Terrormisstänkt säger sig ha torterats i Polen

Khalid Shejk Mohammed, en av dem som misstänks för terrorattacken i New York den 11 september 2001, uppger för Röda Korset att han förts till Polen av CIA för förhör, och att han där blivit misshandlad och torterad.
Att det var just Polen sluter han sig till av en vattenflaska med en epostadress på etiketten – epostadressen slutade på .pl, som är beteckningen på Polen på nätet. Han hade också lagt märke till att värmeledningssystemet var gammalt och av den typen man bara kan förvänta sig i de forna östländerna.
Det har länge diskuterats om CIA hade tillgång till förhörs- och förvaringsplatser till terroristmisstänkta i Polen, vilket den tidens politiker bestämt förnekat. Rapporter från olika håll tyder dock på att så har varit fallet. (Warsaw Business Journal 9 april 09)