Polska barn skriver nya sagor om Pippi

Påhittighet, fantasi, glädje, nyfikenhet, skratt — detta skulle möta dig, om du besökte klass III a vid Grundskolan nummer 117 i Kraków. Tillsammans med sin lärare Malgorzata Kwinta jobbar de tioåriga eleverna i programmet Utbildning genom konst, och konsten i alla dess former — bildkonst, litteratur, musik, dans, teater — genomsyrar alla skolämnena.
De tidiga skolåren är en period i barnens liv full av skapande energi. Arbetet med konst ökar barnens öppenhet för världen runt omkring dem. De får större lust att lära, och självkänslan växer.

Läs hela artikeln >>

Sagorna >>