30 procent av polackerna okunniga om Katyn

En tredjedel av dagens polacker känner inte till att Röda Armén på order av Stalin mördade tjugotvåtusen polska tillfångatagna officerare i Katynskogarna 1940.

Det framgår av en undersökning från Mareco Polska.

Tjugoen procent vet inte vem som låg bakom Katynmassakern, nio procent tror att det var nazisterna, vilket var den officiella inställningen under kommunistregimen.

I år hedras sjuttioårsminnet av Katynmassakern i april, och alla polska medier har utförligt återberättat Katynhändelserna, liksom för övrigt varje år sedan kommunismens fall 1989. (Polskie Radio 23 mars 10)

Läs mer om Katyn >>