Obama: Vi fortsätter med antirobotskölden

USA:s nyvalde president Barack Obama har i ett telefonsamtal med president Kaczynski försäkrat att det amerikanska missilförsvaret i Centraleuropa ska fortsätta som planerat. Han underströk också betydelsen av det strategiska partnerskapet mellan Polen och USA och hoppades på fortsatt politiskt och militärt samarbete. Han talade också med premiärminister Donald Tusk, som i likhet med Kaczynski bjöd in Obama till Polen. (Warsaw Voice 8 nov 08)