Nyheterna om Solidaritet kom från Östra Mårtensgatan

Polen stängdes i praktiken för insyn i och med krigstillståndet Lucianatten 1981, då Solidaritet förbjöds. Men nyheter nådde världspressen ändå – via den lilla organisationen Stödkommittén för Solidaritet, som hade sitt huvudkvarter i en lägenhet på Östra Mårtensgatan i Lund. Stödkommittén skickade kameror till polska fotografer och fick tillbaka bilder som dokumenterade situationen i Polen. Också tryckeriutrustning, kopieringsmaskiner, datorer och böcker smugglades med hjälp av kommitténs medlemmar på hemliga vägar till Solidaritet och andra underjordiska organisationer inne i Polen.

Stödkommitténs förste ordförande, Jan Axel Stoltz berättar om dess arbete. Juni 2005 >>