Frankrike och Polen ökar samarbetet

Polen ska hjälpa Frankrike att få fram strängare restriktioner mot immigration, i gengäld stöttar Paris med energileveranser, skriver Wall Street Polska. Det var en av de punkter som beslöts under president Sarkozys besök i Warszawa. Sarkozy betonade Polens ställning som medlem i EU och allierad till Frankrike. Han talade också om båda ländernas behov av att utveckla en gemensam jordbrukspolitik, och intresset för att EU ska ha egna väpnade styrkor. I det fördolda vill Frankrike också gärna börja leverera krigsmaterial och luftförsvarssystem till Polen. (MSZ Supplement 2 juli 08)