Arbetslösheten sjunker igen

Publicerat 2017-11-24

Arbetslösheten i Polen sjönk även i oktober och ligger nu på historiskt låga 6 %, visar månadsstatistik från GUS (Statistiska centralbyrån).

Det är 0,2 % lägre än i september och hela 2,2 % lägre än i oktober förra året.

Tidigare i månaden sade arbetsminister Elżbieta Rafalska att Polen nu har 1,07 miljoner arbetslösa och att hon hoppas att den siffran ska ligga under en miljon vid årsskiftet.

Orsakerna till den sjunkande arbetslösheten är bland annat den sänkta pensionsåldern. I princip alla som efter pensionsreformen har rätt att gå i pension – kvinnor vid 60 års ålder och män vid 65 – också gjorde det, trots regeringens förhoppning om att många skulle fortsätta jobba lite till.

Det generösa flerbarnsbidraget har gett miljoner barnfamiljer bättre ekonomi, vilket påverkar handeln och tillverkningsindustrin. (Polskie Radio och wB 24 nov 17)

Macron: Vi har talat om den polska domstolsreformen

Publicerat 2017-11-23

President Emmanuel Macron och premiärminister Beata Szydło.
Montage: wB.

Vi har huvudsakligen diskuterat den känsliga frågan om de polska domstolsreformerna. Det sade Frankrikes president Emmanuel Macron på en gemensam presskonferens med premiärminister Beata Szydło efter mötet i Elyséepalatset på torsdagen. Jag var tvungen att ta upp frågan om de reformer som Polen nu genomför inom domstolsväsendet och om de är förenliga med EUs grundvärderingar.

Vi har inte för avsikt att lägga oss i andra länders inrikespolitik, men vi följer noga de hur det går i de frågor där EU inlett ett förfarande mot Polen. Har EU inga invändningar så kommer Paris att dra slutsatser av det, sade Macron. Det handlar inte om ifall Polen kan reformera sitt rättsväsende eller ej utan det handlar om ifall reformerna är förenliga med de värderingar som uttrycks i EUs fördrag och i stadgan om de mänskliga rättigheterna.

Det finns en del misshälligheter mellan våra länder, sade han men vi är också eniga i många frågor.

Szydło föredrog att fokusera på andra delar av deras samtal.

Polen är liksom Frankrike ett land som följer och lägger stor vikt vid att alla EUs värderingar och lagar följs. Det som händer i Polen sker inom ramen för dessa principer, försäkrade hon.

Det är viktigt att Frankrike och Polen samarbetar om reformer inom EU, annars kommer det inte att fungera, sade Szydło. Och vi har en gemensam vision om EUs framtid. Även vad gäller utstationeringsdirektivet, där vi har olika åsikter, måste vi samarbeta, och jag är beredd att söka en kompromiss där vi är oeniga.

Szydło bjöd också in Macron till ett besök nästa år, då Polen firar sitt 100-årsjubileum som självständig stat.

Det är väldigt viktigt för oss, för Polen och Frankrike är länder som uppskattar och värdesätter demokrati, frihet, rättvisa och solidaritet, sade Szydło. Som inget annat land vet Polen vad det innebär att vara en fri demokratisk stat. Vår historia har lärt oss att frihet, suveränitet, solidaritet och demokrati är de värderingar vi mest av allt måste försvara. (Rzeczpospolita, Polskie Radio, natemat.pl, wp.pl, onet.pl och wB 23 nov 17

– Tusk, kom tillbaka!

Publicerat 2017-11-23

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

EU-ordföranden Donald Tusk bör återvända till polsk politik. Det tycker över 67 % av polackerna enligt en opinionsundersökning i nättidningen WirtualnaPolska. Runt 31 % säger nej till att Tusk skulle komma tillbaka och 2 % struntar i vilket.

Anledningen till undersökningen är den stora uppståndelsen när Tusk, som i sju år var premiärminister i Polen (2007–14), publicerade sin vid det här laget världsberömda tweet:

Varning! Skarp konflikt med Ukraina, isolering inom EU, avsteg från rättssäkerheten och domstolarnas oberoende, angrepp mot frivilligsektorn och de fria medierna – är det PiS strategi eller en plan från Kreml? De är alltför lika för att man ska kunna sova lugnt, skrev Tusk.

Alla framstående profiler i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) gick ut och fördömde honom och uttalade sig förklenande om hans forna parti, Medborgarplattformen (PO), som nu leds av Grzegorz Schetyna, som både är mindre karismatisk och mindre politiskt duglig.

Tweeten kom dessutom en dryg vecka efter de självständighetsmarscher som den 11 november drog genom Warszawa, där skränande extremnationalister utgjorde ett stort inslag. PiS har fått mycket kritik för man lämnar fritt spelrum åt nationalistiska huliganer med fascistiska och antisemitiska tendenser.

Donald Tusk är PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis ena ärkefiende – den andre är Lech Wałęsa – och tanken att han skulle ställa upp i presidentvalet 2020 när hans mandat som EU-ordförande går ut är hotfull för regeringspartiet.

Hittills har Tusk huvudsakligen avstått från att kommentera Polens konflikter med EU; som ordförande i Europeiska rådet är hans uppdrag att lotsa hela EU framåt och han ska inte blanda sig i individuella medlemsstaters angelägenheter. Men hans larmtweet blev viral och befaras vara ett tecken på att Tusk i god tid förbereder marken för sin återkomst.

President Andrzej Duda ligger visserligen högt i opinionsmätningarna, och PiS har hoppats att de politiska insatser som partiet genomfört under mandattiden – flerbarnsbidraget, sänkningen av pensionsåldern osv.– skulle säkra både parlamentsvalet 2019 och presidentvalet 2020. Men Duda är inte alls så foglig som PiS-ledaren Jarosław Kaczyński hoppats så PiS tänker inte satsa på Duda i nästa val. En annan PiS-kandidat skulle kunna stå sig ganska slätt mot Tusk, som ju visade sig vara så uppskattad inom EU att han valdes om för en ny period. Röstsiffrorna blev 27 mot 1 – bara Polen röstade emot.

För Kaczyński är det nu dubbelt angeläget att motverka Tusks eventuella kandidatur medan tid är. Kaczyńskis egen popularitet är mycket begränsad och om han själv tänker ställa upp i presidentvalet kan det vara besvärligt med en motkandidat av Tusks kaliber. (wp.pl och wB 23 nov 17)

Macron ger Szydło 40 minuter för samtal om EU

Publicerat 2017-11-23

President Emmanuel Macron och premiärminister Beata Szydło.
Montage: wB.

På torsdagen reser premiärminister Beata Szydło och utrikesminister Witold Waszczykowski till Paris för att ha ett samtal med den nye franske presidenten Emmanuel Macron.

Under samtalet ska man diskutera tio nyckelfrågor som berör bland annat reformer inom EU, militärt samarbete, Europas säkerhet, EUs nya utstationeringsdirektiv och gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland, säger Waszczykowski till Polskie Radio.

Macron har avsatt 40 minuter till samtalet.

Relationerna mellan Frankrike och Polen har varit frostiga sedan den polska regeringen 2015 bröt ett avtal om att köpa franska arméhelikoptrar för 13 miljarder złoty (30 miljarder svenska kronor) och placerade ordern i USA i stället.

Macron är känd för sin ambition att utöka samarbetet inom EU på flera områden, vilket Warszawa inte är intresserat av.

Den franske presidenten har uttryckt sig ganska ovänligt om Polen – ett land som vänder ryggen till EU, bryter mot rättsstatsprincipen men ändå fortsätter att mjölka EUs fonder på betydande summor.

Polen har svarat i samma ton, Szydło har sagt åt Macron att ägna sig åt sina egna affärer så kanske Frankrike kan få lika bra ekonomi som Polen om några år.

Hetsiga ord och kylslagna stämningar alltså.

Men Warszawa har sannolikt insett att det kanske finns möjlighet att diskutera med Macron på områden där de två länderna har olika åsikter om spänningarna minskar. Det handlar till exempel om utstationeringsdirektivet som är viktigt för Macron – och som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser vara ett hinder för den fria marknaden. Lika viktigt är frågan om EUs reformer. Frankrike pläderar ju för ett tätare samarbete, och medlemsländer som inte vill vara med får hålla sig på ytterkanten. Där skulle Polen hamna men Polen vill vara i centrum och ha inflytande över alla beslut som tas i EU-kretsen. Det är illa nog att många av de ekonomiska frågorna de facto avgörs inom eurozonen där Polen inte är med – Macrons koncentriska cirklar låter som att en kärna av medlemsländer som samarbetar på allt fler områden kommer att få ett avgörande inflytande på de beslut som tas i EU. Och Polen som vill värna nationalstaternas egenbestämmande hamnar i bakvattnet.

Även i Visegradgruppen, där Polen länge haft ett avgörande inflytande över vilken ställning länderna i Centraleuropa ska arbeta för i EU, finns det olika åsikter om en djupare EU-integration.

Därför sväljer Szydło förtreten och träffar Macron av strategiska skäl.

Vi hoppas på en öppning efter de spänningar som har varit, säger Waszczykowski. Det ska ses som en signal om att vi är redo att släta över de gamla problemen. (Polskie Radio och wB 23 nov 17)

Maktspelet kring domarväsendet

Publicerat 2017-11-23

Högsta domstolen i Warszawa. Foto: G. Lindberg.

Halva natten debatterade parlamentet president Andrzej Dudas förslag till ny lag om Högsta domstolen och valet av domare till Polska domarrådet (KRS). Debatten avslutades vid midnatt och omröstningen sker på fredag.

Det 6-sidiga förslaget lästes upp av en representant för presidenten inför en nästan tom plenisal.

Enligt presidentens förslag är det viktigt med Domarrådets representativitet och den samhälleliga acceptansen. Förslaget utgår från att domarna ska väljas av Parlamentet med majoritet av 3/5 delar av rösterna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som officiellt vill att arbetet med presidentens förslag ska fortsätta, erkänner att partiet vill ha både ”strukturella och personliga förändringar”.

PiS-parlamentarikern Stanisław Piotrowicz underströk att man gärna vill ha en ”kvalitativ ändring av domarna som ska kännetecknas av tjänstvillighet gentemot staten och nationen och inte av härskarmentalitet”. Presidentens förslag är fullt förenligt med grundlagen, hävdade Piotrowicz.

Piotrowicz är för övrigt en av de främsta förespråkarna för reformen för det polska rättssystemet och har gett den ett ansikte – ett ansikte känt från förr då han som repressiv åklagare ställde oppositionella inför rätta i det kommunistiska Polen.

Oppositionen var negativ till presidentens lagförslag. Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) menade att valet av domare som det presenteras i förslaget är ”okänt för författningen” och att det hela är ett politiskt spel. Kamila Gasiuk-Pihowicz från Moderna (Nowoczesna) varnade för att Domarrådet inte kommer att kunna representera domarmiljön.

Grundlagen kräver att Domarrådet slår vakt om domarnas oberoende och det blir omöjligt med dessa förändringar. Om presidenten vill ändra lagen om Polska domarrådet står det honom fritt att göra det men då måste han också lägga fram ett förslag om ändringar i grundlagen, sa hon.

En PiS-parlamentariker skrek från talarstolen att oppositionen borde göras olaglig.

Debatten är naturligtvis bara en föreställning. PiS har majoritet i parlamentet och kan få igenom vad som helst. Under debatten stod regeringsbänkarna tomma och PiS-parlamentarikerna lyste med sin frånvaro. Det var en tydlig signal till presidenten om vilken ställning han har i regeringspartiets ögon.

Dessutom tycks detta spel för gallerierna vara en kohandel mellan PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och presidenten. Mycket tyder på att Duda utlovats större inflytande på utrikespolitiken (bland annat möjligheten att representera Polen vid EU-toppmöten). Försvarsminister Antoni Macierewicz allt mer vacklande ställning kan leda till att han får gå, vilket innebär att den akuta konflikten mellan presidenten och försvarsministern löses till presidentens fördel.

Man kan naturligtvis inte bortse från möjligheten att president Duda återigen lägger sitt veto mot de lagar som PiS driver igenom. Men man måste också komma ihåg att PiS numera officiellt stödjer presidentens förslag och vill att parlamentet röstar för det. Vad regeringspartiet tänker göra härnäst med förslaget är höljt i dunkel.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Macierewicz: Det finns falska intyg i Smolenskutredningen

Publicerat 2017-11-23

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

I sina försök att hitta en politisk syndabock för flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra miste livet, har försvarsminister Antoni Macierewicz nu kommit fram till att det finns anledning att anklaga ledamöterna i den s.k. Millerkommissionen för minst fyra förfalskningar i slutrapporten. Militäråklagaren ska utreda om de kan åtalas.

