Vem ska skriva gettots historia?

KassowVemSkaSkrivaLedande judar tog initiativ till att livet i nazisternas getton dokumenterades. Gettokrönikan i Łódż blev underlag för Steve Sem-Sandbergs bok De fattiga i Łódż som kom 2009.

I Warszawa var socialhistorikern Emmanuel Ringelblum drivande kraft bakom det arkiv som fick namnet Oyneg Shabes. Stort som smått sparades ända ner till spårvagnsbiljetterna: Ingenting är oviktigt, sortering och gallring får ske efter kriget, manade Ringelblum. Berättelserna från livet i gettot ger ansikte åt de mördade.

Den amerikansk-judiske historikern Samuel D. Kassows bok Vem ska skriva vår historia utgår från Ringelblumarkivet. En lysande bok, skriver Jan Axel Stoltz.

Läs hela recensionen >>