Chopinsignerat piano kommer till Warszawa

Till Chopinjubileet nästa år har den amerikanska Chopinstiftelsen lånat ut ett dyrbart Pleyelpiano som kompositören själv spelat på.
På begäran av köparen, hans elev madame de Reymont, har Chopin skrivit sin namnteckning på instrumentet. Han ska själv ha valt ut pianot, och fått provision av fabrikanten Pleyel.
Pianot, som byggdes 1847 två år före kompositörens död, ska stå på det nybyggda Chopinmuseet i Warszawa, där 200-årsminnet av kompositörens födelse firas 2010. (Warsaw Voice 24 juli 09)