Presidenten framförde polskt missnöje till USA

President Kaczynski har träffat Barack Obama vid en lunch på FN:s klimatmöte.
– Jag talade om för honom att det finns en betydande missbelåtenhet på den polska sidan vad gäller de skrotade planerna på en amerikansk antiraketbas i Centraleuropa, sade presidenten. Obama sade sig ha förståelse för Polens reaktion på beslutet. Men vi kom överens om att vi ska diskutera saken tillsammans med premiärminister Donald Tusk. (Polskie Radio 24 sept 09)