Tusk: USA-basen kanske dröjer

President Obama kommer kanske att ha en klarare bild av det planerade antimissilprojektet i Prag, men det är inte en fråga om ”att vara eller icke vara” för Polen. Det sade premiärminister Donald Tusk, som nu för första gången offentligt tillstår att den bas för tio jaktmissiler som planerats i Polen kanske inte är alldeles nära förestående.
Avtalet undertecknades i augusti med representanter för den förra regeringen, och Obamas administration sägs nu se över frågan.
President Kaczynski är varm anhängare av en antimissilsköld i landet. Ryssland däremot ser med stor oro på kärnvapen i det egna närområdet och menar att det stör maktbalansen i Europa. (Warsaw Voice 3 april 09)