HD i Moskva undersöker hemliga akter om Katyn

Högsta Domstolen i Ryssland har beslutat att ta upp ett överklagande från människorättsorganisationen Memorial, som begär att man ska häva hemligstämpeln kring beslutet 2004 att lägga ner utredningen om Katynmassakern.

Även Polen är intresserat av att få ta del av dokumenten, rapporterar TT/Reuters.

Relationerna mellan Ryssland och Polen har mjukats upp efter flygolyckan i Smolensk, då president Medvedev och premiärminister Putin likaväl som många ryska privatpersoner visat stor medkänsla med polackerna.

I femtio år hävdade Sovjetunionen att morden i Katynskogen begåtts av nazisterna, men 1990 tillstod Michail Gorbatjov att de skett på Stalins order. Efter fjorton års utredning lades målet ner och dokumentsamlingarna hemligstämplades.

Högsta Domstolens beslut kan innebära att sekretessen hävs och att det bringas klarhet i de händelser som så länge varit traumatiska för polackerna och en stor stötesten i relationerna mellan de två länderna. (UNT 21 april 10)