Motståndet mot abort och homoäktenskap ökar

Trots år av debatt har polackernas inställning till abort och samkönade äktenskap inte blivit liberalare, snarare tvärtom!

Det framgår av en opinionsmätning som refereras av tidningen Rzeczpospolita.

I somras var åttiosju procent mot fri abort. Idag är bara fem procent positiva. Femtionio procent kan tänka sig abort under speciella omständigheter – för trettiofyra procent är det helt oacceptabelt.

– Men det är inte nödvändigtvis ett tecken på en mer liberal inställning, säger psykologen Ireneusz Siudem till tidningen, utan snarare ett tecken på att man tycker synd om medmänniskor i en svår situation.

För att få avbryta en graviditet i Polen krävs att det är fara för moderns eller barnets liv eller hälsa, eller att graviditeten uppkommit i samband med en våldtäkt.

I samma undersökning säger sjuttionio procent nej till samkönade äktenskap mot sjuttiofem procent i juli. Nittiotre procent avvisar tanken på att homosexuella par ska få adoptera. (Warsaw Business Journal  23 mars 10)