EUs miljardregn över Polen minskar 2020

Publicerat 2018-10-12

Polen har fått 105 miljarder euro i bidrag från EU under budgetperiooen 2014–20.

Polen har ända sedan EU-inträdet 2004 varit det medlemsland som fått störst ekonomiska bidrag från unionens olika fonder. Bara under innevarande period, 2014–20 handlar det om 105 miljarder euro (1 184 miljarder svenska kronor).

Polens egna avgifter till unionen har vid budgetperiodens slut nått upp till 30 miljarder euro, vilket innebär en nätt mellanskillnad på 75 miljarder euro.

Experterna förutsätter nu att Polen kommer att få en mindre andel ur struktur- och sammanhållningsfonderna, dels för att vissa regioner i landet blivit avsevärt rikare, dels för att EUs budget måste struktureras om efter Storbritanniens utträde. Guldregnet kommer alltså att minska något – hur mycket är inte klart än. (natemat.pl 12 okt 18)

Ministerrådet kan besluta om Polen på tisdag

Publicerat 2018-10-12

EU-minister Ann Linde.
Foto: FB.

Det är inte säkert att EU-länderna beslutar att Polen ska få en varning för brott mot de demokratiska värderingarna vid ministerrådets möte på tisdag.

Det finns absolut en majoritet som kommer att rösta ja, men om det är så många som 22 är oklart, säger EU-minister Ann Linde till nyhetssajten Europaportalen.

EU har aktiverat Artikel 7 i Lissabonfördraget mot både Polen och Ungern och processen kan innebära att länderna måste åtgärda det som övriga medlemsländer anser odemokratiskt. Annars riskerar de en varning från ministerrådet, vilket kräver att 22 länder är redo att formellt varna först Polen och sedan Ungern.

Länderna ska känna sig mycket säkra om de ska rösta ja, säger Ann Linde. Trots kritiken tillsatte Polen ju i veckan nya ledamöter i Högsta domstolen, och förmodligen vill EU-ministrarna först ha en frågestund med Polen.

Men på tisdag lägger EU-kommissionen fram sin plan för hur man ska gå vidare i processen, och då blir allt lite tydligare. (Europaportalen 12 oktober 18)

Polska barn kan visst ha två mammor

Publicerat 2018-10-11

Barn i Polen kanha föräldrar av samma kön.
Foto: wikipedia.

Myndigheterna har inte rätt att vägra utfärda en födelseattest med motiveringen att föräldrarna är två kvinnor. Det framgår av en prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Utslaget innebär en ändring av nuvarande praxis som utgår ifrån att föräldrar ska vara en man och en kvinna.

Det här är första gången som domstolen ser att det viktiga är att skydda barnets rättigheter och att frågan om samkönade äktenskap kommer i andra hand, säger advokaten Zuzanna Rudzińska-Ivy från Ombudsmannen för mänskliga rättigheter, RPO.

Domstolen satte också stopp för möjligheten att vägra acceptera översättningar av födelseattester för barn till homosexuella som fötts utlands.

Rättegången handlar om ett fyraårigt barn till två polska kvinnor, fött i Storbritannien. År 2015 vägrade myndigheterna i Kraków att föra in barnet i befolkningsregistret. Man ansåg att en översättning av det brittiska födelsebeviset skulle strida mot polsk lag – i formulären står det tydligt att föräldrarna ska vara en man och en kvinna. Den regionala förvaltningsdomstolen hade samma åsikt, men Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att så inte är fallet. Det går bra med två föräldrar av samma kön. Däremot kan internationell rätt inte tvinga Polen att betrakta de två kvinnorna som gifta med varandra – det strider mot polsk familjerätt, som förutsätter att äktenskap ingås mellan man och kvinna. (Dziennik.pl 11 okt 18)

Morawiecki: Polens historia ska berättas på polska

Publicerat 2018-10-11

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

I veckan lades hörnstenen till ett nytt museum över Polens historia i Warszawa. Vid ceremonin höll premiärminister Mateusz Morawiecki ett tal där han framhöll att Polen är en föregångare vad gäller enighet och att landet verkligen inte har något att skämmas över.

Polen har gjort mycket gott för Europa och världen som helhet, sade Morawiecki. Historien om hur vi varit fredsbevarande i Europa måste berättas på vårt eget språk. Det nya museet är nödvändigt eftersom Polen under kommunisttiden inte fick presentera den historiska sanningen.

Men det polska folket har kämpat och utgjutit sitt blod på alla fronter under andra världskriget, och det var polackerna som upprättade världens största underjordiska stat, sade premiärministern. Polens kamp för frihet, värdighet och mänsklighet var samtidigt en kamp för Väst och det polska folket bidrog oerhört mycket till den allierade segern över det nazistiska Tyskland.

Polens historia vore ett bra material för en Hollywoodfilm för att berätta om en nation med den vackraste frihetstraditionen i världen, ansåg han.

Talet är exempel på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik – omvärlden förstår inte nationens stora insatser. Tanken att Hollywood borde göra en film om Polens historia har tidigare formulerats av kulturminister Piotr Gliński, som instruerat statliga Polskie Radio och TVP att lyfta fram landets ärorika historia i allt från nyheter till tv-serier. Teatrar och filmregissörer har fått samma besked: patriotiska produktioner eller inga pengar.

Även skolan berörs – i en nyskriven lärobok i historia nämndes överhuvudtaget inte Solidaritetsledaren Lech Wałęsa. I stället lyftes PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis bror Lech fram som den egentlige ledaren i kampen mot kommunistregimen.

En annan tanke i PiS resonemang går ut på att polackerna har stått på knä inför övermakten i långliga tider, men att nationen nu med regeringens hjälp rest sig upp för att kräva sin rätt. Därav formuleringen om att Polen inte har något att skämmas över.

PiS-politiker påpekar också gärna att man känner sig som en andra klassens medlem i både EU och Nato. Som fiende utpekas EU i allmänhet och Tyskland i synnerhet. Polen är i konflikt med Bryssel efter reformer som strider mot de demokratiska värderingar som medlemsländerna förbundit sig att följa. Ledande land i EU är Tyskland, en gång Polens arvfiende. Därför bör det inte finnas tyskt kapital i t.ex. polska banker eller polska medier. I stället bör Tyskland betala skadestånd efter andra världskriget då Polen led så enormt stor skada.

Ytterligare ett utslag av den patriotiska politiken är Museet över Andra Världskrigets historia i Gdansk som nu görs om till ett museum över Polen under andra världskriget.

Som helhet syftar politiken till att lyfta den nationella självkänslan – men tyvärr har den också skadat det goda rykte och självförtroende som Polen tidigare hade, inte minst i Europa. (Polskie Radio och wB 11 okt 18)

Duda utnämnde nya domare trots tvist med EU

Publicerat 2018-10-10

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.

President Andrzej Duda utnämnde på onsdagen 27 domare i Högsta domstolen som ska ersätta dem som tvångspensionerades i juli.

Detta trots att EU dragit Polen inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter – flera ministrar har påpekat att det inte är självklart att Polen tar hänsyn till Europadomstolens utslag när det kommer.

Enligt lagen, som ingår i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) stora rättsreform, ska ledamöterna gå i pension vid 65 års ålder även om deras förordnande inte är slut. De som speciellt anhåller hos presidenten kan emellertid få förlängt, vilket riskerar att göra domarna beroende av presidentens välvilja.

Det faktum att poster inom de högsta juridiska instanserna som tidigare tillsatts av landets främsta jurister i fortsättningen även de ska tillsättas av politiker kan också hota domarnas oberoende.

Av de här skälen stängde Europeiska nätverket för Domstolsadministration, ENCJ, i mitten av september av Polska domarrådet, KRS, så att ENCJ ska kunna garantera sitt eget oberoende.

PiS motiverar reformerna med att domstolarna är ineffektiva och delvis korrupta eftersom det sitter kvar ledamöter som var med under kommunisttiden.

Utnämningarna har gjorts i allmänhetens intresse, säger Paweł Mucha på presidentkansliet. Med tanke på presidentens befogenheter finns det ingen anledning att invänta ett beslut från något annat organ som t.ex. Europadomstolen. (parlamentarny.pl och wB 10 okt 18)

Pedofilrapport ska skickas till påven

Publicerat 2018-10-09

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się).

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się), som kartlägger kända pedofilfall inom katolska kyrkan i Polen, arbetar med en rapport som ska skickas till påven.

Nyligen publicerade stiftelsen en interaktiv karta på internet, där tidigare kända fall placerats in. Landets biskopar har för närvarande till uppgift att göra en sammanställning av läget i sitt eget stift under de senaste 10–15 åren. Flera har redan avlagt rapport och de övriga lär följa. Efterhand som nya uppgifterna kommer förs de in på den interaktiva kartan. Tanken är att gemene man ska kunna kolla läget på hemorten – finns här några präster som ertappats med sexuella övergrepp med barn och arbetar de för närvarande med barn och ungdomar eller har de annan tjänst?

Stiftelsens hemsida registrerade 780 000 besök under de första 24 timmarna sedan pedofilikartan publicerats och runt hundra nya misstänkta pedofilfall hade anmälts.

Kartan ska ligga till grund för en rapport om pedofilin inom katolska kyrkan i Polen, säger Artur Nowak på stiftelsen Var inte rädd. I rapporten ska präster som hjälpt förövarna att dölja sina övergrepp också namnges.

Både de kyrkliga myndigheterna och de flesta vanliga människor har svårt att tro att detta är ett verkligt problem i Polen, säger Zbigniew Nosowski, chef för katolska tidningen Więź. Många biskopar lever fortfarande i förnekelse eller har möjligen börjat ana problemet. (Polskie Radio och wB 9 okt 18)

 

Avverkningarna skadade Białowieża

Publicerat 2018-10-08

Białowieża – Europas sista urskog d skadades av avverkningarna för ett par år sedan.
Foto: wikipedia

När delar av Europas sista urskog efter ett stort utbrott av granbarkborre avverkades för ett par år sedan väckte det stor uppmärksamhet och polska och internationella miljöorganisationer drog igång stora protester. Efter utslag i Europadomstolen upphörde avverkningarna i slutet av 2017.

Forskare från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och Polen har nu lagt fram en rapport om hur mycket av skogen som påverkats. Bland förlorarna finns sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter.

För att begränsa skadan föreslås att kalhyggena ska få utvecklas naturligt och att hela skogen blir nationalpark.

Miljödepartementet beordrade avverkning för att stoppa stora angrepp av granbarkborre, men miljöexperter ansåg att skogen skulle klara av angreppen på egen hand. Man misstänkte att det egentliga skälet var att det statliga skogsbolaget behövde mer timmer.

Nu har Grzegorz Mikusiński från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Polen konstaterat att 675 hektar massavverkats, huvudsakligen i de nordvästra och centrala delarna av Białowieżaskogen. Runt 229 hektar är skog med en stor andel gamla träd (minst 10 procent 100 år eller äldre). En stor del av avverkningen skedde i zon 3, den mest värdefulla delen av Białowieża utanför det som är skyddat som naturreservat eller nationalpark.

Drygt 1 % av den polska delen av skogen har huggits ner, säger Grzegorz Mikusiński. Det låter inte mycket, men området runt avverkningarna påverkas negativt på många olika sätt. Mikroklimatet ändras när området blir mer utsatt för sol och vind, skogen blir mindre sammanhängande och tillgången på död ved minskar. Det blir färre möjliga bohål för tretåig hackspett, pärluggla och sparvuggla. Lodjur vill ha tät växtlighet för att kunna smyga på sina byten och undviker kalhyggen.

Det lagliga skyddet har haft betydelse för Białowieżaskogen skriver forskarna. Ingen skog i själva nationalparken har avverkats, i princip inte heller i naturreservaten. Men många värdefulla äldre bestånd utan nationellt lagligt skydd avverkades. De områden som huggits ner bör därför lämnas i fred så att träden får växa tillbaka på naturlig väg. Om det statliga skogsbolaget gör som planerat och återplanterar och gallrar fortsätter störningarna i årtionden framåt. Forskarna föreslår också att hela Białowieżaskogen ska bli nationalpark.

Skogen är en oersättlig källa till kunskap om hur de ursprungliga skogarna i Europa fungerade när det gäller naturliga processer och biodiversitet. Dessa kunskaper kan användas för att restaurera skogar i andra områden, säger Grzegorz Mikusiński. (SLU och wB 2 okt 18)

Rädsla dämpar kvinnorörelsen

Publicerat 2018-10-08

Trådgalgar fick symbolisera vad som väntar gravida kvinnor om möjligheten till abort tas bort helt och hållet.
Foto Partija Razem, Facebook.

