Katyn – morden som ingen vågade tala om

Måndagen den 17 september har Andrzej Wajdas nya film, Katyn, premiär i Polen. Den handlar om de efterlevande, de vars fäder, söner eller äkta män mördades i Katynskogen – mord som doldes av den kommunistiska regimen i såväl Polen som i före detta Sovjetunionen.
Familjerna fick inte veta vad som hade hänt, och människor som bedrev efterforskningar utsattes för svåra repressalier – flera mördades eller försvann.
Kulturskribenten Elzbieta J Brunnberg, vars morbror också blev offer för Katynmorden, tecknar den politiska och historiska bakgrunden till filmen.

I april och maj 1940, mördade sovjetiska trupper sammanlagt 25 744 polska medborgare, civila och militärer, 15 000 av dem officerare. Massgravarna med tiotals lager av kroppar över varandra, fylldes med kalk och doldes under nyplanterad skog – Katynskogen.Läs hela artikeln >>