Ekonomiska reformer på gång

Finansminister Zyta Gilowska har nu lagt fram ett förslag till ekonomiska reformer. Avsikten är både att komma tillrätta med ekonomin och att spara 8–9 miljarder zl under de nästkommande två åren. Enligt planen ska den offentliga ekonomin samlas i en central budget. Om lagen går igenom träder den i kraft 1.1.07 Voice of Warsaw 060410