När omfattande demonstrationer för två år sedan utmynnade i att förslaget om totalförbud för abort drogs tillbaka från parlamentet kändes det som en triumf för folkliga protester och kvinnors rättigheter.

Den känslan har gått över, idag upplever jämställdhetsrörelsen hur rädslan sprider sig och ligger som en skugga över deras arbete, säger en av volontärerna till organisationen Human Rights Watch (HRW).

Polisen gör oväntade tillslag hos organisationer som arbetar för kvinnors lika rättigheter och går igenom deras kontor. Motiveringen är att de fått statliga bidrag och därför måste ställa upp med den information som justitiedepartementet begär.

De slog till i flera städer samtidigt och det kom fyra poliser för att hämta några papper, säger hon. Räderna gör att folk blir misstänksamma och det skadar kvinnorörelsens rykte.

Staten har också dragit ner på de ekonomiska bidragen till kvinnor som överlevt misshandel – ett stöd som den offentliga förvaltningen bara tillgodoser i de största städerna. Regeringen anser att det inte behövs eftersom det inte förekommer våld inom äktenskapet i Polen.

När Europakonventionen mot våld i hemmet 2011 antogs i EU mötte den kraftigt motstånd i Polen, inte minst av kyrkan. Motståndet handlade mycket om att konventionen även handlade om homosexuellas rättigheter, vilket upplevdes som mycket kontroversiellt. Konventionen antogs i juli 2015 efter år av hetsiga debatter i parlamentet medan det liberala Medborgarplattformen (PO) fortfarande hade makten. Hösten samma år vann det konservativa Lag och Rättvisa (PiS) valet och med en så konservativ majoritet i kammaren är det tveksamt om Polen hade ratificerat Europakonventionen. I augusti förra året gjorde Warszawa också ett försök att lite diskret lämna Europadomstolen för mänskliga rättigheter, men efter stor internationell uppmärksamhet fastslog Konstitutionsdomstolen att Polen ska vara kvar – fast avtalet måste skrivas om. (HRW och wB 8 okt 18)

Karta över pedofili inom kyrkan i Polen

Publicerat 2018-10-07

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) har lagt ut en interaktiv karta på nätet av kända och misstänkta pediofilbrott inom katolska kyrkan.

Reaktionerna mot prästers sexuella övergrepp mot barn och unga är omfattande och i helgen har protester ägt rum i flera större städer i Polen. Demonstranterna har bland annat lyft fram den karta över pedofilbrott inom katolska kyrkan som Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) nyligen publicerade på nätet.

Kartan innehåller inga nya uppgifter utan stiftelsen har gjort en sammanställning över vad som under åren rapporterats i medierna i samband med rättegångar. Samtidigt pågår en reningsprocess inom kyrkan och den ene biskopen efter den andre skriver för närvarande rapporter om hur det förhållit sig i det egna stiftet under de senaste 10-15 åren.

Brott som begås mot barn av präster är särskilt avskyvärda eftersom kyrkan ger dem status och ställning i samhället, skriver stiftelsen på sin hemsida. Vi hoppas att offren  ska finna kraft att stämma kyrkan och kräva skadestånd. Vi hoppas att kartan ska uppmuntra journalister att undersöka om förövarna inom kyrkan fortfarande arbetar som präster och med barn, och vi ser fram emot att få rapporter som hjälper till att ge en komplett bild av omfattningen av den kyrkliga pedofilin.

Den uppmärksammade filmen Kler (Prästerskapet), som klär av det polska prästerskapet in på bara kroppen och som setts av närmare två miljoner människor under den första veckan efter premiären har sannolikt också bidragit till demonstrationerna. (nielekajciesie.org.pl och wB 7 okt 18)

Czaputowicz: Polen är ledande landet inom EU

Publicerat 2018-10-07

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Polen är det land som växer snabbast i EU, vi lyfter nivån för alla och vi drar de andra medlemsländerna med oss. Mot oss står de ineffektiva staterna, de som inte utvecklas. De som inför protektionism i stället för att själva utvecklas, det är de som drar ner hela unionen.

Det sade utrikesminister Jacek Czaputowicz på fredagen under en debatt i Warszawa.

Han utvecklade också regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) syn på demokrati: Vi är emot den liberala demokratin, men vi är för demokrati i traditionell mening, demokrati i betydelsen av folkstyre, där samhället styrs av valda representanter i parlamentet.

Visst är vi för den ekonomiska liberalismen men vi motsätter oss andra medlemsländers protektionism, sade utrikesministern.

EU-domstolen ska bedöma vår domstolsreform men det är för tidigt att säga hur vi ska ta emot utslaget, fortsatte utrikesministern. Hittills har vi följt alla EU-domstolens domslut, vilket inte alla andra länder har gjort. Polen är faktiskt ledande på att följa EUs lagar. (Fakty.interia.pl 5 okt 18)

Utländska investeringar halverade under 2017

Publicerat 2018-10-06

Inflödet av utländskt kapital i Polen halverades under 2017 och landade på knappt 35 miljarder złoty. Det är främst investerare i Tyskland och Italien som backat, visar färska siffror från centralbanken NBP.

Det är det sämsta resultatet sedan 2013, skriver affärssajten businessinsider.pl.

Försäljningen av den italienska banken UniCredits andel i polska Pekao till statliga PZU ligger bakom en stor del av minskningen från Italien. Affären föranleddes av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) uttalade önskan att banker i Polen ska ha polska ägare.

Tyskland är fortfarande det land som investerar mest i Polen, följt av Luxemburg och Cypern. (businessinsider.pl och wB 5 okt 18)

Kaczyński: Morawiecki är en 10-poängare

Publicerat 2018-10-06

Premiärminister Mateusz Morawiecki och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Montage: wB.

Jag har förtroende för premiärminister Mateusz Morawiecki, han är en riktig tio-poängare. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till statliga TVP.

Regeringschefens namn har dykt upp i avlyssningsskandalen från 2014 – den som fick den förra regeringen på fall. I de smyginspelade samtalen från Warszawas innekrogar kan man höra Morawiecki prata om bulvanaffärer, och Kaczynski oroar sig för att väljarna ska tappa förtroendet för Morawiecki, då en opolitisk bankman som ibland var rådgivare åt Donald Tusks regering.

Morawiecki har gjort mycket bra för Polen, även förr när han verkade i en dålig miljö, säger Kaczyński. Det är han som har sanerat de offentliga finanserna och gjort vårt stora utbud av sociala program möjligt. Tack vare honom har levnadsstandarden ökat för den fattigare delen av samhället, tack vare honom kan vi genomföra den goda förändringen. Han har hjälpt polackerna och Polen på de forna eliternas bekostnad. Och när Tusk erbjöd honom jobbet som vice premiärminister och finansminister kom Morawiecki direkt till mig och berättade det, säger Kaczynski. Han är en exceptionellt bra man.

Kaczyńskis stora stöd för Morawiecki kommer inte oväntat. Redan när PiS-regeringen bildades i november 2015 blev den då okände bankdirektören utvecklingsminister. Han tog snabbt fram den fyraåriga utvecklingsplan som skulle ge partiet möjlighet att genomföra sitt familjepolitiska program med generösa barnbidrag och sänkt pensionsålder som särskilda höjdpunkter. Därefter blev han finansminister och för mindre än ett år sedan regeringschef.

Inför kommunalvalet om några veckor är det naturligtvis viktigt att ingen av PiS toppolitiker ger polackerna anledning att betvivla partiets ofta uttalade avsikt att med öppenhet, hederlighet och transparens avslöja de forna korrupta eliterna och skapa ett bättre, mer polskt Polen. Men det kan finnas ytterligare ett skäl till uttalandet. Kampen om att efterträda Kaczyński på partiledarposten och bli landets mäktigaste person pågår redan.

PiS-ordföranden lades i våras in på sjukhus för en knäoperation och skrevs ut flera veckor senare, blek och tärd. Hans framträdanden är sällsynta – han har till och med slutat med sina Smolenskmöten den 10 varje månad.

När det gäller kronprinsfrågan är Morawiecki PiS-ledarens egen favorit. Han ligger också bra till hos väljarna. Även förra premiärministern Beata Szydło, idag socialminister, är omtyckt ute i landet, liksom president Andrzej Duda. Men i partiets inre cirkel ses både Morawiecki och Duda som historielösa amatörer utan någon direkt förankring i PiS. I den inre cirkeln slåss inrikesministern Joachim Brudziński och justitieminister Zbigniew Ziobro om posten som kronprins. Båda har hårda nypor och drar sig inte för radikala grepp. Ziobro var en gång Kaczyńskis givne efterträdare men kom ihop sig med partiledaren efter valförlusten 2007 och åkte ut med dunder och brak. Men han har sina tillskyndare, liksom också Brudziński.

Det finns fler aspiranter, men PiS-ledaren själv föredrar sin ekonomiske trollkarl Morawiecki och än så länge är det han som håller i rodret. (TVP, Dziennik.pl och wB 5 okt 18)

Farligt för Polen att förlita sig på USA

Publicerat 2018-10-04

USAs president Donald Trump. Foto: Michael Vadon, wikipedia.

Den polska utrikespolitiken, som satsar allt på USA, kan visa sig vara bedräglig. Visserligen såg den amerikanske presidenten Donald Trump smickrad ut när president Andrzej Duda vid sitt besök i Vita Huset för ett par veckor sedan förklarade sig vilja ha ett Fort Trump i Polen – dvs. en permanent amerikansk militärbas utöver den 3 000 man starka roterande Natobrigad som ska avskräcka Ryssland från att överträda Natos östra gräns i Polen och de baltiska staterna. Polen är också redo att satsa två miljarder dollar för att projektet ska komma till stånd.

Det skriver nyhetssajten Politico.eu i en analytisk artikel.

Men Trump är oförutsägbar och sitter inte för evigt, och när Warszawa nu håller igång en rad konflikter med EU på olika områden är det svårt att se vem som skulle hjälpa Polen i händelse av kris.

EU-diplomater ser oroande tecken på att Washington med hjälp av ett entusiastiskt Polen försöker driva in en kil i Europeiska unionen – Trump har ju haft synpunkter både på handelsavtal och Natos skyldigheter. Han har beskrivit polackerna som ett folk som står upp för självständighet, trygghet och suveränitet. Tyskland håller däremot på att sätta sig i knät på Moskva, anser Trump, som liksom Polen är missnöjd med byggandet av den nya gasledningen Nord Stream II.

Polens egentlige ledare Jarosław Kaczyński kritiserar ofta EU för att inte stå upp för patriotism och för de kristna värderingarna (dvs. frågor om abort, homosexuellas rättigheter osv.) och hans intensiva agitation mot unionen skulle kunna få de EU-positiva polackerna vilja lämna unionen. I synnerhet som Polen under den kommande budgetperioden inte kan räkna med lika stort ekonomiskt stöd från fonderna som tidigare – Polen har ju backat från den förra regeringens beslut att ta emot ett par tusen flyktingar från Mellanöstern.

Men en amerikansk militärbas på polskt territorium innebär definitivt reaktioner från Moskva. I ett avtal med Ryssland från 1997 skriver Nato att man inte ser något behov av militära enheter i de länder som lämnat Warszawapakten och gått över till Nato.

Den ryska annekteringen av Krim har skapat oro i Polen och de baltiska länderna, men Pentagon anser en invasion osannolik. Amerikanska militärer menar att säkerheten längs Natos östra flank stärks bättre om man bygger ut infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar och flygplatser, i de aktuella områdena eftersom det då blir lättare att snabbt komma till undsättning i händelse av kris.

Men Kaczyński, som tänker på krigsutbrottet 1939 då Polen inte fick hjälp av sina allierade Storbritannien och Frankrike, vill ha USA som garant.

I värsta fall kan illiberalismen i Polen och Ungern sprida sig över hela Europa och leda till att varje land för sig hittar egna överlevnadsstrategier. Och då vore det ur polsk synvinkel bättre för Polen att reparera de skadade relationerna med Bryssel. (politico.eu okt 18)

Ny lag kan upphäva tystnadsplikten

Publicerat 2018-10-02

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.hd

Ännu en reform inom domstolsväsendet är på gång i Polen. Åklagare ska kunna begära att advokater, läkare, journalister och skatterådgivare redogör för vad deras klienter, patienter, meddelare och kunder har berättat i förtroende. Idag är det bara domstolarna som kan komma med sådana krav.

