Motståndet mot abort och homoäktenskap ökar

Publicerad 2010-03-24 13:54

Trots år av debatt har polackernas inställning till abort och samkönade äktenskap inte blivit liberalare, snarare tvärtom!

Det framgår av en opinionsmätning som refereras av tidningen Rzeczpospolita.

I somras var åttiosju procent mot fri abort. Idag är bara fem procent positiva. Femtionio procent kan tänka sig abort under speciella omständigheter – för trettiofyra procent är det helt oacceptabelt.

– Men det är inte nödvändigtvis ett tecken på en mer liberal inställning, säger psykologen Ireneusz Siudem till tidningen, utan snarare ett tecken på att man tycker synd om medmänniskor i en svår situation.

För att få avbryta en graviditet i Polen krävs att det är fara för moderns eller barnets liv eller hälsa, eller att graviditeten uppkommit i samband med en våldtäkt.

I samma undersökning säger sjuttionio procent nej till samkönade äktenskap mot sjuttiofem procent i juli. Nittiotre procent avvisar tanken på att homosexuella par ska få adoptera. (Warsaw Business Journal  23 mars 10)Sök i webb-Bulletinen