K E Skóra vann Baltic Sea Water Award 2008

Professor Krzysztof Edward Skóra vid Stacja Morska UG w Helu (Hels Marinstation) i Gdansk har vunnit Swedish Baltic Sea Water Award 2008. Skóra får priset för sin omfattande forskning om främmande arters påverkan på de känsliga kustekosystemen i Polen. Stationen bedriver också utbildningsarbete för att öka medvetenheten om Östersjöns miljö. Priset instiftades av den svenska regeringen för att uppmärksamma insatser som bidrar till att förbättra Östersjöns vattenkvalitet. Summan är från och med i år 150 000 kr, och priset utdelas av biståndsminister Gunilla Carlsson under Världsvattenveckan den 22 augusti. (UD 19 juni 08)