Wajda: Polsk film inte längre intressant i utlandet

Utlandets intresse för polsk film avtar. Det säger regissören Andrzej Wajda i en intervju i Gazeta Wyborcza. Idag visas inte många polska filmer utomlands. Det intresse som fanns tycks ha hängt samman med järnridån. Stalins terrorregim skapade oro, och man ville veta om människorna bakom järnridån verkligen stödde det kalla kriget. Efter murens fall finns det inget intresse längre, säger Wajda. Polen har blivit ett land bland andra i Europa, som försöker skapa en inhemsk filmkonst. (Courrier international 2 jan 08)