Upproret i Poznań 1956

Publicerat 2018-04-20

Idag är det kanske inte så många som minns upproret i Poznań 1956, då arbetarna protesterade mot usla levnadsförhållanden och kommunistregimen pressad av Moskva skickade ut sina soldater att skjuta på den egna befolkningen.
Våren 1981 – och ett halvt år före krigstillståndet – reste det lokala Solidarność ett minnesmärke över upproret.
Terho Paulsson berättar om revolten för drygt 60 år sedan.

Arbetarna i Poznań demonstrerade för bröd och bättre levnadsomständigheter.

År 1953 dog Stalin. Försiktiga krav på liberalisering började höras. I DDR bröt i juni ut ett arbetaruppror som krossades av sovjetiska stridsvagnar. I februari 1956 tog Nikita Chrusjtjov i ett tal avstånd från personkulten av Stalin.

Läs vidare >>

Statsskulden sex gånger större än regeringen uppgett

Publicerat 2018-04-20

De två regeringscheferna Beata Szydło och Mateusz Morawiecki har båda missat att redovisa skulderna till pensionsfonderna, som är gigantiska, skriver sajten money.pl. Montage wB.

Den polska statsskulden är betydligt större än vad regeringen uppgett, faktiskt hela sex gånger större. Det framkommer när EU nu begär att hela statsskulden ska redovisas – även om den som omfattar pensionsfonderna, rapporterar ekonomisajten money.pl. Och det har regeringen hittills undlåtit.

Officiellt är statsskulden 962 miljarder złoty, alltså knappt en biljon. Men nu visar det sig att de summor som betalts in till staten för att gå till pensionsfonderna i stället har använts till de politiska projekt som gjort regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) populärt.

Statsskulden är uppe i nästan 6 biljoner vilket är i 276 % av bnp – alltså nästan tre gånger allt vad polackerna konsumerar i form av varor och tjänster, samt bruttoinvesteringar och eventuellt exportöverskott. (money.pl 20 april 18)

Till minne av gettoupproret 1943

Publicerat 2018-04-19

President Andrzej Duda talade vid Gettohjältarnas monument på 75-årsdagen av gettoupproret.
Foto: KPRP

Den 19 april är det 75 år sedan gettoupproret bröt ut i Warszawa, och minnet av offren hedrades på torsdagen. Inför de sista deportationerna beslöt den judiska motståndsrörelsen att göra revolt med hjälp av insmugglade vapen, bl.a. från USA. En av upprorsledarna var Marek Edelman som efter kriget blev hjärtläkare.

Upproret slogs ner av den överlägsna nazistiska krigsmakten och efter en månads brutala och hopplösa strider var det slut. 7 000 av gettots invånare hade dödats under striderna, de 50 000 som ännu var i livet deporterades till framför allt Treblinka.

I minnesceremonierna deltog bland andra president Andrzej Duda, premiärminister Mateusz Morawiecki, den israeliska ambassadören i Polen, Anna Azari, Ronald Lauder, ordförande för Judiska världskongressen.

Tusentals frivilliga delade denna dag också ut papperspåskliljor att fästa på kläderna. Blomman är en symbol för minnet och respekten för gettoupproret och bakom utdelningen ligger Polin, Museet för de polska judarnas historia som för sjätte året i rad på det sättet vill sprida kunskap om upproret.

(Polskie Radio, natemat.pl, Rzeczpospolita 19 april 18)

Fyrfaldigt leve var en artighet mot gästande polacker i Lund

Publicerat 2018-04-19

Hipp hipp hurra! Konstnärsfest på Skagen, Peder Severin Krøyers berömda målning.
Foto: wikipedia

När man i Skåne ska utbringa leverop och hurra för någon, blir det fortfarande ibland gärna ett trefaldigt, ”lundensiskt” eller ”skånskt” leve. Och tidigare var hurraropen i övriga Sverige också oftast trefaldiga eller tvåfaldiga, men det fyrfaldiga levet är numera det vanligaste för både hög och låg. Åtminstone sedan 1700-talet finns ”fyrfaldigt hurra” skriftligt dokumenterat.

Detta till en början huvudsakligen kungliga leve kan kanske ha sitt ursprung i dubbel svensk lösen, det vill säga 2×2 kanonskott i följd, alltså en dubbelsalva. Det fyrfaldiga hurrandet ska ha uppmuntrats av Uppsalastudenterna och sedermera spritts över landet.

Det har dock också förtäljts att skåningarna började byta ut sitt trefaldiga leve mot ett fyrfaldigt år 1863. Lunds universitet hade då besök från Polen, och man beslöt att för det tillfället ta till det fyrfaldiga levet, alltså dubbel svensk lösen. Man ville undvika att polackerna skulle uppfatta ett trefaldigt lundensiskt hurrande som rysk lösen, som var tre kanonskott. Men dansk lösen är också tre skott.

Trefalden har hållit i sig länge i Skåne, kanske bland annat för att Danmark fortfarande har samma bruk med tre hurra efter sin lösen. Tretalet är dessutom ett heligt tal. Danskarna är förresten generösa mot kungahuset med 3×3 hurra.

Bo Bergman

Bonusarna förföljer PiS inför valet

Publicerat 2018-04-19

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Nya avslöjanden om bonusar till framträdande profiler inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avlöser varandra i en strid ström. Nu visar det sig att även PiS-ledaren själv Jarosław Kaczyński,  vars hederlighet i det här sammanhanget inte brukar betvivlas, ska ha fått 30 000 złoty som knyts till pensionsdagen. Kaczyński är 68 år och har diverse hälsoproblem som under våren gång efter annan har hållit honom hemma från parlamentet.

Under 2017 delade dåvarande premiärminister Beata Szydło ut 5 miljoner złoty till ministrar och statssekreterare. Dels för att de arbetat hårt och dels för att Szydło tidigare försökt höja allas löner men under förnedrande former av Kaczyński tvingats ta tillbaka förslaget.

Nyheterna om bonusarna slog ner som en bomb hos den polska allmänheten – PiS hade gått till val på ödmjukhet och transparens och högljutt anklagat sina politiska motståndare för att skändligen ha skott sig på skattebetalarnas bekostnad.

Ute i landet frågade sig nu PiS-politikerna hur man skulle förklara detta för väljarna inför kommunalvalet senare i år, och Kaczyński skyndade sig att slå fast att varje złoty skulle betalas tillbaka. Dessutom ska parlamentarikernas löner sänkas med 10 % – inget av besluten mötte någon större förtjusning bland de egna förtroendevalda.

Vid valkonventet förra helgen lovade partiet att satsa ytterligare på barnfamiljerna – ett koncept som ju fallit väl ut tidigare.

Att även Kaczyński lite diskret sett till att få 30 000 złoty extra som en sorts avgångsvederlag när han lämnar parlamentet river naturligtvis upp såren igen. Inte minst som det visar sig att utrikesdepartementet delat ut 29 miljoner złoty i extrapengar under 2017, bland annat till fyra dussin ambassadörer. Likaså har PiS-trogna ledamöter i Konstitutionsdomstolen belönats rikligt för sina insatser. Till råga på allt har frågan uppkommit huruvida de lyckliga mottagarna betalat skatt eller inte.

Oppositionen rasar naturligtvis och har ordnat en Skammens Konvoj som kör genom landet. På stora skyltar visas upp vilka PiS-politiker som fått bonusar och hur mycket – oöverkomliga summor för vanliga polacker.

Premiärminister Mateusz Morawiecki tillkännagav i början av mars att från och med nu är det slut med extratilldelningar, men det beslutet har kommit bort litet bland alla nya avslöjanden. (Rzeczpospolita, onet.pl och natemat.pl 17-19 april 18)

Gniezno – Polens ”första huvudstad”

Publicerat 2018-04-17

I Gniezno står kyrkan i centrum – här döptes Mieszko I och här finns enligt traditionen kvarlevorna efter Polens apostel, St Wojciech. Foto: Sverker Norén

Den slaviska befolkningen väster om Odra sträckte sig i äldsta tid fram till Elbe. De talrika slaviska stammarna assimilerades under 500-1000 talet av germaner allteftersom de kristnades, medan slaverna på östsidan av Odra ännu inte övergått till kristendomen. Fursten Mieszko I i polanernas land (som senare kom att kallas Wielkopolska, Storpolen) gifte sig 966 med den böhmiska prinsessan Dubrava och antog kristendomen.*) Böhmen var ännu inte en del av det Tysk-romerska riket (blev det 1004), så man antar att Mieszko på det sättet blev kristen inte via det Tysk-romerska riket utan med Prags och påvens direkta förmedling – och kanske på hustruns inrådan.

 Läs vidare >>

Polen respekterar EU-domstolens utslag

Publicerat 2018-04-17

Białowieża – Europas sista uskog där bisonoxarna lever vilt.
Foto: wikipedia

Skövlingen av den världsarvsklassade urskogen Białowieża är ett brott mot EU-lagen och innebär att en rad fågel- och insektsarter är hotade. Det slår EU-domstolens högsta instans fast på tisdagen.

Nye miljöministern Henryk Kowalczyk säger att Polen respekterar utslaget och inom kort lägger fram ett förslag till EU-kommissionen där ett långsiktigt skydd av urskogen ska regleras.

Białowieża är en del av vårt nationella arv, och de åtgärder som har vidtagits i skogen har syftat till att behålla skogen i bästa möjliga skick för kommande generationer, säger Kowalczyk.

Med det tycks han mena att de kritiserade avverkningarna åtminstone delvis var motiverade. Enligt förra miljöministern Jan Szyszko var det nödvändigt att fälla en stor mängd träd som var angripna av den fruktade granbarkborren medan miljövänner påpekade att Białowieża i århundraden klarat av barkborrarna på egen hand.

Det fanns också tydliga misstankar om att det statliga bolaget Nationalskogs behov av virke varit viktigare för Szyszko än Białowieżas välbefinnande.

EUs miljökommissionär ansåg att avverkningen stred mot EUs miljölagar och inledde en undersökning. I april 2017 utfärdade EU-kommissionen en varning – då hade över 7 000 träd fällts, många av dem över hundra år gamla.

Szyszko begärde då att Białowieża skulle tas bort från Världsarvslistan. I juli 2017 krävde Unescos världsarvskommitté ett omedelbart stopp för avverkningen, vilket inte hade någon effekt. I väntan på att saken skulle utredas beslutade Europadomstolen i november 2017 om ett vite på 100 000 euro per dag om Polen inte upphörde med trädfällningen.

Ett område på runt 20 kvadratkilometer uppges nu vara ett kalhygge och många av de fällda träden var över hundra år gamla. Att man dessutom använt tunga skogsmaskiner har orsakat ytterligare skada i det känsliga naturområdet. Eftersom de tunga skogsmaskinerna dragits tillbaka utdöms inga böter.

Det ser alltså ut som att Polen och PiS nu beslutat sig för att i viss utsträckning sluta fred med EU – kanske är det inför budgetförhandlingarna där Polen kan tänkas drabbas av neddragningar. Även domstolsreformerna tycks som tidigare rapporterats vara på väg mot en kompromisslösning. (Redakcja Parlamentarny 17 april 18)

Den osannolika historien om soldatbjörnen Wójtek

Publicerat 2018-04-17

Soldatbjörnen Wójtek tyckte om att brottas med kamraterna.
Foto: wikipedia.

Vid Uppsalaföreningens årsmöte berättade Arthur Sehn om en liten björnunge som kom att tjänstgöra inom en polsk militärkår under andra världskriget.

När Polen under andra världskriget ockuperades av såväl Tyskland som Sovjetunionen blev ett stort antal polska fångar deporterade till Centralasiens gulagläger. Lägren var hemska och många krigsfångar dog där. När Sovjet började tappa mark mot Nazi-Tyskland, bestämde man sig istället för att erbjuda fångarna, däribland polacker, möjligheten att kämpa i utbyte mot friheten.

