Annonser på höghus begränsas

Nu har polackerna tröttnat på de jättelika annonsvepor som hängs längs fasaderna på stora hus i städerna. De som bor i lägenheterna klagar. På dagarna är det mörkt inomhus eftersom fönstren täcks av reklamen. Nattetid tänds strålkastare för att annonserna ska synas – och då blir det alldeles ljust.
Det finns ingen lag som reglerar storleken på annonser som monteras upp på hus, men departementet för infrastruktur vill nu ta fram regler för hur annonsering på hus ska få gå till, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Bland annat ska det finnas gränser för hur mycket ljus som får riktas mot flerfamiljshus på nätterna. Däremot finns inga bestämmelser om hur mycket man får hindra ljusinflödet på dagarna. (Polskie Radio 22 sept 09)