras heder, de som dog under andra världskriget. Vi kan säga att vi har vunnit, och vi kommer att fortsätta vinna, för Polen har rest sig upp från sitt knästående, och det ska i fortsätta med. Alla inser att detta är vägen till framgång, vår gemensamma framgång. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 11 feb 18)

Från krigstillståndet till firandet av Hitlers födelsedag

Publicerat 2018-02-11

De första nationalisterna såg Tyskland som den store fienden. Under 1900-talet stred de olika nationalistiska grupperna dels sinsemellan, dels mot kommunister och liberaler – aktuella som fiender även idag.
Men nu finns också grupper med Hitler som förebild och hjälte.
Sista delen av Dorota Tubielewicz Mattssons serie om den polska nationalismen.

Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser

Del 4. Från krigstillståndet till firandet av Hitlers födelsedag

Polska nationalister och medlemmar ur Allpolsk ungdom. 
Foto: Pawel Grabowski, wikipedia.

För många polska nationalister var införandet av krigstillståndet den 13 december 1981 ett nödvändigt ont. Det berodde antagligen främst på rädslan för en sovjetisk militär intervention i Polen. Dessutom trodde man, utan någon förankring i verkligheten, att Lech Wałęsa och hans rådgivare från KOR (Kommittén för arbetarnas försvar) planerade att överta makten och därmed inte lämnade makthavarna någon annan utväg. I en sådan situation sammanföll nationalisternas ståndpunkt med kommunisternas. Till råga på allt handlade det om en pragmatisk politisk uträkning: att stödja krigstillståndet kunde garantera nationalisterna makthavarnas stöd och eventuellt även en legalisering av deras verksamhet. Denna ”realpolitik” hade inga större effekter – trots stora ansträngningar blev det ingen överenskommelse med de kommunistiska makthavarna, som utnyttjade situationen till att infiltrera de nationalistiska kretsarna och Solidaritetsrörelsen, som tvingades gå undre jord, blev allt mer splittrad.

Läs vidare >>

Från motståndskamp till den demokratiska oppositionen

Publicerat 2018-02-09

Under kriget började de nationalistiska grupperingarna samarbeta med den underjordiska Hemmaarmén. Inför Warszawaupproret ställde sig nationalisterna tveksamma till att det skulle lyckas. Många gick emellertid över till Hemmaarmén, och efter krigsslutet fortsatte de som partisaner i kampen mot Sovjet och kommunisterna. De blev de fördömda soldaterna, ”żołnierze wyklęci”.
Dorota Tubielewicz Mattsson fortsätter sin serie om den polska nationalismen.

Den polska nationalismen. Del 3

Från motståndskamp till den demokratiska oppositionen

Ur filmen Historia Roja som handlade om en av de fördömda soldaterna.

Drömmen om en snar seger över Tyskland dog snabbt när Ryssland 1939 anföll Polen från öster. Ockupationen och terrorn kom nu från två håll: den tyska och den sovjetiska. Roman Dmowski och hans Nationell Demokrati (ND) har alltid sett Tyskland som det största hotet och Sovjet och kommunismen som ett hot mot ”polskheten” och nu bekräftas det. Trots den inre splittringen gick nationalisterna samman och ställde upp till kamp mot ockupanterna. Man bortsåg ofta från de ideologiska skillnaderna och samarbetade om än motvilligt med andra underjordiska organisationer, bland annat Hemmaarmén som ju hade sina rötter i Piłsudskis förhatliga regeringspartiet före kriget.

Läs vidare >>

Szydło gav rejäla bonusar till sina ministrar

Publicerat 2018-02-09

Förra premiärministern Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Samtidigt med den stora debatten om den nya IPN-lagen upptas polackernas sinnen nu av en skandella med mindre dignitet. Det handlar om de generösa bonusar som förra premiärministern Beata Szydło delade ut till sina medarbetare under 2017.

Parlamentarikern Krzysztof Brzeja från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har begärt fram uppgifterna, och det visar sig att Szydło var generös mot sina medarbetare som ändå hade hyfsat goda löner och andra tillägg.

I toppen ligger dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak med en bonus på 82 000 złoty (211 000 svenska kronor). Utbildningsminister Anna Zalewska och dåvarande finansministern Mateusz Morawiecki delade på andraplatsen med 75 100 złoty vardera (193 000 kronor). 72 100 złoty (185 000 kronor) per skalle fick kulturminister Piotr Gliński, idrottsminister Witold Banka, digitaliseringsminister Anna Strzeżynska, dåvarande utrikesministern Witold Waszczykowski och justitieminister Zbigniew Ziobro.

Sju ministrar fick bara 65 000 złoty i bonus (167 000 kr), och notan till skattebetalarna uppgår till 1,5 miljoner złoty (knappt 4 miljoner kr).

Sarkastiska kommentarer i medierna visar att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) gett sken av en enkelhet och ödmjukhet som ministrarna inte riktigt lever upp till.

