Jordbruksverket beklagar försäljning av gammalt kött

Det svenska jordbruksverket beklagar att man brustit i kontrollen på de köttkonserver från 1980-talet som sålts till Polen, Tyskland och Holland, rapporterar Kvällsposten. Vid millennieskiftet såldes köttlagret till ett svenskt företag som sedan sålde det vidare. Konserverna var avsedda som djurfoder, och enligt försäljningsavtalet skulle köparen uppge vart köttet sedan såldes vidare, vilket inte skedde. Och Jordbruksverket kontrollerade inte heller. Nya rutiner ska nu utarbetas. (KvP 25 sept 09)