Biden i Warszawa

Den amerikanske vicepresidenten Joe Biden besöker just nu Warszawa för att diskutera det nya antirobotförsvaret, rapporterar Kjell Albin Abrahamson från Gdansk. Polackerna förhåller sig ganska svala till Barack Obama, som inte uppmärksammat Polen som man väntat sig.
Polen har traditionellt har haft starka band med USA, och även om det inte kom som en överraskning när Washington nyligen meddelade att man skrinlagt tanken på en antimissilsköld i Centraleuropa, så tog polackerna illa upp när beskedet överlämnades den 17 september, årsdagen av den sovjetiska inmarschen i landet 1939. I Polen är också många bekymrade över Obamas uppmjukade relationer med Ryssland.
Att Biden nu personligen kommer för att diskutera ett nytt mobilt robotförsvar lugnar känslorna. De fasta installationerna, som ska vara på plats 2018, ska stoppa ort- och medeldistansrobotar från Iran. Biden ska också diskutera en del handelsfrågor, men däremot inte den av polackerna efterlängtade visumfriheten.