Ett par av Szydłos belönade ministrar avsattes när Mateusz Morawiecki strax före jul tog över som regeringschef. (natemat och wB 9 feb 18)

PiS blomstrar i den negativa hetluften

Publicerat 2018-02-09

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Om Polens nya lag var avsedd att ta bort uppmärksamheten från polska ogärningar så misslyckades det, utländska medier har i flera veckor detaljerat redogjort för polska grymheter under kriget. Men regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) blomstrar av den här sortens negativa omdömen.

Det skriver den brittiska tidningen The Economist.

Efter sina politiska övergrepp på framför allt domstolarna och efter de diplomatiska felstegen är PiS idag utfryst i Europa och fjärmat från sina allierade, bland dem USA. Och även om många väljare avskyr detta, så blir partiets anhängare bara fler – PiS stöds av nästan hälften av väljarna i opinionsundersökningarna. Den internationella reaktionen styrker regeringens berättelse om att PiS är den enda man kan lita på när det gäller att bevara den historiska sanningen och försvara Polens nationella heder.

När president Andrzej Duda hade undertecknat lagen sade premiärminister Mateusz Morawiecki att det inte är förrän nu som Polen börjar komma ifrån det beroende av utomstående som präglat årtiondena efter kommunismens fall. Avsikten med lagen är att få Polen att i den nationella berättelsen framstå som ständigt offer, aldrig som förövare – och att ge skeptikerna rollen som förrädare, skriver tidningen.

Det handlar inte i första hand om att korrigera felaktiga uttryck utan om att visa att Polen under historiens gång ständigt varit offer för förtryck och förföljelse. Det gäller inte bara Förintelsen utan också om Volhynienmassakern 1943-44.

Försvagat av konflikten med Ryssland har Ukraina idag behov av en nationalhjälte och lyfter fram 40-talets upprorsledare Stepan Bandera. Men det är provocerande för polackerna, det var Banderas trupper som under en etnisk rensning 1943–44 mördade 100 000 polacker i Volhynien.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) låter historien göra politisk tjänst och när man rör om i historiens jord kan man få fram allehanda otrevligheter, skriver the Economist. Innan Duda undertecknat lagen samlades ett gäng huliganer framför presidentpalatset och skrek ”ta av yarmulkan” – dvs. handla nu som en polack, inte som en jude! Duda är inte judisk.

Skinheads som kräver ett ”rent Polen” är en vanlig syn i polska marscher, och en inställning som också drabbar den dryga miljon ukrainska arbetare som befinner sig i landet.

PiS har kommit att bli ett exempel på den tjeckiske statsvetaren Karl Deutsch cyniska definition av ordet nation: En grupp människor som förenas av en felaktig syn på det förflutna och hat mot sina grannar, skriver tidningen. (The Economist 8 feb 18)

Polen får ett eget Yad Vashem

Publicerat 2018-02-08

Yas Vashem i Jerusalem.
Foto: David Shankbone, wikipedia.

Det polska parlamentet beslöt i november att inrätta ett Institut för Solidaritet och Mod (Instytut Solidarności i Mestwa). Nu har instituet fått en chef – Jerzy Rohozinski som är historiker och antropolog och som specialiserat sig på islam i länder det forna Sovjet, Asien och Kaukasus.

Institutet ska kämpa för Polens goda namn samt prisa alla dem som hjälpt polackerna under historiens gång. De första utmärkelserna, som heter Virtus et Fraternitas (Dygd och broderskap), ska delas ut till dem som stöttade polackerna under Andra världskriget. Därmed associerade många det nya institutet till det israeliska institutet Yad Vashem som ju också delar ut medaljer till De rättfärdiga bland världens folk.

Initiativet har redan väckt kritik. Många menar att det nya institutet som får 75 miljoner złoty (ca 200 miljoner svenska kronor) att röra sig med kommer att ägna sig i princip åt samma verksamhet som IPN (Nationella Minnesinstitutet). Forskare pekar dessutom på att associationen med Yad Vashem skapar en märklig tävlingssituation där polacker och judar ska tävla om vem som lidit mest. Det är ett led i regeringens historiepolitik – utmärkelserna ska att lyfta fram och sprida det polska lidandet under Andra världskriget. Men att hela tiden försöka övertyga världen om att polackerna lidit mer än judarna är infantilt.

Experterna är alltså kritiska till det nya institutet och pekar på att det kan bli inflation i ämnet. Såväl IPN som det nya Pilecki-centret ägnar sig åt forskning och kartläggning, precis som Institut för Solidaritet och Mod. Men enligt statuterna ska institutet ”minnas och prisa” samt bedriva forskning för att just minnas (”badania prowadzimy w zakresie upamietniania”). Sådana uppgifter utesluter riktiga och hederliga vetenskapliga undersökningar. Man kan ju inte bedriva forskning i syfte att ge argument för medaljutdelning. En hederligt gjord forskning rekonstruerar det komplicerade förflutna i all dess sammansatthet och man tar även upp händelser som kanske inte är så ”identitetsskapande” och som visar att alla inte alltid var så ”rättfärdiga”.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

 

Bra möte mellan Czaputowicz och Timmermans

Publicerat 2018-02-08

Utrikesminister Jacek Czaputowicz och EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans tycks ha kommit bra överens i Bryssel. Montage: wB.

Utrikesminister Jacek Czaputowicz hade på torsdagen ett möte med EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och diskuterade de kontroversiella domstolsreformerna som antogs förra året.

Jag bjöd in Timmermans till Warszawa, och Timmermans tackade ja, säger Czaputowicz. Och jag hoppas att vi kan ordna till ett möte med ordföranden i Konstitutionsdomstolen.

Timmermans uttryckte en önskan om att tona ner konflikten mellan EU och Warszawa och sade att domarnas kritik kanske ibland har varit väl skarp – det ser jag som viktiga markeringar som bör beaktas även inom landet, säger utrikesministern. Jag har informerat honom om att det bara är i vissa utvalda fall som domstolens ordförande inte fungerat och därför bytts ut, och att poängen är att öka domstolarnas effektivitet och trovärdighet.

Nu ska vi inte vänta oss några dramatiska förbättringar i relationen med Bryssel, sade Czaputowicz och påminde om att Europeiska rådet snart ska ha omröstning om Polen och artikel 7. Vi hoppas att vi ska kunna övertyga med våra argument, men vi tror absolut att vi ska kunna dämpa temperaturen i konflikten. När det gäller EUs rekommendationer kommer vi med ett svar den 20 mars, det är ju upp till oss att visa att vårt system fungerar bra. Jag utesluter inte att det kan bli vissa ändringar om parlamentet anser att de är motiverade.

Stämningen är väldigt god nu, och jag hoppas att vi ska hitta en lösning på konflikten om rättsstatsprincipen inom några veckor eller månader och i bästa fall kan jag resa till Warszawa i mars, sade Timmermans efter mötet med Czaputowicz. Inom EU försöker vi hitta lösningar genom dialog även om vi inte är eniga, och när det gäller EUs rekommendationer ska vi ta tag i de frågor som återstår.

Vid sitt möte i Bryssel hann Czaputowicz inte träffa kommissionär för rättsliga frågor, tjeckiskan Vera Jourov, som leder samtalen om hur man ska koppla bidrag ur EUs fonder till rättsstatsprincipen i ett medlemsland. (TVN och onet.pl 8 feb 18)

Försvarsdepartementet efter Macierewicz

Publicerat 2018-02-08

Förre försvarsministern Antoni Macierewicz tillsammans med befälhavare i Nato. Foto. wikipedia.

Under Antoni Macierewicz tid har försvarsdepartementet drivits mot ruinens brant, och under sina två år som försvarsminister har han inte lyckats genomföra ett enda köp av krigsmateriel. Det framkom under onsdagens debatt i försvarsutskottet.

Varken köpet av arméhelikoptrar, raketartillerisystemet, ubåtar eller militära drönare har förts i hamn. Hela tiden skulle det ske ”snart”, om några månader” eller ”i slutet av året”.

Initiativet till debatten i försvarsutskottet togs av oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som ville få klarhet i orsaken till de oavslutade upphandlingarna och det olustiga läget presenterades rakt på sak av den nytillsatte biträdande försvarsministern Wojciech Skurkiewicz.

Det regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ledamöter i utskottet hade föga att komma med för att försvara den förre ministerns förehavanden. Mycket har lovats, lite har gjorts. Oppositionspolitiker anklagade Macierewicz för att vara en ”patologisk lögnare”.

Av allt att döma lade man ner eller ogiltigförklarade tidigare upphandlingar för att sedan ta upp dem igen. Så var det till exempel med köpet av militära drönare.

Departementet kunde inte heller ge besked om när planen för militärens utveckling fram till 2026 tas upp till beslut. Den planen borde Nato för länge sedan ha fått för att kunna göra upp de strategiska planer som Polen faktiskt är en del av. Summa summarum står det polska försvaret oförberett och utan lämplig utrustning.

Efter regeringsombildningen, då Mariusz Błaszczak tog över som försvarsminister, påbörjades en utrensning av den personal som stod Macierewicz nära. Nästan alla biträdande ministrar har sparkats och många höga chefer har förlorat sina arbeten. Samtidigt har Błaszczak stoppat uppsägningarna av alla befälhavare som Macierewicz själv beordrade.

