Regeringen fortsätter lobba för Sikorski

Frankrike, Storbritannien och Tyskland fördrar den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen till posten som generalsekreterare i Nato. Men Fogh Rasmussen visar en ganska måttlig entusiasm inför tanken på Natos toppost. Därmed fortsätter Polen att lobba för den likaledes ointresserade utrikesminister Radoslaw Sikorskis. Oavsett om de två kandidaternas tveksamhet är taktik eller ej, så närmar sig dagen för beslutet: i början av april firar Nato sitt 60-årsjubileum och då ska ersättaren till den nuvarande generalsekreteraren, Jaap de Hoop Scheffer, utnämnas. (Polskie Radio 9 mars 09)