Aktionerna mot plastkassar sprider sig

Den 23 januari proklamerades av stadsfullmäktige i Lódz som ”plastkassefri dag”. Affärerna undvek att dela ut gratis plastkassar (foliówki på polska) och erbjöd i stället ekologiska tygkassar. Alla stadsfullmäktiges ledamöter gick före med gott exempel genom att kl 14.00 gå ut och handla med tygkassar (tillverkade av internerna i stadens fängelse). Aktionen sprider sig snabbt till andra städer, t ex Warszawa, Zabrze, Gdansk, Kalisz, Nowy Sacz, Kraków och många andra. Målet är att förbjuda affärerna att dela ut plastkassar som inte är biologiskt nedbrytbara. (Gazeta Wyborcza/Lódz  2008-01-21, 2008-01-24)
Även det polska miljödepartementet har tagit intryck och meddelar att man arbetar på en lagstiftning på området och förbereder en  landsomfattande informationskampanj om plastkassarnas skadlighet för miljön. (Miljödepartementets hemsida www.mos.gov.pl  2008-01-22)