Morawiecki lämnade EUs toppmöte innan det var slut

Publicerat 2017-12-15

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Polens nye regeringschef Mateusz Morawiecki lämnade på fredagen oväntat EUs toppmöte som denna dag ägnades åt flyktingfördelningen. Polen och flera andra länder motsätter sig att ta emot flyktingar överhuvudtaget medan Sverige och Tyskland som tagit emot flest, anser att man bör dela bördan solidariskt. EU har nyligen överlämnat Polens, Ungens och Tjeckiens vägran till EU-domstolen, vilket är en del av det s.k. artikel 7-förfarandet.

EUs ordförande Donald Tusk väckte uppseende före toppmötet genom att påpeka att det tycks omöjligt att nå enighet i frågan och att EU-länderna därför ska tackla frågan på annat sätt.

Morawiecki uppger att han hade en del viktiga och hemliga dokument han måste läsa och därför åkte hem till Warszawa innan toppmötet var över.

Polska medier spekulerar nu om orsaken och flera lutar åt att han ville hem till regeringspartiets Lag och Rättvisa (PiS) julfest.

Han måste haft en mycket viktig anledning att lämna debatten, säger Tusk.

EU-ordföranden sade också på en presskonferens att när han gratulerat Morawiecki till utnämningen som premiärminister i Polen. Därefter föreslog han ett möte.

Han svarade emellertid inte, säger Tusk. Men jag hoppas att vi kan träffas och talas vid en längre stund, antingen här i Bryssel eller i Warszawa, om jag blir inbjuden dit.

Enligt nyhetsbyrån PAP hade Morawiecki ett inbokat möte med säkerhetsministern Mariusz Kamiński. Mötet har ägt rum sent på fredagskvällen. (Onet.pl 15 dec 17)

Putin: Smolenskplanet återlämnas om utredningen läggs ner

Publicerat 2017-12-15

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ryssland kan tänka sig att överlämna flygplansvraket efter olyckan vid Smolensk 2010 då 96 personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom, brand dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński. Villkoret är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stänger ner den återupptagna Smolenskutredningen, uppger polska medier

Tidigare i veckan har den nye premiärministern Mateusz Morawiecki talat om vikten av att katastrofen där presidentparet och en rad höga tjänstemän omkom, klarläggs.

Den kompromisslösa sanningen om flygolyckan måste slås fast, sade Morawiecki.

Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig häromdagen på begäran av en polsk journalist om flygolyckan vid Smolensk, och sade då att det är dags för polackerna att växa upp och lägga detta bakom sig.

Planet sprängdes inte i luften, sade han. Olyckan har genomgått en noggrann utredning, både det som hände i planet och själva vraket.

Putin förklarade sig vara rätt trött på påståenden från Warszawa om att kraschen var resultatet av en rysk konspiration.

Fler insinuationer från Polen kan komma att försämra de rysk-polska relationerna ytterligare, och det vore inte bra för Polen, sade den ryske presidenten.

Biträdande utrikesminister Bartosz Cichocki gav på torsdagen den polska regeringens syn på saken:

Moskvas brist på gensvar när vi begärt juridisk hjälp, undanhållandet av viktiga vittnen som var en del av det som skedde i april 2010 och kvarhållandet av vår egendom, presidentens plan, är sådant som bidrar till att den fullständiga sanningen om katastrofen inte kan fastställas. Det tvingar oss att fundera över Rysslands avsikter vad gäller oss och de ryska deltagarnas roll vid tillfället, sade Cichocki. Med ”de ryska deltagarna” syftar ministern på de ryska trafikledarna, som av den polska utredningen misstänks ha gett besättningen på olycksplanet felaktiga uppgifter om hur högt över marken planet låg.

Cichocki försäkrar också att regeringen med samma beslutsamhet som tidigare kommer att fortsätta sitt arbete med att klarlägga katastrofens orsaker och omständigheter.

Den återupptagna haveriutredningen har gjort experiment med en modell av planet för att visa att det kunnat explodera, och offrens kvarlevor har grävts för upprepade provtagningar. Flera internationella rättslaboratorier har fått undersöka proverna, dock utan att hitta några spår som tyder på någon explosion. (Gazeta Prawna, onet.pl, Polskie Radio och wB 15 dec 17)

V4 ger miljoner för att stoppa illegal invandring

Publicerat 2017-12-15

Syriska flyktingar på marsch genom Europa i oktober 2015.
Foto: wikimedia.

De fyra Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien (V4) åtog sig på torsdagen att vardera bidra med 9 miljoner euro (95 miljoner svenska kronor) till projekt för att stoppa illegal invandring från Libyen till Italien.

Det sade Slovakiens premiärminister inför EUs toppmöte på torsdagen.

Vi vill visa att vi till fullo respekterar solidaritet, sade Fico till journalister efter V4-gruppens möte med Italiens premiärminister Paolo Gentiloni.

Gentiloni tackade för bidragen, men påpekade att det inte innebär att V4-länderna kan avsäga sig EUs obligatoriska omfördelning av flyktingar från lägren i Italien och Grekland.

I förra veckan beslutade EU-kommissionen att dra Polen, Tjeckien och Ungern inför EU-domstolen för deras vägran att ta emot asylsökande enligt EUs omfördelningsprincip.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak svarade med att Polen inte bryr sig om Bryssels åsikt i den här frågan eftersom terrorhotet från muslimska samhällen har ökat.

I samband med den stora flyktingkrisen beslöt EU att ta emot 160 000 av de två miljoner asylsökande från Syrien och omgivande länder som kommit till Europa 2015. Polen, som då styrdes av nuvarande oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), accepterade efter viss tvekan att ta emot 6 000 flyktingar, men efter maktskiftet har PiS hårdnackat vägrat att fullfölja detta åtagande. I stället har man satsat på humanitär hjälp till krigsoffer från Syrien. (Polskie Radio, PAP och wB 15 dec 17)

Sejmen antog kontroversiell vallag

Publicerat 2017-12-15

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński.
Foto: Lukas Blentesson.

Den nya vallagen har nu antagits av parlamentets andra kammare, sejmen. Lagen ses som mycket kontroversiell av oppositionen och debatten var hård i sejmen.

Det handlar dels om valkretsarna där indelningen kan göras så att indelningen stöder det ena eller det andra partiet, och dels om valförrättarna som ska bytas ut. Det är valförrättarna som ska göra valkretsindelningen.

Oppositionen ser de nya valkretsarna som ett sätt att ge regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) så många platser i de lokala och regionala styrelserna som möjligt.

Enligt regeringen är ambitionen att göra valet mer transparent och få bättre garantier för ett rättvisande val.

Valkommissionen upplöses nästa år, av de nio ledamöterna som idag väljs av Högsta domstolen, Konstitutionsdomstolen och Högsta Förvaltningsrätten ska sju utses av parlamentet där PiS har majoritet.

Valkommissionen har varnat för att valprocessen med den nya lagen blir för politiserad, och för att oerfarna valförrättare kan utsättas för politiska påtryckningar.

Med de nya reglerna avskaffas poströstning och enmansvalkretsar i distrikt med mer än 20 000 invånare.

Borgmästare ska bara kunna väljas två mandatperioder redan vid lokalvalen nästa år – vilket innebär att många städer med en borgmästare från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) – som t.ex. Warszawa – blir av med en populär borgmästare som valts om flera gånger.

Närmast ska nu senaten – där PiS också har majoritet – debattera den nya kommunalvalslagen, och därefter går den vidare till president Andrzej Duda för underskrift. (Polskie Radio och wB 15 dec 17)

Macierewicz: Chockerande av Putin!

Publicerat 2017-12-14

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På sin stora årliga presskonferens sade Rysslands president Vladimir Putin att han är trött på att höra polska politiker tala om att det presidentplan som störtade vid Smolensk varit utsatt för ett politiskt attentat.

Polska och ryska experter har uteslutit teorin om attentat, sade Putin, och om planet nu exploderade – det startade i Warszawa, inte i Moskva. Fick ryska tekniker montera in en bomb i presidentens plan?

Väx upp! sade Putin, det är dags att vända blad.

Uttalandet föll inte i god jord hos försvarsminister Antoni Macierewicz.

Det är chockerande att höra sådana ord ur munnen på ledaren för det land som bär ansvaret för Katyń-massakern, säger Macierewicz till Polskie Radio 24. Två explosioner som förstörde planet har konstaterats av experter i den utredning som beställdes av dåvarande inrikesministern Jerzy Miller. President Putin borde ha modet att ta ansvar för vad som hände och inte försöka förolämpa det land vars ledare dog vid Smolensk, nära Katyń.

Macierewicz är en av de få som – möjligen – fortfarande tror att flygolyckan vid Smolensk 2010 orsakades av ett attentat, initierat av den ryske presidenten. Olyckan, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra ur Polens politiska och militära maktapparat omkom, har blivit ett stort inslag i polsk inrikespolitik, i synnerhet sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten hösten 2015. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, tvillingbror till presidenten, håller månatliga politiska möten där han använder flygkraschen som slagträ mot sina politiska fiender. En av dem är EU-ordföranden Donald Tusk, som 2010 var premiärminister i Polen.

Presidenten var på väg till en minneshögtid för offren i Katyńmassakern 1940, då 20 000 polska reservofficerare och krigsfångar mördades av Röda armén. Det gjorde olyckan extra traumatisk för polackerna – de flesta polska familjer har någon anförvant som sköts vid Katyń. (onet.pl och wB 14 dec 17)

Morawiecki redan populär bland väljarna

Publicerat 2017-12-14

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Lag och Rättvisa (PiS) slår nu rekord i opinionsmätningarna – hela 50 % av de tillfrågade skulle rösta på regeringspartiet om det vore val idag. Det är en ökning med 5 % sedan i november, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Kantar Public som redovisas i tidningen Fakt.

På andra plats kommer oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) med låga 17 % (-6). Därefter kommer Kukiz’15 med 11 % (+3), liberala Moderna med 9 % och Vänsteralliansen (SLD) 5 %. För att överhuvudtaget få någon plats i parlamentet krävs 5 %, vilket Bondepartiet, PSL, i den här mätningen inte nådde upp till.

Enligt en annan undersökning av samma opinionsinstitut blev nästan 60 % överraskade av att förra premiärministern Beata Szydło byttes ut mot den nuvarande, Mateusz Morawiecki. 41 % tror att han kommer att vara bra för landet – bland PiS egna väljare är 74 % övertygade om att han kommer att göra ett bra jobb.

En god start för den nya regeringschefen alltså. (Fakt 13 dec 17)

Morawiecki satsar på renare luft

Publicerat 2017-12-14

Premiärminister Mateusz Morawiecki. Foto: flickr.

Ren luft är en av den nye premiärministern Mateusz Morawieckis prioriteringar.

Det är ett mått på hur utvecklat ett land är, och i det hänseendet är Polen inte ett moget land, säger Morawiecki. Luft, vatten och jord tillhör inte bara oss utan också kommande generationer, och våra barnbarn får ärva den miljö som vi lämnar efter oss.

Vår plan att bekämpa smogen är också ett program för att hjälpa de fattigaste i samhället som inte har råd med bränsle av god kvalitet som inte medför några föroreningar. Vi vill göra slut på den fattigdomen och därmed förbättra livskvalitén för alla i landet, säger den nya regeringschefen.

Han utlovar ett särskilt program som ska minska smogen i de trettiotre polska städerna.

Av Europas 50 mest smogdrabbade städer är 33 polska, och 50 000 polacker dör årligen för tidigt i sjukdomar som är relaterade till luftföroreningar. Det visar rapporter från Världshälsoorganisationen, WHO. Bland de 33 finns både Warszawa och Kraków, där gränsvärdena för utsläpp överskrids ofta och mycket. Förra året utgjorde Polens utsläpp av växthusgaser åtta procent av utsläppen i hela Europa.

Nästa sommar skärps restriktionerna för ineffektiva kaminer, som kraftigt bidrar till smogen i städerna – de allra flesta i landet eldar med kol.

Polen har hittills under Lag och Rättvisas (PiS) regeringstid protesterat mot EUs sänkta utsläppsgränser, bland annat eftersom gruvorna ger många jobb.

I flera regioner har man tagit lokala initiativ till bättre luft, men den nya premiärministern Morawiecki vill nu ta ett helhetsgrepp på luften i hela landet. (Polskie Radio och wB 14 dec 17)

Ekonomer: Polen måste snart dra åt svångremmen

Publicerat 2017-12-14

Centralbankschefen Adam Głapiński ser ingen anledning att höja räntan. Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Centralbanken NBP meddelade i förra veckan att räntan kommer att ligga kvar på låga 1,5 % förmodligen hela nästa år. Enligt bankens bedömning ökar inflationen från 2 till 2,5 % under de närmaste månaderna, vilket är den högsta siffran på fem år.

Men det finns ingen anledning att höja räntan, menar centralbankschefen Adam Głapiński. Tvärtom stärker statistiken honom i hans uppfattning om att räntan ska ligga kvar på samma låga nivå kanske ett år till.

NBP ser inga hot vid horisonten och heller ingen anledning till oro.