Tomasz Piątek, som skrev boken om Macierewicz och hans kontakter med ryska underrättelsetjänsten, menar agerandet inte var något tillfälligheternas spel. Piątek anser att Macierewicz släppt in människor som har band till Ryssland, maffian och den proryska lobbyn på departementet. Dessa personer måste nu identifieras och ställas till svars, för detta är den största skandalen i Polen de senaste trettio åren.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gross: Polen vill förfalska Förintelsens historia

Publicerat 2018-02-08

Skärmdump från natemat.pl

Regeringen hävdar att den nya lagen är ett verktyg i kampen för värdighet och historisk sanning, men det är inte sant. Lagens slutgiltiga mål är att förfalska Förintelsens historia. Det säger den polsk-amerikanska historikern och författaren Jan Tomas Gross till brittiska Financial Times sedan Polen antagit en lag som gör det straffbart att säga att Polen som stat deltog i Förintelsen.

Syftet har varit betydligt mer ambitiöst än att bara förbjuda formuleringar som ”polska dödsläger”, de polska myndigheterna försöker undertrycka debatten om polacker som samarbetade i förföljelsen av judar, säger Gross. Det är därför regeringen gör det olagligt att diskutera den frågan ”offentligt och mot fakta”. Med den nya lagtexten kan i princip varje jude som överlevt Förintelsen i Polen anklagas för lagbrott. Jag har läst hundratals vittnesmål från överlevare, och jag kan inte erinra mig ett enda där den nya lagen inte skulle kunna tillämpas.

Förra gången den polska regeringen använde sig av antisemitism i sin officiella propaganda var 1968, då kommunistpartiet satt vid makten. Det resulterade i en etnisk rensning, och tusentals människor som överlevt Förintelsen lämnade landet tillsammans med sina barn, konstaterar Gross.

Jan Tomasz Gross lämnade själv Polen efter förföljelserna 1968. Han har idag en professur i War and Society (Krig och samhälle) vid Princetonuniversitetet i USA och har doktorerat i sociologi vid Yale. Han forskar om polackernas inställning till Förintelsen och har publicerat flera rapporter. År 2001 kom boken Grannar (Neighbors) om pogromen i Jedwabne 1941och några år senare Fruktan (Fear: Antisemitism in Poland After Auschwitz) om pogromen i Kielce 1946. 2011 kom Gyllene skörd (Golden Harvest) som beskrev hur polacker skodde sig på judar under Förintelsen.

Hans böcker har väckt stor uppmärksamhet både internationellt och i Polen. Han fick en hedersutmärkelse av Polens president 1996, men när han för två år sedan i den tyska tidningen Die Welt kritiserade Polens vägran att  följa EUs kvotprogram för flyktingar hördes krav på att Gross skulle fråntas sin orden. President Andrzej Duda uppdrog åt utrikesdepartementet att utreda om det var möjligt. Departementet stödde tanken, men  förslaget rann ut i sanden. (natemat.pl och wB 7 feb 18)

Relationerna med Ukraina försämras på flera plan

Publicerat 2018-02-07

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

I den kontroversiella lag som gör det straffbart att hävda att Polen som stat deltagit i Förintelsen finns också ett avsnitt som förbjuder förnekandet av Volhynien-massakern 1943–44. Mot det har det ukrainska parlamentet protesterat, och nu varnar Ukrainas Nationella Minnesinstitut sina forskare för att resa till Polen. Den nya lagen som förbjuder propaganda för den s.k. Bandera-ideologin innebär att det är slut med forskningssamarbetet om den gemensamma historien. Om historiker från Ukraina inte får uttala sig positivt om nationalhjälten Stepan Bandera begränsas deras yttrandefrihet i Polen och deras säkerhet därmed är i fara, menar Institutet.

De två länderna har olika uppfattning om vad som hände i Volhynien under andra världskriget. Enligt polska historiker genomförde den ukrainska nationaliströrelsen UPA (Ukrainas Upprorsarmé) under ledning av Stepan Bandera en etnisk rensning och mördade 100 000 polacker i över 100 byar. I Ukraina menar däremot att detta var en del av kriget mellan UPA och den polska Hemmaarmén, och att offren var betydligt färre än vad som anges i Polen. För övrigt dödades också många ukrainare i området under den perioden, menar man.

Bandera hyllas som nationalhjälte efter sina insatser i kampen mot Sovjet – men i Polen är var det hans trupper som begick massakern i de polska byarna 1943. Båda parlamenten har antagit resolutioner om att det andra landet begått folkmord. Trots det har historiker från de två grannländerna hittills tillsammans kunnat bedriva forskning i Volhynien.

Men politiken gör sitt intåg överallt, även i vetenskapen. I höstas försämrades relationerna, och den gemensamma forskningen led ett snöpligt nederlag. Länderna stoppade varandras forskare vid gränsen.

