De träffas igen efter trettiotvå år

Våren är skolavslutningarnas tid. De unga lämnar utbildningsperioden och går ut för att skapa sig ett nytt liv – ett vuxen liv med arbete, karriär och familj.
Våren är också återföreningarnas tid. När åren har gått känns det så småningom viktigt att återse de gamla skolkamraterna. Vad har det blivit av dem? Hur har de det?
Margareta Mattsson i Blekinge har varit på klassträff i sin barndomsstad Torun – trettiotvå år efter skolavslutningen. Läs Emilia Mattssons artikel. >>