Analytikerna, som anser att det är dags för NBC att agera, menar att Głapiński tolkar statistiken selektivt.

Även premiärminister Mateusz Morawiecki har uttryckt sin stora tilltro till den polska ekonomin, som huvudsakligen drivs av ökad inhemsk efterfrågan. I somras talade han om att de utländska investeringarna visserligen minskade på vissa områden, men på andra områden vällde det in utländska investerare. Men, säger ekonomerna, det är en sanning med modifikationer, de utländska investeringarna minskade med flera miljarder under PiS-regeringens första år. I nya innovativa industrier är den genomsnittliga lönsamheten god och där har investeringarna ökat. Men de viktiga återinvesteringarna har minskat betydligt. Samtidigt har polska investerare av skatteskäl dubblerat sina satsningar i utlandet.

Polen har också backat tre steg på World Economic Forums lista över konkurrenskraftiga länder och ligger idag på plats nr 39.

Många ekonomer tror att Polen måste dra åt svångremmen redan nästa år. (money.pl, biznes.onet.po, bloomberg.com, insiderbusiness.com, kitco.com 10/13 dec 17)

Hédi Fried – Min oro

Publicerat 2017-12-13

Hédi Fried 93 år.
Bild till dokumentären Hédi Fried – Min oro av Håkan Pieniowski och Birgitta Öhman.

Hédi Fried, 93 år, är en av de få överlevande som idag fortfarande kan berätta om Förintelsen under andra världskriget. Om henne har filmarna Håkan Pieniowski och Birgitta Öhman gjort en dokumentär som visas i SVT den 25 januari.

Hédi fördes i boskapsvagn till Auschwitz. Vid ankomsten skildes hon från sina båda föräldrar och lämnades ensam kvar med sin mindre syster Livia.

Hédi Fried håller sin familjebild. Både mor och far gasades och brändes i Auschwitz.
Bild ur dokumentären Hédi Fried – Min oro av Håkan Pieniowski och Birgitta Öhman.

Hédi hann aldrig säga adjö till sina föräldrar. Både mor och far gasades och brändes. I filmen vänder sig Hédi till oss alla och ber oss att en sista gång noga lyssna till hennes berättelse. Filmens form understryker allvaret i hennes ord och blick rakt in i kameran. Osentimentalt väver hon sin starka berättelse runt några få brev och fotografier från tiden då hon fortfarande svävade i okunskap om vad som väntade henne och hennes familj. I filmen vädjar hon till oss att inte glömma det som hon idag oroar sig för, och som kan komma att hända igen. Hédi vet att framtiden beror på oss.

Håkan Pieniowskis och Birgitta Öhmans film om Hédi Fried som sänds i SVT 2 den 25 januari 2018 kl. 20.00.

Filmen ligger på SVT Play fram till november 2018.

 

Lucia i Polen för 36 år sedan ….

Publicerat 2017-12-12

General Jaruzelski proklamerar krigstillståndet 13.dec 1981.
Foto: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Alla vuxna polacker kan berätta om var och hur de fick besked om general Wojciech Jaruzelskis kupp den 13 december 1981, för 36 år sedan. I Sverige firade man Lucia då som nu, men i Polen krossades den fria fackföreningen Solidaritet och frihetsdrömmen i landet av den kommunistiska regimen. Det är värt att minnas för att dra lärdom av den tragiska händelsen.

Maciej Onoszko, ordförande i Svensk-Polska Föreningen på Gotland.

Natten mellan 12 och 13 december 1981 införde general Jaruzelski krigstillstånd i Polen. På den tiden var jag student i Gdańsk. Jag minns hur vi försökte dölja vår rädsla för varandra. Minnet av stridsvagnar, beväpnade soldater och demonstrerande människor har jag kvar inom mig. Sverige erbjöd omedelbart alla polacker i Sverige att stanna kvar här. Många frivilliga svenskar och gotlänningar ställde upp, organiserade och skickade oförglömlig hjälp till den polska befolkningen.

Den 13 december hålls idag minnesceremonier på många ställen i Polen. Man delar ut medaljer till veteraner som kämpade mot kommunismen. Utanför Gdańskvarvet och den monumentala statyn – tre stora kors till minne av kommunistepokens offer – lägger Gdańskborna blommor. De minns.

Det hålls minnesmässor i Gdańsks kyrkor, bl.a. i Birgittakyrkan som då fungerade som ett fantastiskt skydd för många som regimen ville sätta i fängelse. Dessutom anordnas träffar för oppositionella aktivister, dit unga människor kan komma och uppleva det som med vetenskapliga termer kallas för ”muntlig historia”. Många unga människor vill lära sig mer och delta i uppmärksammandet av den symboliska och tragiska dagen 13 december 1981. Staden Gdańsk och dess befolkning har inte glömt.

Och när jag hör att en del fortfarande kallar sig kommunister, då kommer de hemska minnena tillbaka. Kjell Albin Abrahamson, Sveriges Radios avlidne utrikeskorrespondent i Warszawa, skriver: ”När vänsterpartiet kallar sig kommunister spottar de halva Europa rakt i trynet, det vill säga den hälft som har tvingats leva med det förtryck som de själva har sluppit.”

Många människor vet vad till exempel koncentrationsläger är och det är bra, men det är oroande att så få vet vad gulag är. Låt oss i dagens spända läge minnas historien och dra lärdom av den tragiska händelsen på Luciadagen i Polen för trettiosex år sedan. Aldrig mera krig!

Maciej Onoszko
ordförande i Svensk-Polska Föreningen på Gotland

https://svenskpolska.wordpress.com/

Massiva protester under domstolsdebatten

Publicerat 2017-12-12

Parlamentsbyggnaden i Warszawa. Foto: wikipedia.

Senaten debatterar under kvällen den reform av Polska domstolsrådet och Högsta domstolen som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill genomföra. Senatens Kommission för mänskliga rättigheter rekommenderar senatorerna att anta lagförslaget utan ändringar.

Men debatten är hätsk och ordväxlingen mellan oppositionssenatorer och PiS-senatorer är hård. Senatorn och Solidaritetslegenden Jan Rulewski kliver upp i talarstolen iförd vad som liknar en tragisk grekisk teatermask med inslag av de polska nationalfärgerna.

Polen har idag ett ansikte dränkt i förtvivlan, säger han. Han avslutar sitt anförande med att citera romantikern Juliusz Słowackis drama Beniowski – Nie pójdę z wami waszą drogą kłamną. Pójdę gdzie indziej. I lud pójdzie za mną (Jag följer inte er på er förljugna väg. Jag går någon annanstans och folket följer mig).

Senaten, där PiS har majoritet, avslår alla invändningar. Inte ens Parlamentets juridiska byrås negativa utlåtande om reformen gör intryck på PiS-senatorerna. Standardsvaret på alla invändningar är: tycker ni att reformen bryter mot grundlagen får ni vända er till Konstitutionsdomstolen. Ja, till Konstitutionsdomstolen som sedan ett år tillbaka är kontrollerad av Lag och Rättvisa.

Utanför samlas människor för att protestera. Polacker är inte passiva när man berövar dem deras demokratiska och mänskliga rättigheter. Demonstranterna läser upp senatorernas namn, ett efter ett. Och uppmanar dem att ta sitt förnuft till fånga.

Strax efter klockan 19 inträffar en otrevlig incident i Senaten. Fem kvinnor kommer in i rullar upp banderoller med inskriften: Fria domstolar, Ett fritt Polen, Fria val. De håller i en polska flagga. Vakterna tar ifrån dem banderollerna och försöker kasta ut dem ur senaten trots att kvinnorna uppvisar passersedlar. Oppositionens senatorer ingriper. Vakterna drar sig undan.

Under tiden upplöser polisen demonstrationen utanför senaten. Demonstranterna försöker rubba de avskärmningar som nu står permanent utanför parlamentsbyggnaden. Polisen informerar att organisatörerna beslutat att avsluta protesten och uppmanar folk att skingra sig. Och hotar med att ta till våldslösningar om man inte lyder. Flera demonstranter anhålls. Men folk tycks inte vilja gå hem. Vanära! skriker de protesterande mot limousinerna som nu lämnar byggnaden. Men natten är lång – mycket kan hända än.

Polackerna ger inte upp. Det gör inte regimen heller.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Informationsmonopolet är tillbaka

Publicerat 2017-12-12

Tv-stationen TVN ska betala 1,5 miljoner zloty (ca 3,8 miljoner kronor) för sin rapportering kring händelserna i och utanför parlamentet i december 2016. Det har Polska medierådet beslutat.

Den 16 december förra året ockuperade oppositionen plenisalen i parlamentet i protest mot att talmannen förbjöd oppositionsparlamentarikern Michal Szczerba att tala. Debatten flyttades då till en annan sal där man tog beslut om bland annat budgeten. Det rådde dock tveksamheter kring antalet röstande parlamentariker (det krävs 231 röster för att omröstningen ska vara giltig). Det rådde även tveksamheter kring hur omröstningen och rösträkningen gick till. Medierna förvisades ur salen och delar av oppositionsparlamentarikerna släpptes aldrig in. De som redan befann sig i salen fick inte komma med formella invändningar. Utanför parlamentet samlades människor för att protestera mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess förehavanden.

Läs vidare >>

Domare förklarar justitieministern krig

Publicerat 2017-12-12

Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska.
Foto: RMF FM.

Bataljen om det polska domstolsväsendet är inne i sitt slutskede. Men motståndet mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ”reformer” minskar inte.

När Konstitutionsdomstolens (KD) nya ordförande Julia Przyłębska på måndagen lade fram domstolens verksamhetsberättelse för 2016, gick sju av domstolens ledamöter offentligt ut och tog avstånd från den. Sex av dem tillhör det gamla gardet, och den sjunde är en av dem som PiS på grunder som KD och dess dåvarande ordförande Andrzej Rzepliński förklarat grundlagsstridiga, tillsatt efter regeringsskiftet hösten 2015.

Vid presentationen av årsrapporten gick Przyłębska till angrepp mot sin företrädare Rzepliński och anklagade honom för att godtyckligt ha beslutat att de nya, av parlamentet nyutnämnda ledamöterna, inte fick delta i domstolens arbete. Själv lät hon sedan hon blivit ordförande de PiS-tillsatta ledamöterna att delta i domslutsprocessen och i gengäld hjälpte de henne till ordförandeposten.

Regeringspartiet och president Andrzej Duda tycks tro att läget nu har stabiliserats och att Konstitutionsdomstolen som Duda sa ” återgått till sitt normala arbete”. Men domstolen gjordes formellt om för att effektiviteten behövde höjas – och av rapporten att döma har antalet domslut nästan halverats under Julia Przyłębskas ordförandeskap. I rapporten medges det också att tre domslut inte publicerats eftersom regeringen inte accepterar dem.

Majoriteten av KD:s domare har godkänt rapporten. Men sju av dem (alltså nästan hälften) instämmer inte i dess innehåll. I ett uttalande påpekar de att av de åtta som röstade för innehållet i rapporten var det bara två som under 2016 deltog i Konstitutionsdomstolens arbete – de övriga var inte ens utnämnda, vilket inte har hindrat dem från att underteckna verksamhetsberättelsen.

De sju domarna ifrågasätter huvudsakligen tre saker: attityden till det dubblerade antalet ledamöter, regeringens vägran att publicera KDs domslut samt det lagliga i att utnämna Przyłębska till KD:s ordförande. De menar att dessa ärenden inte har framställts i rapporten på ett sanningsenligt sätt.

Ute i landet talas det om att många domare tänker förklara justitieminister Zbigniew Ziobro krig och inte finna sig i politiseringen av rättsväsendet eller de personangrepp och utrensningar som genomförts av Ziobros förtrogna.

Det pågår gatudemonstrationer i flera städer mot den demontering av demokratiska rättssystemet som nu sker.

Vi ska kämpa till slutet, säger de.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Inga nyheter i Morawieckis regering

Publicerat 2017-12-11

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Polens nye regeringschef Mateusz Morawiecki svors på måndagen in tillsammans med sina ministrar vid en ceremoni i presidentpalatset.

Lite oväntat är besättningen densamma som tidigare – alla ministrar behåller sina ämbeten. Bortsett från Mateusz Morawiecki själv, som lägger uppgiften som regeringschef till sina tidigare åtaganden som finans- och utvecklingsminister. Och bortsett från den avsatta premiärministern Beata Szydło, som nu blir vice premiärminister med särskilt ansvar för socialpolitiken.

En större regeringsombildning väntas eventuellt i januari.

Szydło fick sparken i slutet av förra veckan och ersattes med PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis favorit, finansministern Morawiecki, som ligger bakom den ekonomiska långtidsplanen.

Tillsammans med två småpartier, Polen tillsammans och Solidariska Polen, vann regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) valet i oktober 2015. Till regeringschef utsågs Beata Szydło, som ett halvt år tidigare hållit i den valkampanj som gjorde den relativt okände Andrzej Duda till presidentpalatset.

Eftersom Kaczyński förra gången PiS hade regeringsmakten (2005–07) efter mindre än ett år sparkade Kazimierz Marcinkiewicz och själv tog över taktpinnen, har de flesta räknat med att Szydło skulle gå samma öde till mötes. Uppenbarligen har hon bättre motsvarat partiledarens förväntningar eftersom hon fick vara med halva mandatperioden mot Marcinkiewicz nio månader.

Många av partitopparna anser att det enda naturliga är att Kaczyński, som i praktiken är den som styr Polen, själv skulle bli premiärminister, men han är tillsammans med försvarsminister Antoni Macierewicz Polens mest impopulära politiker, vilket skulle kunna innebära att valet går sämre nästa gång.

På tisdag håller Morawiecki sin regeringsförklaring i parlamenten. (Polskie Radio och wB 11 dec 17)

Tusk blir hedersdoktor i Ungern

Publicerat 2017-12-10

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Europeiska rådets ordförande och Polens förre premiärminister Donald Tusk har tilldelats hedersdoktorat vid Ungerns äldsta universitet i Pécs.

Jag älskar Europa, jag tror på dess framtid och på meningen med EU, sa han i sitt tacktal. Och jag tänker inte avsäga mig detta trots den nuvarande antieuropeiska trenden som sveper över Europa just nu.

Denna kärleksförklaring till Europa satte han i ett nutidsperspektiv.

Främst sätter jag friheten. Men det är inte alla som ser denna hierarki som lämplig. Jag är medveten om hur livlig och brutal är debatten kring detta här i Ungern och i mitt hemland, sa Tusk.

I sitt tal för ett öppet och mångkulturellt Europa citerade han den helige Stefan, Ungerns förste monark, som till sin son Emerik sa att ”ett rike med bara ett språk är skört och svagt. Därför ber jag dig, min son, att stödja den goda viljans män och behandla dem rättfärdigt så att de kan leva här med dig i frihet”. Tusk framhävde även sin pragmatiska sida och underströk behovet av att kontrollera Europas gemensamma gräns. Samtidigt var han tydlig med att han inte ”accepterar den aggressiva retorik som återupplivar vårt förflutnas värsta minnen och som används i debatten kring flyktingpolitiken”.

Han riktade hård kritik mot den ungerska regeringens och även Polens politik i flyktingfrågor, mot en rabiat propaganda mot EU:s flyktingpolitik och konspirationsteorier kring George Soros ”hemliga plan” att ta en miljon immigranter till Europa och förse dem med skattebetalarnas pengar.

Soros, som försöker förverkliga Karl Poppers open society där regeringen utmärks av tolerans och flexibilitet, står till svars inför medborgarna och alla dess förehavanden är transparenta. Donald Tusk står tydligt på det öppna och medborgerliga Europas sida där det finns plats för alla.

Dorota Tubielewicz Mattsson

När de skjuter hästar …

Publicerat 2017-12-10

Beata Szydlo tackar sina ministrar för gott samarbete.
Foto: Regeringskansliet.

Beata Szydło, Polens förra premiärminister, har iklätts offerkofta. På morgonen försvarar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) henne i parlamentet mot oppositionens misstroendevotum för att på kvällen tvinga henne att avgå. Szydło har under två års tid systematiskt följt varje order från partiledaren Jarosław Kaczyński. Man kan till och med säga att hon var rätt bra på det. Men nu är hennes tid slut. Szydło har gjort sitt, Szydło får gå.

Förödmjukande? Ja. I synnerhet som Kaczyński officiellt utlovade en hel mandatperiod om hon gjorde bra ifrån sig, och det gjorde hon i sin iver att lyda ledaren. Men också i högsta grad självförvållat. Szydło är en stor flicka som borde ha varit medveten om riskerna med att vara Kaczyńskis nickedocka. Och alla spekulationerna om hennes avgång, hennes framtid och alla ojande över hennes öde tycks ha ett enda syfte – att skyla över det verkligen viktiga som samtidigt inträffade i Polen, den slutgiltiga dödsstöten mot landets domstolar.

För medan alla hetsade upp sig om vem som skulle bli Polens nästa (officiella, inte den verkliga) styresman röstade parlamentet igenom ändringar till presidentens förslag om lagen om Högsta domstolen samt om valet till Polska Domstolsrådet (KRS). Högerkoalitionen har alltså röstat igenom en politisering av rättsväsendet och i praktiken en nedmontering av maktens tredelning som ju är ett av de viktigaste fundamenten för den demokratiska statens existens. Alla diskussioner förhindrades smidigt, taltiden minskades till 30 sekunder och lagändringarna röstades igenom på löpande band. När oppositionsledaren Grzegorz Schetyna talade om konsekvenserna stod regeringspartiernas bänkar tomma.

Så nu går polackerna åter ut på gatorna för att försvara demokratin. Ljuskedjor bildas över hela landet. Oppositionen manar till protester. Experter försöker förklara vikten av det som hänt. Nu har president Andrzej Duda återigen möjlighet att lägga sitt veto. Men kommer han att göra det? Knappast troligt. Kaczyński och Duda har av allt att döma uppnått en överenskommelse – kanske får Duda större ansvar för utrikespolitiken, kanske förlorar hans svurne fiende Antoni Macierewicz posten som försvarsminister, kanske … I gengäld fortsätter Duda att pliktskyldigt underteckna allt som Kaczyński lägger på hans skrivbord.

Inte ens Venedigkommissionens senaste rapport gör något större intryck på makthavarna. Kommissionen skriver att de förändringar PiS driver igenom är ett ”mycket allvarligt hot” mot det demokratiska rättssystemet. Man pekar på en långt gående politisering av Domstolsrådet, man råder Polen att skilja riksåklagarämbetet och justitieministerämbetet åt och varnar för konsekvenserna av att ge riksåklagaren alltför stora befogenheter. Rapporten, som innehåller hård kritik mot justitieministerns godtyckliga av- och tillsättningar av domare, är undertecknad av Venedigkommissionens samtliga medlemmar – utom den polska.

Motsättningarna och aggressionerna mellan polackerna ökar för varje dag. Inte bara i parlamentet utan även på gatorna. Och polisen beordras ta till allt hårdare åtgärder för att kväsa protesterna.

Polen har blivit en polisstat.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Szydło blir socialminister

Publicerat 2017-12-10

Förra pemiärministern Beata Szydło.
Foto: Kancelarie Premiera flickr.

Avgående premiärminister Beata Szydło kommer att stanna kvar i regeringen som vice regeringschef med ansvar för socialpolitiken. Det säger vice kulturminister Jarosław Sellin till Polskie Radio.

Anledningen till att man byter premiärminister efter halva mandatperioden är att man nu ska fokusera på ekonomin. Därför har man nu valt förra finansministern Mateusz Morawiecki till regeringschef. Han är pappa till den s.k. Morawiecki-planen som är landets ekonomiska färdplan fram till 2020, samt prognoser för de därefter kommande tio åren.

Morawiecki-planen innebär höjd medelinkomst, arbetsmarknadsreformer, ökad nativitet, mer investeringar, mer internationell handel samt en ökning av forskning och utveckling.

Szydło har under sin tid som premiärminister genomfört flera av de vallöften som ledde till valseger hösten 2015 – ett generöst flerbarnsbidrag, sänkt pensionsålder, fria läkemedel för många pensionärer osv. Hon har av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński hyllats kraftigt för sina framgångar, men anses nu alltså vara förbrukad.

Den som tidigare har haft hand om socialpolitiken är Elżbieta Rafalska, som haft ett enormt ansvarsområde: familjepolitik, arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Det har funnits spänningar mellan Rafalska och Morawiecki, som för ekonomins skull hade föredragit att vänta med sänkningen av pensionsåldern några år.

Man har också spekulerat om en framtid som EU-parlamentariker för Szydło. Kanske kan Kaczyński hitta på ett skäl att plocka hem Polens nuvarande EU-kommissionär, Elżbieta Bieńkowska, som tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), för att ordna en passande reträttplats för den förra regeringschefen. Szydło är omtyckt av väljarna men hon sägs också vara personligen uppskattad i EU, inte minst inom gruppen ECR (Europeiska konservativa och reformister) som PiS tillhör. Kanske vill hon hellre stanna hemma i Warszawa och bevaka sina intressen där. (Polskie Radio och wB 10 dec 17)

Morawiecki – Kaczynskis nya marionett

Publicerat 2017-12-10

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Så nu har Polen fått en ny premiärminister – Mateusz Morawiecki. Vem är han och varför har han fått regeringsmakten?

Han är en välutbildad och utan tvekan ambitiös man. Han är 49 år gammal och son till Kornel Morawiecki, känd oppositionell under kommunisttiden och en av Solidaritets grundare.

Morawiecki studerade först historia vid Universitetet i Wrocław för att fortsätta sin utbildning vid Tekniska högskolan i Wrocław samt Central Connecticut State University och avsluta med MBA-examen vid Ekonomiska akademin i Wrocław. Samtidigt läste han europeisk lagstiftning och ekonomisk integration vid Universitetet i Hamburg. Han talar tyska och engelska flytande.

Läs vidare >>

Szydło får gå – Morawiecki tar över

Publicerat 2017-12-07

Beata Szydło ersätts av finansminister Mateusz Morawiecki.
Montage: wB

Premiärminister Beata Szydło har lämnat in sin avskedsansökan och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har accepterat. Partiet har föreslagit att finansminister Mateusz Morawiecki går in som regeringschef. Det säger Beata Mazurek, PiS presschef på en presskonferens.

Tidigare under dagen sade Ryszard Terlecki, som är PiS gruppledare i sejmen, att partiets politiska kommitté på torsdagskvällen skulle fatta beslut om ifall Szydło skulle få ha kvar sin ställning som regeringschef. Resultatet av diskussionen i politiska kommittén har inte oväntat blivit att hon får gå. Hon ersätts av Morawiecki, en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis favoriter. För två år sedan var han en opolitisk bankman som utnämndes till utvecklingsminister i den då nya PiS-regeringen och avancerade ganska snabbt till finans- och utvecklingsminister och vice premiärminister.

Szydło ska emellertid stanna kvar i regeringen som vice premiärminister, skriver nyhetsportalen onet.pl.

Det är PiS-ledaren Jarosław Kaczyński själv som hållit i yxan – trots de hyllningar han öste över Szydło för någon månad sedan. Han sägs ha tövat i det längsta med beslutet eftersom Szydło är populär bland väljarna, särskilt bland partiets egna kärnväljare – lågutbildade och lågavlönade landsbygdsbor, i synnerhet kvinnor. Ekonomen Morawiecki är mer uppskattad av högutbildade män – men de brukar inte rösta på PiS.

Szydło anses ha varit för svag i förhållande till mer påstridiga ministrar och inte kunnat prioritera korrekt bland vallöftena. Å andra sidan anses Morawiecki ha samma svaghet. (Polskie Radio, onet.pl och wB 7 dec 17)

EU drar Polen, Ungern och Tjeckien inför rätta för flyktingmotstånd

Publicerat 2017-12-07

Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande.
Foto: wikipedia.

Ungern, Polen och Tjeckien har inte visat några tecken på att vilja respektera de rättsliga åtagandena i det program för omfördelning av flyktingar i Italien och Grekland som EU antog 2015. Därför blir vi nu tvungna att dra de tre länderna inför EU-domstolen. Det sade Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen, på en presskonferens i Bryssel på torsdagen.

Programmet för omfördelning av flyktingar gällde 120 000 personer och en mycket stor majoritet av medlemsländerna röstade ja till förslaget.

Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien röstade emot, Finland lade ner sin röst. Övriga 23 medlemsländer röstade för.

Ungern och Slovakien drog ärendet inför EU-domstolen men förlorade. Polen åtog sig om än motvilligt att ta 5082 flyktingar, men efter maktskiftet hösten 2015 förklarade den nya regeringen att man inte avsåg att fullfölja det åtagandet.

Premiärminister Beata Szydło säger att Polen i stället satsar på humanitärt bistånd till krigsoffren i Syrien och samarbete med hjälporganisationer. Som skäl har bland annat anförts att flyktingarna ändå inte vill komma till Polen – de få som har kommit har ganska snabbt gett sig västerut.

I juni inledde EU sitt s.k. överträdelseförfarande mot de tre länderna för att de gjort för lite för att ta emot flyktingar.

Svaren från regeringarna är otillräckliga, slår EU-kommissionen nu fast och drar dem alltså inför EU-domstolen. Om de fälls riskerar de dryga böter, men rättegången kan ta flera år. (Sveriges Radio, Polskie Radio och Europaportalen 7 dec 17)

Szydłos tweet satte fart på spekulationerna

Publicerat 2017-12-05

Premiärminister Beata Szydło och finansminister Mateusz Morawiecki. Montage: wB

Trots allt, Polen kommer först. Ett land som bryr sig om familjen och värdena, och ett land som är tryggt. Ett land grundat på kristen grund, tolerant och öppet. Modernt och ambitiöst. Det är mitt land. Ett exempel att följa för Europa och världen. Det är så här vi polacker är.

Så skrev premiärminister Beata Szydło på twitter på tisdagsmorgonen, och hennes tweet satte omedelbart fart på spekulationerna.

Strax innan hade tidningen Rzeczpospolita och den privata radiokanalen RMF FM gått ut med nyheten att Szydło i nästa vecka ersätts av Mateusz Morawiecki, som förutom finans- och utvecklingsminister också är vice premiärminister.

Den kommande regeringsombildningen diskuteras intensivt inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Redan i somras sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att han räknade med att möblera om i regeringen under hösten. Men så uppstod problemet med president Andrzej Duda, som vägrade godkänna PiS domstolsreformer. I diskussionerna måste man nu också ta hand om den frågan – kanske kunde man strukturera om i regeringen så att presidenten åtminstone på ytan får lite med att säga till om mot att han accepterar domstolsreformerna.

Samtidigt har många bara väntat på att Kaczyński själv skulle ta över posten som regeringschef. Men en opinionsundersökning tidigare i höst visade att över 60 % av väljarna ogillade den idén. På senare tid har Morawiecki varit den som oftast nämns som ersättare till Szydło – men även där är väljarna negativa. Enligt en mätning som publicerades på måndagen anser 42 % att Szydło bör gå, 33 % att hon ska stanna och 25 % har ingen åsikt. Men om tanken är att hon ska bytas ut mot Morawiecki så är det bara 24 % som håller med, visar i en undersökning som kom på tisdagen. 38 % tycker att hon ska sitta kvar, lika många har ingen åsikt.

Szydło är dessutom uppskattad i de grupper där PiS normalt hämtar sina sympatier: lågutbildade, lågavlönade landsbygdsbor, medan Morawiecki stöds av högutbildade och högavlönade män – som ofta röstar på andra partier.

Under dagen har många tolkat Szydłos tweet som ett tecken på att hon inser att hon kommer att få sparken. När regeringen två år efter makttillträdet för en månad sedan stämde av partiets framgångar efter maktskiftet tycktes Kaczyński emellertid mycket nöjd med Szydłos insatser. (Rzeczpospolita och wB 4/5 dec 17)

PiS tappar stöd inför kommunalvalet

Publicerat 2017-12-04

Partiloggan.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har fortfarande brett stöd i opinionen. Om det vore val idag skulle 36,4 % av väljarna rösta på PiS, men det är en rejäl minskning om man jämför med mätningen i början av oktober då PiS stöddes av rekordhöga 39,8 %. På två månader har PiS alltså tappat 3,4 % av väljarna.

Det visar en färsk opinionsmätning från opinionsinstitutet Ibris, som beställts av tidningen Rzeczpospolita.

Bondepartiet, PSL, har ökat från 5 % till 6,4 % vilket kan vara en del av förklaringen till att PiS har tappat röster, säger Ibris analytiker Marcin Duma. Den afrikanska svinpestens snabba frammarsch oroar många på landsbygden, och det är där PiS har sina flesta väljare. 40 % av befolkningen bor på landsbygden.

Flerbarnsbidraget 500+ ger fortfarande PiS många röster, säger Duma, men i kommunalvalen nästa år kan man rösta på oppositionen utan att riskera att bidraget ändras.

PiS har ju analyserat vallagen och lagt fram förslag till förändringar för att få så bra röstsiffror som möjligt. Valförrättarna ska dela in valdistrikten i kretsar med två eller tre mandat. Om oppositionen går samman räcker det i valkretsar med tre mandat med en rösts övervikt för att ta det tredje mandatet, säger Ibris analytiker.

PiS har naturligtvis analyserat detta för att se var gränserna för valkretsarna ska gå för att ge PiS bästa möjliga valresultat.

Vad gäller de övriga partierna visar den nya opinionsundersökningen att stödet för Medborgarplattformen (PO) ligger kvar på runt 20 %. Moderna ligger nu på 10 %, en ökning med 3,6 % sedan Katarzyna Lubnauer blev partiledare efter Ryszard Petru. Sedan vet man ju inte hur länge Lubnauer-effekten håller i sig. Men det ger Moderna en starkare förhandlingsposition i förhandlingarna om gemensamma vallistor.

Kukiz’15 får 6,8 % av rösterna, SLD 6,6 % och PSL 6,4 %. (Rzeczpospolita 4 dec 17)

Agatha Rae – polsk författare som nu kommer ut på svenska

Publicerat 2017-12-04

Agatha Rae – eller Joanna Bogusławska som hon egentligen heter. Foto: Justyna Prabucka Photography.

Förlorad i tidens grepp heter en bok som landade på redaktionen. Den visar sig handla om en handfull personer som oväntat vaknar upp i en gigantisk skog, de är av olika nationalitet och kommer från olika tidsperioder … Magisk realism kallas genren, som beskriver en verklighet med absurda eller övernaturliga inslag.

I Förlorad i tidens grepp försöker karaktärerna ta sig hem efter uppvaknandet i den främmande skogen och då råkar de ut för diverse bisarra händelser. I slutändan finner de att de faktiskt har mer gemensamt än de har haft en aning om.

Författaren, Agatha Rae, är polska och bor i Gdynia. Egentligen heter hon Joanna Bogusławska, är lärare i engelska och skriver böcker samtidigt som hon arbetar med sin doktorsavhandling på universitetet i Gdańsk.

Jag har alltid tyckt om att skriva, att hitta på historier, säger Joanna Bogusławska. Det bara bubblar upp idéer till noveller och berättelser. En liten amerikansk förläggare upptäckte mig på nätet och gav mig chansen att prova mina vingar. Det visade sig att det finns människor som tycker om att läsa det jag skriver. Att min bok får komma ut i Sverige har ökat skrivarlusten ännu mer.

Den genre jag gillar mest kallas magisk realism, det handlar om människor som hamnar i märkliga situationer. Det som drabbar mina karaktärer tvingar dem att rannsaka sig och lägga om sina liv, de måste hitta ett sätt att hantera de nya omständigheterna, och längs vägen upptäcker de något om sig själva och sina relationer. Jag tror att det är viktigt att man ständigt återupptäcker och återuppbygger sig själv, det är en betydelsefull del av varandet och jag överför den tanken till mina karaktärer, konstaterar Joanna Bogusławska.

Förlorad i tidens grepp är den första av hennes böcker som kommer ut på svenska. På engelska har hon skrivit sex böcker, bland dem Oenone, The Garden och The Belt samt en novellsamling tillsammans med Danielle Lee Zwissler, Coming Home for Christmas. Just nu skriver Joanna Bogusławska en roman på polska.

Min främsta förebild är författaren och journalisten Katarzyna Tubylewicz, säger hon. Jag slukar hennes böcker, både fiction och non-fiction. Hon översätter också svenska författare till polska – som Jonas Gardell och Maj-Gull Axelsson. Bland andra polska författare gillar jag till exempel Andrzej Sapkowski, vars Witcher-saga är ett mästerverk.

Men varifrån kommer namnet Agatha Rae?

Jo, säger Joanna Bogusławska, jag behövde en pseudonym för att skilja de här böckerna från böcker och artiklar som jag har skrivit om hur man lär sig engelska i Polen. Så såg jag Döden på Nilen av Agatha Christie och tänkte att Agatha var ett bra förnamn. Och Rae har jag lånat från en amerikansk vän, Carrie Rae, som har hjälpt mig både som redaktör och med research.

Förlorad i tidens grepp ges ut av Everlasting Publisher 2017 och är översatt av förlaget. Det kommer en uppföljning så småningom.

Gunilla Lindberg

May: Partnerskapet med Polen överlever Brexit

Publicerat 2017-12-04

Storbritanniens premiärminister Theresa May.
Foto: Inrikesdepartementet.

Storbritannien bygger ett strategiskt partnerskap med Polen som kommer att fortsätta även efter Brexit. Det sade premiärminister Theresa May inför måndagens samtal med EU-ordföranden Donald Tusk, EU-parlamentets ordförande Jean-Claude Juncker och Brexit-förhandlaren Michel Barnier.

Hon talade om Polens betydelse, att partnerskapet bygger på de två ländernas gemensamma historia och försäkrade att det kommer att överleva Brexit. Som exempel nämnde hon de brittiska trupper som ingår i Natos förstärkning av den östra flanken.

Det visar vår beslutsamhet när det gäller att stå upp mot aggressioner i regionen, vi arbetar hand i hand över det utrikespolitiska spektret, sade May.

Hon påminde om att Storbritannien är det land som importerar näst mest livsmedels- och jordbruksprodukter från Polen, och försäkrade att säkerställandet av brittiska medborgares rättigheter inom EU och EU-medborgares rättigheter i Storbritannien har högsta prioritet.

En miljon polska medborgare och 30 000 polska företag har gett stora ekonomiska, kulturella och sociala bidrag till den väv som är vårt land, sade Theresa May. Ingen EU-medborgare som bor i Storbritannien ska behöva oroa sig, och nu handlar det om att inrätta ett enkelt och transparent system som ska EU-medborgarnas nya status i Storbritannien.

Den 21 december kommer representanter för den brittiska regeringen till Warszawa för samtal. (Polskie Radio 4 dec 17)

Fler gripna i fastighetsskandalen

Publicerat 2017-12-04

Stadshuset i Warszawa. Foto: wikipedia.

Tre chefer på stadshuset i Warszawa greps på måndagen, misstänkta för korruption i den pågående fastighetsskandalen. De har arbetat med utredningar om fastigheter som exproprierades under kommunisttiden och som de forna ägarna nu kan få tillbaka.

De har enligt Antikorruptionsbyrån (CBA) tagit emot ekonomisk ersättning i samband med återprivatiseringsärenden, säger Stanisław Żaryn från säkerhetsdepartementet. Flera stadshustjänstemän och en advokat har tidigare anhållits och de tre som gripits idag är inte de sista.

Enligt justitieminister Zbigniew Ziobro har de gripna tagit emot sammanlagt 300 000 złoty (närmare 800 000 svenska kronor) i mutor för att kriminella personer skulle kunna ta över bostadshus i Warszawa, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Ytterligare 68 utredningar om misstänkta oegentligheter vid återlämnandet av 200 fastigheter, både exklusiva tomter i centrala staden och vanliga bostadshus för miljontals złoty.

Skandalen har inneburit att flera tjänstemän i Stadshuset fått sparken, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz måste avgå. Enligt nyhetsbyrån PAP utreds också Gronkiewicz-Waltz man, som 2003 förvärvade en del av rättigheterna till ett hus på Noakowski-gatan i Warszawa.

Efter andra världskriget konfiskerade kommunistregimen under ledning av Bolesław Bierut tomtmark i det sönderbombade Warszawa för att bygga upp sjukhus, skolor och bostäder. Efter kommunismens fall har de forna ägarna eller deras arvtagare kunnat göra anspråk på fastigheterna om de kunnat visa papper på sin äganderätt. Det har emellertid visat sig svårt eftersom alla arkiv brändes av nazisterna. Många andra städer i Polen har samma problem, en stor del av domstolarnas tid går åt till att försöka fastställa vem som har rätt att få tillbaka hus och tomtmark. (IAR, PAP, Polskie Radio och wB 4 dec 17)

Irena Sendlers barn

Publicerat 2017-12-03

Irena Sendler. Foto: Gunnel Arbin.

En av flera ikoniska gestalter från andra världskrigets Polen är Irena Sendler, socialarbetaren som räddade 2 500 judiska barn undan Förintelsen.

Den amerikanska journalisten Tilar J Mazzeo blev efter ett besök i Kraków intresserad av Irena Sendlers arbete i Warszawas getto, läste in den omfattande dokumentation som finns och skrev en bok om henne. Boken, Irena barn, har nu kommit ut på Massolit förlag i översättning av Kjell Waltman.

Läs vidare >>

 

Provokatörs-pris till Tomasz Piątek

Publicerat 2017-12-03

Reportern Tomasz Piątek. Foto: Mariusz Kubik.

Tomasz Piątek, grävande reporter på tidningen Gazeta Wyborcza har tilldelats ProwokaTor-priset av journaliststudenterna i Kraków för sin uppmärksammade bok Macierewicz i jego tajemnice (Macierewicz och hans hemligheter >>).

Han får priset för att han i sin bok kartlagt försvarsminister Antoni Macierewicz kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten och den lokala maffian. Ett gigantiskt journalistiskt arbete, skriver juryn.

Tidigare i höst nominerades Piątek av organisationen Reportrar utan gränser (RSF) till internationella Pressfrihetspriset 2017.

Macierewicz och försvarsdepartementet har gått till motangrepp och Piątek riskerar att dras inför militärdomstol för sin bok, som väckt stort uppseende.

Macierewicz har anmält Piątek till åklagarmyndigheten och låtit försvarsdepartementet ta fram en rapport där man pekar ut ”de viktigaste manipulationerna och falska uppgifterna”. Författare till rapporten är Sławomir Cenckiewicz från IPN (Nationella Minnesinstitutet), en historiker som flera gånger hävdat att Solidaritetsikonen Lech Walesa var agent åt den forna kommunistregimen. (Rzeczpospolita 2 dec 17)

Regeringen ombildas inte förrän efter nyår

Publicerat 2017-12-01

Premiärminister Beata Szydło och finansminister Mateusz Morawiecki. Montage: wB

Diskussionerna om den kommande regeringsombildningen drar ut på tiden och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tros inte komma till skott förrän efter nyår. Premiärminister Beata Szydło har fått kritik för att hon har svårt att fatta beslut – d.v.s. att prioritera bland övriga ministrars krav och förväntningar. Det har lett till att vissa av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) projekt har hamnat i bakvattnet. Som efterträdare har nämnts finansminister Mateusz Morawiecki, som är en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis favoriter. Men varken partiets egna toppar eller de två små koalitionspartierna Förenade Polen och Polen Tillsammans tror att han skulle klara den balansgången bättre, skriver tidningen Rzeczpospolita. Och då kanske Kaczyński trots allt själv får ta platsen som premiärminister själv, annars blir regeringsombildningen närmast kosmetisk.

Det tycks stå klart att Kaczyński nu offrar den kontroversiella försvarsministern Antoni Macierewicz. Som ersättare nämns vice partiordföranden Joachim Brudziński. För att ministerbytet inte ska förorsaka ett ramaskri bland kärnväljarna kan Macierewicz få bli vice partiledare, säger partikällor till tidningen.

Ett annat skäl till att det drar ut på tiden är det misstroendevotum mot regeringen som oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har begärt. Om Szydło nu får sparken nu kan det verka som att Kaczyński liksom oppositionen tycker att regeringen och regeringschefen inte sköter sig, och det vore inte bra.

Alltid alerta polska medier har naturligtvis gjort en opinionsundersökning för att ta reda på vilka ministrar som enligt väljarna bör bytas ut.

Listan toppas av försvarsminister Antoni Macierewicz – 46 % vill bli av med honom. På andra plats kommer miljöminister Jan Szyszko med 25 %. Nummer 3 är justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro (18 %).

Därefter i fallande ordning med ganska låga misstroendesiffror utrikesminister Witold Waszczykowski, inrikesminister Mariusz Błaszczak, hälsominister Konstanty Radziwiłł, skolminister Anna Zalewska, finansminister Mateusz Morawiecki, kulturminister Piotr Gliński, högskoleminister Jarosław Gowin, socialminister Elżbieta Rafalska – bara 1 % tycker att hon ska avgå. Rafalska tillhör dem som fått gehör för frågor inom sina ansvarsområden med flerbarnsbidraget 500+ och sänkt pensionsålder som exempel. Det var å andra sidan PiS viktigaste vallöften och gick knappast att diskutera. (Rzeczpospolita, SuperExpress och wB 2 dec 17)

webb-Bulletinen 12 år

Publicerat 2017-12-01

Duda kan tänka sig ett nytt veto

Publicerat 2017-11-30

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och president Andrzej Duda.

Det är inte omöjligt att regeringsombildningen skjuts ytterligare på framtiden.

De lagförslag om Högsta Domstolen och Nationella Domarrådet som president Andrzej Duda lagt fram har efter behandling i parlamentet och justitieutskottet genomgått en del förändringar. Enligt utskottets ordförande Stanisław Piotrowski har man stämt av med presidentens kansli under resans gång, men företrädare för Duda visar sig vara skeptiska.

Och nu säger presidenten, som just varit på en resa i Vietnam, att om ändringarna går utanför de gränser som han specificerat för PiS-ledaren Jarosław Kaczyński under höstens förhandlingar kommer han inte att dra sig för att lägga i sitt veto en gång till.

Kaczyński vill göra om Polen och för det behöver en rad lagar ändras. Inte minst domstolslagarna – såväl Konstitutionsdomstolen som Högsta Domstolen kan stoppa nya lagar som inte är förenliga med grundlagen. Det var därför det var så viktigt att oskadliggöra om Konstitutionsdomstolen 2016. Men när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i våras gick vidare med nya lagar om Högsta Domstolen och Nationella Domarrådet lade president Andrzej Duda oväntat in sitt veto. Han befarade att de inte skulle vara grundlagsenliga – och ville därför återkomma med ett eget lagutkast.

Kaczyński blev mycket bekymrad över presidentens uppstudsighet, men har ägnat en stor del av hösten åt samtal om hur man ska få presidentens lagförslag att stämma med hans eget.

Han tänker sig att via en omstrukturering i regeringen ge Duda ökat ansvar på andra områden om han bara lämnar det juridiska i fred. Alltså föreslog Kaczyński för ett par veckor sedan att presidenten i fortsättningen ska representera Polen vid EUs toppmöten, vilket skulle gå ut över premiärministern och utrikesministern.

Tydligen har det inte räckt, eftersom justitieutskottet ansåg sig behöva ändra i Dudas lagtext.

Frågan är vad Kaczyński då ska erbjuda Duda. Blir det den självsvåldige försvarsminister Antoni Macierewicz som får gå? Kanske har även PiS-ledaren insett att det inte går att mjölka ut så mycket mer ur Smolenskkatastrofen.

Samtidigt har framträdande PiS-are sagt att Duda inte blir partiets kandidat i nästa presidentval 2020. Har Kaczynski något att erbjuda där? Eller räknar han med att det blir han själv som representerar Polen på EUs toppmöten efter 2020? (onet.pl, natemat.pl och wB 30 nov 17)

Regeringen informerar unga om fortplantning

Publicerat 2017-11-28

Hälsominister Konstanty Radziwiłł.
Skärmdump från wPolsce.

För ett par veckor sedan lade hälsodepartementet ut en liten film på sin hemsida där man uppmanade polackerna att leva som kaniner: röra sig mycket, äta sunt och föröka sig flitigt.

Om du vill bli förälder, följ kaninernas exempel, var budskapet. Filmen som blev viral utlöste en del glada skratt.

Äsch, det är ju löjligt att säga att vi jämför människor med kaniner. Men nu är den kampanjen slut, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł till tidskriften wPolsce.

I stället ska departementet dra igång en informationsportal som riktas mot unga människor. Fokus ska ligga på olika aspekter av fortplantningen, säger hälsoministern. Vi ska tala om vad man kan och bör göra för att öka chansen att få barn i framtiden. Det är frågor som ska hanteras med försiktighet och det får inte bli vulgärt.

Det ser alltså ut som att polska ungdomar nu ska få tillgång till statlig sexualundervisning. Ganska försiktig undervisning, kan man nog anta, eftersom det nu är i det konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) regi. PiS har kämpat hårt för ett totalförbud mot abort – utan att tala om för ungdomarna hur man undviker graviditeter. Preventivmedel och dagen efterpiller är inget som PiS förordar – Radziwiłł har upprepade gånger talat om att dagen efterpiller är farliga – han skulle inte ge det till en våldtagen 10-åring.

Samtidigt har Polen stort behov att öka befolkningens storlek. Unga par utvandrar, pensionärerna blir allt fler – inte minst sedan man nu sänkt pensionsåldern rejält – och det föds alldeles för få barn i landet. Regeringen har därför infört ett rejält flerbarnsbidrag för att ekonomin inte ska avhålla unga polacker att föröka sig. Det har verkligen medfört en höjning av födelsetalen – möjligen har en del kvinnor också slutat arbeta för att ta hand om barnen, vilket i sin tur sänker arbetslöshetssiffrorna.

Och nu ska en informationsportal informera om fortplantning på ett sätt som ska öka nativiteten ytterligare. (wPolsce och wB 28 nov 17)

Polackerna vill ha kvar Kulturpalatset

Publicerat 2017-11-28

Kulturpalatset var en gåva av Stalin.
Foto: Adrian Grycuk.

Kultur palatset bör rivas. Det säger en rad framträdande politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS): president Andrzej Duda, kulturminister Piotr Gliński, finansminister Mateusz Morawiecki och biträdande försvarsminister Bartosz Kownacki.

Kownacki ser Kulturpalatset som en symbol för decennier av kommunistiskt förtryck och föreslår att armén är behjälplig med rivningen.

Myndigheterna i Warszawa och frivilligorganisationer är däremot negativa.

De som kommer med sådana idéer har ingen aning om vad Warszawa egentligen står för, säger de. Byggnaden har för övrigt fått status av byggnadsminne – det symboliserar en viktig tid i Polens historia som man inte bara kan radera ut, menar motståndarna.

Och de tycks ha befolkningen med sig. 65 % polackerna anser att Kulturpalatset bör stå kvar mot 12 % som är positiva till en rivning, visar en färsk opinionsundersökning.

Att PiS vill riva den hatade byggnaden har förstås politiska förklaringar. Dels vill det mycket konservativa partiet verkligen visa sin avsky för Sovjetunionen och Ryssland och dels är man nu inne i en intensiv kampanj för att misskreditera den nuvarande borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz. Hon tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som av PiS betecknas som postkommunistiskt – dvs. plågsamt vänsterliberalt. I kommunalvalet nästa år vill PiS ha en av sina egna på borgmästarposten i huvudstaden. (Rzeczpospolita och wB 28 nov 17)

Hinna före Herren Gud

Publicerat 2017-11-28

Författaren och journalisten Hanna Krall.
Foto: wikipedia.

Hanna Krall är polsk journalist, född 1935 i Warszawa. Hennes familj dödades i Majdanek, själv överlevde hon tack vare att polska familjer höll henne gömd till efter kriget. På 1960-talet var hon utrikeskorrespondent i Moskva och gav ut två reportageböcker därifrån. Krall har ofta jämförts med Nobelprisade vitryska Svetlana Aleksijevitj och den polska världsreportern Ryszard Kapuściński.

På 1970-talet fick Hanna Krall internationell uppmärksamhet för sina intervjuer med Marek Edelman, den siste överlevande ledaren från gettoupproret i Warszawa 1943. Intervjuerna gavs ut i bokform på polska 1997, men redan 1982 översatte Lennart Ilke dem till svenska. Nu 35 år senare har Ilke arbetat om sin version för Ersatz förlag.

Marek Edelman var 20 år när kriget bröt ut, det krig som också var inledningen till nazisternas klappjakt på judar. Den judiska befolkningen trängdes samman i getton under miserabla förhållanden och forslades sedan utmattade av svält och tyfus till dödslägren. Edelman hade till uppgift att övervaka dem som kom till Umschlagsplatz, den plats där boskapsvagnarna väntade.

Edelman är inte lättintervjuad. Han vill ogärna berätta för människor vill inte höra det han har att berätta – den råa verkligheten med svälten, sjukdomarna, striderna. En hjälte bör uttala sig med patos, högstämda ord och hatiskt i stället för att lågmält redogöra för hur smutsigt, kaotiskt, förfärligt det var.

Och egentligen spelar det ju ingen roll hur det egentligen var, säger Marek Edelman som har tigit fram tills han öppnade sig för Hanna Krall.

Parallellt passerar glimtar från hans tid som hjärtläkare efter kriget – även här handlade det om att ta snabba beslut om okonventionella metoder för att rädda människor som annars skulle ha dött.

När Herren har bestämt sig för att avsluta någons liv ville Edelman lura honom, hjälpa någon att överleva ännu en tid trots att det egentligen var omöjligt och även om det bara gäller några månader. Även på kort tid kan man hinna uppleva lycka.

Minnena flyter delvis ihop, men de handlar om samma sak: om att ta risken att rädda livet på någon med oprövade metoder. Går det bra är alla nöjda – men efter kriget tillkommer en ny dimension, läkarna tvekar inför att testa nya operationsmetoder av oro för att uppfattas som de som experimenterar med människoliv.

Översättaren Lennart Ilke har som så ofta gett polsk literatur en lysand svensk språkdräkt.

Tajani kräver säkerhet för EU-parlamentariker

Publicerat 2017-11-27

Demonstranterna ”hänger” sina politiska motståndare. Bild från twitter.

Polen måste garantera sina EU-parlamentarikers säkerhet. Det skriver EU-parlamentets ordförande Antonio Tajani på twitter sedan nationalister i helgen genomfört symboliska hängningar av fyra EU-parlamentariker och två före detta regeringsledamöter från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO).

Parlamentarikerna måste kunna uttrycka sina politiska åsikter utan att bli hotade av dem som sprider hat genom att visa bilder på hängda politiker, skrev Tajani.

De fyra EU-parlamentariker det handlar om, Danuta Hübner, Barbara Kudrycka, Róża Thun och Danuta Jazłowiecka, stödde alla den resolution som EU-parlamentet för två veckor sedan utfärdade. Där slogs fast att det i Polen med de nya domstolslagarna finns en tydlig risk för allvarliga brott mot EUs värderingar. Parlamentet röstade också för att det första steget i artikel 7-paragrafen ska inledas – vilket alltså innebär en skärpt varning till den polska regeringen.

Premiärminister Beata Szydło, som bestämt förnekar att Polen inte följer rättsstatens principer, fördömer demonstrationen i Katowice i helgen. Samtidigt, skriver hon, vill hon uppmana Tajani att hålla ett öga på parlamentariker som kränker och förtalar Polen i EU-parlamentet. (politico.eu och wB 27nov 17)

Nationalistgrupper ”hänger” oppositionspolitiker

Publicerat 2017-11-27

Demonstranterna ”hänger” sina politiska motståndare. Bild från twitter.

De nationalistiska grupperna i Polen breder ut sig. Efter den obehagliga Självständighetsmarschen genom Warszawa den 11 november kände många sig oroliga, och ett par dagar efter nationaldagen fördömde president Andrzej Duda främlingsfientlighet, antisemitism och morbid nationalism. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński gjorde ett kryptiskt uttalande om provokatörer som kom in från utlandet och utländska mediers önskan att skada Polen.

Det är emellertid knappast någon tvekan om att de nationalistiska organisationerna själva tar allt större plats i det offentliga rummet i Polen och deras sätt att formulera sig är ofta obehagliga. Ett exempel är när medlemmar från ONR, National-radikala lägret i Wrocław, för et par år sedan brände en docka iförd traditionell judisk klädsel.

Det var inte antisemitism, hävdade demonstranterna i rätten, det var en protest mot den ungersk-amerikanske miljardären George Soros, som betalar muslimska migranter för att komma till Europa (!).

Ett annat exempel utspelade sig i Katowice i helgen, då ett par dussin demonstranter höll fram två meter höga trägalgar där man ”hängt” sex kända politiker från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) eller i alla fall porträtt av dem. Det var EU-parlamentarikerna Danuta Hübner, Barbara Kudrycka, Róża Thun och Danuta Jazłowiecka, tidigare regeringsledamöterna Julia Pitera och Michał Boni, fem kvinnor och en man.

Inget Targowica* i vår tid, ropade demonstranterna.

Protesten var arrangerad av nationalistiska ONR (National-radikala lägret), Allpolsk ungdom och Nationella rörelsen, de organisationer som stod bakom den kritiserade Självständighetsmarschen den 11 november, då såväl antisemitiska som homofoba slagord hördes. Symboliska bränningar och hängningar som argument i en demokratisk debatt. (wprost.pl och wB 27 nov 17)

Fotnot:

*Targowica är i Polen ett historiskt begrepp synonymt med förräderi – det var där polska och litauiska magnater 1792 bildade en konfederation i protest mot 3 maj-konstitutionen, den för sin tid demokratiska grundlag som antagits av det polska parlamentet och som inskränkte adelns privilegier. Konfederationen var i förbund med Katarina den Stora av Ryssland, som inte heller var så mycket för demokrati. Det blev inledningen till Polens första delning den 14 maj 1792.

Kaczyńskis kattbok till salu med dedikation

Publicerat 2017-11-27

Bilden visar att inte bara PiS-ledaren Jarosław Kaczyński var mer fängslad av kattboken än av debatten.
Skärmdump från natemat.pl

Den kattbok, Atlas över vilda och tama katter, som PiS-ledaren och mångårige kattvännen Jarosław Kaczyński i förra veckan lät sig uppslukas av medan parlamentet debatterade domstolsreformerna, har lagts ut till försäljning på en välgörenhetsauktion.

Det meddelar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) på twitter.

På försättsbladet har Kaczyński har skrivit en dedikation: Till djurvänner med mycket varma hälsningar, 24 nov 2017, Jarosław Kaczyński. Behållningen ska gå till ett hem för katter i Kraków.

Budgivning pågår till 28 nov kl. 13.55 och i skrivande stund ligger budet på 25 100 złoty, drygt 63 000 svenska kronor.

PiS-ledarens kattstudier uppmärksammades i de flesta medier – i synnerhet som domstolsreformerna har blivit så viktiga för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det förslag som debatterades var det som president Andrzej Duda sannolikt lovat att godkänna mot löfte om kompensation på andra områden.

Statsägda TVP, som ju brukar följa regeringens linje i nyhetssändningar och kommentarer, såg till att just deras tittare gick miste om denna godbit.

(Rzeczpospolita, natemat.pl och wB 26 nov 17)

PiS-väljare mindre positiva till EU

Publicerat 2017-11-26

Intresset för EU minskar bland PiS-väljarna.

Regeringens många kontroverser med EU tycks nu börja sätta sina spår i opinionen. Så sent som i somras uppgav 74 % av polackerna i en stor europeisk opinionsmätning att de var positiva till EU – den högsta andelen i hela unionen. Trots konflikterna med EU var det en ökning från tidigare 66 %. Polackerna har ända sedan EU-inträdet 2004 varit mycket förtjusta i sitt medlemskap.

Men nu minskar den förtjusningen, visar en färsk mätning som gjorts för nättidningen Wirtualna Polska av opinionsinstitutet Ariadna.

Om det vore folkomröstning om EU-medlemskapet idag skulle 54 % rösta för att stanna kvar i EU, vilket är 7 % färre än förra mätningen. 29 % skulle rösta för att Polen skulle lämna EU (+7 %), och 19 % har ingen åsikt. Hela 7 % av valmanskåren har alltså bytt sida från EU-positiv till EU-negativ.

Det visar sig också att 36 % tycker att man ska hålla en sådan folkomröstning om medlemskapet, medan 34 % inte tycker att det behövs. 30 % har ingen åsikt.

Bryter man ner siffrorna efter partitillhörighet framgår att knappt hälften av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) anhängare, 49 % (-10 %) vill stanna kvar i EU, medan 36 % (+11 %) vill lämna. Det är bland dem man ser de största förändringarna.

Oppositionspartiernas väljare ser helt annorlunda på EU-tillhörigheten. Av dem som röstar på Medborgarplattformen (PO) vill 97 % (+15 %) fortsätta vara medlemmar i EU – Medborgarplattformen är ju det parti där Donald Tusk var partiledare och regeringschef fram till hösten 20014, då han valdes till EU-ordförande.

Men den positiva inställningen till EU är hög också hos de andra oppositionspartiernas väljare – av dem som röstar på Moderna (Nowoczesna) vill 87 % (+20 %) stanna kvar i unionen. Detsamma vill 72 % av dem som röstat på Kukiz’15 – men idag är de 7 % färre än i juni.

De som påverkats av motsättningarna mellan PiS-regeringen och EU är i första hand regeringspartiets egna väljare, men också de som röstat på Kukiz’15 – det parti som i hög grad stöder PiS i omröstningarna i parlamentet. (wirtualnapolska.pl och wB 24 nov 17)

Verkligheten enligt Macierewicz

Publicerat 2017-11-26

Försvarsmiister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, försvarsdepartementet.

Polen är nationernas Kristus och alla andra lär sig av oss att vara fria. Det sa försvarsminister Antoni Macierewicz nyligen i Radio Maryja när han skulle förklara anledningen till att utlandet kritiserar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess förehavanden.

Allt började med valet 2015 då det ”patriotiska lägret” vann och dess vallöften började infrias, menade Macierewicz. Den förra regeringen fick mycket stöd av utländska medier men när Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten inleddes angreppen och anklagelserna mot Polen.

Det har visat sig att vi är nazister, fascister och dessutom arbetar för Putin, sa han. De största västerländska medierna, de viktigaste EU-politikerna, de mest kända sångarna och artisterna har riktat de värsta anklagelser mot oss!

Han ser en korrelation mellan PiS-regeringens ekonomiska framgångar och styrkan i anklagelser mot landet. Polen, som under PiS ledning blir en ekonomisk, politisk och moralisk stormakt i Europa och världen, utsätts för ofattbar aggressivitet från utlandet.

Macierewicz målar upp bilden av ett Polen som är en ekonomisk, politisk och social förebild för övriga världen. De katolska sociala vetenskaper som PiS försöker leva efter gör polacker till en moraliskt överlägsen nation.

Vi måste vänja oss vid att ”polskheten”, som härdades av krigstillståndet, påven Johannes Paulus II och liberalernas misstag, utsätts för kritik och angrepp, varnar han.

Man kan lugnt säga att detta är kvintessensen av regimens propaganda. Att blåsa liv i de nationella myterna om ”nationernas Kristus” som får lida för andra nationer, ja hela världen, att skapa en polariserad värld av ”vi” (polacker, katoliker, patrioter) och ”de” (icke-katoliker, förrädare, utlandet), att intala Radio Maryjas lyssnare att Polen är en ekonomisk och politisk stormakt står i överensstämmelse med statliga TVPs budskap och regeringens officiella uttalanden.

Macierewicz menar att utlandet formulerar absurda och motsägelsefulla anklagelser, vilket befriar honom från att på ett sakligt sätt bemöta kritiken. Själv kommer han dessutom med felaktiga fakta. Lag och Rättvisa (PiS) har inte valts av en ”majoritet av polackerna” – i själva verket var det 37,58 % av 51 % av polacker som gick till valurnorna i valet 2015. Hur man än räknar blir det inte en ”majoritet av polackerna”. När det gäller den katolska sociala läran står det inte klart hur partiet och dess politik implementerar denna lära. Landets ökande isolering i världen, konflikterna med Tyskland, Frankrike och senast med Ukraina och den växande statsskulden gör knappast Polen till en politisk och ekonomisk stormakt.

Intressant är också hur Macierewicz definierar den så kallade polskheten. Försvarsministern ser den som en ”social, ekonomisk och politisk modell som bör vara en förebild för andra nationer. Polskhet kan emellertid vara väldigt många olika saker och låter sig inte begränsas till en snäv ”modell”. Men Macierewicz är naturligtvis ute efter att binda ”polskheten” till regeringspartiets politik och världsbild.

Macierewicz och regimens propagandamaskin fungerar precis som i andra auktoritära och totalitära stater. Så fungerade den under kommunisttiden då det fientliga Väst var ute efter att förstöra det socialistiska paradiset, så var det i Nazi-Tyskland där det judiska konspirationen ville ta över och så är det i dagens Nordkorea och Turkiet.

Radio Maryjas lyssnare lyssnar knappast på andra källor än just Radio Maryja och de regimtrogna medierna. Därför är det det enda budskap som når dem och formar deras världsbild. Desto större är vikten av att utveckla, stärka och framför allt bevara de oberoende medierna som ger polackerna möjlighet att bilda sig en egen uppfattning.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Katarzyna Lubnauer blir Modernas nya ledare

Publicerat 2017-11-26

Katarzyna Lubnauer, gruppledare i Moderna.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Oppositionspartiet Moderna (Nowoczesna) har fått en ny ledare. Ryszard Petru förlorade valet mot Katarzyna Lubnauer som hittills varit biträdande ordförande i partiet.

Partiet hart gjort sig känt för sina starka, bestämda och karismatiska kvinnor. Petru har omgett sig med kvinnor som är duktiga, kompetenta och inte går av för hackor. Nu har en av dem blivit partiledare.

Moderna (Nowoczesna) har under en längre tid tampats med problem – ekonomiska, ideologiska och personliga. Petrus stormiga privatliv har tidvis överskuggat partiets starka engagemang i kampen mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ”reformering” av rättsväsendet, dess brott mot mänskliga och medborgerliga rättigheter och jämställdhet. Kamila Gasiuk-Pihowicz som själv kandiderade till ordförandeposten anser att Moderna (Nowoczesna) behöver en ny öppning, nya idéer som skulle anknyta till partiets ursprung då man fokuserade på marknadsekonomin. Såväl Gasiuk-Pihowicz som ytterligare en kandidat, Piotr Misiło, avsade sig sina röster till förmån av Lubnauer, som de ansåg vara mest lämpad för att ”föra partiet fram till framgångar i det väntande valmaratonloppet”.

Ryszard Petru förlorade med 140 röster mot Lubnauers 149. Det är knappast ett nederlag men faktum kvarstår att partikamraterna inte skrädde orden när de talade om att någonting negativt pågår inom partiet och pekade på att partiet gått ner från 24 % till 7 % i väljarstödet.

Katarzyna Lubnauer ska alltså stå för förnyelse, förändring och ny energi. Hon är 48 år gammal och har doktorsgrad i matematik. Lubnauer har varit politiskt aktiv sedan 1993 – då inom Demokratiska unionen (Unia Demokratyczna) och Frihetsunionen (Unia Wolności). 2015 kom hon in i parlamentet tillsammans med det då nybildade partiet Moderna (Nowoczesna). Ett år senare blev hon partiets biträdande ordförande och presstalesperson. Hennes lågmälda men bestämda profil har nu väckt förtroende för att hon ska kunna lyfta partiet och skapa ett varaktigt och konstruktivt samarbete med andra oppositionspartier.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Misstroendevotum ställer till det för Kaczyński

Publicerat 2017-11-25

Domstolsreformen har fått oppositionen på fötter och de avser nu att ställa ett ”konstruktivt misstroendevotum” mot regeringen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Det skulle rubba PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis planer och innebära att regeringsombildningen drar ut på tiden ännu mer. Om det är så som många spekulerar om att Kaczyński tänker avlösa premiärminister Beata Szydło och ta över som regeringschef kan ett misstroendevotum försvåra detta. Att sparka Szydło skulle under sådana omständigheter innebära att partiet håller med oppositionen och inte har förtroende för vare sig regeringen eller den nuvarande premiärministern. Det kan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte kosta på sig inför kommunvalet nästa år. Och stridigheterna inom partiet skulle bara öka.

Det är Grzegorz Schetyna, ledare för det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som för misstroendevotum på tal. Schetyna får medhåll av Moderna (Nowoczesna) som genom sin ledare låter meddela att partiet tänker stödja detta misstroendevotum. Även Bondepartiet (PSL) väntas stödja Schetyna och Medborgarplattformen (PO).

Oppositionens utspel bemöttes under fredagen med hånfulla leenden från det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Vi räds inte detta, vi har majoritet i parlamentet, sa partiets presstalesperson Beata Mazurek på en presskonferens.

Avsikten med ett misstroendevotum är att få igång en parlamentarisk debatt som ska rikta in allmänhetens intresse på frågor som nationalism, rasism och anti-europeism och visa fram PiS-regeringens attityd gentemot dem.

Man kan därmed hävda att oppositionen som äntligen börjar ta sitt förnuft till fånga och ena sig har gjort ett politiskt schack matt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Medan Kaczyński tittar på katter …

Publicerat 2017-11-24

Demonstranter utanför parlamentet under fredagens debatt om domstolsreformerna. Skärmdump från gazeta.pl.

Utanför presidentpalatset i Warszawa och på många andra håll i Polen pågår just nu massprotester mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) försök att politisera rättsväsendet, ändra vallagen och tysta ner dem som säger emot. Manifestationerna går under parollen ”Fria domstolar, fria val, ett fritt Polen”. För i själva verket handlar det ju om polackernas valfrihet och rätt till självbestämmande på alla nivåer.

Protesterna gäller de lagförslag som samtidigt debatteras och röstas om i parlamentet, de som presenterades av presidentkansliet på torsdagen. Regeringspartiets ledare Jarosław Kaczyński sitter och bläddrar i en kattatlas medan hans partikamrater mekaniskt och lydigt röstar igenom lagförslag efter lagförslag.

Oppositionen har som väntat inte kunnat stoppa presidentens lagförslag om Högsta domstolen och valet till Domarrådet. PiS röstar igenom förslagen utan att ens ha läst dem. Detaljerna, dvs. de ändringar som Kaczyński kommit överens om med president Andrzej Duda, kommer att uppenbaras för parlamentarikerna på tisdag då lagförslagen tas upp i den parlamentariska kommission som leds av regeringspartiets trognaste medlem, förre kommuniståklagaren Stanisław Piotrowicz.

När presidentförslaget presenterades i parlamentet togs inga detaljer upp och man uppträdde som om det aldrig förekommit några överläggningar med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det är alltså ingen (förutom vissa PiS-toppar) som känner till detaljerna i dealen mellan Kaczyński och Duda, de detaljer som ska få Duda att skriva under de kontroversiella domstolslagarna.

De mest högljudda och synliga motståndarna till PiS ”reformer” som Kamila Gasiuk-Pihowicz från Moderna (Nowoczesna) hotas med att bli fråntagen sin parlamentariska immunitet. Andra får höra kommentarer i stil med ”Innan det är slut kommer du att sitta inne”. Och under tiden sitter Kaczyński och bläddrar i sin kattatlas.

Detta är den polska demokratin 2017. Detta är ett hån mot Polen och den polska demokratin.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Arbetslösheten sjunker igen

Publicerat 2017-11-24

Arbetslösheten i Polen sjönk även i oktober och ligger nu på historiskt låga 6 %, visar månadsstatistik från GUS (Statistiska centralbyrån).

Det är 0,2 % lägre än i september och hela 2,2 % lägre än i oktober förra året.

Tidigare i månaden sade arbetsminister Elżbieta Rafalska att Polen nu har 1,07 miljoner arbetslösa och att hon hoppas att den siffran ska ligga under en miljon vid årsskiftet.

Orsakerna till den sjunkande arbetslösheten är bland annat den sänkta pensionsåldern. I princip alla som efter pensionsreformen har rätt att gå i pension – kvinnor vid 60 års ålder och män vid 65 – också gjorde det, trots regeringens förhoppning om att många skulle fortsätta jobba lite till.

Det generösa flerbarnsbidraget har gett miljoner barnfamiljer bättre ekonomi, vilket påverkar handeln och tillverkningsindustrin. (Polskie Radio och wB 24 nov 17)

Macron: Vi har talat om den polska domstolsreformen

Publicerat 2017-11-23

President Emmanuel Macron och premiärminister Beata Szydło.
Montage: wB.

Vi har huvudsakligen diskuterat den känsliga frågan om de polska domstolsreformerna. Det sade Frankrikes president Emmanuel Macron på en gemensam presskonferens med premiärminister Beata Szydło efter mötet i Elyséepalatset på torsdagen. Jag var tvungen att ta upp frågan om de reformer som Polen nu genomför inom domstolsväsendet och om de är förenliga med EUs grundvärderingar.

Vi har inte för avsikt att lägga oss i andra länders inrikespolitik, men vi följer noga de hur det går i de frågor där EU inlett ett förfarande mot Polen. Har EU inga invändningar så kommer Paris att dra slutsatser av det, sade Macron. Det handlar inte om ifall Polen kan reformera sitt rättsväsende eller ej utan det handlar om ifall reformerna är förenliga med de värderingar som uttrycks i EUs fördrag och i stadgan om de mänskliga rättigheterna.

Det finns en del misshälligheter mellan våra länder, sade han men vi är också eniga i många frågor.

Szydło föredrog att fokusera på andra delar av deras samtal.

Polen är liksom Frankrike ett land som följer och lägger stor vikt vid att alla EUs värderingar och lagar följs. Det som händer i Polen sker inom ramen för dessa principer, försäkrade hon.

Det är viktigt att Frankrike och Polen samarbetar om reformer inom EU, annars kommer det inte att fungera, sade Szydło. Och vi har en gemensam vision om EUs framtid. Även vad gäller utstationeringsdirektivet, där vi har olika åsikter, måste vi samarbeta, och jag är beredd att söka en kompromiss där vi är oeniga.

Szydło bjöd också in Macron till ett besök nästa år, då Polen firar sitt 100-årsjubileum som självständig stat.

Det är väldigt viktigt för oss, för Polen och Frankrike är länder som uppskattar och värdesätter demokrati, frihet, rättvisa och solidaritet, sade Szydło. Som inget annat land vet Polen vad det innebär att vara en fri demokratisk stat. Vår historia har lärt oss att frihet, suveränitet, solidaritet och demokrati är de värderingar vi mest av allt måste försvara. (Rzeczpospolita, Polskie Radio, natemat.pl, wp.pl, onet.pl och wB 23 nov 17

– Tusk, kom tillbaka!

Publicerat 2017-11-23

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

EU-ordföranden Donald Tusk bör återvända till polsk politik. Det tycker över 67 % av polackerna enligt en opinionsundersökning i nättidningen WirtualnaPolska. Runt 31 % säger nej till att Tusk skulle komma tillbaka och 2 % struntar i vilket.

Anledningen till undersökningen är den stora uppståndelsen när Tusk, som i sju år var premiärminister i Polen (2007–14), publicerade sin vid det här laget världsberömda tweet:

Varning! Skarp konflikt med Ukraina, isolering inom EU, avsteg från rättssäkerheten och domstolarnas oberoende, angrepp mot frivilligsektorn och de fria medierna – är det PiS strategi eller en plan från Kreml? De är alltför lika för att man ska kunna sova lugnt, skrev Tusk.

Alla framstående profiler i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) gick ut och fördömde honom och uttalade sig förklenande om hans forna parti, Medborgarplattformen (PO), som nu leds av Grzegorz Schetyna, både mindre karismatisk och mindre politiskt duglig.

Tweeten kom dessutom en dryg vecka efter de självständighetsmarscher som den 11 november drog genom Warszawa, där skränande extremnationalister utgjorde ett stort inslag. PiS har fått mycket kritik för man lämnar fritt spelrum åt nationalistiska huliganer med fascistiska och antisemitiska tendenser.

Donald Tusk är PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis ena ärkefiende – den andre är Lech Wałęsa – och tanken att han skulle ställa upp i presidentvalet 2020 när hans mandat som EU-ordförande går ut är hotfull för regeringspartiet.

Hittills har Tusk huvudsakligen avstått från att kommentera Polens konflikter med EU; som ordförande i Europeiska rådet är hans uppdrag att lotsa hela EU framåt och han ska inte blanda sig i individuella medlemsstaters angelägenheter. Men hans larmtweet blev viral och befaras vara ett tecken på att Tusk i god tid förbereder marken för sin återkomst.

President Andrzej Duda ligger visserligen högt i opinionsmätningarna, och PiS har hoppats att de politiska insatser som partiet genomfört under mandattiden – flerbarnsbidraget, sänkningen av pensionsåldern osv.– skulle säkra både parlamentsvalet 2019 och presidentvalet 2020. Men Duda är inte alls så foglig som PiS-ledaren Jarosław Kaczyński hoppats så PiS tänker inte satsa på Duda i nästa val. En annan PiS-kandidat skulle kunna stå sig ganska slätt mot Tusk, som ju visade sig vara så uppskattad inom EU att han valdes om för en ny period. Röstsiffrorna blev 27 mot 1 – bara Polen röstade emot.

För Kaczyński är det nu dubbelt angeläget att motverka Tusks eventuella kandidatur medan tid är. Kaczyńskis egen popularitet är mycket begränsad och om han själv tänker ställa upp i presidentvalet kan det vara besvärligt med en motkandidat av Tusks kaliber. (wp.pl och wB 23 nov 17)

Macron ger Szydło 40 minuter för samtal om EU

Publicerat 2017-11-23

President Emmanuel Macron och premiärminister Beata Szydło.
Montage: wB.

På torsdagen reser premiärminister Beata Szydło och utrikesminister Witold Waszczykowski till Paris för att ha ett samtal med den nye franske presidenten Emmanuel Macron.

Under samtalet ska man diskutera tio nyckelfrågor som berör bland annat reformer inom EU, militärt samarbete, Europas säkerhet, EUs nya utstationeringsdirektiv och gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland, säger Waszczykowski till Polskie Radio.

Macron har avsatt 40 minuter till samtalet.

Relationerna mellan Frankrike och Polen har varit frostiga sedan den polska regeringen 2015 bröt ett avtal om att köpa franska arméhelikoptrar för 13 miljarder złoty (30 miljarder svenska kronor) och placerade ordern i USA i stället.

Macron är känd för sin ambition att utöka samarbetet inom EU på flera områden, vilket Warszawa inte är intresserat av.

Den franske presidenten har uttryckt sig ganska ovänligt om Polen – ett land som vänder ryggen till EU, bryter mot rättsstatsprincipen men ändå fortsätter att mjölka EUs fonder på betydande summor.

Polen har svarat i samma ton, Szydło har sagt åt Macron att ägna sig åt sina egna affärer så kanske Frankrike kan få lika bra ekonomi som Polen om några år.

Hetsiga ord och kylslagna stämningar alltså.

Men Warszawa har sannolikt insett att det kanske finns möjlighet att diskutera med Macron på områden där de två länderna har olika åsikter om spänningarna minskar. Det handlar till exempel om utstationeringsdirektivet som är viktigt för Macron – och som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser vara ett hinder för den fria marknaden. Lika viktigt är frågan om EUs reformer. Frankrike pläderar ju för ett tätare samarbete, och medlemsländer som inte vill vara med får hålla sig på ytterkanten. Där skulle Polen hamna men Polen vill vara i centrum och ha inflytande över alla beslut som tas i EU-kretsen. Det är illa nog att många av de ekonomiska frågorna de facto avgörs inom eurozonen där Polen inte är med – Macrons koncentriska cirklar låter som att en kärna av medlemsländer som samarbetar på allt fler områden kommer att få ett avgörande inflytande på de beslut som tas i EU. Och Polen som vill värna nationalstaternas egenbestämmande hamnar i bakvattnet.

Även i Visegradgruppen, där Polen länge haft ett avgörande inflytande över vilken ställning länderna i Centraleuropa ska arbeta för i EU, finns det olika åsikter om en djupare EU-integration.

Därför sväljer Szydło förtreten och träffar Macron av strategiska skäl.

Vi hoppas på en öppning efter de spänningar som har varit, säger Waszczykowski. Det ska ses som en signal om att vi är redo att släta över de gamla problemen. (Polskie Radio och wB 23 nov 17)

Maktspelet kring domarväsendet

Publicerat 2017-11-23

Högsta domstolen i Warszawa. Foto: G. Lindberg.

Halva natten debatterade parlamentet president Andrzej Dudas förslag till ny lag om Högsta domstolen och valet av domare till Polska domarrådet (KRS). Debatten avslutades vid midnatt och omröstningen sker på fredag.

Det 6-sidiga förslaget lästes upp av en representant för presidenten inför en nästan tom plenisal.

Enligt presidentens förslag är det viktigt med Domarrådets representativitet och den samhälleliga acceptansen. Förslaget utgår från att domarna ska väljas av Parlamentet med majoritet av 3/5 delar av rösterna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som officiellt vill att arbetet med presidentens förslag ska fortsätta, erkänner att partiet vill ha både ”strukturella och personliga förändringar”.

PiS-parlamentarikern Stanisław Piotrowicz underströk att man gärna vill ha en ”kvalitativ ändring av domarna som ska kännetecknas av tjänstvillighet gentemot staten och nationen och inte av härskarmentalitet”. Presidentens förslag är fullt förenligt med grundlagen, hävdade Piotrowicz.

Piotrowicz är för övrigt en av de främsta förespråkarna för reformen för det polska rättssystemet och har gett den ett ansikte – ett ansikte känt från förr då han som repressiv åklagare ställde oppositionella inför rätta i det kommunistiska Polen.

Oppositionen var negativ till presidentens lagförslag. Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) menade att valet av domare som det presenteras i förslaget är ”okänt för författningen” och att det hela är ett politiskt spel. Kamila Gasiuk-Pihowicz från Moderna (Nowoczesna) varnade för att Domarrådet inte kommer att kunna representera domarmiljön.

Grundlagen kräver att Domarrådet slår vakt om domarnas oberoende och det blir omöjligt med dessa förändringar. Om presidenten vill ändra lagen om Polska domarrådet står det honom fritt att göra det men då måste han också lägga fram ett förslag om ändringar i grundlagen, sa hon.

En PiS-parlamentariker skrek från talarstolen att oppositionen borde göras olaglig.

Debatten är naturligtvis bara en föreställning. PiS har majoritet i parlamentet och kan få igenom vad som helst. Under debatten stod regeringsbänkarna tomma och PiS-parlamentarikerna lyste med sin frånvaro. Det var en tydlig signal till presidenten om vilken ställning han har i regeringspartiets ögon.

Dessutom tycks detta spel för gallerierna vara en kohandel mellan PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och presidenten. Mycket tyder på att Duda utlovats större inflytande på utrikespolitiken (bland annat möjligheten att representera Polen vid EU-toppmöten). Försvarsminister Antoni Macierewicz allt mer vacklande ställning kan leda till att han får gå, vilket innebär att den akuta konflikten mellan presidenten och försvarsministern löses till presidentens fördel.

Man kan naturligtvis inte bortse från möjligheten att president Duda återigen lägger sitt veto mot de lagar som PiS driver igenom. Men man måste också komma ihåg att PiS numera officiellt stödjer presidentens förslag och vill att parlamentet röstar för det. Vad regeringspartiet tänker göra härnäst med förslaget är höljt i dunkel.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Macierewicz: Det finns falska intyg i Smolenskutredningen

Publicerat 2017-11-23

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

I sina försök att hitta en politisk syndabock för flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra miste livet, har försvarsminister Antoni Macierewicz nu kommit fram till att det finns anledning att anklaga ledamöterna i den s.k. Millerkommissionen för minst fyra förfalskningar i slutrapporten. Militäråklagaren ska utreda om de kan åtalas.

Det handlar om fyra falska intyg, säger Macierewicz till regeringstrogna Telewizja Republika på tisdagen. För det första ljög ledamöterna när de uppgav att de inledde undersökningarna på olycksplatsen direkt efter olyckan.

Därefter intygade de falskeligen att polacker och ryssar tillsammans öppnade de svarta lådorna i Moskva, men den ena svarta lådan, den med inspelningarna av samtal mellan piloterna, hittades tidigare och den öppnade det innan polackerna var på plats, säger Macierewicz. För det tredje undertecknade ledamöterna ett falskt intyg om G-kraften när planet slog i marken. Man hävdade att kraften var 100 G, men nu säger de själva att den inte kunde ha varit 100 G och man har satt siffran 2–9G.

Dessutom var den officiella polska haverirapporten falsk eftersom man där uppgav att luftvapenchefen general Andrzej Błazik var i cockpit när planet störtade och att han gav order till piloterna, konstaterar försvarsministern.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början varit övertygat om att onda krafter var med i spelet när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman utanför Smolensk. De officiella haveriutredningarna – en polsk och en rysk – kom fram till att besättningen gjorde misstag, att det förelåg kommunikationssvårigheter, att planets säkerhetssystem inte korresponderade med flygfältets och – enligt polackerna – att de ryska trafikledarna tycka ha gett besättningen missvisande uppgifter om planets läge. När inspelningarna i de svarta lådorna transkriberats framkom att en person, sannolikt flygvapenchefen Błazik, var i cockpit och diskuterade med piloterna och att presidenten ogärna ville att man skulle flyga vidare till ett alternativt flygfält.

PiS drog snabbt igång en egen utredning under ledning av Macierewicz, som snart kom fram till att planet egentligen sprängts i luften på initiativ av Moskva eftersom den omkomne presidenten förde en antirysk politik.

När den officiella utredningen var klar avvecklades det regemente som hade hand om regeringens resor och ett antal huvuden inom flygvapnets generalstab fick rulla. Men PiS-utredarna ansåg att olyckan förorsakats av att den dåvarande administrationen slarvat med förberedelserna inför resan.

Efter maktskiftet hösten 2015 återupptog PiS den slutförda haveriutredningen från 2010, tillsatte egna experter som sedan dess huvudsakligen arbetat med att försöka bevisa att planet sprängdes i luften – senast framfördes en teori om en termobar explosion som inte lämnar några spår.

Kvarlevorna efter offren har grävts upp, man har tagit nya prover som har skickats till internationella rättstekniska laboratorier i USA och Europa där man emellertid inte funnit något som tyder på någon explosion.

Kanske är uppgifterna om de falska intygen PiS-utredningens sista försök att nagla fast någon vid skampålen med anledning av Smolenskolyckan. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har sagt att de månatliga politiska möten till offrens minne ska upphöra den 10 april 2018 – då har det hållits 96 möten – ett för varje offer. (Polskie Radio och wB 22 nov 17)

Ukrainapolitiken: Gamla sår blir som nya

Publicerat 2017-11-22

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Polen har sedan EU-inträdet 2004 arbetat för att Ukraina ska komma närmare unionen. Men nu är det Östliga partnerskapet inte längre intressant, regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik som ska höja medborgarnas patriotism, är viktigare än goda relationer med grannlandet, som skulle utgöra en buffert mellan Polen och Ryssland.

Stödet var stort från Polen under Euromajdan 2014, då den Moskvastödda presidenten Viktor Janukovitj tvingades bort, och den därpå följande konflikten med Ryssland och annekteringen av Krim. Inledningsvis var regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som trädde till hösten 2015, positivt till att hjälpa grannlandet mot arvfienden Ryssland, och president Andrzej Duda erbjöd sig därför att bli fredsförhandlare. När Ukrainas president Petro Porosjenko förra sommaren vid ett besök i Warszawa lade ner en krans vid monumentet över Volhynienoffren blev många polacker rörda – det sågs som en vacker försoningsgest.

Men kort efteråt antog det PiS-dominerade parlamentet en resolution där man slog fast att Volhynienmassakern* var folkmord och att minnet av offren skulle högtidlighållas den 11 juli varje år.

Ukrainas parlament kontrade nu med en resolution om en minnesdag den 24 mars för offren vid polackernas folkmord mot ukrainare 1919–1951.

De gamla anti-ukrainska stämningarna från förr har alltså väckts till liv igen, med smärre incidenter på båda sidor. I detta läge beslutar sig kulturminister Piotr Gliński för att med ett gäng historiker bege sig till Kiev för att begära tillstånd att göra nya undersökningar på Volhynienmassakerns polska offer – för detta ville man gräva upp offrens kvarlevor.

Polska historiker har ju i två års tid grävt upp samtliga offer efter flygolyckan vid Smolensk 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom, utan att det har fört Smolenskutredningen framåt. Att man nu vill öppna gravar efter människor som mördades för 60 år sedan antyder att regeringen ser möjligheten till en patriotisk långkörare i en Volhynienutredning.

Ukrainas motsvarighet till polska IPN (Nationella Minnesinstitutet) sade emellertid nej, vilket irriterade regeringen, och utrikesminister Witold Waszczykowski gjorde snabbt ett uttalande.

Detta är viktigt för Polen, och nu bör Ukraina vidta åtgärder för att minska spänningarna i samband med de historiska problemen, sade Waszczykowski. Polen kommer nu inte att släppa in individer med uttalat anti-polsk inställning i landet!

Han krävde också att Ukraina ska fördöma nationalistledaren Stepan Bandera, vilket blir ett dilemma för Kiev eftersom han på grund av andra insatser under andra världskriget ses som en stor frihetshjälte i delar av landet.

Två veckor senare stoppades den första ukrainska diplomaten vid gränsen till Polen.

Volhynienmassakern:
Under åren 1943–44 bedrev ukrainska nationalister under ledning av Stepan Bandera en etnisk rensning i gränsområdet Volhynien där det bodde både polacker och ukrainare. Massmorden kulminerade den 11 juli då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) anföll 150 polska orter och mördade över 100 000 polacker.

Ukrainska historiker anser att morden var en del av kriget mellan UPA-förbanden och den polska underjordiska Hemarmén och uppskattar antalet offer till runt 20 000.

Duda fortfarande mest populär

Publicerat 2017-11-22

President Andrzej Duda. Foto: EU-parlamentet.

I dessa dagar då alla undrar över vem som ska får gå när PiS-ledaren Jarosław Kaczyński möblerar om i regeringen kommer en färsk opinionsundersökning där de svarande får redogöra för sin syn på maktens företrädare i landet.

President Andrzej Duda, i långvarig juridisk fejd med Kaczyński, fortsätter att vara den politiker som åtnjuter flest väljares förtroende. Stödet har sjunkit något, men med stöd av 69 % av de tillfrågade kan han gå rak i ryggen till mötena med Kaczyński, som försöker få honom att ta tillbaka sitt veto mot två av de domstolsreformer som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) försökte driva igenom i somras. Kaczyńskis förhandlingsbud anses i hög grad vara avgörande för regeringsombildningen – vad kan man erbjuda Duda för att han ska säga ja till de nya lagarna?

Själv säger presidenten att han är beredd att lägg in sitt veto igen om det behövs.

Ett förslag är att presidenten ska vara den som representerar Polen på EUs toppmöten. En nackdel med det förslaget är att Duda inte är lika följsam som tidigare.

Många tror att Kaczyński vill sparka premiärminister Beata Szydło och själv ta över posten som regeringschef. Men Szydło är mycket populär – 56 % av väljarna har förtroende för henne. Mot det ska ställas att Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz toppar listan över de politiker som väljarna har minst förtroende för. När Szydło och Kaczyński i förra veckan stämde av vallöftena mot regeringens resultat under de två första åren tittade de så vänligt på varandra och prisade varandras genialitet och duglighet. Ryszard Terlecki, som är gruppledare för PiS-ledamöterna i parlamentet, har flera gånger sagt att Szydło kommer att sitta kvar – men även de som är med i den innersta kretsen kan naturligtvis ha fel.

På tredje plats kommer missnöjespolitikern Paweł Kukiz som gillas av drygt 50 %. Finansminister Mateusz Morawiecki inger också högt förtroende.

Varken utrikesminister Witold Waszczykowski, inrikesminister Mariusz Błaszczak eller kulturminister Piotr Gliński är däremot särskilt uppskattade av väljarna.

Vad gäller de som polackerna inte tycker om ligger försvarsminister Antoni Macierewicz och Kaczyński i topp. Efter dem kommer Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), Moderna-ledaren Ryszard Petru och miljöminister Jan Szyszko.

Undersökningen var beställd av tidningen Dziennik Gazeta Prawna och genomfördes av opinionsinstitutet Cbos. (Dziennik Gazeta Prawna 20 nov 17)

Miljöministern: Vi följer EUs lag i Białowieża

Publicerat 2017-11-21

Miljöminister Jan Szyszko.
Foto: wikipedia.

Vi kan inte bötfällas för avverkningen av träden i urskogen för vår lagstiftning bryter inte mot EUs lagar. Det säger miljöminister Jan Szyszko som svar på Europadomstolens beslut att Polen 100 000 euro för varje dag som avverkningen i Europas sista urskog fortsätter.

Vi har följt EU-lagen ända sedan Białowieżaskogen placerades under Natura 2000/programmet, säger miljöministern.

EU-kommissionen är orolig för att mångfalden i skogen, både vad gäller djur och växter, kommer att försvinna. Miljödepartementet däremot menar att träden fälls för att svampplockare och andra människor i skogen inte ska drabbas av att träd som försvagats av granbarkborren faller över dem.

Striden inleddes redan när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) satt vid makten förra gången, 2005–2007. Statliga Nationalskog behövde mer timmer och miljöministern, som även då hette Jan Szyszko, var positiv till avverkningen.

Programmet återupptogs när PiS vunnit valet hösten 2015 trots protester från inhemska och internationella miljöorganisationer. Miljödepartementet menar att skadedjursangrepp gör skogen farlig att vistas i, medan miljökämparna pekar på att skogen under många sekler klarat av granbarkborren på egen hand.

Förra våren inledde EUs miljökommissionär Humberto Delgado Rosa, en dialog med miljödepartementet sedan i mars, och på sommaren konstaterade han att samtalen inte burit frukt.

Jag kan inte se att de polska myndigheterna har förändrat sin syn i frågan, sade han och hotade med att dra Polen inför Europadomstolen.

Szyszko svarade med att Unesco gjort en felbedömning när Białowieża sattes upp på världsarvslistan och begärde att det beslutet skulle inhiberas. I juli krävde Unesco att avverkningen omedelbart skulle stoppas, vilket inte påverkade miljödepartementet.

Och på måndagen utfärdade Europadomstolen alltså sin dom: det blir 100 000 euro i böter för varje dag som avverkningen fortsätter – runt en miljon svenska kronor. (Polskie Radio och wB 21 nov 17)

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner