Brzezinski: USA-basen kan komma att dröja

Ett beslut om det polsk-amerikanska luftförsvarsprojektet kommer sannolikt att bli försenat. Det säger Zbigniew Brzezinski, amerikansk f.d. presidentrådgivare. Många i kongressen är skeptiska till projektet, och den pågående finanskrisen bidrar till att de ekonomiska tyglarna stramas åt. Utrikesminister Hilary Clinton vill dessutom förbättra kontakterna med Ryssland, som kraftigt har motsatt sig ett antimissilsystem i Centraleuropa. Det i sin tur påverkar Polens relationer med grannarna i öst och ställningen inom Nato.
Avtalet om en amerikansk antirobotbas i Polen skrevs under i augusti. Under valkampanjen hänvisade president Obama till att systemet flera gånger testats och uppvisat påtagliga brister. Han sade att säkerheten måste bli bättre innan man kan gå vidare med projektet. I nästa vecka ska Nato ha ett informellt möte med Ryssland för att diskutera dels luftförsvarsskölden, dels situationen i Sydossetien. (The News 26 jan 09)

Läs mer om avtalet >>