Många polacker såg detta som sin enda chans att komma hem igen och beslöt sig därför för att ta till strid mot tyskarna. Till general utsågs Władysław Anders som hade tysk-baltiskt påbrå. Enheterna fick efter amnestin bege sig närmare de brittiskkontrollerade områdena i Centralasien för att beväpnas. Tanken var att de polska enheterna på 80 000 man, varav 35 000 civila, skulle bege sig till Irak för att där hejda en eventuell tysk framfart över Kaukasus. På vägen kom de polska förbanden någon gång i mars-april 1942 att köpa en ensam björnunge från en iransk pojke i utbyte mot bl.a. fick en schweizisk armékniv. Wójtek som björnungen kom att heta, var en syrisk brunbjörn som skiljer sig från vår motsvarande ras genom en ljusare päls. Björnungen kom att följa med till såväl Irak som Syrien och Palestina. Under färden växte han sig stark på mjölk som han drack ur en vodkaflaska, men enligt rapporterna så ska han också ha varit förtjust i både öl och cigaretter som han mumsade i sig. Efter viss tveksamhet från de brittiska myndigheterna lät man skriva in honom i rullorna under namnet Wójtek Perski (Persern). Fullvärdig medlem av Andra kompaniet blev Wójtek när han tillsammans med kompaniet tog sig från Egypten till Italien, och liksom övriga soldater tilldelades han en egen matranson.

Men Wójtek var en social kille. Sin storlek till trots umgicks han med kompaniets medlemmar och var såväl tam som lekfull. Han deltog också i slaget vid Monte Cassino, där hans roll i ska ha varit att bära fram missiler till sina kamrater. Arthur Sehn förhåller sig skeptisk till den insatsen, men konstaterar likväl att Wójtek fyllde sin roll i segern vid Monte Cassino.

Efter slaget flyttades förbanden till Storbritannien där de demobiliserades. Många soldater valde att återvända hem, medan andra stannade kvar hellre än att återvända till det nu Sovjet-ockuperade Polen.

Frågan var vad som skulle ske med Wójtek? Han kom att hamna på Edinburgh Zoo där han levde ett delvis undanskymt liv. Det berättas att han alltid piggnade till när polskspråkiga besökare tog vägarna förbi. Det hände också att hans gamla armékamrater hälsade på honom och då ska de andra besökarna ha blivit väldigt förvånade när de plötsligt såg hur en man kunde plötsligt hoppa över stängslet och omfamna Wójtek.

År 1963 gick Wójtek dessvärre bort i en ålder av 21 somrar. Till hans minne har sedermera rests en staty i Prince Gordon Park i Edinburgh. Det skall även finnas uppemot tjugo statyer till hans minne runtom i Polen.

Under det uppskattade föredraget visades också många bilder på Wójtek. Innan Arthur Sehn tackades med applåder så hann han med att rekommendera Norman Davies – Trail of Hope som lektyr för den vetgirige som vill veta mer om soldatbjörnen Wójtek.

Adam Sabir

Duda utnämner kontroversiell rådgivare

Publicerat 2018-04-17

President Andrzej Duda och hans nya säkerhetsrådgivare Bogusław Winid. Foto: KPRP.

President Andrzej Duda har utnämnt förre statssekreteraren och diplomaten Bogusław Winid till sin rådgivare i säkerhetsfrågor.

Beskedet som publicerades på presidentkansliets hemsida på måndagen har blivit mycket uppmärksammat, och i konservativa sajter som står regeringen nära hävdar man att Duda själv därmed slår en spik i sin politiska kista – nu kan han definitivt inte bli regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kandidat i nästa presidentval!

Winid har ansetts vara en man med stora kvalifikationer av både PiS och det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). För att förstå varför utnämningen väcker sådan uppståndelse får man gå tillbaka till 2006. Det var då PiS satt vid makten förra gången och ordföranden Jarosław Kaczyński var själv premiärminister. Som försvarsminister hade han valt Radosław Sikorski, på den tiden PiS-are. 2007 utnämndes Winid till Polens Nato-ambassadör. Kaczyńskis regering föll samma år och ersattes efter ett parlamentsval av en koalitionsregering ledd av Donald Tusk. Sikorski hade bytt parti, han var nu en framstående profil i Medborgarplattformen och blev utrikesminister hos Tusk. 2011 kallade han hem Bogusław Winid och gjorde honom till statssekreterare med ansvar för säkerhetsfrågor. 2014 fick Sikorski lämna utrikesdepartementet efter ett par skandaler och han blev i stället talman i sejmen.

Winid utnämndes till FN-ambassadör och bedrev en framgångsrik kampanj för att Polen skulle få en plats som icke-permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Därför fick han sitta kvar ända till förra året, och trots att han fick sparken prisade dåvarande utrikesministern Witold Waszczykowski (PiS) hans insatser.

Och nu väljer Duda Winid, som anses stå Sikorski nära, till sin säkerhetsrådgivare med uppgift att bland annat driva Polens linje i FNs säkerhetsråd. (Telewizja Republika, Natemat, wPolityce m fl polska medier 16 april 18)

Katarina Jagellonicas liv vid det svenska hovet

Publicerat 2018-04-16

Fredagen den 20 april släpper författaren och konstvetaren Eva Mattsson sin nya bok Furstinnan, som är den första biografin om Katarina Jagellonicas fascinerande liv.

Eva Mattsson har flera säsonger framställt Katarina Jagellonica i föreställningen Ingen utom döden, på Livrustkammaren. Monologen handlar just om Jagellonica, maken Johan II och deras liv vid det svenska hovet på 1500-talet. Nu har hon skrivit en bok den polska prinsessan som gifte sig med Gustav Vasas andre son och levde ett dramatiskt liv som svensk drottning.

Under bokreleasen signerar Eva Mattsson sin  nya bok, och Polska institutet bjuder på polska bakverk.

Bokreleasen tilldrar sig på Katedralcaféet i Uppsala, bredvid huvudingången till Uppsala domkyrka. (wB 16 april 18)

Sexualundervisning på polska

Publicerat 2018-04-16

Sexualundervisningen i skolorna ska leda till högre nativitet.
Foto: wikipedia.

Preventivmedel leder till att man ”blir av med en människa”. Embryot ropar till kvinnan ”jag finns till, ta emot mig”. Preventivmedel orsakar cancer. Det här är vad polska skolbarn får lära sig i programmet ”Mot mognad” som initierats av hälsodepartementet och betalas av skattebetalarna.

Ungdomarna ska utbildas till att ”fatta rätt beslut när det gäller en sund livsstil”. Vilka är då de rätta valen? Jo, sen sexdebut men tidigt moderskap, säkra perioder istället för preventivmedel, naturmetoder i stället för IVF och äktenskap istället för samboskap.

I särskilda filmer får barnen lära sig att kondomer har mikroporer som släpper igenom såväl smittsamma sjukdomar som spermier och att de är cancerframkallande; att preventivmedel kan leda till depression, leversjukdomar och till och med orsaka dödsfall; att det befruktade ägget kan kommunicera med sin ”moder” och säga till henne: ”jag finns här, ta emot mig” samt att om kvinnan talar om ”graviditeten” istället för om ”barnet” kan det leda till att partnern ignorerar henne, och det kan orsaka ”prenatal föräldralöshet”. Ett annat budskap är att kvinnor som arbetar hårt och gör karriär sprider HIV – men den informationen går bara ut till kursledarna, inte direkt till eleverna.

De speciella handledarna ska genomgå en on-line kurs samt grundläggande pedagogisk, psykologisk eller medicinsk högskoleutbildning. Men framför allt ska de ”respektera andra människors värderingar, attityder, seder och tro samt föräldrars rätt att uppfostra sina barn”.

Hittills har eleverna i skolan haft obligatoriska lektioner i ett ämne som kallas Introduktion till familjelivet (Wychowanie do zycia w rodzinie). Det har också funnits möjlighet att delta i kurser som arrangerats av frivilligorganisationer där barnen fått en komplex och modern kunskap om människans sexualitet och fortplantning samt om mänskliga relationer.

Sedan 2017 har emellertid organisationen Ordo Iuris inlett en kampanj som heter ”Skydda barnen” vars syfte är att eliminera samtliga icke-statliga organisationer som bedriver sexualundervisning, antidiskrimineringsworkshops eller information om mänskliga rättigheter i skolorna. I en rapport från mars 2018 fastslår Ordo Iuris att dessa organisationer, däribland Amnesty International, utgör ett hot mot barnen.

Men efter uppmärksamhet i medierna tar hälsodepartementet nu avstånd från programmet Mot Mognad. Departementet har inte granskat filmerna ur vetenskaplig synvinkel, säger man. Man kände inte ens till dem.

Det är svårt att se detta program som annat än indoktrinering av de polska eleverna. Förutom påståenden som är ett hån mot den moderna medicinska vetenskapen ger programmet en skev bild av människans sexualitet och dess relationsskapande aspekter, om de beslut som varje människa (ja, kvinna också!) har rätt fatta själv och om andra sexuella läggningar eller identiteter.

Det är knappast troligt att polska ungdomar kommer att ha mindre sex. Däremot kommer de att vara mindre medvetna om de faror men också glädjen som förknippas med sex. Den sexuella kulturen kommer att begränsas till mekanisk fortplantning som knappast leder till glädjefyllt och medvetet moderskap.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS vill ha slut på konflikten före EUs budgetdebatt

Publicerat 2018-04-16

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

Regeringen vill avsluta konflikten med EU innan budgetförhandlingarna drar igång. Dels är Polen det land som får mest pengar av EU och dels riskerar Polen att EU ska aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget, vilket skulle kunna medföra att landet förlorar sin rösträtt i ministerrådet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har efter flera års fruktlösa diskussioner med EU-kommissionen fallit till föga och accepterat vissa justeringar. Justitieministern ska inte längre kunna avskeda domstolschefer utan att rådgöra med Nationella Domstolsrådet. Manliga och kvinnliga domare ska ha samma pensionsålder, 65 år – PiS har återinfört olika pensionsålder för män och kvinnor. Regeringen har lovat att publicera tre utslag som Konstitutionsdomstolen avkunnade 2016 och som regeringen tidigare ansett felaktiga.

En annan poäng är att oppositionen förlorar en viktig angreppspunkt inför valet om regeringen kommer överens med EU.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har sagt att eftergifterna känns bittra, men att det finns 80 % chans att man når en lösning. Tjänstemän i EU menar att det går i rätt riktning men att förändringarna i huvudsak är kosmetiska. Premiärminister Mateusz Morawiecki är mjukare i sin framtoning i förhållande till EU än hans företrädare Beata Szydło var, och efter sitt besök i Warszawa nyligen sade EUs lagstiftningskommissionär Frans Timmermans att Warszawa för första gången gick in i en konkret diskussion och ansträngde sig att hitta lösningar.

Utöver frågan om rättssäkerheten i Polen är regeringen också i konflikt med EU om pressfriheten, föreningsfriheten, miljöfrågan och flyktingfrågan. (dziennik.pl och wB 16 april 18)

Nationalisterna stövlar genom Gdańsk

Publicerat 2018-04-16

ONR-demonstration i Gdańsk. Foto: FB.

I helgen marscherade ett hundratal svartklädda och delvis maskerade medlemmar i det ultranationalistiska, för att inte säga nynazistiska ONR (National-Radikala lägret) genom Gdańsk. Marschen, som började vid Varvsarbetarnas monument och slutade i Gamla stan, hölls på årsdagen av ONR:s grundande 1934. Manifestationen har nu blivit en tradition – för ett år sedan hölls marschen i Warszawa och för två år sedan i Białystok.

Deltagarna bar på sina svart-gröna flaggor och ropade: ”Unga, aktiva, radikala!”, ”Död åt nationens fiender!” och ”Tro, kamp, nationalism, slå, slå mot kapitalism!”, ”Storpolen vill vi ha, den heliga tron ska vi försvara!”.

Utanför rådhuset i Gamla stan stod de sedan i givakt med sina höjda svart-gröna flaggor och lyssnade på sin ledare som talade om behovet av att förbli trogen de nationalistiska värderingarna och kritiserade makthavarna, såväl de gamla som de nuvarande.

I den historiska salen på varvet där överenskommelsen mellan Solidaritet och kommunistregimen undertecknades i augusti 1980 hade ONR sin årliga sammankomst.

Polen måste förbli etniskt och kulturellt enhetligt. Vi kommer att försvara våra gränser mot immigranter, sas det.

Var det för de värdena polackerna kämpade i augusti 1970 i Gdańsk? Jag undrar när PiS ska förbjuda ONR? skrev förre presidenten och Solidaritetsledaren Lech Wałęsa på Twitter.

Även den religiösa kultplatsen Jasna Góra upplevde i helgen en anstormning av nationalister som var där på pilgrimsresa. Hundratals poliser skulle upprätthålla ordningen och klostret såg ut som en belägrad fästning med. Med tända facklor skanderade nationalisterna sina slagord: ”Ett katolskt stor Polen” och ”Ungdom, tro, nationalism”.

I ett tal till Europas nationer och varnade man för nihilism, hedonism och konsumism. ”Allt fler européer känner sig främmande i sina egna länder. De förkastar den identitet och det arv de har blivit födda till som vore det en onödig belastning. Liberalismen har blivit en ny ideologi som rättfärdigar minoriteternas ideologiska diktatur. Dagens Europa är en plats där mödrar för egen bekvämlighet dödar sina barn och där man inte bygger kyrkor. Nu har tiden kommit för att kämpa för hjärtan, hjärnor och själar.

Ett hundratal antifascister med vita rosor försökte demonstrera mot denna främlingsfientlighet, rasism och fascism. De anklagades för att demonstrera mot religiösa högtidligheter men sade själva att de ville förhindra att nationalisterna skulle förstöra den Okände Soldatens grav, som var målet för pilgrimsfärden. Nationalisterna avstod i sista stund från att gå dit men antifascisterna la ner en symbolisk vit ros på graven.

Att nationalister och nynazister börjar erövra religiösa kultplatser och platser som symboliserar demokrati och frihet är ytterst oroande. Den katolska kyrkan ger uppenbarligen sin tysta medgivande till deras arrangemang och accepterar därmed även deras värderingar. Makthavarna som låter nationalisterna hålla sina möten på det symboliska varvet i Gdańsk bekänner också färg.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Repressalier mot oliktänkande är tillbaka

Publicerat 2018-04-16

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Under valkampanjen utlovade det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ett ”demokratiskt paket” som skulle garantera oppositionen större rättigheter. Istället har vi sett ständiga blockeringar av oppositionens förslag i parlamentet, ekonomiska bestraffningar eller berövande av den parlamentariska immuniteten för de mest viljestarka och synliga oppositionsparlamentarikerna.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionen hävdar att det är en häxjakt. PiS menar att man vill komma åt oppositionens klandervärda beteende i parlamentet. Men vad är klandervärt? Att man ansöker om paus? Att man argumenterar för sin sak från talarstolen?

Regeringspartiet kallar det förtal och vill beröva Modernas (Nowoczesna) Kamila Gasiuk-Pihowicz hennes parlamentariska immunitet. Men när Medborgarplattformen (PO) anklagade biträdande justitieminister Patryk Jaki för förtal skyddades han av sina partikamrater och fick behålla sin immunitet.

De nuvarande makthavarna ger order om att anhålla politiker och kommer med anklagelser om diverse brott. Så är fallet med Stanisław Gawłowski och Sławomir Neuman från Medborgarplattformen (PO). Det handlar om att skrämma och tysta ner politiker som makthavarna finner alltför synliga och som kan skada deras politiska intressen. Flera av de senaste opinionsmätningarna visar att PiS förlorar förtroende bland väljarna. Därför är det för PiS viktigt att fortsätta sin kampanj för att kompromettera oppositionen.

Det är uppenbart att regeringspartiet vet hur man ska utnyttja polisen och säkerhetstjänsten i sina politiska syften. Det var inte för inte som man drog igång hela processen med att underordna det polska rättssystemet, åklagarmyndigheten och domstolarna den politiska makten. Och ju starkare oppositionen blir desto brutalare blir angreppen och repressalierna mot den. Lag och Rättvisa använder sig av sådana metoder för att stärka sin makt. Och varje oppositionspolitiker är väl medveten om att hen kan stå näst i tur.

Att regeringskoalitionens politiker förolämpar inte bara oppositionen utan hela det polska folket (ingen mindre än PiS-ledaren Jarosław Kaczyński själv stod i talarstolen och skrek om ”förrädiska käftar”, om kommunister och tjuvar) är naturligtvis i makthavarnas ögon helt acceptabelt. Men faktum är att ingen har gett dem rätten att förolämpa folket och ännu mindre att förfölja oliktänkande. Diktaturen är på väg tillbaka.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Löftesfest på Lag och Rättvisas konvent

Publicerat 2018-04-15

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Vallöftena avlöste varandra på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) valkonvent när den ena ministern efter den andra greppade mikrofonen.

Men först ut var ordföranden Jarosław Kaczyński. Han talade om bonusarna, som nu ska betalas tillbaka – inte till Caritas som tidigare sagts utan till något som gör livet roligare för fattiga skolbarn.

Det är svårt att vara felfri efter som synden är en inneboende egenskap hos människan, sade PiS-ledaren. Men vi arbetar inte för oss själva, ingen ger sig in i politiken för pengarnas skull, och det ligger redan ett utkast till en lag om lönesänkningar för parlamentarikerna i sejmen.

Förra premiärministern Beata Szydło talade om en långsiktig strategi som ska uppmuntra de polska kvinnorna att föda fler barn. Polen har haft en negativ befolkningsutveckling och PiS-regeringen har satsat stort på att öka antalet barn i landet. Flerbarnsbidraget 500+ var ett led i den strategin, och i programmet Mamma+ utlovas en extra bonus till kvinnor som snabbt bestämmer sig för ett barn nummer två. I programmet ingår också en minimipension för kvinnor som fött minst fyra barn samt gratis medicin för gravida kvinnor. Extra bidrag till föräldrar som föder fram svårt skadade barn som inte kommer att överleva har redan beslutats om.

Premiärminister Mateusz Morawiecki lovade 300 złoty (runt 800 svenska kronor) om året till alla skolbarn och påminde om programmet Tillgänglighet+ som ska öka framkomligheten för äldre och funktionshindrade. Utöver det lovade han att sänka bolagsskatten och inrätta särskilda fonder för underhåll av lokala och regionala vägar.

Även högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla koalitionspartiet Samförstånd (Porozumienie), tog till orda. Han vill införa Familjebestämmande – att föräldrar med små barn ska kunna rösta även för barnen. Gowin inser att det strider mot grundlagen men anser det går att ordna när man ändå genomför den planerade förändringen av grundlagen. (natemat.pl och wB 24 april 18)

Många vill ha Tusk som president

Publicerat 2018-04-12

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Så sent som för ett par månader sedan toppade president Andrzej Duda popularitetsligan med ett stöd på 72 % av befolkningen. Nu ligger han betydligt sämre till – om det vore presidentval idag skulle bara 33,5 % av väljarna rösta på Duda. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skulle få 33 %, alltså bara en halv procent mindre. På tredje plats kommer Robert Biedroń, borgmästare i Słupsk med 11,4 %, visar en färsk opinionsundersökning som genomförts av opinionsinstitutet Ibris för tidningen Rzeczpospolita.

Jämfört med förra året har Duda tappat 3 %, Tusk har fått 12 % mer och Biedroń har förlorat knappt 5 %.

Att Duda tappar stöd förklaras delvis av att han stoppade Degraderingslagen, som skulle beröva gamla kommunistpampar som Wojciech Jaruzelski och Czesław Kiszczak deras generalstitel. Det triggade politiska bedömare att än en gång misstänka att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte vill ha Duda som sin presidentkandidat i valet 2020. Förra året stoppade han ju – om än tillfälligt – de nya domstolslagarna, och relationerna med PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har tidvis varit synnerligen frostiga.

I den aktuella opinionsundersökningen ombads deltagarna tala om vem de ansåg skulle bli PiS kandidat i valet – 32 % kryssade för Duda och 20 % för premiärminister Mateusz Morawiecki. Nästan hälften av de svarande hade ingen åsikt.

Just nu finns inga särskilda tecken på att Kaczyński skulle föredra en annan presidentkandidat. Det beror delvis på att året innan presidentvalet är det parlamentsval i Polen, och utgången av det kan bli avgörande för hur PiS ställer sig i presidentvalet, skriver Rzeczpospolita.

Frågan är då om Tusk ställer upp i presidentvalet. Han har nyligen påpekat att han kommer att befinna sig i Polen i slutet av 2019 eftersom hans mandat i Europeiska rådet går ut då. Han har också sagt att han inte kommer att sitta och glo på tv när han kommer tillbaka.

Varje undersökning med positiva siffror för Tusk ökar chanserna för att han ska återvända till politiken i Polen. Varje angrepp från PiS har samma effekt, säger en Tusk närstående källa.

I en annan opinionsundersökning som gjorts av Ibris för nyhetssajten onet.pl framgår det att Tusk med 43 % av rösterna skåpar ut både Duda och Morawiecki.

Det minskade stödet för Duda kan också bero på bonusskandalen – regeringen delade ut fem miljoner złoty (tretton miljoner svenska kronor) i extrapengar till ministrar och andra anställda på departementen. Kaczyński kontrade med att beordra återbetalning av pengarna och aviserar dessutom en sänkning av ministrars och förtroendevaldas löner med 20 %. Det har å andra sidan utlöst en våg av missnöje bland parlamentariker, borgmästare och andra förtroendevalda i tunga positioner – även bland dem som tillhör PiS. (Rzeczpospolita 9 april 18)

Journalist drar Polskie Radio inför rätta

Publicerat 2018-04-12

Journalisten Dorota Nygren.
Foto: Ted Bergdahl.

Den polska journalisten Dorota Nygren stämmer nu Polskie Radio inför domstol för nationalitetsdiskriminering.

Politiseringen av de statliga polska medierna, bland dem Polskie Radio och TVP, har gått långt och journalisterna förväntas anpassa sin rapportering efter regeringens politik och i huvudsak lyfta fram regeringens förslag och argument.

Ett inslag i PiS flyktingpolitik är misstänkliggörandet av personer från framför allt de s.k. MeNa-länderna i Mellanöstern och Nordafrika.

Polskie Radios utrikesredaktör Dorota Nygren, som arbetat på företaget i femton år, fick i höstas i uppdrag att beställa ett material från Italien som handlade om ett överfall på en präst i en kyrka i Mantua. Angriparen, som ville ha pengar, spottade på prästen och greps sedan av polis. Den misstänkte var en 53-årig man som ursprungligen kommit från Marocko.

Dorota Nygren tog hem materialet och publicerade det. I enlighet med de pressetiska reglerna tog hon bort den misstänkte förövarens nationalitet som inte hade någon betydelse för ärendet. Överfallet var lika illa oavsett om rånaren var svensk, polack eller marockan.

Hon blev inkallad till sin chef och fick besked om att utländska kriminellas nationalitet alltid ska anges. De pressetiska reglerna viftades bort liksom Dorota Nygrens påpekande att publicering av nationaliteten strider mot den polska antidiskrimineringslagen.

I fortsättningen gör du så här, sade chefen. Annars får du sparken.

Dorota Nygren vägrade och blev omplacerad till Polskie Radios ljudarkiv.

Nu drar hon Polskie Radio inför rätta för nationalitetsdiskriminering.

Dorota Nygren är engagerad i de pressetiska frågorna och arbetar inom den nystartade STiTRP (Stowarszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego – en förening för medarbetare på Polskie Radio) för att ta fram en handbok om hur journalister i public service ska arbeta. Föreningen fick förra året Pen2Pen – Freedom of Expression Award, ett stipendium som ges till hotade och utsatta journalister. (Läs mer >>)

I Polen har medieföretagen eller journalistföreningarna ingen gemensam pressombudsman eller pressetisk nämnd, bara en statligt kontrollerad granskningsnämnd. (wB 12 april 11)

Polacker fick fina utmärkelser i London

Publicerat 2018-04-11

Tenoren Piotr Beczała.
Foto: http://piotrbeczala.com/.

Den polska tenoren Piotr Beczała kammade på måndagskvällen hem det internationella operapriset Årets manliga sångare på den prestigefyllda galan Opera Awards i London. Han rankades som bättre är svenska Peter Mattei och ansågs redan 2008 vara världens tionde bästa sångare. Beczałas tolkning av Riccardo i Verdis Maskeradbalen har jämförts med Pavarottis. Året därpå gjorde han en bejublad debut på Metropolitan i New York som Edgardo i Donizettis Lucia di Lammermoor. Just nu sjunger han Rodolfo i Verdis Luisa Miller på The Met.

Utmärkelsen Bästa operaregissör gick till Mariusz Treliński som är konstnärlig chef på Teatr Wielki i Warszawa och nyligen har medverkat i en internationell uppsättning av Wagners Tristan och Isolde. (Polskie Radio och wB 10 april 18)

Monument och tal åtta år efter Smolenskolyckan

Publicerat 2018-04-10

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Idag på åttaårsdagen av flygolyckan vid Smolensk, den 10 april 2010, har en rad olika ceremonier hållits för att hedra de 96 offren, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński och hans hustru Maria. Redan i går avtäcktes en minnestavla i parlamentet, i morse hölls en ceremoni utanför presidentpalatset och lite senare avtäcktes ett monument på Piłsudskiplatsen intill den Okände Soldatens grav. Jarosław Kaczyński, tvillingbror till den framlidne presidenten och ordförande för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), sade att monumentet – en trappa upp till himlen med offrens namn ingraverade – är ett sätt att säga nej till rädslan.

En stat kan inte bära fruktan, sade han. Påven Johannes Paulus II, den största polacken, sade till oss: Var inte rädda!

Monumentet riktar sig inte mot någon – fast kanske mot det onda som kommer från oppositionen, sade han.

Samtidigt invigde han det fundament som ska bära ett monument tillägnat Lech och Maria Kaczyński och som invigs i november.

President Andrzej Duda var i Kraków och lade ner en blomma vid presidentparets grav på Wawel. Han sade sig vara övertygad om att orsaken till flygolyckan skulle komma fram.

PiS accepterade aldrig den officiella haveriutredningen utan öppnade upp en egen som leds av förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Resultatet eller delar av resultatet ska presenteras i morgon.

Utredningen har under de gångna åren lagt fram en rad spektakulära teorier framlagts – den viktigaste är att presidentplanet sprängdes i luften på initiativ av Kreml som fruktade Lech Kaczyńskis antiryska politik. Visserligen finns inga tecken på att en explosion förekommit ombord, men det behöver det inte finnas, säger PiS experter som handplockats av haverikommissionens ledare förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Med kyrkans välsignelse har man grävt upp de flesta offren för att ta prover på kvarlevorna, prover som skickats runt till internationella forensiska laboratorier, dock utan resultat.

Jarosław Kaczyński har tillsammans med Macierewicz hållit politiska möten den 10 varje månad och hävdat att oppositionen hjälpt Moskva att städa undan spåren efter attentatet. Trots denna intensiva kampanj är det bara 12 % av polackerna som är övertygade om att Smolenskplanet sprängts. Ytterligare en fjärdedel tror att det kan ha hänt men resten är tveksamma eller avvisande till konspirationsteorin.

Kaczyński har lovat att dagens Smolenskdemonstration som är nummer 96 i ordningen är den sista, och i morgon kommer alltså resultatet av regeringspartiets egen utredning att offentliggöras. (TVP, Polskie Radio, Natemat, wnp.pl och wB 10 april 18)

Polen och EU närmar sig varandra i domstolsfrågan

Publicerat 2018-04-10

Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Premiärminister Mateusz Morawiecki och utrikesminister Jacek Czaputowicz går EU-kommissionens förväntningar tillmötes i samtalen om de polska domstolsreformerna. Det säger EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor Frans Timmermans efter måndagens möte i Warszawa.

EU-kommissionen har reagerat mot de nya lagar som förändrar det polska domstolsväsendets oberoende – inte minst när det gäller Konstitutionsdomstolen som ska se till att alla lagar är förenliga med grundlagen. Kommissionen anser att den nya lagstiftning som reglerar polska domstolars sammansättning och sätt att arbeta försämrar rättssäkerheten i landet. Striden om Konstitutionsdomstolens självständighet har pågått sedan årsskiftet 2015/16 och de förändringar som drabbade domstolen har gått som en röd tråd i relationerna med EU sedan dess. Regeringen Szydło företog ibland kosmetiska förändringar i lagförslagen men framhöll tydligt att det var för att EU skulle bli mer tillfreds – alla lagar följde grundlagen och eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är demokratiskt vald föreligger inga hinder att uppfylla vallöftena.

Inför hotet om att EU verkligen ska aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget som skulle kunna medföra att Polen förlorar sin rösträtt i ministerrådet har PiS-ledaren Jarosław Kaczyński till slut fallit till föga och accepterat vissa justeringar. Justitieministern ska inte längre kunna avskeda domstolschefer utan att rådgöra med Nationella Domstolsrådet. Manliga och kvinnliga domare ska ha samma pensionsålder, 65 år – PiS har återinfört olika pensionsålder för män och kvinnor. Regeringen har förklarat sig redo att publicera tre utslag som den tidigare Konstitutionsdomstolen avkunnade 2016, och regeringen tidigare ansett felaktiga.

Utöver frågan om rättssäkerheten i Polen är regeringen också i konflikt med EU om pressfriheten, föreningsfriheten, miljöfrågan och flyktingfrågan. (wnp.pl och wB 9 april 18)

Polen minns Tomas Tranströmer

Publicerat 2018-04-10

Poeten Tomas Tranströmer.
Foto: Pia Nordlander, wikipedia.

Tomas Tranströmer är en älskad poet i det kulturella Polen och nu i april hålls en litteraturfestival till hans ära i Kraków och Katowice. Från Sverige kommer hustrun Monica Tranströmer, författaren Kjell Espmark och journalisten Maciej Zaremba.

Bland deltagarna kommer också poeten Adam Zagajewski som år 2000 fick Tranströmerpriset. En av arrangörerna kommer också från Sverige – professor Leonard Neuger vid slaviska institutionen i Stockholm som översatt Tranströmer till polska.

På kvällen blir det en konsert med musik från Nobelprisceremonin 2011, då Tranströmer fick ta emot Litteraturpriset.

I förra veckan invigdes en Tranströmerbänk i Planty-parken i Kraków, nära ul. Wislna.

Tranströmer besökte Kraków år 2012 och två år senare blev han hedersdoktor vid Jagiellonska universitetet. (karnet.krakow.pl, krakow.tv.pl april 18)

Folkets röst är guds röst

Publicerat 2018-04-09

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet 2015 med löften om att vara ödmjukt och moderat, om att lyssna på medborgarna och arbeta hederligt och hårt. Verkligheten är dock en annan. Nedmonteringen av det demokratiska systemet i Polen, populistiska slagord och det tysta stödet för extrema nationaliströrelser må ha gått hem hos PiS-väljarna. Men när det nyligen uppdagades att regeringen tilldelat sig själv priser, bonuslöner och andra förmåner, som överstiger de flesta polackers årslöner, var det något som brast. Och opinionssiffrorna dalade som aldrig förr.

Självaste partiordföranden Jarosław Kaczyński räknade inte med sådana konsekvenser och uppmanade aningslöst förra premiärministern Beata Szydło att försvara ministrarnas skyhöga inkomster och ”visa klorna”. Och Szydło sade att ”de minsann förtjänat pengarna”. Mången polsk pensionär höjde på ögonbrynen och undrade om hen efter 40 år i arbetslivet inte förtjänade en bättre pensionsökning än fjuttiga 5 złoty (ca 13 kronor).

Nåväl. Kaczyński tänkte om inför de nya opinionsmätningarna – nu skulle det förnekas att han sagt det där om ”klorna” (trots att uttalandet går att lyssna till på nätet). I stället gick han ut och lovade att sänka parlamentarikernas löner med 20 %. En politikers minne kan vara kort.

Sent omsider insåg han att inget är så förödande för väljarnas sympatier som regeringens missbruk av makt och pengar – ministrarnas extra löner kostade skattebetalarna drygt 5 miljoner złoty (ca 13 miljoner kronor). Dessutom tyder allt på att man försökte dölja det för opinionen genom att betala ut tilläggen i form av förmåner som inte stack i ögonen. När allt omkring skulle ju den ”goda förändringen” vara god för de egna också och Szydłos lön var en tredjedel högre än de som betalades ut till hennes företrädare Donald Tusk och Ewa Kopacz som ju av PiS anklagades för slöseri och ekonomisk vanskötsel.

Nu ska samtliga inblandade före den 15 maj betala tillbaka dessa icke oansenliga summor och de ska betalas in till Caritas, en av den katolska kyrkan driven välgörenhetsorganisation.

De nya reglerna om parlamentarikers löner och förmåner ska drivas igenom i expressfart. För första gången på drygt två år måste regeringspartiet agera snabbt – inte för att montera ner demokratin utan för att skydda sitt eget skinn.

Draget med Caritas är naturligtvis ett försök att blidka katolska kyrkan. Bråket om den skärpta abortlagen är långt ifrån över och det är knappast troligt att de polska kvinnorna ger upp så lätt. Svarta moln samlas kring kyrkan och det talas alltmer om pedofilin inom dess väggar. Folk ger bidrag till stöd för att stödja journalisten Tomasz Sekielskis dokumentärfilm just om detta. Pedofilioffren gör sig också hörda och kräver uppgörelse.

Jarosław Kaczyński vädjar nu till sina väljares stora förmåga att låta sig duperas. Han basunerar ut att det är de, väljarna, som har utslagsrösten och den är helig för PiS. Vox populi, vox dei (Folkets röst är guds röst). Problemet är att ”folket” inte enbart består av Lag och Rättvisas trognaste väljare och att ”gud” inte nödvändigtvis delar partiets ideologi. Det är propagandans, den primitiva propagandans röst – inte folkets eller guds.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nationalistisk pilgrimsresa

Publicerat 2018-04-09

Marian Waligóra.
Voto: Bioro Prasowa Jasnej Gory.

Polska nationalister planerar en pilgrimsfärd till det religiösa kultstället Jasna Góra där den Svarta Madonnan på 1600-talet lyckades hålla tillbaka svenskarnas anfall. Enligt fader Marian Waligóra, abbot vid klostret i Jasna Góra, handlar det om en rent religiös och gudfruktig händelse vars huvudpunkt utgörs av den högtidliga mässan vid Madonnans, Polens drottnings, avbild. Abbotens uttalande är ett svar på de protester som förekommit inför nationalisternas pilgrimsfärd.

Waligóra hävdar att ingen kan förbjuda de troende att be på platsen, det skulle ju vara ”mot den katolska kyrkans läror”. Det enda man kan göra är att kräva respekt för denna heliga plats samt ett lämpligt beteende.

Nationalisternas pilgrimsfärd går av stapeln den 14 april.

Vi nationalister, liksom generationer av nationalister före oss, färdas som varje år till Jasna Góra för att hylla den heliga Madonnan. Vi ber ödmjukt om stöd i vår fortsatta kamp för det stora Polen, skriver arrangörerna.

Bland dem som protesterade mot nationalisternas pilgrimsfärd var vetenskapsmän, organisationer, kulturpersonligheter och aktivister. Protesterna motiveras med att narrativet om den polska överhögheten, där polacker är ”en ren, vit och katolsk nation” allt oftare förekommer i det politiska livet. Detta narrativ är ytterst fientligt mot den etniska och religiösa mångfalden och därmed står i bjärt kontrast till värderingar sprungna ut ur den västerländska civilisationens värderingar och traditioner och dess kristna rötter, menar de.

Man påpekar också att främlingsfientliga och rasistiska slagord sedan flera år blivit allt vanligare i klostret i Jasna Góra och understryker att bland det bland pilgrimsfärdens deltagare finns personer som uttalat sig på ett ytterst vulgärt och våldsbejakande sätt då de uppmanar till att permanent eliminera ”Polens fiender” – genom döden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Cepelia satsade på folkkonsten

Publicerat 2018-04-09

Henrik Oxelcrantz.

I Cepelia utvecklades den folkliga konsten i textil, papper och andra naturmaterial. Många av oss har känt glädje över de vackra och färgglada produkterna.
FK Henrik Oxelcrantz har studerat historien om Cepelia och kvinnorna som gjorde folkkonsten tillgänglig för alla.

Pappersklipp (wycinanka) från Łowicz. Bilden, liksom alla övriga har ställts till Bulletinens förfogande av Cepelia.