Det skriver Gazeta Prawna (Polens motsvarighet till Dagens Juridik).

Redan i förra veckan sade riksåklagaren och justitieministern Zbigniew Ziobro att departementet arbetar med ett sådant förslag, som i första hand skulle gälla advokater, läkare och skatterådgivare.

Polska Advokatsamfundet vädjar nu till Ziobro att inte gå vidare med förslaget.

Tystnadsplikten är stadgad både i grundlagen och i internationell rätt och ger medborgarna rätten till en rättvis rättegång, skriver Samfundet i ett uttalande. Om den kan sättas ur spel skadas klientens förtroende för advokaten.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har ända sedan maktskiftet hösten 2015 målmedvetet arbetat på att stöpa om domstolssystemet, vilket lett till att landets domstolar idag styrs av politikerna. Konstitutionsdomstolen, Högsta domstolen, Nationella Domstolsrådet har fått nya regler – och nya ledamöter. För att få in partitroget folk i de högre instanserna har pensionsåldern för domare sänkts i Högsta domstolen. Tvångspensionerade ledamöter har ersatts med jurister som handplockats av partiet. Ordföranden i de flesta distriktsdomstolar har också avskedats och ersatts med partitrogna. En disciplinnämnd har inrättats för att presidenten ska kunna bestraffa domare. Motiveringen är att domstolarna är korrupta och ineffektiva och det fortfarande finns domare som avkunnade domar mot den demokratiska oppositionen under krigstillståndet 1981-83.

EU har reagerat kraftigt mot politiseringen av domstolsväsendet, och lagen om Högsta domstolen har skickats till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för ett utlåtande. (Gazeta Prawna och wB 1 okt 18)

Morawiecki – från liberal till populist

Publicerat 2018-10-02

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Krystian Maj, KPRM.

Avlyssningshärvan som rullades upp för fyra år sedan och som vände upp och ner på den politiska scenen i Polen kan nu oväntat komma att riktas mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Bland de politiker och affärsmän som avlyssnades på en av Warszawas innekrogar fanns den nuvarande premiärministern Mateusz Morawiecki som då stod det liberala partiet Medborgarplattformen nära. På den tiden var han chef för en av Polens största banker och en av Donald Tusks rådgivare i ekonomiska frågor.

Det rapporterar nyhetsportalen Onet.pl.

ÅR 2013 ska Morawiecki i ett tre timmars långt samtal med en man ha diskuterat ett köp av fastigheter med hjälp av bulvaner. Lag och Rättvisa förnekar det hela och menar att allt är känt sedan fyra år tillbaka. Men inspelningen och dokumentationen kring Morawieckis inblandning i avlyssningshärvan har hittills inte offentliggjorts. Dessutom har Morawiecki-spåret uteslutits ur åklagarmyndighetens undersökningar. Onet.pl har emellertid på legal väg kopierat såväl inspelningen som tusentals sidor av domstolens dokumentation.

På tisdagen publicerade Onet.pl en utskrift av en annan inspelning där Morawiecki umgås med flera toppchefer från de statliga företagen: chefen för Polska sparkassan (PKO) Zbigniew Jagiełło, en nära vän till Morawiecki och den enda som behållit sitt jobb efter maktskiftet, chefen för polska energiverket (PGE) Krzysztof Kilian och hans biträdande Bogusława Matuszewska. I samtalet försöker Morawiecki imponera på de andra med sina nära kontakter med dåvarande premiärminister Donald Tusks kanslichef Tomasz Arabski (som PiS-regeringen senare dragit inför rätta) och med hans chefsrådgivare Jan Krzysztof Bielecki. I samtalet förnekar han inte att han var påtänkt till en ministerpost i Tusk-regeringen. Han beskriver sig som liberal, helt fascinerad av liberalerna i Väst.

En annan intressant punkt i det inspelade samtalet är Morawieckis utläggningar om att alla banker är styrda av ryska agenter. Redan då pläderade han också för att man skulle ”skjuta” mot immigranter som skulle komma att överskölja Europa.

Han gillade EU:s sätt att tackla de världsomfattande finanskriserna. Dessutom påpekade han att krig är bästa kuren mot folks alltför höga förväntningar vad gäller välfärden. ”Ett krig ändrar perspektivet på fem minuter”, ansåg Polens nuvarande premiärminister.

De ”försvunna” inspelningarna med Morawiecki väcker partiets vrede och genererar attacker mot Onet.pl. Morawiecki själv reagerar med påtaglig nervositet.

Inspelningarna användes alltså till att misskreditera Medborgarplattformens (PO) politiker samtidigt som man såg till att skydda dem som gått över till PiS. De visar också hur lätt Mateusz Morawiecki vände kappan efter vinden för att nå den absoluta makten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Höghastighetståg förbinder V4-länderna

Publicerat 2018-10-02

Snabbtåget Pendolino har i flera år bundit samman de större städerna i Polen.  
Foto: Sverker Norén.

V4, Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, har beslutat att tillsammans bygga en höghastighetsjärnväg som ska förbinda de fyra huvudstäderna Warszawa, Budapest, Bratislava och Prag. Beslutet togs på måndagen efter ett möte i Slovakien.

Därmed kommer en tågresa mellan Warszawa och Budapest att kortas ner från nästan tolv timmar till drygt tre timmar.

I samtalen deltog också Europeiska investeringsbanken (EIB) som har finansierat många järnvägsprojekt, men bara 14 % av dem har varit i Centraleuropa, säger Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó. Även andra finansinstitut kommer att inbjudas att delta i projektet, och alla fyra länderna kommer att delta i alla förhandlingar.

Polen har sedan 2014 höghastighetståg inom landet som förbinder de större städerna med varandra. (Polskie Radio, Hungary today och wB 1 okt 18)

Vem är rädd för Smarzowskis film?

Publicerat 2018-10-02

Scen ur Wojciech Smarzowskis nya film Kler (Prästerskapet).

Närmare en miljon polacker har sett Wojciech Smarzowskis film Kler (Prästerskapet) under de första tre dagarna. Intresset är enormt, så är också högerns och regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) panikartade reaktioner. Till och med den polska katolska kyrkan är än så länge mer återhållsam.

Medan biskoparna inte talar så mycket om filmens innehåll utan i stället – åtminstone officiellt – försöker rensa upp inom kyrkan, tycks PiS tro att filmen utgör ett hot både mot partiet som sådant och mot utgången i det kommande kommunvalet. Filmen jämförs med nazistiska propagandafilmer, den är ”skadlig” och festivalen i Gdynia (där den fick tre priser) ”visar förakt och hat mot den polska identiteten, Polen och polackerna”. Och så försöker man stoppa visningen i flera polska städer. Varför är det så?

Krönika:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Kler avslöjar mekanismerna bakom den politisk-kyrkliga alliansen i Polen. Patologiska företeelser inom kyrkan visas i all sin avskyvärda prakt och kopplas direkt till regeringspartiet som ju likt inget annat parti tidigare lever i en märklig symbios med kyrkan. Det är klart att det måste oroa PiS om de destruktiva krafterna inom kyrkan med sin direkta koppling till det politiska livet hotar att påverka valresultaten. För det är inte svårt att identifiera höga kyrkliga potentater med starka band till regeringspartiet. Såväl fader Rydzyk med sitt enorma penning- och maktbegär som ärkebiskopen Sławoj Leszek Głódź, nyligen avslöjad som medarbetare till kommunistregimens säkerhetspolis, kan lätt kännas igen som filmens huvudpersoner.

En av PiS mest synliga gestalter Stanisław Piotrowicz, åklagare från kommunist-Polen som under krigstillståndet dömde oppositionella, har på sitt samvete även ett fall med en pedofil i prästkappa som friades från sina brott år 2001. Piotrowicz har gjort sig känd för sin totala brist för empati för offren och för sin vokabulär – beröring av intima kroppsdelar kallade han ”ett uttryck för bioenergo-terapeutiska färdigheter”. Även ärkebiskopen Józef Michalik försvarade prästen-pedofilen och uttalade de berömda orden: Offren får skylla sig själva, de suktar efter kärlek och frestar prästen. Avskyvärda ord som han aldrig bett om ursäkt för och som ordagrant citeras i Kler.

Smarzowski skildrar patologin inom både polska katolska kyrkan och regeringspartiet. Båda har gjort allt för att sopa rubbet under mattan, båda skapar ett nät av ömsesidiga beroenden och intressen som till varje pris måste försvaras. Filmen Kler kommer förhoppningsvis att starta den nödvändiga diskussionen om tillståndet inom den polska katolska kyrkan. Många frågar sig vad som hänt med den kyrka som i århundraden var en symbol för frihet, bevarande av den polska identiteten och hopp inför framtiden och som nu blivit en korrupt politiserad institution där man tillåter och döljer diverse patologiska beteenden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Wałęsa hyllades på 75-årsdagen

Publicerat 2018-10-01

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk gratulerade Solidaritetsikonen Lech Wałęsa på 75-årsdagen.
Skärmdump från FB.

Det du har gjort har gett polackerna deras bästa upplevelse någonsin. Solidariteten och sanningen segrade utan blodsutgjutelse och sanningen är starkare än lögnen. Och som du kan se har du fler vänner än någonsin.

Det sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk när han å EUs vägnar gratulerade den forne Solidaritetsledaren och expresidenten Lech Wałęsa på 75-årsdagen i helgen. Samtidigt är det 40 år sedan Wałęsa tilldelades Nobels Fredspris.

Tusk medförde också en gratulation från EU undertecknad av samtliga EU-ledare – utom Polens premiärminister Mateusz Morawiecki och Ungerns Viktor Orbán.

EU-ledarnas gratulation till Lech Wałęsa.
Från Wałęsas FB-sida.

Bland gratulanterna märktes i övrigt USAs förra utrikesminister Condoleezza Rice, Nato-chefen Jens Stoltenberg, Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair. Ambassadörer från flera länder, bland dem USA, deltog också i hyllningarna i Gdańsk. (natemat.pl 30 sept 18)

PiS – en ödesfråga för Polen

Publicerat 2018-10-01

Idag rapporterar svenska medier ofta om vad som händer i Polen – det är kontroversiella lagändringar, stora demonstrationer, ständiga konflikter med EU om de demokratiska reglerna. Allt började med att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann parlamentsvalet 2015 och i rasande fart började förverkliga sitt politiska program – som närmast går ut på att hålla sig så långt från Bryssel som möjligt.

För den som inte har hängt med från början har Polenkännaren Peter Johnsson, journalist och historiker, gett ut en liten skrift, Lag och Rättvisa – ödesfråga för Polen (Utrikespolitiska institutet, 2018) som på ett sakligt och pedagogiskt förklarar det som kan verka absurt och obegripligt.

Johnsson, som bott många år i Polen, har tidigare publicerat ett par böcker om Polens historia och även fördjupat sig i det som sker i dagens Polen.

UI-häftet är en snabb, effektiv och kunnig beskrivning av vad som sker, varför det sker och vad man kan vänta sig av framtiden.

Peter Johnssons lilla skrift är ett måste för den som är intresserad av vårt grannland i söder som under många år framgångsrikt förvaltade EU-medlemskapet och de ekonomiska förmåner som följde med det.

Gunilla Lindberg

Peter Johnsson: Lag och Rättvisa – ödesfråga för Polen ingår i serien Världspolitikens Dagsfrågor som ges ut av Utrikespolitiska institutet. Kan beställas på ui.se.

Katolska kyrkan på film

Publicerat 2018-09-30

Scen ur Wojciech Smarzowskis nya film Kler (Prästerskapet).

Wojciech Smarzowskis nya verk Kler (Prästerskapet) väckte uppståndelse redan före premiären på filmfestivalen i Gdynia. Filmen visar den polska katolska kyrkans mörka sida: kyrkan är märkt av pedofili, brott mot celibatet, girighet, maktlystnad och penningbegär. Kler bryter mot ett seglivat tabu och berör ett brännande aktuellt ämne.

Filmen fick festivalens publikpris, journalistpris samt juryns specialpris för att ”ha tagit upp ett viktigt samhällsämne”, men statliga TVPs rapportering från Gdynia formade sig till ett angrepp. Regissörens tal under prisgalan sändes inte och allmänheten fick veta att ” självutnämnda eliter attackerar katolska kyrkan”.

Under det fem minuters långa nyhetsinslaget slår man fast en lång rad ”fakta”. För det första är det tyskarna som står bakom filmen då den uppmärksammas på omslaget till polska versionen av Newsweek (som ju gest ut av en tysk koncern). Sedan har djävulen inspirerat till filmen och samarbetat med regissören (enligt en i inslaget intervjuad präst finns det inom kyrkan en djävulens femte kolonn som gör allt för att skada kyrkan). Vidare slår man fast att det som visas i filmen utgör en marginell företeelse och dessutom är en lögn eftersom katolska kyrkan inte accepterar patologiska beteenden. Joanna Scheuring-Wielgus från det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) pekas ut som en av de djävulska politiker som bekämpar kyrkan, när hon försvarar kvinnors rättigheter, tar sig friheten att stämma den antisemitiska f.d. prästen Jacek Międlar och i parlamentet organiserar konferenser om pedofilin i den polska kyrkan.

Det viktigaste är dock enligt regim-TV att filmen ogillas av ”vanliga polacker” och att ” troende anklagar regissören för att kränka deras religiösa känslor”. Man hänvisar till två förbipasserande personer som inte sett filmen.

TVP-chefen Jacek Kurski tycker att Kler är en ”primitiv och billig provokation”.

Högermedierna rasar och några PiS-styrda kommuner försöker förbjuda sina lokala biografer att visa filmen. Regimvänliga medier uttalar sitt bifall, medan oberoende medier slår larm om censur. Kyrkan tar naturligtvis också avstånd och uppmanar till bojkott av filmen, samtidigt som man ändå börjat visa en antydan till vilja att reda ut pedofili bland präster.

Regissören Smarzowski berättar att han under arbetets gång konsulterat präster som velat bidra till att kyrkan i dess nuvarande form reformeras. Inspelningarna måste göras utomlands eftersom ingen kyrka i Polen ville (eller fick) vara med. Av oro för att kyrkan kommer att försöka stämma honom har Smarzowski låtit jurister noga granska alla scener.

Vid premiären den 28 september köade tusentals människor utanför biograferna, salongerna har varit fyllda till brädden och det är goda tider för dem som säjer biljetter på svarta börsen. Man kan misstänka att kyrkans och de styrandes massiva kritik av filmen bidragit till det enorma intresset.

De som sett Kler beskriver den som ”stark”, ”sann”, ”viktig” och ”mycket bra”, och säger att filmen berört och skakat om dem.

Smarzowskis film rör onekligen om och öppnar upp för diskussion om den polska katolska kyrkans tillstånd. Ett i Polen stort tabu är brutet, trots det politiska och klerikala motståndet. Men kommer filmen att förändra den polska katolska kyrkans anlete?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Valkommissionen varnar för troll och bottar

Publicerat 2018-09-28

Inlägg på nätet som beställts av en valkommitté, som producerats av s.k. bottar eller troll ska undertecknas så att det syns vem som betalat för dem. Anonyma kampanjinlägg strider mot vallagen och bestraffas med böter och indraget partistöd. Det skriver Statliga Valkommissionen (PKW) i ett meddelande. Partierna ska också redovisa i sin valbudget hur mycket pengar som gått till postningar på sociala medier.

Nyligen avslöjades att president Dudas kampanjorganisation inför presidentvalet 2015 använt sig av bottar och troll som producerade flera tusen automatiska inlägg i månaden på sociala medier, vilket anses ha påverkat utgången av valet.

Inför kommunalvalen i oktober klargör nu Valkommissionen vilka regler som gäller och att inlägg från troll och bottar ingår i det som ska offentliggöras. Varje betalt inlägg i valkampanjen ska redovisas, oavsett om de producerats av människor eller troll.

Att det sedan kan bli svårt att avgöra om ett inlägg är skrivet av en privatperson som ger uttryck för sina egna politiska åsikter eller om det är ett betalt inlägg blir ju ett senare problem. (OKO.press 27 sept 18)

Föll på eget grepp – Morawiecki måste rätta valretorik

Publicerat 2018-09-26

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Premiärminister Mateusz Morawiecki döms nu att korrigera sitt uttalande från den 15 september om den förra regeringens vägbyggen – eller rättare sagt brist på vägbyggen. Det slog hovrätten i Warszawa fast på onsdagen. Domen ska verkställas direkt och går inte att överklaga.

Det handlar om ett tal som Morawiecki under den pågående valkampanjen höll i Świebodziń.

Kommer ni ihåg hur våra företrädare sa att de inte byggde politik utan vägar och broar, frågade Morawiecki åhörarna för tio dagar sedan. Men blev inga vägar eller broar! Vi har på ett och ett halvt år lagt ner mycket mer pengar på det lokala vägnätet än den förra regeringen på åtta år!

Det är ju inte sant, tänkte ledande politiker från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och skyndade sig att med hjälp av den nya vallagen dra regeringschefen inför domstol.

Och nu har domen i detta allvarliga mål fallit.

Hovrätten konstaterar att formuleringen att det inte blev några vägar och broar kan ses som en acceptabel retorisk överdrift. Resten av uttalandet: den förra regeringen på åtta år spenderade fem miljarder złoty på lokala vägar, dvs. lika mycket som vi lagt ut på ett och ett halvt år, är emellertid felaktigt. Därför döms nu regeringschefen att utforma ett pressmeddelande där han tar tillbaka sina uppgifter. Det ska vara undertecknat Mateusz Morawiecki, premiärminister i Polen och inom 48 timmar ska det vara inlämnat till statliga TVP och privata TVN som ska läsa upp det inför varje större nyhetssändning samtidigt som texten fyller tv-skärmen.

Därmed kan man säga att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fallit på eget grepp. Den nya paragraf i vallagen som var avsedd att användas mot oppositionen, får istället sin första tillämpning mot partiets egen premiärminister Morawiecki.

Det är inte ovanligt att polska politiker stämmer varandra för småsaker som vi i Sverige rycker på axlarna åt. PiS har i åratal hävdat att Medborgarplattformen farit med lögn i olika sammanhang och ville ha ett verktyg att tysta munnen på oppositionen. Man kan tycka att de överansträngda polska domstolarna skulle ha viktigare fall att arbeta med, men nu finns det väl en viss risk för ett ännu rikare flöde av politiska åtal. (Parlamentarny.pl och wB 26 sept 18)

EU tar Polen till Europadomstolen

Publicerat 2018-09-24

Högsta domstolens ordföranden Małgorzata Gersdorf.
Foto: wikipedia.

EU-kommissionen beslöt på måndagen som väntat att hänvisa Polens nya lag om Högsta domstolen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Med lagen tvingas domstolens ledamöter att gå i pension vid 65 års ålder i stället för som tidigare 70. Detta oavsett om deras förordnande går ut eller ej. De som vill fortsätta arbeta får lämna in en ansökan till president Andrzej Duda, som gör en personlig bedömning.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ser detta som ett sätt att komma tillrätta med korruption inom domstolen, medan domarna och EU anser att lagen påtagligt inskränker rättsväsendets självständighet eftersom den gör ledamöterna beroende av presidentens välvilja.

När lagen trädde i kraft i juli tvångspensionerades 27 av 73 domare. Mer än en tredjedel av domstolens ledamöter rensades alltså ut och ersattes av nya som handplockats av justitieminister Zbigniew Ziobro. En av dem var HDs ordförande Małgorzata Gersdorf, som emellertid vägrade låta pensionera sig utan fortsatte arbeta.

Lagen har lett till uppror inom domarkåren och premiärminister Mateusz Morawiecki var nyligen på besök hos Gersdorf som efter mötet i en kommuniké slog fast vilka villkor som gäller för att inleda en dialog med regeringen: tvångspensionerade ledamöter ska få komma tillbaka, själv ska hon fortsätta som ordförande tills hennes förordnande går ut och Polska domstolsrådet (KRS) ska återställas i sitt grundlagsenliga skick.

Jag ägnar mig inte åt politik, säger Gersdorf, jag försvarar rättsstaten.

Både högskoleminister Jarosław Gowin och EU-minister Konrad Szymański har sagt att Polen kan bli tvunget att bortse från Europadomstolens utslag om det går regeringen emot, men i ambition att lugna upprörda sinnen har utrikesminister Jacek Czaputowicz förklarat att regeringen visst kommer att rätta sig efter domslutet. (Polskie Radio, parlamentarny.pl och wB 24 sept 18)

Kyrkan rapporterar om prästers övergrepp mot barn

Publicerat 2018-09-24

Fältbiskop Józef Guzdek.
Foto: wikipedia.

Prästers sexuella övergrepp mot barn och unga inom katolska kyrkan har ju antagit enorma proportioner, och på senare år har kyrkan också vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I Polen redovisar biskoparna nu kända fall av pedofili i sina stift.

Först ut är biskop Józef Guzdek som informerar om fyra fall inom fältkyrkan under de senaste sju åren. Ett av dem gäller en präst som våldtog en minderårig flicka och uppmanade henne att göra abort när det visade sig att hon blivit gravid. Han sitter idag i fängelse.

Ytterligare tre fältpräster har fått lämna sin tjänst eller åtminstone fråntagits rätten att arbeta med barn och unga på grund av sextrakasserier.

Biskopen i Płock redovisar nio fall under elva år där präster ertappats med att förgripa sig på sexton unga, varav två var minderåriga. Stiftet har drygt 600 präster och pedofilerna utgör mindre än 1,5 % av dem, har tidningen Rzeczpospolita räknat ut.

Biskop Józef Guzdek säger att han varje dag uppmanar sina präster att erkänna eventuella felsteg och låta Vatikanen bestämma vad som ska hända med dem. Kyrkan erbjuder också juridiskt, psykologiskt och pastoralt stöd till dem som vill ha. (Rzeczpospolita och wB 20 sept 18)

– Lech Kaczyński är pappa till vår moderna självständighet

Publicerat 2018-09-24

Presidenten Lech Kaczynski omkom i Smolenskkraschen 2010.
Foto: wikipedia.

Man kan säga att president Lech Kaczyński är pappa till det moderna Polens självständighet. Det säger Jacek Sasin, högprofilerad politiker inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), till Radio RMF. Monumentet över honom på Plac Piłsudski kommer att avtäckas 10 november, dagen innan vi firar att Polen den 11 november 1918 återuppstod som en suverän nation.

Plac Piłsudski är ett symboltyngt torg i Warszawa – där finns Den okände soldatens grav med ständig hedersvakt. Där hålls alla viktiga tal på alla viktiga historiska bemärkelsedagar – och de är många i Polen.

Monumentet är inte bara till för att människor ska minnas Smolenskolyckan den 10 april 2010 utan också för att befästa Lech Kaczyńskis plats i den moderna polska historien. Tillsammans med sin bror, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, var den förre presidenten under 1980-talet med som juridisk rådgivare till Solidaritet i KOR, Kommittén för arbetarnas försvar, och 2001 grundade de tillsammans det socialkonservativa PiS. Visionären och ideologen var Lech, medan Jarosław stod för det politiska hantverket. Det var han som hade de hårda nyporna. När Lech Kaczyński under sin tid som president deltog i EUs toppmöten noterades hur han gång på gång störtade ut för att konsultera nästa inlägg med sin bror Jarosław hemma i Warszawa.

Lech Kaczyńskis insatser har på senare år kraftigt lyfts fram, inte minst av president Andrzej Duda som sagt sig ha Kaczyński som sin läromästare och ledstjärna.

Andra prominenta PIS-politiker har hävdat att Lech Kaczyński var Solidaritets egentlige ledare, och i skolböcker som tagits fram efter regeringsskiftet 2015 nämns Solidaritetsikonen Lech Wałęsa inte med ett ord. Man har också hävdat att Nobels fredspris 1993 rätteligen borde ha tilldelats Kaczyński i stället.

Ett annat led i framhävandet av Lech Kaczyński är valet av gravplats – Wawelkatedralen i Kraków, där Polens historiska kungar och militära hjältar har sin sista viloplats. För att motivera den framlidne presidentens plats i denna illustra församling anklagades Ryssland för att ha utsatt presidentplanet för ett politiskt attentat. De omkomna betraktas som stupade för fosterlandet, och under flera år väckte det uppseende att Smolenskoffren alla skulle nämnas vid namn vid olika historiska ceremonier då polackerna mindes offren för nazismen och kommunismen. Dåvarande försvarsministern Antoni Macierewicz var tänkaren bakom detta bisarra arrangemang. Han fick gå efter ett par skandaler i försvarsdepartementet och har ersatts av Mariusz Błaszczak, som lägger större vikt vid andra försvarsfrågor. (Rzeczpospolita och wB 21 sept 18)

Bara exilpolacker får invandra till Polen

Publicerat 2018-09-23

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den enda invandringspolitik vi har handlar om att göra det möjligt för polacker som bor utomlands att komma tillbaka hem till Polen. Av dem vill vi att så många som möjligt ska återvända.

Det är regeringens invandringspolitik, som går under namnet Powrót (Återkomst), och som premiärminister Mateusz Morawiecki nu proklamerar – dels på det informella EU-toppmötet i Salzburg nyligen, dels på ett möte med litauer, ukrainare och vitryssar av polskt ursprung.

Det gäller inte minst dem som efter krigsslutet plötsligt fick veta att de bodde utomlands och deras avkomma, säger Morawiecki.

Samtidigt finns närmare en miljon ukrainska säsongsarbetare i Polen. Arbetsmarknaden skriker efter folk, och arbetskraftsinvandringen är omfattande. Men då handlar det inte om flyktingar utan om kvalificerade yrkesutbildade personer från asiatiska icke-muslimska länder, som man menar har lättare att anpassa sig till det polska samhället. Även för dem handlar det om tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd. (Polskie Radio och wB 21 sept 18)

Nättrollen hjälpte Duda att bli president

Publicerat 2018-09-23

President Andrzej Duda.
Foto: presidentkansliet.

Inför presidentvalet 2015 anlitade Andrzej Dudas kampanjorganisation en firma som skapade falska konton på internet. Därifrån flödade näthatet mot konkurrenten Bronisław Komorowski. På så sätt byggde man upp ett massivt internetstöd åt presidentkandidaten Duda

Det rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza och Radio Zet.

Att anlita PR-firmor är inget ovanligt. Det som väckte journalisternas intresse var ett litet tillägg i avtalet som stipulerade att firman ELCHUPACABRA varje månad under valkampanjen skulle ta upp ett tusen ämnen för 20 złoty (ca 60 kr) per styck. Vidare skulle man säkra att det kom fem tusen ”automatiska inlägg” varje månad för 2 złoty (ca 6 kr) per styck.

”Automatiska inlägg” är falska konton som tillhör fiktiva personer (webb-Bulletinen drabbas också av sådana) och genererar massor av aktivitet på Facebook och Twitter. Syftet är att sprida falsk information, förtal och hat.

Aktiviteter pågick under hela valkampanjen – trots att Dudas stab efter ett tag sa upp avtalet. Kanske för att mörklägga det hela och sopa undan spåren av sådant som i framtiden kunde kompromettera Duda och hans stab.

Intressant är också att ägarna till Polskie Radio-firman var assistenter till senator Adam Bielan, tidigare en av Lag och Rättvisas (PiS) främsta ideologer och PR-män.

Det är svårt att uppskatta hur mycket skada en sådan aktivitet kan åstadkomma, men man vet ju att falsk information och förtal av demokraternas kandidat Hillary Clinton hjälpte Donald Trump till makten i USA.

Experter som analyserat avtalet och Dudas valkampanj pekar på att det gällde mars och april 2015. Det var just då som Duda började öka i popularitet medan hans motkandidat Bronisław Komorowski tvingades tampas med näthat och förtalskampanjer på nätet. Sociologen Anna Mierzyńska hänvisar till vetenskapliga undersökningar av politiska inlägg på internet i Polen som genomförts i Oxford. Man har kommit fram till att vart tredje inlägg med högersympatier kommer från ett troll som fått betalt för sina tjänster. Mierzyńska menar att huvuddelen av kommentarerna till de främsta politikernas inlägg har mer att göra med klassisk desinformation än med verkliga åsikter och stämningar bland väljarna. Detta gäller såväl regeringspartiet som oppositionen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Premiärministern stäms för sin valretorik

Publicerat 2018-09-22

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

I Polen kan en politiker dras inför domstol för att ha förtalat motståndarsidan i en valkampanj. Detta kan komma att drabba premiärminister Mateusz Morawiecki – nu drar oppositionen honom inför rätta för osanna uttalanden i valkampanjen.

Som exempel nämns det hyfsat harmlösa: ”Kommer ni ihåg hur våra företrädare sa att de inte byggde politik utan vägar och broar? Det finns inga vägar eller broar”.

Detta har fått oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) att gå i taket och anmäla Morawiecki till åklagare. Uppenbara lögner, menar Medborgarplattformen.

I jämförelse med den amerikanska eller svenska valkampanjen är det här inte särskilt allvarligt, men i Polen smäller det högt. Lite ironiskt är naturligtvis att den lag som PiS införde var avsedd att användas mot oppositionen – inte tvärtom!

Den första domstolen ansåg att man inte kan stämma premiärministern (!). Men en högre instans ogiltigförklarade utslaget av tekniska skäl – processen skedde inför stängda dörrar, utan att målsäganden var närvarande.

Premiärministern deltar i valkampanjen, anser domstolen, eftersom han ingår i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politiska kommitté, som enligt den nya vallagen är en valkommitté. Därmed agiterar han för sitt parti, och de som deltar i valkampanjen kan ställas till svars i domstol för sina argument i valdebatten.

Domstolen får alltså ta upp frågan på nytt, ta ställning till om ifall Morawieckis uttalanden i valkampanjen är att anse som lögner som ska skada Medborgarplattformen och misskreditera det i väljarnas ögon. Blir han fälld får det juridiska konsekvenser.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS-gynnad tidning på fallrepet

Publicerat 2018-09-22

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten inledde man med att rensa bland de medier där statliga annonser skulle publiceras – alltså betald information från offentliga sektorn, som ger ett icke föraktligt bidrag till den redaktionella budgeten. Det kan handla om att vart man ska vända sig för att bli influensavaccinerad eller när vallokalerna är öppna.

En av de tidningar som ströks var Gazeta Wyborcza – redaktionen har andra värderingar än regeringen och blev av nu med en nog så viktig inkomstkälla. Det var helt avsiktligt, Wyborcza är oppositionell och invektiven mot landets största tidning har haglat från PiS-anhängarna. I Sverige är principen att meddelanden från den offentliga sektorn ska gå till de största tidningarna/medierna, de som når flest medborgare. I Polen vill man med hjälp av den offentliga annonseringen styra medborgarna till regeringsvänliga medier.

Den tidning som nu skulle få alla inkomsterna var Gazeta Polska Codzienna, en relativt liten men PiS-trogen tidning, fram till valsegern 2015 den enda som partiledaren Jarosław Kaczyński ville uttala sig i – för att vara säker på att inte bli häcklad och missförstådd.

En anledning till beslutet kan ha varit att Kaczyńskis kusin är chef där. Den beryktade EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki finns också med på ett hörn – han är styrelseordförande.

Det är också Gazeta Polska Codziennie som fått arrangera galor i partiets namn och som – inte att förglömma – regelbundet delar ut utmärkelser till Kaczyński och andra högdjur inom regeringspartiet.

Man väntar sig att tidningens ekonomi skulle vara en nöjsam läsning, men så är det inte. Gazeta Polska Codziennie står på gränsen till konkurs, skriver gazeta.pl, som fått tillgång till tidningens interna mail.

Företaget är i kris, konstaterar ledningen, men hoppas på regeringen och Jarosław Kaczyński. Ekonomichefens vanligaste besked till fordringsägarna är: Jag har tyvärr inga pengar till dig! Reportrar klagar på att de inte fått lön sedan i maj och söker jobb på andra redaktioner – även om man ideologiskt håller på PiS måste man ju ha mat. (gazeta.pl och wB 21 sept 18)

Oväntat besök på Högsta domstolen

Publicerat 2018-09-22

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla Lindberg.

Premiärminister Mateusz Morawiecki avlade klockan 8 på morgonen den 19 september ett oväntat besök hos professor Małgorzata Gersdorf, förste ordförande i Högsta domstolen, på hennes arbetsrum. Det har inte sagts vad mötet gällde, men på fredagen gick professor Gersdorf ut med en kommuniké som gör läget något tydligare.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Hon ställer tre villkor för att en dialog mellan regeringen och HD ska komma till stånd: först och främst ska hon i överensstämmelse med grundlagen sitta kvar till år 2020; därefter ska de ”tvångspensionerade” ledamöterna i Domstolen komma tillbaka och slutligen – och det är nog det villkor som blir svårast att uppfylla – ska Polska domstolsrådet (KRS) återfå sin grundlagsenliga form, det vill säga dess medlemmar ska inte väljas på politiska grunder.

Såväl mötet mellan Morawiecki och Gersdorf som kommunikén visar att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) börjar känna sig pressat av den stundande sammandrabbningen med Europeiska domstolen. Samtidigt är det tydligt att Gersdorf inte ger vika för regeringens massiva påtryckningar utan fortsätter att värna såväl om domares rättigheter som om förändringen av Polska domstolsrådet som ju bryter mot grundlagen.

Under de senaste dagarna har EU-kommissionären Frans Timmermans föreslagit att EU nu ska dra nedmonteringen av det demokratiska rättssystemet i Polen inför Europadomstolen, Morawiecki har haft samtal med EU-kommissionens chef Jean-Claude Juncker och EU-kommissionen har beslutat att avvakta till efter Morawieckis överläggningar med Gersdorf. Allt pekar på att regeringen försöker vinna tid, för EU-kommissionen ska redan måndagen den 24 september officiellt överlämna ärendet till Europadomstolen.

PiS-politikerna hävdar att mötet mellan Morawiecki och Gersdorf var obetydligt. Men varför skulle premiärministern, som hittills hållit sig borta från domstolsreformen, under morgontimmarna bege sig till HD för att tala med en pensionär? Det mest troliga är att Morawiecki vill förhandla och att regeringen överväger eftergifter. Vilka de skulle vara återstår att se. PiS-regeringen har gått så långt i sin destruktiva hantering av rättssystemet att det blir svårt att göra något utan förlora ansiktet. Inför det stundande kommunvalet kan det vara farligt att utmana sina trogna väljare tålamod. Å andra sidan hamnar nu hela ärendet i ett internationellt, europeiskt sammanhang som man inte så lätt kan vifta bort utan att utsätta sig för allvarliga politiska och ekonomiska konsekvenser. Vad som tynger mest för regeringen kommer den närmaste framtiden att utvisa.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Korsvägar av historia, minne och politik

Publicerat 2018-09-22

Författaren och historikern Paweł Machcewicz.
Foto: Rudolf H. Boettcher

Paweł Machcewicz, tidigare direktör för Museet för Andra Världskrigets historia i Gdańsk, kommer till Göteborg i oktober.

Museet uppmärksammades internationellt när man slog upp portarna för snart två år sedan, men fick kritik från kulturminister Piotr Gliński för den ”allmäneuropeiska och anti-militaristiska synen på kriget och det civila lidandet”. I stället för att ge en bild av hur vanliga människor i de drabbade länderna upplevde kriget borde man fokusera den polska patriotismen, menade Gliński.

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Machcewicz fick sparken, och för att kunna ta kontroll över utställningarna beslöt kulturministern att museet skulle slås samman med ett det lilla Westerplattemuseet. Andra världskriget bröt ju ut den 1 september 1939, då tyska krigsfartyg besköt en polsk garnison på Westerplatte, den landtunga som skyddar inloppet till Gdańsk.

Den 24 oktober kl 18 håller Paweł Machcewicz en föreläsning med titeln Korsvägar av historia, minne och politik på Göteborgs stadsmuseum. Det blir också en paneldiskussion mellan Machcewicz, Britta Söderqvist (museidirektör) och Ann Ighe (docent ekonomisk historia och redaktör för tidningen Ord & Bild).

I samarbete med Institutionen för historiska studier och Centrum för kritiska kulturarv, Göteborgs universitet. Samtidig tolkning till svenska.

Den 26 oktober tillkommer ett evenemang med Maccewicz på studentorganisationen Brännpunkt Europa vid Center for European Studies, Göteborgs universitet. (Göteborgs stadsmuseum och wB 20 sept 18)

Dorota Maslowska till Göteborg

Publicerat 2018-09-22

Dorota Masłowska.
Foto: Jacek Kolodziejsk.

Unga stjärnskottet Dorota Maslowskas romaner och pjäser har fått mycket uppmärksamhet, översatts till flera språk, prisbelönats och spelats över hela Europa, bland annat Stockholm och Göteborg.

