Polska offer kan finnas i massgrav i Ukraina

Massgravar, som upptäcktes i Volodymyr Volynski i Ukraina för tolv år sedan, kan vara till hjälp när det gäller att fastställa vad som hänt de personer som finns på den så kallade ukrainska Katyn-listan, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.
1940 sköt Stalins trupper 22 000 polacker i Katynskogen i nuvarande Ukraina. Fortfarande känner man inte till vad som hände åtskilliga tusen av offren, bland annat 3 500 som hölls fångna i västra Ukraina.
Kvarlevorna av nästan hundra personer har hittats i Volodymyr och enligt utredarna kan flera tusen människor ha begravts här.
Det finns många likheter mellan gravarna i Katyn och i Volodymyr: man har funnit rester av polska uniformer, avrättningen har varit ett nackskott, samma typ av ammunition har använts, och offrens händer var bundna med taggtråd.
Andrzej Przewoznik, chef för Polska Nationella Martyrskapsrådet, anser att offren bör få en ny begravning, eftersom deras identitet inte fastställdes med tillräcklig säkerhet vid den förra begravningen, som gjordes i slutet av 1990-talet.
Det finns tecken på att en del av offen var polacker. Offren, som var både militära och civila, kan ha mördats av ryska trupper 1939 – 40, av nazisterna 1941 – 42 eller av ukrainare 1943. Det finns uppgifter om att många judar och polacker mördades i Volodymyrtrakten. (Polskie Radio 4 aug 09)