Historien bakom det kända företaget Cepelias framgång går tillbaka till polackernas vurm för det folkliga som tar sin början i romantiken. Zofia Szydłowska som var Cepelias första vd hänvisar till Cyprian Norwids dikt Promethidion (1851) som en orsak till framgången. ”Varje nation ska hitta sin egen väg till konsten, och varje konst skulle avbilda kärlek till sitt land”. Under perioden Młoda Polska (Det unga Polen) 1887-1939 började konstnärer måla folkliga motiv. Även författare tog upp det folkliga, som Stanisław Wyspiański i dramat ”Wesele” (Bröllopet) från 1901. I ”Bönderna” beskriver Władysław Reymont med stor detaljrikedom böndernas klädsel, redskap och seder. Det rådde en formlig bondemani.

Läs vidare >>

Zofia Szydłowska – Cepelias starka kvinna

Publicerat 2018-04-09

Zofia Szydłowska i samspråk med en man från Tatrabergen.

Zofia Szydłowska föddes 1917 i Kiev. När hon var tre år flyttade hon med sin mor, som hade adligt påbrå, till Warszawa. Hon hade ingen kontakt med sin far, men bröderna Józef och Antoni Chaciński stod henne nära. Efter studentexamen studerade hon konsthistoria på Franska Institutet. 1937 flyttade hon till Kraków för att studera vid Jagellonska universitetet. Med sig hade hon ett introduktionsbrev till greve Ksawery Pasłowski. I hans palats lärde Szydłowska känna de aristokratiska och intellektuella kretsarna. Hon gifte sig 1938 med Henryk Szydłowski, åklagare vid länsrätten i Kielce.

Under andra världskriget drev Zofia Szydłowska tillsammans med några vänner en kommissionsbutik med porslin. Hon samarbetade med Armia Krajowa (Hemmaarmén), där hon hade en underordnad roll.

1945 anlitades Szydłowska som direktör för en klänningsfabrik. Ett år senare återvände hon till Kraków för att bli teknisk direktör på ett center för konstindustrin. Följande år blev hon vd på ett statligt företag för ullindustrin i Łódź. Hon var en av fåtaliga kvinnor på högre befattningar.

När Cepelia startades 1949 preciserar ordförande Szydłowska företagets åtagande. Det ska förena traditioner i polsk folkkultur och konsthantverk med nutiden, säkra en fortsättning av gamla traditioner och skapandet av nytt innehåll för det moderna livet. Szydłowska skapar inte bara ett program, utan också en firma-
stil. Hon ville skapa en ”liten enklav, estetisk ö, kultur, konstnärligt och utsökt”. Författaren Piotr Kordoba skriver i sin bok ”Ludowość na sprzedaż” (Folklighet till salu) att Zofia Szydłowska var en stor dam, en kvinna från en helt annan värld än den gråa folkkommunen. Alltid utomordentligt klädd och med en doft av fransk parfym.

Hennes vän biskop Czesław Kaczmarek arresterades den 20 januari 1951 anklagad för spioneri åt USA och Vatikanen. Zofia Szydłowska gick samma öde till mötes den 15 september 1952. Hon visste inte vad hon var anklagad för, om det gällde 800 dollar som hon hade haft eller för att hon anställde personer i Cepelia som inte var partipolitiskt korrekta.

Cepelia omorganiserades 1954 och Szydłowska tog sig an 79 tillverkarkollektiv av konstnärlig och hemslöjdskaraktär. Med anledning av 15-årsjubileet arrangerades en stor utställning i Kulturpalatset vid årsskiftet 1965/66. Det framkom tvivel om företagets profil, men Szydłowska visste att det berodde på konkurrens från industrins produkter. Då hade Cepelia en annan ordförande, men Szydłowskas röst gjorde sig fortfarande hörd.

– Man kan inte gå på samma stig som industrin, men man kan inte ignorera den nya realiteten, sade hon. Det framkom kritik mot Cepelias idé i allmänhet och att man förstörde folkkonsten. Szydłowska gav sig inte in i polemiken. I texten ”Miara czasu – miara wolności” – (ungefär Låt tiden ha sin gång med liten frihet) säger hon att Cepelia är en kontroversiell institution, men unik i den socialistiska världen.

Zofia Szydłowska dog 2001.

Henrik Oxelcrantz

 

 

Läs också artikeln Cepelia satsade på folkkonsten >>

Oppositionen: Bonusar ska tillbaka till statskassan

Publicerat 2018-04-06

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Bonusskandalen har gett oppositionen ett gyllene tillfälle att gå till attack mot Jarosław Kaczyński och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). I en kampanj som kallas Skammens konvoj informerar man nu medborgarna på mobila informationstavlor om hur mycket pengar varje minister tagit emot.

Kaczyńskis bistra besked att de som fått bonus före mitten av maj ska skänka dem till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas, accepterar de inte.

Det är pengar som tagits från skattebetalarna, säger Mariusz Witczak, kassör i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), och de ska tillbaka till skattebetalarna. Inget ont om Caritas, de har gjort mycket gott, men bonuspengarna tillhör statskassan och vi ska hålla koll på att de återvänder dit.

Det handlar ju om mycket pengar, säger Witczak. Bara på departementen är det 115 personer som fått extrapengar, och dessutom finns det en massa människor fått fina jobb på de statliga företagen och blivit miljonärer.

Att Kaczyński nu går ut och kräver att bonusarna ska skänkas till välgörenhet och att lönerna ska sänkas är bara ett sätt att avleda uppmärksamheten från PiS alla synder. Men vi fortsätter vår informationskampanj och bevakar vad som händer med bonusarna, säger Witczak. Vi kan inte låta Kaczyński bedra polackerna en gång till.

Kaczyńskis besked om att bonusarna ska betalas tillbaka – eller rättare sagt betalas till Caritas har väckt stort missnöje bland de förtroendevalda – inte minst i de egna leden. Det ryktas också om att ministrarna kanske ska slippa betala tillbaka och det är definitivt inte populärt bland parlamentarikerna. I synnerhet som en del redan har spenderat pengarna och måste ta lån om de ska följa Kaczyńskis krav. I synnerhet som Kaczyński har låtit förstå att de som inte betalar tillbaka inte kan räkna med att få kandidera för PiS i det kommande valet.

Hur kommer förra premiärministern Beata Szydło att göra, frågar man sig – hon beviljade sig en bonus på 65 000 złoty. Och premiärminister Mateusz Morawiecki? Förra utrikesministern Witold Waszczykowski har redan sagt att han inte kommer att betala tillbaka några pengar.

Det visar sig också att även president Andrzej Duda delat ut bonusar till sina medarbetare till en summa av 256 000 złoty. Mest fick Dudas kanslichef Krzysztof Szczerski.

Att parlamentarikers och andra förtroendevaldas löner ska sänkas med 20 % har inte heller väckt någon anklang – inte ens bland Kaczyńskis egna parlamentariker. Möjligen bland väljarna. (money.pl, natemat.pl 5 april 18)

Timmermans reser till Warszawa

Publicerat 2018-04-05

Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Frans Timmermans, EUs kommissionär i lagstiftningsfrågor, kommer på måndag till Warszawa för att diskutera den kontroversiella domstolsreformen med premiärminister Mateusz Morawiecki, Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska och ordföranden i Högsta Domstolen Małgorzata Gersdorf. Han ska också träffa utrikesminister Jacek Czaputowicz.

Besöket i Warszawa innebär inte att det kommer att tas beslut om domstolarna i Polen, säger Czaputowicz på fredagen. Det är ett tillfälle att fortsätta dialogen. För Timmermans är det här väl en möjlighet att undersöka våra argument för reformen och se hur långt vi har kommit med våra förslag. Det är inte så ovanligt att EU-kommissionens vice ordförande kommer till Warszawa så vi lägger inte så stor vikt vid besöket.

EU-kommissionen har lämnat över en rad rekommendationer till regeringen om hur rättsstatsprincipen ska kunna tillgodoses i lagstiftningen. Det handlar bland annat om förändringarna i de lagar som berör Högsta Domstolen och Nationella Domstolsrådet. Regeringen sammanställde en Vitbok, som premiärminister Mateusz Morawiecki överlämnade till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och som skulle förklara avsikterna med lagändringarna i detalj.

EU-kommissionen anser inte att vitboken besvarar de frågor som ställts, och inväntar ett formellt svar. Inför hotet om att EU verkligen ska utlösa Lissabonfördragets artikel 7 som innebär att Polen kan mista sin rösträtt i ministerrådet har Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sagt att man nu planerar förändringar. Med de förändringarna är det 80 % chans att EU blir nöjt, menar Kaczyński.

Regeringen har tidigare gjort mindre ändringar i lagstiftningen och frågan är nu om de nya förslagen motsvarar EUs förväntningar. (Rzeczpospolita och wB 5 april 18)

Kaczyński: Lönerna sänks och bonusarna ska bort!

Publicerat 2018-04-05

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Avslöjandena om generösa bonusar till ministrarna och anställda på departementen har tillsammans med abortfrågan sänkt stödet för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hela 12 % i de senaste mätningarna. Nu stundar de kommunala valen, och partiets politiker ute i landet kräver vallöften som får bonusarna att framstå som mindre intressanta.

Därför slår PiS-ledaren Jarosław Kaczyński på torsdagen till med ett kraftfullt beslut: Ledamöterna i parlamentet ska få sina löner sänkta med 20 %, och ministrars och statssekreterares bonusar ska skänkas till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas.

Politiska kommittén har fått i uppdrag att utarbeta förslaget, säger Kaczyński på en presskonferens. Förtroendevalda är till för samhällets skull och meningen med politiken är inte att politikerna ska berika sig. Även borgmästarna, landshövdingarna, häradshövdingarna och deras närmaste medarbetare får sina löner sänkta. Inom statsförvaltningen kommer chefernas löner att sänkas på samma sätt. Alla former av förmåner utom lönen blir förbjudna.

Det visar sig då att en vanlig parlamentariker får sin lön (inklusive kostersättning) sänkt från knappt 12 500 złoty (33 000 svenska kronor) till 10 000 złoty (26 500 kr).

Det är inga jättelöner med svenska mått mätt, men som jämförelse kan nämnas att genomsnittslönen för vanliga polacker är 4 300 złoty (11 500 kr).

En ganska rejäl sänkning alltså, kanske tillräcklig för att blidka de vredgade väljarna.

Men samtidigt kommer det att försvåra möjligheterna att få kvalificerade kandidater till toppjobb inom statsförvaltningen när näringslivet betalar betydligt högre löner och statskassan inte fyller ut med bonusar. (Redakcja Parlamentarny, Natemat.pl, InnPoland och wB 5 april 18)

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen”

Publicerat 2018-04-05

Sverige fick för några månader sedan en ny ambassadör i Polen – Stefan Gullgren. Peter Eklund besökte honom för en intervju på ambassaden i Warszawa.

Samfundets ordförande Peter Eklund tillsammans med Sveriges nya ambassadör Stefan Gullgren på tjänsterummet i Warszawa.
Foto: Iwona Skrobot.

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen vad avser rättsstaten” säger ambassadör Stefan Gullgren.

Jag har fått tillfälle att samtala med ambassadören en regnig, blåsig och kall februaridag i Warszawa. På hans tjänsterum vid ambassaden som ligger på ul. Bagatela 3, närmast granne med slottet Belweder, dricker vi kaffe och samtalar under trivsamma former.

Stefan Gullgren tillträdde sin tjänst för fem månader sedan och har viss erfarenhet av Polen sedan tidigare: han har ofta färdats genom Polen med bil för att nå färjan i Gdynia under den tid han var stationerad i Ukraina. Han kommer in på den friktion som nu råder mellan de två länderna som främst handlar om de olika tolkningar av historien man gör i Warszawa och Kiev. Länderna har i mångt och mycket en gemensam historia.

Läs vidare >>

PiS-politiker behöver nya vallöften

Publicerat 2018-04-04

Efter bonusskandalen då förra premiärministern Beata Szydło delade ut extrapengar till ministrarna och många andra anställda på departementen behöver regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu formulera några bra vallöften. Det menar partiets lokala politiker som nu planerar för valkampanjen inför kommunalvalen senare i år.

Avslöjandet om de rikliga bonusarna har blivit ett riktigt sänke för PiS och varje dag kommer avslöjanden om nya myndigheter som fått del av guldregnet. PiS, som lovade transparens, måttlighet och förnöjsamhet har visat sig vara av samma skrot och korn. Nu måste något göras, menar politikerna ute i landet.

Barnbidraget 500+ har varit ett säkert kort men, säger partiets politiker, väljarna är inte så imponerade av 500 złoty (drygt 1300 svenska kronor) när regeringen beviljar sig 60–80 000 per person (160 000–210 000 kr). Dessutom drar 500+ inga nya väljare, alla har vant sig vid att det finns.

En möjlighet som diskuteras är att 500+ ska omfatta även det första barnet – idag delas bidraget ut till alla barn från och med det andra i en familj. Man kan också tänka sig att barn som studerar ska få bidraget tills de fyller 25. Politikerna ute i landet kräver en reform som smäller lika högt som 500+ och den sänkta pensionsåldern, skriver Fakt.pl. Det ska kunna användas redan i kampanjen inför kommunalvalen senare i år även om det sedan inte genomförs förrän i samband med parlamentsvalet 2019.

Att utöka barnbidraget skulle hur som helst kosta miljarder – redan idag avsätts 24 miljarder till barnbidragen – men premiärminister Mateusz Morawiecki säger ju att budgeten är i gott skick, menar PiS-politikerna som behöver något att fresta väljarna med. (Fakt.pl och wB 3 april 18)

Ogillad jaktlag träder nu i kraft

Publicerat 2018-04-04

Ett polskt jaktlag.
Foto: Andrzej Otrebski, wikipedia.

Den nya Jaktlagen, som jägarna inte alls känner sig tilltalade av, har undertecknats av president Andrzej Duda i påskhelgen.

Ändringarna är en följd av ett utslag från 2014 av Konstitutionsdomstolen som funnit att den gamla jaktlagen var oförenlig med grundlagen i flera stycken, i första hand vad gäller markägarnas rätt till sin egendom.

Förra miljöministern Jan Szyszko, som själv är mycket intresserad av jakt, har satt sin prägel på delar av den nya lagen som ger miljöministern ett stort inflytande över Polska Jaktförbundets stadgar och styrelse. Det slås också fast att personer som var officerare eller anställda i någon av säkerhetstjänsterna under kommunisttiden får inte sitta i styrelser eller kommittéer.

Enligt den nya lagen måste de som deltar i jakten ha fyllt 18 år, vilket är en besvikelse för många som menar att jakttraditionen förs vidare inom en familj om barnen får vara med och lära sig under uppväxttiden.

Lagen stärker markägarnas rätt att säga nej till jakt och den som vill jaga i nationalparkerna måste ha tillstånd från parkförvaltningen. Säkerhetsavståndet till bostadshus ökar från 100 meter till 150 meter.

Förbudet att jaga med levande djur som hundar eller falkar har också blivit mycket kritiserat, liksom kravet på att jägarna ska genomgå medicinsk och psykisk läkarundersökning var femte år – tidigare har det bara behövts när man ansöker om vapenlicens.

Det ska inte längre bli straffbart för djurrättsaktivister eller miljöaktivister att sabotera jakten.

Polska Jaktförbundet har protesterat mot den nya lagen. (natemat.pl, oko.press och wB 2 april 18)

Ifrågasatt Duda undertecknade nya lagar i påsk

Publicerat 2018-04-03

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Att president Andrzej Duda före påsk stoppade den nya Degraderingslagen väckte stor irritation inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Duda anser att lagen är felaktigt utformad och kan ge oförutsedda negativa effekter.

Lagen går ut på att generaler som var i tjänst under kommunisttiden ska berövas sin militära rang. Avsikten är i första hand att komma åt förre presidenten Wojciech Jaruzelski och förre inrikesministern Czesław Kiszczak, som anses ha det största ansvaret för krigstillståndet som inleddes i december 1981.

Men lagen skulle inte bara drabba Jaruzelski och Kiszczak utan också till exempel Miroslaw Hermaszewski, som var den förste polacken i rymden, vilket vore olyckligt, menar Duda.

Missnöjet inom partiet blev stort – lagen har förberetts länge och det har inte kommit några signaler från presidentpalatset om att Duda inte var med på noterna. Hans försök till självständighet väcker ingen anklang bland partitopparna – den innersta kärnan ser honom som en nykomling från Kraków som ska lyssna till dem som var med från början. I PIS högkvarter diskuteras det återigen om partiet inte ska ha en annan kandidat än Duda i presidentvalet 2020. Ett förslag sägs vara Beata Szydło som var mycket populär bland folket under sin tid som regeringschef. Avslöjandena om de generösa bonusarna som hon delade ut till sina ministrar och andra regeringstjänstemän har sänkt den populariteten avsevärt.

Men samtidigt som presidentens veto var det stora samtalsämnet passade han på långfredagen på att underteckna en del andra kontroversiella lagar, skriver nyhetssajten Natemat.pl

Dels handlar det om förvaltningen av statliga fastigheter, dels och kraven på styrelseledamöter i statliga bolag. Det faktum att flera av kraven på styrelseledamöterna nu tas bort – som kravet på akademisk utbildning i ekonomi och/eller juridik. Det innebär att en stor mängd okvalificerade PiS-anhängare nu kommer att fylla på i de offentliga förvaltningarna, spår sajten.

Duda undertecknade också den nya Jaktlagen som väckt stora protester bland landets jägare. (Natemat.pl och wB 2 april 18)

Kaczyński: Ingen slutrapport den 10 april

Publicerat 2018-04-03

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Slutrapporten om Smolenskolyckan kommer inte att vara klar den 10 april men vi kommer att lägga fram en delrapport då. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och tvillingbror till president Lech Kaczyński, vars plan störtade utanför Smolensk den 10 april 2010 varvid alla 96 ombord omkom.

Delrapporten visar det som bevisats om olyckan och som inte går att förneka, säger Kaczyński. Däremot kommer den inte att omfatta resultaten från de undersökningar som amerikanska experter nyligen genomfört på ett identiskt likadant plan som det som störtade, och de resultaten kan komma att vara synnerligen viktiga, kanske banbrytande. Men tar minst ett år till innan resultaten är klara.

Slutrapporten om Smolenskolyckan har skjutits upp gång på gång, och så sent som för en månad sedan försäkrade Smolenskkommissionens ordförande, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, att den skulle vara klar den 10 april.

De nya tester som Kaczyński nu hänvisar till är de senaste i en lång rad undersökningar som inte gett det önskade resultatet – bevis på att planet sprängdes i luften på initiativ av Moskva som fruktade presidentens antiryska politik. Internationella forensiska laboratorier har flera gånger undersökt prover från offrens uppgrävda kvarlevor utan att finna spår av sprängämnen, och efter simulerade tester på en uppbyggd modell av planet har PiS egen Smolenskkommission kommit fram till att det var en explosion som inte lämnar spår.

Enligt den statliga polska haverikommissionen som utredde olyckan för åtta år sedan störtade presidentplanet på grund av dåligt väder, bristande teknisk kommunikation med flygplatsen och misstag av besättningen. Den officiella ryska utredningen ansåg att besättningens misstag var huvudskälet. Under utredningen förkom spekulationer om att presidenten skulle ha skickat in flygvapenchefen i cockpit för att övertala piloten om att försöka landa. (Niezalezna.pl och wB 2 april 18)

Tjugotre döda i påsktrafiken

Publicerat 2018-04-03

Under påskhelgen dödades tjugotre personer dödades på de polska vägarna. Över trehundra skadades, och trots en pågående kampanj för nykterhet vid ratten greps 1551 personer för rattfylleri, rapporterar trafikpolisen.

Det ska ses som en förbättring – förra året dödades 35 personer och skadades 379. (Polskie Radio 3 april 18)

Den polska eliten lider av mindervärdeskomplex

Publicerat 2018-04-02

Skärmdump från Telewizja Republika.

Runtomkring i världen görs idag allt för att Polens enighet ska försvagas, man kränker den historiska sanningen för att vi ständigt ska stå på knä, förödmjukade av ondska, lögner och brott.

Detta uppmuntrande budskap gav ärkebiskop Wacław Depo i sin påskpredikan i Jasna Góra, Polens religiösa huvudstad och landets heligaste plats. Budskapet förmedlades av flera polska medier, bl.a. Telewizja Republika. Det tycks inte vara ett aprilskämt.

Krönika
Gunilla Lindberg

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har i många år talat om att polackerna förödmjukade står på knä, förra premiärministern Beata Szydło använde gärna samma retoriska grepp och inte heller president Andrzej Duda håller sig för god för att framhålla Polen som en andra klassens medlem i EU och Nato, att polackerna står på knä. Nuvarande regeringschefen Mateusz Morawiecki tycks ännu inte ha gjort sig skyldig till samma härskarmetod.

Det är naturligtvis intressant när en rad politiska auktoriteter, inklusive katolska kyrkan, anstränger sig att trycka på medborgarna uppfattningen att de inte duger. Andra nationella ledare brukar arbeta med att höja väljarnas självförtroende, tala om landets framgångar i utlandet – som beror på kloka beslut, intelligenta satsningar, framstående personligheter på olika områden, kort sagt en ”Vi är bäst och det vet folk därute”-anda. Medan dagens polska ledare kryper ihop, mumlar om att ”vi står på knä” – de vill resa sig men har inte kraften, de har ett svårt mindervärdeskomplex som yttrar sig i att det bara är inne i det egna landet som man kan göra sig gällande.

Ändå har Polen sedan frigörelsen från kommunismen gjort enorma ekonomiska och sociala framsteg. Jag var med i Polen redan på 1960-talet, jag minns hur det var. Och jag har sett den imponerande utvecklingen, hur Warszawa blev en mondän storstad, hur Lublin blev en provinsstad med egen profil, hur lantbruket har moderniserats, hur industrin har expanderat. Med bidrag från EU – visst. Men det var polackerna själva som gjorde jobbet. Det är något att vara stolt över.

Dessutom finns det vittberömda polacker som Marie Skłodowska-Curie, Johannes Paulus II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Andrzej Wajda, Agnieszka Radwańska, Magdalena Abakanowicz, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Roman Polański, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Paweł Pawlikowski, Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman, Isaac Bashevi Singer, Justyna Kowalczyk, Joseph Conrad, Lech Wałęsa, Maurice Sendak, Pola Negri, Artur Rubinstein, Donald Tusk, Ignaz Paderewski, Tomasz Stanko, Kamil Stoch, Zbigniew Brzeziński, Krzysztof Kieśłowski, Krzysztof Komeda, Bea Szenfeld. Det här är några av de namn som är välkända i hela världen, de första som rann upp i minnet när jag började tänka på polacker med världsrykte också utanför Polen. Det finns många fler, tusentals polacker har gjort sig bemärkta på olika områden, polska operasångare gör succé på Metropolitan, polska författare och politiker får Nobelpris, polska astronomer visar att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom, polska professorer undervisar studenter i alla västländer, polska regissörer vinner Oscar, Polen är det första land som av egen kraft välte kommunismen, polska kungar vinner berömda slag även utanför det egna landet.

Och ändå envisas landets ledande elit med att polackerna är underskattade, förödmjukade och står på knä.

Varför?

Gunilla Lindberg

Svenska Alice i den polska motståndsrörelsen

Publicerat 2018-04-02

Men minnet lever i Żywiec och 2014 sattes en vacker skulptur upp i slottsparken – ”Ławeczka Alicji Habsburg” av Bronisław Krzysztof.

Skulle Alice Ankarcrona född i Hölö kunnat bli drottning i Polen? Frågan låter kanske absurd – men historien tar många oväntade språng, så varför inte.

Alice Ankarcrona (1889-1985) bedårades av den österrikiske envoyén och polske greven Ludwig von Badenis storstilade baler i Stockholm på 1910-talet. 1911 gifte de sig och flyttade till Bryssel där hon kom i kontakt med delar av den europeiska aristokratin. Men maken Ludwig insjuknade mentalt och avled efter fyra plågsamma år. Han lämnade efter sig en minderårig son Kasimir som ärvde hans vidsträckta egendomar i Galizien mellan Lwów och Tarnopol, däribland Badenipalatset i Busk. Alice flyttade till Busk för att förvalta egendomen. Under det polsk-ukrainska kriget 1918 måste hon passera stridslinjerna vid Lwów men lyckas ta sig fram på hästkärror och till fots för att förenas med sin lille son på Busk.

Läs vidare >>

Det anrika Żywiec-bryggeriets öden

Publicerat 2018-04-02

Etiketten med ett dansande Krakówpar gjorde succé i USA.

Det berömda bryggeriet Arcyksiążęcy Browar w Żywcu grundades 1856 och ingick i ärkehertig Albrecht Friedrich Habsburgs egendomar i Żywiec. Det producerade inte mindre än fem olika öltyper och var berömt för sin kvalitet. Vid nazisternas ockupation av Polen 1939 konfiskerades bryggeriet, gavs namnet Saybuscher Beskidenbrauerei (Saybusch = tyska namnet på Żywiec) och försåg sedan Gestapo och de nazi-tyska officersmässarna med Saybuscher Quell och Beskiden-Gold.

Żywiec gamla etikett från 1856 med Habsburg-kronan.

Vid krigsslutet konfiskerades bryggeriet åter, nu av den polska kommunistregimen i enlighet med 1944 års jordreform. Utrustningen var delvis förstörd av de retirerande nazisterna, men med tiden kom en kvalitetsmässigt låg produktion igång. Omkring 1956 lyckades en polsk-amerikan introducera ölet Żywiec Jasne Pełne på den amerikanska marknaden, bl.a. genom att låta designa en ny etikett med ett dansande Krakówpar. Ölets internationella renommé steg och idag produceras flera olika sorter med världsklass vid ett högteknologiskt bryggeri i Żywiec. Under efterkrigstiden har ägaren ändrat namn ett tiotal gånger och heter idag Żywiec S.A. med Heineken-koncernen som majoritetsägare.

När bryggeriet konfiskerades ägdes det av grundarens sonson Karl Albrecht Habsburg och hans svenskfödda maka Alice. Deras arvingar inledde i början av 1990-talet en process, i vilken de krävde kompensation av polska staten för konfiskeringen av bryggeriet samt att Habsburg-Lothringens krona och årtalet 1856 skulle tas bort från etiketten. Åtalet väcktes av den ende av arvingarna som hade polskt medborgarskap, Alices son i första äktenskapet Kasimir som gått i kloster och kallade sig fader Joachim efter sitt skyddshelgon. Efter många år av processande ända upp i Högsta Domstolen ingick arvingarna 2005 en förlikning som gav dem en ekonomisk kompensation (symbolisk enligt sonen Carl Stefan Habsburg). Etiketten från 1856 med Habsburg-kronan och årtalet 1856 fick finnas kvar.

Har Żywiec blivit Heineken frågar sig ölentusiasterna. Nej, bryggeriet licenstillverkar visserligen Heineken, men utöver sitt egentliga Żywiec-sortiment.

Terho Paulsson

Reflektioner över påskägget

Publicerat 2018-04-01

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Vad händer egentligen bakom kulisserna i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS)? Allt mer pekar på att partiet håller på att rasa samman. Destruktionen går uppifrån och neråt. Som den ruttnande fisken där processen börjar vid huvudet.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Tron på att Jarosław Kaczyński, partiets ledare, likt Moses kommer att leda partiet genom havet (dock inte Röda havet) fram till nästa mandatperiods förlovade land där var och en kommer att få det den förtjänar efter graden av medlöperi och underkastelse är oåterkalleligen borta. Kaczyński tycks ha tappat kontrollen, han är sjuk och förstår inte den situation som han, partiet och landet har hamnat i. Hans beprövade metod att hålla folk i schack under mottot att alla kan köpas och skrämmas till lydnad fungerar inte längre. Allt fler PiS-politiker börjar om inte göra uppror, så åtminstone komma med avvikande åsikter. Presidenten tar sig friheter och lägger in sitt veto när det gäller den idiotiska degraderingslagen. Polacker – och framför allt kvinnorna – går ut på gatorna och protesterar mot att regeringen försöker begränsa deras mänskliga rättigheter och göra dem till avhumaniserade barnalstrare. Varken USA eller EU låter sig duperas av premiärminister Morawieckis tvivelaktiga charm och PiS har inget mer att erbjuda vare sig folket eller katolska kyrkan. Alla pengarna är redan borta men PiS-anhängarnas aptit har inte stillats.

Att bli av med förre försvarsministern Antoni Macierewicz och miljöministern Jan Szyszko har berövat partiet många av de trognaste anhängarna och försämrat relationerna med kyrkan. Macierewicz som alltid tyckt om att spela ut sina politiska motståndare med hjälp av förtal kommer säkert att fortsätta i samma stil och kompromettera sina motståndare. Kyrkan och framför allt fader Rydzyk med sin Radio Maryja ser fram emot en ny partiledare, en som är yngre och lättare att manipulera.

Mängden misslyckanden på både den internationella och den inhemska scenen är förbluffande: fiaskot inom utrikespolitiken och de politiska kriserna med Israel, Ukraina och även USA; den skärpta abortlagstiftningen som håller på att strypa Lag och Rättvisa på hemmaplan och den öppna konflikten med fundamentalisterna inom de egna leden och med kvinnorna gör att regeringspartiet i allt högre grad känner sig trängt mot väggen. Det värsta är att PiS inte har någon lösning på problemen. För EU kommer inte att låta sig nöjas med några fjuttiga ändringar i den nya lagstiftning som förstör det demokratiska domstolsväsendet, kvinnorna kommer inte låta sig skrämmas när det gäller de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och biskoparna kommer fortsätta pressa den försvagade Kaczyński och vilja ersätta honom.

Den nye premiärministern Mateusz Morawiecki som skulle ha lugnat EU och visat partiets mänskliga ansikte har visat sig vara ett fiasko med sina stupida uttalanden om Förintelsen och de nedlagda blommorna på fascisternas gravar.

Kaczyński och hans anhängare hoppas förstås att folk ska glömma, i synnerhet om man lovar dem mer pengar, att EU inte kommer att dra igång artikel 7 eller att någonting exceptionellt ska inträffa. Men de dalande opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk – väljarna är känsliga när det gäller missbruk av makten, framför allt ekonomiskt missbruk. Och nu har det plötsligt visat sig att de löften som Lag och Rättvisa gick ut med – om måttlighet, ödmjukhet och transparens – har visat sig inte vara värda ett ruttet öre. Förra premiärministern Beata Szydło ropade i parlamentet att hennes regering förtjänade de oacceptabelt höga bonusar de fått. Fått för vad? Den misslyckade utrikespolitiken? De skövlade urskogarna? Den nedmonterade armén? Det blir svårt att förklara för väljarna.

Och Donald Tusk sitter i Bryssel och betraktar förödelsen. Den senaste intervjun med honom visar tydligt att han tänker komma tillbaka till den polska politiken. Och med stor sannolikhet blir han på sikt vinnaren medan Jarosław Kaczyński och hans parti som skulle rädda och frälsa den polska nationen för alltid blir det stora politiska fiaskot.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Donald Tusk: PiS sitter inte kvar för evigt!

Publicerat 2018-04-01

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Man ska inte utesluta någonting, och jag vet inte vad framtiden bär i sitt sköte. Men 2019 kommer jag att vara i Polen och ingen ska tro att jag tänker sitta och titta på tv.

Det sade Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande och f.d. premiärminister i Polen, till TVN24 som under hans besök i hemstaden Gdańsk i påskhelgen passade på att göra en intervju.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

En uppmärksammad fråga i polska medier just nu handlar om Jacek Kapica, som misstänks för att ha stulit 21 miljarder zloty och delat ut till spelbranschen.

Jag är stolt över att ha samarbetat med Jacek Kapica, och den här aktionen är förstås ett försök att slå mot mig. Det är viktigt att reda ut vad det egentligen handlar om. Regeringen använder statliga medier och åklagarmyndigheter och väljer ut en oantastlig människa för att komma åt mig. Det är förödande för rättsstaten, sade Tusk.

Lagen har för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) blivit ett redskap för politiska konfrontationer. Så snart Kapica arresterats publicerade statliga TVP ett förberett material i avsikt att kompromettera Kapica, påpekade han. Det stärker intrycket av att det polska rättssystemet allt mer blivit en del av den politiska apparaten. Och detta hjälper inte Polen att återuppbygga sitt goda anseende i Europa – Polens situation i Europa är mycket mer komplicerad idag än då jag var premiärminister.

Tusk talade också om den framgångspolitik som PiS-regeringen försöker bedriva både inom och utanför landet.

Det är en mängd absurd information utan all trovärdighet som ska ge intryck av att PiS bygger det ödelagda land som Medborgarplattformen (PO) lämnade efter sig. En katastrofal bild av det förflutna ska dölja dagens misstag och misslyckanden, menade Donald Tusk. Det enda vettiga är nu att oppositionen förenas mot regeringens framfart.

På en fråga om sin internationella karriär svarade Tusk att den framför allt var en framgång för Polen.

Valet av mig till ordförande i Europeiska rådet var förknippat med stora förmåner för vårt land. Jag gör vad jag kan och så gott jag kan, sade Tusk och konstaterade också att kontakterna mellan Bryssel och den nuvarande regeringen inte är särskilt omfattande.

Jag vill bara tala väl om den polska regeringen i Bryssel, och om jag inte kan det föredrar jag att inte tala om den alls. Men varken Beata Szydło eller Mateusz Morawiecki tycks vilja ha någon kontakt med mig. Jag kommer naturligtvis att göra allt för att Polen inte ska bli lidande, i synnerhet i budgetförhandlingarna. Men vi ska komma ihåg att de problemen är övergående. PiS kommer inte att vara för evigt, sade han.

Vad gäller framtiden ville Tusk inte måla upp några visioner.

Men 2019 kommer jag att vara i Polen och ingen ska tro att jag tänker sitta och titta på tv, sade han.

Med tanke på att det är parlamentsval i Polen 2019 kan man se det som ett löfte om att han återigen ska bli en viktig faktor i polsk politik.

Tusk skrädde alltså inte orden när han på sitt sedvanliga lugna och välavvägda sätt kommenterade PiS-regeringen. Han sände också tydliga signaler om sitt eventuella framtida engagemang i den polska politiken. PiS reagerade omedelbart. I en nyhetssändning i statliga TVP anklagade man Tusk för att stödja en person – Jacek Kapica – som misstänks för att ha stulit 21 miljarder zloty. Man pekade också ut Tusk som skyldig i avlyssningsskandalen 2014 där ministrar från dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen och affärsmän fick sina middagssamtal inspelade och publicerade, inspelningar som avslöjade maktens manipulationer. Och man dammade till och med av en gammal inspelning där förre presidenten Aleksander Kwaśniewski kallade Tusk ”rödhårig och osedvanligt hämndlysten”.

Men som det arabiska ordspråket säger: Hundarna skäller, karavanen fortsätter vidare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda stoppar degraderingslagen

Publicerat 2018-03-30

President Andrzej Duda.
Foto: wikipedia.

Parlamentet har stiftat en ny lag som går ut på att generalerna i kommunistregimen, bland dem den förra presidenten general Wojciech Jaruzelski (död 2014) och förre inrikesministern general Czesław Kiszczak postumt ska berövas sin militära rang. De två anses ha det största ansvaret för krigstillståndet i Polen 1981, då över 90 personer dödades av säkerhetspolisen.

Nu ligger lagen på president Andrzej Dudas bord. Och han lägger in sitt veto.

Han menar att lagen innebär en kränkning av de militära normerna i en demokratisk stat, och protester har hörts både från aktiva militärer och från krigsveteranernas organisationer.

Men PiS anser att historisk rättvisa skapas när toppmilitärer som under åren 1943 1990 begick brott mot den polska nationen degraderas.

Motståndare till lagen menar att den är ett bevis på att PiS vill förvanska Polens historia och hämnas på människor som inte kan försvara sig längre.

PiS presschef Beata Mazurek säger att partiet är besviket över presidentens beslut, men att man inte avser att kommentera det.

Duda har en gång tidigare inlagt sitt veto mot en lag, det var för ett år sedan när villkoren för Högsta domstolen och Nationella Domstolsrådet ändrades. Då väckte det förvåning – dittills hade han snällt undertecknat allt som PiS i rasande fart beslutat ända sedan valet 2015. Förra våren var han emellertid i konflikt med en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis gamla vänner, dåvarande försvarsministern Antoni Macierewicz som struntade i att försvarsdepartementet och presidenten enligt grundlagen gemensamt ska besluta om de väpnade styrkorna. Duda vann så småningom den konflikten och Macierewicz fick avgå. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 30 mars 18)

I det säregna Bukovina

Publicerat 2018-03-30

Gravstenar av målat trä på den berömda kyrkogården i Sapanta, norra Rumänien. Foto: Stanisław Godula.

På ömse sidor om gränsen mellan Ukraina och Rumänien, i östra Karpaterna, breder det land ut sig som kallas Bukovina – ett ortnamn som förknippas med bokskogar.

En gång låg Bukovina inom det polsk-litauiska samväldet som en del av Moldavien men efter Polens delningar kom det att i stället höra till Österrike-Ungern.

Befolkningen är i hög grad etniskt blandad, och den speciella kultur som än idag kan ses i Bukovina har tagit intryck av många folkslag. Även kyrkan har naturligtvis haft stor betydelse för den kulturella utvecklingen.

Detta vackra land med sina särpräglade målningar utforskades på sensommaren av Bulletinens Stanisław Godula, som här delar med sig av sitt rika bildmaterial.

Läs vidare >>

Ny avgång från Göteborg till Wrocław

Publicerat 2018-03-29

Wizzair flyger mellan Göteborg och Wrocław två gånger i veckan. Foto: wizzair.com

Från den 31 mars öppnar Wizzair sin nya linje mellan Göteborg Landvetter och Wrocław. Det blir två avgångar i veckan, på måndagar och fredagar och resan tar 90 minuter. (wizzair mars 18)

Polen köper Patriot-systemet

Publicerat 2018-03-29

Försvarsminister Mariusz Błaszczak och USAs ambassadör Paul Jones skakar hand efter undertecknandet av Patriot-avtalet.
Foto: W. Kompała / KPRM

Försvarsminister Mariusz Błaszczak undertecknade på onsdagen ett avtal om att köpa det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot för leverans under åren 2022–2024. Priset blir 4,75 miljarder dollar.

Undertecknandet skedde i närvaro av president Andrzej Duda, premiärminister Mateusz Morawiecki och den amerikanske ambassadören Paul Jones.

Ett historiskt ögonblick, sade Duda.

Det amerikanska utrikesdepartementet förklarar sig i ett uttalande vara mycket belåtet med avtalet, som betecknar kulmen på de två ländernas ansträngningar under två år och är det direkta resultatet av mötet mellan president Duda och president Trump i juli förra året.

Det är ännu ett bevis för Polens åtaganden gentemot Nato och landets relationer med USA, skriver departementet. (Polskie Radio 28 mars 18)

Präst utreds för sexuellt ofredande

Publicerat 2018-03-29

En 32-årig präst i centrala Polen utreds nu av polisen för sexuellt ofredande av minderåriga. Mannen, som var religionslärare i en skola, arrangerade i höstas extra aktiviteter för eleverna, och i samband med det skickade han sms till åtminstone tre pojkar med sexuella förlag. En av pojkarna visade upp meddelandena för sina föräldrar som tog kontakt med polisen.

Prästen, som har stängts av från sin tjänst av biskopen i stiftet, riskerar upp till två års fängelse om han fälls. (Onet.pl 29 mars 18)

PiS tappar stöd efter abortdebatt

Publicerat 2018-03-29

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar nu stöd rejält – från 40 % i februari till 28 % i mars, visat en färsk opinionsundersökning. Nyligen visade en annan undersökning på ett stöd på 50 % för PiS, och en tredje undersökning kom fram till ett stöd från 46,5 % av väljarna. PiS sopade banan med det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som i de andra mätningarna fick hälften mindre än hälften så mycket stöd.

Ett rejält tapp alltså.

Orsakerna är flera, menar opinionsinstitutet Kantar Millward Brown som genomfört undersökningen. Att förra premiärministern Beata Szydło delade ut till generösa bonusar till ministrar och deras medarbetare på departementen upplevde många som ohederligt. Och sedan togs förslaget om ytterligare skärpt abortlag upp i parlamentet – inte ens mycket gravt missbildade foster utan möjlighet att överleva förlossningen ska enligt förslaget få aborteras.

Den nuvarande lagen om abort i Polen är en kompromiss som under mycken vånda utarbetades i början av 1990-talet efter kommunismens fall. Abort är förbjudet utom i tre fall: om moderns liv och hälsa är i fara, om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest samt slutligen om fostret är allvarligt och obotligt skadat. Den stora majoriteten av medborgarna anser att detta är en bra lag.

Men katolska kyrkan vill annorlunda, och inför valet hösten 2015 gjorde PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och kyrkan en överenskommelse: om kyrkan uppmuntrade församlingsborna att rösta på PiS skulle partiet de till att abort blir totalförbjudet. Och det är det löftet som regeringen nu i ett par år har velat uppfylla i flera år genom att ta bort aborträtten för oåterkalleligt skadade foster. För att underlätta att förslaget ska gå igenom har man infört ekonomiska bidrag till föräldrar som väljer att föda de gravt handikappade fostren.

Opinionsundersökningar visar att åtgärden inte fått polackerna att ändra sig – i alla fall inte så att de blivit mer negativa till aborter. Hösten 2016, då de riktigt stora aborträttsdemonstrationerna pågick, sade 58 % ifrån att de inte ville se någon ändring av lagen, och idag har 70 % den åsikten. Protesterna har varit återkommande. Rör inte aborträtten är polackernas budskap till regeringen, som därmed är kvar i problemet med förväntningarna från biskoparna. (TVN, Natemat.pl och wB 29 mars 18)

Klassiska kringelvagnar ska bort

Publicerat 2018-03-29

Skärmdump från lovekrakow.pl

De klassiska gatustånden i Kraków där man kan köpa kringlor, obwarzanki, ska bort. I stället ska de ersättas med någon mer estetisk typ av matvagn som bättre passar in i den renässansstil som präglar stadens historiska centrum.

Det uppger webbplatsen Love Kraków.

Borgmästaren utlyser nu en tävling om vem som kan komma med det bästa förslaget och vinnaren får 30 000 złoty. Förutom det estetiska måste de tävlande tänka på arbetsmiljön. Vagnen måste vara lätt – den rullas ju undan på nätterna – och den ska ge försäljarna ett gott skydd mot vädrets makter.

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 17 april och tyvärr är tävlingen bara öppen för dem av landets egna invånare som är utbildade i konst eller arkitektur, skriver sajten. (lovekrakow.pl 28 mars 18)

Polenpodden om det händelserika mars 2018

Publicerat 2018-03-29

Magdalena Domeradzka och Ted Bergdahl.
Foto: Polenpodden

Avsnitt 44:

Om svarta protester, söndagsstängt och marsrevolten 1968. Medverkande Dorota Tubielewicz Mattsson, professor i polska språket och litteraturen samt medarbetare i webb-Bulletinen. Poddvärdar är Magdalena Domeradzka och Ted Bergdahl. >>

Regeringstjänsteman tros ha spionerat för Ryssland

Publicerat 2018-03-29

En polsk regeringstjänsteman har gripits, misstänkt för spioneri för Rysslands räkning. Han tros ha lämnat information till den ryska underrättelsetjänsten om hur Polen försöker stoppa byggandet av Nord Stream 2, naturgasledningen längs Östersjöns botten mellan Ryssland och Tyskland.

Mannen är involverad och har detaljerad insyn i projekt som är av stor betydelse för den polska energisektorn. Bland annat har han arbetat med ansökningar om bistånd från EUs fonder för projekt som ska minska Polens beroende av rysk naturgas.

Utöver det ska han ha samlat information via grupper på Facebook, där han är administratör. Bland medlemmarna finns andra regeringstjänstemän, parlamentariker, EU-parlamentariker, anställda på de större energibolagen, journalister och aktivister som har diskuterat energifrågor och projekt ur olika perspektiv. (TVP, Energetyka 24.pl 28 mars 18)

Filmen om det som förenar och delar

Publicerat 2018-03-27

Scen ut filmen Cicha noc.

Piotr Domalewskis film ”Cicha noc” (Stilla natt) blev den stora vinnaren vid årets filmgala i Warszawa där Polska filmakademin delar ut Örnar för bästa prestationer. Filmen kammade hem sammanlagt nio utmärkelser. Priset för bästa film den senaste 20 åren fick Roman Polanski som för femton år sedan belönades med en Oscar för filmen Pianisten.

Filmen ”Cicha noc” som är Domalewskis debutfilm fick pris för bland annat bästa film och bästa manus och regi, bästa manliga huvudroll och bästa manliga biroll.

Filmen handlar om en julafton i en familj som försörjs av äldste sonen som arbetar i Holland. Han har en plan för framtiden men, utan att avslöja för mycket, planen och familjen splittras genom oväntade omständigheter. Det är ett Polen som skildras vid julaftonbordet, ett Polen där erfarenheterna av utlandsjobb definierar många polackers syn på sig själva. Det är ett Polen långt borta från Warszawa och mediernas bild av landet. Publiken slås av en känsla av självdestruktivitet och den sköra sammanhållningen. För julaftonsbordet förenar polacker som inget annat samtidigt som det påminner om hur främmande de är för varandra.

Julaftonen filmas av huvudpersonen som spelar in det gråa glåmiga landskap han färdas genom. Senare filmar han själva julaftonen – förberedelserna och själva firandet som stundtals verkar vara en sorglig och vulgär vision.

En helt annan bild av samma julafton växer fram i den film som familjens yngsta dotter gör. Hennes perspektiv är helt annat – där ser man glädjen och traditionerna som familjen trots allt tycks ha behållit. Detta andra perspektiv blir till en kontrapunkt till huvudpersonens skildring.

Det finns alltså olika bilder av verkligheten och Polen, och dessa bilder är oss inte givna en gång för alla utan omprövas och relativiseras hela tiden. Allt beror på vem som skildrar verkligheten och vad hen väljer att se.

”Cicha noc” (Stilla natt) är inte politisk film; den är en syntes av polackernas skörhet och paradoxer som kanske just under julaftonen kommer fram som tydligast. Och den är väl värd att se.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyński: Högt pris för överenskommelse med EU

Publicerat 2018-03-27

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har lyckats få till en överenskommelse om domstolsreformerna med Bryssel. Men priset är högt, säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Jag ska inte dölja att det har inneburit tråkiga konsekvenser för oss att vi har tagit efter Viktor Orbans reformer i Ungern. Vi skulle naturligtvis gärna vilja gå vidare med förändringen av domstolarna så att det blir som det var tänkt från början innan president Andrzej Duda inlade sitt veto. Men det går alltså inte.

Det viktiga är att en överenskommelse är möjlig, och jag hoppas bara att våra motståndare nu inte ska använda den för att nya angrepp på oss och hävda att de har vunnit, säger Kaczyński. Däremot borde det komma kritik från högersidan för att vi inte lyckats nå ända fram.

Men trots de bittra eftergifterna är resultatet ändå i grunden acceptabelt, säger PiS-ledaren till tidningen wPolityce.

Intervjun har gjorts med anledning av att premiärminister Mateusz Morawiecki på måndagen fick ta emot Polens President Lech Kaczyńskis utmärkelse, vilket Jarosław Kaczyński ansåg vara ett mycket bra val.

Morawiecki utsågs till regeringschef just för att komma överens med Bryssel, och han har gjort ett bra jobb, säger Kaczyński som också uppskattade det tacktal där Morawiecki påpekade att hela PiS politik bygger på brodern Lech Kaczyńskis idéer, både vad gäller omvärlden och Polen.

PiS-ledaren försvarar också de bonusar som den förra regeringschefen lät betala ut till hela regeringen och många anställda i departementen.

Det här är ingen skandal, det handlar om en erkänsla för ett mycket gott arbete, säger Kaczyński. Det finns många transaktioner på miljarder złoty i Polen som är betydligt värre.

Han beklagar att han på grund av ett allergianfall inte kunnat vara med när hon försvarade bonusarna i sejmen.

Jag är glad att hon är tillbaka i parlamentet, hon är en så lugn, välbalanserad och god person, men jag sade till henne att hon måste visa klorna lite ibland, säger PiS-ledaren. (wPolityce 26 mars 18)

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner