Wajda gör film om Walesa

Den polske filmregissören Andrzej Wajda, aktuell i Sverige med sin nya film Katyn, talar återigen om att göra en film om Solidaritetslegendaren Lech Walesa. Wajda störs av att Walesa, som spelade en så viktig roll i historien attackeras av folk som på intet sätt når upp till hans nivå. Walesa fick fredspriset för sina insatser i den fredliga process som ledde till kommunismens fall i Europa, skriver tidningen Variety. Han var president i Polen 1990 – 1995. (UNT.se 11 feb 09)