Segern var ett tecken på Polens gudomliga beskydd

I ett tidigare nummer av Skånsk-Polsk Bulletin har Janina och Sven Ahlgren riktat vår uppmärksamhet på Anna Vasa >>, dotter till Johan III, som kom att framleva sitt liv i Polen sedan hennes bror Sigismund (Zygmunt III Waza) fråntagits den svenska tronen.

När strider om inflytande i det viktiga Baltikum bröt ut mellan Polen och Sverige tog Anna ställning för Polen, trots att hon fortfarande ansåg sig vara prinsessa av Sverige.

Vi kan här återge ett brev av Anna Vasas hand med anknytning till den svensk-polska historien – ett brev där hon hyllar den polske härföraren Jan Karol Chodkiewicz som ledde den till antalet klart underlägsna polska hären och besegrade Sverige i slaget vid Kirkholm 1605.

Terho Paulsson berättar om den svenska 1500-talsprinsessans brev, april 2004  >>