Walesa: USA använder andra länder för sina syften

– Amerikanerna har alltid bara tagit hänsyn till sina egna intressen, och de har använt alla andra för sina egna syften. Det sade nationalhjälten och expresidenten Lech Walesa till TVN24, när det blivit känt att USA spolar planerna på en robotsköld i Centraleuropa. Vi polacker måste omvärdera vår syn på Amerika och i första hand sköta våra egna affärer.
– Utifrån vad jag har sett kan jag förutse vilken politik president Obama för, sade Walesa. Jag gillar inte det här. Det är inte för att anläggningen behövs i Polen utan för deras sätt att behandla oss. (Warsaw Business Journal 17 sept 09)