Det handlar om fyra falska intyg, säger Macierewicz till regeringstrogna Telewizja Republika på tisdagen. För det första ljög ledamöterna när de uppgav att de inledde undersökningarna på olycksplatsen direkt efter olyckan.

Därefter intygade de falskeligen att polacker och ryssar tillsammans öppnade de svarta lådorna i Moskva, men den ena svarta lådan, den med inspelningarna av samtal mellan piloterna, hittades tidigare och den öppnade det innan polackerna var på plats, säger Macierewicz. För det tredje undertecknade ledamöterna ett falskt intyg om G-kraften när planet slog i marken. Man hävdade att kraften var 100 G, men nu säger de själva att den inte kunde ha varit 100 G och man har satt siffran 2–9G.

Dessutom var den officiella polska haverirapporten falsk eftersom man där uppgav att luftvapenchefen general Andrzej Błazik var i cockpit när planet störtade och att han gav order till piloterna, konstaterar försvarsministern.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början varit övertygat om att onda krafter var med i spelet när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman utanför Smolensk. De officiella haveriutredningarna – en polsk och en rysk – kom fram till att besättningen gjorde misstag, att det förelåg kommunikationssvårigheter, att planets säkerhetssystem inte korresponderade med flygfältets och – enligt polackerna – att de ryska trafikledarna tycka ha gett besättningen missvisande uppgifter om planets läge. När inspelningarna i de svarta lådorna transkriberats framkom att en person, sannolikt flygvapenchefen Błazik, var i cockpit och diskuterade med piloterna och att presidenten ogärna ville att man skulle flyga vidare till ett alternativt flygfält.

PiS drog snabbt igång en egen utredning under ledning av Macierewicz, som snart kom fram till att planet egentligen sprängts i luften på initiativ av Moskva eftersom den omkomne presidenten förde en antirysk politik.

När den officiella utredningen var klar avvecklades det regemente som hade hand om regeringens resor och ett antal huvuden inom flygvapnets generalstab fick rulla. Men PiS-utredarna ansåg att olyckan förorsakats av att den dåvarande administrationen slarvat med förberedelserna inför resan.

Efter maktskiftet hösten 2015 återupptog PiS den slutförda haveriutredningen från 2010, tillsatte egna experter som sedan dess huvudsakligen arbetat med att försöka bevisa att planet sprängdes i luften – senast framfördes en teori om en termobar explosion som inte lämnar några spår.

Kvarlevorna efter offren har grävts upp, man har tagit nya prover som har skickats till internationella rättstekniska laboratorier i USA och Europa där man emellertid inte funnit något som tyder på någon explosion.

Kanske är uppgifterna om de falska intygen PiS-utredningens sista försök att nagla fast någon vid skampålen med anledning av Smolenskolyckan. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har sagt att de månatliga politiska möten till offrens minne ska upphöra den 10 april 2018 – då har det hållits 96 möten – ett för varje offer. (Polskie Radio och wB 22 nov 17)

Ukrainapolitiken: Gamla sår blir som nya

Publicerat 2017-11-22

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Polen har sedan EU-inträdet 2004 arbetat för att Ukraina ska komma närmare unionen. Men nu är det Östliga partnerskapet inte längre intressant, regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik som ska höja medborgarnas patriotism, är viktigare än goda relationer med grannlandet, som skulle utgöra en buffert mellan Polen och Ryssland.

Stödet var stort från Polen under Euromajdan 2014, då den Moskvastödda presidenten Viktor Janukovitj tvingades bort, och den därpå följande konflikten med Ryssland och annekteringen av Krim. Inledningsvis var regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som trädde till hösten 2015, positivt till att hjälpa grannlandet mot arvfienden Ryssland, och president Andrzej Duda erbjöd sig därför att bli fredsförhandlare. När Ukrainas president Petro Porosjenko förra sommaren vid ett besök i Warszawa lade ner en krans vid monumentet över Volhynienoffren blev många polacker rörda – det sågs som en vacker försoningsgest.

Men kort efteråt antog det PiS-dominerade parlamentet en resolution där man slog fast att Volhynienmassakern* var folkmord och att minnet av offren skulle högtidlighållas den 11 juli varje år.

Ukrainas parlament kontrade nu med en resolution om en minnesdag den 24 mars för offren vid polackernas folkmord mot ukrainare 1919–1951.

De gamla anti-ukrainska stämningarna från förr har alltså väckts till liv igen, med smärre incidenter på båda sidor. I detta läge beslutar sig kulturminister Piotr Gliński för att med ett gäng historiker bege sig till Kiev för att begära tillstånd att göra nya undersökningar på Volhynienmassakerns polska offer – för detta ville man gräva upp offrens kvarlevor.

Polska historiker har ju i två års tid grävt upp samtliga offer efter flygolyckan vid Smolensk 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom, utan att det har fört Smolenskutredningen framåt. Att man nu vill öppna gravar efter människor som mördades för 60 år sedan antyder att regeringen ser möjligheten till en patriotisk långkörare i en Volhynienutredning.

Ukrainas motsvarighet till polska IPN (Nationella Minnesinstitutet) sade emellertid nej, vilket irriterade regeringen, och utrikesminister Witold Waszczykowski gjorde snabbt ett uttalande.

Detta är viktigt för Polen, och nu bör Ukraina vidta åtgärder för att minska spänningarna i samband med de historiska problemen, sade Waszczykowski. Polen kommer nu inte att släppa in individer med uttalat anti-polsk inställning i landet!

Han krävde också att Ukraina ska fördöma nationalistledaren Stepan Bandera, vilket blir ett dilemma för Kiev eftersom han på grund av andra insatser under andra världskriget ses som en stor frihetshjälte i delar av landet.

Två veckor senare stoppades den första ukrainska diplomaten vid gränsen till Polen.

Volhynienmassakern:
Under åren 1943–44 bedrev ukrainska nationalister under ledning av Stepan Bandera en etnisk rensning i gränsområdet Volhynien där det bodde både polacker och ukrainare. Massmorden kulminerade den 11 juli då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) anföll 150 polska orter och mördade över 100 000 polacker.

Ukrainska historiker anser att morden var en del av kriget mellan UPA-förbanden och den polska underjordiska Hemarmén och uppskattar antalet offer till runt 20 000.

Duda fortfarande mest populär

Publicerat 2017-11-22

President Andrzej Duda. Foto: EU-parlamentet.

I dessa dagar då alla undrar över vem som ska får gå när PiS-ledaren Jarosław Kaczyński möblerar om i regeringen kommer en färsk opinionsundersökning där de svarande får redogöra för sin syn på maktens företrädare i landet.

President Andrzej Duda, i långvarig juridisk fejd med Kaczyński, fortsätter att vara den politiker som åtnjuter flest väljares förtroende. Stödet har sjunkit något, men med stöd av 69 % av de tillfrågade kan han gå rak i ryggen till mötena med Kaczyński, som försöker få honom att ta tillbaka sitt veto mot två av de domstolsreformer som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) försökte driva igenom i somras. Kaczyńskis förhandlingsbud anses i hög grad vara avgörande för regeringsombildningen – vad kan man erbjuda Duda för att han ska säga ja till de nya lagarna?

Själv säger presidenten att han är beredd att lägg in sitt veto igen om det behövs.

Ett förslag är att presidenten ska vara den som representerar Polen på EUs toppmöten. En nackdel med det förslaget är att Duda inte är lika följsam som tidigare.

Många tror att Kaczyński vill sparka premiärminister Beata Szydło och själv ta över posten som regeringschef. Men Szydło är mycket populär – 56 % av väljarna har förtroende för henne. Mot det ska ställas att Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz toppar listan över de politiker som väljarna har minst förtroende för. När Szydło och Kaczyński i förra veckan stämde av vallöftena mot regeringens resultat under de två första åren tittade de så vänligt på varandra och prisade varandras genialitet och duglighet. Ryszard Terlecki, som är gruppledare för PiS-ledamöterna i parlamentet, har flera gånger sagt att Szydło kommer att sitta kvar – men även de som är med i den innersta kretsen kan naturligtvis ha fel.

På tredje plats kommer missnöjespolitikern Paweł Kukiz som gillas av drygt 50 %. Finansminister Mateusz Morawiecki inger också högt förtroende.

Varken utrikesminister Witold Waszczykowski, inrikesminister Mariusz Błaszczak eller kulturminister Piotr Gliński är däremot särskilt uppskattade av väljarna.

Vad gäller de som polackerna inte tycker om ligger försvarsminister Antoni Macierewicz och Kaczyński i topp. Efter dem kommer Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), Moderna-ledaren Ryszard Petru och miljöminister Jan Szyszko.

Undersökningen var beställd av tidningen Dziennik Gazeta Prawna och genomfördes av opinionsinstitutet Cbos. (Dziennik Gazeta Prawna 20 nov 17)

Miljöministern: Vi följer EUs lag i Białowieża

Publicerat 2017-11-21

Miljöminister Jan Szyszko.
Foto: wikipedia.

Vi kan inte bötfällas för avverkningen av träden i urskogen för vår lagstiftning bryter inte mot EUs lagar. Det säger miljöminister Jan Szyszko som svar på Europadomstolens beslut att Polen 100 000 euro för varje dag som avverkningen i Europas sista urskog fortsätter.

Vi har följt EU-lagen ända sedan Białowieżaskogen placerades under Natura 2000/programmet, säger miljöministern.

EU-kommissionen är orolig för att mångfalden i skogen, både vad gäller djur och växter, kommer att försvinna. Miljödepartementet däremot menar att träden fälls för att svampplockare och andra människor i skogen inte ska drabbas av att träd som försvagats av granbarkborren faller över dem.

Striden inleddes redan när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) satt vid makten förra gången, 2005–2007. Statliga Nationalskog behövde mer timmer och miljöministern, som även då hette Jan Szyszko, var positiv till avverkningen.

Programmet återupptogs när PiS vunnit valet hösten 2015 trots protester från inhemska och internationella miljöorganisationer. Miljödepartementet menar att skadedjursangrepp gör skogen farlig att vistas i, medan miljökämparna pekar på att skogen under många sekler klarat av granbarkborren på egen hand.

Förra våren inledde EUs miljökommissionär Humberto Delgado Rosa, en dialog med miljödepartementet sedan i mars, och på sommaren konstaterade han att samtalen inte burit frukt.

Jag kan inte se att de polska myndigheterna har förändrat sin syn i frågan, sade han och hotade med att dra Polen inför Europadomstolen.

Szyszko svarade med att Unesco gjort en felbedömning när Białowieża sattes upp på världsarvslistan och begärde att det beslutet skulle inhiberas. I juli krävde Unesco att avverkningen omedelbart skulle stoppas, vilket inte påverkade miljödepartementet.

Och på måndagen utfärdade Europadomstolen alltså sin dom: det blir 100 000 euro i böter för varje dag som avverkningen fortsätter – runt en miljon svenska kronor. (Polskie Radio och wB 21 nov 17)

Europadomstolen skärper tonen mot Polen

Publicerat 2017-11-20

Białowieża – Europas sista uskog där bisonoxarna lever vilt.
Foto: wikipedia

100 000 euro om dagen får Polen betala i skadestånd om man inte omedelbart avbryter den rabiata avverkningen av träd i Bialowieżaskogen (tre miljoner träd sedan årsskiftet). Det beslutade Europadomstolen idag.

Senast inom femton dagar ska Polen informera domstolen om de åtgärder myndigheterna har vidtagit för att implementera domstolens beslut. Rent praktiskt innebär det att Polen kan komma att betala ett hundra tusen euro varje dag om de polska myndigheterna inte respekterar domslutet. Miljödepartementet har kallat till presskonferens på tisdag morgon.

Europadomstolens domslut visar att de europeiska institutionerna börjar ta i med hårdhandskarna när det gäller de ständiga lagbrotten i Polen. Situationen är dramatisk på alla fronter och de pekuniära straffen är tydligen den enda metoden att påverka de polska myndigheterna. Det handlar om mycket pengar som det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte har råd att avvara.

Å andra sidan kan det stärka den antieuropeiska kampanjen som just nu bedrivs av den polska regeringen och regimmedierna. Men enligt TVN24 kommer det redan signaler om att man tänker dra tillbaka skogsarbetarna från Bialowieżaskogen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Religionens comeback i europeisk politik

Publicerat 2017-11-20

 

Gabriel Byström. Foto: Ordfront förlag.

I sin intressanta genomgång av hur religion och politik åter samarbetar i vår tid tar Gabriel Byström i sin bok Med Guds hjälp, om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen (Ordfront 2017).
Byström, tidigare kulturredaktör på Göteborgs-Posten, bygger sin bok på intervjuer med präster, politiker och analytiker i de tre länderna och ger en grundlig bild av utvecklingen under de senaste åren.

Avsnittet om Polen är inte så omfattande, men redan vid läsningen av kapitlen om Ryssland och Ungern blir bilden tydlig: det finns en väl genomtänkt strategi där makthavarna med ord och pengar understryker religionens betydelse och där kyrkan tackar med att framhålla regeringspartiets förträfflighet.

Genom att knyta kyrkan till sig har både den ryske presidenten Vladimir Putin och den ungerske premiärministern Viktor Orban fått en ny politisk kanal, där man kan påverka människor man annars kanske inte har nått.

I Polen är religiositeten mer än ett formellt politiskt redskap – polackerna har under sekler av delningar och ockupation haft kyrkan som fristad där nationens språk, kultur och traditioner har tagits tillvara. PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski, som är Polens mäktigaste man, är säkert varmt troende men det har inte hindrat honom från att använda kyrkan politiskt.
Inte minst genom den polskfödde påven Johannes Paulus II är många polacker kärleksfullt knutna till landets katolska kyrka, och kyrkan som uppvaktas flitigt av regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) med generösa bidrag och stor positiv uppmärksamhet tackar med att ge sitt stöd.
I fallet Ryssland tycks det uppenbart att Putins andliga engagemang mest är en kuliss, men Kaczynski är sedan decennier nära lierad med framför allt prästen Tadeusz Rydzyk, som idag hör hemma bland Polens rikaste 100 affärsmän.

Efter valsegern 2015 tackade Kaczynski fader Rydzyk för att han ställt sitt medieimperium i PiS tjänst och särskilt i Radio Maryja uppmanat sina trogna lyssnare att rösta på PiS, som skulle bekämpa dekadensen i väst som allt mer trängde sig på.

Alla de tre länderna känner sig utvalda i religiöst sammanhang. I Polen är ned Jungfru Maria som ör nationen bevågenhet, vilket man kunde se 1655 när svenska trupper slogs tillbaka vid Czestochowa eller 1920, när marskalk Pilsudski oväntat stoppade Röda armen utanför Warszawa.
Men alla gånger när Polen delats, ockuperats – varför ingrep Maria inte då? Förklaringen är att det inte var tillräckligt många som bad till henne om hjälp då – under Warszawaupproret till exempel trodde man att man skulle klara kampen utan stöd från himmelen, säger en av Byströms intervjupersoner.

På 1600-talet kröntes Maria till Polens drottning – om av tacksamhet eller mer i besvärjande syfte är oklart. Men till Byströms exempel på hur polska politiker alltjämt tar religionen på yttersta allvar kan tilläggas att Jesus för lite drygt ett år sedan kröntes till kung i närvaro av president Andrzej Duda, Kaczynski och alla andra av betydelse i regeringspartiet.

Samtidigt har makthavarna i Polen problem med den nye påven Franciskus, och när påven uppmanade alla församlingar att ta sig an en flyktingfamilj konstaterade man frankt att påven hade fel – det kan han ha när han inte uttalar sig i trosfrågor.

Byströms bok kan bli en ögonöppnare för dem som inte följer de här frågorna. Religionen har gjort comeback i Europas politik.

Gunilla Lindberg

Jan Tomasz Gross i blåsväder igen

Publicerat 2017-11-20

Gross svartmålar polackerna, kallar dem antisemiter och bör ställas inför rätta för det. Det är kvintessensen av statligaTVPs reaktioner efter att ha läst den polsk-amerikanska historikern Jan Tomasz Gross artikel Poles cry for ”Pure Blood” again i New York Times i torsdags.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Princetonprofessorn Gross är författare till en rad böcker om de polsk-judiska relationerna. Med sina böcker Sąsiedzi (Grannar) och Strach (Fruktan) har han bidragit till att öppna upp för en hittills tabubelagd diskussion – hur polackerna förhållit sig till sina judiska grannar på gott och ont.
I sin senaste artikel tar Gross upp Självständighetsmarschen som hölls på Polens nationaldag den 11 november. Han lyfter fram det faktum att man använde rasistiska symboler och slagord som ”Sieg Heil”. Gross skriver också om de kvinnor som protesterade mot marschen och på ett brutalt sätt attackerades av dess deltagare.

Har dessa kvinnor överdrivit när de kallade marschen för fascistisk, frågar han och ställer sig på kvinnornas sida.

Gross diskuterar också politikernas reaktioner på marschen. Liksom många i Polen blir han chockad av inrikesminister Mariusz Błaszczaks uttalande om att marschen var en ”vacker syn”. Och liksom många andra som följer den polska politiken blir han inte förvånad.
Medan demonstranterna marscherade under slagord om ett ”vitt Europa” och det ”rena blodet” framträdde regeringspartiets ledare Jarosław Kaczyński i Kraków. Han talade om Polens kall som räddare av det sjuka Europa som måste försvaras mot sig själv. Gross tar upp detta liksom Lag och Rättvisas (PiS) brott mot grundlagen, övertagande av statliga medier som för skattebetalarnas pengar nu bedriver en propaganda utan dess like. Mången polack har reagerat på detta på samma sätt som Gross.

Och Gross ställer en diagnos. Han menar att katolska kyrkan underblåser det hat som historiskt har riktats mot judarna. Det är ingen tillfällighet att arrangörerna av nationalistmarschen åberopar sig på mellankrigstidens Narodowa Demokracja (Nationaldemokratin) som stod för antisemitism och våld.
Gross sammanfattar: ”Polska politiska ledare har släppt ut anden ur flaskan. Det vi har sett på Warszawas gator är inte bara ett hot mot den liberala demokratin i Polen utan även mot stabiliteten och välståndet i hela EU. Hälften av sex miljoner offer för Förintelsen var polacker. Dessutom dog två miljoner polacker under den tyska ockupationen. Hur många offer krävs det för att ledarna ska inse att ord och idéer kan döda?”

Högermedierna i Polen fick spader. Förtal av Polen utropade Niezalezna.pl. Gross är en lögnare som angriper alla polacker när han skriver om den djupt rotade antisemitismen och även angriper regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Också nyhetsportalen wPolityce.pl anser att Gross sprider lögner om den polska historien, manipulerar med president Andrzej Dudas och inrikesminister Mariusz Błaszczaks uttalanden. Man väntar sig en ursäkt från New York Times.
TVPs nyhetsprogram har gjort ett långt inslag om Jan Tomasz Gross. Man anklagar honom för att publicera ”fake news” samt för att ha tjallat på sina judiska kolleger och vänner under den antijudiska kampanjen 1968. Det ironiska i det hela är att även PiS främsta historieförfalskare förnekar att Gross skulle ha varit angivare.

Myndigheter och regimtrogna medier vill göra en anti-polack av Jan Tomasz Gross. Man kan naturligtvis diskutera de teser Gross ställer i sina publikationer. Genom åren har många diskuterat hans vetenskapliga trovärdighet, de fakta han åberopar sig på och hans opartiskhet. Men faktum är att Jan Tomasz Gross har öppnat dörren för givande diskussioner kring de polsk-judiska relationerna och även den polska identitetens mest mörka vrår. Och både den historiska debatten och den polska identiteten mår bäst av att bygga på sanning och öppenhet och inte på myter och mer eller mindre medvetna lögner.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Donald Tusk slår larm

Publicerat 2017-11-19

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) strategi påminner om Kremls. Det skriver Europeiska rådets ordförande och Polens förre premiärminister Donald Tusk i ett inlägg på Twitter på söndagen.

Den skarpa konflikten med Ukraina, Polens isolering i EU, avstegen från det demokratiska rättssystemet, angreppen på oberoende medier och frivilligorganisationerna är frågor som påminner om Kremls agerande.

Är regeringspartiets politik dess egen eller Kremls, frågar sig Tusk. Likheten mellan de två är alltför stor för att man ska kunna sova lugnt, svarar han.

Man kan inte annat än att se detta uttalande som en mycket skarp kritik av PiS-regeringens såväl inrikes- som utrikespolitik. Tusk har under de senaste åren inte gjort särskilt många uttalanden om Polens interna angelägenheter (även om PiS hävdat motsatsen). Han har alltid försökt anlägga en försonlig ton, inte minst sedan han nyligen deltog i firandet av Polens självständighetsdag.

Men nu säger han ifrån på skarpen. Anledningen kan naturligtvis vara hans genuina intresse och oro för sitt hemlands öden. Men det är samtidigt en väl genomtänkt politisk och strategisk handling. Tusk vill visa att han är en politiker att räkna med, en politiker som kan komma att spela en viktig roll i den framtida polska politiken. Han vill också känna av stämningarna – polackernas reaktioner på hans utspel kan vara ett lackmuspapper på hur stora chanser han fortfarande har på den politiska scenen i hemlandet.

Regeringspartiets reaktion lät naturligtvis inte vänta på sig.

Som Europeiska rådets ordförande har Tusk inte gjort ett jota för Polen. Nu vill han utnyttja sin ställning för att angripa Polen och dess regering, svarade premiärminister Beata Szydło beskt på Twitter. Szydło riktar sig till partiets mest trogna väljare, de som liksom hon tror på att hela världen är emot Polen. Men att ikläda sig offerkoftan räcker inte långt.

De statliga medierna rasar och en förtalskampanj har inletts.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Ukrainsk diplomat släpps inte in i Polen

Publicerat 2017-11-19

Relationerna mellan Polen och Ukraina blir allt mer irriterade. Nu har sekreteraren i Ukrainas minneskommission, Svjatoslav Sjeremet, avvisats vid den polsk-ukrainska gränsen i Medyka.

Sjeremet har fått inreseförbud, skriver nyhetsbyrån PAP. Vilket bekräftas av gränspolisen – Sjeremet finns med på listan över personer som inte är önskvärda i Polen.

Anledningen till avvisningen är att den ukrainska motsvarigheten till IPN (Nationella Minnesinstitutet) har ”förbjudit sökandet efter och uppgrävning av kvarlevorna efter polska krigsoffer samt offer för de polsk-ukrainska konflikterna”, meddelar Polens utrikesdepartement.

Och nu har Polens ambassadör i Kiev, Jan Piekło, kallats att omedelbart infinna sig på det ukrainska utrikesdepartementet.

Denna upptrappning i konflikten mellan Polen och Ukraina har sitt ursprung i kulturminister Piotr Glińskis misslyckade besök i Ukraina för en månad sedan, då han krävde att polska forskare skulle få öppna och undersöka polska krigsoffers gravar. De ukrainska myndigheterna vill i sin tur att Polen löser problemet med de monument över soldater från Ukrainska upprorsarmén som lokala myndigheter vill riva ner. Den polska regeringen försöker undvika frågan genom att hävda att monumenten har rests utan tillstånd att man därför har all rätt att avlägsna dem.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Valkommissionen sågar PiS nya vallag

Publicerat 2017-11-18

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński under valet 2015. Foto: Lukas Blentesson.

Vi känner stor oro inför regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förslag om en ny valordning. Det sade Wojciech Hermeliński, ordförande i Statliga Valkommissionen, på en presskonferens i veckan.

Framför allt är politiseringen av valprocessen mycket bekymmersam. Valförrättarna ska bytas ut och ersättas med nya, och i stället för den tidigare opolitiskheten kräver PiS att de ska ha juridisk utbildning. Valförrättarna ska dela in distrikten i mindre valkretsar, men valförrättarna kommer att vara personer som saknar erfarenhet och kan utsättas för politiska påtryckningar från olika partier. Det kan skapa en destabilisering av valprocessen, menade Hermeliński.

En och samma person ska inte kunna vara borgmästare i mer än två mandatperioder och det gamla systemet med ett mandat per område ska avskaffas.

Efter kommunalvalet nästa år kommer Valkommissionen att upplösas och nya ledamöter ska utses av parlamentet – idag utses Valkommissionens ledamöter av Konstitutionsdomstolen, Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsrätten.

Med tanke på att de flesta av dessa ”reformer” ska träda i kraft redan vid det kommunala valet nästa år kan man konstatera att regeringspartiet skyndar på för att säkra sin seger. Oppositionen menar att detta är slutet på fria demokratiska val i Polen. Även experterna är tveksamma. Jarosław Flis som är professor i sociologi vid Jagellonska universitetet framhäver att det nya systemet kan leda till mycket osäkra valresultat och en drastisk marginalisering av mindre partier.

Flis menar vidare att försöken att öka PiS chanser att ta över kommunerna nästa år är tydliga. Hur utfallet blir får man ju se, men den nya vallagen kan naturligtvis leda till att oppositionen går samman och skapar gemensamma vallistor.

Oppositionen är enhälligt negativ till förslaget. Bondepartiet PSL ledare Władysław Kosiniak-Kamysz säger att det under det populistiska täcket om viljan att ”öka medborgarnas medverkan i valprocessen” döljer sig en ny valordning som innebär slutet på fria val i Polen. Enligt honom vill Lag och Rättvisa (PiS) ta över kommunerna eftersom det är de som delar ut EU-bidragen. Kosiniak-Kamysz påpekar också att ingen regering hittills på ett så rabiat sätt har försökt politisera de självstyrande organen och påminner om att det satt politiker i Valkommissionen redan under kommunisttiden. Det var tiden då man förfalskade samtliga val i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Szydło protesterar mot förtal

Publicerat 2017-11-18

Premiärminister Beata Szydło. Foto: KPRM, flickr.

Jag har talat om för EU-ledarna att det inte får förekomma att en nation i vår stora europeiska familj blir förtalat och kränkt! Det säger premiärminister Beata Szydło sedan hon kommit hem från EU-toppmötet i Göteborg.

Tidigare i veckan debatterade EU-parlamentet rättssäkerheten och demokratin i Polen. Parlamentet kräver att Polen måste respektera maktdelningen som är stadfäst i grundlagen, rättsväsendets oberoende och de grundläggande rättigheterna, annars riskerar Polen att förlora sin rösträtt i Europeiska rådet.

Liberalen Guy Verhofstadt hävdade under debatten att 60 000 fascister deltagit i Självständighetsmarschen den 11 september i Warszawa, vilket Szydło protesterade emot.

Alla de som kom till Warszawa för att delta i den vackra marschen till minne av Polens självständighet den 11 november 1918 kan inte kallas fascister, sade Szydło. Regeringen fördömer tydligt all form av extremism, men jag kommer aldrig att acceptera att mitt land, som varit offer för två totalitära regimer förtalas och kränks på det sättet, sade Szydło. (18 nov 17)

Visst fan angår oss Polens affärer!

Publicerat 2017-11-18

Carl Michael Bellman. Efter en målning av Per Krafft d.ä..

Vad rör dig Polens affärer är ett citat som hörs ibland, inte minst i svensk-polska kretsar. Det används för att visa att Bellman och svenskarna på 1700-talet var ointresserade av eller rentav negativa till Polen.

Men hur var det egentligen med det?

Den 5 augusti 1772 kapade stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike åt sig var sin stor bit av Polen. Denna Polens första delning inspirerade Carl Michael Bellman att några år senare skriva Fredmans epistel nr 45, med titeln Till fader Mollberg rörande hans harpa och tillika ett slags ad notitiam att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock.

Bellman skildrar hur dansmästaren och musikanten Mollberg blir slagen gul och blå och hans harpa förstörd av några medgäster på krogen Rostock på Västerlånggatan 45 i Stockholm.

Illustration till Fredmans epistel nr 45: Den stackars Mollberg misshandlas för att han talat positivt om Polen. (Konstnär: Elis Chiewitz, Stockholmskällan.)

Han satt nämligen och spelade drottningens pålska i Pålen (= den polska drottningens polska), varvid en skoflickare högg honom på truten och en annan kroggäst vredgat utbrast: Hvad fan angå dej Pålens affärer? Affärer betyder här ’politiska angelägenheter, statssaker’.

Mollberg gjorde sedan saken värre genom att helt högt tala om och kommentera Pål’ns conjunctur (belägenhet och politiska situation). Då slog en ”vindögd madam” med flaskor och glas hans harpa i kras, och skoflickaren högg honom i nacken. Mollberg uppfattades som ett slags propagandist för Polen. Stämningen bland de aggressiva kroggästerna kan ha varit representativ för ryskt inflytande på den sena frihetstidens politik. Han som fällde orden om Polens affärer angick Mollberg var sannolikt en ryssvän. Ryssland var länge kraftigt inblandat i polsk politik.

Stämningen på Rostock var antipolsk, och några gäster utropade: Pålen är straffadt, des öde utmätt! Och de fick ju rätt: Polen återuppstod inte förrän 1918.

Mollberg klagar och frågar: Led jag ej orätt? Harpan är sönder och näsan är sår”. Han antyder att han kan tänka sig att fly till något annat land, där han kan spela för Bacchus och Venus och ”bland virtuoser ta stämma och rang”. Detta har setts som en av de första appellerna för yttrandefrihet i den svenska litteraturen.

Apropå de bevingade orden ”Hvad fan angå dej Pålens affärer?” kan man erinra om att Polens affärer i århundraden angått Sverige, bland annat i flera krig, från mitten av 1500-talet till en bit in på 1700-talet.

De här epistelorden har uppfattats och citerats på olika sätt. De har felaktigt tillskrivits Mollberg och Fredman, och de har kallats ”det gamla ordspråket, en utnött fras, den gamla strofen”. Någon har sett dem som Bellmans ”likgiltiga stäv om Polens affärer” och rent av tolkat dem som ”Bellmans avvisande av Polens affärer”.

Man har också använt dem med den ändrade formen Vad angår oss/mig Polens affärer? som en formel för svenskt lättsinne och som ett uttryck för att man inte ska lägga sin näsa i blöt och att vi inte kan eller ska engagera oss i något som händer långt bort i världen.

Under de senaste åren har många känt ett behov att begrunda de bevingade orden. För visst angår oss Polens affärer och ”conjunctur”!

Bo Bergman

Fornbyn Biskupin är Polens Birka

Publicerat 2017-11-17

Fornbyn Biskupin sett från andra sidan sjön – ett försvarsverk med torn och vallar som skyddade dem som bodde i husen mot anfall. Foto: wikipedia.

Att gå på arkeologifestival i Biskupin är inte som vilket museibesök som helst. Tvärtom – i stället för se men inte röra räknar arrangörerna med att man entusiastiskt ska delta i verksamheten. Besökarna väntas testa allt som verkar roligt – att rida, ta en tur i drakskeppet på sjön, prova bärnstenssmycken eller få håret flätat på gammalt sätt. Naturligtvis kan de samtidigt smaka nybakt bröd på handmalet mjöl, skära brödet med en kniv vars egg slipats mot en våt sten, och kanske ta en tugga av korven, där det hackade köttet hålls samman av ett äkta fjälster.

Läs vidare >>

Snittlönen i Polen ökar

Publicerat 2017-11-17

Lönerna ökar i Polen. Foto: wikipedia.

Den genomsnittliga bruttolönen i företag med mer är 9 anställda uppgår idag till 4454 złoty (runt 11 200 svenska kronor). Det innebär en ökning med 4,4 % jämfört med oktober förra året, vilket framgår av färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån). (Polskie Radio 17 nov 17)

– Presidenten bör företräda Polen i EU

Publicerat 2017-11-17

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

På EUs toppmöten bör Polen företrädas av presidenten. Det är en av punkterna i ett förslag om att utvidga presidentens ansvarsområden. Förslaget kommer från PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ansluter sig till det, säger högskoleminister Jarosław Gowin till statliga TVP.

Förslaget är förstås en del i förhandlingarna mellan Kaczyński och president Andrzej Duda, som i somras delvis stoppade de lagar som skulle ha gett full kontroll över landets domstolar åt Zbigniew Ziobro, kombinerad justitieminister och riksåklagare. Initiativet har kritiserats av EU som ser risken för en ytterligare försvagning av rättsstatsprincipen i Polen.

Men relationerna mellan PiS-ledaren och Duda har varit frostiga i långa perioder, kanske för att presidentens följsamhet i början av mandatperioden har avtagit. Så vad vill Kaczyński med detta – bortsett från att få Duda med på domstolsreformen?

Flera profilerade PiS-politiker har under året sagt att Duda inte är partiets kandidat i presidentvalet 2020. Kanske känner sig Kaczyński frestad att själv ställa upp, tvillingbrodern Lech Kaczyński valdes till president 2005, och ordförande Jarek vill nog gärna följa honom i spåren. Det som ligger honom i fatet är hans impopularitet, tillsammans med försvarsminister Antoni Macierewicz brukar Jarosław Kaczyński toppa listan över landets minst förtroendeingivande politiker.

Det finns säkert en anledning till att särskilt premiärminister Beata Szydło så ofta talar om Kaczyńskis politiska geni – nu senast när regeringen gjorde sin avstämning av de första två åren vid makten. Det är Kaczyński som ligger bakom det rejäla flerbarnsbidraget, det var Kaczyński som insåg att pensionsåldern måste sänkas efter Medborgarplattformens (PO) pensionsreform för ett par år sedan.

Jarosław Kaczyński är alltså mannen bakom den goda förändringen, den som får polackerna att resa sig upp från sin knästående ställning, som får dem att känna stolthet över sin nationalitet, som har med sig den mäktiga kyrkan i frågor som abort, jämställdhet, assisterad befruktning.

Som motkandidat kan han få Donald Tusk, landets förre regeringschef vars mandat som EU-ordförande går ut just 2020. Tusk, som hos många fått en internationell glans genom sitt prestigefyllda uppdrag i EU, är ett av Kaczyńskis favorithatobjekt – det andra är Lech Wałęsa. PiS-ledaren ser Tusk som EUs och Tysklands lakej och förrädare mot Polen. Och kanske som en svår rival om den högsta politiska posten i landet, presidentämbetet. (Warsaw Voice och wB 17 nov 17)

PiS-ministrar vill riva Kulturpalatset

Publicerat 2017-11-17

Kulturpalatset var en gåva av Stalin. Foto: Adrian Grycuk.

Att riva Kulturpalatset, denna symbol för det sovjetiska förtrycket, vore väl en fin present till nästa år då Polen firar 100 år som självständig nation. Det säger vice försvarsminister Bartek Kownacki till Radio Zet.

Kulturpalatset mitt i Warszawa är en gåva av Stalin och Sovjetunionen till det polska folket som invigdes 1952. Byggnad är 237 m hög och syntes tidigare överallt i Warszawa.

Om den är vacker eller ej är en smaksak. Under kommunisttiden brukade man säga att det bästa med Kulturpalatset var att där inne slapp man i alla fall se eländet.

Efter kommunismens fall 1989 fanns hos många en önskan att riva den krokanliknande byggnaden som representerade allt det negativa med stalinismen och Sovjetunionen, men med tiden kom man fram till att krokanen skulle stå kvar som ett minnesmärke från sin tid. Kulturpalatset byggnadsminnesförklarades för att kunna utgöra ett landmärke i staden och en påminnelse om vad som varit.

Idag är Kulturpalatset visserligen en symbol för den polska huvudstaden, men den ligger delvis skymd av moderna skyskrapor som tillåtits växa ännu högre mot himlen.

I veckan talade kulturminister Piotr Gliński om att det finns tankar på riva den gamla krokanen – marken är högintressant för olika typer av byggande.

Gliński är också minister för det nationella arvet och kunde i den egenskapen kanske tänkas vilja bevara palatset, men så är det inte.

Det har jag ingenting emot, vi kan snabbt bygga upp något annat i stället, sade kulturministern till Radio RMF FM. Kanske ett sjukhus – det fanns ett sjukhus där före andra världskriget.

Kownacki, som alltså är vice försvarsminister ser framför sig hur soldaterna med liv och lust skulle gå in för att rasera Stalins gåva – som polackerna för övrigt fick betala själv och bygga själv.

Det vore härliga övningar för våra pojkar, säger han. För övrigt finns det en del andra byggnader som gott kunde rivas. Med historiepolitiken ska vi bygga så att man minns de stora händelserna i Polens historia och inte bara sådant som förknippas med ockupationen. (Radio Zet, radio RMF FM, Dzieje.pl och wB 16 nov 17)

Staden med bockarna i centrum

Publicerat 2017-11-16

Rådhuset i Poznań.

Precis som alla andra stod vi på Stary Rynek och tittade upp mot det ena av rådhustornets gamla ur. Precis klockan tolv hördes stadens egen hejnał – en medeltida musikslinga som spelas från tornet. Därefter öppnades långsamt luckorna ovanför uret och två getabockar med sprattelgubbestuk kom ut. De vände sig mot varandra och började stångas.

Läs vidare >>

#MeToo i Polen

Publicerat 2017-11-16

Författaren Janusz Rudnick. Foto: wikipedia.

Kampanjen #MeToo har inte fått något större genomslag i Polen, vilket är förvånande eftersom hela 87 % av de polska kvinnorna har erfarit sexuella trakasserier. Oftast handlar det om påträngande, många gånger vulgära samtal och anspelningar på sex, oanständiga förslag och ”skämt”.

Ett fall har dock blivit uppmärksammat. Den kände författaren Janusz Rudnicki ska ha kallat en reporter för hora och förolämpat en annan grovt.

Anna Śmigulec, som blev kallad hora, har länge tvekat om hon skulle offentliggöra författarens namn. I tidningen Gazeta Wyborcza har hon nu berättat om hur de stämt möte på ett kafé för en intervju. Till en början var han charmerande, men när hon efter intervjun stannade kvar för att träffa en väninna, kom han och satte sig hos dem. En av hans kompisar kom in och Rudnicki ropade: Kom, hororna är redan här!

Reportern blev förstummad, men eftersom hon blivit uppfostrad till en snäll flicka sa hon ingenting.

När artikeln om Anna Śmigulec publicerats skrev Rudnicki ett brev till redaktionen och bad om ursäkt. Han kallade det hela för ett ”skämt” och en ”ordlek” – han brukar kalla även män för horor. På det hela taget förstod han inte vad som kunde upplevas kränkande.

Man kunde tro att detta skulle frigöra en lavin. Icke. I stället började man diskutera huruvida tillmälet ”hora” är en förolämpning eller ett skämt. En känd feminist, Kazimiera Szczuka, skriver i en artikel att Śmigulec fick skylla sig själv – hon skulle ha reagerat direkt. Hon skulle ha hävt upp ett dramatiskt skrik, och inte bara motvilligt berättat det i ett samtal som just handlade om sexuella trakasserier.

Szczuka ställer sig tydligt på Janusz Rudnickis sida – alla som läser hans böcker vet hur han är. En populär författare, som låter sina litterära gestalter vara vulgära och får diverse priser för det, får ju behandla kvinnor vulgärt även i verkligheten. Szczuka diskuterar alltså inte själva fenomenet, istället ägnar hon sin text åt reporterns ”felaktiga” reaktion. Hon anklagar offret och ursäktar förövaren, som får stöd av kända kulturpersonligheter.

Mot bakgrund av detta är det lätt att förstå varför kampanjen #MeToo inte slagit igenom i Polen. Den liberala feministiska kändisvärlden har uppenbarligen hamnat i ett status quo där en viss ordning ändå får råda och garantera dess ideologiska, kulturella och elitistiska status. Och ingen tycks tänka på att journalisten Anna Śmigulec blir utdömd av feminister som håller på sina erkända kolleger. Ingen tänker heller på att victim blaming-fenomenet sprider sig och alla polska Weinstein-figurer fortsätter att trakassera med etablissemangets goda minne.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Söndagsöppet kan spräcka samarbetet mellan PiS och Solidaritet

Publicerat 2017-11-16

Solidaritetsledaren Piotr Duda. Foto: Stanisław Godula.

Frågan om söndagsöppet i affärerna är en fråga som diskuteras med stor intensitet. Regeringen lade i september fram ett förslag om att begränsa handelns öppethållande till två helger i månaden. Bensinstationer, blomsterbutiker, järnvägsstationer, flygplatser, fartyg och festivaler ska undantas från förbudet – men inte näthandel. Här är tanken att kunderna kan beställa, men beställningarna tas inte om hand förrän på måndagen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) genomförde en begränsning av öppethållandet på helger förra gången partiet hade regeringsmakten, men när nuvarande oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) tog över lättade man på förbudet.

Fackföreningen Solidaritet, som är drivande i det här sammanhanget anser att även handelsanställda har rätt att vara lediga och umgås med familjen på söndagarna, och häromdagen uttryckte fackledaren Piotr Duda sitt missnöje med att regeringens förslag inte är radikalt nog.

Det här är inte vad PiS utlovade före valet, sade Duda och påminde om de ömsesidiga löften som PiS och Solidaritet gett varandra inför valet 2015. PiS lovade – bland annat – helgstängda butiker och Solidaritet åtog sig att arbeta för PiS inför valet.

Solidaritet vill i princip ha ett totalt förbud mot söndagsöppet, inte minst i december, vilket PiS inte accepterar.

Det spekuleras nu ifall Solidaritet kommer att släppa samarbetet med regeringspartiet. PiS-parlamentarikern Stanisław Kogut säger avvärjande att det inte finns någon oenighet i den här frågan, bara ett litet missförstånd inom familjen.

Det är bara medierna som överdriver eftersom de vet att Solidaritet står nära Pis, närmare än många andra grupper, säger Kogut.

Även den mäktiga katolska kyrkan pläderar för söndagsstängda butiker.

Enligt en opinionsundersökning från mitten av oktober tycker 43 % av polackerna att affärerna ska kunna ha öppet på söndagar medan 51 % tycker att de bör ha stängt. Samtidigt sade hela 63 % att de ogillade det nya lagförslaget.

Företrädare för handens organisationer är mindre entusiastiska och enligt en utredning från 2016 skulle runt 7 000 personer förlora jobbet om förbudet går igenom. Finansminister Mateusz Morawiecki tror emellertid inte att den polska ekonomin skulle påverkas av regeringens förslag.  (Polskie Radio, natemat.pl och wB okt-nov 17)

Första steget i artikel 7 inleds mot Polen

Publicerat 2017-11-15

EU-parlamentet i Strasbourg. Fot: wikipedia.

Efter en debatt om rättsstatsprincipen i Polen och förändringarna inom domstolsväsendet röstade EU-parlamentet på onsdagen igenom en tredje resolution där man slog fast att det finns en tydlig risk för allvarliga brott mot EUs värderingar. Parlamentet röstade också för att det första steget i artikel 7-paragrafen ska inledas – vilket alltså innebär en skärpt varning till den polska regeringen.

Om risken kvarstår och Polen vägrar att följa EUs rekommendationer, kan det leda till att landet förlorar sin rösträtt i ministerrådet, konstaterar EU-parlamentet.

Kritiken gäller såväl avverkningen i den naturskyddade nationalskogen Białowieża, den inskränkta mötesfriheten, dagen efter-pillret och de fascistiska och främlingsfientliga demonstrationer som förekom på nationaldagen den 11 november.

Resolutionen ska ses som ett verktyg för att utöva påtryckningar på Polen, skriver utrikesdepartementet på sin hemsida. Den är ett ensidigt dokument utan djupgående analys och det skadar den europeiska integrationen eftersom en medlemsstat stigmatiseras.

Premiärminister Beata Szydło betraktar resolutionen som skandalös och tänker ta upp resolutionen till diskussion vid EUs toppmöte i Göteborg i helgen.

Utrikesminister Witold Waszczykowski är chockad och förstår inte alls varför EU-parlamentet debatterar de juridiska reformerna i Polen som genomförs av en demokratiskt vald regering. (Polskie Radio 15 nov 17)

Kaczyński tackar Szydło för PiS framgång

Publicerat 2017-11-14

Premiärminister Beata Szydło och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: KPRM.

Tack Beata, det är din förtjänst att vi trots svåra förhållanden lyckats genomföra vår politik. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), på en presskonferens med regeringschefen, där de gjorde en avstämning av vad regeringen genomfört efter halva mandatperioden.

Familj, säkerhet och utveckling är regeringspolitikens tre pelare, sade Kaczyński. Efter två år av PiS-politik har vi infört flerbarnsbidraget 500+, vi har höjt minimilönen och minimipensionen. Ekonomin går bra och arbetslösheten sjunker. Projektet Lägenhet+ ska ge polackerna en bra bostad till rimlig kostnad, och allt detta är premiärminister Beata Szydłos förtjänst.

PiS är fast beslutet att fortsätta sin framgångsrika politik och det kommer att ta mer än den här mandatperioden, sade Kaczyński, som ju funderar över en ny vallag. Han påminde om att president Andrzej Duda i somras stoppade delar av domstolsreformen och försäkrade att den ska genomföras även om det tar tid. Kaczyński har erbjudit Duda utökad makt på utrikes- och försvarsområdena om han ger efter. Den aviserade regeringsombildningen skulle tillkännages när den frågan var löst, men den har nu skjutits upp till i december.

Efter Kaczyńskis dragning tog Szydło över. Hon tackade för det förtroende hon visats för två år sedan, och framhöll att Kaczyński är upphovsmannen bakom familjeprogrammet 500+. Hon berömde socialminister Elżbieta Rafalska som genomfört reformen och finansminister Mateusz Morawiecki för att han fått fram pengar till den. Utbildningsminister Anna Zalewska fick uppskattning för den kritiserade skolreformen och inrikesminister Mariusz Błaszczak för att ha reformerat polisväsendet.

Förstärkningen av Natos östra flank är en stor polsk säkerhetsframgång, sade Szydło utan att nämna försvarsminister Antoni Macierewicz som drivit frågan.

Däremot framhöll hon att det är tack vare Kaczyńskis kloka inställning i migrationsfrågan som Polen är fritt från terrorism och att det är den polska regeringens förtjänst att EU ändrat sin flyktingpolitik.

Maktkampen inom PiS tycks alltså delvis vara löst – efter att offentligt ha prisat Szydłos duglighet lär Kaczyński knappast sparka ut henne. Därmed riktas blickarna mot de ministrar som orsakat turbulens – försvarsminister Antoni Macierewicz och utrikesminister Witold Waszczykowski, som båda chefar över ett departement där president Duda kan ha gjort inteckningar. (TVP, TVN och wB 14 nov 17)

Det förflutna dör inte. Andrzej Stasiuks Östern

Publicerat 2017-11-14

Författaren Andrzej Stasiuk. Foto: Kamil Gubala

Andrzej Stasiuk tar oss i sin nya bok Östern (Ersatz 2017) på en resa i tid och rum. Den här gången besöker vi Östern, men inte som en objektiv geografisk plats utan som ett politiskt och kulturellt universum. Precis som i andra böcker är hans uppfattning av rummet helt beroende av tiden och den mänskliga perceptionen. Därmed är rummet alltid ett föremål för tolkning.

Stasiuk filtrerar östern som rumsbegrepp med det förflutna – det kommunistiska systemet blir här en stämning, ett nostalgiskt minne skapat av vardagens trivialiteter, besöken hos morföräldrarna, vänskapen och de första självständiga eskapaderna. Allt detta utspelar sig mot bakgrund för det kommunistiska systemet. Därför reser Stasiuk österut, till det Ryssland som var vaggan för den ideologi som formade miljoner människors liv. Hans nyfikenhet för honom även till Kina där kommunismen ”is still going strong” och där den tar sig andra former.

Läs vidare >>

Duda fördömer främlingsfientlighet och antisemitism

Publicerat 2017-11-14

President Andrzej Duda. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Det finns ingen plats i vårt land för främlingsfientlighet, morbid nationalism eller antisemitism. Det sade president Andrzej Duda i ett starkt fördömande av händelserna i Warszawa på Självständighetsdagen den 11 november.

Under firandet av nationaldagen tog ultranationalistiska organisationer som All-Polsk Ungdom och National-radikala lägret – båda med rötter i mellankrigstiden – stor plats. Många deltagare i deras demonstrationståg var maskerade och man ropade rasistiska och antisemitiska slagord som stöd för sina krav på ett kristet och vitt Europa.

Jag blir väldigt skakad när någon talar om att Polen ska vara bara för polackerna. Polack är för mig den som vill arbeta för att Polen ska finnas kvar på kartan, den som vill att Polen ska vara ett starkt land som kan möta medborgarnas behov, sade presidenten. Det handlar inte om hudfärg eller om förfädernas nationalitet!

Det är tråkigt att glädjen under nationaldagen stördes av dem med banderoller med ett budskap som inga hederliga polacker ställer upp på, sade Duda. Det finns ingen likhet mellan patriotism och nationalism. För nationalisterna är vårt land bara för oss. Men så är det inte, vårt land är för alla som vill leva ärligt och tryggt, och som vill bygga upp landet.

Nationalism innebär att man utesluter människor från vårt samhälle, det är ovärdigt att ha en sådan attityd, sade presidenten. Men det är också mycket tråkigt att så många utländska medier presenterar manifestationerna på nationaldagen som om de 40–60 000 deltagarna i demonstrationstågen alla vore nazister. Men i Polen är människor väl medvetna om vad nazismen innebär, hat och mord på människor för att de kommer från det ena och inte det andra folket.

Många menar emellertid att president Duda var alldeles för sen med sina uttalanden – tongångar som dessa borde ha hörts långt tidigare.

Även utrikesdepartementet har tagit avstånd från de rasistiska, antisemitiska och främlingsfientliga idéer. Samtidigt underströk man att händelserna i botten var ett uttryck för patriotism. (wp.pl, natemat.pl, wB 14 nov 17)

Kaffesump blir blomkruka på polska

Publicerat 2017-11-14

Offee-krukan av Marcin Pogorzelski. Foto: Formex.

Nu presenterar Formex vårens designtalanger, och en av de utvalda är Marcin Pogorzelski som sysslar med något så spännande som komposterbar kaffesump.

Marcin Pogorzelski har alltid varit intresserad av förhållandet mellan människa och natur. Redan medan han studerade vid konstuniversitetet i Poznań utvecklade han system som gav naturen en större plats i vårt vardagsliv. Han har en examen från Konstfack i Stockholm med specialisering i hållbar design och arbetar nu med upcycling av industriavfall och utvecklar nya material genom kreativ återanvändning.

Hans projekt Offee_sthlm är baserat på materialforskning med naturliga produkter för naturen. På Formex presenteras den första produkten – en liten växtkruka. Det är en kompromiss mellan en enkel och tidlös form och komplext biomaterial från avfallsprodukter från kaffe. På ett kreativt sätt återanvänds industriavfall som skapar en helt stabil, men samtidigt återvinningsbar, nedbrytbar och komposterbar produkt. Offee-krukan är resultatet av en djup förståelse för naturliga processer i kombination med hantverk av bästa sort.

De unga formgivarna presenteras på inrednings- och designmässan Formex den 17-20 januari. (Formex 14 nov 17)

Valordningen i fokus för Kaczyński

Publicerat 2017-11-14

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Som nästa steg i den ”goda förändringen” vill regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ändra valordningen.

Vi vill säkra valen från fusk, säger partiledaren Jarosław Kaczyński.

Officiellt vill man framställa ändringarna som enbart tekniska, men mellan raderna kan man utläsa att de politiska aspekterna är minst lika viktiga.

Man talar om att ändra antalet mandatregioner från 41 till 100, med 4–5 mandat för varje region. Då skulle man – utan att bryta mot grundlagen som säger att valen ska vara allmänna, lika, proportionerliga och direkta – öka antalet mandat för regeringspartiet i kommande val.

Sociologen Jarosław Flis från Jagellonska universitetet i Kraków har räknat ut att PiS med de nya reglerna skulle få trettiofyra ledamöter i parlamentet mer än idag. Dessutom skulle systemet missgynna småpartierna till förmån för de två största.

PiS-politiker säger dock att man inom partiet diskuterar även andra lösningar. Dels så kallade ungerska modellen, där hälften av parlamentarikerna skulle väljas enligt de gamla reglerna och resten i de sexton länen. Den tyska modellen, som också diskuteras, skulle innebära att väljaren får två röster: en för ett parti och den andra för en konkret kandidat.

Den ungerska modellen gynnar PiS, säger Flis. Om man utgår från valresultatet 2015 skulle partiet få egen majoritet i parlamentet. Med den tyska modellen skulle PiS inte kunna styra helt på egen hand. Den politiska aspekten innebär onekligen en manipulering av valordningen.

De tekniska förändringar som Lag och Rättvisa föreslår tycks vara av kosmetisk natur. Internetkameror i varje vallokal – det finns 27 000 vallokaler, och det sägs inget om hur de skulle finansieras. Dessutom kan valförrättarna redan idag registrera allt som händer i lokalerna under valet.

Viljan att ändra valordningen tycks bara ha en anledning – att säkra regeringspartiets majoritet. Partiledaren Kaczyński har talat om valfusk varje gång PiS förlorat de allmänna valen. 13 december 2014 gick han i spetsen för en demonstration mot valfusk, och i flera intervjuer har han upprört hävdat att valresultatet måste ha förfalskats. Risken för valfusk är emellertid ganska liten enligt experterna. Det tycks närmast vara en förevändning – då gällde det att undergräva medborgarnas förtroende för den kanske viktigaste demokratiska processen, nu gäller det att säkra sin egen seger i de kommande valen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Szydło: Vi har vunnit första halvlek

Publicerat 2017-11-13

Premiärminister Beata Szydło. Foto: KPRM, flickr.

Jag skulle vilja jämföra regeringen med det polska landslaget i fotboll, och jag anser att vi har vunnit första halvlek. Det säger premiärminister Beata Szydło till Financial Times när hennes regering nu suttit halva mandatperioden.

Den brittiska tidningen konstaterar att den snabba ekonomiska tillväxten medfört en höjd levnadsstandard för många, men att konflikterna med EU är många.

Szydło säger att eliterna har tappat kontakten med verkligheten och i stället ägnar sig åt att bygga på den byråkrati man själv skapat.

Människorna i Europa känner att Bryssel i stället skulle fokusera på sådant som medborgarnas säkerhet, arbetssituationen, ökad sysselsättning och höjda löner.

Det har lett till Brexit och den kris vi har nu, och vi måste diskutera de här frågorna, säger Szydło.

Brexit är en fråga som oroar Polen, som länge har sett Storbritannien som sin viktigaste partner i säkerhetsfrågor, och det bor runt en miljon polacker i landet skriver FT. Szydło betvivlar att det ska bli något genombrott i förhandlingarna före toppmötet i december men det brittiska budet om medborgerliga rättigheter tycker hon i princip är acceptabelt. (Financial Times 13 nov 17)

Streżyńska jobbar vidare trots rykten om avgång

Publicerat 2017-11-13

Digitaliseringsminister Anna Streżyńska.
Foto: Stanisław Godula.

Den digitala staten är modern, öppen, lärande, användarvänlig och lyssnar på medborgarnas behov. Det sade digitaliseringsminister Anna Streżyńska på ett seminarium nyligen. Streżyńska är en driftig minister som oförtrutet arbetar vidare trots de intensiva ryktena om hennes avgång i den aviserade regeringsombildningen.

Hon har profilerat sig genom att ta strid mot försvarsminister Antoni Macierewicz som hon anser agerar fel när det gäller digitala frågor inom försvaret, och hon har utmanat den allsmäktige PiS-ledaren Jarosław Kaczyński genom att påpeka att alla vallöften inte måste genomföras på direkten, att det är bättre med utveckling än med socialbidrag och att sänkningen av pensionsåldern gott kunde väntat ett par år.

I stället slåss hon för digitaliseringsfrågorna – som ju också kostar pengar. Hon vill att alla de områden där medborgaren möter den offentliga förvaltningen ska samlas i en portal där medborgarna ska identifiera sig med en legitimation i mobilen.

Det ska vara lätt för medborgarna att ha kontakt med myndigheterna, säger hon, och säkerheten ska vara hög. I kontakterna med internetjättar som Facebook tror hon mer på samtal än på konflikt.

Men hon väckte premiärminister Beata Szydłos synnerliga missnöje när det visade sig att hon ville arbeta över blockgränserna och tog kontakt med oppositionen för att arbeta fram en politik på sitt område.

Min självständighet har nog blivit en nagel i ögat på Kaczyński, tror hon, och finner det inte otroligt att hon kommer att sparkas ur regeringen.

Som minister måste man alltid vara beredd att avgå, säger hon, men jag hoppas att jag får veta varför i så fall.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak och socialminister Elżbieta Rafalska har varit öppet kritiska till Streżyńska, men hon ligger bra till i opinionsundersökningarna.

Hon är partilös och blev minister på rekommendation av högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla högerpartiet Polen Tillsammans som i samarbete med PiS och Förenade Polen vann valet 2015. (Rzeczpospolita, wpolityce.pl, wgospodarce.pl, gospodarka.pl och wB nov 17)

– Nationalisterna är knappast nynazister

Publicerat 2017-11-12

Gårdagens Självständighetsmarsch, som samlade ca 60 000 deltagare, var den största nationalistmarschen hittills. Hos många väcker det skräck och rädsla, för andra står den nyuppväckta gemenskapskänslan och den återupptäckta polska identiteten i centrum. Och frågorna som detta väcker till liv är många. Vilka är människorna som bekänner sig till nationalismen och vad vill de egentligen?

Framför allt handlar det om unga människor från småstäderna som räds framtiden och i panik söker efter en gemenskap. Men även andra, välutbildade unga människor deltar i nationalistmarscher för att för en enda dag känna sig som riktiga polacker. Det handlar om en nationell solidaritet framför allt bland de unga, säger sociologen Łukasz Jurczyszczyn till tidningen Gazeta Wyborcza.

Läs vidare >>

Splittrat land

Publicerat 2017-11-12

Tusk och Duda högtidlighöll båda nationaldagen den 11 november. Collage: wB

Idag firar Polen 99-års dagen av sin självständighet. Men är ordet ”firar” det rätta ordet för vad som just nu pågår i landet? För det som idag manifesteras tydligast är inte gemenskapen och glädjen utan den djupa splittring som finns mellan polackerna.

I Warszawa hölls det officiella firandet med president Andrzej Duda. För första gången sedan det konservativa och populistiska partiet Lag och Rättvisa (PiS) kommit till makten för drygt två år sedan deltog även Europeiska rådets ordförande och Polens förre premiärminister Donald Tusk i firandet.

Man kan se det som ett politiskt spektakel, en politisk styrkeprövning mellan herrarna Tusk och Duda. Tusks närvaro väckte stor uppståndelse på den politiska högerkanten och ses troligtvis där som presidentens sätt att manifestera sitt oberoende från regeringspartiet. Tusk hävdar å sin sida att hans närvaro bör ses som ett sätt att visa att ett parti inte kan lägga beslag på patriotismen.

PiS demonstrerade sin patriotism i Kraków och i sitt tal använde partiledaren Jaroslaw Kaczyński  högtravande fraser om självständighet, om Polen som reser sig upp efter årtionden av förnedring och om den slutgiltiga segern. Gud, nation och identitet var nyckelorden.

Under eftermiddagen pågick i Warszawa flera marscher: Självständighetsmarschen som i år samlade imponerande skaror av ultranationalister, fascister med ONR ( National-radikala lägret) i spetsen och vanliga människor som uppenbarligen lever i en värld av nationella myter, mindervärdeskomplex och primitiv katolsk tro. Banderoller med texter om det vita Europa och den kristna tron var väl synliga bland de tusentals vajande vit-röda flaggorna.

Parallellt gick den Antifascistiska koalitionens marsch och KOD:s (Kommittén för demokratins försvar). Där stod det europeiska Polen, det självständiga, demokratiska och öppna Polen i centrum.

Det blev inga allvarligare incidenter mellan demonstranterna. När nationalisternas marsch upplöstes blev det visserligen mycket alkohol och glåpord men marschen som sådan gick lugnt till. Det är intressant för ju större splittringen bland polackerna tycks vara desto lugnare beter sig demonstranterna (de tidigare åren blev det riktiga gatukravaller).

Dagens demonstrationer och marscher visar på ett djupt splittrat land och en djupt splittrad nation, där unga som växt upp i det demokratiska Polen som varit en del av Europa tar demokratin för given och inte förstår konsekvenserna av en isolering och marginalisering av landet. De vuxna som går i nationalisternas marscher tycks vara djupt frustrerade, känner sig åsidosatta och missgynnade av de förändringar som skett i Polen sedan 1989. Men det finns också vuxna som förstår och vet. Och den stora frågan är varför den äldre och den yngre generationen inte pratar med varandra och lär av varandra.

Polen tycks vilja ha en stark ledare, en ledare som med inte nödvändigtvis demokratiska metoder kommer att ge den frustrerade delen av folket det man vill ha – en stark identitet som bygger på den kristna tron, ”polskheten” som en fetisch, nationella myter att livnära sig på och ett illusioriskt välstånd.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Storflygplats i centrala Polen klar 2027

Publicerat 2017-11-08

Chopinflygplatsen i Warszawa är snart för liten.
Foto: wikimedia commons

Om tio år ska den nya internationella storflygplatsen i centrala Polen att kunna tas i bruk, skriver regeringen i ett uttalande på tisdagen.

Polens största internationella flygplats i Warszawa når toppen för sin kapacitet om ett par år och kan då inte byggas ut mer. Samtidigt ökar antalet flygresenärer hela tiden – enligt polska Luftfartsverket var den ökningen 12 % under det senaste året.

Med den nya centralflygplatsen siktar regeringen på att 94 miljoner resenärer ska passera polska flygplatser år 2025.

Flygplatsen, som kommer att omfatta 3000 hektar mark, ska byggas vid Baranów, fyrtio kilometer från Warszawa, uppger Mikolaj Wild, den regeringstjänsteman som har ansvar för projektet. Inledningsvis räknar man med 45 miljoner passagerare om året men så småningom siktar man på 100 miljoner. Tillsammans med väga och järnvägar som byggs i anslutning till flygplatsen har kostnaden beräknats till 30–35 miljarder złoty (75–87 miljarder svenska kronor). Även företagsparker, utställningscenter, konferenscenter och kontorsbyggnader ska byggas i anslutning till flygplatsen.

Polen är idealiskt för en ny internationell storflygplats, menar regeringen. Över Polen möts flyglinjerna mellan metropoler som Los Angeles och Tel Aviv, Wien och Tokyo, Shanghai och Paris eller New York och Teheran. Genom sitt läge kan den nya centralflygplatsen erbjuda bekväma förbindelser till Fjärran Östern och Nordamerika. (Polskie Radio 8 nov 17)

Hektiska dagar för Waszczykowski

Publicerat 2017-11-08

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr.

I dessa regeringsombildningsdagar noterar man att utrikesminister Witold Waszczykowski far ut mot flera av Polens grannar.

Han är förtörnad på Ukraina, som inte ger polska historiker tillstånd att gräva upp gravar för nya undersökningar på kvarlevorna efter offren för Volhynien-massakern 1943–44. Det visar på en anti-polsk inställning, menar utrikesministern och hotar med att stoppa ukrainska medborgare från att ta sig in i Polen. Det kan möjligen bli ett problem eftersom ukrainarna numera inte behöver visum till EU.

Waszczykowski har också öst sin galla över den tyska utrikesministern Ursula von der Leyen som sagt att Tyskland måste stödja det sunda demokratiska motståndet som den unga generationen bjuder i Polen, och att Tysklands uppgift är att fortsätta ha en dialog med Polen och Ungern.

Se där – de erkänner att Tyskland trots allt bedriver en politik som ska stärka oppositionen i Polen, sa han upprört.

På tisdagen tog han sig an Moskva.

De är helt ointresserade av en dialog med den polska regeringen, sade Waszczykowski till Radio Wnet. Antingen försöker de vänta ut den nuvarande regeringen eller så nonchalerar de oss. Det finns en dialog på lägre nivåer, men inte på president- eller regeringschefsnivå. Ryssland vill inte!

Han misstänker att anledningen är Smolenskolyckan 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra omkom.

När vi begär ut vraket efter det störtade presidentplanet säger de att undersökningar fortfarande pågår, konstaterar han.

Det beskedet förefaller Waszczykowski märkligt – ändå är PiS-regeringens avsikt med att få tillbaka vraket att själva göra fortsatta undersökningar. Man vill hitta bevis för att planet sprängdes i luften av politiska skäl – ett sabotage som skulle ha initierats av Kreml.

Vi har sagt till Moskva att ju längre det dröjer innan vi får tillgång till vraket, desto mer ger ni oss anledning att tro att det är något ni vill dölja, säger Waszczykowski.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har misstrott de officiella haveriutredningarna från början – man menar att Lech Kaczyński som antirysk politiker blev en nagel i ögat på Moskva som beslöt sig för att spränga presidentens plan i luften. (Polskie Radio, Radio Wnet, TVP och wB 7-8 nov 17)

Regeringsombildningen skjuts upp

Publicerat 2017-11-08

Regeringen Szydło. Foto: wikimedia commons.

Den aviserade regeringsombildningen dröjer, säger Beata Mazurek, talesperson för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det handlar om en strukturförändring snarare än personförändringar, och därmed måste allt ske på samma gång om det ska fungera.

Premiärminister Beata Szydło har lagt fram sitt förslag till förändring för PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, och diskussioner pågår.

Högskoleminister Jarosław Gowin avslöjar att finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki kommer att få ökat ansvar vad gäller ekonomin. Morawiecki är pappa till den långsiktiga utvecklingsplanen som regeringen nu arbetar efter. Han är också en av Kaczyńskis favoriter.

Regeringens största utmaning är beslutsfattandet, säger Gowin, när allt är diskuterat och beslutat ska det godkännas av Kaczyński. Han inser också att det är ett problem.

En ommöblering i regeringen har diskuterats ända sedan i somras, och den ena ministern efter den andra har i medierna utpekats som umbärlig.

Mest intrikat är frågan om Kaczyński tänker fösa Szydło åt sidan och själv ta hand om taktpinnen men just nu tycks den teorin inte lika het som tidigare. Kritiken mot Szydło går ut på att hon inte lyckas hålla inbördes rivaliserande ministrar i styr.

En annan fråga är hur det går i de förhandlingar som Kaczyński har med president Andrzej Duda – presidenten har vägrat godkänna två lagar om domstolsväsendet som skulle ge justitieminister Zbigniew Ziobro ett remarkabelt stort inflytande på det rättsliga området. Ziobro, som också är riksåklagare, vill ha fullständig koll över domstolarna och deras ledamöter. I samtalen, som pågått sedan Duda i somras lade in sitt veto mot de två reformerna, sägs Kaczyński erbjuda ökat inflytande över utrikespolitiken och försvarspolitiken i utbyte. Presidentens arbetsuppgifter är specificerade i grundlagen men det kanske inte är något problem eftersom Kaczyński redan under valkampanjen talade om att förändra den. (Parlamentarny.pl, Polskie Radio, wPolityce och wB 8 nov 17)

Duda vill skärpa abortlagen

Publicerat 2017-11-08

President Andrzej Duda. Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Kampen om rätten till abort fortsätter i Polen. De tongivande politikerna bearbetar debattklimatet för att kunna inskränka möjligheterna att abortera gravt missbildade foster.

När det gäller abort av svårt handikappade foster missbrukas abortlagen i Polen, säger president Andrzej Duda till prästägda TV Trwam. Bestämmelserna måste definitivt skärpas.

Förra hösten föreslog en grupp abortmotståndare att den stränga abortlagen i Polen skulle skärpas. Eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är positivt till totalförbud räknade man med att frågan nu snart skulle vara löst.

Så blev det inte – miljontals kvinnor och män protesterade och den stora demonstrationsdagen, 3 oktober, kallades den svarta måndagen. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński konstaterade beklagande att man fick skrinlägga planerna. I stället infördes ekonomiskt stöd till familjer som låter gravt missbildade och ohjälpligt sjuka barn födas.

Enligt den nuvarande lagen är abort förbjudet utom i tre specificerade fall: om moderns liv är i fara, vid svåra fosterskador eller om graviditeten tillkommit under våldtäkt eller incest. Utöver det har vårdpersonal rätt att åberopa sitt samvete och vägra medverka vid avbrytandet av en graviditet. Efterhand som landets viktigaste politiska beslutsfattare tillkännager att de är emot abort blir det allt svårare att hitta vårdpersonal som vill förknippas med fosterundersökningar och avbrytande av graviditeter.

I september krävde abortmotståndarna än en gång att aborträtten ska inskränkas. De fick stöd av såväl högskoleminister Jarosław Gowin som vice justitieminister Patryk Jaki, och den 3 oktober återkom de omfattande demonstrationerna mot totalförbud.

Men det finns också grupper som arbetar för en uppluckring av abortlagen. Kampanjen Rädda Kvinnorna 2017 föreslår ökad aborträtt, subventionerade preventivmedel och möjlighet att köpa dagen efter-piller utan recept, vilket förbjöds tidigare i år. Skärpt abortlag innebär i allmänhet fler osäkra aborter med skador som sedan ska hanteras av sjukvården.

EU ifrågasätter ett totalförbud som riskerar att inskränka de mänskliga rättigheterna. Regeringen anser att det är ett utslag av klåfingrighet och menar att EU måste reformeras så att det bättre motsvarar vad medlemsländerna vill ha EU till. (Polskie Radio och wB 7 nov 17)

Icke helt och hållet ska jag dö …

Publicerat 2017-11-08

En kväll tillägnad poeten Zuzanna Ginczanka.

Non omnis moriar eller Icke helt och hållet ska jag dö är namnet på ett evenemang om den polsk-judiska poeten Zuzanna Ginczanka (1917-1944), en av de mest lovande kvinnliga poeterna i mellankrigs-Polen.

Ginczanka arresterades och mördades vid slutet av andra världskriget. Nu är intresset för Ginczanka återuppväckt och hennes poesi ska för första gången presenteras för svensk publik i Irena Grönbergs och Tomas Håkansons översättningar.

Författaren Agneta Pleijel och den polske poeten och kulturskribenten Jarosław Mikołajewski samtalar om Ginczankas liv och poesi. Ginczankas barndomsvän Ludwika Stauber berättar i ett bildspel, sammanställt av Maria Stauber, om den gemensamma uppväxten i östra Polen, mellankrigsperioden i Warszawa och de tragiska krigsåren. Konstnären Krystyna Piotrowska visar Ginczankas porträtt i suggestiva tolkningar. Och hennes poesi ljuder både på svenska och polska i en performance ”Ginczankas rum” med skådespelerskorna Marall Nasiri från Dramaten och Maria Dębska i Tomasz Cyz regi.

NON OMNIS MORIAR

Datum: torsdagen den 30 november, kl. 18.00

Plats: Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10, Stockholm

Fri entré

Arrangör: Vänföreningen för Museet de polska judarnas historia POLIN med stöd av Stockholms stad och i samarbete med Beckmans Designhögskola, Slaviska språk SU, Judiska församlingen och Polska Institutet.

Dryck med tilltugg serveras

OBS! Samtalet börjar kl. 18.00

Szyszko: Gud vill att människan ska råda över jorden

Publicerat 2017-11-06

Miljöminister Jan Szyszko.
Foto: Arno Mikkor, wikimedia commons.

Avverkningen av stora skogsområden i Europas sista urskog Białowieża väcker kritik från många håll. Inte bara miljöorganisationer protesterar utan också Unesco, som satt upp området på Världsarvslistan. Det beslutet anser miljöminister Jan Szyszko är felaktigt och han har begärt att det ska ändras – statliga Nationalskog behöver mer skog och har fått tillstånd att tredubbla avverkningen.

Men i somras förbjöd EU-domstolen all vidare avverkning tills domstolen hunnit sätta sig in i Polens skäl för avverkning – ett förbud som Szyszko helt har bortsett ifrån.

Gud har sagt att människan ska råda över jorden, förklarar han och hänvisar till Första Mosebok. Det är inte första gången miljöministern tar Guds ord till hjälp för att förklara avverkningen i Białowieża, men argumentet har inte gjort intryck på kritikerna.

Vänsterliberaler i Västeuropa tror att människan är naturens största fiende och att den högsta formen av naturskydd är att sluta jaga och fälla träd, säger Szyszko. Men i Polen har vi en helt annan tradition, vår mentalitet är i enlighet med Guds ord: Människan ska styra över jorden, naturresurserna ska användas för att tjäna människan, för att stimulera den ekonomiska utvecklingen, om än inte så att resurserna tar slut.

Vi lägger oss inte i andra länders klimatpolitik och varje stat måste agera självständigt för att uppnå målen i Parisavtalet. Vi håller oss till det naturliga sättet att ta hand om miljön, och följer påve Franciskus encyklika Laudato si. Den Helige Fadern skriver själv att det är nödvändigt med ett globalt avtal eftersom de tidigare målen på sina håll inte uppnåtts.

Kritiken mot miljödepartementet kommer sig av det faktum att vi till 100 % följer regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) program, och det programmet uppskattas inte bland dem som har förlorat makten, säger Szyszko. (Gazeta Prawna 6 nov 17)

Szydło tappar stöd inför regeringsombildningen

Publicerat 2017-11-06

Premiärminister Beata Szydło. Foto: P. Tracz. flickr.

Inför den aviserade regeringsombildningen i mitten av november går diskussionens vågor höga: vem ska få gå, vilka får stanna? Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är den som bestämmer, och han sitter i förhandlingar med presidenten för att få ett slut på konflikten om domstolarna. Förhandlingsargument är ökat inflytande för presidenten mot att han släpper sitt veto.

Det finns två departement där presidenten enligt grundlagen ska ha ett tydligt inflytande. Det ena är UD och där skulle ökad makt gå ut över utrikesminister Witold Waszczykowski. Eller får han gå?

Det andra är försvarsdepartementet. Presidenten är överbefälhavare i fredstid men det har försvarsminister Antoni Macierewicz struntat fullständigt i.

Även premiärminister Beata Szydłos ställning är osäker – det anses allmänt att Kaczyński förr eller senare kommer att peta henne och själv ta över.

I tidigare opinionsmätningar har Szydło haft en stark ställning – tillsammans med president Andrzej Duda har hon varit landets mest populära politiker. Men väljare är ett flyktigt släkte – efter veckor av spekulationer om att Kaczyński själv vill bli regeringschef visar det sig att Szydło inte är lika uppskattad som tidigare. 50,5 % av de svarande i en undersökning som opinionsinstitutet Ibris gjort för tidningen Rzeczpospolita. 35 % anser att hon bör stanna och nästan 14 % har ingen uppfattning.

Enligt en artikel i den regerinsgtrogna nättidningen Sieci Prawdy kommer PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att själv inta premiärministerns taburett på Självständighetsdagen den 11 november. Orsaken uppges vara problem med beslutsfattandet – det har länge sagts att hon har svårt att lösa konflikter mellan starka viljor i regeringen.

Men sociologiprofessorn Jadwiga Staniszkis menar i en annan tidningsartikel att Kaczyński verkar vara trött – han väntar bara på ett tillfälle att ta ett steg tillbaka, säger hon. (Rzeczpospolita, Siecy Prawdy, Wprost och wB 6 nov 17)

Läkemedel med marijuana är nu lagligt

Publicerat 2017-11-06

Sedan månadsskiftet är läkemedel med marijuana nu tillåtet för medicinskt bruk i Polen. Enligt de nya reglerna ska den smärtstillande substansen utvinnas från importerade plantor för tillverkning av receptbelagda läkemedel inom landet. Innan läkemedlen ska kunna skrivas ut måste de godkännas av polska Läkemedelsverket.

Det finns nästan 15 000 apotek i Polen och 90 % av farmaceuterna är legitimerade drogtillverkare, men det kommer att finnas kurser för dem som vill uppdatera sina kunskaper på området, uppger Polska Farmaceutkammaren. Man beräknar att det finns 300 000 patienter som kan komma att kvalificera sig för behandling med marijuanapreparat mot kronisk smärta, illamående i samband med kemoterapi, spastiska symptom vid multipel skleros och läkemedelsresistent epilepsi.

Ett gram av medicinsk marijuana beräknas kosta mellan 50 och 60 złoty (125–150 svenska kronor) och en månadslång behandling 2 000 złoty (5 000 kr), uppger Polska Farmaceutkammaren.

Frågan om att tillåta marijuana för medicinsk behandling väcktes av den förre rapparen Piotr Liroy-Marzec, som 2015 valdes in i parlamentet för missnöjespartiet Kukiz’15. Liroy anser egentligen att polackerna själva ska få odla cannabis för medicinering, men accepterar att det tills vidare handlar om importerade produkter. (Polskie Radio och wB 2 nov 17)

Łódź är nu en av Unescos kreativa städer

Publicerat 2017-11-06

Filmskolan i Łódź . Foto: wikimedia commons.

Staden Łódź har tillsammans med 64 andra städer i världen anslutits till Unescos nätverk Creative Cities och anledningen till det är inte oväntat Filmskolan, där så många berömda regissörer både fått sin utbildning och själva undervisat nya elever. I Łódź finns också filmstudior och ett filmmuseum.

Creative Cities är ett initiativ som ska främja innovation och kreativitet som viktiga drivkrafter för en mer hållbar och inkluderande stadsutveckling på sju områden: hantverk och folk konst, design, film, gastronomi, litteratur, mediekonst och musik. Det räknar nu sammanlagt 180 städer i 72 länder. Städerna i nätverket förbinder sig att utveckla och utbyta de bästa metoderna för att främja kreativa industrier, stärka deltagandet i kulturlivet och integrera kulturen i hållbar stadsutvecklingspolitik, skriver Unesco på sin webbplats.

Nästa år håller Creative Cities Network rum i Kraków och Katowice, som båda ingår i nätverket – Kraków som litteraturstad och Katowice som musikstad.

Filmskolan i Łódź grundades 1948 i avsikt att utbilda människor för den då ganska nya filmkonsten, men också för att tillgodose de polska teatrarnas behov av skådespelare, regissörer, fotografer, producenter, manusförfattare o.s.v.

Waszczykowski tar Ukraina i örat

Publicerat 2017-11-05

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Polen är öppet för samarbete med Ukraina men förväntar sig att landet vidtar konkreta steg för att minska spänningarna i samband med de historiska problemen. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski på besök i ukrainska Lviv på lördagen.

Han är upprörd för att IPN (Nationella Minnesinstitutet), den myndighet som undersöker nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen, har fått nej på sin begäran om tillstånd att öppna gravar med kvarlevor efter polska offer för krigsbrott i Ukraina. Det ukrainska Minnesinstitutet tycker inte att det behövs fler undersökningar av offren.

Om inte Ukraina tänker om i frågor som är viktiga för Polen kommer det att få konsekvenser, sade Waszczykowski till statliga TVP. Och myndigheterna i Polen kommer att se till att ”individer med ett extremt anti-polskt förhållningssätt” inte kommer in i landet.

Kiev svarade skyndsamt att det inte finns något anti-polskt sentiment i Ukraina, och att konflikter om den gemensamma historien bör lösas i sann kristlig anda – det gäller att förlåta och be om förlåtelse.

Jaja, sade Waszczykowski, men vi ser ju de här incidenterna och individer som inte är vänligt sinnade mot Polen.

Vad det handlar om är Volhynien-massakern 1943–44, då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) med stöd av den lokala befolkningen anföll ett hundratal polska orter och 100 000 polacker miste livet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att massakern är folkmord och har utlyst den 11 juli till nationell helgdag till minne av offren.

För två veckor sedan reste kulturminister Piotr Gliński i spetsen för en delegation till Ukraina för att begära tillstånd till nya undersökningar, vilket de alltså inte fick. Professor Krzysztof Szwagrzyk från IPN som var med på resan blev mycket upprörd och sade till TVP att detta skulle komma att stå Ukraina dyrt. (Polskie Radio och wB 5 nov 17)

Tusk-minister anklagas för korruption

Publicerat 2017-11-05

Förre PSL-ledaren Waldemar Pawlak på omslaget till den regeringstrogna veckotidningen wSieci.

Moskvas man i Warszawa – så kallas Waldemar Pawlak, tidigare ordförande i Bondepartiet (PSL), av den regeringen närstående Sieci Tygodnik (veckotidningen Nätverket). Pawlak anklagas för att ha tagit emot rejäla mutor i samband med förhandlingar med Ryssland om köp av rysk naturgas 2010. När avtalet undertecknades var Pawlak näringsminister och vice premiärminister i Donald Tusks regering.

Det är tidningens reportrar som har grävt fram uppgifterna och åklagaren har inlett en utredning. Pawlak var ett hot mot Polens säkerhet, skriver Sieci Tygodnik, och det var bara tack vare dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis resoluta ingripande som avtalet inte blev värre än det blev.

Pawlak ville förlänga ett avtal med ryska Gazprom ända fram till 2037 – enbart av hänsyn till ryska intressen, hävdar tidningen.

I det rådande politiska klimatet där justitieministern samtidigt är riksåklagare och alla domstolars överhuvud uppstår lätt tanken att den ultrakonservativa veckotidningen hittat ännu ett sätt att misstänkliggöra Donald Tusk och resten av oppositionen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) lever högt på att underblåsa politikerföraktet i landet – även Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz, som PiS i många år har försökt avsätta, anklagas för mygel i god tid före valet. (wpolityce.pl och wB 4 nov 17)

Utrikesministern: Tyskland konspirerar mot Polen!

Publicerat 2017-11-05

Tysklands utrikesminister Ursula von der Leyen.
Foto: wikimedia commons.

Vi är upprörda över att tyska politiker, som de senaste åren hävdat att de inte lägger sig i den politiska situationen i Polen, nu erkänner att de trots allt bedriver en politik som syftar till att stärka oppositionen i Polen. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

I sitt uttalande hänvisar han till den tyska kollegan Ursula von der Leyen, som i tysk tv sade att Tyskland måste ”stödja det sunda demokratiska motståndet som den unga generationen bjuder i Polen” samt att Tysklands uppgift är att ”upprätthålla dialogen med Polen och Ungern”.

Enligt nyhetsbyrån PAP sade hon också att hon vill ta alla östeuropeiska länder i försvar.

Polen har uppnått så mycket; Polen och Solidaritet var föregångaren och jag vill stå fast vid att vi inte borde ge upp hoppet om de central- och östeuropeiska länderna så lätt, sade von der Leyen.

Detta, menar Waszczykowski, är ett intrång i interna polska angelägenheter.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har också agerat – han har kallat till sig Tysklands försvarsattaché i Warszawa och krävt en förklaring till den tyska utrikesministerns uttalande.

Tyska ambassaden i Warszawa har publicerat ett pressmeddelande där man påpekar att de citat som cirkulerar på sociala medier är ryckta ur sitt sammanhang och att Tyskland inte formar sin utrikespolitik under talkshows i tv.

Vad den tyska utrikesministern faktiskt har gjort är uttryckt sin beundran för den polska historien och framhävt Solidaritetsrörelsen viktiga roll. Ursula von der Leyen har betonat EU:s ställning i fråga om att inkludera samtliga medlemsländer och stärka de europeiska värderingarna. Men Witold Waszczykowski är nya sammansvärjningar mot Polen på spåren.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Överenskommelse – ett nytt högerparti i Polen

Publicerat 2017-11-05

Jarosław Gowin. har i helgen bildat ett nytt parti – Överenskommelse. Foto: Facebook.

Högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla högerpartiet Polen tillsammans, har i helgen bildat ett nytt parti som fått namnet Överenskommelse (Porozumienie).

Läs vidare >>

Szydło bland världens mest inflytelserika kvinnor

Publicerat 2017-11-02

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: P. Tracz. flickr.

Premiärminister Beata Szydło ligger på 31 plats i tidskriften Forbes lista över världens mest inflytelserika kvinnor – skälet är regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) familjeprogram 500+ som når över två och en halv miljon barnfamiljer. Familjepolitiken ska få medborgarna att föda fler barn, locka hem dem som jobbar utomlands och bildar familj där och därmed vända den negativa befolkningstrenden.

Listan toppas av Angela Merkel, men Szydło kommer före popstjärnan Beyoncé och Hillary Clinton, skriver den regeringskritiska nyhetsportalen natemat.pl.

Och det måste kännas bra för Szydło, även om det nyligen kommit uppgifter om att hon får sitta kvar som regeringschef. Beskedet kommer från Ryszard Terlecki, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) riksdagsgrupp. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński aviserade ju en regeringsombildning redan i somras. Sedan dess har politiskt intresserade roat sig med att spekulera i vilka ministrar som kommer att få gå, och många har satt en slant på Szydło själv. Hon är visserligen premiärminister men det är Kaczyński som avgör vem som är minister. Förra gången PiS hade makten, 2005–07, var Kazimierz Marcinkiewicz insatt som regeringschef, men så snart han visade sig ha egna idéer på det politiska området blev han avsatt och Kaczyński tog själv över premiärministerposten själv. Med det i minnet har polackerna bara väntat att detsamma skulle ske med Szydło och man är mest förvånad att Szydło har fått sitta kvar så här länge.

På senare tid har hon legat lågt medan Kaczynski själv har låtit sig intervjuas oftare än vanligt. Men hon sade nyligen till ultrakonservativa TV Republika att hon inte har några som helst planer på att avgå.

Uppgifterna om att hon skulle vara utbränd är gripna ur luften, försäkrade hon. Och det kan naturligtvis vara sant.

Väljarna tycker om henne – tillsammans med president Andrzej Duda toppar hon sedan länge listorna över landets mest populära politiker. Kaczyński själv tävlar med försvarsminister Antoni Macierewicz om platsen som minst populära politikern.

Populariteten till trots – Szydłos position är inte avundsvärd. Någon egen politik kan hon knappast driva, om hon inte följer partiledarens anvisningar väger hon lätt. Det är en besvärande situation för en regeringschef. (Polskie Radio, natemat.pl och wB)

Klezmerfestival i Lund i november

Publicerat 2017-11-02

En del av Judiska kören som framträder på Klezmerfestivalen i Lund. Foto: Judiska körens hemsida.

Årets Klezmerfestival äger rum söndagen den 12 november kl 14–19.

Medverkande är Klezmerkalaset, Nema Problema, Judiska kören & Nils Bondessons kapell, Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye.

Lokal: Magle Konserthus på Magle Stora kyrkogata 4.

Biljettkassan öppen från kl 13, första konserten startar kl 14. Entré 150 kr, vid förköp t.o.m. 6 nov 125 kr, ungdomar och studenter t.o.m. 25 år (mot uppvisande av studentleg) 80 kr.

Magle Konserthus är fullt tillgängligt för funktionshindrade och/eller rullstolsburna. Entrén ligger i markplan, rullstolsanpassade ramper finns tillgängliga vid behov. Handikapptoalett finns.

Arrangör: Judiska kören.

Läs me r>>

Manifestation till minne av Kristallnatten

Publicerat 2017-11-02

Kristallnatten.

Till minne av Kristallnatten den 9 november 1938 arrangerar Judiska församlingen i Malmö en manifestation vid rådhusets trappa på Stortorget i Malmö.

Manifestationens tema är: Kristallnattens barn. Från demagogi till förintelse – vägen är kortare än man tror. Vad kan vi göra?

Samling 17.45, manifestationen pågår till cirka 19.00.

Presentatör: Jehoshua Kaufman.
Talare:

  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö.
  • Per Svensson, kulturskribent på Sydsvenskan och författare.
  • Fredrik Sieradzki, informationsansvarig Judiska Församlingen Malmö.
  • Gerry Eilenberg, ordförande Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö.
  • Eva Lecerof, pensionerad läkare och född i Tyskland
  • Ingrid Lomfors, historiker och överintendent, Forum för levande historia.
  • Musik: Magdalena Stoltz, synt, Sångerskan Louisa Lyne med ackompanjemang av Robin Lyne.

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner