Wajdas Katyn visar upp varböld

katyn22Andrzej Wajda, polsk films nestor, har nu haft premiär på sin film om Katynmorden. Katyn var en varböld som det under kommuniståren inte fick petas i. Gunnel Arbin berättar om sina intryck under besöken i Polen. (22 sept 07). >>