2018 kom hennes debutroman Polsk-ryskt krig under rödvit flagga på svenska. I Polen blev den snabbt en skandalsuccé (2003), främst på grund av sitt språk som ansågs vulgärt, cyniskt och banalt.

På fredag kl 18.30 intervjuas Dorota Maslowska av journalisten och författaren Hynek Pallas på Göteborgs stadsbibliotek. (Göteborgs stadsbibliotek 21 sept 18)

Boken kom på svenska i våras och recenserades av Dorota Tubielewicz Mattsson >>

 

Gravöppning stred mot mänskliga rättigheter

Publicerat 2018-09-21

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Trots protester från anhöriga öppnade Polen de omkomnas gravar efter Smolenskolyckan 2010. Därmed bröt Polen mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast efter klagomål från två efterlevande som starkt motsatt sig gravöppningarna. Båda tilldöms 16 000 euro i skadestånd.

Den 10 april 2010 störtade dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis plan i dimman utanför Smolensk. Haverikommissionerna har konstaterat att dåligt väder, bristande kommunikationer mellan planet och flygledartornet och misstag från den polska besättningen orsakade katastrofen. Alla 96 ombordvarande omkom.

Men presidentens bror Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), misstänkte tillsammans med förre försvarsministern Antoni Macierewicz att olyckan egentligen var ett politiskt attentat iscensatt av Ryssland. Enligt den teorin skulle dåvarande premiärministern Donald Tusk ha hjälpt till att dölja detta.

När de 96 offren begravts framkom att man under de kaotiska förhållandena efter olyckan sorterat vissa kvarlevor fel och några hade begravts under fel namn. Då företogs de första gravöppningarna för att rätta till misstagen.

När PiS 2015 bildat regering öppnade försvarsminister Macierewicz upp haveriutredningen igen, tillsatte nya handplockade experter som kom fram till det önskade resultatet: presidentens plan skulle kunna ha sprängts i luften. Eftersom flygplansvraket fortfarande befinner sig i Ryssland var det svårt att bevisa. Alltså beslöt man att alla offer som inte kremerats skulle grävas upp för provtagning. Proven skulle visa om det fanns spår av sprängämnen. Man började med presidentparets kista i Wawelkatedralen i Kraków.

Många anhöriga var förtvivlade över att behöva genomgå den plågsamma proceduren med gravöppning och ny begravning, och två av dem gjorde alltså en anmälan till Europadomstolen.

Proverna skickades till internationella forensiska laboratorier, som inte hittade spår av sprängämnen. Macierewicz-kommissionen ansåg då att planet skulle ha kunnat explodera utan sprängämnen.

Flera rättegångar har dragits igång mot Tusks medarbetare, där man försöker bevisa tjänstefel och försumlighet i tjänsten.

Den 10 varje månad sedan olyckan 2010 har PiS-ledaren haft politiska möten utanför presidentpalatset och hetsat mot den förra regeringen. Mötena, som var ett viktigt inslag i valkampanjen 2015, avslutades den 10 april i år. En slutrapport från Macierewicz-kommissionen har aviserats men ännu inte publicerats. Däremot har Macierewicz fått sparken och ersatts av en annan försvarsminister som inte lägger samma vikt vid Smolenskolyckan som verktyg i inrikespolitiken. (Polskie Radio och wB 21 sept 18)

Duda mötte trumpen Trump

Publicerat 2018-09-19

Presidenterna Duda och Trump efter undertecknandet av samarbetsavtalet. Foto: KPRP

President Andrzej Duda avlade på tisdagen sitt länge emotsedda besök i Vita Huset där han efter samtal med den amerikanske presidenten Donald Trump undertecknade en partnerskapsdeklaration om samarbete på områden som säkerhet och försvar, energi, handel och forskning.

Det är en polsk-amerikansk partnerskapsdeklaration som styr det polsk-amerikanska samarbetet för flera år framåt, sade utrikesminister Jacek Czaputowicz till reportrar efteråt.

Med besöket vill de två länderna gemensamt markera att Polen i år firar 100-årsjudileum som självständig stat, att det i det närmaste är 30 år sedan kommunismen föll – först i Polen 1989 och sedan i resten av Europa – och att det är 20 år sedan Polen gick med i Nato, skriver presidentens sajt på nätet.

Det har varit angeläget för den polska regeringen att få till ett presidentmöte under jubileumsåret. Planen höll på att gå i stöpet när parlamentet i våras införde den s.k. Förintelselagen som gör det straffbart att offentligt hävda att Polen hade något som helst ansvar för Förintelsen. Lagen väckte starkt ogillande i Israel, där man undrade om judar som berättade om trakasserier i Polen skulle ses som brottslingar. Även Washington reagerade och regeringen fick veta att det inte skulle bli några toppmöten mellan de två länderna förrän lagen hyfsats till.

I många polska medier visas bilder från den amerikanske presidentens berömda twitterkonto där man dels kan se att Duda inte ens fick en stol att sitta på vid undertecknandet och att Trump verkade sur och oengagerad. Den gamle dissidenten Lech Wałęsa i sin tur visar bilder på Facebook där Trump och hans sällskap tittar uppmärksamt och intresserat på Solidaritetsikonen. (prezydent.pl, Polskie Radio, natemat.pl och wB 19 sept 18)

Fint pris till Tomas Håkansson

Publicerat 2018-09-19

Översättaren Tomas Håkansson här tillsammans med författaren Andrzej Stasiuk.
Foto: Ola Wallin.

Eminente översättaren Tomas Håkansson får ett hedersomnämnande för översättningen av Andrzej Stasiuks bok Östern av Författarförbundet.

För att han med säker hand har skapat en uppslagsrik och elegant avvägd motsvarighet till originalets detaljmättade och förtätade stil, lyder motiveringen.

Boken är utgiven på Ersatz förlag, som också gjort många andra polska böcker tillgängliga på svenska, inte bara av Andrzej Stasiuk utan också Hanna Krall. (Författarförbundet 10 sept 18)

Polska Domstolsrådet förlorar rösträtten i ENCJ

Publicerat 2018-09-18

Europeiska Nätverket för Domstolsadministration, ENCJ, stänger av Polska Domarrådet, KRS, för att kunna garantera sin självständighet. Det skriver ENCJ i ett pressmeddelande.

Polska Domstolsrådet, KRS, är det som ska garantera domstolarnas och domarnas oberoende, och men efter de reformer som regeringen Morawiecki har genomfört lever Domstolsrådet inte längre upp till kraven på oberoende. Nätverkets medlemmar måste vara politiskt självständiga och ska inte påverkas av lagstiftare och politiker.

Problemen är att ledamöterna tillsätts av politiker, att ledamöter i Högsta domstolen tvingas gå i pension och den nya disciplinnämnden som innebär hot om påtryckningar mot ledamöterna i Domstolsrådet.

Beslutet, som innebär att KRS förlorar sin rösträtt inom nätverket, fattades efter ett extramöte på tisdagen. (Sveriges Radio 17 sept 18)

Ny pedofil prästskandal i Polen

Publicerat 2018-09-18

En ny skandal om prästers sexuella intresse för barn rullas nu upp inför polackernas ögon.

En gudsman i Zamość avslöjades i Kroatien när han spanade på avklädda flickor i klädbutikernas provrum. Han hade monterat in en liten kamera i spetsen på sin sko, ställde sig utanför provrummet och stack in skon under draperiet för att filma de avklädda barnen.

Mannen togs på bar gärning under en semesterresa i Kroatien. När polisen gick igenom hans dator och mobil blev det uppenbart att det inte var någon engångsföreteelse – det fanns dussintals filmer från omklädningsrum och damtoaletter.

Prästen erkände sig skyldig och har anhållit om straff utan föregående rättegång vid en kroatisk domstol.

Den kroatiska polisen lämnade sedan över materialet till utredare i Polen, som vid en husundersökning i mannens bostad fann hundratals bilder och videoklipp med nakna barn, alla med en tydlig pornografisk karaktär, säger åklagaren.

Det visade sig också att prästen har en mindre uppsättning spionkameror som han placerat på damtoaletter och i duschutrymmen.

Ett tjugotal minderåriga offer är identifierade, säger åklagaren.

Prästen, som riskerar fem års fängelse, förklarar sitt agerande med att hans arbete är så stressigt. Han har fått lämna sin församling, står under polisövervakning och har fått utreseförbud i väntan på rättegång. (wirtualnapolska.pl sept 18)

Inte självklart att Duda ställer upp för omval 2020

Publicerat 2018-09-18

 

President Andrzej Duda.
Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP

President Andrzej Duda har inte bestämt sig för om han ska ställa upp för omval eller inte år 2020. Det hävdar presidentens nya presschef Błażej Spychalski.

Duda själv är på ett länge emotsett besök i Washington och diskuterar säkerhet, energi och investeringar med den amerikanske presidenten Donald Trump.

Det är två år till presidentvalet, säger Spychalski till statliga TVP. Han måste inte bestämma sig nu.

Uttalandet har förstås gett upphov till spekulationer. Det är inte mer än ett par månader sedan som Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) pekade ut Duda som partiets kandidat – han vill dra nytta av Dudas popularitet i såväl kommunalvalet i höst som parlamentsvalet nästa år. När de valen är överstökade finns emellertid ingenting som hindrar Kaczyński från att ändra sig.

Men många i PiS-toppen har inte förlåtit Duda hans veto mot lagen om Högsta domstolen, vilket försenade Lag och Rättvisas kontroversiella domstolsreform och gjorde den än mer uppmärksammad i omvärlden.

Många PiS-politiker skulle föredra förra premiärministern Beata Szydło, som vid årsskiftet fick stiga åt sidan när regeringens konflikter med EU blev för påtagliga. Hon ersattes då av dåvarande finansministern Morawiecki, som med sin mer verserade stil skulle lugna ner protesterna ute i Europa. Såväl Szydło som Morawiecki ligger högt på popularitetslistorna och det är inte otänkbart att de skulle kunna matcha den inte helt följsamme Duda. Som det ser ut idag är Kaczyński fortfarande nöjd med Morawiecki och vill ha kvar honom som regeringschef. Planerna för Szydło har däremot gått ut på att hon skulle ställa upp i EU-valet och bli ledare för den polska PiS-gruppen i parlamentet. Szydło, som inte sätter sig emot order från PiS-ledaren, är uppskattad av många och skulle sannolikt få många röster i ett presidentval. (Natemat.pl och wB 18 sept 18)

”Tyskland har förklarat krig mot Polen”

Publicerat 2018-09-15

Ludmila Kozłowska med maken Bartosz Kramek. T.v. Frank Schwabe.
Foto: FB Otwarty dialog.

Polen har efterlyst er och vi måste tyvärr deportera er. Det sade en belgisk polisman när medborgarrättskämpen Ludmila Kozłowska kom till Bryssel nyligen. Polska myndigheter hade anmält henne till Schengens informationssystem som en farlig person.

Sedan bjöds hon in till tyska Bundestag för att tala om mänskliga rättigheter. Den polska regeringen rasar och regimtrogna journalister hävdar att ”Tyskland har förklarat krig mot Polen”.

Kozłowska är gift med polacken Bartosz Kramek, en av de mest synliga demonstranterna under den senaste tidens politiska protester. Hon arbetar för stiftelsen Öppen dialog* (Otwarty dialog) som hon grundade 2010. När hon kom till Bryssel där stiftelsen har sitt kontor och visade passet frågade polismannen om hon begått brott i Polen eftersom polska myndigheter efterlyst henne. Den belgiska polisen bad om ursäkt och sa att de måste deportera henne.

Kozłowska har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i Polen men ännu inte fått besked. Däremot har hon fått veta att en del av dokumentationen är hemlig och att det skulle utgöra fara för Republiken Polen om hon fick tillgång till den.

Bartosz Kramek säger att stiftelsen sedan en tid tillbaka trakasseras av myndigheterna. Man har till och med försökt att sätta stiftelsen under tvångsförvaltning.

Historien tar inte sitt slut här. I sin föreläsning i Bundestag berättade Ludmila Kozłowska om den polska regeringens angrepp på icke-statliga institutioner och hur myndigheterna utnyttjar medier i detta syfte. Hon citerade också president Andrzej Dudas uttalande om EU:s ”imaginära gemenskap”.

Detta fick PiS-regeringen att se rött. Utrikesdepartementet offentliggjorde omedelbart en kommuniké där man påpekar att beslutet att anmäla Kozłowska till Schengens informationssystem grundade sig på att hennes stiftelse finansieras från oklara källor. Uppgifterna har den polska underrättelsetjänsten fått från sina partners i … Ryssland, Kazakstan och Moldavien.

Biträdande utrikesministern har kallat till sig Tysklands ambassadör och uttryckt sitt missnöje med att Tyskland beviljat Kozłowska visum. Han ser det som ”obefogat”.

Även presidenten har engagerat sig. Under EU:s toppmöte nyligen tog han upp frågan med Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, meddelar Polskie Radio.

Att i ett annat lands parlament fördöma den polska regeringen som fått sitt mandat i demokratiska val strider mot de europeiska värderingarna, sade Duda. Steinmeier lovade att intressera sig för frågan.

Högermedierna har också gått till attack. I statliga TVP hävdade statsvetaren Jerzy Targalski att Tyskland nu förklarat krig mot Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

* Stiftelsen Otwarty Dialog grundades år 2010 av Ludmila Kozłowska som redan under sin skoltid var med och formade den så kallade ”orangea revolutionen” i Kiev. Stiftelsen arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i de postsovjetiska länderna. Man har ett nära samarbete med EU och Europeiska rådet, med det polska parlamentet och icke-statliga demokratiska institutioner i Polen och andra länder.

Ändringar i vallagen bäddar för valfusk

Publicerat 2018-09-15

Valkommissionens ordförande Wojciech Hermeliński.

Vid förra valet fick samtliga partier dra lott om platserna som valobservatörer, men i år är det enbart regeringspartiet (PiS) och Bondepartiet (PSL) som garanteras sina platser. Alla andra får fortsätta dra lott. Det är följden av den nya vallagen som PiS genomförde tidigare i år.

Oppositionen rasar och menar att man försöker hålla den nybildade Medborgerliga koalitionen utanför och att Statliga Valkommissionen (PKW) vägrar dem platser. Valkommissionen konstaterar att allt nu beror på ödeslotten.

Kontentan av det hela är att oppositionen bortsett från PSL alltså kan stå utan observatörer i de lokala valkommittéerna.

Det blir två valkommittéer: den ena delar ut röstkorten och övervakar röstningen, den andra dyker upp efter avslutat val och räknar rösterna. I praktiken innebär det att dubbelt så många valförrättare måste anställas och att räkningen kommer att längre tid.

I detalj ser det ut så här: hittills har en representant för kommunen och åtta personer anmälts av de olika valkommittéerna. Om fler än åtta blir anmälda har man tagit till lotten. Efter reformen försvinner kommunrepresentanten, och de partier som sitter i parlamentet får sex platser. Men partier som i förra valet ingick i en koalition har inte rätt till plats i valkommittén, inte heller partier som i det här valet ingår i en koalition. Och det är bara två partier som uppfyller dessa märkliga krav – Lag och Rättvisa (PiS) och Bondepartiet (PSL).

Detta slår naturligtvis mot oppositionen. Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) gick in i förra valet som separata partier och ingår nu i en koalition. Vänsteralliansen (SLD) ingick för fyra år sedan i en koalition men går nu till val som parti. Resultatet – oppositionen får mindre kontroll över röstningen än tidigare.

För inte så länge sedan anklagade PiS-parlamentariker de dåvarande myndigheterna för valfusk och uppmanade EU att ingripa. De ville ändra vallagen för att ”förhindra valfusk” genom att införa genomskinliga valurnor och kameror i varje vallokal. Det skulle vara transparant och jämlikt. De ändringar som PiS nu infört nu väcker misstankar om att syftet med dem är att begränsa oppositionens tillgång till kontroll över valprocessen. I synnerhet som det är inrikesministern som ska lämna förslag om vilka som ska räkna rösterna. Det bäddar för valfusk av stora mått.

Dorota Tubielewicz Mattson

Prästerliga övergrepp mot barn döljs i Polen

Publicerat 2018-09-14

I det nya pedofilregister som justitieminister Zbigniew Ziobro nu upprättar saknas namnen på präster som dömts för sexuella övergrepp mot barn. En av dem har i tio år härjat i Schlesien och inte tvekat inför ren våldtäkt.

Prästen stod åtalad för våldtäkt av minderårig men domstolen fällde honom för sexuellt tvång, ett mindre allvarligt brott. För våldtäktsoffren gör brottsrubriceringen emellertid en dramatisk skillnad.

Justitieminister Zbigniew Ziobro tycks anse att en dömd våldtäktsman som belagts med livslångt förbud att arbeta med barn och måste undergå behandling mot pedofili, inte behöver registreras som de andra.

Tidningen Gazeta Wyborcza har rapporterat om den aktuella gudsmannen, och det irriterar Ziobro som anklagar tidningen för lögn och hotar med stämning.

Jag har gjort väldigt mycket i kampen mot pedofilin, säger justitieministern, det är absolut nolltolerans mot pedofiler.

Men han vill gärna dölja det faktum att även präster är förövare.

Forskningen och statistiken visar att de som våldtar barn ofta är personer med allvarliga psykiska störningar som många gånger visar särskild grymhet (det är inte ovanligt att det slutar med mord). Präster som skyddas av sina överordnade kan verka ostört i åratal, och deras offer lider av sviterna under resten av livet.

Regeringens engagemang för gudsmäns sexuella övergrepp mot barn är inte heller så stort att en dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan har beviljats bidrag. Men det är viktigt att komma åt problemet även i Polen. Staten och myndigheterna borde ha all möjlighet att tvinga katolska kyrkan att lämna ut all dokumentation om präster som anklagats för pedofili.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Domstolarna och Dudas imaginära gemenskap

Publicerat 2018-09-13

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.

Högsta domstolens ledamöter har på torsdagen arbetat som vanligt, trots att president Andrzej Duda har pensionerat dem. Domaren Dariusz Zawistowski, av presidenten utsedd att ersätta professor Małgorzata Gersdorf som HD-ordförande, har avstått från uppdraget. Han anser att Gersdorf enligt grundlagen fortfarande ska leda Domstolens arbete. Ledamöterna fortsätter sitt arbete eftersom de inte fått något beslut undertecknat av presidenten, bara en skrivelse från hans kansli. Presidentkansliet påpekar att det är kansliet som skickar ut skrivelser. Men domarna ska få ett beslut undertecknat av presidenten.

Detta är Dudas sätt att försöka undvika anklagelser om brott mot författningen och det rättsliga ansvaret, menar experterna, och ett beslut som detta borde undertecknas även av premiärminister Mateusz Morawiecki.

Duda har också struntat i att invänta det utlåtande från EU-domstolen som HD begärt. Därmed undergrävs maktens tredelning som den västerländska civilisationen vilar på. Dessutom är presidentens agerande inte effektivt – HD:s arbete präglas idag av kaos som i slutändan påverkar medborgarna och deras ärenden i Domstolen.

Regimen kan måhända försöka sätta politisk munkavle på domarna men det lär inte gå att göra samma sak med EU-domstolen. Om det visar sig att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ignorerar även dess beslut är det ett tydligt tecken på att Polen inte längre önskar tillhöra EU och dess värdesystem, kulturella och demokratiska gemenskap.

Det har kommit uttalanden från flera ministrar i frågan. Först gick biträdande premiärministern och högskoleministern Jarosław Gowin ut med att Polen kan komma att strunta i EU-domstolens utslag om det polska rättssystemet. Därefter sade utrikesminister Jacek Czaputowicz att regeringen visst skulle respektera domstolens utslag. Czaputowicz tillhör PiS medan Gowin leder det lilla koalitionspartiet Samförstånd (Porozumienie).

President Andrzej Duda har för övrigt sagt att EU är en ”imaginär gemenskap” som Polen inte har någon nytta av. Den egna polska gemenskapen är viktigare än EU som bara lägger sig i landets interna angelägenheter. Men pengarna som strömmar in i Polen är ingalunda imaginära, de är ytterst konkreta och det är kommunerna som har störst nytta av dem.

Nåväl, EU har rätt att reagera när regeringen bryter mot grundlagen i en av medlemsstaterna. Ingen inom EU har tidigare betett sig på samma sätt som Polen (ja, kanske Ungern). Därav unionens förvåning men också den starka förvissningen om att inget EU-land kan fungera med ett så dysfunktionellt rättssystem.

Likaså har domare all rätt att reagera på nedmonteringen av det demokratiska rättssystemet; de har i sin domared lovat att försvara grundlagen och verka i överensstämmelse med den. Och tvärtemot vad regimens representanter säger har det ingenting med politik att göra. Domarna uttalar sig inte om barnbidraget eller utrikespolitiken; de uttalar sig om domstolarnas oavhängighet och autonomi, om maktens grundlagsfästa tredelning.

Huruvida EU-domstolen kan göra något åt den dramatiska situationen i Polen eller inte är en öppen fråga. En annan fråga är om regeringen är medveten om konsekvenserna av sin vendetta mot domarna och nedmonteringen av demokratiska rättssystemet – nämligen bristen på respekt och tillit ute i världen, drastiskt minskande investeringar i Polen, politisk och kulturell isolering.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Jakten på de trotsande domarna

Publicerat 2018-09-12

President Andrzej Duda har nu fattat sitt beslut om vilka ledamöter i Högsta domstolen (HD)som ska få fortsätta sin tjänstgöring efter att ha uppnått pensionsåldern. Beslutet gäller dock bara fem av domarna, de som tidigare godkänts av det nya politiskt styrda Polska domstolsrådet (KRS).
Samtidigt fattar han inget beslut om de återstående domare som fyllt 65 år, vilket innebär att de får gå i pension, meddelar presidentkansliet.

På så sätt vill Duda göra sig av med de sju oönskade domarna utan att riskera anklagelser om brott mot grundlagen. Även HD:s förste ordförande professor Malgorzata Gersdorf riskerar tvångspensionering trots att hennes sexåriga mandat enligt grundlagen löper ut först 2020. Men så länge vill regimen inte vänta.
Grundlagsexperten professor Marek Chmaj anser att de sju domarna fortfarande kan verka som HD-domare. Och presidenten – hur han än vrider och vänder på det – kommer inte att kunna undgå ansvaret för att ha brutit mot författningen.
Högsta domstolen har vänt sig till EU-domstolen med två prejudicerande frågor som man vill ha behandlade i snabbare takt. Dels proceduren kring valet av Polska domstolsrådets medlemmar och dels förändringarna i lagen om Högsta domstolen.

HDs ledamöter anser att presidenten inte bör fatta några beslut så länge EU-domstolen inte behandlat ärendet, säger HD:s presstalesman Michal Laskowski. Duda har inte respekterat HD:s beslut om att frysa alla utrensningsprocedurer tills Europeiska unionens domstol kommer med ett utlåtande. Han har inte heller velat vänta på EU-domstolens utslag.
Dorota Tubielewicz Mattsson

Repressalier mot kritiska domare

Publicerat 2018-09-10

Flera domare hotas nu av de disciplinära åtgärder som införts i och med de nya kontroversiella domstolslagarna. Det är Igor Tuleya och Bartłomiej Przymusiński, talesman för organisationen Iustitia. De kommer i så fall att dras inför den nyinrättade Disciplinära kammaren (Izba Dyscyplinarna) vid Högsta domstolen, handplockade av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och i synnerhet justitieministern. En tredje domare, Krystian Markiewicz, är kallad till förhör. Samtliga har i kritiska ordalag uttalat sig om justitieminister Zbigniew Ziobros reform av det polska rättssystemet, skriver portalen OKO.press. De har nu fjorton dagar på sig att förklara sig.

Anklagelserna gäller deras uttalanden i olika medier. Tuleya har antytt att det nya politiskt styrda valet av nya ledamöter till Högsta domstolen inte skett i överensstämmelse med grundlagen, och  Przymusiński har kallat valet för en ”skönhetstävling”.

Det kan även handla om att de läckt om att Medborgarplattformens överklagande av man lade ner förundersökningen av i vilken lokal det omdiskuterade budgetbeslutet år 2016 fattades. Markiewicz ska förmodligen vara vittne.
Biträdande ombudsmannen för disciplinära ärenden som verkar vid Polska domstolsrådet (KRS) är tillsatt av justitieminister Ziobro, skriver OKO.press.

Som presstalesperson uppträder Przymusiński ofta i medierna. Han är känd för sin kritiska ställning gentemot den pågående reformen som enligt honom är ett brott mot författningen. Tuleya har också gjort sig känd för att öppet försvara domstolarna oberoende och maktens tredelning.
De berörda domarna vill inte uttala sig, men andra domare anser att krav på vittnesmål och klargöranden syftar till att tysta ner Tuleya och Przymusiński samt är ett straff för deras kritik av de nuvarande makthavarnas förehavanden. Det är en skrämseltaktik – domare ska inte ta sig friheter och vara kritiska mot vare sig reformen, det nya Polska domstolsrådet (KRS) eller Konstitutionsdomstolen (KD). Dessa påtryckningsmedel mot domarna måste tas på allvar. Om Tuleya och Przymusiński förklaras ha överskridit gällande normer kan de drabbas av disciplinära åtgärder som brottsmisstankar och rättegång.
Ytterligare en domare hotas av disciplinära åtgärder, skriver OKO.press. Det är Monika Frąckowiak i Poznań som uttalat sig offentligt i samband med demonstrationer till stöd för KD och författningen. Hon har framträtt i medier och deltagit i debatten kring polska domstolar i Europaparlamentet. Idag är det ingen som vet om man bara försöker skrämma Tuleya och Przymusiński eller om man verkligen tänker ta till det tunga artilleriet. Om så är fallet är Polen återigen en förtryckarstat.
Dorota Tubielewicz Mattsson

Presidentens nya talesman

Publicerat 2018-09-10

President Andrzej har fått en ny presstalesman, Błażej Spychalski. Helt okänd för allmänheten presenterades han av presidenten som ”ny som minister men gammal och beprövad kollega och vän”. Duda underströk att Spychalski, till skillnad från sin företrädare Krzysztof Łapiński, inte blir hans presstalesman i ordets egentliga betydelse – hans medarbetare kommer att ansvara för kontakterna med medierna.
Spychalski är 33 år gammal och är utbildad jurist. Han har varit biträdande ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ungdomsförbund. De sista åren gjorde han en lukrativ karriär inom de statliga företagen, som han nu lämnat för att träda fram i det politiska strålkastarljuset.
Men innan han hann börja sitt nya jobb kom rapporter om tidigare uttalanden och kommentarer på nätet där han grävt i kända (och av PiS avskydda) journalisters familjers förflutna. Vad deras fäder eller förfäder ägnade sig åt under kommunisttiden är viktiga saker för presidentens nya talesman.
Idag skulle han inte göra något sådant, säger han. Men han ångrar ingenting. Om jag ångrade det skulle jag idag inte vara där jag är. Det är min politiska väg och jag skäms inte för det, säger Spychalski.
Kommentarerna till hans uttalande är onödiga. Men en sak är säker – han kommer inte att ha det lätt som presidentens talesman. Och det åt båda hållen.
Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionen går ihop inför kommunvalet

Publicerat 2018-09-10

Medborgerlig koalition (Koalicja obywatelska) blev resultatet av oppositionens samtal inför kommunalvalet i oktober. På lördagen samlades oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO), Moderna (Nowoczesna) och Barbara Nowacka Polskt initiativ till en gemensam valkongress där presenterade sin nya koalition och dess program inför valet.
Det har spekulerats friskt kring Nowackas samtal med PO och Moderna. Många ser det som ett svek för den polska vänstern (man menar att en koalition med liberala partier berövar vänstern dess ideologiska identitet). Men Nowacka hävdar – och det är mycket som talar för det – att den aktuella politiska situationen i Polen kräver en gemensam front mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) destruktiva politik och om man väntar för länge blir det för sent.
Koalitionen är nu ett faktum. Förutom att man vill ha ett ”öppet, europeiskt och självständigt Polen”, att de kommande valen blir avgörande för om ”Polen hamnar i Väst eller i Öst” presenterade man ett gemensamt program med sex viktiga punkter.
Fokus ligger på utbildning –  med kvalitativa statliga skolor över hela landet, fria skolmåltider, tillgång till idrottsaktiviteter och läxor som görs i skolan under lärarnas översyn samt höjda lärarlöner för att öka läraryrkets prestige.
Vidare lovar man fria biljetter i kollektivtrafiken för alla barn och skolungdomar.
Hjälp till de äldre ska bli ett obligatoriskt inslag i kommunernas arbete, varje stad och kommun ska bygga ut äldrevården.
Klimatfrågan är också med i programmet. Koalitionen avser att förbjuda import av sopor och giftigt avfall till Polen, man vill bekämpa smogen och tvinga fram klimatåtgärder.
Man vill även avsluta det under PO-regeringens tid påbörjade bygget av små vägar samt fortsatt satsning på så kallade ”orliki”, det vill säga fler fotbollsplaner.
Koalitionen vill också reformera den lokala administrationen – man tänker införa en regional institution som ska ansvara för vad som händer i regionen istället för dagens två.
Nowackas hjärtefrågor gäller kvinnors rättigheter i samhället. Därmed kan man hoppas på att Koalitionen kommer att arbeta för abortmottagningar fria från samvetsklausulen, fri tillgång till preventivmedel, IVF-behandlingar samt utbyggnad av förskolorna.  
Det är ett konkret och jordnära program som visar att man vill satsa på sociala frågor som utbildning och hjälp till de svagaste i samhället. Samtidigt vill man visa respekt för polackernas rätt till de medborgerliga friheter som Lag och Rättvisa (PiS) så ihärdigt försöker beröva dem.
Programmet tycks vara tänkt inte bara för kommunvalet i höst utan även för parlamentsvalet nästa år – klimatfrågan kan ju inte lösas på kommunal nivå.
Barbara Nowackas deltagande i Medborgerlig koalition pekar på att oppositionen nu svänger till vänster och försöker visa upp ett mänskligare ansikte. Det kan bero på att man insett att PiS snor de väljare vars sympatier ligger mer åt höger än åt vänster. Man har dessutom insett att PiS sociala politik ger resultat – för många väljare är plånboken ofta viktigare än demokratiska idéer.
Dorota Tubielewicz Mattsson

Antivaccinationsrörelsen på frammarsch i Polen

Publicerat 2018-09-07

Medan det i Europa pågår en mässlingsepidemi håller Polen på att lagstifta om att avskaffa vaccinationsplikten för barn. Frågan behandlas just nu i parlamentet sedan ett medborgarförslag antagits av talmannen för behandling. Förslaget kommer från antivaccinationsorganisationen Stop NOP som samlat 121 000 underskrifter till stöd för sin sak.

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen. Redan förra året hävdade biträdande justitieminister Patryk Jaki att ”tvånget att vaccinera är en diskriminering av Polens medborgare i jämförelse med andra EU-medborgare”.
Med det nya lagförslaget ska vaccinationstvång enbart gälla då det är risk för en epidemi. I övrigt bestämmer föräldrarna själva om de vill vaccinera sina barn eller inte. Läkarna ska kunna åläggas att göra särskilda undersökningar som visar att det är onödigt med vaccinering. De ska även skriftlig informera om möjliga biverkningar av vaccinet. Det är tänkt att ”öka förtroendet för det polska sjukvårdssystemet samt avsevärt minska förekomsten av NOP*”. Vidare skulle läkarna vara tvungna att informera föräldrarna om att vaccinet ”tillverkats av mänskliga celler”, vilket är en tydlig gest mot katolska kyrkan som låtit antivaccinationsrörelsen samla in namnunderskrifter utanför kyrkorna.
Organisationen Stop NOP sprider sensationslystna teorier om att vaccinationer orsakar autism, cancer och spädbarnsdöd. Man hävdar även felaktigt att i länder där det inte finns något vaccinationstvång har inga epidemier brutit ut. Detta är en lögn. Enligt WHO har Ukraina i år haft ett utbrott av mässling med 12 000 insjuknade, vilket lett till att de ukrainska myndigheterna genomfört massvaccinering.
121 000 underskrifter går inte att ignorera. Alltfler människor blir motståndare till de livräddande vaccinationerna. Varför? Det kan handla om bristande tillit till sjukvårdssystemet och staten som sådan, det kan också handla om att många föräldrar vill se orsaken till svåra sjukdomar hos sina barn och därmed tar till enkla lösningar vid dramatiska sjukdomsfall.
Experterna varnar för att det nya lagförslaget kan leda till att antalet vaccineringar hamnar en nivå under 85% och därmed till allvarliga epidemier av smittsamma sjukdomar. Man understryker behovet av information och undervisning.

Valfria vaccinationer fungerar i de civila samhällena där förtroendet för staten och människor sinsemellan är stort, men även där måste man bedriva  informationskampanjer, säger epidemiologen dr Iwona Paradowska-Stankiewicz till OKO.Press.
Med tanke på kommunalvalen i oktober kommer lagförslaget sannolikt att behandlas länge av de polska folkvalda. PiS har lovat att se till att inga medborgarförslag avslås. Så länge de inte handlar om till exempel liberalisering av abortlagen…

Dorota Tubielewicz Mattsson

*NOP – ett eller flera medicinska symptom (oftast temporära) som förknippas med vaccinationen.

PiS sluter leden inför kommunalvalet

Publicerat 2018-09-03

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avhöll på söndagen ett partikonvent, syftet var att inför kommunalvalet i höst göra partiet och dess politiker mer ”folkliga” och jordnära. Det var de amerikanska förebilderna som gällde – konventet skulle väcka varma känslor och tala direkt till väljarnas hjärtan. Därför mobiliserades också politikernas familjer och vänner. En politiker är ju också en människa – med fru, barn (ibland ett handikappat barn), systrar och väninnor. Fruarna, systrarna och väninnorna höjde sina makar och närstående till skyarna som pålitliga och kärleksfulla. Vissa politiker var klädda i de nationella färgerna och man bad självklart till Gud.

Läs vidare >>

PiS-regimen och Solidaritetsandan

Publicerat 2018-09-02

Solidaritetsledaren Lech Wałęsa hyllades efter framgångarna på 1980-talet.
Bild från en utställning över Solidaritet.

När Lech Wałęsa, Solidaritetslegend och Polens förste demokratiskt valde president efter 1989, i fredags lämnade Heliga Birgittas kyrka inför president Andrzej Dudas politiska tal under firandet av Augustiöverenskommelsen från 31 augusti 1980, följdes han av den nya maktens dignitärer. Deras blickar var både överraskade och förargade. Men deras förvåning väcker också förvåning. Den nuvarande regimen har gjort allt för att dela in polackerna i en ”bättre” och en ”sämre” sort, de har också gjort allt för att krossa den man som gjorde allt för att de skulle kunna leva i ett fritt land och vinna demokratiska val.

Läs vidare >>

Solidaritet – fast tvärtom

Publicerat 2018-09-02

Den 30 augusti 1980 undertecknade den dåvarande kommunistregimen i Polen ett avtal som gav arbetarna rätt att bilda en politiskt obunden fackförening. Därmed blev Solidaritetsrörelsen laglig och arbetarna fick strejkrätt. Dagen är en bemärkelsedag i Polens moderna historia och firas varje år med blomsternedläggelser och tal.

Förre solidaritetsledaren Lech Wałęsa lämnade kyrkan i samband med president Dudas anförande i kyrkan.
Skärmdump från Polsat.pl.

Separat och utan en gnutta solidaritet firades i veckan 38-årsdagen av augustiöverenskommelsen i Gdańsk 1980 då den kommunistiska regeringen och Solidaritetsrörelsen skrev under det avtal som ledde till bildandet av den första fria fackföreningen i det kommunistiska blocket.

Sin vana trogen lade Solidaritetsledaren och förre presidenten Lech Wałęsa ner blommor vid ingången till varvet i Gdańsk. Han åtföljdes av sin son, EU-parlamentarikern Jarosław Wałęsa, oppositionspartiet Medborgarplattformens (PO) ledare Grzegorz Schetyna, Modernas (Nowoczesna) ledare Katarzyna Lubnauer samt staden Gdańsks borgmästare Paweł Adamowicz. På det legendariska staketet utanför varvet hängde bilder på ledarna för den två veckor långa strejken i augusti 1980.

Bara några timmar senare anlände de nuvarande makthavarna – president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki. Då hade man tagit bort bilderna på de mest framstående oppositionella och strejkledarna under kommunisttiden (Bogdan Borusewicz, Adam Michnik, Jacek Kuroń och framför allt Lech Wałęsa) – personer som PiS-regimen försöker radera ut ur polackernas historiska medvetande. När Duda och Morawiecki lade ner sina blommor skanderade en grupp medlemmar från Kommittén för Demokratins försvar (KOD) ordet ”Grundlagen” (”Konstytucja”). De avskärmades av polisen.

Läs vidare >>

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner