Klich: Ryska hot måste kompenseras

Den planerade USA-basen innebär ett extra hot mot Polen som måste kompenseras. Det är därför Polen måste inta en fast hållning i förhandlingarna, sade försvarsminister Bogdan Klich, just hemkommen efter sin resa till Washington. Det är resultatet av förhandlingarna som är viktigt, inte hur fort det går, och det finns en vilja från USA:s sida att diskutera det så kallade moderniseringspaketet, och en acceptans för beslutet att dra tillbaka de polska trupperna från Irak. Efter Klicks besök, sade Daniel Fried, vice statssekreterare för Europafrågor, att USA förväntar sig en intensifiering av samtalen om luftförsvarsbasen, och att USA ser Klichs besök som en signal om att Polen är redo för det. (Polskie Radio 18 dec 08)