Ändå har Polen och Ukraina haft ett nära samarbete på många plan, och Polen är det land som arbetat mest entusiastiskt för ett närmande mellan Ukraina och EU. Under Euromajdan 2013–14 stöttade den dåvarande polska regeringen EU-vännerna på olika sätt. I dessa arbetskraftsbristens dagar – ett par miljoner unga arbetsföra polacker har sedan EU-inträdet 2004 lämnat landet för att söka sin lycka i väst – har Polen haft stor glädje av att långt över en miljon arbetare från Ukraina kommit till Polen för att få jobb.

Men när ukrainarna i somras fick rätt att komma in i EU utan visum visade det sig att många av dem bara passerade Polen för att nå högre löner och bättre arbetsvillkor i Västeuropa. Polen har nu börjat varna för Europa för sin forna partner, och i Warszawa hävdar man att det skulle vara förödande för unionens ekonomi om Ukraina tilläts ansluta sig till Schengen. (Polskie Radio, Gazeta Prawna, natemat.pl, unian.info och wB 7 feb 18)

Polens tillväxt bland de snabbaste i EU

Publicerat 2018-02-07

I den internationella högkonjunkturen går även den polska ekonomin allt bättre. I januari höjde Världsbanken prognosen för 2018 från 3,6 % till 4 % och nu gör EU-kommissionen en liknande bedömning. Tillväxten i år blir 4,2 % snarare än som man tidigare trodde 3,8 %.

Uppgraderingen handlar mer om Eurozonens tillväxt som påverkar även Polen, skriver Världsbanken som också påpekar att den rekordlåga arbetslösheten och de ökade lönerna bidrar till tillväxten.

EU-kommissionen konstaterar att en hög inhemsk efterfrågan håller hjulen igång och att investeringarna väntas återhämta sig under året.

De länder som växer snabbast i EU just nu är Irland, Rumänien, Malta, Slovenien och på femte plats Polen. (Polskie Radio 7 feb 18)

EU-parlamentet avsätter Czarnecki

Publicerat 2018-02-07

EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Foto: wikipedia.

EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) berövades på onsdagen i en omröstning sin ställning som vice ordförande i EU-parlamentet.

Anledningen är att han gått till angrepp mot en annan EU-parlamentariker, Roza Thun från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som i medierna uttalat sig kritiskt om hur Polen utvecklats under regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Om det fortsätter på det här sättet får vi diktatur i Polen, sade Róża Thun till den fransk-tyska tv-kanalen Arte.

Czarnecki reagerade med att kalla henne ”szmalcownik”, vilket är den föraktfulla benämningen på polacker som under andra världskriget förrådde judar till nazisterna eller begärde pengar av judar för att inte avslöja dem.

Hon har framträtt som angivare, hon har angett sitt eget land, förklarade Czarnecki därefter i polska medier.

Utspelet ansågs i EU-parlamentet som ett grovt övertramp, och fyra olika partigrupper begärde att han skulle tvingas lämna posten som en av parlamentets 24 vice ordförande.

Inför omröstningen delade Czarnecki ut en tryckt broschyrer till ledamöterna med rubriken: Idag är det jag, i morgon kan det vara du.

Ett ja till förslaget om att avsätta mig innebär att min yttrandefrihet begränsas, säger han och försäkrar att han kommer att fortsätta sin kritik.

Czarnecki menar också att detta är en fråga för inrikespolitiken i Polen, och att EU inte ska lägga sig i medlemsländernas inre angelägenheter.

I voteringen röstade 447 parlamentariker ja, 160 nej och 30 lade ner sina röster. (TVN 7 feb 18)

Från kampen för självständighet till nationell radikalism

Publicerat 2018-02-06

webbBulletinen fortsätter idag serien om den polska nationalismen. Dagens avsnitt handlar bl.a.om Roman Dmowski, den polska nationalismens fader (1864-1939).

Den polska nationalismen.

Del 2. Från kampen för självständighet till nationell radikalism

Den polska nationalismens fader, Roman Dmowski.
Foto: wikipedia.

Den polska nationalistiska rörelsen utgörs av flera politiska fraktioner som alla åberopar sig på den nationella gemenskapen. Dess rötter sträcker sig till tiden för Polens delningar i slutet av 1700-talet, och i synnerhet till slutet av 1800-talet. Den polska nationalismens första organiserade uttryck var Liga Polska (Polska Förbundet) som bildades i Schweiz 1887. Dess främsta uppdrag var att skydda polackerna mot aktioner från ockupationsmakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern, som skulle skada ”polskheten”. På längre sikt ville man integrera patriotiska aktioner samt bekämpa polackernas apati och ovilja att ägna sig åt frihetskamp. Liga Polska gav ut tidskriften Głos (Rösten) som bidrog till att utforma den polska nationalistiska ideologin och som skapade termen ”allpolskhet” (wszechpolskość). ”Allpolskheten” stod för att människor ur samtliga samhällsskick skulle förenas i nationell gemenskap och utgick från idén om att bygga upp ett nytt Polen inom ramen för de forna gränserna. Man såg Tyskland och inte Ryssland som det största hotet och kunde därför avstå från de östra territorierna (där banden till polskheten var svaga). Istället förespråkade man ett Piast-Polen* där gränserna skulle dras kring axeln: Sląsk (Schlesien) och Pomorze (Pommern). Man accepterade därmed en konflikt med Tyskland. Dessa tankegångar togs senare upp i Narodowa Demokracjas (Nationell Demokrati) program.

