Ännu inte helt klart med amerikanska basen

På Natos toppmöte i Kraków i förra veckan utbad sig USA:s försvarsminister Robert Gates mer tid inför beslutet om en amerikansk luftförsvarsbas i Polen. När det gäller Patriotmissiler till Polen är läget detsamma som tidigare, hävdar de polska förhandlarna. Den frågan ingår i de polsk-amerikanska strategiska samtalen och behandlas oberoende av antimissilskölden. Under mötet lobbade Warszawa också för att utrikesminister Radoslaw Sikorski ska bli Natos generalsekreterare när Jaap De Hoop Scheffer avgår i år. (Polskie Radio 23 feb 09)