President Kaczynski stöder öppet brev till Obama

Det öppna brev till USA:s president Barack Obama, som tjugotvå central- och östeuropeiska politiker på torsdagen publicerade på Gazeta Wyborczas första sida, stöds också av president Kaczynski.
På sin hemsida skriver Kaczynski att Obama nu riskerar att radera ut de framgångar som uppnåtts under de senaste tjugo åren ,och att Polens allians med USA nu genomgår en av de hårdaste påfrestningarna sedan kommunismens fall.
Internationell solidaritet och samarbete är avgörande när Europa och Polen har drabbats av både ekonomisk kris och Rysslands expansiva politik, anser presidenten.
De tjugotvå politikernas brev varnar Obama för att inta en alltför mjuk hållning till Moskva – erfarenheten visar att en principfast politik både stärker säkerheten i väst och gör Kreml mer samarbetsvilligt, menar avsändarna.
De rekommenderar att Obama ska ägna mer uppmärksamhet åt Central- och Östeuropa och uttrycker oro för att Nato håller på att förlora i betydelse, trots de nya medlemsstaternas ansträngningar.
Bland undertecknarna fanns två tidigare polska presidenter, Lech Walesa och Aleksander Kwasniewski, Tjeckiens förre president Vaclav Havel, expresidenter från Lettland, Litauen, Rumänien, samt f.d. stats-, utrikes- och försvarsministrar i regionen. (Polskie Radio 17 juli 09)