Läs vidare >>

Duda skriver under IPN-lagen

Publicerat 2018-02-06

Auschwitz huvudentré. Foto. Marika Mohlin.

President Andrzej Duda meddelade på tisdagen att han kommer att skriva under den kontroversiella lagen som för det straffbart att offentligt hävda att Polen som stat var delaktigt i Förintelsen. Samtidigt uppdrar han åt Konstitutionsdomstolen att säkerställa att den inte strider mot grundlagen.

Huvudsyfte med lagen har varit att stoppa användningen av uttryck som ”polska dödsläger”, men staten Israel har protesterat med stor kraft – man uppfattar det som ett försök friskriva Polen från antisemitism och pogromer. Ändå är Polen ett av de länder som Israel har bäst relationer med. Båda folken drabbades hårt under den nazistiska ockupationen under andra världskriget, och oavsett antisemitismen så fanns det också många polacker som med risk för sitt eget liv hjälpte sina judiska grannar undan Förintelsen.

Också USA har varnat för att relationerna med Polen kommer att försämras om lagen går igenom, vilket satt presidenten i en svår situation. Vilket är bäst för Polen – lagen eller relationerna med USA? Han har låtit förstå att han behövde fundera innan han fattade sitt beslut, vilket utlöste spekulationer om att Duda kanske skulle lägga in sitt veto, som han gjorde i somras när de nya domstolslagarna var på gång.

För polackerna är lagen mycket viktig – under förmiddagen har det pågått demonstrationer utanför presidentpalatset där man krävt att Duda ska skriva under. Duda är politiker, och vad han än anser om lagen skulle det ge hans popularitet en ordentlig törn om han lagt in sitt veto.

Under den storm som blåst upp kring lagen har utrikesdepartementet hävdat att Israel konsulterats gång på gång under den tid man arbetat med det känsliga lagförslaget och att inga invändningar inkommit.

Men nu protesterar den nyligen sparkade utrikesministern utrikesminister Witold Waszczykowski – Israel har hela tiden varit negativ till en sådan lag, säger han. (onet.pl, Polskie Radio, Rzeczpospolita och wB 6 feb 18)

Livslängden sjunker i Polen

Publicerat 2018-02-06

Förra året avled över 403 000 polacker, en ökning av antalet dödsfall under förra året med nästan 4 % och den högsta siffran sedan 1991. Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) borde detta inte ha inträffat förrän 2029.

Efterkrigstidens stora barnkullar är nu över 70 år, påpekar experterna. Många äldre lider av hjärt- och kärlsjukdomar, och många drabbas av komplikationer i samband med influensa.

För män har medellivslängden sedan 1991 ökat med sju år och för kvinnor med sex år, och efter kommunismens fall har bara hänt tre gånger att livslängden minskat: 1991, 1999 och 2015. Dagens siffror innebär att medellivslängden sjunker med 1-2 månader.

Det är å andra sidan inte bara dåliga nyheter, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Det sorgliga rekordet innebär också antalet pensionärer blir färre och då kan pensionerna bli lite högre – 20 złoty för män och 5 för kvinnor. Den sänkta pensionsåldern, som nu är 60 år för kvinnor och 65 för män, innebar att många fler än tidigare under året tagit ta ut ålderspension, vilket tärt hårt på pensionskassan. Minimipensionen i Polen är idag 854 złoty (cirka 2200 svenska kronor), en summa som enligt socialminister Elżbieta Rafalska kommer att höjas under året. (Gazeta Prawna och wB 6 feb 18)

Ukraina tar strid mot polsk lag

Publicerat 2018-02-05

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Den polska lagen är förödmjukande för Ukrainas nationella värdighet. Det säger den nationalistiska rörelsen Svoboda, som på måndagen arrangerade en demonstration utanför polska ambassaden i Kiev.

Lagen, som både gör det straffbart att säga att Polen deltog i Förintelsen och att förneka Volhynien-massakern 1943–44, har orsakat en storm av upprördhet i det ukrainska samhället. Parlamentet har på måndagen tillsatt ett utskott som ska diskutera ett uttalande i frågan och påpekar vikten av att höra internationella experter under arbetet.

Den del av lagen som väckt störst internationell uppmärksamhet är den som gör det straffbart att säga att Polen deltog i Förintelsen, både staten Israel och USA har protesterat och hotat med försämrade relationer.

Bortsett från Ukraina är det inte många som har kommenterat den andra delen av lagen, som berör relationerna mellan de två grannländerna under första halvan av 1900-talet.

