Georgienkrisen drev på avtalet om USA-basen

Den ryska aggressionen mot Georgien påskyndade undertecknandet av avtalet om att en amerikansk missilsköld ska byggas i Polen. Det säger president Kaczynski till Newsweek Internationals nästa nummer, som publiceras den 6 oktober. Förhandlingarna hade pågått i två år och tycktes ha gått i stå i augusti, men när Ryssland gick in i Georgien kom parterna snabbt överens. Teoretiskt ska överenskommelsen skydda oss mot terrorism, säger presidenten, men missilskölden innebär också en försäkran om att USA inte är likgiltigt för att Polen ligger nära den ryska maktsfären. Utrikesminister Radoslaw Sikorski avfärdar sambandet mellan avtalet och konflikten i Kaukasus: det var en ren tillfällighet att de sammanföll i tid. (The News 2 okt 08)