Chopin dog i cystisk fibros

Kompositören Fryderyk Chopin dog inte av tbc som det står i dödsattesten. Anledningen var i stället cystisk fibros, säger Wojciech Cichy, professor vid Medicinhögskolan i Poznan. I obduktionsprotokollet nämns att Chopin har små knölar på lungorna. De kan vara tecken på sjukdomen cystisk fibros, som är en genetisk rubbning som huvudsakligen drabbar lungorna. Två av kompositörens tre systrar dog också i lungsjukdom. Den yngsta av dem var femton år gammal när hon gick bort, Chopin själv, som dog 1849, blev trettionio. Cystisk fibros var inte särskilt känd förrän en bit in på 1900-talet. (Polskie Radio 2 juni 08)