Katyn är en viktig film

Det är glädjande att filmen Katyn äntligen visas i Sverige. Den belyser händelser som varit tabu i kommunistländerna och som inte varit särskilt kända för den svenska allmänheten heller.

Namnet Katyn utgör ett öppet sår för alla polacker. Det väcker sorg och vrede över att morden på över 20000 polska officerare, sovjetiska krigsfångar våren 1940, inte erkänts som folkmord. Namnet Katyn omfattar även flera andra påträffade massgravar.

Läs Jolanta Halkiewicz om bakgrunden till Wajdas film Katyn >>