Walesa fick Eisenhower-medalj

Förre presidenten och Solidaritetsledaren Lech Walesa har mottagit Eisenhowermedaljen From People to People, en organisation som grundades 1956 av den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower. Medaljen tilldelas människor som har gjort påtagliga insatser för världsfreden och den internationella utvecklingen. Bland tidigare mottagare finns Moder Teresa i Calcutta, biskop Desmond Tutu i Sydafrika och de två amerikanska presidenterna Ronald Reagan och Jimmy Carter. (Polskie Radio 28 sept 07)