Lätt att fuska med hjälp av internet

Många studenter vid polska universitet och högskolor förlitar sig på Wikipedia när de skriver sina examensarbeten. Det framgår av en undersökning från universitetet i Warszawa, rapporterar Polskie Radio. Problemet är dels att studenterna inte uppger varifrån de har fått sina uppgifter när de skriver sina examensarbeten, dels att Wikipedia är notoriskt otillförlitligt.

På den välbesökta webbplatsen Sciaga.pl kan man hämta hela eller delar av andras avhandlingar och använda som sitt eget resultat.

Det är naturligtvis inte tillåtet att plagiera andras forskning, men enligt undersökningen känner många studenter till var man hämtar och rent av beställer färdiga examensarbeten.

Fenomenet finns över hela världen – i USA och Storbritannien är en fjärdedel av alla examensarbeten hämtade helt eller delvis på internet, skriver tidningen Rzeczpospolita. (Polskie Radio 23 mars 10)