Polen och Ukraina har olika uppfattning om vad som hände under åren 1943–44 i det område som polackerna kallar Wołyń (Volhynien). Enligt polska historiker genomförde den ukrainska nationaliströrelsen UPA (Ukrainas Upprorsarmé) en etnisk rensning och mördade 100 000 polacker i över 100 byar. Forskarna i Ukraina menar att detta var en del av kriget mellan UPA och den polska Hemmaarmén, och att offren var betydligt färre än vad som anges i Polen. Även många ukrainare dödades i området under den perioden, menar man. Båda parlamenten har antagit resolutioner om att det andra landet begått folkmord. (Polskie Radio, Unian.info och wB 5 feb 18)

Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser.

Publicerat 2018-02-05

webb-Bulletinen inleder idag en serie artiklar om den polska nationalismen, Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser av Dorota Tubielewicz Mattsson.

Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser.

Del 1: Från Adelsrepubliken till den populistiska nationalismen.

Polska nationalister och medlemmar ur Allpolsk ungdom. På banderollen syns mieczyk Chrobrego – de polska kungarnas kröningssvärd inlindat i de polska färgerna – en symbol för den polska nationalismen.
Foto: Pawel Grabowski, wikipedia.

Vad är den polska nationalismen? Var kommer den ifrån? Och är det den som bär skulden till den nuförtiden så tydliga främlingsfientligheten, antisemitismen och fascismen?

Nationalismen har genom historien uppträtt i många skepnader och det går inte att – som man ofta gör – hänföra den till enbart politiska högerideologier. Nationalsocialismen, nationalkatolicismen, nationalbolsjevismen är bara några av dem.

Den tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationens gränser. Den egna nationens intressen är överlägsna individens intressen. Nationalismen innebär också att man organiserar samhället och dess liv utifrån språkgemenskapen, det geografiska området, kulturen, religionen och historien. Historiens och traditionens gemenskap definierar de gemensamma intressena. Denna gemenskap ska följaktligen garantera nationens harmoniska utveckling och relationerna med andra nationer bör därmed definieras av ömsesidig respekt. För att försvara de nationella intressena ska folket mobiliseras politiskt, kulturellt och samhälleligt. Många av nationalismens teoretiker menar att ju mindre inslag av religionen och traditionen desto mer extrem blir nationalismen. Ju större upplevelsen av att det nationella intresset är hotat desto aggressivare blir nationalismen.

Läs vidare >>

Tyskland: Ansvaret är uteslutande vårt!

Publicerat 2018-02-04

Auschwitz huvudentré. Foto. Marika Mohlin.

Det organiserade massmord som pågick i koncentrationslägren har genomförts av vår nation och ingen annan. Ansvaret är helt och hållet vårt, och om det fanns kollaboratörer så förändrar det inte saken. Det säger Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel med anledning av den infekterade debatt som uppstått i samband med den nya polska lag som gör det straffbart att säga att Polen som nation var delaktigt i Förintelsen.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Polen kan vara förvissat om att vi tydligt och bestämt kommer att avvisa varje försök att förfalska historien med formuleringar som ”polska förintelseläger”. Vi är övertygade om att man måste bearbeta sina trauman och sin skuld om man ska kunna nå en försoning. Det gäller även dem som upplevt detta omänskliga lidande och nu vill berätta om det, säger Gabriel.

Det är en ödets ironi att till och med Tyskland nu försvarar de polska intressena. Den lag som riktas mot de orättvisa och osanna formuleringarna som ibland förekommer har nu bidragit till att hela världen talar om ”polska förintelseläger”. Israel protesterar upprört, USA varnar och hotar med försämrade relationer, Förintelsens offer riskerar att hamna i fängelse om de berättar om upplevelser där bovarna var polacker. Alla är nog medvetna om hur komplicerade de polsk-judiska relationerna är, alla är medvetna om hur invecklade människoöden kan vara och innerst inne inser alla att bland polackerna – som bland andra nationer – fanns många skitstövlar. Alla förutom den polska regeringen.

Ingen i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) insåg vilka konsekvenser lagen skulle få. Som ringar på vattnet växer den diplomatiska krisen med Israel och USA, stereotyper om polacker sprider sig snabbt och ”polska förintelseläger” och ”szmalcownik” (angivare) etsar sig fast i hela världens historiska medvetande.

Men mjölken är nu spilld och ingen propagandafilm med premiärminister Mateusz Morawiecki i huvudrollen kan ändra det. Polen översköljs av en hittills latent antisemitism och motsättningarna mellan polackerna växer.

Till råga på allt visar det sig att Jan Karski, exilregeringens kurir under andra världskriget som informerade väst judarnas situation, som ingen kan anklaga för att hysa antipolska känslor och ha illvilliga intentioner, skrev i sin berömda rapport om just ”polska förintelseläger” och då menade lägrens geografiska läge.

Zofia Nałkowska skriver i sin lika berömda och nyligen till svenska översatta bok Medaljonger också om ”polska förintelseläger”. Boken är obligatorisk läsning i de polska skolorna. Ska den censureras nu? Eller ska Nałkowska och Karski postumt bli dömda för antipolsk verksamhet? Är det så den polska historiepolitiken ser ut? Är det så den polska utrikespolitiken ska se ut?

Var det detta som PiS ville uppnå?

Dorota Tubielewicz Mattsson

”Fastställ antalet dödade till 6 miljoner!”

Publicerat 2018-02-04

Det finns olika uppgifter om hur många som dödades i Polen under andra världskriget, lika så om hur stor andel av den judiska befolkningen som mördades.

Historikern och författaren Artur Szulc har gått till källorna.

Westerplatte är idag ett monument över andra världskriget utbrott. Foto: Sverker Norén.

Hur många polska medborgare dödades 1939-1945?

Siffran 6 miljoner verkar vara vanligt förekommande och så brukar det påtalas att hälften var polacker och hälften polska judar.

Men vad säger forskningen? Först en kort bakgrund.

Redan under 1944 inleddes arbetet med att beräkna Polens förluster i människoliv och egendom, fabriker, verkstäder etc. Studien pågick till 1946 och på hösten det året presenterade Byrån för krigsskadestånd vid ministerrådet i samarbete med Polens statistiska centralbyrå siffran 4 800 000 dödsoffer. Till det räknade man 1 200 000 ofödda på grund av kriget. Vad man av politiska skäl inte beaktade var Polens förluster i människoliv 1939-1941 i de före detta östra områdena eftersom dessa förluster orsakats av sovjetregimen i samband med den sovjetiska ockupationen de åren.

I december 1946 presenterades siffrorna och allt underlag för Jakub Berman, undersekreterare vid ministerrådet och medlem i det kommunistiska arbetarpartiets verkställande utskott (politbyrån). Efter mötet var instruktionen till chefen för Byrån för krigsskadestånd entydig: ”fastställ antalet dödade till 6 miljoner”. I sammanhanget är det centralt att påtala att statistikernas uppdrag var att räkna enbart på polska och judiska förluster i människoliv, och siffrorna för respektive grupp skulle man antingen runda uppåt eller neråt för att undvika att judiska offer blev fler än icke-judiska. Olika skäl till detta har angetts: i rådande atmosfär ville regimen undvika att framställa icke-judiska polacker som mindre påverkade av kriget och därmed stärka stereotypen att kommunistregimen styrdes av judar som alltså inte ville granska även polska offer för sovjetregimen. En annan orsak sägs vara att den första chefen för Byrån för krigsskadestånd, Emil Sommerstein, en polsk-judisk jurist, främst ville fokusera på judiska offer. Sommerstein, som tillhörde det liberala-sionistiska partiet Ichud (det enda liberala judiska partiet som fick verka lagligt i Polen efter kriget men som avvecklades av kommunistregimen 1950), var även ordförande för Centralkommittén för Polens judar. Han blev paralyserad under en resa till USA 1946 och återvände aldrig till Polen.

Utjämnande av polska judiska och icke-judiska offer hade alltså sina skäl, och visst kan man hävda att syftet var att motverka antisemitiska stereotyper även om Sommerstein kanske de facto var intresserad av att låta sina statistiker främst fokusera på judiska offer. Frågan är om det går att klandra en sådan inställning med tanke på de enorma förluster som den nazityska ockupationsmakten åsamkat det folk han tillhörde och ansåg sig tillhöra. Han kan heller inte anklagas för att ha varit en kommunistisk nickedocka. Fram till 1944 hade han suttit i ett sovjetiskt läger i Gulag och hans politiska sympatier var liberala, inte socialistiska eller kommunistiska.

I vilket fall som helst. Vad säger då dagens forskning om polska förluster?

De mest tillförlitliga beräkningarna, som presenteras av bland annat den tyska historikern Hans-Jürgen Bömelburg och den polska historikern Bogdan Musiał, ser ut så här, av en befolkning på totalt 35 miljoner:

  • 2,7–3 miljoner polska judar (av totalt cirka 3,3 miljoner före kriget);
  • Cirka 1,5 miljoner polacker (av totalt cirka 23,5 miljoner före kriget);
    (plus ungefär 100 000 mördade av ukrainska nationalister 1943-44 och tiotusentals mördade av sovjetregimen 1939-41);
  • Cirka 1 miljon ur övriga minoriteter, främst ukrainare och vitryssar men även tyskar, litauer, romer och ryssar.

Alltså rör sig den totala dödssiffran för polska medborgare runt 5,5 miljoner, och när det gäller de polska judarna mördades 85–90 %, inte 95 % som det ofta hävdas.

Artur Szulc

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner