De polska habsburgarna

Publicerat 2018-03-16

Alicja Habsburg, född Ankarcrona. Skulptur i parken i Żywiec.
Foto: wikipedia.

Det tyska furstehuset Habsburg regerade i stora delar av Europa under flera århundraden. Med start på 1200-talet i Österrike kom ätten så småningom att styra över stora delar av Europa. 1918 upplöstes det habsburgska riket, men dynastin fanns kvar.

Efter första världskrigets slut fanns planer på att sätta en Habsburg på den polska tronen. Så blev det inte, men delar av familjen Habsburg bodde i Polen, kämpade under andra världskriget för Polen – även i den underjordiska motståndsrörelsen.

Terho Paulsson berättar om 1900-talets habsburgare som har förgreningar även i Sverige.

Läs vidare >>

Tillgängligheten ska öka för funktionshindrade

Publicerat 2018-03-16

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Regeringen lägger nu fram ett nytt program i +-serien, Tillgänglighet+, som med 23 miljarder złoty ska öka tillgängligheten i samhället för människor med funktionshinder eller begränsad rörlighet. Programmet inleds i april och ska pågå till 2025. Det meddelade utvecklingsminister Jerzy Kwieciński på torsdagen.

Programmet riktar sig inte bara till funktionshindrade utan också till deras anhöriga samt till äldre och sjuka.

Det handlar bl.a. om utformningen av plattformar och passager på järnvägsstationer, men alla nya tåg, spårvagnar och bussar ska från början anpassas till funktionshindrades och äldres behov. Också befintlig infrastruktur, transportmedel och olika former av samhällsservice ska anpassas.

Under Beata Szydłos tid lanserades flerbarnsbidraget 500+ och Lägenhet+. (TVP och wB 15 mars 18)

Morawiecki: Ungern är mycket värre än vi!

Publicerat 2018-03-15

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

I Polen är vi väldigt långt ifrån brott mot rättsstatsprincipen. När jag jämför situationen i Polen som har mycket lite korruption och en blomstrande demokrati, med läget för våra vänner i Bulgarien, Rumänien och Tjeckien, där det överallt förekommer korruption, eller med Ungern, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Det ska premiärminister Mateusz Morawiecki ha sagt i en intervju med den tyska nyhetssajten n-tv.de för ett par veckor sedan. Han talade också om IPN-lagen och den delen av intervjun är den enda som nått polska medier, skriver nyhetssajten onet.pl.

Reportern tog upp Polens konflikt med EU med anledning av ändringarna i det polska domstolsväsendet, som EU menar strider mot rättsstatsprincipen. Morawiecki svarade med att konflikten beror på att det finns många missförstånd mellan Polen och EU. Därefter talade han om den stora korruptionen i Ungern, Tjeckien (båda medlemmar i tillsammans med Polen i Visegradgruppen), Rumänien och Bulgarien.

Det är förmodligen första gången någon ur den polska regeringen uttalat sig så negativt om Ungern och det är förvånande med tanke på att Ungern lovat att inlägga sitt veto om EU med hänvisning till Artikel 7 i Lissabonfördraget bedömer att Polen ska berövas sin rösträtt i unionen för brott mot rättsstatsprincipen, skriver onet.pl.

Joanna Kopcińska, som är regeringens presschef, svarade med att skicka över uppgifter om korruptionen i de berörda länderna med hänvisning till Transparency Internationals statistik.

Siffrorna visar att Polen har mindre problem med korruption än Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien – precis som premiärminister Morawiecki sade, skrev hon.

Däremot kommenterade hon inte det faktum att Morawiecki offentligt uttalade sig om Polens främsta allierade på ett sådant sätt. (onet.pl 15 mars 18)

Duda jämför EU med ockupationsmakterna på 1800-talet

Publicerat 2018-03-15

President Andrzej Duda
Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Efter 123 år av delningar blev Polen för 100 år sedan åter en suverän stat. Idag har vi ett verkligt fritt och oberoende Polen, ett land där det blir allt bättre att leva. Det sade president Andrzej Duda i ett tal i Kaminenna Góra härförleden med anledning av just att Polen i år firar sina 100 år som självständig stat.

Man hör ofta folk fråga vad vi ska ha Polen till, att EU är det viktigaste, men låt oss då komma ihåg de 123 åren av ofrihet, sade presidenten. I slutet av 1700-talet förlorade Polen sitt oberoende och försvann från kartan. Även på den tiden fanns det människor som tyckte att det vore bättre att sluta med alla uppror och krig så att det äntligen blev fred. Men snart förstod man att upproren måste fortsätta, eftersom polackernas öde nu avgjordes i främmande länders huvudstäder, man tog beslut i våra frågor, man tog de pengar som vi har arbetat ihop och faktiskt satte in dem på andra konton.

Man måste få känna att man arbetar för sitt eget land, bygger sitt fosterland och sin framtid, att man har makten att avgöra vem som ska styra landet och vem som inte ska göra det.

Det är det som är själva kärnan i frihet, självständighet och suveränitet – att du själv bestämmer över dig och ditt land. Därför är det värt att försvara vårt oberoende och vår suveränitet till vilket pris som helst, underströk Duda och uppmanade åhörarna att påminna barnen om det.

Andra PiS-politiker har varit inne på samma linje som Duda och påpekat att det är dags att polackerna reser sig upp från sin knästående (dvs. underdåniga) ställning och att Polen behandlas som en andraklass-stat av EU.

Ledande EU-parlamentariker från oppositionen, Michał Boni, Julia Pitera och Róża Thun, har protesterat mot Dudas tal. De skriver i ett uttalande att EU inte har invaderat Polen och att den skandalösa jämförelsen strider mot miljoner polackers känslor.

Tvärtom gick Polen in i EU efter en riksomfattande folkomröstning, och som alla vet har Polen under åren 2004–2017 fått sammanlagt nästan 100 miljarder euro (1 057 miljarder svenska kronor) ur EUs fonder. Presidentens uttalande är vilseledande, oansvarigt och pinsamt okunnigt – eller ännu värre: en del av en avsiktlig desinformationskampanj som ska svärta ner EU i polackernas ögon, skriver de. (TVN, wPolityce 13 mars 18)

40 anmälningar om brott mot IPN-lagen

Publicerat 2018-03-15

Umschlagsplatz i Warszawa där nazisterna tvingade upp judarna från gettot i boskapsvagnar för transport till koncentrationsläger. Foto: wikipedia.

Över fyrtio fall av brott mot IPN-lagen har anmälts, och det är oväntat många när lagen bara varit i kraft i ett par veckor, säger polska jurister.

Ett av dem är en BBC-film från 2015 med titeln ”Auschwitz – dödsfabriken” som gjordes inför 60-årsminnet av befrielsen av lägret i januari 1945. I filmen, som är gjord av Laurence Rees, brittisk historiker som skrivit flera böcker om andra världskriget, talar man om polska getton för judar.

Åklagarna på IPN (Nationella Minnesinstitutet) kommer att granska varje anmälan för sig och besluta om eventuellt åtal. (Rzeczpospolita 15 mars 18)

Irländsk domstol betvivlar rättssäkerheten i Polen

Publicerat 2018-03-15

Aileen Donnelly, domare i Irlands Högsta domstol.
Skärmdump från Irish Times.

Polen har begärt en irländsk man utlämnad för narkotikasmuggling, och fått nej från Irlands Högsta domstol.

Jag vill först ha ett förhandsavgörande från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, säger domaren Aileen Donnelly, som anser att rättssäkerheten i Polen är diskutabel eftersom regeringen avsiktligt gjort slut på domstolsväsendets oberoende.

Högsta domstolen i Irland har för närvarande 50 fall där Polen begärt utlämning, och efter Donnellys beslut är det troligt att man väntar med att fälla utslag till Europadomstolen har sagt sitt.

Utslaget har väckt bestörtning i Polen, och i de många medier passar man på att berätta att domaren är lesbisk.

Detta borde inte komma som en överraskning, säger Gavin Barrett, professor i EU-rätt i Dublin, PiS angrepp på rättsstatsprincipen skapar ett problem som är värre än Brexit för EU. För de flesta EU-stater är det otänkbart att ha nära förbindelse med stater som gradvis förvandlar sig till auktoritära regimer.

I den polska regeringen har man en annan inställning.

Domslutet i Irland grundar sig inte på oro över rättsstatsprincipen i Polen, säger vice justitieminister Patryk Jaki till TVN. EU har i åratal hållit på och talat om för Polen vad vi ska göra, man har behandlat Polen som ett andra klassens land.

Nedläggningen av varven, flyktingmottagandet och synen på Polens roll under andra världskriget är exempel på det, menar Jaki. EU gav order och normalt var det inga problem.

Polen har helt enkelt börjat slåss för sina egna intressen. EU och den globala eliten står inte ut med att Polen har slutat lyda order, säger han. (Irishtimes.com, Notes from Poland, DoRzeczy.pl mars 18)

Spritbutiker kan tvingas stänga på natten

Publicerat 2018-03-14

Alkohol från hela världen – än så länge ständigt öppen spritbutik i norra Polen. Foto: G. Lindberg

Ännu en lag på handelsområdet har trätt i kraft i mars. Det är den lag som ger kommunerna rätt att förbjuda butiker att sälja rusdrycker mellan kl. 22 och 06. Lagen innehåller också ett allmänt förbud mot att dricka alkohol på allmän plats eftersom det då uppstår störningar som hindrar människor att vila efter dagens arbete.

Butiksägarna är oroliga för den nya lagen, och polska handelskammaren hävdar att den inte tar hänsyn till invånarnas behov.

Vi kan vänta oss att den olagliga alkoholhandeln blommar upp, säger handelskammarens generaldirektör Maciej Ptaszyński, som också oroar sig för de små butikernas framtid. Där utgör försäljningen av alkohol en viktig del av omsättningen.

Även de stora kedjorna bekymrar sig, särskilt vid tanken på att det i förlängningen kan komma att handla om begränsning av licenser för alkoholförsäljning, vilket kan inverka menligt på företagens lönsamhet.

Polen har under många år av folkhälsoskäl försökt begränsa medborgarnas alkoholintag, och konsumtionen har också minskat. Idag dricker genomsnittspolacken enligt officiella siffror årligen 3,2 liter ren alkohol, 5,8 liter vin och 99,5 liter öl.

Regeringen har tidigare förbjudit alkoholreklam i tv på nätterna, och ölbranschen försöker minska tiden för förbudet så att det träder i kraft senare på kvällen. Bryggeriföreningen pekar på en opinionsundersökning som visar att människor inte vill ha förbud för ölreklam.

Vad gäller alkohol och bilkörning har polackerna samma regler som Sverige – 0,2 ‰. Rattfylleriet minskar men utgör fortfarande en stor anledning till det stora antalet trafikolyckor som rapporteras efter varje större helg. Under en enda långhelg i somras omkom 32 personer och nästan 600 skadades i trafiken. Nästan 2000 rattonyktra förare greps av polisen. (tidningen Rzeczpospolita och wB 14 mars 18)

Inspektörer vill inte kolla butiker på söndagar

Publicerat 2018-03-14

Nu gör arbetsplatsinspektörerna uppror – de vill inte arbeta på söndagar.

Den nya lagen, som värnar om handelsanställdas rätt att tillbringa helgerna med familj och vänner, har medfört att inspektörerna sistlidna söndag tvingades ut för att kontrollera att förbudet efterlevs. Inspektörerna ska enligt sitt avtal bara i exceptionella undantagsfall arbeta obekväm arbetstid – sön- och helgdagar samt nattetid. Den nya lagens krav på att inspektörerna ska ut två söndagar i månaden strider alltså mot andra regler på arbetsmarknadsområdet. Och värre kommer det att bli – regeringens avsikt är att förbudet inom ett par år ska gälla alla sön- och helgdagar.

Det har kommit många andra reaktioner på handelsförbudet– inte minst från de tusentals studenter som brukar arbeta i affärer och på varuhus som extrapersonal på obekväm arbetstid.

Solidaritetsledaren Piotr Duda, som satt det som villkor för att anbefalla fackförbundets medlemmar att stödja regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i valet, tar emellertid lätt på ungdomarnas protester.

Köerna utanför restauranger och teatrar är långa, sade han häromdagen i tv. Studenterna kan arbeta där i stället.

Piotr Duda tillhör dem som är övertygade om att förbudet mot söndagsöppet inte kommer att drabba det polska näringslivet. Han menar att kunderna kommer att handla under veckans övriga dagar i stället.

Näringslivet har inte samma åsikt, och lagen kringgås genom att många butiksinnehavare själva står i kassan och webbhandeln blomstrar. (money.pl, TVP och wB mars 18)

Morawiecki misstänks för manipulation

Publicerat 2018-03-14

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Premiärminister Mateusz Morawiecki befinner sig i hetluften igen. Genom att vara rik och att försöka dölja sin rikedom utmanar han de enkla och hederliga polacker som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vänt sig till i sin valkampanj. PiS går ständigt till storms mot de styrande eliterna – rika affärsmän och politiker. PiS vill lyfta fram den missgynnade och förbisedda människan som utvecklingen sprang förbi under den förra regeringens tid. Och väljarna har lyssnat – PiS vann valet 2015.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński var länge känd för att inte ha något eget bankkonto – allt han tjänade gick in på mammans konto, vilket sågs som ett bevis för att han aldrig tog emot mutor.

Nu har den regeringskritiska tidskriften Newsweek Polska upptäckt att premiärminister Morawiecki manipulerat bilden av sin förmögenhet inför inträdet på den politiska scenen. I den ekonomiska deklaration som Morawiecki och alla andra ministrar och parlamentariker varje år lämnar in till parlamentets kansli, noterar man att han uppger en betydligt mindre förmögenhet än han hade för några år sedan. Bland annat tar han inte upp den exklusiva villa på 300 kvm i ett bevakat område i centrala Warszawa där han bor. Kort före valet när han i händelse av valseger erbjöds en ministerpost skrev han i tysthet över villan på hustrun. Villan är värd en del – bara lånen uppgår till arton miljoner svenska kronor.

Premiärministerns presschef Joanna Kopcińska hävdar att allt gått rätt till, medan Newsweek anser att Morawiecki brutit mot lagen genom att inte erkänna att det i verkligheten är han som äger och betalar för villan.

Olgierd Annusewicz, specialist på politisk marknadsföring, konstaterar att detta är utmanande för PiS väljare.

Och, säger Annusewicz, här ger den polska avundsjukan utslag. Den som är rik blir automatiskt misstänkt, särskilt om det är en politiker.

Missnöjda polacker anser ofta att landets politiker per definition tar emot mutor – att de bara ser till sitt eget bästa och roffar åt sig så mycket de hinner eftersom de förmodligen ändå inte blir omvalda. Bristen på förtroende för de folkvalda anses också vara en viktig orsak till att valdeltagandet är lågt i Polen.

Att nu en av PiS främsta företrädare kan misstänkas för manipulation höjer inte förtroendet för Morawiecki, som tills nu gjort en kometrusning i opinionsundersökningarna.

Men antagligen blir det ingen bestående skada på hans politiska karriär, säger Annusewicz. Det blir en fläck förstås, men knappast mer. (Newsweek.pl och wB mars 18)

Morawiecki sparar på folk och kort

Publicerat 2018-03-13

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har nu gjort slag i saken och plockat bort sjutton viceministrar och statssekreterare.

Det är inget personligt, säger Morawiecki, det handlar om att effektivisera regeringen. Inom de närmaste två veckorna ska ytterligare 20 tjänster dras in.

Redan när han tillträdde före jul påpekade Morawiecki att det fanns alldeles för mycket folk i departementen och att han hade för avsikt att skära ner 126 tjänster med 20–25 procent.

När det för ett par veckor sedan visade sig att den förra regeringschefen Beata Szydło tilldelat sig själv, ministrarna och en rad andra regeringstjänstemän hyfsade bonusar och att departementen dessutom gjort av med många miljoner på de kreditkort som staten betalar tvingades Morawiecki att visa beslutsamhet och initiativkraft. Han gick snabbt ut och sa att nu är det slut med bonusar och kreditkort, och dessutom ska departementen bantas ner med en fjärdedel av sin personal.

Polska medier uttrycker viss förvåning över att Morawiecki verkligen drar ner på de anställda i departementen. Miljörörelsen har noterat att många av dem, som får gå tillhör em som har arbetat med miljöfrågor – inte minst det av Morawiecki prioriterade området smog.  (Polskie Radio, parlamentarny.pl och wB 12 mars 18)

Prisad Tokarczuk nominerad till Man Booker

Publicerat 2018-03-13

Olga Tokarczuk vid ett besök i Sverige 2015.
Foto: K Dubiel.

Polens främsta författare just nu, Olga Tokarczuk, är en av tretton författare som i år har nominerats till det prestigefyllda Man Booker-priset för sin bok Bieguni (Löparna) som kom ut 2008.

Bieguni väckte berättigad uppmärksamhet redan i Polen och tilldelades Nike-priset det året.

Vinnaren tillkännages den 25 maj.

Bieguni har översatts till svenska av Jan Henrik Swahn och kom ut 2009 med titeln Löparna.

Boken är ett försök att återge den bristande kontinuitet och brådska som vår moderna värld och vårt liv präglas av, skrev Dorota Tubielewicz Mattsson i sin recension 2009.

Tokarczuk skrev i den polska originalutgåvan att boken försöker vara ”lojal mot den kakofoni och dissonans i vår upplevelse av verkligheten och världen, mot det omöjliga i att göra denna värld entydig, mot dess kaotiska väsen, mot dess sönderfall och dess slutgiltiga återuppståndelse i nya konfigurationer”.

Tokarczuk har fått en lång rad polska och internationella priser för sina böcker – Nikepriset fick hon även för Jakobsböckerna som kom för ett par år sedan, men också Polska Bokhandlarföreningens pris, tidningen Politykas pris, det internationella Vilenica-priset, Władysław Reymonts pris, Kvinnokongressens pris och Stockholms stadsteaters pris, Bologna Ragazzi Award osv. (natemat.pl och wB 14 mars 18)

Dorota Tubielewicz Mattssons recension av Löparna >>

Kampen om POLIN

Publicerat 2018-03-12

Polin – Museet för de polska judarnas historia. Bilden visar den suggestiva entrén. Foto: G. Lindberg.

Kulturminister Piotr Gliński vill inrätta ett nytt museum i Warszawas getto, ett museum av ”kärlek och broderskap” mellan de båda folken.

Vi har jobbat länge med att inrätta denna nya institution, meddelade Gliński på en presskonferens.

Beskedet kom samma dag som POLIN (Museet över de polska judarnas historia) öppnade sin nya utställning ”Främling hemma” där man dokumenterar de antisemitiska händelserna kring Mars -68 och den framtvingade emigrationen av ca tjugo tusen judar. Det är också samtidigt som de polsk-israeliska relationerna är sämre än någonsin, många har en déjà vu-upplevelse från Mars 68 och västerländska (inte bara västerländska) medier talar och skriver om den polska regeringens sympatier för extremhögern.

Det framstår som ganska klart att POLIN inte är ett museum som PiS-regeringen skulle vilja se det. Liksom Andra världskrigets museum i Gdańsk där försöken att ta över museet pågått i flera år (byte av museichefen, sammanslagningar med andra museer etc.). Nu vill regeringen ta över även POLIN-museet. Av flera skäl (bland annat av ägarskäl) blir det svårare än med museet över Andra världskriget. I Gdańsk skildrades kriget ur ett inte tillräckligt ”polskt” perspektiv, och detsamma gäller POLIN.

Den politiska agendan är självklar – att skapa en ”polsk”, som regeringspartiet PiS uppfattar det, motvikt till POLIN. Museet ska ligga mitt i Warszawas centrum, på Siennagatan vid resterna av den bevarade gettomuren. Själva byggnaden var förr i tiden ett barnsjukhus.

Att initiativet offentliggörs just nu har säkerligen att göra med att kulturministern inte lyckas ta över POLIN och kontrollera det. Försök har gjorts: nyligen har man skapat ett nytt POLIN-råd, där PiS-politikern Jaroslaw Sellin, som för övrigt var mycket aktiv vid övertagandet av Museet över Andra världskriget, ska ha en viktig roll.

Sammansättningen av det nya rådet har fått högermedier att protestera mot att en del av ledamöterna i rådet inte sympatiserar med regeringen. De öppet antisemitiska nyhetssajterna skriver att POLIN kontrolleras av gamla kommunister och żydokomuna (judiska kommunister).

Kulturministern svarar att departementet bara kan utse en tredjedel av kandidaterna.

Det är uppenbart att de nuvarande makthavarna inte så lätt kan ta över POLIN-museet som är en halvprivat institution och där man måste ha alla tre parternas (staden Warszawa, kulturdepartementet och Judiska historiska institutet) samtycke för att ändra statuterna. Ett övertagande av museet skulle skapa ytterligare en internationell skandal. Däremot kan man inrätta ett nytt museum i Warszawas getto och i framtiden slå ihop de båda.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Butiksägarna trotsar förbudet

Publicerat 2018-03-10

Förbudet mot söndagsöppet två söndagar i månaden har trätt i kraft, och i morgon är den första söndagen då det ska vara stängt i princip överallt. Fast många butiker, särskilt i städernas shoppingcenter, kommer att ha öppet ändå – ägaren ställer sig själv i kassan.

Förbudet har tillkommit på initiativ av fackföreningen Solidaritet, som har motiverat med att även handelsanställda måste få vara lediga för att umgås med familjen på helgen när alla andra är lediga.

Samtidigt är polackerna vana att kunna handla på söndagar, och av oro för sjunkande försäljningssiffror vill ägarna göra så mycket de kan. Många kommer att ha öppet – det är alltifrån livsmedelsbutiker till biografer, restauranger, banker, frisörer, biltvättar och apotek.

Enligt lagen ska dessutom bensinstationer, blomsterbutiker, järnvägsstationer, flygplatser, fartyg och festivaler undantas från förbudet.

Tanken är att förbudet efterhand ska utökas till att omfatta alla helger. (crowdmedia.pl. och wB 10 mars 18)

UD: Hemlig not finns – men inget ultimatum

Publicerat 2018-03-09

Utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: KPRM

Utrikesminister Jacek Czaputowicz bekräftar nu att det finns en hemligstämplad anteckning om mötet mellan polska ambassaden i USA och det amerikanska utrikesdepartementet i februari.

Den finns, men jag håller inte med om tolkningen av innehållet, säger Czaputowicz.

Efter nyhetsportalen onet.pls avslöjande förnekade utrikesdepartementet att det förekommit ett sådant samtal och ett hemligt protokoll. Därefter uppmanade man åklagaren att ta reda på vem som hade läckt.

Att USA har invändningar mot IPN-lagen vet alla, men uppgifterna om sanktioner är inte sanna, säger Czaputowicz. Nu har den här informationen gjorts tillgänglig för journalister även om så inte borde ha skett. Men det finns ingenting i anteckningen som innebär problem.

Enligt det hemligstämplade dokumentet har den amerikanska administrationen beslutat att premiärminister och presidenten inte kommer att kunna träffa president Donald Trump eller vicepresidenten Mike Pence förrän den kontroversiella IPN-lagen ändrats.

Det är inte så att Polen har begärt ett möte på högsta nivå, säger utrikesministern. Jag skulle mycket gärna resa till USA, men det finns inget besök inlagt i kalendern. Det är ingen tvekan om att relationerna just nu är nerfrysta, men det där om sanktioner stämmer inte. USA vill ha bra relationer med Polen och det ligger i deras intresse att utveckla de relationerna.

Utrikesministern tar alltså delvis tillbaka de tidigare uppgifterna om att mötet inte ägt rum men förnekar att USA skulle ha försökt sätta press på regeringen.

IPN-lagen, som trädde i kraft den 1 mars, gör det straffbart att mot kända fakta hävda att Polen som stat var skyldigt eller medskyldigt till de dåd som begicks av Tredje riket under andra världskriget. Detsamma gäller brott mot freden, brott mot mänskligheten eller krigsbrott – och det är här många reagerar med tanke på den antisemitism som förekom bland polacker under kriget och med tanke på pogromen i Jedwabne 1941 då över 300 judar mördades av sina polska grannar. (onet.pl och wB 9 mars 18)

 

Rekordresultat för Den stora Julorkestern

Publicerat 2018-03-09

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Välgörenhetsarrangemanget WÓSP, Den stora Julorkestern, som samlar in pengar till barnsjukvården och äldrevården i Polen, nådde den här vintern upp till hela 126 miljoner złoty (260 miljoner svenska kronor). Årets insamling ska huvudsakligen gå till vården av nyfödda.

Insamlingen, som sedan 1990-talet arrangeras av journalisten Jurek Owsiak och hans familj, har tidigare välvilligt bevakats av de statliga medierna, vilket bidragit till miljonresultaten.

Den nuvarande regeringen är emellertid negativt inställd till Owsiak, och numera är det de kommersiella kanalerna som följer arrangemangen och de tusentals frivilliga som går omkring och skramlar med insamlingsbössor.

Att statliga TVP inte sände slutkonserten, som brukat dra många miljoner tv-tittare, tycks inte ha påverkat resultatet negativt – sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tillträdde har WÓSP samlat in allt högre belopp: 73 miljoner złoty år vintern 2015–16, 105 miljoner 2016–17 och den här gången hela 126 miljoner.

Det är en skam att TVP inte anser sig ha möjlighet att stötta arrangemanget numera, sade Owsiak på den presskonferens där han presenterade årets siffror. Men det viktiga är att vi nu kan köpa utrustning till sjukvården, utrustning som sparar liv. 120 000 frivilliga har samlat in pengar inte bara i Polen utan i över 80 städer runtomkring i Polen.

Owsiak uppmanade också politikerna att inte anta den planerade lagen som ska inskränka möjligheterna till offentliga insamlingar.

Förutom insamling med bössor på gatorna har det hållits tusentals konserter, utställningar och andra evenemang där allmänheten kunnat skänka pengar till Den stora Julorkestern. (wp.pl 8 mars 18)

Macierewicz: Vi måste visa polackernas hjältemod

Publicerat 2018-03-09

Förre försvarsministern Antoni Macierewicz.
Foto: Raul Mee, wikipedia.

Vi han inte bortse från någon möjlighet att visa polackernas hjältemod under andra världskriget. Det säger förre försvarsministern Antoni Macierewicz. De 40 000 vittnesmål som fader Rydzyk har samlat in från 40 000 polacker som under kriget hjälpte judar måste nu offentliggöras, översättas och presenteras för hela världen.

Materialet ska finnas hos stiftelsen Lux Veritatis, grundad 1998 av den beryktade prästen i Toruń. Stiftelsen ska ha mängder av opublicerade vittnesmål och dokument, bland dem över åttatusen video- och ljudinspelningar.

Vittnesmålen måste nu visas upp för världen, menar Macierewicz, för att tydligt visa att polackerna, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) formulerat förslaget till parlamentet, ”är hjältar som i en akt av hjältemod, otrolig tapperhet, medkänsla och mänsklig solidaritet, trogna de högsta etiska värdena, av kristen barmhärtighet och följande det suveräna Polens etos, räddade sina judiska grannar från Förintelsen, som planerades och genomfördes av de tyska ockupanterna”. ( natemat.pl och Radio Warszawa 8 mars 18)

PiS tonar ner antisemitismen 1968

Publicerat 2018-03-09

Åhörarna protesterade under president Dudas tal den 8 mars.
Skärmdump från TVN.

Den 8 mars var det 50 år sedan marshändelserna 1968 bröt ut, och både president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki hade i sina uttalanden en annan vinkel än den vanliga.

President Duda deltog i en ceremoni vid Warszawas universitet och sade där att det inte var polacker utan kommunister som var skyldiga till den antisemitiska kampanj som drev ut de polska judarna ur Polen.

Min generation har alltså ingen anledning att be om ursäkt, sade han men gjorde det ändå.

Sedan hyllade han alla dem som kämpat för friheten både 1956 och 1968, för det var kampen för friheten som marshändelserna egentligen handlade om. Den antisemitiska kampanjen var regimens svar på studenternas protester mot ofrihet och censur, och den ledde till att Polens judar tvingades emigrera.

Men kampanjen har varit till nackdel för Polen, vi har gått miste om det som den judiska befolkningen kunde ha bidragit med, sade presidenten. Judarna är en intellektuell elit, framgångsrik och respekterad i andra länder.

Som president vill jag uttala min respekt för alla som kämpade för friheten 1956 och 1968, sade han, och dem som blev utvisade vill jag be om ursäkt.

Under talet hördes protester från delar av publiken, man anklagade presidenten för hyckleri och påminde om de kritiserade domstolsreformerna. Medborgarrörelsens vita ros syntes också bland åhörarna.

Även premiärminister Mateusz Morawiecki har uttalat sig på det sätt som nu tycks vara ett uttryck för regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik.

Vi hör ofta att vi bör skämmas över det som hände i mars -68, men jag tycker att vi främst ska vara stolta över de polacker som kämpade för friheten då, sade Morawiecki.

Man lyfter alltså fram studentprotesterna på bekostnad av de trakasserier som polackerna med stöd av regimen utsatte judarna för och som tvingade de flesta av dem att utan återvändo lämna Polen. Det är kampanjen som omvärlden minns. (Polskie Radio, natemat.pl 8 mars 18)

Polsk Vitbok ska förklara domstolsreformerna för EU

Publicerat 2018-03-08

Premiärminister Mateusz Morawiecki överlämnade på torsdagen en Vitbok till EU med förklaring till domstolsreformerna. Foto: KPRM.

Premiärminister Mateusz Morawiecki träffade på torsdagen EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordföranden Frans Timmermans, som har ansvaret för bland annat rättsstatsprincipen i unionen. Morawiecki överlämnade då regeringens Vitbok om den polska domstolsreformen för vidarebefordran till övriga medlemsländer.

Warszawa förväntar sig att EU-kommissionen gör en noggrann analys av detta dokument som förklarar den polska regeringens skäl till de omdiskuterade förändringarna, sade Morawiecki.

I Vitboken finns en omfattande dokumentation om varför det polska rättssystemet behöver reformeras, den behövs eftersom det finns så många slumpmässigt utvalda och fragmentariska uppgifter i svang, som inte ger en fullständig bild av varför förändringarna är nödvändiga, sade premiärministern.

Vitboken är, enligt tidigare uttalande, avsedd att ge en juridiskt sund och grundlig analys av hur regeringen i Warszawa ställer sig till alla EUs rekommendationer och reservationer.

Enligt regeringschefens kansli klarläggs i Vitboken att det inte finns någon risk för att Högsta domstolen i Polen utsätts för politisk påverkan och att diskussionerna om Konstitutionsdomstolen är över.

I slutet av förra året beslöt EU-kommissionen att utlösa artikel 5 i Lissabonfördraget, och regeringen fick då tre månader på sig att uppfylla kommissionens rekommendationer vad gäller rättssäkerheten i Polen.

Det gäller fortfarande, sade EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas på torsdagen. Schinas tycks alltså inte anse att Vitboken skulle innehålla något som påverkar EUs inställning till domstolsreformerna i Polen.

Och premiärminister Mateusz Morawiecki tycks fortsätta i samma hjulspår som den tidigare regeringen utan någon förståelse för EUs oro för rättssäkerheten i Polen. (Polskie Radio och wB 8 mars 18)

Utrikesdepartementet: En utredning är redan igång

Publicerat 2018-03-08

Om en tjänsteman på ambassaden har gett en reporter ett hemligstämplat dokument, så är det ett lagbrott. Det säger vice utrikesminister Bartosz Cichocki sedan nyhetsportalen onet.pl avslöjat att USA inför restriktioner på högsta nivå i samarbetet med Polen.

I veckan avslöjade onet.pl att USA informerat polska ambassaden om att så länge den kontroversiella IPN-lagen gäller är det inte aktuellt med några samtal mellan de två länderna på högsta nivå. Man påpekade också att antipolska stämningar sprider sig i den amerikanska kongressen, som beslutar om anslag till det militära samarbetet. Utöver det konstaterades att eventuella juridiska åtgärder mot den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross skulle få dramatiska följder. Protokollet från mötet hemligstämplades, men hamnade hos nyhetsportalen onet.pl. Såväl regeringen som USAs utrikesdepartement dementerade omedelbart uppgifterna, men biträdande utrikesministerns kommentarer tyder på att det finns substans i dem.

Vi har en konstant dialog med USA och det är ett faktum att det förekommer att även de bästa allierade, som Polen och USA, har olika åsikter ibland, säger Cichocki. Men vi använder oss inte av utpressning och ultimatum i den dialogen.

Det finns en misstanke om att någon gjort ett hemligt dokument tillgängligt för journalister, och det pågår ett förfarande i den frågan, säger han. Diplomati är till just för att allt inte ska diskuteras offentligt. Om vi skulle börja offentliggöra allt som sägs skulle ingen vilja prata med oss. Om en regeringstjänsteman avslöjar ett hemligt dokument betyder det att han begått ett brott, och en undersökning är redan igång.

Avslöjandet strider mot de polska intressena, menar ministern, det ligger inte i vårt intresse att det ska bli en press på regeringen att ändra lagen.

Det existerar ingen kris mellan USA och Polen, det finns en diskussion och det har vi aldrig dolt. Sådant händer med de bästa allierade.

På onsdagen reste president Andrzej Dudas utrikesrådgivare Krzysztof Szczerski till Washington och enligt Washington Post ska han träffa Wess Mitchell, som ska ha varit den som informerade polska ambassaden om de amerikanska restriktionerna. (wPolityce och onet.pl 7/8 mars 18)

Ingen Smolensk-rapport den 10 april

Publicerat 2018-03-08

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Regeringens Smolenskkommission meddelar nu att det den 10 april inte, som planerat, blir någon slutrapport eller teknisk rapport om Smolenskolyckan 2010, då president Lech Kaczyńskis flygplan störtade och alla 96 ombord omkom.

På den Smolenskkonferens som hålls samma dag ska kommissionen i stället göra en multimediepresentation med en sammanfattning av läget och dess slutsatser, rapporterar polska medier. Filmen ska sedan läggas ut på Youtube.

Enligt nyhetsportalen wpolityce.pl ska kontrakten för flera ledamöter i haverikommissionen gått ut under de senaste månaderna utan att förnyas.

Det ser alltså ut som att den nye försvarsministern Mariusz Błaszczak tonar ner betydelsen av Smolenskutredningen, trots att hans företrädare Antoni Macierewicz själv sattes in som undersökningsledare när han fick lämna försvarsdepartementet före jul.

Haverikommissionen har tidigare sagt sig kunna bevisa att presidentplanet sprängdes i luften, men de internationella laboratorier som undersökt prover från offrens gravar har inte kunnat hitta några spår av sprängämnen.

Under hösten har det utlovats en fullständig rapport till den 10 april, löften som intensifierats sedan Macierewicz fick uppdraget att leda Smolenskkommissionen. (wPolityce.pl, DoRzeczy.pl och wB 8 mars 18)

Mars -68 – de polska judarnas ”otacksamhet”

Publicerat 2018-03-07

Studentdemonstrationen på universitetets gård den 8 mars 1968. Bild från IPN.

Det är exakt 50 år sedan den antisemitiska kampanjen i Polen som resulterade i att tusentals polska judar lämnade eller tvingades lämna sitt fosterland.

”Man ställer tesen om vår nations skuld gentemot judarna. Man skriver och talar om polska koncentrationsläger, om polackernas massmord på judarna och om vårt ansvar för judarnas martyrskap. Cynismen och förljugenheten har nått sin kulmen” läser vi i tidningen Kurier Polski i mars 1968. Skribenten Roman Gontarz stod inrikesdepartementet nära. Och detta ingick i en av de mest omfattande propagandakampanjerna i Polens historia.

När texten publicerades höll studentprotesterna att ebba ut, de protester som inleddes med den stora manifestationen på universitetet i Warszawa den 8 mars. Studenter protesterade och strejkade, de krävde respekt för sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Det kommunistiska partiet, ”folkstyret”, svarar med misshandel, repressalier och arresteringar.

I partipamparnas politiska tal och i medierna talar man om studentprotesterna som en del av den judiska konspirationen mot Polen. Det var judiska uppviglare som stod bakom den polska ungdomen, menade man. Det etablerade etablissemanget, ”sionisterna”, var genomsyrat av hat till den polska nationella traditionen.

Den antijudiska kampanjens arkitekt var dåvarande inrikesministern Mieczysław Moczar. Kampanjen hade utformats redan i början av 1960-talet, i samband med det bildades en ny fraktion inom partiet, kallad ”Partisanerna”. ”Partisanerna” var oftast anställda i säkerhetstjänsten eller arméofficerare som ivrigt framhöll sin patriotiska bakgrund och tillhörigheten till Armia Ludowa (Folkarmén) under Andra världskriget – i motsats till de partifunktionärer som tillbringat kriget i Sovjet och fick sin politiska skolning där. Moczar var just en sådan ”partisan”.

Deras kännetecken var en specifik form av nationalism, uttryckt med hjälp av den kommunistiska doktrinens språk. Antisemitismen fick en framstående roll i denna nationalistiska världssyn. Den fördes fram helt öppet och fick den kommunistiskt korrekta beteckningen ”antisionism”. Det handlade också om motvilja mot allt som inte var polskt och om ett slags förkärlek för den militära traditionen. ”Partisanerna” var även starka motståndare till alla former av liberalisering av det politiska livet.

Det låg nära till hands att söka de skyldiga till studentupproren bland judarna. Och kampen mot dem inleddes.

”Innan man ökade spridningen av antisocialistiska åsikter i akademiska miljöer började man arbeta idogt för att bryta de patriotiska och progressiva traditionernas kontinuitet, (…) man demonstrerade ostentativt sin opolitiskhet, sin brist på nationell tillhörighet och brist på historisk medvetenhet. I själva verket handlade det inte om att vända politiken ryggen. Istället var det en nygammal politik, den av nationell nihilism och kosmopolitism”, skrev Kurier Polski i april 1968.

De som anklagades för studentoroligheterna var förutom de mytiska sionisterna även den intellektuella eliten. Många som Leszek Kołakowski och Zygmunt Bauman förlorade sina jobb på universitetet och flera författare fick publiceringsförbud. De intellektuella anklagades för egoism och förakt för den ”enkla människan” och för den nationella andans makt. De anklagades för att gå Västs ärenden. Den ”sionistiska konspirationen” syftade till att förstöra den nationella martyrologin och minnet av det polska heroiska förflutna.

Den antisionistiska propagandan ägnade en hel del uppmärksamhet åt västmediernas ”lögner” om de polsk-judiska relationerna under Andra världskriget. De anklagades för att förringa polackers lidande under kriget och för att sudda ut minnet av förintelselägren. Mycket uppmärksamhet ägnades åt de västhistoriker som skrev om polacker som angav judar under Andra världskriget, och samtidigt publicerades texter om heroiska polacker som räddade judar undan nazisterna. Polackernas hjältemodiga insatser försvårades av ”judarnas tragiska passivitet och motstånd från judiska kollaboratörer, polisen, Judenrat och Gestapo, det judiska gestapo” skrev Za Wolność i Lud (För frihet och folk). På så sätt ställde man det polska hjältemodet mot den judiska otacksamheten. ”Varför tiger ni?” frågade man de judar som ”under många år ätit polskt bröd”.

Minnet av Marshändelserna som just nu högtidlighålls i Polen väcker obehagliga associationer. Associationer av ett deja vu då premiärminister Mateusz Morawieckis tillrättalagda ord under ett tal vid universitetet i Warszawa stod i bjärt kontrast till att historiker som ägnat sig åt Warszawas getto nu har avskedats för att ”historiepolitiken tagit en annan vändning”.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Beata Szydło är Polens mest inflytelserika kvinna

Publicerat 2018-03-07

Förra premiärministern Beata Szydło.
Foto: flickr

Beata Szydło och Anna Lewandowska är Polens två mest inflytelserika kvinnor enligt en färsk opinionsundersökning inför den 8 mars.

Szydło, som ju varit premiärminister, toppar listan med 9 % och flerfaldiga karatemedaljören Lewandowska kommer på andra plats med 5,6 %. Trea blev Polens Första Dam Agata Duda med 5,2 %, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

På listan finns sammanlagt 20 kvinnor, journalister, ett par politiker, idrottskvinnor och artister med mellan 5 och 0,5 %. Många av de senare är kända för att de ofta förekommer i olika tv-program.

Låga siffror alltså, inte ens den förra regeringschefen Szydło med det generösa barnbidraget 500+ på sin meritlista kom upp i 10 %.

Av dem som röstade på Szydło var de flesta över 50 år, och det fanns fler män än kvinnor. Anna Lewandowska däremot tillmättes stort inflytande av personer under 24 år.

Man får en känsla av att kvinnornas ställning inte är så framträdande i Polen. Hela 40 % av de tillfrågade kunde inte komma på någon enda kvinna som var inflytelserik.

Tidningen nämner att polska kvinnor förekommer på internationella listor. För ett halvår sedan utsågs Beata Szydło till en av världens 100 mest inflytelserika kvinnor av tidskriften Forbes. Listan toppades av Tysklands kansler Angela Merkel.

När New York Times rankar inflytelserika personer i kulturvärlden tar de med konstnären Paulina Ołowska. Andra på listan är Michelle Obama, Lady Gaga och Donatella Versace. Läraren Barbara Anna Zielonka finns med på en lista över världens främsta pedagoger. (Rzeczpospolita 7 april 18)

USA förnekar hemliga restriktioner mot Polen

Publicerat 2018-03-07

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki. Montage: wB.

USA har infört särskilda sanktioner mot Polen med anledning av den kontroversiella IPN-lagen. Innan lagen har ändrats kommer varken president Andrzej Duda eller premiärminister Mateusz Morawiecki att vara välkommen i Washington.

Det hävdar nyhetsportalen onet.pl och hänvisar till protokollet efter ett möte på polska ambassaden i USA för den 20 februari. Delar av protokollet ska ha hemligstämplats. Där ska det framgå att en av topparna på det amerikanska utrikesdepartementet, Wess Mitchell, sagt att IPN-lagen är oacceptabel för USA eftersom den inskränker yttrandefriheten. Tills frågan är löst inför USA ett förbud mot kontakter på högsta nivå – det blir alltså inte tal om möte mellan t.ex. presidenterna. Mitchell ska också ha sagt att de antipolska stämningarna växer i kongressen, och det är där man beslutar om finansiering av gemensamma militära projekt. Utöver det ska amerikanerna ha konstaterat att om den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross åtalas enligt IPN-lagen kommer följderna att bli dramatiska. Gross har forskat på antisemitismen i Polen och skrivit om pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1949. Han hedrades på 1990-talet med en polsk utmärkelse för sin forskning, en utmärkelse som PiS vill ta tillbaka. Gross har också kritiserat IPN-lagen och sagt att Polen försöker förfalska Förintelsens historia.

Uppgifterna om sanktionerna kom först i tidningen Dziennik Gazeta Prawna, skriver onet.pl. Där påpekade man att det måste finnas en anledning till att president Andrzej Duda under fyra dagars besök i Sydkorea i februari inte lyckades få till ett möte med USAs vicepresident Mike Pence, som också var där.

Premiärminister Mateusz Morawiecki ska enligt onet.pls källa omedelbart ha insett situationens allvar och skickat iväg vice utrikesminister Marek Magierowski till Washington för att reda ut problemet. Magierowski lyckades komma till tals med flera viktiga personer inom den amerikanska administrationen, bland dem Wess Mitchell. Han ska ha fått lugnande besked med sig hem.

Onet.pls uppgifter har dementerats av både USA och Polen. På tisdagen sade det amerikanska utrikesdepartementet att USA inte stoppat säkerhetssamarbete eller samtal på hög nivå med anledning av IPN-lagen.

Företrädare för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) säger också att uppgifterna är falska. Man påminner om att onet.pl tillhör den tyska Axel Springer-koncernen – enligt PiS främjar utländska medier (läs: tyska) sitt eget lands intressen, vilket är anledningen till att man vill inskränka förekomsten av utländska medier så mycket som möjligt.

I den kontroversiella IPN-lagen stadgas att det är förbjudet att mot kända fakta hävda att Polen som stat var skyldigt eller medskyldigt till de dåd som begicks av Tredje riket under andra världskriget. Detsamma gäller brott mot freden, brott mot mänskligheten eller krigsbrott – och det är här många reagerar med tanke på den antisemitism som förekom bland polacker under kriget och med tanke på pogromen i Jedwabne 1941 då över 300 judar mördades av sina polska grannar. (onet.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Polskie Radio och wB 6 mars 18)

Polen minns polacker som räddade judar

Publicerat 2018-03-07

Paret Józef och Wiktoria Ulma sköts tillsammans med sina barn av nazisterna 1944 för att de hade gömt judar.

Den 24 mars varje år ska Polen hedra polacker som räddade judar under andra världskriget. Det beslöt parlamentet på tisdagen.

Beslutet är ett led i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik som syftar till att lyfta fram de positiva sidorna i Polens historia och därmed uppmuntra medborgarnas patriotism.

Den 24 mars sköt den nazistiska militärpolisen paret Józef och Wictoria Ulma och deras sex barn i Markowa 1944 för att de gömt judar undan Förintelsen. Paret har postumt tilldelats utmärkelsen Nationens Rättfärdiga av Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem.

Ett museum inrättades för två år sedan i Markowa till minne av polacker som räddade judar under kriget. Museet har fått sitt namn efter familjen Ulma.

Förslaget om en särskild minnesdag hade lagts fram av president Andrzej Duda. Det stöddes av en 399 av parlamentets 460 ledamöter. (Polskie Radio och wB 7 mars 18)

Parlamentet fördömer antisemitism

Publicerat 2018-03-06

Femtio år efter kommunistregimens antisemitiska kampanj 1968 antog parlamentet på tisdagen en resolution där man fördömer antisemitism.

I resolutionen hänvisas till maktkampen inom kommunistpartiet som fick regimen att dra igång en kampanj mot landets judar av en omfattning som man inte sett sedan andra världskriget.

Parlamentet hyllar dem som deltog i kampen mot kommunismen och fördömer förföljelserna av judarna i mars 1968, vilket drev 20 000 människor att under förödmjukande former lämna landet.

Man får väl se dagens resolution som ett sätt att försöka blidka dem som blivit upprörda över den utökade IPN-lagen. Från 1 mars är det nu straffbart att offentligt hävda att Polen var medansvarigt i Förintelsen. Lagen har väckt stort uppseende och under de veckor som har gått sedan den antogs har debattens vågor gått höga. Relationerna med staten Israel svalnade betydligt – Israel uppfattar lagen som ett sätt att dölja gångna tiders antisemitism och pogromer. Även USA har sagt ifrån – varken president Andrzej Duda eller premiärminister Mateusz Morawiecki är välkomna till Vita Huset för samtal med president Trump eller hans administration innan konflikten med Israel är löst.

Med resolutionen tar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avstånd från antisemitism och lägger ansvaret på de förföljelser av judar som pågick efter andra världskriget på kommunistregimen. (Polskie Radio och wB 6 mars 18)

Szydłos bonusar sänker väljarstödet

Publicerat 2018-03-06

Avslöjandet att förra premiärministern Beata Szydło öste bonusar över ministrar och departement har orsakat stort missnöje bland väljarna. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sina två små stödpartier har tappat 3,3 % av väljarstödet i den senaste opinionsundersökningen som gjordes 1–2 mars.

Förenade högern, dvs. PiS och stödpartierna tillsammans, ligger nu på 39,4 %, vilket är en minskning med 3,3 % sedan i februari, skriver tidningen Rzeczpospolita. Utan stödpartierna har PiS drygt 38 %.

Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar med 2,5 % och landar på 22,5 %. Även Vänsteralliansen (SLD), som i valet 2015 inte kom över 5 %-spärren, ökar och skulle om det vore val idag bli tredje största parti med 9,7 % av rösterna.

Runt 10 % av de svarande vet inte vilket parti de skulle rösta, rapporterar opinionsinstitutet Ibris, som genomfört undersökningen.

Premiärminister Mateusz Morawieckis utspel om stopp för bonusar och neddragningar i departementen var naturligtvis ett försök till damage control. 

Undersökningen bekräftar att PiS fortsätter tappa stöd bland väljarna, skriver nyhetsportalen Natemat.pl och påminner liksom flera olika medier om att Szydło, som tidigare haft så stark folklig förankring, förra året beviljade sig själv 65 000 złoty extra i bonus – en hel årslön för många polacker.

Morawiecki själv tackade inte nej till 70 000 złoty förra året, men störst bonus gick till inrikesminister Mariusz Błaszczak som fick över 80 000 złoty. Även kreditkortshanteringen – där anställda på försvarsdepartementet shoppade loss för 15 miljoner złoty – har upprört väljarna. Det har också framkommit att parlamentariker som också har en post i något departement får betalt från två håll. (Rzeczpospolita, natemat.pl och wB 6 mars 18)

Morawiecki bantar regeringen

Publicerat 2018-03-05

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Alla ekonomiska gratifikationer till ministrar och vice ministrar ska bort. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki på måndagen vid en presskonferens med rubriken Den effektiva staten.

Jag är övertygad om att en effektiv stat fungerar därför att personalen är effektiv, inte för att byråkratin är så omfattande, sade Morawiecki. Vi har sammanlagt 126 ministrar, vice ministrar och statssekreterare och under de närmaste månaderna kommer det antalet att minska med 20–25 %. Vi ska minska byråkratin på alla nivåer.

Ett område som kommer att beröras är de 41 statliga ekonomiska institut som bedriver forskning för samhällets räkning – de bör kunna minskas avsevärt, menade Morawiecki.

Vi ska också minska det antal kreditkort som delats ut på olika myndigheter – ambassader kanske behöver ha kreditkort men på andra departement ska det bara förekomma betalkort, tillkännagav premiärministern. Vi kommer också att öka insynen i hur korten används.

Som wB tidigare rapporterat delade förra regeringschefen Beata Szydło ut generösa bonusar till sina ministrar, vilket väckte stor upprördhet bland medborgarna. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har haft som sitt mantra att de politiska eliterna inte ska suga ut skattebetalarna, och väljarna är nu mycket besvikna. Departement och myndigheter har också delat ut kreditkort som de anställda tämligen obesvärat kunnat använda sig av – bland annat på försvarsdepartementet där stora summor utbetalades med hjälp av korten. (Natemat.pl, onet.pl och wB 5 mars 18)

Husexplosion skulle dölja mord

Publicerat 2018-03-05

Fem personer hittades döda efter en gasexplosion i ett hyreshus i Poznań på söndagen. Polisen tror att ett av offren, en kvinna som hittades utan huvud, mördades före explosionen. Det finns tecken som tyder på att explosionen var avsedd att dölja spåren efter mordet.

Tjugoen personer skadades vid smällen. (natemat.pl 5 mars 18)

Femtio år efter marsrevolten 1968

Publicerat 2018-03-05

I veckan är det 50 år sedan marshändelserna i Polen. Det var då kommunistregimen oroad av liberala strömningar i Tjeckoslovakien ökade trycket på befolkningen och lät de få kvarvarande judarna i landet bära skulden för de upplopp som följde.

Studentdemonstrationen på universitetets gård den 8 mars 1968. Bild från IPN.

Det finns några särskilt påtagliga händelser i Polens historia efter andra världskriget. Den ena är Poznańrevolten 1956, den andra krigstillståndet 1981 och däremellan marshändelserna 1968.

1956 inleddes en liberalisering i Polen och man hade stora förhoppningar om att landet gick mot en mer mänsklig socialism. Men 1968 kom bakslaget – den försiktiga liberaliseringen i Tjeckoslovakien oroade Sovjetunionen och regimerna i de övriga ”broderländerna”.

Samtidigt tog antisemitismen fart i samband med Mellanösternkonflikten och sexdagarskriget 1967, som ledde till att först Moskva och sedan Warszawa bröt de diplomatiska relationerna med Israel. På arbetsplatserna i Polen arrangerades möten där man fördömde sionismen, och inom kort anklagade generalsekreteraren Władysław Gomułka judarna för att motarbeta statens intressen och en systematisk utrensning av judar ut ur statsförvaltningen vidtog. Det gällde inte minst på universitet och högskolor.

En uppsättning av Mickiewicz pjäs Dziady (Förfädernas afton) på Nationalteatern i Warszawa stoppades eftersom den uppfattades som uppviglande, och det blev den utlösande faktorn för marsrevolten 1968.

Pjäsen handlar om uppror mot Ryssland under den tid när Polen var uppdelat; publiken kunde lätt överföra pjäsen till sin egen samtid och missnöjet med förtrycket från Storebror i öst. Folk vallfärdade till teatern och föreställningen fick stormande applåder.

När den stoppades blev det omfattande protester inte minst bland studenterna, och regimen satte in tusentals beväpnade militärpoliser. Många studenter tvingades lämna universitetet, bland dem Adam Michnik, idag chefredaktör för den stora tidningen Gazeta Wyborcza.

Våldet ledde till ett politiskt uppvaknande bland studenterna, revolten spred sig till andra polska städer, och tusentals demonstranter kastades i fängelse.

Kommunistpartiet arrangerade nu möten där arbetarna stödde regimen och krävde att ordningen skulle återställas genom att ”sionistiska revisionister och kosmopoliter” skulle rensas ut.

Protesterna fortsatte, liksom utrensningarna vid universitet och högskolor. Bland dem som avskedades var kända forskare som Leszek Kołakowski och Zygmunt Bauman. Delar av fakulteterna stängdes, varvid nästan 2 000 besvärliga studenter plötsligt inte längre var studenter.

På ett radio- och tv-sänt partimöte hävdade Gomułka att judiska studenter låg bakom upploppen, uttalade kritik mot judiska forskare och sade att han nu var beredd att utfärda utvandringspass. Det var en smärre sensation i sig – kommunistländerna ville i allmänhet inte att medborgarna skulle resa ut till väst. Men nu handlade det om att judarna skulle ut, och de skulle till Israel. Först måste de avsäga sig sitt polska medborgarskap – de fick inte komma tillbaka. De kunde inte heller räkna med att ta med sig sina ägodelar.

Med trakasserier och tvång drevs mellan 13 000 och 20 000 polska judar under förödmjukande former ut ur landet. Många reste verkligen till Israel men andra sökte sig till USA, Storbritannien – flera tusen kom också till Sverige.

Följden av detta blev ett politiskt uppvaknande bland de unga. De alltmer försämrade levnadsvillkoren fick även arbetarna att samlas och kräva medborgerliga rättigheter. 1970 dog arton människor när regimen slog ner hungerkravallerna i Gdynia med våld. Men under det decenniet utkristalliserades den rörelse som resulterade i bildandet av Solidaritet 1980. Krigstillståndet 1981–83 fördröjde frigörelsen men 1989 höll Polen sina första delvis fria val och röstade bort kommunistregimen. Utvecklingen gick åt samma håll i flera andra östländer, och när Berlinmuren öppnades i november samma år var Sovjets herravälde över Central- och Östeuropa över.

Krav på höjda löner för regeringen

Publicerat 2018-03-03

Lönen ökar i Polen – kanske också på departementen.
Foto: wikipedia.

Nyligen uppmärksammades att Beata Szydło, tidigare premiärminister i Polen, förra året betalade ut bonusar till sina ministrar och regeringstjänstemän motsvarande en minst extra månadslön. Det väckte särskilt uppseende eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) under alla år talat om andra polska politikers benägenhet att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Högskoleminister Jarosław Gowin har påpekat att det är ett bekymmer när statens främsta ämbetsmän trots sitt stora ansvar tjänade mindre än många andra polacker, nämligen de i affärsvärlden. De låga lönerna gör det svårt att hitta kompetent arbetskraft till departementen – de får bättre betalt på annat håll.

Szydło försökte för något år sedan höja regeringens löner men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński sade nej, och höjningarna gick inte igenom.

Nu är inte polska ministrar överbetalda enligt svenska mått – och uppenbarligen inte heller enligt polska: Szydło hade på sin tid runt 15 000 złoty (35 000 svenska kronor), övriga ministrar 13 000 och statssekreterarna 10 000. Presidentens lön ligger runt 20 000 złoty.

Allt fler röster pläderar nu för att lönerna i departementen ska höjas, och Mateusz Morawiecki har begärt att få fram en analys av regeringens lönestruktur, vilket tolkas som att en lönerevision finns i sikte.

Men kanske har man än en gång inte tagit med Kaczyński i beräkningen. Han sägs vara mycket upprörd över den debatt om lönerna i departementen som nu pågår, och inte minst för bonusarna. Han anser inte att lönerna ska ligga för högt över genomsnittspolackens lön som idag uppgår till 4 500 złoty.

Under de senaste dagarna har det också talats mycket om de kreditkort som förre försvarsministern Antoni Macierewicz delat ut på sitt departement där det har shoppats för 15 miljoner złoty.

Många menar att PiS idag knappast kan hävda att man företräder vanliga människor, vilket varit en viktig del i den bild som regeringspartiet ger av sig själv  (natemat.pl, fakt.pl, radiozet.pl och wB mars 18)

 

PolSats nyheter har fler tittare än TVP

Publicerat 2018-03-03

Statliga TVP har i decennier varit den kanal som de flesta polacker tittar på, TVPs nyhetssändningar har varit de som dragit flest tittare och kanalens nyhetsvärdering har därmed varit tongivande i landet. När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet hösten 2015 var en reform av de statliga medierna TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP, bland det första man tog itu med. Enligt de nya reglerna skulle de stötta regeringens historiepolitik, dvs. i nyheter och programutformning arbeta för att höja polackernas patriotism. För att försäkra sig om att verksamheten gick i den önskade riktningen tillsattes PiS-profilen Jacek Kurski som chef för TVP. Han ersatte en rad chefer, mellanchefer och reportrar med andra som hämtades ur partiets egna kadrer. Särskilt inledningsvis sjönk tittarsiffrorna katastrofalt, inte minst när demonstrationer mot regeringens agerande i olika former pågick på gatorna – många tittare sökte sig till andra kanaler för att få veta vad som i verkligheten tilldrog sig i landet. Mest uppmärksammat blev TVPs idylliserande rapportering av president Obamas besök i Warszawa sommaren 2016, då han riktade skarp kritik mot nedmonteringen av Konstitutionsdomstolens självständighet. TVP ersatte presidentens tal med en speakerröst som läste upp det som regeringen hade hoppats att Obama skulle säga, vilket var en lovsång till Polen i olika tonarter.

Kurskis ställning blev ifrågasatt – kanske mest för att den felaktiga rapporteringen var så oskickligt gjord att den avslöjades med detsamma.

Spännande tv-serier om händelser i den polska historien har lockat tillbaka många tittare, men i början av 2018 visar det sig att den kommersiella kanalen PolSats nyhetssändningar har gått om TVPs i antal tittare. PolSats nyheter har nått den rekordhöga siffran 2,63 miljoner tittare vilket är 300 000 fler är de som tittade på TVP-nyheterna.

Nyhetsportalen Natemat.pl spekulerar i hur länge det nu dröjer innan Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sparkar TVP-chefen Jacek Kurski. (Nagtemat.pl och wB 3 mars 18)

Argentinsk tidning dras inför rätta

Publicerat 2018-03-03

Huvudentrén till Auschwitz.
Foto: Kent Larsson

IPN-lagen har bara varit i kraft sedan den 1 mars, men redan har den första förövaren anmälts till åklagare. Det är den argentinska tidningen Pagina12 som i en artikel om pogromen i Jedwabne 1941 publicerat en bild som visar partisaner som 1950 kämpade mot kommunistregimen och som dog 1950.

Lagen gör det straffbart att offentligt hävda att Polen var medansvarigt för Förintelsen eller i andra brott mot mänskligheten under andra världskriget eller under kommunistperioden och organisationen RDI, Reduta Dobrego Imienia (Det goda namnets försvar, dvs. Föreningen som värnar Polens goda namn) anser att den är tillämplig när det gäller Pagina12.

Att koppla ihop en pogrom med partisaner som kämpar mot kommunistregimen är manipulation mot den polska nationen och polska soldaters goda namn, hävdar organisationen som anmält tidningen till åklagaren. Avsikten är att pränta in i läsarna att Polen är ett antisemitiskt land, tidningen har visat stor okunnighet om historien och bör därför be det polska folket om ursäkt.

Detta blir första gången som den nya lagen provas i domstol, säger RDI, som gör kontinuerliga sökningar på internet för att hitta vad man uppfattar som kränkningar mot Polen.

Lagen har föranletts av att det ibland i utländska medier förekommer formuleringar som polska dödsläger, vilket polacker upplever som kränkande. Polen var under kriget ockuperat av Hitler-Tyskland som byggde lägren för både polacker och judar. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill understryka att den typen av felaktiga formuleringar förvränger historien på ett sätt som är negativt för Polen. Man har också uppmanat exilpolacker att rapportera om de stöter på något som med den nya lagen skulle vara förbjudet.

I första hand Israel har reagerat starkt och uppfattar lagen som ett sätt att frånskriva sig allt ansvar för de pogromer och den antisemitism som obestridligen funnits i Polen. Även USA har reagerat negativt och uppmanat Polen att reparera relationerna med Israel.

Organisationen RDI har gjort sig känt för sina protester mot den Oscarsbelönade filmen Ida, som man anser framställa polackerna på ett olämpligt sätt, och för att kräva att den polsk-amerikanske forskaren Jan T Gross ska berövas den statliga utmärkelse han på 1990-talet fick för sin forskning om antisemitism i Polen. (Polskie Radio och wB 3 mars 18)

EU: Lika lön för lika arbete

Publicerat 2018-03-01

EU-parlamentet har på torsdagen också gjort en preliminär överenskommelse om lika lön för lika arbete i samma land – dvs. det s.k. utstationeringsdirektivet.

Sverige har drivit frågan i många år med motiveringen att social dumpning inte ska förekomma inom EU. Polen och övriga länder i Central- och Östeuropa har kämpat emot eftersom det sänker konkurrensen för arbetskraften från det egna landet.

Många polacker arbetar utomlands i t.ex. byggbranschen och får idag en lön som är bra med polska mått mätt, men som är lägre än vad byggarbetarna i landet får. Om lagen nu kräver att alla som arbetar på en byggarbetsplats ska ha lika mycket betalt kan det betyda att det blir mindre efterfrågan på polska byggnadsarbetare.

Däremot kommer avtalet inte att gälla transportsektorn, som lyder under mobilitetspaketet som parlamentet fortfarande arbetar med. (Europaportalen 1 mars 18)

EU: Tomma ord räcker inte

Publicerat 2018-03-01

Europa parlamentet har idag beslutat att använda sig av paragraf 7 gentemot Polen. Anledningen är den tydliga risken för en avveckling av den polska rättsstaten. Beslutet fattades med två tredjedelar av rösterna (422 parlamentariker var för och 147 var mot).

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Inte oväntat röstade ledamöterna från det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) emot detta beslut som de beskrev som ”befängt”. Vänsteralliansen (SLD) la ner sina röster och det största polska oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) rekommenderade sina ledamöter att inte delta i omröstningen. Men åtminstone två av dem, Róża Thun och Michał Boni, valde ändå att rösta för åtgärderna mot Polen.

Efter omröstningen höll Frans Timmermans en kort presskonferens där han sa han att EU-kommissionen mottar beslutet med glädje och ser fram emot snabba åtgärder emot Polen för att stoppa nedrustningen av den polska rättsstaten.

Han menade även att både Europeiska rådet och EU-kommissionen regelbundet bör informera parlamentet om hur förfarandet mot Polen framskrider för att EU inte ska ge efter för den polska regeringens hittills framgångsrika försök att avskaffa det demokratiska systemet i Polen.

Den polska oppositionen är tydligt splittrad i frågan. Vänstern la ner sina röster och delar av Medborgarplattformen (PO) befarar att ett stöd för resolutionen kan skada Polens anseende.

De ekonomiska och politiska konsekvenserna av beslutet lär vänta på sig – Ungern har länge lovat att lägga in sitt veto och Frankrike och Tyskland är inte så pigga på att eskalera konflikten med Polen.

Det regerande partiet Lag och Rättvisa (PiS) säger som vanligt att demokratin i Polen inte är hotad.

Herr Timmermans har länge ägnat sig åt ärendet men ändå saknar han information, sa PiS-parlamentarikern Ryszard Legutko. I Bryssel kritiserar man ett Polen som inte existerar, och reformerna av rättsväsendet innehåller inget nytt (de omfattar ju element som fungerar i andra demokratiska länders system).

Premiärminister Mateusz Morawieckis charmoffensiv ute i Europa har alltså gett klena resultat. Man har börjat tala om varmare relationer men Bryssel har också signalerat att det inte räcker med tomma ord. Språket har mildrats men i sakfrågorna sker inga förändringar.

Vi kan inte blunda för vad som försiggår i Polen. Att få en majoritet i parlamentsvalen betyder inte att man får göra som man vill. Vi diskuterar det för sjätte gången inte för att vi vill det utan för att vi måste, fastslog en representant för mitten- och centrumpartierna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Krasnodębski ny vice ordförande i EU-parlamentet

Publicerat 2018-03-01

PiS-politikern Zdzisław Krasnodębski.
Foto: Waldemar Borowski, wikipedia.

Med stöd av 276 ledamöter i EU-parlamentet valdes Zdzisław Krasnodębski från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) på torsdagen till en av dess 24 vice ordförande.

Han efterträder Ryszard Czarnecki från samma parti, som nyligen förlorade sin ställning som vice ordförande efter att ha kallat en annan polsk EU-parlamentariker, Róża Thun från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), för angivare och förrädare.

Zdzisław Krasnodębski har framför allt engagerat sig i energi- och industrifrågor och anses kunna samarbeta med ledamöter från olika politiska grupper. Bland annat samarbetar han med Jerzy Buzek från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) om att försöka stoppa naturgasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland. (TVP och wB 1 mars 18)

EU-parlamentet stöder utlösning av artikel 7

Publicerat 2018-03-01

Konstitutionsdomstolen var den första som fick nytt reglemente.
Foto: wikipedia.

När EU-parlamentet efter en debatt om rättssäkerheten i Polen på torsdagen gick till votering röstade 422 av de 617 ledamöterna ja till att aktivera Artikel 7 i Lissabonfördraget mot Polen. 147 röstade nej och 48 avstod.

I slutet av förra året vidtog EU-kommissionen det ovanliga beslutet att utlösa Artikel 7 med anledning av de kontroversiella lagar som ger politikerna mycket stor makt över domstolarna.

Beslutet innebär kritik mot rättssäkerheten i Polen och kan i förlängningen innebära att Polen fråntas sin rösträtt i EU. Det är dock inte troligt att det går så långt eftersom det kräver ett enhälligt beslut och Ungern lovat stödja Polen i en sådan omröstning.

Polen ska i slutet av månaden lämna in sitt svar till EU. Konflikten om rättsstatsprincipen i Polen har pågått i över två år, men sedan premiärminister Mateusz Morawiecki haft samtal med bl.a. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker anses möjligheterna till en lösning ha kommit lite närmare.

Den polska regeringen hävdar att rättssystemet ända sedan kommunisttiden varit ineffektivt och korrupt, och att medborgarna vill ha en förändring. Samtidigt har de nya lagarna vid en prövning visat sig inte hålla för EUs grundläggande värderingar, och den av regeringen inbjudna Venedigkommissionen som består av Europas främsta grundlagsexperter har rekommenderat att vissa ändringar görs. Även USA har uttryckt oro för att rättssäkerheten är i fara. (Polskie Radio och wB 1 mars 18)

Minnet av Pilecki högtidlighålls i Polen

Publicerat 2018-03-01

Witold Pilecki under skådeprocessen 1948.
Foto: wikipedia.

När Polen den 1 mars firar minnet av de fördömda soldaterna ligger fokus på ryttmästaren Witold Pilecki, som frivilligt lät sig gripas och skickas till dödslägret Auschwitz för att kunna rapportera om vad som tilldrog sig där.

Museet för de fördömda soldaterna i Warszawa har arrangerat en utställning, men minnet av offren högtidlighålls över hela landet med konserter, demonstrationer och andra utställningar. För ett par år sedan gjordes en film om de fördömda soldaterna av regissören Jerzy Zalewski, Historien om Rój, som visas på många biografer idag.

En minnesplakett som satts upp på premiärministerns kansli avtäcktes på torsdagen av premiärminister Mateusz Morawiecki.

De fördömda soldaterna var rester av den underjordiska motståndsrörelsen som inte återgick till ett civilt liv efter andra världskrigets slut utan gömde sig i skogarna och fortsatte kampen, nu mot kommunistregimen. De brukar personifieras av den 17-åriga sjukvårdaren Danuta Siedzikówna, som gick under kodnamnet Inka, och som avrättades 1946.

Witold Pilecki lyckades skicka rapporter från Auschwitz som visade att utrotningen av judarna var noga planerad av Hitler-Tyskland.

Pilecki flydde 1943, tog sig till Warszawa och deltog i Warszawaupproret. Efter kriget hamnade han i Italien och skickades av exilpolacker tillbaka till Polen som spion. Han greps av kommunisterna 1948 och avrättades. Det finns inga uppgifter om var han ligger begravd.

Polacker i utlandet väntas högtidlighålla minnet av de fördömda soldaterna i helgen. (Polskie Radio och wB 1 mars 18)

Polen kampanjar om förståelse för IPN-lagen

Publicerat 2018-03-01

Många polacker gömde och räddade judar under Andra världskriget trots hot om dödsstraff. Bland dem var Józef och Wiktoria Ulma som tillsammans med sina barn mördades av nazisterna 1944.

#Respektera oss. Under andra världskriget räddade polacker över 100 000 judar.

Så står det på dussintals långtradare som nu kör runt i Europa. Initiativet är en reaktion på den s.k. Ruderman-filmen, där USA uppmanas att bryta alla förbindelser med Polen och där de framträdande personerna gång på gång upprepar orden Polish Holocaust för att utmana tilläggen i IPN-lagen som väckt så stor internationell uppmärksamhet.

Regeringens avsikt med lagen är att få framför allt utländska medier att inte använda formuleringar som polska dödsläger men framför allt Israel har uppfattat den som ett försök att dra en slöja över antisemitism och pogromer i Polen.

Initiativet till kampanjen ska ha tagits av unga polacker och den finansieras av statliga Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia (Polska Jordbruksstödsstiftelsen).

Förutom långtradarna med sitt budskap har man också tillverkat skyltar med texten #RespectUs, och en första laddning har nyligen skickats till Storbritannien, skriver den regeringsvänliga tidningen Niezależna.pl.

Lastbilarna har med sig informationsmaterial, som uppmanar läsarna att tänka självständigt. Man hänvisar till en rad välkända polska profiler, bland dem Chopin, Kopernikus, påven Johannes Paulus II och Irena Sendler.

Vi skriver från ett land där det under den nazistiska ockupationen 1939–45 var belagt med dödsstraff att rädda judar. Vi är förvånade över att världen drygt 70 år efter andra världskriget drabbats av minnesförlust. Vi ber er att tänka själva, att inte låta er manipuleras, att konfrontera lögnen med sanningen och att leva i den sanningen, skriver initiativtagarna.

Det är inte ovanligt att polska politiker använder bussar och långtradare för att informera medborgarna om vad de gör och vad de vill göra. Bland annat spreds informationen om barnbidraget 500+ på det sättet. (niezalezna.pl, Polskie Radio och wB 28 feb 18)

Kaczyński fälld för oetiskt utbrott

Publicerat 2018-02-28

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har av parlamentets etiska utskott fått kritik för sitt utbrott i kammaren förra sommaren.

Han gick då oväntat gick fram till podiet och grep mikrofonen:

Jag vet att ni är rädda för sanningen, och ni ska inte ta min avlidne brors namn i era förrädiska käftar! Ni mördade honom, ni förintade honom, era kanaljer! ropade han. Ni torkar era förrädiska käftar med hans namn!

Kommitténs uttalande har skjutits upp flera gånger eftersom Jarosław Kaczyński kommit till förhöret.

Men han tar inte hårt på kritiken från utskottet:

Det är oppositionen som har majoritet i Etikutskottet, så utslaget var förutsägbart, säger han till nyhetsbyrån PAP. Och mitt uttalande ska ses mot bakgrund av oppositionens ständigt brutala attacker i två års tid.

Utbrottet kom under en debatt om de nya domstolslagarna, som oppositionen kritiserade.

Kaczyńskis bror, som han hänvisar till, omkom 2010 när hans flygplan störtade i dåligt väder utanför Smolensk. Ingen av de 96 ombord överlevde. Olyckan har blivit ett stort inslag i polsk inrikespolitik eftersom Kaczyński tillsammans med förre försvarsministern Antoni Macierewicz hävdar att presidentplanet utsatts för ett politiskt attentat från Ryssland. (onet.pl 28 feb 18)

Skjuten polis fick ny ischiasnerv

Publicerat 2018-02-28

En polisman som vid ett ingripande mot bankrånare i december blev skjuten i ljumsken har nu fått en ny ischiasnerv på Universitetssjukhuset i Wrocław.

Det är första gången en sådan transplantation genomförs i Europa.

Den lyckade operationen genomfördes av en grupp kirurger under ledning av professor Jerzy Gosk.

Patienten har en lång rehabilitering framför sig, men om transplantationen inte hade lyckats skulle polismannen haft svårt att gå i framtiden, säker läkarna.

Polska läkare har flera gånger utfört komplicerade operationer, både transplantationer av ansikten och för drygt tre år sedan också av en hel hals med mat- och luftstrupe, svalg och sköldkörtel. (onet.pl 28 feb 18)

Årets kvot av smog redan förbrukad i Warszawa

Publicerat 2018-02-28

Warszawa drabbas ofta av smog, särskilt när det är kallt.
Foto: G. Lindberg.

Årets gräns för hur många smogdagar Warszawa bör ha är redan uppnådd. Enligt organisationen Smog Alarm, som bevakar luftkvalitén i landet bör den polska huvudstaden inte ha mer än 35 dagar om året då luftföroreningarna överstiger ett fastställt värde.

De dagarna är nu slut och från och med idag bör Warszawa sluta andas, tillkännager Smog Alarm.

I stället för att subventionera biltrafiken med underjordiska garage borde vi avsätta medel för att subventionera centralvärmeanläggningar så att fattiga människor kan byta ut sina kaminer och spisar.

Förra året beslöt kommunfullmäktige att avsätta 200 miljoner złoty till ett centralgarage i centrum, konstaterar Smog Alarm. Det kommer att uppmuntra fler att ta bilen och därmed ökar luftföroreningarna. För 200 miljoner skulle man kunna ansluta många hus till centralvärme så att hushållen inte längre behöver elda med kol eller trä.  Enligt beräkningar från kommunen skulle 20 % av husen i Warszawa kunna anslutas och därmed skulle utsläppen minska, skriver Smog Alarm. (Rzeczpospolita 28 feb 18)

Fem personer frös ihjäl i går

Publicerat 2018-02-28

Kölden drabbar särskilt hemlösa.
Foto: wikipedia.

Temperaturen har på sina håll gått ner till -20 grader och fem personer har dött i kylan under det senaste dygnet, rapporterar Polskie Radio.

Det innebär att antalet ihjälfrusna nu är uppe i 58. (Polskie Radio 28 feb 18)

Polsk historiker: Karski skulle kunna ställas till ansvar

Publicerat 2018-02-28

Historikern och journalisten Marcin Meller.
Foto: wikipedia.

Debatten om den nya IPN-lagen fortsätter, och i den senaste upplagan av tidskriften Polska The Times går historikern och journalisten Marcin Meller till ett rasande angrepp mot regeringen och mot förbudet att tala om Förintelsen så att det kan verka som om Polen som stat hade en del av ansvaret.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har på eget initiativ orsakat Polen den största katastrofen sedan 1989, säger Meller. Man kan fråga sig om det är gjort med berått mod, om det var en provokation för att ena väljarna inför en gemensam fiende – den här gången judar och ukrainare – eller om man helt enkelt inte förstod vilka konsekvenser det skulle bli.

Fram till i januari i år förekom polska dödsläger inte särskilt ofta i utländska medier. Tidigare regeringar i Polen har hanterat det här lugnt och sansat, polska ambassadörer har skrivit vänliga brev och förklarat hur det ligger till. Så vad ville man med den här lagen? Ville man öppna dörren och säga: Hej, vi är mycket mer antisemitiska än ni har trott? frågar Meller retoriskt.

Polen kommer att få ta konsekvenserna av detta i många år, säger han. Och faktum är att Jan Karski, mannen som underrättade världen om vad som hände med judarna i Polen under andra världskriget, han talade om att polacker förtryckte judar men också att polacker beklagade vad nazisterna gjorde mot judarna.

Jan Karski skulle kunna ställas till ansvar med hjälp av den nya lagen, konstaterar Meller.

Men ärligt talat: har någon någonsin ifrågasatt att ansvaret för Förintelsen ligger hos tyskarna? frågar han. Vi har öppet talat om att det fanns polacker som angav och dödade judar, och för det har vi vunnit respekt i världen. Men PiS sveper in allt i en skammens pedagogik, och det PiS har tillfogat Polen under de senaste veckorna har medfört att Polens röst bara har en tiondel av den tyngd vi tidigare hade.

Visste premiärminister Mateusz Morawiecki vad han sade när han i München påpekade att det fanns judiska förövare också? Han är ju själv historiker. Argumentet om att lagen skulle främja Polens goda namn faller ju samman när man ser konsekvenserna. Jag ser en parallell med 1968 då Polens dåvarande ledare Władysław Gomułka släppte loss demonerna – jag tror inte att Kaczyński heller kommer att kunna stoppa det han nu har satt igång, säger historikern Meller.

Kommunistregimens kampanj mot ”sionisterna” i mars 1968 ledde till att de flesta av Polens kvarvarande judar tvingades lämna landet. (Polska Times 27 feb 18)

– Szydło gav regeringen en extra månadslön under bordet

Publicerat 2018-02-27

Här tackar Beata Szydlo sina ministrar för gott samarbete.
Foto: Regeringskansliet.

Under 2017 delade dåvarande regeringschefen Beata Szydło ut 1,5 miljoner złoty i bonus till sina ministrar, som wB tidigare rapporterat om. Det visar sig nu att summorna var avsevärt högre.

Oppositionspolitikern Krzysztof Brzeja, som tagit fram uppgifterna, konstaterar att bonusar till ministrar och vice ministrar uppgick till fem miljoner złoty (13 miljoner svenska kronor). Mest fick dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak (82 000 złoty – 215 000 kr), tätt följd av utbildningsminister Anna Zalewska och dåvarande finansministern Mateusz Morawiecki (75 000 złoty– 195 000 kr – vardera). Övriga fick avtrappande summor.

Men även departementstjänstemän på lägre nivå premierades och när man räknar in alla anställda i fjorton departement blir det avsevärt mer – 76 miljoner.

Szydło beviljade också 65 000 złoty till sig själv.

Hon säger att hon insåg att det var ett bekymmer med bonusarna. En av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste uppgifter var att genomföra en moralisk revolution och rensa upp i träsket efter den förra regeringen, och hon sade högtidligt att det nu är slut med maktens arrogans och benägenhet att sko sig.

Den grävande politikern Krzysztof Brzeja har granskat även tidigare regeringars bonusprogram. Under sin förra regeringsperiod, år 2006, delade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ut drygt två miljoner till ministrar som gjort extraordinära insatser.

Donald Tusk hade samma princip: för varje bonus fanns en motivering och en beskrivning av de särskilda insatser som gjorts. Det handlade om 10–12 000 złoty per gång. Hans efterträdare Ewa Kopacz delade inte ut bonusar.

Szydło som har setts som en av partiets mest folkliga toppar, som gruvarbetardotter visste hon hur den lille mannen hade det. Ödmjukhet, arbetsamhet, måttlighet och försiktighet med allmänna medel var hennes honnörsord.

Men enligt Brzeja har det varit mest löst prat.

PiS-regeringen har helt enkelt gett ministrarna en trettonde månadslön under bordet, säger Brzeja. För att inte väljarna ska få veta något.

Enligt en färsk opinionsundersökning ogillar över hälften av PiS-väljarna regeringens bonusutbetalningar. (Rzeczpospolita feb 18)

PiS tappar stöd men leder överlägset

Publicerat 2018-02-27

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) faller nu i opinionen – om det vore val idag skulle PiS få 37 % mot 42 % för en månad sedan. Det visar en opinionsundersökning från opinionsinstitutet Kantar Public.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar med 6 % och landar på 20 %, och det liberala Moderna på 6 %. Regeringen har alltså fortfarande en betryggande majoritet jämfört med de partier som är att betrakta som huvudoppositionen.

Populistiska Kukiz’15 stöds av 7 %, och såväl Bondepartiet (PSL) som Vänsteralliansen (SLD) klarar 5 %-spärren. Det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) får 2 % av rösterna i den mätning som gjordes i mitten av februari. Bara 67 % skulle ha gått till valurnorna om det vore val idag och hela 17 % vet inte vilket parti de skulle rösta på. Det innebär alltså att siffrorna är osäkra om än inte mer osäkra än vid andra opinionsundersökningar. Men en undersökning från statliga Cbos i början av månaden tyder också på att PiS tappar stöd.

När de båda mätningarna gjordes dominerades debatten av reaktionerna på den nya IPN-lagen, som gör det straffbart dels att säga/skriva att Polen som stat var medansvarigt i Förintelsen under andra världskriget, dels att förneka att den nationalistiska Ukrainska Upprorsarméns (UPA) massaker i Volhynien 1943–44 var folkmord.

Den första delen av lagen har mötts av protester från Israel och USA, men också från organisationer och privatpersoner. Även i Ukraina har reaktionerna varit skarpa. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 27 feb 18)

Fyrtiosju döda i kylan sedan i november

Publicerat 2018-02-26

Snö och kyla kan göra det farligt att vistas ute för länge.
Foto: wikipedia.

Kylan slår hårt mot Polen och hittills i vinter har fyrtiosju personer frusit ihjäl.

Polens Meteorologiska institut går nu ut och varnar för att temperaturen kan sjunka ner under 20 grader och att det kan hålla i sig i ett par dagar. Uppe vid Östersjökusten väntas dessutom mycket snö.

Medborgarna uppmanas också att hålla ögonen öppna och meddela myndigheterna om de ser personer vars liv kan vara i fara, till exempel gamla och hemlösa människor.

Det finns en gratis telefonlinje där hemlösa kan få besked om öppna härbärgen, soppkök och medicinsk hjälp. (TVP och Polskie Radio 26 feb 18)

Mycket låga pensioner i Polen

Publicerat 2018-02-26

Låga pensioner i Polen. Foto: wikipedia.

Med det nuvarande systemet kan den som går ut i arbetslivet idag räkna med att pensionen kommer att uppgå till 1/3 av slutlönen.

Och höjningen av de pensioner som betalas ut idag blir max 30 złoty i månaden.

Redan idag får över 160 000 polacker ut mindre än minimipensionen på 1000 złoty i månaden, och det antalet kommer med tiden att öka.

Enligt en färsk rapport från OECD, Pensions in brief 2017, ligger pensionerna i Polen mycket illa till. I jämförbara länder som Tjeckien, Slovakien och de baltiska staterna kommer pensionen upp i nästan dubbelt så mycket, runt 60 % av slutlönen.

Anledningarna är flera, säger ekonomen Marcin Lipka. Dels är det den sänkta pensionsåldern och att vi lever längre – de inbetalda pensionspengarna ska alltså räcka under fler år och till fler pensionärer. Det föds också för få barn i landet.

Men regeringen har lagt fram ett förslag till pensionssparande för anställda, Pracownicze Plany Kapitałowe. Förslaget bygger på att arbetstagaren avsätter 2–4 % av lönen till sin pension, arbetsgivaren och staten skjuter till resten. Förslaget som är frivilligt för individen kommer att gälla elva miljoner polacker, och enligt premiärminister Mateusz Morawieckis beräkningar kommer det att ge upp till 2500 złoty mer i pension.

Planen har tagits väl emot och med tanke på bristen på arbetskraft i landet kan arbetsgivare som betalar in den högre procentsatsen använda det som ett konkurrensmedel för att få tag i kompetent arbetskraft, säger Lipka. (Fakt24 26 feb 18)

”Polsk Holocaust” på Youtube

Publicerat 2018-02-26

Skärmdump ur filmen om polsk Holocacust.

En film om ”Polish Holocaust” har publicerats på Youtube och skakat om den polska opinionen. Filmen antyder att Polen bär ansvaret för Förintelsen av judar under Andra världskriget. Den är producerad av den amerikanska Ruderman Family Foundation som reagerat mycket starkt på den nya IPN-lagen som gör det straffbart att anklaga Polen för medansvar för Förintelsen. I den några minuter långa filmen, som ingår i kampanjen ”Never Deny”, talar personer som ska representera de amerikanska judarna. Alla upprepar den felaktiga frasen ”Polish Holocaust”. Däremot sägs inget om att nazisterna stod bakom och är ansvariga för Förintelsen.

Jag kommer att hamna i fängelse för vad jag nu tänker göra, säger en ung man i filmen. Och en kvinna ser på sina två söner och upprepar: Jag kommer att sakna dem när jag inte är med dem. Inget polskt fängelse kan skrämma mig, säger en äldre man.

Alla som uppträder i filmen upprepar detta med ”Polish Holocaust”. Därefter kommer information om att 3,5 miljoner judar, inklusive hundra tusentals barn mördades i Polen, och att nu inför den polska regeringen en ny lag som gör det straffbart att tala om detta. Det är uppenbart att personer som inte känner till det historiska sammanhanget kan dra den felaktiga slutsatsen att det är polacker som är ansvariga för Förintelsen.

Ruderman Family Foundation vill dessutom att USA ska avbryta diplomatiska, politiska och ekonomiska kontakter med Polen ”innan det blir för sent”. Stiftelsen har börjat samla in namnunderskrifter för att få den amerikanska regeringen att ta detta drastiska steg och faktiskt avbryta samtliga kontakter med Polen.

Denna provokativa kampanj har väckt stora protester i Polen. Även judiska församlingar och den israeliska ambassaden i Warszawa har protesterat. Judiska församlingen i Warszawa skriver på sin hemsida att de inte gett sitt samtycke till den i filmen flitigt förekommande frasen ”Polish Holocaust”. Den är lögnaktig och skadlig, skriver man.

Även polska ambassaden i USA har reagerat starkt.

Vi är chockade över att Ruderman Family Foudation publicerat denna skamliga film som skuldbelägger Polen för Förintelsen. Vi fördömer denna ur historisk synvinkel oförsvarliga produktionen och ser den som ett illasinnat sätt att väcka till liv ännu starkare känslor i denna prekära tid, skriver ambassadör Piotr Wilczek i ett utlåtande.

Filmen har nu tagits bort från Youtube men eftersom ingenting försvinner från internet finns den att hitta på andra ställen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

– Skolan tar hand om flyktingbarnen

Publicerat 2018-02-26

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: P Tracz, KPRM.

Utbildningsdepartementet är redo att ta emot inte bara flyktingbarn utan också polska tvåspråkiga barn. Det säger utbildningsminister Anna Zalewska som svar på inrikesdepartementets förslag på att inrätta skolor för flyktingbarnen i de särskilda center där migranter som söker asyl bor.

Eftersom det kommer allt fler asylsökande minderåriga kan det finnas en risk för negativa attityder mot dem och därför krävs lösningar som underlättar för dem och förbättrar undervisningsmetoden. Det är bättre att lärarna kommer till flyktingboendena så att asylsökande barn och ungdomar kan gå i skolan där de bor, än att de går i vanliga skolor tillsammans med polska barn som de gör nu, motiverar inrikesdepartementet sitt förslag.

Förslaget kommer efter rapporter om skolproblem på olika håll i landet. Borgmästaren i en ort söder om Warszawa anser att det finns risk för att  eleverna från närbelägna flyktingboenden i små skolor blir fler än de polska barnen. Han hävdar att den kulturella och religiösa mångfalden bidrar till konflikter mellan eleverna och att det går ut över skolresultaten.

De utländska eleverna stör ordningen, föräldrarna till de polska eleverna är kritiska och det finns risk att de börjar flytta sina barn till andra skolor, säger borgmästaren.

Men utbildningsministern påpekar att skolorna har resurser att ta hand om undervisningen av flyktingar med kurser i extra polska och annan utbildning som behövs för att komma in i det polska samhället. (Polskie Radio, natemat.pl och Gazeta Prawna 26 feb 18)

Ny framgång för Szumowska på festivalen i Berlin

Publicerat 2018-02-25

Małgorzata Szumowska tackar för utmärkelsen på festivalen i Berlin. Foto: Berlinale 2018.

Małgorzata Szumowska och hennes film Twarz (Ansiktet) har belönats med juryns Stora pris vid årets filmfestival i Berlin. Filmens mottogs med stort intresse och entusiasm och kan bli en kommersiell framgång.

Den glada regissören tackade för priset och sa att det är särskilt viktigt eftersom filmen handlar om de växande problemen som är tydliga inte bara i Polen utan i hela världen. Och allra gladast är jag för att jag är kvinna och regissör, sa hon.

Filmen handlar om en man vid namn Jacek som drömmer om att lämna Polen. Hans närmaste stödjer hans beslut förutom fadern som menar att polackernas plats är i Polen. Det handlar dock mindre om att sonen ska lämna landet. I själva verket handlar det om rädsla – rädsla för det okända och för förändringen.

I den lilla sydpolska staden tycks tiden ha stannat men samtidigt är ingenting givet och bestående. Jacek kallas för Jesus för sitt långa hårs skull och så småningom utsätts för exorcism. Efter en olycka återkommer han hem med ett nytt ansikte och blir därmed en främling.

Ett mirakel, säger den lokala prästen men i verkligheten vill ingen ha ett mirakel – varken hans familj eller flickvän och ännu mindre försäkringskassan som bestämmer om hans sjukpension.

Det är en till synes realistisk film som samtidigt kastar omkull den skenbara realismen. Det är en saga, ibland rolig och ibland mycket grym, om en värld som sitter fast i sina föreställningar och fördomar.

Frågan är hur filmen kommer att mottas av de filmkritiker och tittare som representerar den humorbefriade ”goda förändringen”. För filmen skrattar åt och driver med den polska provinsiella mentaliteten. Men den är en hyperbol av den mänskliga naturen, inte bara den polska, den svenska, den tyska, den amerikanska. Den visar alla våra värsta karaktärsdrag som vaknar till liv i krissituationer eller vid förändring.

Szumowska kommer med stor sannolikhet att röra om i det polska kulturlivet som idag står inför ett vägskäl: nationalism eller konstnärlig frihet. Szumowska väljer definitivt den andra vägen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner